Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İflasın Tasfiyesi (Md. 208 - 256) - 11. Kitap

Hızlı Gözat

Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
273
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786054847358

Stok Durumu: Stokta var

82,00 TL

Detayları

- İflas Dairesince Alacaklıların Daveti

- İflas İdaresinin Görevi ve Sorumluluğu

- İflasta Sıra Cetvelinin Süre ve Biçimi

- İflasta Sıra Listesine (Cetveline) İtiraz Davası

- İflas İdaresinin İkinci Alacaklılar Toplantısı Daveti

- İflas Masasına Ait Malların Paraya Çevrilmesi Usulü

- İflas İdaresince Satılan Malların Bedellerinin Paylaştırılması

- İflasın Kapanması Hakkında DavaİÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII
İÇİNDEKİLER IX

İCRA MAHKEMESİNDE UYGULANACAK BASİT YARGILAMA USULÜ
Dilekçelerin Verilmesi 3
Delillerin Sunulması 3
İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ya da Değiştirilmesi Yasağı 3
Ön İnceleme ve Tahkikat 3
Davanın Açılmamış Sayılması 4
Mahkemece Verilecek Hüküm 4
Kararın Tefhimi 4
İlk İtirazlar 5
İlk İtirazların İleri Sürülmesi 5
İlk İtirazların İncelenmesi 5

İFLASIN ARITIMI (TASFİYESİ)
Masanın Teşkili 7
Defter Tanzimi 7
Müflisin Vazifeleri 7
Teminat Tedbirleri 7
Haczi Caiz Olmıyan Eşya Hakkında 8
Üçüncü Şahıslara Ait Mallar 8
Taşınmazlar Üzerinde Üçüncü Şahısların Hakları 8
Kıymet Takdiri 8
Defterin Müflis Tarafından Tanınması 8
Müflisin Mükellefiyetleri 8
Tasfiyenin Tatili 8
AÇIKLAMA 9
ÖRNEKLER 11
Tasfiyenin Tatili İlânı Örneği 11
Adî Tasfiye Ve İflâsın Açılmasının İlânı Örneği 12
İÇTİHATLAR 13
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 13
Yargıtay Özel Daire Kararları 15
İFLAS DAİRESİNCE ALACAKLILARIN DAVETİ
Alacaklıları Davet 27
Basit Tasfiye 27
Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı 27
Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet 28
AÇIKLAMA 28
ÖRNEKLER 29
Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlânı Örneği 29

İFLAS MASANIN İDARESİNİN OLUŞMASI
İlk Alacaklılar Toplanması 31
Toplantı veya Karar Nisabının Oluşmaması 31
İflas İdaresi ve iflas Dairesinin Vazifeleri 31
Toplanmada Verilen Kararlar 33
AÇIKLAMA 33
İÇTİHATLAR 34
Danıştay Daire Kararları 67

İFLAS İDARESİNİN GÖREVİ VE SORUMLULUĞU
Kararlar Aleyhine Müracaat 73
İflas İdaresinin Vazifesi 73
AÇIKLAMA 73
İÇTİHATLAR 74
Yargıtay Özel Daire Kararları 74

İFLAS İDARESİ VE DENETİMİ
İflas İdaresinin Vazife ve Mes'uliyeti 81
AÇIKLAMA 81
İÇTİHATLAR 82
Yargıtay Özel Daire Kararları 82

İFLASTA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İSTİHKAK İDDİALARI
Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları 89
AÇIKLAMA 89
Görevli Mahkeme 90
Yetkili Mahkeme 90
Davacı 90
Davalı 90
Dava Açma Koşulları 90
Dava Açma Süresi 91
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 91
ÖRNEKLER 92
Dava Dilekçesi Örneği 92
İÇTİHATLAR 93
Yargıtay Özel Daire Kararları 93

İFLAS İDARESİNİN MASA ALACAKLARINI TAHSİL ETMESİ, ACELE SATIŞA SUNMASI
Masa Alacaklarının Tahsili, Müstacel Satış 107
AÇIKLAMA 107
İÇTİHATLAR 108
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 108
Yargıtay Özel Daire Kararları 109

İFLAS İDARESİNCE ALACAK VE İSTİHKAK İDDİALARININ SIRALARININ TAYİNİ
Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini 119
İddia Edilen Alacakların Tetkiki 119
Tapu Sicilline Yazılı Alacaklar 119
AÇIKLAMA 119
ÖRNEKLER 120
İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207 nci Maddeleri Gereğince Düzenlenen Sıra Cetveli 120
İÇTİHATLAR 121
Yargıtay Özel Daire Kararları 121

