Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İnternet'teki Arama Sonuçlarından Kişisel Verilerin Kaldırılması Unutulma Hakkı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
248
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750248214

Stok Durumu: Stokta var

66,50 TL

Detayları

"İnternet, kişisel verilerin zaman ve mekân kısıtlaması olmadan "bir tık" uzakta bulunduğu, asla unutmayan dijital bir hafızadır. Bu durum İnternet'teki geçmişinizin geleceğini etkilemekte ve onurlu bir yaşam için vazgeçilmez olan koşulları farklılaştırmaktadır. Bir başka deyişle, Bilişim Çağı insan onuruna yönelik yeni ve farklı tehditler ortaya çıkarmıştır. Unutulma hakkı, söz konusu yeni tehditlere karşı onurlu bir yaşamı korumak için formüle edilen yeni ve bağımsız bir insan hakkıdır.

Kitapta unutulma hakkını doğuran koşullar incelenmiş, hakkın farklı ülkelerdeki ortaya çıkış hikâyeleri ele alınmıştır. Unutulma hakkının hayata geçirilme şekli farklı arama motorlarının uygulamaları karşılaştırılarak irdelenmiş, konuya ilişkin görüş ve öneriler sunulmuştur. En yeni ve tartışmalı insan haklarından birisi olan unutulma hakkına ilişkin eleştirilere, eleştirilerin cevaplarına ve hakkın sebep olduğu sorunlara yönelik alternatif çözüm önerilerine de değinilmiştir." (Arka Kapak Yazısı)

Konu Başlıkları

  • Asla Unutmayan Dijital Hafıza: İnternet
  • Kişisel Verilerin Zaman ve Mekân Kısıtlaması Olmadan "Bir Tık Uzakta" Olması
  • İnternet'te Geçmişinizin Geleceği ve İnsan Onurunun Korunması
  • Unutulma Hakkına Başvuru Süreci
  • Kişisel Verilerin İnternet'teki Arama Sonuçlarından Kısmen Kaldırılması
  • Unutulma Hakkına Yönelik Eleştiriler ve Alternatifler
  • Ticari Bir Şirketin Olan Arama Motorlarının Bir İnsan Hakkının Yükümlüsü Olması


