Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • İcra ve İflas Kanunu İcra ve İflas Kanunu

İcra ve İflas Kanunu (5 Cilt)

Hızlı Gözat

Açıklamalı – İçtihatlı
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
7032
Boyut :
17x25
Baskı :
6
ISBN/Ref :
9789750259586

Stok Durumu: Stokta var

1.350,00 TL

Detayları

Eserde, İcra ve İflas Kanunu'nun her bir maddesi, genel olarak ve alt başlıklar halinde tek tek açıklanmış diğer kanunlarla irtibat kurulmuş, ilgili tüzük yönetmelik ve genelgelere yer verilmiştir.

Bu baskıda itirazın iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali, iflas, konkordato, sıra cetveli ve icra iflas suçları ile ilgili kısımlar açıklama ve içtihat yönünden oldukça genişletilip, güncellenerek, uygulayıcının "takip hukuku" ile ilgili teorik bilgi ve içtihat yönünden tüm ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır.

Uzun süreli icra mahkemesi hakimliği yapan yazarın çalışmasında, okyanus olarak nitelenmesi mümkün olan "takip hukuku" alanında ortaya çıkan ve akademik çevrelerin dikkatini çekmeyen; temyiz yolu kapalı olduğu için yüksek yargı kararlarına konu olmayan pek çok konu ile ilgili fiili uygulama ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Eserin içeriği tamamen uygulamaya yönelik olduğu için farklı akademik görüşlerden ziyade Yargıtay'ın uygulama ve görüşleri ön plana çıkarılmış; altıncı baskıya kadar, Yargıtay içtihatlarından yeni ve özelliği olanlar tercih edilmiş, lüzumsuz tekrardan kaçınmak amacıyla, önceki baskılardaki benzer ve eski tarihli içtihatlar ayıklanarak "görüş değiştirilen" içtihatlara yer verilmemiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

  • Cilt 1: 1. md – 67. md
  • Cilt 2: 67. md – 97. md
  • Cilt 3: 97–a. md – 169. md
  • Cilt 4: 169–a. md – 269. md
  • Cilt 5: 269–a. md – 367. md

İçindekiler

Önsöz 7
Birinci Bap
TEŞKİLAT VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 1: İcra Daireleri 25
AÇIKLAMALAR 26
İÇTİHATLAR 27
Madde 2: İflas Daireleri 29
AÇIKLAMALAR 29
İÇTİHATLAR 29
Madde 3: İcra İflas Dairelerinin Birleştirilmesi 30
AÇIKLAMALAR 30
Madde 4: İcra Mahkemesinin Görev ve Yetki Alanı 30
AÇIKLAMALAR 31
İÇTİHATLAR 34
I. Asıl İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu İşlerlerle İlgili İçtihatlar 36
II. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Görevine Giren İşlerle İlgili İçtihatlar 46
III. Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu İşlerle İlgili İçtihatlar 53
IV. İş Mahkemesinin Görevli Olduğu İşlerle İlgili İçtihatlar 61
V. Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin Bakacağı İşlerle ilgili İçtihatlar 63
Madde 5: İcra ve İflas Memurlarının Hukuki Sorumluluğu 65
AÇIKLAMALAR 65
İÇTİHATLAR 67
Madde 6: İcra ve İflas Memurlarının Zimmeti 70
AÇIKLAMALAR 71
İÇTİHATLAR 71
Madde 7: Zarar ve Ziyan Davasının Zamanaşımı 72
AÇIKLAMALAR 72
İÇTİHATLAR 72
Madde 8: Tutanaklar 73
AÇIKLAMALAR 73
İÇTİHATLAR 75
Madde 8/a: Elektronik İşlemler 84
AÇIKLAMALAR 85
Madde 9: Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası 87
AÇIKLAMALAR 88
İÇTİHATLAR 89
Madde 10: İcra ve İflas Memurlarının Kendi ve Yakınlarının İşlerini Görme Yasağı 90
AÇIKLAMALAR 90
Madde 10/a: İcra Mahkemesi Hâkiminin Reddi 91
AÇIKLAMALAR 91
İÇTİHATLAR 94
Madde 11: İcra Hakimi ile İcra ve İflas Memurlarının Akit Yapma Yasağı 97
AÇIKLAMALAR 97
Madde 12: İcra Dairesine Ödeme 98
Madde 13: İcra ve İflas Dairelerinin Denetim ve Gözetimi 98
AÇIKLAMALAR 98
Madde 13/a: Cumhuriyet Savcılarının İcra ve İflas Dairelerini Denetlemesi 102
AÇIKLAMALAR 103
Madde 14. Yönetmelik ve Yargıtay kararları 104
AÇIKLAMALAR 105
Madde 15: İcra ve İflas Harçları ile Adli Yardım 105
AÇIKLAMALAR 105
I. İcra Harçları 108
II. İflas Harçları 116
III. İcra ve İflas Giderleri 117
A. İcra Giderleri 117
B. İflas Giderleri 117
İçtihatlar 118
Harçla İlgili Genel İçtihatlar 118
Varlık Yönetim Şirketlerine İlişkin Harçlarla İlgili İçtihatlar 137
Bankalardan Harç Alınıp Alınmayacağı ile İlgili İçtihatlar 139
Tellallık Harcı ile İlgili İçtihatlar 143
IV. İcra Takiplerinde Adli Yardım 144
İçtihatlar 147
Madde 16: Şikayet 147
AÇIKLAMALAR 148
I. Şikayetin Konusu 148
II. Şikayet Nedenleri 150
İçtihatlar 150
III. Şikayetin Tarafları 168
A. Şikayet Eden (Müşteki) 168
İçtihatlar 169
İhalenin Feshiyle İlgili İçtihat Özetleri 182
B. Şikayet Edilen (Karşı Taraf) 185
İçtihatlar 186
IV. Şikayet Süresi 190
A. Süreli Şikayet Sebepleri 190
İçtihatlar 191
B. Süresiz Şikayet Halleri (İİK. m.16/2) 206
İçtihatlar 208
V. Şikayette Takip Edilecek Usul 225
İçtihatlar 226
Madde 17: Şikayet Üzerine İcra Mahkemesinin Vereceği Kararlar 234
AÇIKLAMALAR 234
I. Şikâyetin Kabulü 234
II. Şikâyetin Reddi 236
III. Şikayetin Konusuz Kalması Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığı 236
İÇTİHATLAR 236
Madde 18: İcra Hukuk Mahkemesinde Yargılama Usulü 251
AÇIKLAMALAR 251
I. İcra Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı 251
İçtihatlar 252
II. İcra Hukuk Mahkemesinde Yetki 258
İçtihatlar 259
III. İcra Mahkemesinde Dava Ehliyeti 262
A. Dava Ehliyeti 262
İçtihatlar 262
B. Sıfat Ehliyeti 269
İçtihatlar 270
IV. Hukuki Nitelendirme 278
İçtihatlar 279
V. Basit Yargılama Usulü 284
İçtihatlar 287
VI. İcra Mahkemesinde Duruşmalı ya da Duruşmasız Olarak Karara Bağlanacak «Şikayet» veya «Davalar» 304
A. “Duruşma Yapıp Yapmama” Konusu, İcra Mahkemesinin Takdirinde Olan İşler 305
İçtihatlar 306
B. İcra Mahkemesinin “Evrak Üzerinde” Karar Vereceği Uyuşmazlıklar 309
C. İcra Mahkemesinde Mutlaka Duruşmalı Görülecek İşler 310
İçtihatlar 311
D. İcra Hukuk Mahkemesinde Tanık, BilirkişiKeşif ve Yemin Delillerinin Geçerli Olduğu İşler 322
İçtihatlar 324
E. İcra Mahkemesinde Bekletici Sorun Yapılacak Konular 327
İçtihatlar 329
VII. İcra Mahkemesi Kararlarının Özellikleri 334
İçtihatlar 336
VIII. İcra Mahkemesinde Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti 345
A. Yargılama Giderleri 345
B. Vekalet ve Vekalet Ücreti 348
İçtihatlar 353
IX. Yargılamanın Yenilenmesi (HMK. m. 374.vd.) 369
X. İcra Mahkemesinde Derdestlik Veya Kesin Hüküm İtirazı: 370
İçtihatlar 371
Süreler
Madde 19: Başlaması ve Bitmesi 374
AÇIKLAMALAR 375
İÇTİHATLAR 376
Madde 20: Sürelerin Değiştirilmesi 382
