Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • İnfaz Hukuku İnfaz Hukuku

İnfaz Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
656
Boyut :
16x24
Baskı :
7
ISBN/Ref :
9789750261916

Stok Durumu: Stokta var

85,00 TL

Detayları

14.4.2020 tarih ve 7242 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile onbir kanunda değişiklik yapılmıştır. İnfaz Hakimliği Kanunu, TCK ve CGTİK'da infaz hukukuna ilişkin önemli değişiklikler söz konusudur. Bunlar arasında, m.105A (denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı), m.110 (özel infaz usulleri) ve m.107(koşullu salıverilme) özellikle belirtilmelidir. Tüm bu değişiklikler ilgili bölümlerde açıklanmıştır.

Ayrıca bilindiği üzere, 21.1.2017 tarih ve 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişikliklerin sonucu olarak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ve dolayısıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan tüzüğün yerini de Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan yönetmelik almıştır (An.m.104/18). Bununla bağlantılı olarak da, 28.3.2020 tarihli "Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik", 20.3.2006 tarih ve 2006/10218 sayılı "Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük" ün yerini almıştır. Bu nedenle, kitap içerisinde Tüzük ile ilgili düzenlemeler, Yönetmelik hükümleri ile değiştirilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

İnfaz Hukuku Kavramı, Esasları, İnfazda Yetkili Merci ve Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı
Ceza Kavramı, Nitelikleri, Türleri ve İnfazları
Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Cezaevlerinin Tarihi Gelişimi
Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfaz Esasları ve Hükümlünün Yeri, İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejim, İnfazın Gevşetilmesi, Tahliye Hazırlığı ve İnfaz Sonrası, Güvenlik ve Düzen
Ceza İnfazının Organizasyonu, Sistemi ve Denetimi
Cezanın İnfazına Ara Verilmesi
Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Ceza İnfaz Kurumları İle İlgili Yeni ve Tartışmalı Durumlar
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Denetimli Serbestlik

İçindekiler

Yedinci Basıya Önsöz 7
Altıncı Basıya Önsöz 9
Beşinci Basıya Önsöz 11
Dördüncü Basıya Önsöz 13
Üçüncü Basıya Önsöz 15
İkinci Basıya Önsöz 17
Önsöz 19
Kısaltmalar 43
Birinci Bölüm
İNFAZ HUKUKU KAVRAMI, ESASLARI, İNFAZDA YETKİLİ
MERCİ VE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI
§ 1. CEZA İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI, AMACI, İNSAN İMGESİ VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİ 45
I. Ceza İnfaz Kavramı 45
1. Geniş Anlamda 45
2. Dar Anlamda 45
II. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı ve Amacı 46
1. Ceza İnfaz Hukuku Kavramı 46
2. Ceza İnfaz Hukukunun Amacı 46
III. Ceza İnfaz Hukukunun İnsan İmgesi 48
1. Genel Olarak 48
2. İnsan Hakları Sujesi Olarak Hükümlü 49
3. Temel Hak Sujesi Olarak Hükümlü 50
IV. Ceza İnfaz Hukukunun Yeri 52
1. Kamu Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku 52
a. İnfaz Hukuku ve Anayasa Hukuku 52
b. İnfaz Hukuku ve İdare Hukuku 53
2. Tüm Ceza Hukukunun Kısmı Olarak İnfaz Hukuku 54
a. İnfaz Hukuku ve Maddi Ceza Hukuku 54
b. İnfaz Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku 54
3. Uluslararası Belgeler 55
a. Birleşmiş Milletler 55
b. Avrupa Konseyi 57
§ 2. CEZANIN İNFAZININ ŞEKİLLENMESİNDEKİ ANAYASAL VE SUÇ POLİTİKASI ESASLARI 59
I. Anayasa Hukuku Temel Esasları 59
1. Hukuk Devleti Prensibi 59
