istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
 • İşe İade Davaları İşe İade Davaları

İşe İade Davaları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
472
Boyut :
17x25
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750280573

Stok Durumu: Stokta var

745,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 670,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

 • İş Kazası Tespit Davaları
 • İş Kazası Olmadığının Tespiti Davaları
 • Meslek Hastalığı Tespit Davaları
 • Meslek Hastalığı Olmadığının Tespiti Davaları
 • Maluliyet Tespiti Davaları
 • Hizmet Tespiti Davaları
 • Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası
 • Prime Esas Kazancın Tespiti Davası
 • İtibari Hizmet Süresi Zammı Ve Fiili Hizmet Süresi Zammı
 • Tespit Davaları
 • Aylık Ve Gelir Alma Hakkının Kötüye Kullanılmasından
 • Kaynaklanan Kurum İşleminin İptali Davaları
 • Tedavi Giderlerinden Kaynaklanan Kurum İşleminin İptali Davaları


"SOSYAL GÜVENLİK DAVALARI" adlı yapıtımız, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun yürürlükte olan hükümlerinin ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun uygulanmasından kaynaklanan davaların esas ve usul bakımından incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. İnceleme konusu yapılan dava türlerine ilişkin esasa ve usule dair koşullar öğreti ve Yargıtay uygulaması esas alınarak incelenmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...7
Kısaltmalar ...19
Birinci Bölüm...
İŞE İADENİN ŞARTLARI...
I. GENEL OLARAK ...21
II. İŞE İADE HAKKININ VAZGEÇİLMEZLİĞİ ...23
III. İŞE İADENİN ESASA İLİŞKİN ŞARTLARI ...24
A. Genel Olarak ...24
B. İş Kanunu’na Tabi İşçi veya Basın İş Kanunu’na Tabi Gazeteci Olmak ...25
C. İşyerinde En Az Otuz İşçi Çalıştırılmalı ...29
1. Genel Olarak ...29
2. Tarım ve Orman İşlerinde Özel İşçi Sayısı ...31
3. Sendikal Nedenlerle Fesihlerde Otuz İşçi Şartı Aranmaz ...32
4. İşçi Sayısı Şartı Hafifletilebilir veya Kaldırılabilir ...33
5. İşçi Sayısının Hesabında İş Sözleşmesinin Fesih Bildiriminin Yapıldığı Tarih Dikkate Alınır ...34
a. Genel Olarak ...34
b. Fesih Tarihinde İşçi Sayısının Otuzun Altına Düşmesi Durumu ...34
6. İşçi Sayısının Hesabında İşverenin Aynı İşkolundaki Tüm İşyerleri Esas Alınır ...35
a. Genel Olarak ...35
b. İşyerlerinin Aynı İl Sınırları İçerisinde Bulunması Zorunlu Değildir ...36
c. Yurtdışında Bulunan İşyerleri de Dikkate Alınır ...37
7. İşçi Sayısının Hesabında İşçilerin İş Sözleşmelerinin Türü Dikkate Alınmaz ...38
8. İşveren Vekili ve Yardımcıları İşçi Sayısının Hesabında Dikkate Alınır ...38
9. Sigorta Bildirimi Yapılmayan İşçiler İşçi Sayısının Hesabında Dikkate Alınır ...39
10. Grup Şirketlerinde İşçi Sayısının Hesabı ...39
11. Hesaba Katılacak İşçilerin Fiilen Çalışması Şart Değildir ...40
a. Genel Olarak ...40
b. İstisnai Hal ...41
c. İşe İade Davası Açan İşçilerin İşçi Sayısına Etkisi ...41