AÇIKLAMALAR 382
İÇTİHATLAR 384
Madde 21: İcra ve İflas Hukukunda Tebligat 386
AÇIKLAMALAR 386
I. Tebligata Hakim Olan Genel Kurallar 386
İçtihatlar 387
II. Memur Vasıtasıyla Tebligatın Yapılması 394
III. Elektronik Ortamda Tebligat Yapılması 396
IV. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Aracılığı ile Tebligat Yapılması 403
V. Tebligatın Yapılacağı Yer (TK. m.10) 403
İçtihatlar 405
VI. İlam, İlam Hükmünde Belge ve İpotek Senedinde Yazılı Olan Adrese Tebligat (İİK. m. 21/2) 411
İçtihatlar 412
VII. Vekil ve Kanuni Temsilci ile Takip Edilen İşlerde Tebligat (TK. m.11) 413
İçtihatlar 417
VIII. Tüzel Kişiler ve Ticarethanelere Tebligat (TK. m.12) 430
A. Tüzel Kişilere Elektronik Yolla Tebligat Yapma Zorunluluğu 430
B. Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Tebligat 431
İçtihatlar 432
C. Kamu Hukuku Tüzel Kişilerine Tebligat 440
İçtihatlar 441
D. Ticarethanenin İşlemlerinden Dolayı Tebligat 443
IX. Tüzel Kişilerin Memur ve Çalışanlarına Tebligat Yapılması (TK. m.13) 444
İçtihatlar 445
X. Askeri Şahıslara Tebligat (TK. m.14, 15). 447
İçtihatlar 447
XI. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat Yapılması
(TK. m.16, Yönt. m.25) 448
İçtihatlar 449
XII. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcra Edenlere Tebligat
(TK. m.17, Yönt. m.26) 454
İçtihatlar 455
XIII. Otel Hastane Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat (TK. m.18) 462
İçtihatlar 463
XIV. Tutuklu ve Mahkumlara Tebligat (TK. m.19) 464
İçtihatlar 464
XV. Muhatabın Geçici Olarak Adresten Ayrılması Halinde Tebligat Yapma Şekli (TK. m.20) 467
İçtihatlar 467
XVI. Adreste Kimsenin Bulunmaması veya Tebligatı Almaktan Kaçınma Halinde Tebligat (TK. m.21, Yönt. m.31) 470
A. Tebligat Adresinin, Adres Kayıt Sistemindeki Adres Olmaması Halinde Tebligat Usulü 470
B. Tebligat Adresinin, Adres Kayıt Sistemindeki Adres Olması Halinde Tebligat Usulü 472
İçtihatlar 474
XVII. Yabancı Devlette Tebligat Usulü (TK. m.25) 494
İçtihatlar 496
XVIII. Siyasi Temsilcilik Aracılığı ile Yabancı Ülkede Türk Vatandaşlarına Tebligat (TK. m.25/a) 497
XIX. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Gelen Evrakın Tebliğ Edilmesi (TK. m.26) 498
XX. İlanen Tebligat (TK. m.28) 499
A. İlanın Şekli (TK. m.29) 500
B. İlanın İçeriği 501
İçtihatlar 502
XXI. Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü (TK. m.32) 505
İçtihatlar 507
XXII. Adres Değişikliğinin Bildirilmemesi Halinde Tebligatın Yapılması (TK. m.35, Yönt. m.57) 517
A. Gerçek Kişiler Açısından 517
1. Adres Değişikliğinin Bildirilmesi 518
2. Adres Değişikliğinin Bildirilmemiş Olması 518
B. Tüzel Kişilere TK nun 35. Maddesine Göre Tebligat Yapılması 519
İçtihatlar 519
XXIII. Celse Arasında Tebligat (TK. m.36) 527
XXIV. Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat (TK. m.37) 528
XXV. Vekillerin Bir Birlerine Tebligat Yapması (TK. m.38) 528
XXVI. Tebligatı Alacak Şahsın Hasım Olması (TK. m.39) 528
İçtihatlar 528
XXVII. Memur Vasıtası ile Tebligat Yapılması (TK. m.41) 534
İçtihatlar 534
XXVIII. Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat (TK. m.43) 534
İçtihatlar 535
XXIX. Askeri Yargıda Tebligat Yapılması (TK. m.44) 535
XXX. Apartman Yönetimi ve Ortak Giderler ile İlgili Tebligatlar (TK. Ek Madde) 535
İçtihatlar 536
Madde 22: İcranın Durdurulması 536
AÇIKLAMALAR 536
İÇTİHATLAR 537
Madde 23: Kanundaki İpotek, Taşınır Rehini, Rehin ve Taşınmaz Kavramlarının Kapsamı 540
AÇIKLAMALAR 540
İÇTİHATLAR 541
İkinci Bap
İLAMLI TAKİP
Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkında İlamlı Takip
Madde 24: Taşınır Teslimine İlişkin İlamlı Takip 545
AÇIKLAMALAR 546
İÇTİHATLAR 549
Madde 25: Çocuk Teslimine İlişkin İlamlı Takip 566
AÇIKLAMALAR 566
İÇTİHATLAR 568
Madde 25/a: Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamlı Takip 570
AÇIKLAMALAR 570
İÇTİHATLAR 571
Madde 25/b: Çocuk Tes. ve Çocukla Kiş. İlişki Kur. Dair İlâmların İc. Uzman Bulundurulması 578
AÇIKLAMALAR 578
İÇTİHATLAR 579
Taşınmaz Tahliye ve Teslimine Dair İlamlı Takip
Madde 26: Taşınmazın Borçlunun Elinde Olması Halinde İlamlı Takip 582
AÇIKLAMALAR 582
İÇTİHATLAR 585
Madde 27: Taşınmazın Üçüncü Şahıs Elinde Olması Halinde İlamlı Takip 591
AÇIKLAMALAR 591
İÇTİHATLAR 592
Madde 28: Taşınmaz Davalarında Hükümlerin Tapu Sicil Dairesine Tebliği 594
AÇIKLAMALAR 594
İÇTİHATLAR 595
Madde 29: Hükümden Sonra Taşınmazın El Değiştirmesi 595
AÇIKLAMALAR 595
İÇTİHATLAR 596
Madde 30: Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair İlamlı Takip 598
AÇIKLAMALAR 598
İÇTİHATLAR 601
Madde 31: İrtifak Haklarına Mütedair İlamlar 609
AÇIKLAMALAR 609
Madde 31/a: Gemilere ve Bunlarla İlgili Aynî Haklara İlişkin İlamların İcrası 610
AÇIKLAMALAR 612
I. Gemilerle İlgili İlamların İcrası 612
II. İlam Konusu Gemideki Eşyaların Çıkarılması 613
III. Sicile Kayıtlı Türk Gemileri Üzerinde İpotek veya İntifa Hakkının Kurulmasına veya Kaldırılmasına İlişkin İlâmların İcrası 613
Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamlarla İlgili Takip
Madde 32: İcra Emri ve İçeriği 614
AÇIKLAMALAR 614
I. İcra Emri 619
II. Haciz veya İflas Talebi 620
İÇTİHATLAR 620
Madde 33: İlamlı Takipte İtiraz (İcranın Geri Bırakılması) 657
AÇIKLAMALAR 657
I. Genel Olarak (İcranın Geri Bırakılması) 657
II. İlamlı Takipte İtirazın İncelemesi Usulü 659
İçtihatlar 663
Nafaka İlamına Dayalı Takiplerde İcranın Geri Bırakılması ile İlgili İçtihatlar 676
III. İlamlı Takipte Şikayet 688
A. Genel İçtihatlar 690
B. Faizle ilgili İçtihatlar 715
Madde 33/a: Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması 736
AÇIKLAMALAR 736
İÇTİHATLAR 738
İlamlı Takiplerde Müşterek Hükümler
Madde 34: İlamlı Takiplerde Yetkili İcra Dairesi 746
AÇIKLAMALAR 746
İÇTİHATLAR 746
Madde 35: İlamlı İcrada Takip Talebi 750
AÇIKLAMALAR 750
I. Takip Talebinin İçeriği 752
İÇTİHATLAR 754
Madde 36: İcranın Geri Bırakılması İçin Süre Verilmesi 762
AÇIKLAMALAR 762
I. İcranın Geri Bırakılması İçin Süre Vermenin Şartları 763
İçtihatlar 764
II. İcra Mahkemesi Kararlarında İcranın Geri Bırakılması 766
III. Kesinleşmeden İcra Edilemeyen İlamlar 768
A. Tehiri İcra Kararı ve Kesinleşmeden İcra Edilemeyen İlamlarla İlgili İçtihatlar 771
B. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Tesbit Hükümlerine Dair İlamlarla İlgili İçtihatlar 783
C. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Şahıs ve Aile Hukukuna Dair İlamlarla İlgili İçtihatlar 788
D. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Taşınmazın Aynına Dair İlamlarla ile İlgili İçtihatlar 795
Madde 37: İlamlı Takipte Haciz veya İflas İsteme Yetkisi 808
AÇIKLAMALAR 808
İÇTİHATLAR 809
Madde 38: İlam Niteliğindeki Belgeler 810
AÇIKLAMALAR 810
I. İİK. 38. Maddesindeki «İlam Niteliğindeki» Belgeler 811
A. Mahkeme Önünde Yapılan Sulhler (HMK. m. 313–315) 811
İçtihatlar 811
B. Mahkeme Önünde Yapılan Kabuller 812
İçtihatlar 812
C. Para Borcu Kabulünü İçeren ve Re’sen Tanzim Edilen Noter Senetleri 813
İçtihatlar 813
D. Temyiz Kefaletnameleri 814
E. İcra Dairesindeki Kefaletler 814
İçtihatlar 815
II. İcra İflas Kanunu'nun Diğer Maddelerindeki «İlam Niteliğindeki» Düzenlemeler 825
III. Özel Kanunlarda “İlam Hükmünde” Kabul Edilen Başlıca Belgeler 825
İçtihatlar 828
Madde 39: İlama ve Noter Senetlerine İlişkin Takiplerde Zamanaşımı 834
AÇIKLAMALAR 834
İÇTİHATLAR 835
Madde 40: İcranın Durdurulması ve İadesi 838
AÇIKLAMALAR 839
I. İcranın Durdurulması 839
II. İcranın İadesi 840
İÇTİHATLAR 842
Madde 41: Kanunun Diğer Hükümlerinin İlamlı İcrada Uygulanması 862
AÇIKLAMALAR 862
İÇTİHATLAR 863
Üçüncü Bap
İLAMSIZ TAKİP
İlamsız Takibin Çeşitli Şekilleri
Madde 42: Para Borcu ve Teminat İçin Takip 869
AÇIKLAMALAR 869
I. Teminat Alacakları İçin İlamsız Takip 870
II. Para Alacakları İçin İlamsız Takip 871
III. İdari Yargının Görev Alanına Giren Konularda İlamsız Takip Yoluna Başvurulamaz 871
İÇTİHATLAR 872
ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİP (7155 s.Kanun) 874
I. Genel Olarak 874
A. Abonelik Sözleşmesi 875
B. Tüketiciye Sunulan Mal Veya Hizmetin Bedelinin Faturaya Bağlanmış Olması 876
C. Avukatla Takip Zorunluluğu 876
D. İlamsız İcra Yapma Zorunluluğu 877
II. Takibin Yapılma Usulü 877
A. Takip Talebi (m.4) 877
B. Ödeme Emri (m.5) 878
C. Ödeme Emrinin Tebliği ve Borcun Ödenmesi (m.6) 879
D. Ödeme Emrine İtiraz (m.7) 880
E. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi veya İtirazın Hükümden Düşürülmesi (m.8) 881
Madde 43: İflasa Tabi Şahıslar ve Takip Yolunun Değiştirilmesi 881
AÇIKLAMALAR 882
I. İflâsa Tâbi Kişileri 882
A. Tacirler 882
1. Tüzel Kişi Tacirler 882
2. Gerçek Kişi Tacirler 882
B. Tacir Sayılanlar 882
C. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 883
D. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar 883
II. Takip Yolunun Değiştirilmesi 883
İçtihatlar 884
Madde 44: Ticareti Terk Edenlerin Yükümlülüğü 890
AÇIKLAMALAR 891
İÇTİHATLAR 893
Madde 45: Rehin ve İpotekle Temin Edilmiş Alacaklarda Takip Yolu 894
AÇIKLAMALAR 895
İÇTİHATLAR 896
Haciz Yoluyla Takip
Madde 46: Genel Olarak 908
AÇIKLAMALAR 908
Madde 47: İcra Dairelerinde Takibe Konulacak Kamu Alacakları 908
AÇIKLAMALAR 908
İÇTİHATLAR 912
Madde 48: Zabıt ve Müsadere Edilen Eşyanın Paraya Çevrilmesi 916
AÇIKLAMALAR 916
Madde 49: Rehin Karşılığı Ödünç Verenler 917
AÇIKLAMALAR 917
Madde 50: Genel Haciz Yolu ile İlâmsız Takiplerde Yetkili İcra Dairesi 918
AÇIKLAMALAR 918
I. İlamsız Takiplerdeki Genel Yetki Kuralı (HMK. m. 6) 919
İçtihatlar 920
II. İlamsız Takiplerdeki Özel Yetki Kuralları 927
A. Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Yapılacak Takiplerde Yetki 927
B. Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki 927
C. Sözleşmenin Yapıldığı Yer İcra Dairesi 928
İçtihatlar 928
D. Sözleşmenin Yerine Getirileceği Yer İcra Dairesi 930
İçtihatlar 930
E. Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Takiplerde Yetki 936
F. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Takiplerde Yetki 936
G. Haksız Fiilden Doğan Alacaklarla İlgili Takiplerde Yetki 936
III. İcra Hukukunda Yetkinin Kamu Düzeninden Sayıldığı Durumlar 937
İçtihatlar 937
IV. Yetki Sözleşmesi 938
İçtihatlar 939
V. Yetki İtirazının Yapılması 944
İçtihatlar 945
VI. Yetki İtirazının İncelenmesi 947
İçtihatlar 948
Tatiller ve Ertelemeler
Madde 51: Takip İşlemlerinin Yapılamayacağı Zaman 955
AÇIKLAMALAR 956
İÇTİHATLAR 956
Madde 52: Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde Erteleme 957
AÇIKLAMALAR 957
Madde 53: Tereke Borçlarından Dolayı Erteleme 957
AÇIKLAMALAR 957
İÇTİHATLAR 958
Madde 54: Borçlunun Tutuklu veya Hükümlü Olması 968
AÇIKLAMALAR 968
İÇTİHATLAR 968
Madde 54/a: Askerlik Halinde Takibin Ertelenmesi 973
AÇIKLAMALAR 973
İÇTİHATLAR 974
Madde 55: Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde Erteleme 974
AÇIKLAMALAR 974
Madde 56: Ertelemenin Sürelere Etkisi 975
AÇIKLAMALAR 975
Madde 57: İcra Tebliğleri 975
AÇIKLAMALAR 975
İÇTİHATLAR 976
Madde 58: Takip Talebi ve İçeriği 976
AÇIKLAMALAR 977
I. Alacaklının Kimliği 978
A. Alacaklı ve Vekili ile İlgili Bilgiler 978
İçtihatlar 979
B. Takip Ehliyeti 985
1. Gerçek Kişilerde Takip Ehliyeti 986
2. Tüzel Kişilerde Takip Ehliyeti 988
İçtihatlar 988
C. Alacaklının Takip Sıfatı 995
İçtihatlar 995
D. Takipte Teminat Alınması: 998
İçtihatlar 1000
II. Borçlunun Kimliği 1005
İçtihatlar 1007
III. Adi Ortaklıkta Borçlu 1020
İçtihatlar 1021
IV. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması İle Borçlunun Tespiti 1027
IV. Alacak 1030
A. Genel Olarak 1030
B. Alacağın Yabancı Para Olması 1030
İçtihatlar 1032
C. Yabancı Para Alacağı İçin Faiz 1036
İçtihatlar 1036
V. Faiz 1039
İçtihatlar 1046
VI. Senet veya Senet Yoksa Borcun Sebebi 1052
İçtihatlar 1052
VII. Seçilen Takip Yolu 1055
İçtihatlar 1055
VIII. Alacaklı veya Vekilinin İmzası 1055
Madde 59: Takip Masrafları 1056
AÇIKLAMALAR 1056
İÇTİHATLAR 1058
Madde 60: İlamsız Takipte Ödeme Emri ve İçeriği 1062
AÇIKLAMALAR 1063
İÇTİHATLAR 1066
Madde 61: Ödeme Emrinin Tebliği 1072
AÇIKLAMALAR 1072
İÇTİHATLAR 1074
Madde 62: İlamsız Takiplerde İtiraz 1083
AÇIKLAMALAR 1084
I. İtirazın Şekli 1084
İçtihatlar 1085
II. İtiraz Ehliyeti 1093
İçtihatlar 1094
III. İtiraz Yeri 1095
İçtihatlar 1096
IV. İtirazın Süresi 1100
İçtihatlar 1102
V. İtirazın Çeşitleri 1110
İçtihatlar 1111
Madde 63: İlamsız Takiplerde İtiraz Sebepleri 1116
AÇIKLAMALAR 1116
İÇTİHATLAR 1117
Madde 64: Alacaklıya Verilecek Belge 1121
AÇIKLAMALAR 1121
Madde 65: Gecikmiş İtiraz 1122