2. Sosyal Devlet Prensibi 60
II. Suç Politikası Esasları 60
1. Ceza Hukukunun Ceza Amaçları ve Cezanın Hesaplanması Esasları 60
a. Hareket Noktası Olarak Genel Önleme ve Kusurun Denkleştirilmesi 60
b. Ceza Hukuku Yaptırım Sistemi İçinde Özel Önleme Esasları 61
2. Ceza İnfazının Kişisel Önleme Yön Tayini 61
§ 3. İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLÂMLARININ İNFAZI 61
I. İnfazın Şartı Kavramı 61
II. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanunyolları 63
1. Genel Olarak 63
2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) 64
3. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi) 64
4. Olağanüstü İtiraz 65
III. İlamların İnfazında Yetkili Merci 65
1. İlamların Mahkemece Hazırlanması 65
2. Yetkili Merci 66
IV. Hapis Cezası İlâmlarının İnfazı 67
1. Kendiliğinden Başvurma 67
2. Çağrı Kağıdı (Davetiye) ile Celp 68
3. Yakalama Emri ile Celp 69
V. Süre Belgesi (Müddetname) 70
İkinci Bölüm
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZLARI
§ 1. CEZA KAVRAMI VE NİTELİKLERİ 75
I. Ceza Kavramı 75
II. Cezanın Nitelikleri 76
§ 2. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZLARI 77
I. Genel Olarak 77
II. Ölüm Cezası 78
1. Genel Olarak 78
2. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 79
a. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler 79
b. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 79
c. Değerlendirme 80
III. Hapis Cezası 80
1. Tanım 80
2. Uzun ve Kısa Süreli Hapis Cezası Ayırımı 81
a. Genel Olarak 81
b. Müebbet (Yaşam Boyu) Hapis Cezası 82
3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı 84
a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi 84
aa. Genel Olarak 84
bb. Para Cezasına Çevirme 85
cc. Tedbirlere Çevirme 86
aaa. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin 86
bbb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme 87
ccc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 88
ddd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma 88
eee. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma 89
dd. Tedbir Hükmüne Muhalefet 92
b. Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri 93
aa. Konutta İnfaz 94
bb. Hafta Sonu İnfaz 96
cc. Geceleri İnfaz 97
4. Hapis Cezasının Değerlendirilmesi 97
IV. Para Cezası 103
1. Tanım 103
2. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 103
a. Lehinde İleri Sürülen Görüşler 104
b. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 104
3. Adli Para Cezası ve İnfazı 105
a. Genel Olarak 105
b. Adli Para Cezasının İnfazı 106
4. Para Cezasının Ödenmemesi 106
Üçüncü Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE
CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1 GENEL OLARAK 109
§ 2. BATI’DA 110
I. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem 111
1. Genel Olarak 111
2. Eski Yunan 112
3. Roma 112
4. Cermenler 114
5. Kilise Hukuku 115
6. Müşterek Hukuk 116
II. Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Doğuşu ve Cezaevlerinin Gelişimi 120
1. Genel Olarak 120
2. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu 122
3. Aydınlanma Çağından 20'nci Yüzyıla Kadarki Dönem 125
a. Cezaevlerinin Bozulması 125
b. İlk Çabalar 128
c. Angloamerikan Reform Çabaları 131
aa. Pensilvanya Sistemi 131
bb. Auburn Sistemi 133
cc. Panoptikon Sistemi 134
dd. Dereceli Sistemin İngiltere ve İrlanda'da Gelişimi (İngiliz Sistemi) 135
ee. Elmira Islahevi Modeli 138
d. Fransa’da Reform Denemeleri 139
e. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu 142
f. İspanya’da Cezaevi Reformu 148
