Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İhtiyati Haciz - Tahliye (Md. 257 - 276) - 12. Kitap

Hızlı Gözat

Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
335
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786054847365

Stok Durumu: Stokta var

99,00 TL

Detayları

- İhtiyati Haciz

- İhtiyati Haciz Kararlarının Yerine Getirilmesi (İcrası)

- İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

- İhtiyati Haczin Kaldırılması

- Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi

- Kiracının Kira Akdi Dışında İtirazları ve Tahliye

- Kaçırılan Eşyanın Geri Alınması Davası

- Tahliye Emrine Kiracının İtirazıİÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII
İÇİNDEKİLER IX

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ
Dilekçelerin Verilmesi 3
Delillerin Sunulması 3
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı 3
Ön İnceleme ve Tahkikat 3
Davanın Açılmamış Sayılması 4
Mahkemece Verilecek Hüküm 4
Kararın Tefhimi 4
İlk İtirazlar 4
İlk İtirazların İleri Sürülmesi 5
İlk İtirazların İncelenmesi 5

İHTİYATİ HACİZ
İhtiyati Haciz 7
İhtiyati Haciz Şartları 7
İhtiyati hacizde teminat 8
İhtiyati haciz kararının muhtevası 8
Teminatın Tutarı ve Şekli 8
AÇIKLAMA 9
Görevli Mahkeme 10
Yetkili Mahkeme 10
İhtiyati Haciz İsteğinde Bulunacaklar 11
İhtiyati Haciz İsteğinde Bulunulanlar 11
İhtiyati Haciz Koşulları 11
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 11
ÖRNEKLER 15
Dilekçe Örneği 15
DÜŞÜNCELER 16
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Düşünceleri 16
İÇTİHATLAR 17
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 17
Yargıtay Özel Daire Kararları 26

HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ TAZMİNATI
AÇIKLAMALAR 71
Görevli Mahkeme 71
Asliye Hukuk Mahkemesi'dir. (HMY madde 2) 71
Yetkili Mahkeme 71
Davacı 72
Davalı 72
Dava Açma Koşulları 72
Göz önünde Tutulacak Hususlar 72
Dava Zamanaşımı 73
ÖRNEKLER 74
Dava Dilekçesi Örneği 74
İhtiyati Haciz Kararı Örneği 76
İÇTİHATLAR 77
Yargıtay Özel Daire Kararları 77

İHTİYATİ HACİZ KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ (İCRASI)
İhtiyati Haciz Kararının İcrası 81
Zabıt Tutma ve Haciz Tutanağının Tebliği 81
Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat 81
AÇIKLAMA 82
ÖRNEKLER 83
İhtiyati Haczin Tapuda Uygulama Yazısı Örneği 83
Tapunun Cevabı Yazı Örneği 83
İÇTİHATLAR 84
Yargıtay Özel Daire Kararları 84

İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER
İhtiyati Haczi Tamamlıyan Merasim 95
AÇIKLAMA 95
İÇTİHATLAR 97
Yargıtay Özel Daire Kararları 97

İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ
İhtiyati Haciz Kararına İtiraz ve Temyiz 111
AÇIKLAMA 111
Görevli Mahkeme 112
Yetkili Mahkeme 112
Davacı (İtiraz Eden) 113
Davalı (İtiraz Olunan) 113
İtiraz Koşulları 113
İtiraz Süresi 113
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 113
ÖRNEKLER 115
Dava Dilekçesi Örneği 115
İÇTİHATLAR 116
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 116
Yargıtay Özel Daire Kararları 116

İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI
İhtiyati Haczin Kaldırılması 135
AÇIKLAMA 135
ÖRNEKLER 136
Teminat Gösterilerek İhtiyati Haczin Kaldırılması İstemi Dilekçe Örneği 136
İÇTİHATLAR 137
Yargıtay Özel Daire Kararları 137

İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLUYLA TAKİP
İhtiyati Hacizde İflas Yolu ile Takip 143
İcrai Hacizlere İştirak 143
AÇIKLAMA 143
Görevli Mahkeme 145
Yetkili Mahkeme 145
Davacı 145
Davalı 145
Dava Açma Koşulları 145
Dava Açma Süresi 146
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 146
ÖRNEKLER 147
Dava Dilekçesi Örneği 147
İtirazın Kaldırılması ve İflas Kararı İstemi Dilekçe Örneği 148
İÇTİHATLAR 149
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 149
Yargıtay Özel Daire Kararları 150


KİRALAR HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER, TAHLİYE
Kiralar Hakkında Hususi Hükümler ve Kiralanan Taşınmazların
Tahliyesi 165
Adi Kira ve Hasılat Kiraları İçin Ödeme Emri ve İtiraz Müddeti 165
İtiraz Etmemenin Sonuçları 165
Kiracının Temerrüdü 166
Kiracının Borçları 166
AÇIKLAMA 166
İÇTİHATLAR 169
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 169
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 176
Yargıtay Özel Daire Kararları 178

KİRACI BORÇLUNUN İTİRAZININ KALDIRILMASI
İtiraz ve Kaldırılması Usulü 195
AÇIKLAMA 195
Görevli Mahkeme 196
Yetkili Mahkeme 196
Davacı 196
Davalı 196
Dava Açma Koşulları 196
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 197
ÖRNEKLER 199
Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takip İstekleri İçin Ödeme Emri Örneği 199
İcra Müdürlüğüne Verilecek Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği 200
Borçlunun İtirazının Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği 201
İÇTİHATLAR 202
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 202
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 203
Yargıtay Özel Daire Kararları 206

KİRACININ KİRA AKDİ DIŞINDA İTİRAZLARI VE TAHLİYE
Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye 259
AÇIKLAMA 259
İÇTİHATLAR 260
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 260
Yargıtay Özel Daire Kararları 267KAÇIRILAN EŞYANIN GERİ ALINMASI DAVASI
Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması 277
Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı 277
AÇIKLAMA 277
Görevli Mahkeme 278
Yetkili Mahkeme 278
Davacı 278
Davalı 278
Dava Açma Koşulları 279
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 279
ÖRNEKLER 280
Dava Dilekçesi Örneği 280
İÇTİHATLAR 281
İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 281
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 281
Yargıtay Özel Daire Kararları 281

SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Mukavelename ile Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi 285
Tahliye Emri ve Münderecatı 285
Tahliye ve Teslim 285
AÇIKLAMA 285
İÇTİHATLAR 286
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 286
Yargıtay Özel Daire Kararları 287

TAHLİYE EMRİNE KİRACININ İTİRAZI
İtiraz 295
Müddet ve Şekli 295
İtirazın Kaldırılması 295
AÇIKLAMA 295
Görevli Mahkeme 297
Yetkili Mahkeme 297
Davacı 297
Davalı 297
İtirazın Kaldırılması Koşulları 298
Mahkemeye Dava Açma Koşulları 298
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 298
ÖRNEKLER 300
Tahliye (Boşaltma) Emrine İtiraz Dilekçesi 300
Borçlunun itirazının Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği 301
Yazılı Sözleşme ile Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri Örneği 302
İÇTİHATLAR 303
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 303
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 303
Yargıtay Özel Daire Kararları 313

KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI
Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa 329
AÇIKLAMA 329
İÇTİHATLAR 330
Yargıtay Özel Daire Kararları 330
KAYNAKÇA 337
YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ 339
YAZARIN BASILACAK ESERLERİ 340

Ek Bilgi

Ürün Kodu 141483
Yayın Tarihi 2014 Şubat
Barkod 9786054847365
ISBN 9786054847365
Yayınevi Legal
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hasan Özkan