Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İdarenin Taraf Olduğu Kira Sözleşmelerinin Hukuki Rejimi

Hızlı Gözat

Kamu Hukuku ile Özel Hukukun Bir Karşılaşma Noktasına İlişkin İnceleme
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
237
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051520803
İçindekiler :
Lexpera Tam Metin Bağlantısı :

Stok Durumu: Stokta var

32,41 TL

Detayları

"Bu idare hukuku çalışmasında, İdare'nin kiracı veya kiraya veren sıfatıyla sözleşmeye taraf olması bağlamında kira sözleşmelerini ele almak suretiyle idare hukuku ile özel hukukun karşılaşma noktalarından birisine ilişkin "durum tespiti" ve "değerlendirme" yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, konuyla ilgili idare hukuku ve özel hukukun temel kavramları ortaya konulurken, bu yaklaşımın çalışmada yer verilen yargı kararlarının ve gerekçelerinin değerlendirilmesi bakımından önem taşıdığı düşünülmektedir."
(Arka Kapak'tan)

  Birinci Bölüm: Konuyla İlgili Temel Kavramlar
  I. İdare Kavramı, Anlamı ve Kapsamı
  A. Kavramsal Çerçeve
  B. Kuruluş ve Faaliyet Anlamında İdare
  1. Kuruluş Anlamında İdare ve Kamu Tüzel Kişiliği
  2. Faaliyet Anlamında İdare
  C. Özel Hukuka Göre Kurulmuş Kamu Kesiminde Yer Alan Tüzel Kişiler ve İdare
  D. Vardığımız Sonuç
  II. İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler
  A. Genel Olarak
  B. Sözleşme Kavramı
  1. Tanım
  2. Sözleşmenin Kurucu Unsurları
  3. Sözleşmenin Geçerliliği
  C. İdari Sözleşme/Özel Hukuk Sözleşmesi Ayrımı
  1. Genel Olarak
  2. Yasa ile Nitelendirme
  3. İdari Sözleşme Kriterleri
  a. Organik Kriter
  b. Maddi Kriter (Sözleşmenin Konusunun Kamu Hizmetinin Yürütülmesine İlişkin Olması)
  c. Özel Hukuku Aşan (İdareye Üstün Yetkiler Tanıyan) Şartlar Kriteri
  D. İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Diğer İşlemlerinden Farkları
  1. Tek Taraflı İşlemler ve İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler
  2. Protokol ve İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler
  III. İdarenin Taraf Olduğu Sözleşme Türü Olarak Kira Sözleşmesi
  A. Kira Sözleşmesi Kavramı, Anlam ve Kapsamı
  B. Kira Sözleşmesinin Benzer Kurumlarla İlişkisi ve Farkları
  1. İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve Kira Sözleşmesi
  2. Kamu Malından Yararlanma Sözleşmesi ve Kira Sözleşmesi
  3. (Kamuya Ait Mallar Üzerinde) Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi ve Kira Sözleşmesi
  4. Ecrimisil ve Kira Sözleşmesi
  İkinci Bölüm: İdarenin Taraf Olduğu Kira Sözleşmelerinin Hukuki Rejimini Belirleyen Görünümleri
  I. İdare'nin Kamusal Mallarının Kiraya Verilmesi ve İdare'nin Yetkileri
  A. Kamusal Mal Kavramı ve Kamusal Malların Kira Sözleşmesine Konu Olamaması İlkesi
  1. Kamusal Mal Kavramı
  a. Kamusal Mal/Özel Mal Ayrımının Zorluğu ve Kamusal Mal Terimi
  b. Kamusal Mal/Özel Mal Ayrımının Kriterleri
  c. Hizmet Malı, Orta Mal ve Sahipsiz Mallar
  2. Kamusal Malların Kira Gibi Özel Hukuk Sözleşmelerine Konu Olamaması İlkesi ve Bu İlkenin İstisnaları