4. 20'nci Yüzyıl 148
a. Genel Olarak 148
b. Almanya 149
c. Amerika Birleşik Devletleri 151
d. Uluslararası Alanda 153
§ 3 BİZDE 155
I. İslam Hukukunda 155
II. Osmanlı Devletinde 156
III. Cumhuriyet Döneminde 179
1. Genel Olarak 179
2. 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun Yürürlüğe Girinceye Kadar TCK’da Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Bunların İnfazı 181
a. Ağır Hapis 181
b. Hapis 184
c. Sürgün 184
d. Hafif Hapis 185
3. Yeni Cezaevleri ve İnfaz Uygulamaları 185
4. Hücre Uygulaması ve Değerlendirilmesi 187
Dördüncü Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ, İNFAZ KURUMUNA KABUL,
İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZIN GENEL ESASLARI 189
I. İnfazın Görevleri 189
1. Genel Olarak 189
2. Yeniden Sosyalleştirme 191
3. Tekerrürden Koruma İnfaz Amacı 192
II. İnfazın Şekillenmesinin Esasları 193
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YERİ 197
I. Hükümlünün Birlikte Etkisi 197
II. Genel Olarak Hükümlünün Hukuki Yeri 198
1. Hükümlünün Hakları 198
a. Genel Olarak 198
b. Hükümlü Hakları 202
c. Hükümlünün Hakları ile İlgili Bazı Mahkeme Kararları 204
aa. AİHM Kararları 204
bb. Diğer Kararlar 215
2. Hükümlünün Yükümlülükleri 217
a. İnfaza Katılma 217
b. Disiplin Kurallarına Uyma 218
3. Hükümlünün Bilgilendirilmesi ve Şikayet 219
a. Hükümlünün Bilgilendirilmesi 219
b. Şikayet 220
4. Tutuklunun Hak ve Yükümlülükleri 223
III. Hükümlünün Psikolojik Durumu ve İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri 225
1. Hükümlünün Psikolojik Durumu 225
a. Genel Olarak 225
b. Statü Değişikliği 227
c. Mahpus Umutsuzluğu 227
d. Kuruma Uyum 227
e. Mahpusluğun Psikolojik Etkileri ve İntihar 228
aa. Genel Olarak 228
bb. İntihar Kavramı ve Nedenleri 228
cc. İnfaz Kurumlarında İntihar 228
2. Uzun Süreli Hükümlülük 231
3. Açlık Grevi 233
4. Cezaevi Altkültürü 240
5. Cezaevilileşme 241
6. Kadın Hükümlülerin Cezaevi Yaşamı 243
7. Cezaevlerinde Cinsel Saldırı 244
§ 3. İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI 245
I. İnfaz Kurumuna Kabul 245
II. İnfazın Planlanması 248
1. Genel Olarak 248
2. İnfaz Planı ve İnfaz Kurumlarının Farklılığı 249
III. Hükümlülerin Gruplandırılması 250
1. Genel Olarak 250
2. Gözlem (Müşahede) ve Kişilik Araştırması 250
a. Genel Olarak 250
b. Türk Hukuku 252
3. Hükümlülerin Gruplandırılması 254
Beşinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM,
İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE
İNFAZ SONRASI, GÜVENLİK VE DÜZEN
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM VE İNFAZIN TEKER TEKER BİÇİMLENME ALANLARI 259
I. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim 259
1. Genel Olarak 259
2. İnfaz Rejimi 260
3. Yeniden Sosyalleştirme 261
a. Yeniden Sosyalleştirme Kavramı 261
b. Yeniden Sosyalleştirmenin Unsurları 264
aa. Terapi ve Danışma 264
bb. Eğitim–Öğretim 265
cc. Meslek Kazandırma 265
c. Alman Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme 266
d. Uluslararası Belgelerde Yeniden Sosyalleştirme 267
e. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Sosyalleştirme 269
f. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Sosyalleştirme 271
aa. Tehlikeli Suçlu Kavramı 271
bb. Yeniden Sosyalleştirme 272
g. Yeniden Sosyalleştirme Sorunları 273
aa. Genel Olarak 273
bb. Yeniden Sosyalleştirmeye Farklı Bir Bakış 275
II. İnfazın Teker Teker Biçimlenme Alanları 277
1. Hükümlülerin Yerleştirilmesi (Barındırılması), Bulundurabileceği Şeyler, Giyimi, Beslenmesi, Temizliği ve Alışverişi 277