AÇIKLAMALAR 1122
İÇTİHATLAR 1125
Madde 66: İtirazın Neticesi 1133
AÇIKLAMALAR 1133
İÇTİHATLAR 1134
Madde 67: İtirazın İptali Davası 1141
AÇIKLAMALAR 1142
I. İtirazın İptali Davasının Niteliği 1142
İçtihatlar 1144
II. İtirazın İptali Davası Açılamayacak Haller 1148
İçtihatlar 1149
III. İtirazın İptali Davasının Koşulları 1153
A. Hukuki Yarar 1153
İçtihatlar 1155
B. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu ile İlamsız Genel Takip Olmalı 1166
İçtihatlar 1168
C. Borçlu Tarafından Süresi İçinde Yapılmış ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz Olmalı 1178
İçtihatlar 1179
D. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır 1188
İçtihatlar 1189
E. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı 1193
İçtihatlar 1194
F. Kesin Hüküm Bulunmamalı 1194
1. Genel Olarak 1194
2. Kesin Hükmün Çeşitleri 1196
3. Kesin Hükmün Etkisi 1197
4. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi 1198
İçtihatlar 1199
G. Ticari ve İş Davalarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 1201
1. Genel Olarak 1201
2. İşçi –İşveren İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 1202
3. Ticari Dava Konusu Olan İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 1204
4. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Ticari ve İş Davaları İçin İtirazın İptali Davasında İzlenecek Usul 1204
IV. İtirazın İptali Davasında Yargılama Usulü 1205
A. Davanın Açılması 1206
İçtihatlar 1207
B. Davanın Tarafları 1213
1. Davacı 1213
İçtihatlar 1215
2. Davalı 1223
İçtihatlar 1223
3. Davaya Asli veya Feri Müdahale 1232
C. Yetkili Mahkeme 1233
1. Genel Olarak 1233
2. HMK’ya Göre Yetkili Mahkeme 1235
3. Yetki İtirazının İleri Sürülme Usulü 1238
İçtihatlar 1239
D. Görevli Mahkeme 1258
İçtihatlar 1263
Görevle İlgili Genel İçtihatlar 1263
Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 1276
Ticaret / Deniz Ticareti Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 1287
İş Mahkemesinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 1297
Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 1300
İdari Yargıda Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 1310
E. İspat Yükü 1312
1. Genel Olarak 1312
İçtihatlar 1316
2. İlk İtirazlar 1337
3. Davalının Maddi Hukuka (İnkar, İtfa, Ödemeye ) İlişkin Savunmaları 1337
Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunmaları ile İlgili Genel İçtihatlar 1338
Davalının Maddi Hukuka İlişkin Ödeme Savunması ile İlgili İçtihatlar 1358
Davalının Sözleşmeye Dayalı Savunması ile İlgili İçtihatlar 1367
4. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 1375
a. Genel Olarak 1375
b. İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 1375
c. İtirazın İptali Davasında Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 1376
İçtihatlar 1376
5. İtirazın İptali Davasında Islah 1381
İçtihatlar 1382
6. İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı 1388
İçtihatlar 1389
Kavramlar Dizini 1405
İçindekiler
Madde 67: İtirazın İptali Davası 1427
AÇIKLAMALAR 1427
F. Deliller (Devamı) 1427
1. Genel Olarak 1427
2. Delil İbrazı İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Neticeleri 1430
İçtihatlar 1432
3. Senetle İspat 1439
İçtihatlar 1440
4. Kesin Hüküm 1446
İçtihatlar 1447
5. Yemin 1454
İçtihatlar 1456
6. İkrar 1464
İçtihatlar 1466
7. Belge 1470
İçtihatlar 1471
8. Fatura 1482
İçtihatlar 1485
9. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 1498
İçtihatlar 1501
10. Delil Başlangıcı 1513
İçtihatlar 1514
11. Tanık 1523
İçtihatlar 1524
12. Bilirkişilik 1529
İçtihatlar 1531
13. Keşif 1539
İçtihatlar 1540
14. İsticvap 1541
İçtihatlar 1542
V. Mahkemenin Vereceği Karar 1546
A. Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması 1546
İçtihatlar 1547
B. Mahkemenin Verebileceği Kararlar 1550
1. Davanın Reddi Kararı 1551
2. Davanın Kabulü Kararı 1553
İçtihatlar 1554
3. Karar Verilmesine Yer Olmaması 1573
İçtihatlar 1575
VI. İcra İnkâr Ve Kötü Niyet Tazminatı 1582
A. Genel Olarak 1582
İçtihatlar 1583
B. İcra İnkâr Tazminatı 1585
İçtihatlar 1590
C. Kötü Niyet Tazminatı 1612
İçtihatlar 1613
D. İnkâr ve Kötü Niyet Tazminatının Miktarı 1620
İçtihatlar 1622
VII. İtirazın İptali Davasında Harç 1628
İçtihatlar 1629
VIII. İtirazın İptali Davasında Vekâlet Ücreti 1634
İçtihatlar 1636
IX. İtirazın İptali Davasında Verilecek Hükmün Ve İnfaz Şekli 1648
İçtihatlar 1648
X. İtirazın İptali Davasının İstinaf Ve Temyizi 1652
A. İstinaf 1652
B. Temyiz 1655
İçtihatlar 1657
XI. İtirazın İptali Davasında Özelliği Olan Konular 1666
A. Kefalet 1666
1. Tanım ve Genel Açıklama 1666
2. Kefalet Sözleşmesinin Şekli Şartları 1666
3. Kefaletin Türleri 1668
a. Adi Kefalet 1668
b. Müteselsil Kefalet 1668
c. Birlikte Kefalet 1668
4. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı 1669
5. Kefilin Takibi 1670
6. Kefilin Rücu Hakkı 1670
7. Kefaletin Sona Ermesi 1671
İçtihatlar 1671
B. İtirazın İptali Davasında; Menkul Rehini ve İpotek ile İlgili Uyuşmazlıklar 1688
1. İpotek Nedir 1688
2. İpoteğin Kapsamı 1689
İÇTİHATLAR 1692
C. İtirazın İptali Davasında; Faiz ile İlgili Uyuşmazlıklar 1696
1. Faiz Kavramı 1696
2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi 1696
3. Temerrüt Faizinin Oranı 1697
a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı 1697
b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı 1698
4. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi 1698
5. İtirazın İptali Davasında Faizle İlgili Verilecek Karar 1699
İçtihatlar 1699
6. Faizin Benzer Kavramlardan Farkı 1716
a. Gecikme Zammı 1716
b. Vade Farkı 1717
İçtihatlar 1717
c. Cezai Şart 1722
d. Aşkın Zarar 1723
İÇTİHATLAR 1723
D. Rücuen Ödenen Alacaklar Nedeniyle Yapılan Takipler Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açılması İli İlgili İçtihatlar 1729
E. İflas veya İflasın Ertelenmesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi 1731
1. İflasın Ertelemesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi 1731
2. İflasın, İtirazın İptali Davasına Etkisi 1732
a. Davacının İflası 1732
b. Davalının İflası 1733
c. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar 1733
İçtihatlar 1734
F. Teminat Mektubuna Dayalı Takipler Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası 1737
