Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İcra - İflas Suçları ve Yargılama Usulü

Hızlı Gözat

CD Ekli
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
879
Boyut :
17,5 x 24,5 cm
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9786055336332

Stok Durumu: Stokta var

85,00 TL

Detayları

"Kitabın Üçüncü baskısının da Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Avukat, İcra Müdürlerine ve icra - iflasla ilgili herkese en az birinci ve ikinci baskısı kadar yararlı olacağı inancındayım."(Önsözden)

İçindekiler

 • I. BÖLÜM
 • GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARIve YARGILAMA USULÜ
 • 1. -TANIM-1
 • 2. -TARİHİ GELİŞİMİ-2
 • 3. -KANUNİ DÜZENLEME-3
 • 4. -YAPTIRIMLARINA GÖRE İCRA ve İFLÂS SUÇLARI-5
 • A. -Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsi Gerektiren Suçlar-5
 • B. -Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ve Para Cezasını Gerektiren Suçlar-10
 • 5. -İCRA ve İFLÂS SUÇLARI AÇISINDAN ADİL YARGILANMA İLKESİ-18
 • A. -Sanığın Kendisini Savunması-21
 • B. -Sanığın Seçtiği Avukat İle Kendisini Savunması-22
 • C. -Sanığa Devlet Tarafından Avukat Atanması-23
 • 6. -TCK’NUN 5. MADDESİNİN İİK’NA GETİRDİĞİ YENİLİKLER-27
 • a)-Seçenek Yaptırımlara Dönüştürme-27
 • b)-Erteleme-27
 • c)-Uzlaşma-28
 • d)-Ön ödeme-31
 • e)-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması-31
 • II. BÖLÜM
 • İCRA VE İFLÂS SUÇLARINDAYARGILAMA USULÜ
 • 1. -GÖREV-38
 • 2. -YETKİ-39
 • 3. -ŞİKÂYET HAKKI, SÜRESİ, USULÜ-39
 • A. -Şikâyet Hakkı-39
 • B. -Şikâyet Süresi-40
 • C. -Şikâyet Usulü-42
 • a)-Hapis Cezası ve Adli Para Cezası Gerektiren Suçlarda Şikâyet Usulü-42
 • b)-Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsi Gerektiren Suçlarda-48
 • 4. -SANIK-48
 • A. -Gerçek Kişi Sanıkların Cezalandırılması-48
 • B. -Tüzel Kişilerin Yetkili Temsilcilerinin Cezalandırılması-48
 • 5. -DURUŞMAYA HAZIRLIK-52
 • 6. -DURUŞMA-55
 • A. -Tahkikatın Genişletilmesi ve Karar-57
 • B. -Eski Hale Getirme-58
 • C. -Duruşmanın Düzen ve Disiplinini Bozmak-59
 • 1)-Sanığın Dışarı Çıkartılması-60
 • 2)-Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem-60
 • 3)-Tanığın Duruşma Salonundan Ayrılması-61
 • D. -Duruşmada Okunması Zorunlu Belge ve Tutanaklar-61
 • E. -Duruşmada Okunamayacak Belgeler-62
 • F. -Tanığın Önceki İfadesinin Okunması-62
 • G. -Sanığın Önceki İfadesinin Okunması-63
 • H. -Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğinin Sorulması-64
 • I. -Delillerin Tartışılması ve Takdir Yetkisi-64
 • 1)-Delillerin Tartışılması-64
 • 2)-Delillerin Takdiri-64
 • J. -Duruşma Tutanağı-64
 • 1)-Duruşma Tutanağının Başlığı-65
 • 2)-Duruşma Tutanağının İçeriği-65
 • K. -Hüküm-65
 • 1)-Hükmün Başlığı ve Gerekçesi-65
 • 2)-Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm-67
 • 3)-Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gerekli Hususlar-69
 • 4)-Hükmün Türleri-71
 • a)-Beraat Kararı-71
 • b)-Mahkûmiyet Kararı-71
 • c)-Davanın Reddi Kararı-71
 • d)-Düşme ve Durma Kararı-72
 • e)-Davanın Ortadan Kaldırılması Kararı-73