  B. Kamusal Malların Kira Adı Altında Tahsisi ve Yararlanmanın Tahsisle Bağdaşma Zorunluluğu
  C. Kamusal Malların Tahsisinin Yargı Kararları ile Belirlenen İçeriği
  II. İdare'nin Özel Mallarının Kiraya Verilmesi
  A. Özel Mal Kavramı
  B. İdarenin Özel Mallarının Tabi Olduğu Hukuki Rejim ve Görevli Yargı Kolu
  C. İhale Usullerine Tabi Kira Sözleşmelerinin Olağan Kira Sözleşmelerinden Farklarını Belirleyen Görünümler
  1. İhale Yapma Zorunluluğu
  2. Uygulanacak İhale Usulü
  3. Sözleşme Yapma Zorunluluğu
  4. Kira Sözleşmesinin Şekli
  5. Kira Sözleşmesinin Süresi
  D. Değerlendirme
  III. Kiracının İdare Olduğu Durumlardaki Bir Kira Sözleşmesinin, Taraflarının Her İkisinin de Özel Hukuk Kişisi Olduğu Sözleşmelerden Farkları
  A. Kiralananın Hukuki Niteliği
  B. Kiralama Usulü ve Kira Sözleşmesinin Şekli
  C. Kiracı İdarenin Tahliye Edilmesinde Karşılaşılan Sorunlar
  Üçüncü Bölüm: İdarenin Kiraya Veren Taraf Olduğu Kira Sözleşmelerinin Özel Hukuktan Ayrılan (Yargı Kararları ile Ortaya Çıkmış) Boyutları ve Doğurduğu Hukuki Sorunlar
  I. Kira Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Doğurduğu Hukuki Sorunlar
  A. Sözleşmenin Geçerliliği Bakımından Sözleşme Akdetme Yetkisi (Ehil İrade)
  1. Kira Sözleşmesi Akdetmeye Yetkili İdareler ve Organları
  2. Sözleşme Akdetme Yetkisinden Doğan Uyuşmazlıklar
  a. Kiralananın Mülkiyetinin Sözleşme Tarafı İdareye Ait Olmadığı Durumda
  b. Kiraya Veren İdarenin Mülkiyet Hakkının Kısıtlandığı Durumda
  c. Yetkili Organ Kararının Bulunmadığı Durumda
  B. Sözleşmenin Geçerlilik Şartı Olarak Şekil Şartı
  C. İhale Süreci İzlenmeden Akdedilen Kira Sözleşmeleri
  D. Sözleşmenin Kuruluşundaki Sakatlıkların Sözleşmenin Geçerliliğine Etkisi Sorunu
  1. Yetki Unsurundaki Sakatlıkların Sözleşmenin Geçerliliğine Etkisi
  2. İhale Aşamasındaki Sakatlıkların Sözleşmenin Geçerliliğine Etkisi
  E. İdarenin Taraf Olduğu Kira Sözleşmeleri ve Culpa In Contrahendo Sorumluluğu
  II. Kira Sözleşmelerinin Uygulanması Sırasında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar
  A. Sözleşme Tarafının Değişmesi
  B. Sözleşme Konusunun Tahsis Amacının Değişmesi
  C. Kira Bedelinin Uyarlanması Sorunu
  Dördüncü Bölüm: Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi ve Doğurduğu Hukuki Sorunlar
  I. Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi Halinde Uygulanacak Hükümler
  II. Kira Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi: İfa Süresinin Bitmesi
  A. Kira Sözleşmelerinde Süre ve Sürenin Sona Ermesinin Hükümleri
  B. Kira Sözleşmelerinde Sürenin Kendiliğinden Uzaması Sorunu
  C. Kira Sözleşmesinin Tek Taraflı Bir Hukuki İşlemle Sona Erdirilmesi: Olağanüstü Fesih
  1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Düzenlenen Özel Fesih Sebebi
  2. Tek Taraflı Hukuki İşlem Olarak Feshin Anlamı ve Niteliği
  D. Kiracının Tahliye Edilmesi

Ek Bilgi

Ürün Kodu 141102
Yayın Tarihi 2013 Kasım
Barkod 9786051520803
ISBN 9786051520803
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Fatma Ayhan