İçtihatlar 1739
Madde 68: İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması 1742
AÇIKLAMALAR 1743
I. Alacaklının “İtirazın Kaldırılması” Talebi 1743
A. Genel Olarak 1743
B. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılmasının Koşulları 1744
İçtihatlar 1746
C. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması İsteminde Dayanak Belgeler 1760
1. İmzası İkrar Edilmiş Koşulsuz Borç İkrarını İçeren Adi Senet 1760
İçtihatlar 1763
2. Belirli Bir Para Borcu Kabulünü İçeren Noterlikçe Düzenlenen Senetler 1778
3. Resmi Dairelerin ya da Yetkili Makamların Verdikleri Makbuz ve Belgeler 1778
İçtihatlar 1780
II. Borçlunun İtirazını İspat Etmesi 1789
İçtihatlar 1791
III. İcra İnkar Tazminatı 1800
A. İcra İnkâr Tazminatının Şartları 1800
B. İnkâr Tazminatının Miktarı 1801
İçtihatlar 1802
Madde 68/a – İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması 1806
AÇIKLAMALAR 1808
I. İtirazın Geçici Olarak Kaldırılmasının Koşulları 1808
II. Yargılama Usulü 1809
A. İmza İncelemesi 1811
B. İcra Mahkemesinin Vereceği Kararlar 1813
C. Borçlunun, İcra Mahkemesindeki Duruşmada, İnkâr Ettiği İmzayı İkrar Etmesi 1814
İÇTİHATLAR 1815
Madde 68/b – Bankaların Düzenledikleri Belgelere Dayanılarak İtirazın Kaldırılması 1820
AÇIKLAMALAR 1821
İÇTİHATLAR 1824
Madde 69: İtirazın Geçici Kaldırılmasının Sonuçları ve Borçtan Kurtulma Davası 1837
AÇIKLAMALAR 1837
I. İtirazın Geçici Kaldırılmasının Sonuçları 1837
II. Borçtan Kurtulma Davası 1838
A. Borçtan Kurtulma Davasının Koşulları ve Yargılama Usulü 1838
İÇTİHATLAR 1842
Madde 70: İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Usulü 1843
AÇIKLAMALAR 1843
I. Genel Olarak 1843
II. İnceleme Usulü 1844
III. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Duruşmasında Verilecek Karar 1847
İÇTİHATLAR 1849
Madde 71: İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi 1853
AÇIKLAMALAR 1853
I. İcra Takibinin İptali 1853
II. İcra Takibinin İptali ve İptal Hükmünün Neticeleri 1855
İÇTİHATLAR 1856
III. İcra Takibinin Ertelenmesi 1865
IV. Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması 1865
İÇTİHATLAR 1869
Madde 72: Menfi Tespit ve İstirdat Davası 1890
AÇIKLAMALAR 1891
I. Menfi Tespit Davasının Niteliği 1891
İçtihatlar 1894
II. Menfi Tespit Davasının Konusu 1897
İçtihatlar 1902
III. Menfi Tespit Davasının Açılma Süresi 1905
İçtihatlar 1907
IV. Menfi Tespit Davasının Türleri 1909
A. Haciz İhbarnamesine İstinaden Açılan Menfi Tespit Davası 1909
1. Genel Olarak 1909
2. Davanın Sonuçları 1911
a. Davanın Kabulü 1911
b. Davanın Reddi 1911
İçtihatlar 1912
B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 1920
1. Hukuki Yarar 1920
İçtihatlar 1923
2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 1930
C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 1931
1. Hukuki Yarar 1931
İçtihatlar 1934
2. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi 1937
İçtihatlar 1937
3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 1938
İçtihatlar 1940
4. Hangi Takip Türleri Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılabilir 1945
İçtihatlar 1948
V. Menfi Tespit Davasında Yargılama Usulü 1949
A. Davanın Tarafları 1950
1. İcra Takibinden Önceki Menfi Tespit Davasında 1950
2. İcra Takibinden Sonraki Menfi Tespit Davasında 1952
3. İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 Maddesine Göre Açılan Menfi Tespit Davası 1953
İçtihatlar 1955
B. Görevli Mahkeme 1964
İçtihatlar 1966
C. Yetkili Mahkeme 1989
1. Davalı / Alacaklının İkametgâhı Mahkemesi 1990
2. İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi 1990
İçtihatlar 1992
D. Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Tedbiren Durdurulması 1998
İçtihatlar 2000
E. Yargılama Aşaması 2004
İçtihatlar 2005
F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü 2013
1. Genel Olarak 2013
İçtihatlar 2016
2. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir 2022
İçtihatlar 2024
3. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar 2034
İçtihatlar 2035
4. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması 2045
a. Kanuni Karineler 2045
İçtihatlar 2046
b. Fiili Karine ve Ticari Teamüller 2052
İçtihatlar 2053
G. Deliller 2071
1. Genel Olarak 2071
İçtihatlar 2072
2. Kesin Hüküm 2075
İçtihatlar 2076
3. Senetle İspat 2088
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203) 2089
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı 2091
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 2093
İçtihatlar 2094
4. Yemin 2104
İçtihatlar 2106
5. İkrar 2110
İçtihatlar 2111
6. Belge 2116
İçtihatlar 2118
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 2124
İçtihatlar 2125
8. Delil Başlangıcı 2129
İçtihatlar 2130
9. Tanık 2134
İçtihatlar 2135
10. Bilirkişilik 2139
İçtihatlar 2140
11. Keşif 2154
12. İsticvap 2155
İçtihatlar 2156
H. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar 2157
1. Menfi Tespit Davasının Reddi 2157
a. Genel Olarak 2157
İçtihatlar 2158
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları 2166
İçtihatlar 2168
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekâlet Ücreti 2173
İçtihatlar 2174
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü 2177
İçtihatlar 2178
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları 2184
İçtihatlar 2186
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları 2186
İçtihatlar 2188
3. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı 2194
İçtihatlar 2194
4. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç 2196
İçtihatlar 2197
5. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi 2202
İçtihatlar 2203
§2. İSTİRDAT DAVASI 2205
I. İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI 2206
A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması 2206
B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması 2206
C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması 2208
D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması 2209
1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar 2209
2. Kumar ve Bahis Borçları 2210
3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar 2210
E. İstirdat Davası Açılma Süresi 2211
İçtihatlar 2211
II. İSTİRDAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 2219
A. Davacı 2219
B. Davalı 2220
C. Yetki 2221
D. Görev 2221
E. İstirdat Davasında İspat Yükü 2221
F. İstirdat Davasında Verilecek Hüküm 2222
İçtihatlar 2223
Madde 73: Özel Hükümler 2232
Dördüncü Bap
HACİZ YOLU İLE TAKİP
Madde 74: Mal Beyanının İçeriği 2233
AÇIKLAMALAR 2233
İÇTİHATLAR 2235
Madde 75: Mal Beyanında Bulunma Süresi 2238
AÇIKLAMALAR 2238
İÇTİHATLAR 2238
Madde 76: Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Hapis ile Tazyiki 2240
AÇIKLAMALAR 2240
İÇTİHATLAR 2242
Madde 77: Borçlunun Mal Bey. Sonraki Kazancını ve Malvarlığındaki Artışları Bildirmesi 2243
AÇIKLAMALAR 2243
İÇTİHATLAR 2244
HACİZ
Madde 78: Haciz Talebi ve Süresi 2245
AÇIKLAMALAR 2246
I. Haciz Talebi 2247
II. Haciz İsteme Süresi 2248
İÇTİHATLAR 2250
Madde 79: Hacze Başlama Süresi ve Başka Yerdeki Malların Haczinde Yetki 2269
AÇIKLAMALAR 2269
İÇTİHATLAR 2270
Madde 80: Haczin Yapılması ve Haciz Memurunun Yetkileri 2285
AÇIKLAMALAR 2286
İÇTİHATLAR 2287
Madde 81: Haciz Sırasında Zabıta Memurları ve Köy Muhtarlarının Görevleri 2288
AÇIKLAMALAR 2289
Madde 82: Tamamı Haczedilemeyen Mallar ve Haklar 2289
AÇIKLAMALAR 2290
I. İcra Memurunun Haciz Talebini Değerlendirmesi 2290
İçtihatlar 2291
II. Genel Olarak Haczedilemeyen Mal Ve Haklar 2296
İçtihatlar 2297
III. Devlet Malları Haczedilemez 2307
IV. Mahalli İdarelerin Mal Ve Hakları 2315
A. Köy Orta Malları Haczedilemez 2315
İçtihatlar 2315
B. İl Özel İdaresine Ait Mallarının Haczi 2317
İçtihatlar 2317
C. Belediyeler 2318
İçtihatlar 2321
V. Özel Kanunlar Gereği Haczedilemeyecek Mal Ve Haklar 2344
A. Özel Emeklilik Sandıklarından Alınan Emekli Aylıklarını Haczi 2350
İçtihatlar 2358
Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Kalan Malların Haczi ile İlgili İçtihatlar 2372
SGK’dan Alınan Emekli Aylıklarının Haczi ile İlgili İçtihatlar 2376
VI. İcra ve İflas Kanununda ‘Haczedilemeyeceği’ Belirtilen Mal ve Haklar 2390
A. Devlet Malları ile Özel Kanunlarında Haczi Caiz Olmayan Mallar 2391
B. Ekonomik Faaliyeti, Sermayesinden Ziyade Bedenî Çalışmasına Dayanan Borçlunun Mesleğini Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşya 2391
İçtihatlar 2391
C. Para, Kıymetli Evrak, Altın, Gümüş, Değerli Taş, Antika veya Süs Eşyası Gibi Kıymetli Şeyler Hariç Olmak Üzere, Borçlu ve Aynı Çatı Altında Yaşayan Aile Bireyleri İçin Lüzumlu Eşya; Aynı Amaçla Kullanılan Eşyanın Birden Fazla Olması Durumunda Bunlardan Biri 2392
D. Borçlu Çiftçi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazi ve Çift Hayvanları ve Nakil Vasıtaları ve Diğer Eklenti ve Ziraat Aletleri; Değilse, Sanat ve Mesleki İçin Lüzumlu Olan Alât ve Edevat ve Kitapları ve Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Nakliye Erbabının Geçimlerini Temin Eden Nakil Vasıtaları 2393
İçtihatlar 2394
E. Borçlu ve Ailesinin İdareleri İçin Lüzumlu ise Borçlunun Tercih Edeceği Bir Süt Veren Mandası veya İneği Veyahut Üç Keçi veya Koyunu ve Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları 2407
İçtihatlar 2407
F. Borçlunun ve Ailesinin İki Aylık Yiyecek ve Yakacakları ve Borçlu Çiftçi ise Gelecek Mahsul İçin Lâzım Olan Tohumluğu 2407
G. Borçlunun ve Ailesinin Geçimi İçin Gerekli Olan Alat İle Yeterli Miktarda Hayvan ve Bu Hayvanların Yemleri 2408
1. Borçlu Bağ, Bahçe veya Meyve veya Sebze Yetiştiricisi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Bağ Bahçe ve Bu Sanat İçin Lüzumlu Bulunan Alât ve Edevat 2408
İçtihatlar 2408
2. Geçimi Hayvan Yetiştirmeye Münhasır Olan Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Maişetleri İçin Zaruri Olan Miktarı ve Bu Hayvanların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları 2409
H. Borçlar Kanununun 510'uncu Maddesi (6098 sayılı BK. m.607 vd.) Mucibince Haczolunmamak Üzere Tesis Edilmiş Olan Kaydı Hayatla İratlar 2409
İ. Memleketin Ordu ve Zabıta Hizmetlerinde Mâlûl Olanlara Bağlanan Emeklilik Maaşları ile Bu Hizmetlerden Birinin İfası Sebebiyle Ailelerine Bağlanan Maaşlar ve Ordunun Hava ve Denizaltı Mensuplarına Verilen Uçuş ve Dalış Tazminat ve İkram Yeleri, Askerî Mâlûllerle, Şehit Yetimlerine Verilen Terfi Zammı ve 1485 Numaralı Kanun Hükmüne Göre Verilen İnhisar Beyiye Hisseleri 2409
İçtihatlar 2409
J. Bir Muavenet Sandığı veya Cemiyeti Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Hallerde Bağlanan Maaşlar 2410
İçtihatlar 2410
K. Vücut veya Sıhhat Üzerine İka Edilen Zararlar İçin Tazminat Olarak Mutazarrırın Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Lâzım Gelen Paralar 2411
İçtihatlar 2411
L. Borçlunun Haline Münasip Evi 2412
İçtihatlar 2414
M. Öğrenci Bursları 2433
N. Borç, Haczedilecek Malın Satış Bedelinden Doğmuşsa… 2434
İçtihatlar 2434
VII. Haczedilmezlik Şikayetinin Süresi 2435
İçtihatlar 2436
Madde 83: Kısmen Haczedilebilen Şeyler 2442
AÇIKLAMALAR 2442
İÇTİHATLAR 2445
Madde 83/a: Haczedilmezlikten Feragat 2468
AÇIKLAMALAR 2468
İÇTİHATLAR 2469
Madde 83/b: Yavrulu Hayvanların Haczi 2481
AÇIKLAMALAR 2481
Madde 83/c: Taşınmaz Rehini Kapsamındaki Eklentinin Haczi 2481
AÇIKLAMALAR 2481
İÇTİHATLAR 2482
Madde 84: Yetişmemiş Mahsullerin Haczi 2497
AÇIKLAMALAR 2497
İÇTİHATLAR 2498
Madde 85: Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi ve Hacizde Sıra 2498
AÇIKLAMALAR 2499
I. Genel Olarak 2499
II. Hacizde Sıra 2500
III. Taşınır Malların Haczi 2501
A. Trafik Siciline Kayıtlı Olmayan Araçların Haczi 2502
B. Trafik Siciline Kayıtlı Olan Araçlar 2502
C. Marka Haczi 2503
D. Cari Hesabın Haczi 2503
E. Ticari Şirket Ortağının Kişisel Alacaklılarını Haczi 2504
F. Gemilerin Haczi 2506
İçtihatlar 2506
IV. Taşınmaz Malların Haczi 2513
İçtihatlar 2514
Madde 86: Taşınır Mallarda Haczin Sonuçları 2524
AÇIKLAMALAR 2525
İÇTİHATLAR 2526
Madde 87: Kıymet Takdiri 2529
AÇIKLAMALAR 2529
İÇTİHATLAR 2530
Madde 88: Hacizli Malların Muhafaza Tedbirleri 2531
AÇIKLAMALAR 2533
GEÇİCİ MADDE 11: 2537
İÇTİHATLAR 2537
Madde 89: Haciz İhbarnamesi 2543
AÇIKLAMALAR 2545
I. Genel Olarak 2545
İçtihatlar 2549
II. İİK’nın 89. Maddesinin Uygulama Usulü 2574
A. Birinci Haciz İhbarnamesi (m.89/I) 2575
İçtihatlar 2576
B. Birinci Haciz İhbarnamesini Tebellüğ Eden Üçüncü Kişinin Durumu 2582
İçtihatlar 2584