a. Yerleştirilme (Barınma) 277
b. Bulundurabileceği Şeyler ve Giyim 279
aa. Bulundurabileceği Şeyler 279
bb. Giyim 283
c. Beslenme 285
d. Temizlik 286
e. Alışveriş 288
2. Hükümlünün Dış Dünya ile İletişimi 288
a. Dış Dünya ile İletişimin Anlamı 288
b. Dış Dünya ile İletişim Şekilleri 290
aa. Mektuplaşma 290
bb. Hediye Kabul Etme 295
cc. Telefon görüşmesi 295
dd. Ziyaret 299
aaa. Genel Olarak 299
bbb. Ziyaret Esasları 302
ccc. Ziyaret Yeri 304
ddd. Avukatların Ziyareti 305
eee. Yabancı Hükümlüleri Ziyaret 310
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyareti 311
ggg. Mahrem Görüş 311
ee. İzin 312
III. Çalışma, Eğitim ve Ödüllendirme 313
1. Çalışma 313
2. Eğitim (Yetiştirme ve Geliştirme) 318
3. Ödüllendirme 325
IV. Dini İbadet 327
V. Sağlık 329
1. Genel Olarak 329
2. Hükümlünün Muayene ve Tedavisi 333
3. Sağlık Nedeniyle Cezanın İnfazının Tehiri 334
4. Cumhurbaşkanınca Af 335
VI. Boş Zamanın Düzenlenmesi 336
VII. Sosyal Yardım 340
1. Kabulde Yardım 340
2. İnfaz Sırasında Yardım 340
3. Salıverilmede Yardım 341
VIII. Hükümlülerin Mali Yükümlülükleri 341
§ 2. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME VE İNFAZ SONRASI 341
I. İnfazın Gevşetilmesi 341
1. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı 341
2. İnfazın Gevşetilmesi Olarak İzin 342
a. Mazeret İzni 344
b. Özel İzin 346
c. İş Arama İzni 346
II. Salıverilme (Tahliye) 347
1. Salıverilme Hazırlığı 347
2. Salıverilme 348
a. Genel Olarak 348
b. Salıverilmede Yapılacaklar 349
III. İnfaz Sonrası (Patronaj) 350
§ 3. GÜVENLİK VE DÜZEN 354
I. Genel Olarak 354
II. Arama 357
1. Genel Olarak 357
2. Çıplak Arama 357
III. Firar 361
IV. Güvenlik Tedbirleri 363
1. Genel Güvenlik Tedbirleri 363
2. Özel Güvenlik Tedbirleri 364
3. Doğrudan Doğruya Zorlama ve Güç Kullanma 366
a. Doğrudan Doğruya Zorlama 366
b. Güç Kullanma 367
V. Disiplin 369
1. Genel Olarak 369
2. Disiplin Tedbirleri 371
a. Genel Olarak 371
b. Disiplin Tedbirlerinin Çeşitleri 371
c. Disiplin Tedbirlerinin Sonuçları 372
3. Disiplin Cezaları 372
a. Genel Olarak 372
b. Disiplin Cezalarının Çeşitleri 373
aa. Yetişkin Hükümlüler Hakkında Uygulanan Disiplin Cezaları 373
aaa. Kınama 373
bbb. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 374
ccc. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma 374
ddd. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama 375
eee. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma 375
fff. Hücreye Koyma 376
bb. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları 379
aaa. Uyarma 379
bbb. Kınama 380
ccc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme 380
ddd. Harcamalarına Sınır Koyma 381
eee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 381
fff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma 382
ggg. İznin Ertelenmesi veya Ziyaretlerin Kapalı Şekilde Yaptırılması 382
hhh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade 383
ııı. Odaya Kapatma Cezası 384
4. Disiplin Soruşturması 384
5. Disiplin Kurulu 387
a. Disiplin Kurulunun Yapısı ve Toplanması 387
b. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri 387
6. Disiplin Cezasının Kaldırılması 388
Altıncı Bölüm
CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU, SİSTEMİ VE DENETİMİ
§ 1. İNFAZ ORGANİZASYONU, İNFAZ GÖREVİ OLARAK NORMALLEŞME VE NAKİL 391
I. İnfaz Organizasyonu 391
II. İnfaz Görevi Olarak Normalleşme 392
III. Nakil 394
1. Genel Olarak 394
2. Nakil Şekilleri 395
a. Kendi İsteğiyle Nakil 395
b. Disiplin Nedeniyle Nakil 396