12. İşçi Sayısının Hesabında Dikkate Alınmayacak Kişiler ...43
a. İş Kanunu Kapsamında İşçi Sayılmayanlar ...43
b. Geçici İş İlişkisiyle Çalıştırılanlar ...43
c. Alt İşveren ve Asıl İşverenin İşçileri, Diğer İşverenle İlgili Uyuşmazlıklarda İşçi Sayısının Hesabında Dikkate Alınmazlar ...44
aa. Genel Olarak ...44
bb. İstisnai Hal ...45
D. İşçinin En Az Altı Aylık Kıdemi Olmalı ...45
1. Genel Olarak ...45
2. Yer Altı İşlerinde Kıdem Şartı Aranmaz ...46
3. Sendikal Nedenlerle Fesihlerde Kıdem Şartı Aranmaz ...47
4. Kıdem Şartı Hafifletilebilir veya Kaldırılabilir ...48
5. Altı Aylık Sürenin Tamamı İş Sözleşmesine Tabi Olarak Geçirilmelidir ...49
6. Altı Aylık Sürenin Tamamının İş Güvencesi Hükümlerine Tabi Olarak Geçirilmesi Şart Değildir ...50
7. Aynı İşverenin Farklı İşyerlerinde Geçen Süreler Birleştirilerek İşçinin Kıdemi Hesaplanır ...50
8. Kıdem Süresinin Hesabında Aralıklı Çalışmaların Toplanması Gerekmektedir ...51
9. Çalışma Süresinden Sayılan Haller İşçinin Kıdem Hesabında Dikkate Alınır ...54
10. İş Sözleşmesinin Askıda Olduğu Süreler İşçinin Kıdeminden Sayılır ...55
11. Deneme Süresi İşçinin Kıdeminden Sayılır ...56
12. Geçici İşveren Yanındaki Çalışmalar Ödünç Veren İşveren Yanındaki Çalışmaların Kıdem Hesabında Dikkate Alınır ...56
13. İşyerini Devreden İşveren Yanındaki Çalışmalar İşçinin Kıdeminden Sayılır ...57
14. Kıdem Süresinin Hesaplanması ...58
a. Kıdem Başlangıcı ...58
b. Altı Aylık Süre Fesih Bildiriminin İşçiye Ulaştığı Tarihte Dolmalıdır ...59
c. Fiilen Çalışılan İlk Gün ile Fesih Bildiriminin Ulaştığı Tarih Kıdem Hesabında Dikkate Alınır ...61
d. Gün Hesabı Yapılmaz ...61
15. Altı Aylık Kıdem Süresinin Tamamlanmasına Az Bir Süre Kala İş Sözleşmesinin Feshedilmesi ...62
E. Belirli Nitelikte İşveren Vekili veya Yardımcısı Olmamak ...67
1. İşletmenin Bütününü Yöneten İşveren Vekili veya Yardımcısı Olmamak ...67
2. İşyerinin Bütününü Yöneten ve İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisi Bulunan İşveren Vekili Olmamak ...69
3. İspat Yükü ...71
F. İş Sözleşmesi Belirsiz Süreli Olmalıdır ...72
1. Genel Olarak ...72
2. Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımı ...72
a. Genel Olarak ...72
b. Kural Sözleşmelerin Belirsiz Süreli Olmasıdır ...74
c. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Kurulabilmesi İçin Objektif Nedeninin Varlığı Gerekmektedir ...75
aa. İşin Belirli Süreli Olması ...76
bb. Belirli Bir İşin Tamamlanması ...77
cc. Belirli Bir Olgunun Ortaya Çıkması ...78
dd. Diğer Objektif Nedenler ...78
ee. Kanundan Kaynaklanan Haller ...78
d. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Zincirleme Şekilde Yapılması ...80
G. İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Feshedilmeli ...81
1. Genel Olarak ...81
2. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Sona Erdirilmesi Durumunda İşe İade Müessesesinden Yararlanılamaz ...82
a. Genel Olarak ...82