İFLASTA SIRA CETVELİNİN SÜRE VE BİÇİMİ
Alacaklılar Sıra Cetvelinin Müddet ve Şekli 137
Reddedilen Alacaklar 137
Alacaklılar Sıra Cetveli, İlan ve İhbar 137
AÇIKLAMA 138
ÖRNEKLER 139
Sıra Cetvelinin ve İkinci Alacaklılar Toplantısının İlânı Örneği 139
İÇTİHATLAR 140

İFLASTA SIRA LİSTESİNE (CETVELİNE) İTİRAZ DAVASI
Sıra Cetveline İtiraz ve Neticeleri 145
Geç Kalan Müracaatlar 145
AÇIKLAMA 146
Görevli Mahkeme 146
Yetkili Mahkeme 146
Davacı 147
Davalı 147
Dava ve Şikâyet Süresi 147
Dava ve Şikâyet Koşulları 147
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 148
ÖRNEKLER 149
Dava Dilekçesi Örneği 149
Dava Dilekçesi Örneği 150
İÇTİHATLAR 151
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 151
Yargıtay Özel Daire Kararları 152

İFLAS İDARESİNİN İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVETİ
Masanın Tasfiyesi 191
İkinci Alacaklılar Toplanması 191
İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yetkisi 191
AÇIKLAMA 191
İÇTİHATLAR 192
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 192
Yargıtay Özel Daire Kararları 201

İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASININ MÜMKÜN OLMAMASI
Toplantı ve Karar Nisabının Oluşmaması 207
Yeniden Alacaklılar Toplanması 207
AÇIKLAMA 207

İFLAS MASASINA AİT MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ USULÜ
Malların Paraya Çevrilmesi Usulü 209
Artırmanın İlanı 209
AÇIKLAMA 209
İÇTİHATLAR 209
Danıştay Daire Kararları 209


İFLAS İDARESİNCE ARTIRMA İLE SATILACAK MALLARIN İHALESİ
Artırma ve İhale 213
Artırma Suretiyle Satışın Şartları 213
Münazaalı Hakların Talep Eden Alacaklılara Temliki 213
Aile Yurtları 213
AÇIKLAMA 213
İÇTİHATLAR 214
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 214
Yargıtay Özel Daire Kararları 220

İFLAS İDARESİNCE SATILAN MALLARIN BEDELLERİNİN PAYLAŞTIRILMASI
Paraların Paylaştırılması 229
Pay Cetveli ve Son Hesap 229
İflas Masrafları ve Masanın Borçları 229
AÇIKLAMA 229
İÇTİHATLAR 230
Yargıtay Özel Daire Kararları 230

İFLAS İDARESİNCE SATILAN MALLARIN BEDELLERİNİN DAĞITILMASI
Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması 241
Dağıtma 241
AÇIKLAMA 241
İÇTİHATLAR 242
Yargıtay Özel Daire Kararları 242

İFLAS DAİRESİNİN BORÇ ÖDEMEKTEN (ACİZ) GÜÇSÜZLÜK BELGESİ VERMESİ
Borç Ödemeden Aciz Vesikası 245
Muvakkat Dağıtmalar 245
Kaydettirilmemiş Alacaklar 245
AÇIKLAMA 245
ÖRNEKLER 247
Borç Ödemeden Aciz Vesikası Örneği 247
İÇTİHATLAR 248
Yargıtay Özel Daire Kararları 248


İFLASIN KAPANMASI HAKKINDA DAVA
İflasın Kapanması 257
Nihai Rapor ve Kapanma Kararı 257
İflas Kapandıktan Sonra 257
AÇIKLAMA 257
Görevli Mahkeme 258
Yetkili Mahkeme 258
Davacı 258
Davalı 258
Göz Önünde Tutulacak Hususlar 259
ÖRNEKLER 260
Dava Dilekçesi Örneği 260
İflâsa (İflâsın Kapanmasına - İflâsın Kaldırılmasına) İlişkin İlân Örneği 261
İÇTİHATLAR 262
Yargıtay Özel Daire Kararları 262

İFLASIN ARITIM (TASFİYE) SÜRESİNİN UZATILMASI İSTEĞİ
İflasın Tasfiyesi Müddeti 267
AÇIKLAMA 267
ÖRNEKLER 268
Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlanı Örneği 268
Uzatma İsteği Dilekçe Örneği 269
İÇTİHATLAR 270
Yagıtay Özel Daire Kararları 270
KAYNAKÇA 275
YAZARIN BASILMIŞ ESERLERİ 277
YAZARIN BASILACAK ESERLERİ 278

Ek Bilgi

Ürün Kodu 141482
Yayın Tarihi 2014 Şubat
Barkod 9786054847358
ISBN 9786054847358
Yayınevi Legal
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hasan Özkan