İçindekiler
Önsöz  7
İçindekiler  9
Şekiller ve Tablolar Listesi  13
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKINI DOĞURAN KOŞULLAR
1.1. Verilerin Kolayca Kaydedilebilmesi  17
1.2. Verilerin Kolayca Saklanabilmesi  18
1.3. Kişisel Verilerin İnternet’te Kolayca Paylaşılabilmesi, Onlara Zaman ve Mekân Kısıtlaması Olmadan Erişilebilmesi  21
1.4. İnternet’te Yer Alan Kişisel Veriler ve Yarattığı Sorunlar  23
1.5. Kişisel Verilerin Toplanması ve Paylaşılması Zorunluluğu  29
1.6. İnternet Kullanıcısı Olma Zorunluluğu  32
1.7. Teknolojinin ve İnternet’in Gelişimi  34
1.8. Hatırlama ve Unutmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi  37
1.9. Bağışlama ve Bağışlanmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi  40
1.10. Unutulma Hakkına Yönelik İhtiyaç ve Talep  43
İKİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKININ UNSURLARI
2.1. Unutulma Hakkının Konusu  45
2.2. Unutulma Hakkının Felsefi Temellendirmesi  46
2.3. Unutulma Hakkının Öznesi  48
2.3.1. Gerçek Kişiler  48
2.3.2. Tüzel Kişiler (Unutulma Hakkı Tüzel Kişilere Uygulanmalı Mı?)  49
2.4. Unutulma Hakkının Yükümlüsü  53
2.5. Unutulma Hakkını Koruyucu Mekanizmalar  54
2.6. Bağımsız Yeni Bir İnsan Hakkı: Unutulma Hakkı  54
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA UNUTULMA HAKKI
3.1. Arjantin Cumhuriyeti  59
3.1.1. Virginia Da Cunha Davası  59
3.1.2. Arjantin Hukukundaki Diğer Önemli Davalar  61
3.2. Almanya Federal Cumhuriyeti  62
3.2.1. Nüfus Sayımı Davası  62
3.2.2. Wolfgang Werlé ve Manfred Lauber Davası  64
3.3. Fransa Cumhuriyeti  69
3.4. Avrupa Birliği  71
3.4.1. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González v. Google Spain Sl, Google Inc.  74
a. Dava Konusu Olaylar  75
b. Arama Motorları Kişisel Verilerin Denetleyicisi Midir?  76
c. Ulusal Bir Mevzuat Direktif 95/46 Çerçevesinde Uygulanabilir Mi?  78
d. Arama Motorlarının Ne Zaman ve Ne Ölçüde Sorumlu Olacağı Sorunu  81
e. Avrupa Adalet Divanının Kararı  89
f. Kararın Değerlendirmesi  90
3.4.2. Google Inc. v. Commission nationale de l’informatique et des libertés  91
3.5. Amerika Birleşik Devletleri  95
3.5.1. Unutulma Hakkına İki Farklı Bakış Açısı: Amerikan ve Avrupai Yaklaşımlar  95
3.5.2. Melvin v. Reid Davası  96
3.5.3. Unutulma Hakkı Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanabilir Mi?  98
3.6. Türkiye Cumhuriyeti  102
3.6.1. Yargıtay’ın Unutulma Hakkına İlişkin Kararı  104
3.6.2. Anayasa Mahkemesinin Unutulma Hakkına İlişkin Kararları  112
a. N.B.B. Başvurusu  112
b. N.B.B. Başvurusu (2)  121
c. G.D. Başvurusu (2)  122
d. Asım Bayar ve Veysel Bayar Başvurusu  124
e. Asli Alp ve Şükrü Alp Başvurusu  125
f. Fahri Göncü Başvurusu  126
g. Gözde Yiğit Başvurusu  130
3.7. Rusya Federasyonu  131
3.8. Hollanda Krallığı  134
3.8.1. Arthur van M. Davası  135
3.8.2. KPMG Ortağı Davası  137
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAMA MOTORLARININ UNUTULMA HAKKINI UYGULAMA ŞEKLİ
4.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli  143
4.1.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci  143
4.1.2. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Taleplerini Değerlendirme Süreci  147
a. Google’a Yapılan Unutulma Hakkı Taleplerine İlişkin Örnekler  152
4.1.3. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Kapsamında Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırması  156
a. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin Coğrafi Kapsamı  156
b. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin İçerik Açısından Kapsamı  158
c. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden İlgililerin Haberdar Edilmesi  159
4.1.4. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin İstatistikleri  162
4.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli  166
4.2.1. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci  167
4.2.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulamasına İlişkin Diğer Bilgiler  169
BEŞİNCİ BÖLÜM
UNUTULMA HAKKININ BAŞVURU VE
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
5.1. Unutulma Hakkının Denge Testi  171
5.2. Unutulma Hakkı Talebini Değerlendirirken Göz Önünde Tutulması Gereken Etkenler  173
5.2.1. Veri Öznesinin Kamusal Yaşamdaki Rolü  173
5.2.2. Bilginin Mahiyeti  175
5.2.3. Bilginin Kaynağı  181
5.2.4. Aradan Geçen Zaman  183
5.3. Unutulma Hakkının Uygulamasına İlişkin Tavsiyeler  186
5.3.1. Unutulma Hakkı Talebine İlişkin Tavsiyeler  187
5.3.2. Ağ Yöneticisinin ve İlgililerin Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden Haberdar Edilmesine İlişkin Tavsiyeler  188
5.3.3. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma Kararına İtiraz Etmeye İlişkin Tavsiyeler  189
5.3.4. Arama Motorlarının Şeffaflığına İlişkin Tavsiyeler  190
ALTINCI BÖLÜM
UNUTULMA HAKKINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
6.1. Unutulma Hakkının İfade ve Basın Özgürlüğünü Kısıtladığı Eleştirisi  193
6.1.1. Eleştiriler  193
a. İfade Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler  193
b. Basın Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler  196
6.1.2. Cevaplar  198
6.2. Unutulma Hakkının Değerli Verilerin Silinmesine Sebep Olduğu Eleştirisi  203
6.3. Alternatif Bir Yaklaşım: Unutulma Hakkı Yerine Genişletilmiş Ayrımcılık Yasağı  206
6.4. Unutulma Hakkının Kapsamına İlişkin Sorunlar  208
6.5. Unutulma Hakkının Uygulama Şekline İlişkin Sorunlar  210
6.6. Unutulma Hakkının Coğrafi Uygulamasına İlişkin Sorunlar  211
6.7. Ticari Bir Şirket İnsan Hakkının Yükümlüsü Olabilir Mi? Unutulma Hakkının Uygulanmasında Arama Motorlarının Üstlendiği Rol  216
6.7.1. Arama Motorlarının İnsan Hayatındaki Rolü  216
6.7.2. Eleştiriler  218
6.7.3. Cevaplar  220
6.8. Unutulma Hakkının Toplumun Sosyolojik ve Psikolojik Bakış Açısı Üzerindeki Etkisinin Eleştirisi  223
6.9. Dijital Veriler İçin Son Kullanma Tarihi Belirlenmesi  226
Kaynakça  229
Kavram Dizini  245

Ek Bilgi

Ürün Kodu 149215
Yayın Tarihi 2018 Nisan
Barkod 9789750248214
ISBN 9789750248214
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Can Yavuz