Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • İsviçre - Türk Borçlar Hukukunda Yetkisiz Temsil Ve Hukuki Sonuçları - 2. BASKI İsviçre - Türk Borçlar Hukukunda Yetkisiz Temsil Ve Hukuki Sonuçları - 2. BASKI

İsviçre - Türk Borçlar Hukukunda Yetkisiz Temsil ve Hukuki Sonuçları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
236
Boyut :
16x23
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789753688222

Stok Durumu: Stokta var

265,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 238,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL OLARAK TEMSİL
I. Temsil Kavramı ve Uygulama Alanı . 1
A. Temsil Kavramı 1
B. Uygulama Alanı 4
II. Temsil Kavramının Tarihi Gelişimi 6
III. Temsil Kavramının Benzer Kavramlardan Farkı 9
A. Temsilci ile Haberci(Ulak) Farkı 9
B. Temsil ile Vekalet Farkı .12
C. Temsil ile Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Farkı .15
D. Temsil ile Havale İlişkisi Farkı .16
E. Bilgide Temsil Kavramı 17
IV. Temsilin Çeşitleri 19
A. İradi – Yasal Temsil Ayrımı .19
B. Aktif – Pasif Temsil 22
C. Doğrudan – Dolaylı Temsil Ayrımı 23
V. Temsil Yetkisi .27
A. Genel Olarak .27
B. Temsil Yetkisinin Verilmesi .29
1.Yetki Verme İşlemi 29
2.Yetki Verme İşleminin Şekli 35
3.Ehliyet 37
4.Katlanma Temsili – Görünüş Temsili 39
C. Temsil Yetkisinin Kapsamı 42
1.Genel Olarak 42
2.Temsil Yetkisinin Sınırlanması 43
a. Genel Olarak .43
b. Konu Bakımından Sınırlama .44
c. Kişi Bakımından Sınırlama .46
aa. Genel Olarak 46
bb. Tek Başına Temsil – Birlikte Temsil – Müteselsil Temsil 47
cc. Temsilcinin Kendi Kendisiyle Sözleşmesi .49
dd. Çifte Temsil .51
ee. Alt Temsil 52
d. Zaman Bakımından Sınırlama .54
e. Yer Bakımından Sınırlama .55
D. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 56
1.Genel Olarak 56
2.İradi Olarak Sona Erme .58
3.İrade Dışı Sona Erme .59
4.Temsil Yetkisinin Sona Ermesinin Sonuçları 60
E. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması 62
1.Genel Olarak 62
2.Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması Halleri .63
a. Hileli Anlaşma 63
b. Diğer Haller 64
3.Yaptırım .66
İKİNCİ BÖLÜM: YETKİSİZ TEMSİL
I.Yetkisiz Temsil .67
A.Kavram ve Uygulama Alanı 67
B.Yetkisiz Temsilin Geçerli Olduğu Haller 70
1.Temsil Yetkisinin Hiç Verilmemiş Olması .70
2.Geçersiz Temsil Yetkisi .71
3.Temsil Yetkisinin Sona Ermiş Olması .72
4.Temsil Yetkisinin Aşılması 74
5.Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması . 76
6.Diğer Haller . 77
C.Yetkisiz Temsilin Benzer Kurumlardan Farkı . 78
D.Yetkisiz Temsil Halinde Ortaya Çıkan İlk Durum: Askıda Hükümsüzlük 80
1.Genel Olarak 80
2.Askıda Hükümsüzlük Kavramı 80
3.Askıda Hükümsüzlüğün Sona Ermesi 82
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YETKİSİZ TEMSİLİN HUKUKİ SONUÇLARI
I.Genel Olarak . 85
II.Onama Kavramı . 88
A.Genel Olarak 88
B.Onamanın Özellikleri . 91
1.Yenilik Doğuran Bir İşlem Olması ve Bu Özelliğin Sonuçları 91
2.Kısmi Onama . 93
C.Süre 95
1.Genel Olarak 95
2.Süre Tayini 96
3.Uygun Süre . 97
4.Süre Verilmesinin Sonuçları . 99
D. Onama Yükümlülüğünün Olup Olmaması .101
1.Genel Olarak 101
2.Vekâletsiz İş Görme Halinde Onama Yükümlülüğünün Olup
Olmaması .102
3.Dürüstlük Kurallarının Bir Onama Yükümlülüğü Doğurup
Doğurmaması .103
E. Onama Açıklamasının Geçerliliği ve Şekli .104
1.Onama Açıklamasının Geçerliliği 104
a. Ehliyet Bakımından .104
b. Tasarruf Yetkisi Bakımından .105
c. Yetkisiz Yapılan İşlemin Geçersizliği Halinde 106
d.Onama Reddedildikten Sonra Yapılan Onama Açıklamasının
Geçerliliği 106