c. Zorunlu Nedenlerle Nakil 396
d. Hastalık Nedeniyle Nakil 396
3. Nakil Öncesi Yapılacaklar 397
4. Nakillerde Alınacak Tedbirler 397
5. Naklen Gelen Hükümlülerin Tâbi Olduğu İşlem 398
§ 2. İNFAZ KURUMLARI 398
I. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı ve Unsurları 398
1. Ceza İnfaz Kurumu Kavramı 398
2. Ceza İnfaz Kurumunun Unsurları 398
II. Büyüklükleri ve Düzenlenişleri (Cezaevi Mimarisi) 399
1. Genel Olarak 399
2. Bina Olarak Görünüş Noktaları 402
3. İnfaz Kurumlarının Büyüklüğü ve Kısımları 403
4. Odaların Büyüklüğü ve Niteliği 405
a. Odaların Büyüklüğü 405
b. Odaların Niteliği 409
III. İnfaz Kurumlarının Çeşitleri 410
1. Genel Olarak 410
2. Açık Cezaevi 411
a. Açık Cezaevi Kavramı 411
b. Açık İnfaz Kurumuna Kabul Şartları 415
3. Kapalı Cezaevi 418
a. Kapalı Cezaevi Kavramı 418
b. Kapalı Cezaevi Modelleri 419
aa. A Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 419
bb. B Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 420
cc. C Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 420
dd. D Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 420
ee. E Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 420
ff. F Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 420
gg. H Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 421
hh. K Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 421
ıı. L Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 421
ii. M Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 422
kk. R Tipi Kapalı İnfaz Kurumları(Rehabilasyon Merkezi) 422
ll. T Tipi Kapalı İnfaz Kurumları 422
mm. Özel (Hususi) Tip Kapalı İnfaz Kurumları 422
c. Yüksek Güvenlikli Cezaevi 423
aa. Güvenlik Yönünden İnfaz Kurumları 423
bb. Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumlarının Değerlendirilmesi 424
4. Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitimevi (Islahevi) 426
a. Genel Olarak 426
b. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 430
c. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 431
d. Çocuk Eğitimevi (Islahevi) 431
5. Kadın Ceza İnfaz Kurumları 432
6. Yaşlıların Cezalarının İnfazı İçin Kurumlar 435
7. Tutukevleri 436
8. Sosyal Terapi Kurumları 439
a. Genel Olarak 439
b. Sosyal Terapi Uygulamaları 441
c. Psikopat Kurumu 443
9. Askeri Cezaevi 445
a. Genel Olarak 445
b. Askeri Cezaevlerinin Kuruluş ve İdaresi 447
c. İnfazın Tehiri 450
aa. Hükümlülük Süresi Bir Yıl ve Daha Az Olan Erat Bakımından 450
bb. AsMKYUK m. 246 450
d. Disiplin Cezaları ile Tedbirlerin İnfazı 451
aa. Disiplin Cezalarının İnfazı 451
bb. Tedbirlerin İnfazı 451
10. Hukuki Nedenle Cezaevinde Olanlar 451
a. Genel Olarak 451
b. Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı 452
11. Disiplin Hapsinin İnfazı 453
IV. Ceza İnfaz Kurumlarının Genel Durumu 454
1. Genel Olarak 454
2. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Sayısı 461
3. Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Yolları 464
a. Cezaevlerindeki Doluluğu Azaltmak 464
b. Günlük Yaşam Koşullarını Düzeltmek 466
c. Mahkûm Haklarını Etkin Bir Şekilde Tespit Etmek 467
d. İnfaz Kurumlarının Fiziki Koşullarını Düzeltmek 468
e. Nitelikli İnfaz Personeli Yetiştirmek 469
§ 3. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ 469
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi 469
II. İnfaz Personeli 471
1. Genel Olarak 471
2. Personelin İşe Alınması ve Eğitim 473
a. Genel Olarak 473
b. Eğitim 475
3. Personelin İnfaz Kurumu ve Mahpuslar Hakkındaki Görüş ve Davranışları 477
a. Genel Olarak 477
