Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu

Hızlı Gözat

Kuruluşu, Yapısı , Misyonu ve Vizyonu
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
128
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051464022

Stok Durumu: Stokta var

32,00 TL

Detayları

2011 yılında faaliyete geçen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK), uluslararası alanda en yeni insan hakları mekanizmasıdır. BDİHK İslam Dünyasında alanında ilk kuruluş olarak uluslararası insan hakları kamuoyunda oldukça olumlu karşılanmıştır. Kuruluşundan bu yana geçen kısa zaman diliminde, uluslararası araştırmacılar tarafından hakkında çok sayıda rapor ve makalelerin kaleme alınması da bu durumun bir göstergesidir. Ağustos 2012 tarihinde, 2. Olağan toplantısını Ankara’da yapması, BDİHK’nın Türkiye’de de gündeme gelmesini sağlamıştır. Uluslararası alanda yeni bir mekanizma olarak 2013 Kasım’ında İstanbul’da Hukukun Üstünlüğü Derneği ve Şehir Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve konuşmacı olarak davet edildiğim bir etkinlikte, Komisyonun yapısı, görev ve yetkileri, misyonu ve vizyonu hukukçulardan ve akademisyenlerden oluşan seçkin bir ekip tarafından derinlemesine irdelenmiştir.
Ağır insan hakları sorunları ile boğuşan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin halkları ve Arakandan Orta Afrika Cumhuriyetine sistematik insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya olan dünyanın çeşitli yörelerindeki Müslüman azınlıklar açısından BDİHK bir ümit ışığı olarak ortaya çıkmıştır.
Ülkemiz kamuoyunun ve insan hakları alanında faaliyet gösterenler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye’nin faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığı İTT’nin bu temel organını yakından tanıması, çalışmalarına katkı vermesi ve uluslararası alandaki benzerleri gibi tam bir insan hakları koruma mekanizması haline gelmesi için desteklemesi önem taşımaktadır.
Bu düşünceden hareketle, Komisyon’un ülkemizden ilk üyesi değerli bilim adamı Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Zühtü Arslan’dan sonra Komisyon üyesi olarak 2012 yılından itibaren çalışmalarının içinde olan birisi olarak, BDİHK’ya ilişkin Türkçe kaynak ihtiyacına cevap verecek bu çalışmayı hazırlamayı bir görev ve sorumluluk bildim.
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. 1. Bölümde, genel hatları ile İslam Konferansı Teşkilatından İslam İşbirliği Teşkilatına giden süreç ve Teşkilatın insan hakları alanındaki faaliyetleri ele alınmıştır. 2. Bölümde kuruluş çalışmaları ve dayanak hukuki belgeleri ışığında Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu incelenmiştir. Gerektiğinde Komisyon üzerine yapılan çalışmalar ve kendi gözlemlerimizin ışığında açıklama ve yorumlarda bulunulmuştur. 3. Bölümde komisyon için bir ilham kaynağı olarak, düşüncesi ve yaşantısı ile İslam’ın evrenselliğini en iyi ortaya koyan Müslüman bilgelerden Mevlana’nın bütüncül insan hakları anlayışı işlenmiştir. 4. Bölümde ise, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Komisyonun misyonunu ve gelecek vizyonunu çok iyi yansıtan BDİHK’nın Ankara’da düzenlenen 2. Toplantısını açılış konuşması, ara başlıklar ilave edilmek suretiyle verilmiştir. Sayın Davutoğlu’nun anılan konuşmasında çok isabetli şekilde vurguladığı gibi, insan hakları kavramının İslam dünyasına dışarıdan ve modern dönemde enjekte edildiği fikri tamamıyla bir yanılsamadan ibarettir. Çünkü gerek değerlerin dayandığı temel naslar, ilkeler çerçevesinde, gerekse İslam tarihinin pratiğine bakıldığında, aslında insan hakları kavramının İslam medeniyetine paralel olarak geliştiğini ve bu medeniyet içinde çok temel bir yer edindiğini açıkça görebiliriz. Bu anlamda da İslam medeniyeti insan hakları bakımından devrim niteliğinde bir sıçramanın gerçekleştirildiği bir tarihi dönemeci temsil eder. Gerçekte de 3. Bölümde ele alınan ve Mevlana’nın daha 13. asırda bugünkü insan hakları anlayışına denk düşen, hatta bazı konularda daha da ilerisine geçen birçok ifadesi, aslında insan haklarının İslam inancının ve medeniyetinin ruhu olduğunun çok somut göstergesidir. Son olarak ise, İİT Şartı’nın yanı sıra BDİHK’nın Temel Belgeleri olan İçtüzük ve Usul Kuralları Türkçeye tercüme edilerek verilmiştir.