C. Üçüncü Kişinin Haciz İhbarnamesine Hakikate Aykırı Olarak İtiraz Etmesi 2591
İçtihatlar 2593
D. İkinci Haciz İhbarnamesi (İİK. m.89/3) 2603
İçtihatlar 2604
E. Üçüncü Haciz İhbarnamesi (İİK. m.89/3, c.3) 2608
İçtihatlar 2609
III. Üçüncü Haciz İhbarnamesinden Sonra Üçüncü Şahsın Davranış Şekli: 2609
A. Üçüncü Kişinin On beş Gün İçinde Olumsuz Tespit Davası Açmaması: 2609
İçtihatlar 2610
B. Üçüncü Kişi On beş Gün İçinde Menfi Tespit Davası Açması: 2613
İçtihatlar 2616
C. İİK’nın 89. Maddesinin Uygulama Alanı 2620
İçtihatlar 2624
Madde 90: Haczedilen Diğer Hakların Muhafaza ve Tahsili 2628
AÇIKLAMALAR 2628
İÇTİHATLAR 2628
Madde 91: Taşınmazların Haczi 2629
AÇIKLAMALAR 2630
İÇTİHATLAR 2631
Madde 92: Taşınmaz Haczinin Kapsamı, İdaresi ve Korunması 2637
AÇIKLAMALAR 2638
İÇTİHATLAR 2639
Madde 93: Haczedilen Malın Mahsulünün Toplanması 2642
AÇIKLAMALAR 2642
Madde 94: İştirak Halinde Tasarruf Edilen Malların Haczi 2642
AÇIKLAMALAR 2643
I. İntifa Hakkı Haczi 2643
II. Hisse Haczi 2644
A. Sermaye Şirketlerinde 2644
B. Şahıs Şirketlerinde 2646
III. Bölünen Ve Birleşen Şirketlerden Alacaklı Olanların Durumu 2646
A. Birleşme Halinde Alacaklıların Korunması 2646
B. Bölünme Halinde Alacaklıların Korunması 2647
C. Ortakların Kişisel Sorumlulukları 2647
D. Şirketin tür Değiştirmesi Halinde Alacaklıların Durumu 2648
İçtihatlar 2648
IV. Miras Hissesi Veya Adi Ortaklık Hissesinin Haczi 2655
V. Aynî Hakların Tescilini İsteme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi 2656
İÇTİHATLAR 2658
Madde 95: Hacizli Malların Muhafaza Giderleri 2662
AÇIKLAMALAR 2662
İÇTİHATLAR 2662
İstihkak Davaları
Madde 96: Borçlunun Zilyedliği ve İstihkak İddiası 2663
AÇIKLAMALAR 2663
I. İstihkak İddiasına Konu Olan Haklar 2664
A. Mülkiyet Hakkı 2664
İçtihatlar 2664
B. Rehin Hakkı 2669
İçtihatlar 2670
C. Eklenti 2673
İçtihatlar 2673
D. Kişisel Haklar 2674
1. Niteliği Gereği Hacizden Önce Tercih Edilmesi Gereken Kişisel Haklar 2674
2. Tapuya Şerh Verilerek Kuvvetlendirilmiş Kişisel Haklar 2674
E. Tapuya İşlenmiş Satış Vadi Sözleşmesi Nedeni ile İstihkak İddiası 2675
İçtihatlar 2675
F. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesine Dayanılarak İstihkak İddiasında Bulunulması 2678
İçtihatlar 2678
G. Finansal Kiralama Konusu Malların Haczi Halinde İstihkak İddiası 2679
İçtihatlar 2679
H. Ortağının Borcundan Dolayı Şirket Mallarının Haczi Nedeniyle İstihkak Davası 2683
İçtihatlar 2684
II. İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi 2685
A. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 2686
B. Üçüncü Kişilerin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi 2686
İÇTİHATLAR 2688
Madde 97: Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası 2693
AÇIKLAMALAR 2694
I. Takibin Ertelenmesi Veya Devamı Kararı 2695
İçtihatlar 2696
II. İstihkak Davasının Açılması 2702
İçtihatlar 2703
A. Yetkili İcra Mahkemesi 2704
1. Taşınmazlar İçin 2704
2. Taşınır Mallar İçin 2704
İçtihatlar 2705
B. Dava Açma Süresi 2706
İçtihatlar 2708
C. Davanın Tarafları ve Davacı Sıfatı 2715
İçtihatlar 2717
D. İstihkak Davasında Önkoşul (Geçerli Bir Haczin Bulunması) 2725
İçtihatlar 2726
E. İstihkak Davasında Yargılama Usulü 2729
İçtihatlar (Genel) 2732
Bekletici Mesele Kabul edilecek Davalarla İlgili İçtihatlar 2746
Danışıklı Tasarruflarla İlgili İçtihatlar 2753
Alacaklının Haklarını Etkilemeyen Belgelerle İlgili İçtihatlar 2759
İşyeri Devri ile İlgili İçtihatlar 2768
F. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılması 2771
İçtihatlar 2771
G. İstihkak Davasında Verilecek Hüküm 2774
1. İstihkak Davasının Reddi 2775
İçtihatlar 2776
2. İstihkak Davasının Kabulü 2780
İçtihatlar 2781
3. İstihkak Davasının Konusuz Kalması 2785
İçtihatlar 2786
4. İstihkak Davasına Konu Malın Satılması Halinde Verilecek Karar 2794
İçtihatlar 2795
5. İstihkak davasında Tazminat 2796
İçtihatlar 2797
6. İstihkak Davasında Vekâlet Ücreti ve Harç 2798
İçtihatlar 2798
Kavramlar Dizini 2805
İçindekiler
Madde 97/a: İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi 2831
AÇIKLAMALAR 2831
İÇTİHATLAR 2835
Madde 98: Çalınmış ve Kaybolmuş Şeyler Hakkındaki İstihkak Davası 2861
AÇIKLAMALAR 2861
İÇTİHATLAR 2862
Madde 99: Haczedilen Malın Üçüncü Kişinin Elinde Olması Halinde İstihkak Davası 2862
AÇIKLAMALAR 2863
İÇTİHATLAR 2867
Madde 100: Hacze İştirak Edebilecek Alacaklılar 2896
AÇIKLAMALAR 2897
I. Takipli İştirakin Koşulları 2897
A. Genel Bilgi 2897
İçtihatlar 2899
B. Öncelik Koşulunu İspatlayan Belgeler (İİK.m.100) 2901
1. Kati Aciz Belgesi ile Rehin Açığı Belgesine Dayalı Olarak Hacze İştirak 2902
a. Kesin Aciz Belgesi: (İİK m.143) 2902
İçtihatlar 2904
b. Rehin Açığı Belgesi: (İİK.m.152) 2906
İçtihatlar 2906
2. İlama Dayalı Olarak Hacze İştirak (İİK.m.100/1–2) 2907
İçtihatlar 2908
3. Resmi veya Tarih ve İmzası Onaylı Senet (İİK.m.100/1–3) 2910
İçtihatlar 2911
4. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Verdikleri Makbuz Veya Belgeye İstinaden Hacze İştirak 2913
İçtihatlar 2913
6. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Satışlarda Satıcının Malı Haczi ve Bu Haczin İştiraki 2914
İçtihatlar 2914
II. Zaman Koşulu 2916
İçtihatlar 2918
III. Takipli İştirakte İzlenecek Yöntem 2919
İçtihatlar 2920
Madde 101: Hacze İmtiyazlı İştirak 2922
AÇIKLAMALAR 2922
I. Hacze İmtiyazlı Katılabilecek Olanlar ve Alacak Türleri 2923
II. İmtiyazlı Olarak Hacze Katılmada Takip Edilecek Usul 2924
III. Hacze İştirak Davası 2924
IV. İİK’nın 101. Maddesi ile 206. Maddesinin Karşılaştırılması 2925
İÇTİHATLAR 2925
Madde 102: Haciz Tutanağı Düzenlenmesi 2928
AÇIKLAMALAR 2928
İÇTİHATLAR 2929
Madde 103: Alacaklı ve Borçlunun Hacze Karşı Diyeceklerini Bildirmesi İçin Davet 2931
AÇIKLAMALAR 2931
İÇTİHATLAR 2933
Madde 104: Hacze İştirak Halinde Davet 2935
AÇIKLAMALAR 2936
Madde 105: Borç Ödemeden Aciz Vesikası 2936
AÇIKLAMALAR 2936
İÇTİHATLAR 2937
Paraya Çevirme
Madde 106: Satış Talebi İçin Süreler 2940
AÇIKLAMALAR 2940
İÇTİHATLAR 2943
Madde 107: Satış Talebine Hakkı Olanlar 2950
AÇIKLAMALAR 2950
İÇTİHATLAR 2951
Madde 108: Geçici Haciz Halinde Satış Talebi 2953
AÇIKLAMALAR 2953
İÇTİHATLAR 2953
Madde 109: Satışa Son Verilmesi 2954
AÇIKLAMALAR 2954
İÇTİHATLAR 2955
Madde 110: Haczin Kalkması 2955
AÇIKLAMALAR 2956
İÇTİHATLAR 2958