b. Cinsiyetin Rolü 478
4. İnfaz Personeli 479
a. Kurum Müdürü 479
b. İkinci Müdürler 484
c. Yönetim Servisi 485
aa. İdare Memuru 485
bb. Ambar Memuru 485
cc. Cezaevi Katibi 486
d. Güvenlik ve Gözetim Servisi 486
aa. Güvenlik ve Gözetim Personeli 486
aaa. Sorumlu İnfaz ve Koruma Başmemuru 489
bbb. İnfaz ve Koruma Başmemuru 490
ccc. İnfaz ve Koruma Memurları 490
bb. Güvenlik ve Gözetim Servisinin Görevleri 490
e. Teknik Servis 491
f. Psiko–Sosyal Yardım Servisi 491
g. Sağlık Servisi 493
aa. Doktor 493
bb. Diş Hekimi 494
cc. Eczacı 494
dd. Diğer Sağlık Personeli 494
h. Eğitim ve Öğretim Servisi 495
aa. Öğretmen 495
bb. Kütüphaneci 495
ı. İşyurdu Servisi 495
i. Yardımcı Hizmetler Servisi 496
5. Jandarma 496
6. Savcı 499
§ 4. İNFAZIN DENETİMİ 500
I. Genel Olarak 500
II. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi 502
III. İşkenceye Karşı Komite 502
IV. İnfaz Hâkimliği 504
V. İzleme Kurulu 507
1. Genel Olarak 507
2. Türkiye Uygulaması 508
VI. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 509
1. Genel Olarak 509
2. Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin İnceleme Raporları 510
Yedinci Bölüm
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ
§ 1. İNFAZA ARA VERİLMESİ 513
I. İnfaza Ara Verilmesi Kavramı 513
II. İnfazın Ertelenmesi 515
1. Cezanın İnfaza Başlanmadan Önce Ertelenmesi 515
2. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi 518
a. Genel Olarak 518
b. Cezanın İnfazı Sırasında Ertelenmesi Halleri 518
aa. Akıl Hastalığı 518
bb. Hayati Tehlike Oluşturan Diğer Hastalıklar 519
cc. Maruz Kaldığı Ağır Bir Hastalık veya Sakatlık Nedeniyle Cezaevinde Hayatını Tek Başına İdame Ettirememe 520
dd. Gebelik 520
ee. CGTİK m.17/4’de Belirtilen Zorunlu ve Çok İvedi Hâller 521
c. İnfazın Ertelenmesi Süresi Sonunda Yapılacak İşlem 522
3. Milletvekilleri Hakkında 523
4. Askerler Hakkında 523
5. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulmasında 524
a. Yargılamanın Yenilenmesi (Muhakemenin İadesi) 524
b. Olağanüstü İtiraz 524
6. İnfazda Tereddüt Oluşması 524
§ 2. KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME 525
I. Genel Olarak 525
II. Hukuki Esası 526
III. Amacı 526
IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları 527
1. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi) 527
a. Adi Suçlar 528
aa. Genel Olarak 528
bb. Müebbet Hapis Cezasında 530
b. Terör Suçları 532
c. Örgüt Suçları 533
d. Mükerrirler 533
e. Tutuklulukta Geçen Süre 533
f. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar 535
2. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal) 537
3. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin 538
V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi, Uygulanacak Rejim ve Sonuçları 539
1. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi 539
a. Kararı Verecek Merci 539
b. Kararın Verilmesi 540
2. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim 541
a. Genel Olarak 541
b. Denetimli Serbestlik 542
3. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları 543
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi) 543
1. Geri Alma Nedenleri 543
2. Kararı Verecek Merci 545
3. Sonuçları 546
Sekizinci Bölüm
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE TARTIŞMALI DURUMLAR
§ 1. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ DURUMLAR 547
I. Ceza İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi 547
1. Genel Olarak 547
2. ABD 548
3. Avrupa 549
II. Elektronik Kontrol (Evde İnfaz) 550
III. Kamuya Ait Bir Yerde Zorunlu Kalma 554