 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VEİNSAN HAKLARI
 • I. -İSLAM KONFERANSI TEŞKİLÂTINDAN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATINA-5
 • II. -İNSAN HAKLARI VE İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI-8
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • BAĞIMSIZ DAİMİ İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
 • I. -GENEL OLARAK-15
 • II. -KOMİSYONUN HUKUKİ DAYANAKLARI-17
 • A. -2005 tarihli İKT 10 yıllık Eylem Planı-17
 • B. -2008 Tarihli Teşkilat Şartı-18
 • C. -2011 İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Astana Toplantısı-18
 • D. -Komisyon Tüzüğü-19
 • E. -2012 tarihli Komisyon Usul Kuralları-19
 • III. -KOMİSYONUN AMACI-19
 • IV. -KOMİSYONUN OLUŞUMU-21
 • V. -KOMİSYONUN GÖREVLERİ-22
 • VI. -KOMİSYONUN YETKİLERİ-23
 • VII. -İŞLEYİŞİ-27
 • VIII. -FAALİYETLERİ-29
 • 1. -Geliştirme Faaliyetleri-29
 • 2. -Araştırma ve İnceleme Faaliyetleri-30
 • 3. -Teknik İşbirliği ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri-30
 • 4. -Mükemmelliyet, Eğitim ve Araştırma Merkezlerinin Listesi-31
 • 5. -Temel İnsan Hakları Girişimleri İle İlgili Güncellemeler-31
 • 6. -Uluslararası Forumlarda İnsan Hakları Gündemi ile İlgili Yorumlar-31
 • 7. -Odak Noktalarının ve Özel Temsilcilerin Belirlenmesi-32
 • 8. -İyi Uygulamalar Derlemesi-32
 • 9. -Uluslararası ve Bölgesel İnsan Hakları Mekanizmaları ile İşbirliği-32
 • 10. -İhtiyaç Tespiti Misyonu-32
 • 11. -Seçimlerin Gözetimi-32
 • IX. -KOMİSYONUN MERKEZİ VE SEKRETERYASI-33
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • KOMİSYON İÇİN BİR İLHAM KAYNAĞI OLARAKMEVLANA’NIN BÜTÜNCÜL İNSAN HAKLARI ANLAYIŞI
 • I. -MEVLANA BİLGELİĞİNDE BÜTÜNCÜL İNSAN HAKLARI-35
 • II. -YAŞAM HAKKI-39
 • III. -İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI!-40
 • IV. -KÖLELİK YASAĞI-45
 • V. -ADİL YARGILANMA HAKKI-46
 • A. -Çekişmeli yargı ilkesi-46
 • B. -Tanıklık: Sözleri Birbirini Tutmayan Şahitleri Kim Kabul Eder?-46
 • C. -Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı-48
 • VI. -DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ-50
 • VII. -İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ-51
 • VIII. -ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ-53
 • IX. -AYRIMCILIK YASAĞI-54
 • X. -İNSAN HAKLARININ İDARİ VE YARGISAL KORUNMASI-56
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • İSLAM DÜNYASININ İNSAN HAKLARI SORUNU VEBAĞIMSIZ DAİMİ İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNUN MİSYONU
 • I. -KOMİSYONUN KURULUŞU-57
 • II. -İSLAM DÜNYASININ ÖNÜNDEKİ MEYDAN OKUMALAR-58
 • A. -Teorik Meydan okumalar-59
 • B. -Pratik Meydan Okumalar-63
 • 1. -İslam Dünyasındaki İnsan Hakları Sorunları-63
 • 2. -Müslüman Azınlıkların Haklarının Korunması-67
 • 3. -İslamofobi-70
 • III. -KOMİSYONUN MİSYONU VE SORUMLULUĞU-72
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • BDİHK TEMEL BELGELERİ
 • I. -İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ ŞARTI -73
