Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İstanbul Hukuk Mecmuası Cilt: 77 Sayı: 2

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
585
Boyut :
16,0 x 23,5
Baskı :
1
ISBN/Ref :
2000001259789
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

90,00 TL

Detayları

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Türk hukuk camiasına sunduğu en önemli katkılardan biri ve ülkemizin varlığını sürdüren en eski hukuk dergisi olan İstanbul Hukuk Mecmuası'nın 2019/2 sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin bu sayısı -geleneğe uygun bir şekilde- özel hukuk ve kamu hukuku ana başlıkları altında tasnif edilmiş, birbirinden değerli on yedi makale içermektedir. Dergimizde yalnız İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mensuplarının değil, yurt içinden ve dışından diğer birçok değerli akademisyenin ve uygulayıcının çalışmalarının gün ışığına çıkartılması için çaba sarf edilmiştir. Bu bağlamda daha önceki sayılarda benimsemiş olduğumuz genişletilmiş İngilizce özet kısmına makalelerde yer verilmiş ve ayrıca ilk defa 2019/1 sayısında benimseyeceğimizi duyurduğumuz OSCOLA atıf kurallarına, bu sayımızda da riayet edilmiştir. Bundan sonraki sayılarda da OSCOLA atıf kurallarına ve diğer yayın ilkelerimize göre uyarlanmış Türkçe ve başta İngilizce olmak üzere yabancı dilde makaleler kabul edilmeye ve yayımlanmaya devam edilecektir.(EDİTÖRDEN)

İÇİNDEKİLER

MAKALELER/ ARTICLES

ÖZEL HUKUK/PRIVATE LAW

Araştırma makalesi/Research article
İrtifak Hakkının Kullanıldığı Yerin Değiştirilmesi
Relocation of the Encumbrance
Arif Barış Özbilen

Araştırma makalesi/Research article
Mahkeme Dışında Yapılan Sulh ve Yargılamaya Etkisi
Out of Judicial Settlement and Its Effect on Trial
Ayşe Kılınç

Araştırma makalesi/Research article
İşverenin Engelli İşçi Çalıştırma Yükümlülüğü
The Liability of the Employer to Employ Disabled Employee
Ayşe Köme Akpulat

Araştırma makalesi/Research article
Gece Çalışması ve Gece Çalışma Süresinin Sınırı ile İlgili Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Night Work and The Evaluation of the Amendments Regarding the Limit of Night Work Period
Ayşe Ledün Akdeniz

Araştırma makalesi/Research article
Arabuluculuk ve Tahkimi Bir Arada İçeren Uyuşmazlık Çözüm Yolu
Multi-Tier Dispute Resolution Clauses Incorporating Both Mediation and Arbitration Together
Under Turkish Law
Cemile Demir Gökyayla

Araştırma makalesi/Research article
Sözleşmesel Çerçevede Meydana Gelen Müteselsil Borçlulukta Borçlu Temerrüdü
Debtor's Default in Joint Indebtedness which Occurs within A Contractual Framework
Davut Armağan

Araştırma makalesi/Research article
Özel Hukukun Bütünlüğü İlkesi ve Medeni Kanunun 5 inci Maddesinin Aile Hukukundaki
Uygulaması
Principle of Integrity of Private Law and the Application of the 5th Article of the Civil Code
in the Family Law
Derya Ateş

Araştırma makalesi/Research article
Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler
Agreements between Shareholders of Joint Stock Companies, Which Include Right of Preemption
Direnç Akbay

Araştırma makalesi/Research article
FIFA Transfer Sisteminde Çocuk Haklarının Korunması
The Protection of Child Rights Under the FIFA Transfer System
Feyza Başar

Araştırma makalesi/Research article
Ticaret Unvanlarının Tescili Aşamasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri -Karşılaştırmalı
Bir İnceleme-
Problems in the Registration of Trade Names and Proposals for These Problems
Mehmet Emin Bilge, Rauf Karasu, Abdullah Altıntaş, Hakan Koçak

Araştırma makalesi/Research article
Vesayet Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar ve Vesayet Tedbir Şerhi Uygulaması
Provisional Legal Protection in Protection Law and Surveillance Measure Application
Nejat Aday

Araştırma makalesi/Research article
Hukuk Düzeninin Birliği İlkesi Çerçevesinde Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği
The Legal Nature of State of Necessity in Light of the Principle of Unity of the Legal Order
R. Murat Önok, Işık Önay

Research article/Araştırma makalesi
Problems Related to the Commencement Date of the Obligation to Use in the Action for
Revocation due to the Non-use of a Trademark and Solution Proposals
Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğü Davasında Markayı Kullanma
Yükümlülüğünün Başlangıç Anına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sıtkı Anlam Altay

Araştırma makalesi/Research article
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Çıkmasının Rekabet Hukuku ve Uygulaması
Bakımından Sonuçları ve Açmazları
The Consequences and Predicaments for Competititon Law and Enforcement of United Kingdom's
Withdrawal from European Union Membership
Zeynep Ayata

KAMU HUKUKU/PUBLIC LAW

Research article/Araştırma makalesi
Examination of the Overlapping Claims of Turkey and the Greek Cypriot Administration
of Southern Cyprus on the Maritime Areas to the West of the Island of Cyprus
Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Adası'nın Batısındaki Deniz Alanları
Üzerindeki Çakışan Taleplerinin İncelenmesi
Berk Hasan Ozdem

Araştırma makalesi/Research article
Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m 280)
The Crime of Failure by Medical Professionals to Report an Offence (TCC Art. 280)
Levent Emre Özgüç

Araştırma makalesi/Research article
İdare Hukukunun İşlevine Yönelik Bir Yaklaşım: "Trafik Işığı Metaforu"
An Approach to the Function of Administrative Law: "The Traffic-Light Metaphor"
Harun Yılmaz

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153173
Yayın Tarihi 2019 Aralık
Barkod 2000001259789
ISBN 2000001259789
Yayınevi İstanbul Üniversitesi
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Yazar Belirtilmemiş