IV. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma 554
V. Zararın Giderilmesi 556
VI. Kontrollü Serbestlik (Probation) 557
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ TARTIŞMALI DURUMLAR 559
I. Sıkı Talim Kampı (Boot Camps) 559
II. Koğuş (Topluluk) Sistemi–Oda (Hücre) Sistemi Tartışması 559
1. Genel Olarak 559
2. Koğuş (Topluluk) Sistemi 560
3. Oda (Hücre) Sistemi 562
4. Uluslararası Belgeler ve Karşılaştırmalı Hukuk 564
a. Uluslararası Belgeler 564
b. Karşılaştırmalı Hukuk 564
5. Tecrit (İzolasyon) Hapsi 567
a. Tecrit Kavramı 567
b. Tecrit Uygulamaları 573
c. Tecrit Mahpuslarının Duyguları 577
aa. Irmgard Möller 578
bb. Günter Sonnenberg 579
cc. Ulrike Marie Meinhof 579
Dokuzuncu Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI
§ 1. GÜVENLİK (EMNİYET) TEDBİRİ KAVRAMI 581
§ 2. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 582
§ 3. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE İNFAZLARI 583
I. Genel Olarak 583
II. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri 587
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk 587
2. Müsadere 589
a. Eşya Müsaderesi 589
b. Kazanç Müsaderesi 589
3. Çocuklar Hakkında Tedbirler 590
4. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler 592
a. Genel Olarak 592
b. Türk Hukuku 595
5. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler 596
6. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler 596
7. Tekerrür 598
a. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi 599
b. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik 600
8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 601
a. Faaliyet İzninin İptali 601
b. Müsadere 601
9. Sınır Dışı Edilme 601
Onuncu Bölüm
DENETİMLİ SERBESTLİK
§ 1. DENETİMLİ SERBESTLİK KAVRAMI, AMACI, TEMEL ÖZELLİKLERİ 603
I. Denetimli Serbestlik Kavramı 603
II. Denetimli Serbestlik Sisteminin Amacı 604
III. Denetimli Serbestlik Sisteminin Temel Özellikleri 604
§ 2. DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ 605
I. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminin Fonksiyonları 605
1. Denetim Fonksiyonu 605
2. Yardım Fonksiyonu 606
3. Rehberlik Fonksiyonu 606
4. Koruma ve Önleme Fonksiyonu 606
II. Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminde Yer Alan Organlar 607
1. Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı 607
2. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 608
a. Kuruluşu 608
b. Görevleri 609
aa. Soruşturma Evresindeki Görevleri 609
bb. Kovuşturma Evresindeki Görevleri 609
cc. Kovuşturma Evresinden Sonraki Görevleri 609
dd. Salıverilme Sonrası Görevleri 611
3. Koruma Kurulları 612
a. Kuruluşu 612
b. Görevleri 612
4. Danışma Kurulu 613
a. Kuruluşu 613
b. Görevleri 614
III. Şikayet ve İtiraz 614
§ 3. RAPORLAR VE DENETİMLİ SERBESTLİK 614
I. Raporlar 614
II. Denetimli Serbestlik 615
1. Cezanın Ertelenmesi ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik 615
2. Koşullu Salıverilme ile Birlikte Uygulanan Denetimli Serbestlik 615
3. Doğrudan Denetimli Serbestlik 615
4. Konutta İnfaz 616
III. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı 616
1. CGTİK m. 105A 616
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler 619
3. Elektronik İzleme 621
Ekler 623
Yararlanılan Kaynaklar 631
Dizin 645

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154341
Yayın Tarihi 2020 Eylül
Barkod 9789750261916
ISBN 9789750261916
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 7
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Timur Demirbaş