Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İdari Yaptırım Boyutuyla İmar Para Cezası Artırım / İndirim ve İptal Sebepleri

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
323
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050505979

Stok Durumu: Stokta var

80,00 TL

Detayları

İmar planlamasının hedefleri düzenli, sağlıklı ve estetik kentleşmedir. İmar planlamasının hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için bir takım yaptırımlar öngörülmüştür. Bu sebeple imar planlamasına ve imar mevzuatına aykırı (ruhsatsız veya ruhsata aykırı) yapılar için imar yaptırımları düzenlenmiştir. Bu yaptırımlardan biri imar para cezası yaptırımıdır.

Hukuk Devletinin temel ilkelerinden biri de “suç ve cezaların kanuniliği ilkesidir”. Bu ilke, kanunsuz suç ve ceza olmaz şeklinde ifadesini bulmuştur. Kanunsuz suç ve ceza olamayacağından dolayı imar mevzuatına aykırı yapılar için uygulanan idari yaptırımlardan olan imar para cezası verilebilmesi için de kanuni düzenleme olması gerekir. Ancak suç ve cezaların kanuniliği ilkesi suç ve cezaların sadece kanunlarda yer almasını kapsamaz. Bunun yanında suç ve cezaları içeren kanun maddelerinin de yoruma yol açmayacak şekilde açık ve anlaşılır olmasını gerektirir. Başka bir deyişle imar para cezası belirlilik ilkesine uygun olarak önceden öngörülebilir olmalıdır. Nitekim kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ile belirlilik ilkesi doğrultusunda hangi fiilerin imar para cezası gerektirdiği, söz konusu imar para cezasının nasıl hesaplanması gerektiği kanuni düzenleme altına alınmıştır. Bunların yanında imar para cezasının artırım, indirim ve iptal sebeplerinin de neler olduğu ilgili kanunlarda hüküm altına alınmıştır

(Tanıtım Bülteninden)

İÇİNDEKİLER

ÖZ 5
ABSTRACT 7
ÖNSÖZ 9
İÇİNDEKİLER 13
KISALTMALAR LİSTESİ 17
GİRİŞ 19
1. BÖLÜM
İDARİ YAPTIRIMLAR, İMAR PARA CEZASININ İDARİ YAPTIRIMLAR İÇERİSİNDEKİ YERİ ve HESAPLANMA YÖNTEMİ ile YETKİ PAYLAŞIMI
1. İDARİ YAPTIRIM KAVRAMI 27
1.1 İdari Yaptırımın Tanımı 30
1.2. İdari Yaptırımın Nitelikleri 32
1.3. İdari Yaptırım – Ceza Yaptırımı Ayrımı 38
2. İMAR PARA CEZASININ TANIMI ve HESAPLANMA YÖNTEMİ 45
2.1. İmar Para Cezasının Şartları 51
2.2. İmar Para Cezasının Hesaplandığı Haller 68
2.3. İmar Para Cezasının Maktu Olduğu Haller 103
2.4. İmar Para Cezası Vermeye Yetkili İdareler 111
2. BÖLÜM
İMAR PARA CEZASI ARTIRIM ve İNDİRİM SEBEPLERİ
1. İMAR PARA CEZASI ARTIRIM SEBEPLERİ 127
1.1. Hisseli Parselde Diğer Maliklerin Muvafakatinin Alınmaması 130
1.2. Yapının Kamuya veya Başkasına Ait Parselde
Yapılması 136
1.3. Uygulama İmar Planında veya Parselasyon Planında
Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı Kullanımına Ayrılan Alanda Yapılması 138
1.4. Mevcut Haliyle veya Öngörülen Bir Afet Tehlikesi Karşısında Can ve Mal Emniyetini Tehdit Etmesi 142
1.5. Uygulama İmar Planı Bulunan Bir Alanda Yapılması 145
1.6. Yapılaşmaya Yasaklanmış Bir Alanda Yapılması 146
1.7. Özel Kanunlar ile Belirlenmiş Özel İmar Rejimine Tabi Bir Alanda Yapılması 155
1.8. Yapının Ruhsatsız Yapılması 158
1.9. Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelmesine Rağmen İnşaatın Sürdürülüyor Olması 163
1.10. Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmış Olmakla Birlikte, Ruhsat Alınmaksızın Yeni İnşai Faaliyet Yapılması 165
1.11. İnşai Faaliyetlerin Tamamlanmış ve Kullanılmıyor Olması 167
1.12. İnşai Faaliyetlerin Tamamlanmış ve Kullanılıyor
Olması 169
1.13. Çevre ve Görüntü Kirliliğine Sebebiyet Vermesi 170
1.14. Yapının İnşa Edilmesi Süreci İçinde İmar Mevzuatına Aykırı Fiil ve Hallerin Tekrar Etmesi 178
1.15. Yapının Kıyı Alanında İnşa Edilmesi 185
2. İMAR PARA CEZASI İNDİRİM SEBEPLERİ 187
2.1. Yapının Köy Yerleşik Alanında Yapılması 191
2.2. Yapının Tarım ve Hayvancılık Maksatlı Yapılması 202
3. BÖLÜM
İMAR PARA CEZASI İPTAL SEBEPLERİ
1. İMAR PARA CEZASI İPTAL SEBEPLERİ 206
1.1. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçundan Mahkumiyet 206
1.2. Yapı Tatil Zaptının Usulüne Uygun Tutulmaması 216
1.3. Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması 230
1.4. Yapı Sınıf ve Grubunun Hatalı Belirlenmesi 236
1.5. Aykırılıktan Etkilenen Alanın Hatalı Hesaplanması 253
1.6. Mükerrer Ceza Uygulanması 265
1.7. Yapı Kayıt Belgesi Alınması 269
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 295
BİBLİYOGRAFYA 309
ÖZGEÇMİŞ 319
Yayınlar : 319
Kitaplar : 319
Makaleler : 320
Sempozyum : 320
EKLER 321
EK - 1 İMAR PARA CEZASI HESAPLAMA RAPORU 321 EK -
2 AFET İLANINA İLİŞKİN KARAR 322
EK - 3 YAPI TATİL ZAPTI 323

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153763
Yayın Tarihi 2020 Mayıs
Barkod 9786050505979
ISBN 9786050505979
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Seyfettin Kara