Madde 111: Borcun Taksitle Ödenmesi 2967
AÇIKLAMALAR 2967
I. Hacizden Önce Taksitle Ödeme Sözleşmesi Yapılması 2968
II. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme Taahhüdü (m.111) 2969
İÇTİHATLAR 2971
Madde 112: Taşınırların Satışının Yapılma Süresi 2974
AÇIKLAMALAR 2974
Madde 113: Borçlunun Talebi veya İcra Memurunun Kararıyla Satış 2974
AÇIKLAMALAR 2974
Madde 114: Açık Artırmaya Hazırlık 2975
AÇIKLAMALAR 2976
İÇTİHATLAR 2978
Madde 115: İhalenin Yapılması 2987
AÇIKLAMALAR 2987
İÇTİHATLAR 2990
Madde 116: İkinci Artırma 2994
Madde 117: Altın ve Gümüş Eşyanın Satılması 2994
AÇIKLAMALAR 2994
İÇTİHATLAR 2994
Madde 118: Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farkının Tahsili 2995
AÇIKLAMALAR 2995
İÇTİHATLAR 2998
Madde 119: Pazarlık Suretiyle Satış 3001
AÇIKLAMALAR 3001
İÇTİHATLAR 3002
Madde 120: Ödeme Yerine Alacakların Devri 3003
AÇIKLAMALAR 3003
İÇTİHATLAR 3004
Madde 121: İntifa Hakkı ile Miras veya Şirket Payı Satışı 3006
AÇIKLAMALAR 3006
I. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi 3007
II. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi 3007
III. İştirak Halindeki Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi 3008
A. Haczedilen Âdi Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi 3008
B. Hacizli Miras Payının Paraya Çevrilmesi 3008
İÇTİHATLAR 3009
Madde 122: Aile Mal Ortaklığı Hissesinin Satışı 3013
AÇIKLAMALAR 3013
Taşınmazların Satışı
Madde 123: Satış Süresi 3013
AÇIKLAMALAR 3014
İÇTİHATLAR 3014
Madde 124: Artırma Şartnamesinin Açık Bulundurulması ve Teminat Şartı 3015
AÇIKLAMALAR 3015
İÇTİHATLAR 3017
Madde 125: Artırma Şartnamesinin İçeriği 3021
AÇIKLAMALAR 3022
İÇTİHATLAR 3024
Madde 126: Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar 3026
AÇIKLAMALAR 3027
İÇTİHATLAR 3030
Madde 127: Artırma İlanının İlgililere Tebliği 3038
AÇIKLAMALAR 3038
İÇTİHATLAR 3041
Madde 128: Mükellefiyetlerin Listesi 3056
AÇIKLAMALAR 3057
İÇTİHATLAR 3060
Madde 128/a: Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet 3063
AÇIKLAMALAR 3064
İÇTİHATLAR 3067
Madde 129: Artırmanın Yapılması ve İhale 3083
AÇIKLAMALAR 3084
I. Genel Olarak 3084
II. Birinci Açık Artırma 3086
III. İkinci Açık Artırma 3088
IV. Neler Teminat Olarak Kabul Edilebilir 3090
V. İhale ile Alıcıya Geçen/ Geçmeyen Haklar 3090
İÇTİHATLAR 3090
Madde 130: Satış Bedelinin Ödenmesi 3106
AÇIKLAMALAR 3106
İÇTİHATLAR 3108
Gelir İdaresi Başkanlığının 8/8/2011 tarihli KDV Sirküsü 3115
Katma Değer ve Damga Vergisiyle İlgili İçtihatlar 3117
Madde 131: Satış Bedelinin Ödeme Süresi İçinde Taşınmazın İdaresi 3124
AÇIKLAMALAR 3124
İÇTİHATLAR 3124
Madde 132: Alacaklının Rızası Dışında Taşınmaz Üzerinde Sonradan Tesis Edilmiş Olan Mükellefiyetler 3124
AÇIKLAMALAR 3125
İÇTİHATLAR 3126
Madde 133: Alıcının Satış Bedelini Ödememesi Nedeniyle İhale Kararının Kaldırılması 3127
AÇIKLAMALAR 3128
İÇTİHATLAR 3131
Madde 134: İhalenin Neticesi ve Feshi 3146
AÇIKLAMALAR 3147
I. Genel Olarak 3147
İçtihatlar 3149
II. İhalenin Feshinde Şikayetin Tarafları 3160
A. Şikayetçi Taraf 3160
İçtihatlar 3164
B. Karşı Taraf 3181
İçtihatlar 3181
III. Hukukî Yarar Şartı 3183
İçtihatlar 3185
IV. İhalenin Feshi Sebepleri 3191
A. Satış Talebi ile İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 3191
İçtihatlar 3192
B. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 3194
İçtihatlar 3198
C. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri 3219
İçtihatlar 3221
D. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Hata Nedeniyle İhalenin Feshi 3231
İçtihatlar 3232
E. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması 3236
İçtihatlar 3239
V. İhalenin Feshi Talebi ve Süresi 3242
İçtihatlar 3243
VI. İhalenin Feshinde Yargılama Usulü 3252
A. Görevli Mahkeme 3252
B. Yetkili Mahkeme 3253
C. Kamu Alacaklarının Tahsili İçin Yapılan İhalelerin Feshi Talebi 3254
İçtihatlar 3255
VII. İhalenin Feshi Şikayetinde Duruşma Ve Sonuçları 3259
İçtihatlar 3262
VIII. İcra Mahkemesinin «İhalenin Feshi Yargılaması» Sonucunda Vereceği Kararlar 3265
A. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı ve Sonuçları 3265
İçtihatlar 3268
B. İhalenin Feshi Kararı ve Sonuçları 3275
İçtihatlar 3276
IV. İhalenin Kaldırılması Ve İhalenin İptalinin Eş Zamanda İşletilmesi 3279
İçtihatlar 3280
Madde 135: Satılan Taşınmazın Tescili ve Teslimi 3281
AÇIKLAMALAR 3282
I. Taşınmazın Alıcı Adına Tescili ve Teslimi 3282
II. Borçlunun Taşınmazdan Çıkarılması 3282
III. Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılması 3283
IV. Üçüncü Kişinin Menfi Tespit Davası Açması 3286
İÇTİHATLAR 3287
Madde 136: Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması 3302
AÇIKLAMALAR 3302
İÇTİHATLAR 3303
Madde 137: Aile Yurtları 3304
AÇIKLAMALAR 3304
Madde 138: Paranın Paylaştırılması 3304
AÇIKLAMALAR 3304
İÇTİHATLAR 3307
AYRILAN PAYIN BEKLETİLECEĞİ HALLER 3314
§8 – Ayrılan Payın Bekletileceği Haller 3314
I. Geçici Haciz 3314
II. Hacze İştirak Eden Henüz Kesinleşmemiş İhtiyati Haciz 3314
İçtihatlar 3315
III. Menfi Tespit Davasında Tedbir Kararı Verilmesi (İİK.m.72) 3317
IV. Süre Verilmesi Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması (İİK.m.33) 3318
V. Gecikmiş İtiraz Nedeniyle Tedbir Kararı Verilmesi (İİK.m.65) 3318
VI. İtirazın Kaldırılması Kararının İstinaf ve Temyizi 3319
VII. Taksit Sözleşmesi Yapılması (İİK.m.111) 3319
VIII. Müeccel Rehin Alacağı 3319
IX. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluna Borçlunun İtirazı (İİK.m.169) 3319
X. Şikâyette Takibin Durdurulması Kararı 3320
XI. Üçüncü Kişinin Açtığı Menfi Tespit Veya İstihkak Davası Yahut Üçüncü Kişiye Yönelik İstihkak Davası 3320
Madde 139: Tamamlama Hacizler Yapılması 3321
AÇIKLAMALAR 3321
Madde 140: Sıra Cetveli 3321
AÇIKLAMALAR 3322
I. Genel Bilgi 3322
İçtihatlar 3327
II. Sıra Cetvelinin İçeriği 3347
İçtihatlar 3350
III. Sıra Cetveline Alınan Alacakların Sırası (İİK.m.140, 206) 3360
A. Genel Bilgi 3360
İçtihatlar 3361
B. Rehinden Önce Ödenecek

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153541
Yayın Tarihi 2020 Mart
Barkod 9789750259586
ISBN 9789750259586
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 6
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Mahmut Coşkun