b. Yargıtay Uygulaması ...86
aa. İrade Sakatlığına İlişkin Uygulama ...86
bb. Çelişkili Durumunda Varlığı Halinde İstifa İradesinin Sıhhati Araştırılmalıdır ...91
3. Bozma Sözleşmesiyle İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Durumunda İşe İade Müessesesinden Yararlanılamaz ...91
a. Genel Olarak ...91
b. Şarta Bağlı Bozma Sözleşmesi Kurulamaz ...93
c. Yargıtay Uygulaması ...94
aa. İşçi Yararına Yorum İlkesi ...94
bb. İrade Sakatlığı Denetimi ...95
cc. Makul Yarar Ölçütü ...98
aaa. Genel Olarak ...98
bbb. Bozma Sözleşmesi Önerisinin İşverenden Geldiği Hallerde Makul Yarar ...99
ccc. Bozma Sözleşmesi Önerisinin İşçinden Geldiği Hallerde Makul Yarar ...103
dd. Bozma Sözleşmesinin Geçersizliği ...105
H. Geçerli Fesih Nedeni Bulunmamalıdır ...106
1. Genel Olarak ...106
2. Geçerli Neden– Haklı Neden İlişkisi ...106
a. Bildirim Süreleri ve İşçilik Alacakları Bakımından Ayrım ...106
b. Nedenlerin Ağırlık Yönünden Ayrımı ...107
c. Haklı Nedenle Fesih Nedenleri Aynı Zamanda Geçerli Neden Oluşturur ...108
d. Haklı Fesih Nedeninin Geçerli Fesih Nedenine Dönüşmesi ...110
aa. Haklı Fesih Süresinin Geçmesi ...110
bb. Disiplin Kurulu Kararı Alınmaksızın Yapılan Fesih ...112
cc. Eşit İşlem Borcuna Aykırılık ...113
3. Geçerli Fesih Nedenleri ...115
a. Kanunda Sayılan Geçersiz Fesih Nedenleri ...115
aa. Sendikal Faaliyetlere Katılmak ...116
bb. İşyeri Sendika Temsilciliği Yapmak ...116
cc. İşveren Aleyhine İdari veya Adli Süreçlerde Yer Almak ...116
dd. Irk, Renk, Cinsiyet, Medeni Hal, Aile Yükümlülükleri, Hamilelik, Doğum, Din, Siyasi Görüş ve Benzeri Nedenler ...118
ee. Kadın İşçilerin Çalıştırılmasının Yasak Olduğu Sürelerde İşe Gelmemek ...119
ff. Bekleme Süresinde Geçici Devamsızlık ...119
b. Kanunda Sayılan Geçerli Fesih Nedenleri ...120
aa. Kanun Gerekçesinde Belirlenen Ölçütler ...121
aaa. İş Görme Borcunun Yerine Getirilmesi Olumsuz Şekilde Etkilenmelidir ...121
bbb. İş İlişkisinin Sürdürülmesi İşveren Açısından Önemli ve Makul Ölçüler İçinde Beklenemez Olmalıdır ...121
bb. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Fesih Nedenleri ...121
aaa. İş Sözleşmesine Aykırı Davranış ...123
bbb. Kusur ...127
ccc. İş İlişkisi Olumsuz Etkilenmeli ...130
ddd. İş İlişkisinin Sürdürülmesi İşveren Açısından Önemli ve Makul Ölçüler İçinde Beklenemez Olmalı ...133
eee. Uyarı ...135
fff. İşçinin Savunması Alınmalıdır ...139
ggg. Fesihte Son Çare İlkesine Uyulmalıdır ...145
hhh. Fesih Makul Sürede Yapılmalıdır ...146
iii. Yazılı Fesih Bildirimi Yapılmalıdır ...149
jjj. Fesih Nedeni Açık ve Kesin Olarak Belirtilmelidir ...153
kkk. Aynı Davranışla İlgili İşçiye Disiplin Cezası Uygulanmamış Olmalıdır ...155
lll. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Fesih Nedeniyle Haklı Fesih Nedenlerinin Karşılaştırılması ...156
aaaa. İşçinin İşvereni Yanıltması ...160
bbbb. Şeref ve Namusa Dokunacak Söz, Davranış veya Asılsız İhbar ve İsnatlar ...160