 • I. BÖLÜM-75
 • Amaçlar ve İlkeler-75
 • II. BÖLÜM-78
 • Üyelik-78
 • III. BÖLÜM-79
 • Organlar-79
 • IV. BÖLÜM-80
 • İslam Zirvesi-80
 • V. BÖLÜM-80
 • Dışişleri Bakanları Konseyi-80
 • VI. BÖLÜM-81
 • Daimi Komiteler-81
 • VII. BÖLÜM-82
 • İcra Komitesi-82
 • VIII. BÖLÜM-82
 • Daimi Temsilciler Komitesi-82
 • IX. BÖLÜM-82
 • Uluslararası İslami Adalet Divanı-82
 • X. BÖLÜM-83
 • Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu-83
 • XI. BÖLÜM-83
 • Genel Sekreterlik-83
 • XII. Bölüm-85
 • Alt Kuruluşlar-85
 • XIII. Bölüm-85
 • Uzmanlık Kuruluşları-85
 • İlgili Kuruluşlar-86
 • XIV. Bölüm-86
 • İslami ve Diğer Örgütlerle İşbirliği-86
 • XV. Bölüm-86
 • Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü-86
 • XVI. Bölüm-87
 • Bütçe ve Maliye-87
 • XVII. Bölüm-87
 • Usul Kuralları ve Oylama-87
 • XVIII. Bölüm-88
 • Nihai Hükümler-88
 • Geçici Düzenleme-90
 • ONAYLANMA VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ-90
 • II. -İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAĞIMSIZ DAİMİ İNSAN HAKLARI KOMİSYONU TÜZÜĞÜ-90
 • Giriş-90
 • I. BÖLÜM-91
 • Tanımlar-91
 • II. BÖLÜM-91
 • Komisyon Oluşumu ve Üyelik-91
 • III. BÖLÜM-92
 • Komisyonun Görevleri-92
 • IV. BÖLÜM-93
 • Komisyon’un Yetkileri-93
 • V. BÖLÜM-94
 • Usul Kuralları-94
 • VI. BÖLÜM-95
 • Geçici Hükümler-95
 • VII. BÖLÜM-96
 • Nihai Hükümler-96
 • III. -BAĞIMSIZ VE DAİMİ İNSAN HAKLARI KOMİSYONU USUL KURALLARI-96
 • BİRİNCİ BÖLÜM: KOMİSYONUN TEŞKİLAT YAPISI VE İŞLEYİŞİ-97
 • I. KISIM: NİTELİĞİ VE HEDEFLERİ-97
 • II. KISIM: ÜYELİK-98
 • III. KISIM: BÜRO (YÖNETİM KURULU)-99
 • IV. KISIM: SEKRETARYA-101
 • V. KISIM: OTURUMLAR-102
 • VI. KISIM: GEÇİCİ GÜNDEM-103
 • VII. KISIM: İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİ-104
 • IX. KISIM: TUTANAKLAR VE RAPORLAR-107
 • X. KISIM: ÇALIŞMA GRUPLARI VE DANIŞMANLAR-109
 • XI. KISIM: KOMİSYON MÜZAKERELERİNE KATILIM-109
 • XII. KISIM: DİLLER-110
 • XIII. KISIM: İDARİ VE MALİ HÜKÜMLER-110
 • İKİNCİ BÖLÜM: KOMİSYONUN GÖREVLERİ-112
 • XIV. KISIM: GELİŞTİRME FAALİYETLERİ-112
 • XV. KISIM: İNCELEMELERİN HAZIRLANMASI-112
 • XVI. KISIM: TEKNİK İŞBİRLİĞİ VE KAPASİTE GELİŞTİRME-112
 • XVII. KISIM: -İİT’NİN KONUMUNUN ULUSLARARASI ALANDA SAĞLAMLAŞTIRILMASI-113
 • XVIII. KISIM: İYİ UYGULAMALAR-114
 • XIX. KISIM: -DİĞER İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARI İLE İŞBİRLİĞİ-114
 • XX. KISIM: İHTİYAÇ TESPİTİ MİSYONU-114
 • XXI. KISIM: SEÇİMLERİN GÖZETİMİ-114
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GEÇİCİ VE NİHAİ HÜKÜMLER-115
 • XXII. KISIM: GEÇİCİ VE NİHAİ HÜKÜMLER-115
 • SONUÇ-117
 • KAYNAKÇA-119
 • YAZAR HAKKINDA-123
 • YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI-123
 • ABOUT THE BOOK-127
 • Ek Bilgi

  Ürün Kodu 141993
  Yayın Tarihi 2014 Mayıs
  Barkod 9786051464022
  ISBN 9786051464022
  Yayınevi Adalet
  Baskı Sayısı 1
  Cilt Tipi Amerikan Cilt
  Kağıt Türü 1. Hamur
  Yazarlar Ergin Ergül