istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İdare Hukuku - İdari Yargı Ders Notları

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
281
Boyut :
15,0 x 21,0
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9786257899253
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta Yok

105,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 73,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Kitap, Adalet Meslek Yüksek Okulu müfredatına uygun olarak İdare Hukuku ve İdari Yargı konularını içerecek şekilde hazırlanmış; her bölümün sonuna öğrencilerin konuları tekrar etmesi ve bilgilerini ölçmesi amacıyla metin ve test sorularından oluşan bölümler eklenmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KİTAP
İDARE HUKUKU

BİRİNCİ KISIM
Türkiye'nin İdare Teşkilatı

Birinci Bölüm
Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler
I. Kanuni İdare
II. Kamu Tüzel Kişiliği
III. İdarenin Bütünlüğü
IV. Merkezden Yönetim
V. Yerinden Yönetim
DEĞERLENDİRME SORULARI

İkinci Bölüm
Merkezden Yönetim Teşkilatı
I. Merkez Teşkilatı
II. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar
III. Taşra Teşkilatı
DEĞERLENDİRME SORULARI

Üçüncü Bölüm
Yerinden Yönetim Teşkilatı
I. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri
II. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri
DEĞERLENDİRME SORULARI

İKİNCİ KISIM
Kamu Personel Hukuku

Birinci Bölüm
Kamu Görevlileri
I. Kamu Görevlisi Kavramı
II. Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri
III. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Verilen Kamu Görevlileri
DEĞERLENDİRME SORULARI

İkinci Bölüm
Devlet Memurluğu
I. Temel İlkeler
II. Devlet Memurluğuna Giriş
III. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları, Hakları ve Tabi Oldukları Yasaklar
DEĞERLENDİRME SORULARI

Üçüncü Bölüm
Disiplin Soruşturması, Ceza Soruşturması, Görevden Uzaklaştırma Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
I. Disiplin Soruşturması
II. Ceza Soruşturması
III. Görevden Uzaklaştırma
IV. Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
DEĞERLENDİRME SORULARI

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu Malları
I. Kamu Mallarının Tanımı
II. Kamu Mallarının Türleri
III. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı
IV. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
V. Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri
DEĞERLENDİRME SORULARI

DÖRDÜNCÜ KISIM
İdari İşlemler
I. Hukuki İşlem Kavramı
II. İdari İşlemler
III. İdari Sözleşmeler
DEĞERLENDİRME SORULARI

BEŞİNCİ KISIM
Kamu Hizmeti
I. Kamu Hizmeti Kavramı
II. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması
III. Evrensel Kamu Hizmeti
IV. Virtüel Kamu Hizmeti
V. Kamu Hizmetlerinin Türleri
VI. Kamu Hizmetlerine İlişkin Temel İlkeler
VII. Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri
VIII. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
DEĞERLENDİRME SORULARI

ALTINCI KISIM
Kolluk Faaliyetleri
I. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni
II. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı
III. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk
IV. Kolluk Görevlileri
V. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti
VI. Kolluk İşlem ve Usulleri
VII. Kolluk Tedbirlerinin Uygulanması
VIII. Kolluk Yetkisinin Sınırları
IX. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
DEĞERLENDİRME SORULARI

YEDİNCİ KISIM
İdari Usuller

Birinci Bölüm
İhale: Kamu İhale Kanununa Göre İhale Usulü
I. İhale Kavramı
II. Kamu İhale Kanunu'na Göre Temel İlkeler
III. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri
IV. İhale Sürecinde Verilen Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması
V. İhale İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları

İkinci Bölüm
Kamulaştırma
I. Kamulaştırma Kavramı
II. Kamulaştırma Usulünün Aşamaları

Üçüncü Bölüm
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
DEĞERLENDİRME SORULARI

İKİNCİ KİTAP
İDARİ YARGI

BİRİNCİ KISIM
Yargı Düzenleri ve İdari Yargının Görev Alanı
I. Yargı Düzenleri
II. İdari Yargının Gelişimi
III. İdari Yargının Görev Alanı
DEĞERLENDİRME SORULARI
IV. İdari Yargı Yetkisinin Sınırı
DEĞERLENDİRME SORULARI
V. İdari Yargı Teşkilatı
DEĞERLENDİRME SORULARI

İKİNCİ KISIM
İdari Dava Türleri
I. İptal Davası
DEĞERLENDİRME SORULARI
II. Tam Yargı Davaları
DEĞERLENDİRME SORULARI

ÜÇÜNCÜ KISIM
Davaların İncelenmesi
I. Dava Açılması
II. Duruşma
III. Dosyaların İncelenmesi
IV. Davaları Sonuçlandırılması
V. Tarafların Kişilik Veya Niteliğinde Değişiklik Olması
VI. Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı Haller
DEĞERLENDİRME SORULARI

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kararlara Karşı Başvurma Yolları
I. Mahkeme Kararlarının Üst Mahkemede Denetimi 
II. İstinaf
III. Temyiz
IV. İstinaf ve Temyize İlişkin Ortak Hükümler
V. Yargılamanın Yenilenmesi
VI. Kanun Yararına Temyiz
DEĞERLENDİRME SORULARI

BEŞİNCİ KISIM
Kararların Uygulanması
I. Yasal düzenleme
II. Kararların Sonuçları
III. Kararın Gereklerinin Yerine Getirilmesi Süresi
IV. Yargı Kararlarının Uygulanmaması
DEĞERLENDİRME SORULARI

ALTINCI KISIM
İdarenin Sorumluluğu
I. Yasama ve Yargı Faaliyetlerinden Dolayı Devletin Sorumluluğu
II. İdarenin Sorumluluğunun Dayandığı Hukuki Esaslar
DEĞERLENDİRME SORULARI

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153808
Yayın Tarihi 2020 Mayıs
Barkod 9786257899253
ISBN 9786257899253
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hüseyin Melih Çakır, Turan Yıldırım