cccc. Cinsel Taciz ...161
dddd. Sataşma, İşyerine Sarhoş veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Gelmek veya İşyerinde Bu Maddeleri Kullanmak ...162
eeee. İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları ...168
ffff. İşçinin İşyerinde Suç İşlemesi ...169
gggg. İşçinin Devamsızlığı ...169
hhhh. İşçinin İşini Yapmaması ...171
iiii. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi veya Zarar Vermesi ...173
cc. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Fesih Nedenleri ...176
aaa. İşçinin Yetersizliği Söz Konusu Olmalıdır ...178
aaaa. Genel Olarak ...178
bbbb. Fiziki Yetersizlik– Mesleki Yetersizlik Ayrımı ...179
cccc. İşçinin Sık Sık Hastalanarak Rapor Alması ...180
dddd. İşçinin Düşük Performansı ...187
eeee. Şüphe Feshi ...190
ffff. İşçinin Belli Bir Yaşa Gelmesi ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanması ...198
bbb. Kusur ...200
ccc. İş İlişkisinin Görülmesi Olumsuz Etkilenmelidir ...200
ddd. İş İlişkisinin Sürdürülmesi İşveren Açısından Önemli ve Makul Ölçüler İçinde Beklenemez Olmalıdır ...201
eee. Uyarı ...201
fff. İşçinin Savunması Alınmalıdır ...202
ggg. Fesihte Son Çare İlkesine Uyulmalıdır ...211
hhh. Fesih Makul Sürede Yapılmalıdır ...214
dd. İşletme Gereklerinden Kaynaklanan Fesih Nedenleri ...215
aaa. Genel Olarak ...215
bbb. İşyeri İçinden Kaynaklanan Nedenler ...217
ccc. İşyeri Dışından Kaynaklanan Nedenler ...218
ddd. İşletmesel Karar Yerindelik Denetimine Tabi Tutulamaz ...220
eee. İşçinin İstihdamını Engelleyen Durum Olmalıdır ...223
fff. Zarar ...223
ggg. İşletmesel Karar Tutarlı Şekilde Uygulanmalıdır ...224
hhh. Fesihte Keyfi Davranılmamalıdır ...228
iii. Uyarı ...229
jjj. Savunma ...230
kkk. Fesihte Son Çare İlkesine Uyulmalıdır ...231
lll. Fesih Makul Sürede Yapılmalıdır ...239
mmm. İşletmesel Karar Çerçevesinde İş Sözleşmesi Feshedilecek İşçilerin Seçimi ...240
nnn. Değişiklik Feshi ...243
ooo. Toplu İşçi Çıkarma ...248
4. Sendikal Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi ...251
a. Genel Olarak ...251
b. Mahkemece Yapılacak Araştırma ...251
c. Çeşitli Durumların Sendikal Nedenle Fesih İddiasına Etkisi ...254
aa. Sendikaya Üye Olduktan Kısa Süre Sonra İş Sözleşmesinin Feshi Sendikal Feshe Delil Teşkil Eder ...254
bb. İşten Çıkarılan İşçilerin Tümünün Sendikalı İşçi Olması Sendikal Nedenle Feshe Delil Teşkil Eder ...255
cc. Fesih Döneminde Sendika Üyesi İşçilerin Sayısının Azalması Sendikal Nedenle Feshe Delil Teşkil Eder ...256
d. İspat Yükü ...258
IV. İŞE İADENİN ŞEKLİ ŞARTLARI ...259
A. Yazılı Fesih Bildiriminin Tebliği ...259
1. Yazılı Fesih Bildirimi Geçerlilik Şartıdır ...259
2. Toplu İşçi Çıkarma Prosedürünün Uygulandığı Hallerde Yazılı Fesih Bildirimi ...264
B. Fesih Nedeni Açık ve Kesin Olarak Belirtilmelidir ...266
İkinci Bölüm...
İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA...