e. Onamanın İrade Sakatlığı Nedeniyle İptal Edilebilmesi 107
2.Onama Açıklamasının Şekli .108
a. Genel Olarak 108
b. Örtülü Onama .109
c. Temsil Olunanın Susması .111
d. Yetkisiz Temsile Konu İşlemin Şekle Bağlı Olması Durumu 115
F. Onamanın İspatı 117
G. Onama Açıklamasında Bulunacak Kişi 119
1.Temsil Olunan 119
2.Yetkisiz Temsilci .121
H. Onama Açıklamasının Yöneltileceği Kişi 124
1.Genel Olarak 124
2.Konu Hakkındaki Görüşler .125
3.Fikrimiz .128
III.Onamanın Sonuçları .129
A. Genel Olarak .129
B. Geriye Etkili Sonuç Doğurması 130
1.Ana İlke .130
2.Ana İlkenin Aksinin Kararlaştırılması .132
C. Temsilcinin Sorumluluğu .133
D. Temsil Olunan ile Temsilci Arasındaki İç İlişki .136
IV.Onamamanın Sonuçları 138
A. Genel Olarak .138
B. Sözleşmenin Geçersiz Hale Gelmesi 141
1.Genel Olarak 141
2.Farklı Bir Görüş: Sözleşmenin Temsilci ile Üçüncü Kişi Arasında
Devam Etmesi 142
C. Üçüncü Kişinin Talepleri 144
1.Genel Olarak 144
2.Yetkisiz Temsilcinin Sorumluluğu 144
a. Genel Olarak 144
b. TBK m.47/I (OR m.39/I) Uyarınca Sorumluluk Şartları 145
aa. Yetkisiz Şekilde İşlemin Yapılmış Olması .145
bb. İşlemin Onamama Sebebiyle Geçersiz Hale Gelmesi 146
cc. Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olması .148
dd. Temsilcinin Kusurlu Olmasının Gerekmemesi 151
c. TBK m.47/II (OR m.39/II) Uyarınca Sorumluluk Şartları .153
aa. TBK m.47/I Hükmündeki Şartların Gerçekleşmesi 153
bb. Ek Şart Olarak: Temsilcinin Kusuru 155
cc. Ek Şart Olarak: Hakkaniyetin Gerektirmesi .156
d. TBK m.47 Hükmündeki Sorumluluğun Hukuki Niteliği .157
aa. Genel Olarak .157
bb. Sözleşme Normlarının Uygulanacağına Dair Görüş 160
cc. Haksız Fiil Normlarının Uygulanacağına Dair Görüş 161
dd. Karma Görüş 161
e. Yetkisiz Temsilcinin Sorumluluğunun Sonuçları: Görüşlerin Pratik Önemi 162
aa. Genel Olarak .162
bb. Yetkisiz Temsilcinin Sınırlı Ehliyetsiz Olması Durumunda 162
cc. Kusurun İspatı .164
dd. Zamanaşımı 165
ee. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk .166
ff. Fikrimiz .167
f. Tazminatın Kapsamı .167
aa. Genel Olarak .167
bb. TBK m.47/I (OR m.39/I) Uyarınca İstenecek Tazminat 168
cc. TBK m.47/II (OR m.39/II) Uyarınca İstenecek Tazminat 171
dd. Üçüncü Kişinin Birlikte Kusuru Halinde Tazminatın Kapsamı .174
g. Tazminatta Özel Durumlar .176
aa. Birden Fazla Temsilci .176
bb. Alt Temsilci 177
3.Temsil Olunanın Sorumluluğu .177
a. Genel Olarak 177
b. Culpa in Contrahendo Sorumluluğu .178
aa. Genel Olarak .178
bb. TBK m.41/II (OR m.33/III) 179
cc. TBK m.44/II (OR m.36/II) .180
c. TBK m.116 (OR m.101) Uyarınca Sorumluluk .182
d. TBK m.66 (OR m.55) Uyarınca Sorumluluk .184
e. TBK m.35 (OR m.26) Uyarınca Sorumluluk .185
4.Sebepsiz Zenginleşme Talebi [TBK m.47/III (OR m.39/III)] 187
a. Genel Olarak .187
b. Şartları .188
c. Sonuçları .189
d. Sebepsiz Zenginleşme ile İstihkak Davaları Arasındaki İlişki 190
e.TBK m.47 (OR m.39) Uyarınca Sorumluluk ile Sebepsiz ZenginleşmeTalebi Arasındaki İlişki 191
D. Temsil Olunan ile Yetkisiz Temsilci Arasındaki İlişki .191
1.Genel Olarak 191
2.Temsil Olunanın Temsilciye Karşı Sorumluluğu .191
3.Temsilcinin Temsil Olunana Karşı Sorumluluğu .194
E. Üçüncü Kişinin Tazminat Davasında İspat .195
1.Genel Olarak 195
2.Yetkisiz Temsilciye Karşı Açılacak Davada 195
3.Temsil Olunana Karşı Açılacak Davada 196
Sonuç 199
Kaynakça .211

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160445
Yayın Tarihi 2023 Ocak
Barkod 9789753688222
ISBN 9789753688222
Yayınevi Filiz
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Memet Erdem Aybay