Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
216
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750275739

Stok Durumu: Stokta var

165,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 148,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP' le ilgili davalar, ilgili mevzuat hükümleri ile, yüksek yargı kararlarıyla araştırılmıştır. Okuyucuya kolaylık sağlaması açısından, mümkün olduğunca konular tasniflenerek özetlenmiştir.

İİK.nın 45. maddesi gereğince rehin ile temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı, yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak, rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir.

Yazarın amacı, özellikle, mesleğe yeni başlayan hukukçular ve öğrencilere, genel bilgiler ve açıklamalarla, konunun araştırılmasında kolaylık sağlamaktır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Tanım ve Kavramlar
Özetli Yargıtay Kararları

İçindekiler

Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Birinci Bölüm
TANIM VE KAVRAMLAR
İpotek Kavramı 17
Ana Para İpoteği 18
Kesin Borç (Anapara) İpoteği İle Üst Limit (Maksimal) İpoteği 20
Kefalet –Kişisel Teminat Sözleşmesi 21
Eş Rızası 21
İcra Emri Tebliğ – İhtarname 23
İpotek İle Sağlanan Amaç 25
Borç Ödenmediğinde Alacaklı Rehni Paraya Çevirerek Alacağını Elde Edilmesi 26
Takip Konusu Borç İçin Verilmiş İpotek Varken İlamsız İcra Takibi Yapılamayacağı Şikayeti 26
Örnek 9 26
Tasarrufun İptali Davası 27
Takip Dayanağı Kredi Sözleşmesi İçeriğinde Kefaletin Müteselsil Olduğunun Yazılması 29
Zamanaşımının Kesilmesi 29
Sınırlı Bir Ayni Hak Niteliği 30
Kesinleşen Kıymet Takdiri 31
7 Gün 31
6 Ay /1 Yıl 31
Kambiyo Yoluyla Takip 32
Toplu Rehin 32
Borçlunun Ölüm Günü İle Beraber Üç Gün 33
Davalıdır Şerhi 34
İhtiyati Tedbir Kararı 34
İpotek Akit Tablosu 34
Toplam Borç Miktarı 35
İcra Mahkemesi – Kanunda Bahsedilen Deliller 36
492 Sayılı Harçlar Kanunu 37
Sözleşmeyle Belirlenen Yetki 37
Satış İsteme Süresi – Durdurma 37
15 Gün 38
Tarihi Daha Eski Olan Rehin Hakkı 38
Satış İlanı 39
Uyuşmazlık Konusu Hakkında İhtiyati Tedbir 39
Geniş Anlamda Tescil 40
İflasın Ertelenmesi 41
İhtiyati Haciz 48
Müteselsil Kefalet 50
Faiz 51
İcra Emri 51
Resmi veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge 51
8 Gün 52
Kefil 53
2 Yıl 53
Ticaret Mahkemesinin Görevli Olması 54
7 Gün 55
Taşınmaz Satış Vaadi 55
Rehin Açığı Belgesi 56
Harçlar Kanunu 56
Taşınmaz Rehni 57
Toplu Rehin 58
İkinci Bölüm
ÖZETLİ YARGITAY KARARLARI
İhalenin feshine karar verilmesi 61
Kötü niyet tazminatı 62
Mahrum kaldığı kar ve ihalenin feshi davasında yapmış olduğu masraflar 65
Vekalet ücreti 65
İhaleden haberdar olunması 67
Kefil– müteselsil kefil 72
Cari hesap 74
Görevsizlik – tüketici kredisi 76
Eş muvafakatinin alındığı, sözleşmedeki kefalet hükmünün geçerli olması 77
Menfi tespit ve ipoteğin kaldırılması istemi 79
Kötü niyet tazminatı 80
Muhdesatın tespiti 80
Görevli mahkeme 82
Bekletici mesele 84
İcra emrinin iptali 86
Takip konusu borcun dava tarihi itibariyle tamamının ödenmiş olması 88
İtirazın iptali davası – takibe sıkı sıkıya bağlı olması 89
Genel haciz yolu ile takip 91
Müflis şirket 93
İpotek limiti ile sınırlı olacak şekilde ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip 96
Kesinleşmiş alacak – icra mahkemesine itiraz 98
Tekerrür 101
Tarım kredi sözleşmesi 102
Asıl borçlu 104
Kefalet borcu 106
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip – alacaklının tercihi 108
Yedi emin olan davalının alacağı 110
Hukuki tavsif 111
Konkordato 113
Kefalet limiti 116
Karşılanmayan rehin tutarı 119
Takibin iptali yönünde isabetsiz hüküm tesisi 121
Zorunlu takip arkadaşlığı 122
İcra emrinin iptali 125
İpotek limiti – şikayet 126
Tapu iptali – eş rızası 130
Süresinde satış istenmemesi 131
Satışın durdurulması – kesin karar 132
Aile konutu – görev 132
Tüketici – görevli mahkeme 133
İpoteğin fekki 134
İpoteğin fekki 135
İflas erteleme – tedbir 135
Menfi tespit 136
Usulsüz ihale 137
Haczedilmezlik 138
Yetki 140
İpotek hakkının bölünmezliği 140
Terekeye temsilci 142
Rehin açığı belgesi iptali 144
Konkordato projesinin tasdiki 145
Derdest takibin bulunması 147
İflas 148
Araç devri 157
Kamu düzeni ile – süresiz şikayet 158
Genel haciz yoluyla takip yapabileceği 161
Şirketin devri 163
Şikayete konu mükerrer takibin iptali 165
Ticari işletme rehni 166
Rüçhanlı alacak 168
İhtiyati haciz 168
Sıra cetveli 170
Rehin – hapis hakkı 171
Bankadaki mevduat alçağı 172
Emekli maaşı haczi 173
Derdest dava sonucu 173
Takas mahsup hakkı 175
İhalenin feshi – para cezası 175
Örnek 10 176
İlamlı icra takibinin iptali 178
İlamsız takip 179
İhtiyati tedbir – satış bedelinin hak sahibine ödenmesi 181
Takibin durdurulması 182
Konkordato talebi 183
Müteselsil kefil – genel haciz yolu ile ilamsız takip 187
İcra inkar tazminatı 189
İcra inkar tazminatı 190
Muhafaza ücreti 192
Şikayete konu icra takibi – müteselsil kefil 193
Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 195
Örnek 6 – 10 196
İhtiyati haciz işleminin niteliği 198
Temerrüt faizi 203
Kaynakça 207
Alfabetik Sıralı Tanım ve Kavramlar Listesi 209
Alfabetik Sıralı Yargıtay Kararları Listesi 211
Kavramlar Dizini 213

Ek Bilgi

Ürün Kodu 158400
Yayın Tarihi 2022 Mart
Barkod 9789750275739
ISBN 9789750275739
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Filiz Berberoğlu Yenipınar