I. DAVA KONUSU ...271
A. Genel Olarak ...271
B. Dava Konusu Feshin Geçersizliğinin Tespiti Olup Sadece Feshin Geçersizliğinin Maddi Sonuçları Dava Konusu Olamaz ...271
1. Genel Olarak ...271
2. Sendikal Nedenle Fesihlerde Özel Durum ...271
C. Kötü Niyet Tazminatı Dava Konusu Edilemez ...272
II. HUKUKİ NİTELİK ...273
III. GÖREV ...274
IV. YETKİ ...275
V. HUSUMET ...275
A. Davacı ...275
1. İşçi ...275
2. Mirasçılar ...276
B. Davalı ...276
1. İşveren ...276
2. İşverenin Mirasçıları ...277
3. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklarda Husumet ...277
4. Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Varlığı Durumu ...279
a. Yedinci Hukuk Dairesi Uygulaması ...280
b. Dokuzuncu Hukuk Dairesi Uygulaması ...282
c. Yirmi İkinci Hukuk Dairesi Uygulaması ...287
d. Bizim Görüşümüz ...289
5. Geçici İş İlişkisinin Varlığı Durumu ...291
VI. DAVA ŞARTLARI ...292
A. Genel Olarak ...292
B. Hukuki Yarar Dava Şartı ...293
C. Arabuluculuk Dava Şartı ...295
1. Genel Olarak ...295
2. Sendikal Tazminat Taleplerinde Arabuluculuk Dava Şartı ...296
3. Yetki ...297
4. Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Varlığının Arabuluculuk Sürecine Etkisi ...298
5. Süre ...298
a. Genel Olarak ...298
b. Hukuki Nitelik ...299
c. Sürenin Başlangıcı ...299
d. Doğrudan Dava Açıldığı Hallerde Süre ...303
6. Anlaşmanın İçeriği ...303
7. Tutanak Aslı veya Onaylı Örneği Sunulmalıdır ...305
8. Arabuluculuk Sürecinin Olumsuz Sonuçlanmasının Durumunda Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Açısından Sonuçları ...306
a. Bakanlık Tarafından Karşılanan Arabuluculuk Ücreti Yargılama Giderinden Sayılır ...306
b. İlk Toplantıya Katılım Sağlanmaması Nedeniyle Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesinin Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Yönünden Sonuçları ...308
VII. SÜRE ...309
A. Arabuluculuk Aşamasında Süre ...309
B. Mahkemeye Başvuruda Süre ...310
C. Özel Hakeme Başvuruda Süre ...311
1. Genel Olarak ...311
2. Süre ...312
VIII. YARGILAMA SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN BAZI OLGULARIN DAVAYA ETKİSİ ...312
A. İşçinin Vefat Etmesi ...312
B. İşçinin İşe Davet Edilmesi ...314
C. İşyerinin Kapanması ...317
IX. ISLAH ...317
X. İSPAT ...318
A. Genel Olarak ...318
B. İspat Yükü ...318
1. İspat Yükü İşveren Üzerindedir ...319
2. İşverenin İspat Yükünün Kapsamı ...320
3. İşverence İspat Yükünün Yerine Getirilmesi Durumu ...322
C. Takdiri Delillerle İspat Mümkündür ...323
XI. YARGILAMA USULÜ ...323
XII. İŞE İADE DAVASININ DERDEST OLDUĞU DÖNEMDE FESHE BAĞLI HAKLARIN TALEP EDİLMESİ ...325
XIII. İŞE İADE DAVASI İLE İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI BİRLİKTE GÖRÜLEMEZ ...327
XIV. CEZA DAVASININ İŞE İADE DAVASINA ETKİSİ ...329
XV. KANUN YOLLARI ...330
A. Genel Olarak ...330
B. Sendikal Nedenle Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davalarında Kanun Yolları ...330
1. Sadece Sendikal Tazminat Talepli Davalarda Temyiz Yolu Kapalı Değildir ...330
2.Sendikal Tazminatla Birlikte İşe İade Talepli Davalarda Durum ...331
C. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi ...333
Üçüncü Bölüm...
İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI...
I. FESHİN GEÇERLİ OLDUĞUNA KARAR VERİLMESİNİN SONUÇLARI ...335
II. FESHİN GEÇERSİZ OLDUĞUNA KARAR VERİLMESİNİN SONUÇLARI ...335
A. Mahkemece Kurulacak Hüküm ...335
1. İşe İade Yönünden ...335
a. Genel Olarak ...335
b. Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Bulunması Durumu ...336
aa. Geçerli Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Bulunması ...336
bb. Muvazaalı Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Bulunması ...337
2. İşe İadenin Maddi Sonuçları Yönünden ...338
a. Boşta Geçen Süre Ücreti ...339
aa. İşverene Başvuru Şartına Bağlı Olarak Hükmedilir ...339
bb. İşe Başlatılmama Şartına Bağlı Olarak Hükmedilmez ...339
cc. Dava Tarihi Esas Alınarak Miktar Olarak Hüküm Altına Alınmalıdır ...340
dd. Dört Aylık Süre Aşılarak Hüküm Kurulamaz ...341
ee. Talep Olmasa Dahi Boşta Geçen Süre Ücretine Hükmedilmelidir ...342
ff. Geçerli Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Bulunması ...343
gg. Muvazaalı Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Bulunması ...344
b. İş Güvencesi Tazminatı ...346
aa. İşe Başlatılmama Şartına Bağlı Olarak Hükmedilmelidir ...346
bb. İş Güvencesi Tazminatının Belirlenmesi ...347
aaa. Kanuni Sınırlar İçerisinde Belirlenmelidir ...347
bbb. Yargıtay Uygulaması ...347
cc. Dava Tarihi Esas Alınarak Miktar Olarak Hüküm Altına Alınmalıdır ...352
dd. Talep Olmasa Dahi İş Güvencesi Tazminatına Hükmedilmelidir ...353
ee. Geçerli Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Bulunması ...353
ff. Muvazaalı Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Bulunması ...355
c. Sendikal Tazminat ...357
aa. Şarta Bağlı Olmaksızın Hükmedilmelidir ...358
bb. Sendikal Tazminatın Belirlenmesi ...359
aaa. Alt Sınır ...359
bbb. Üst Sınır ...359
ccc. Yargıtay Uygulaması ...359
cc. Çıplak, Brüt Ücret Üzerinden Hükmedilir ...360
dd. İş Güvencesi Tazminatıyla Birlikte Hüküm Altına Alınamaz ...360
ee. Geçersizliğine Hükmedilen Fesih Tarihindeki Ücret Esas Alınmalıdır ...361
ff. Faiz ...361
gg. Zamanaşımı ...362
B. İşçinin İşverene Başvurmaması Halinde İşe İade Davasının Sonuçları ...362
1. Genel Olarak ...362
2. Geçersizliğine Hükmedilen Fesih Geçerli Hale Gelir ...363
3. Boşta Geçen Süre Ücreti Talep Edilemez ...363
4. İş Güvencesi Tazminatı Talep Edilemez ...364
5. Sendikal Tazminat Talep Edilebilir ...364
6. Feshe Bağlı İşçilik Alacakları Talep Edilebilir ...365
a. İhbar Tazminatı ...365
b. Kıdem Tazminatı ...366
c. Yıllık İzin Ücreti ...366
C. İşçinin İşverene Başvurmasının Sonuçları ...366
1. İşçinin Başvurusuna İlişkin Şartlar ...367
a. On İşgünü İçerisinde Başvuru Yapılmalıdır ...367
aa. Sürenin Hukuki Niteliği ...367
bb. İşgünleri Dikkate Alınır ...367
cc. Sürenin Başlangıcı ...367
dd. Postada Yaşanan Gecikmeler İşçi Aleyhine Değerlendirilemez ...370
b. Başvurunun Muhatabı ...371
aa. İşveren ...371
bb. Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Varlığı Durumu ...371
cc. Geçici İş İlişkisinin Varlığı Durumu ...371
c. İşçinin Başvurusu Samimi Olmalıdır ...372
d. Bizzat Başvuru Zorunlu Değildir ...375
e. İşçinin Başvurusunu Geri Çekmesi ...376
f. İspat ...377
2. İşveren İşçiyi İşe Başlatmak Zorundadır ...377
a. Bir Aylık Süre İçerisinde İşçi İşe Davet Edilmelidir ...378
aa. Sürenin Başlangıcı ...378
bb. Postada Yaşanan Gecikmeler İşveren Aleyhine Değerlendirilemez ...378
cc. İspat ...381
b. İşe Davetin Muhatabı ...381
c. İşverenin Daveti Ciddi Olmalıdır ...382
3. İşçinin İşe Başlatılmasının Sonuçları ...396
a. Yeni Bir İş İlişkisi Kurulmuş Olmaz ...396
b. Boşta Geçen Süre Ücretine Hak Kazanılır ...396
c. İş Güvencesi Tazminatına Hak Kazanılmaz ...396
d. İşsizlik Ödeneği ...397
e. Yıllık İzin Ücreti Talep Edilemez ...398
f. Mahsup ...398
4. İşçinin İşe Başlatılmamasının Sonuçları ...401
a. İş Sözleşmesi İşverence Feshedilmiş Sayılır ...401
b. Boşta Geçen Süre Ücretine Hak Kazanılır ...402
aa. En Çok Dört Aylık Ücrete Hak Kazanılabilir ...402
bb. Esas Alınacak Ücret ...403
cc. Giydirilmiş Ücrete Hak Kazanılır ...403
dd. Muacceliyet ...406
ee. Faiz ...406
ff. Zamanaşımı ...408
c. İş Güvencesi Tazminatına Hak Kazanılır ...409
aa. Genel Olarak ...409
bb. Esas Alınacak Ücret ...409
aaa. 7036 sayılı Kanun Öncesi Uygulama ...409
bbb. Mevcut Durum ...410
cc. Çıplak, Brüt Ücrete Hak Kazanılır ...411
dd. Muacceliyet ...411
ee. Faiz ...412
ff. Zamanaşımı ...413
d. Feshe Bağlı İşçilik Alacaklarına Hak Kazanılır ...413
aa. İhbar Tazminatı ...413
bb. Kıdem Tazminatı ...417
cc. Yıllık İzin Ücreti ...423
5. İşverenin Davetine Rağmen İşçinin İşe Başlamamasının Sonuçları ...425
a. Genel Olarak ...425
b. Geçersizliğine Hükmedilen Fesih Geçerli Hale Gelir ...426
aa. Boşta Geçen Süre Ücreti Talep Edilemez ...427
bb. İş Güvencesi Tazminatı Talep Edilemez ...427
cc. Sendikal Tazminat Talep Edilebilir ...428
dd. Feshe Bağlı İşçilik Alacakları Talep Edilebilir ...428
aaa. İhbar Tazminatı ...428
bbb. Kıdem Tazminatı ...429
ccc. Yıllık İzin Ücreti Talep Edilebilir ...430
Dördüncü Bölüm...
İŞE İADE DAVASININDAN KAYNAKLANAN İCRA TAKİPLERİ...
I. GENEL OLARAK ...433
II. İLAMLI İCRA TAKİPLERİ ...433
A. 7036 sayılı Kanun Öncesi Dönem ...433
1. Genel Olarak ...433
2. Hukuki Nitelik ...434
3. İşe İadenin Maddi Sonuçları İlamlı İcraya Konu Edilemez ...434
4. Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti İlamlı İcraya Konu Edilebilir ...435
a. Hükmün Kesinleşmesi Şarttır ...435
b. Faiz Başlangıç Tarihi ...436
B. 7036 sayılı Kanun Sonrası Dönem ...437
1. Genel Olarak ...437
2. İşe İadenin Maddi Sonuçları İlamlı İcraya Konu Edilemez ...443
3. Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti İlamlı İcraya Konu Edilebilir ...444
a. Hükmün Kesinleşmesi Şarttır ...444
b. Faiz Başlangıç Tarihi ...445
III. İLAMSIZ İCRA TAKİPLERİ ...446
A. İşe İadenin Maddi Sonuçları İlamsız İcraya Konu Olabilir ...446
B. İşverenin İtirazı Durumunda Açılabilecek Dava ...446
C. İtirazın İptali Davalarında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilip Hükmedilemeyeceği Meselesi ...448
Beşinci Bölüm...
UYGULAMADAN ÖRNEKLER...
I. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ ...451
A. Örnek 1 ...451
B. Örnek 2 ...453
II. KARAR ÖRNEKLERİ ...456
A. Örnek 1 ...456
B. Örnek 2 ...459
C. Örnek 3 ...462
D. Örnek 4 ...463
Kaynakça ...465
Kavram Dizini ...469

Ek Bilgi

Ürün Kodu 159837
Yayın Tarihi 2022 Ekim
Barkod 9789750280573
ISBN 9789750280573
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Andaç Esemen