 • f)-Ceza Tayinine Yer Olmadığı Kararı-75
 • g)-Davanın Ertelenmesi Kararı-79
 • 7. -ÖN SORUN-80
 • 8. -ADLÎ TATİL-81
 • 9. -İCRA CEZA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI-82
 • A. -İcra Ceza Mahkemesi Kararlarının Temyizi-82
 • B. -İcra Ceza Mahkemesi Kararlarına Karşı İtiraz-85
 • 10. -İCRA CEZA MAHKEMELERİNDE YARGILAMA GİDERİ-88
 • 11. -İCRA CEZA MAHKEMESİ KARARININ İNFAZI-90
 • A. -İnfazın Koşulu-91
 • B. -İnfazın Dayanakları ve Kimin Tarafından İzleneceği-92
 • C. -Koşullu Salıverilme Hükümleri-92
 • D. -01. 06. 2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçları İçin Verilen Cezaların İnfazı-92
 • E. -İcra Ceza Mahkemelerince İdari Para Cezasına Dönüştürülmüş Cezaların Tahsilinde İzlenecek Usul-94
 • III. BÖLÜM
 • İCRA ve İFLÂS SUÇ TÜRLERİ
 • 1. -DİSİPLİN HAPSİ VE TAZYİK HAPSİ CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR-99
 • A. -Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi-99
 • 1)-Suçun Unsurları-100
 • a)-Sanık Hakkında Geçerli Bir İcra Takibi Bulunmalıdır-100
 • b)-İhtar Şartı Yerine Getirilmiş Olmalıdır-101
 • c)-Borçlu Süresi İçinde Mal Beyanında Bulunmamış Olmalıdır-102
 • aa)-Borçlunun Süresi İçinde Hiç Mal Beyanında Bulunmamış Olması-102
 • bb)-Borçlunun Süresi İçinde Bulunduğu Mal Beyanının Yasal Unsurları Taşımaması-102
 • d)-Borçlunun Mazeretinin Bulunmaması Gerekir-103
 • aa)-Alacaklının Borçlunun Haczi Kabil Mallarının Olduğunu Bilmemesi-104
 • 2)-Mahkûmiyet Kararını Engellemeyecek Diğer Hususlar-105
 • 3)-Şikayet Süresi-105
 • 4)-Mal Beyanında Bulunma Usulü-107
 • 5)-Mal Beyanında Bulunma Süresi-107
 • 6)-Zamanaşımı Süresi-108
 • a)-Dava Zamanaşımı-108
 • b)-Ceza Zamanaşımı-108
 • 7)-Sanık-108
 • 8)-Görevli Mahkeme-109
 • 9)-Yetkili Mahkeme-110
 • 10)-Mahkemece Yapılacak İşlemler-110
 • a)-Mahkûmiyet Kararı-110
 • b)-Beraat Kararı-111
 • c)-Düşme Kararı-111
 • d)-Ceza Tertibine Yer Olmadığı Kararı-112
 • e)-Talebin Reddi Kararı-112
 • 11)-Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Sonraki Durum-112
 • B. -Hapsen Tazyik-315
 • 1)-Görevli Mahkeme-316
 • 2)-Yetkili Mahkeme-316
 • 3)-Suçun Unsurları-317
 • 4)-Hapsen Tazyik Kararlarının Kayıt Usulü-317
 • 5)-Hapsen Tazyik Kararının Hukuki Niteliği-318
 • 6)-Hapsen Tazyik Kararlarının Temyizi ve İtiraz-319
 • 7)-Sonuçları Bakımından Hapsen Tazyik Kararları-319
 • C. -Borçlunun Ödeme Şartını İhlali (Taahhüdü İhlal)-322
 • 1)-Görevli Mahkeme-323
 • 2)-Yetkili Mahkeme-323
 • 3)-Sanık-323
 • 4)-Şikayetçi-323
 • 5)-Zamanaşımı Süresi-324
 • a)-Dava Zamanaşımı-324
 • b)-Ceza Zamanaşımı-324
 • 6)-Suçun Unsurları-324
 • a)-Geçerli Bir İcra Takibinin Olması-324
 • b)-İcra Takibinde Ödeme Şartının Kararlaştırılması-324
 • aa)-Alacaklının Onayı ile Ödeme-325
 • bb)-Yasal Taksit Hakkının Kullanılması ile Ödeme-325
 • c)-Ödeme Taahhüdünün Para Alacağına İlişkin Olması-326
 • d)-Borçlunun Taahüdünü Yerine Getirmemiş Olması Haklı Bir Nedene Dayanmamalıdır-326
 • e)-Ödeme Taahhüdü Borcun Tamamını Kapsamalı, Taksit miktarı ve Tarihlerinin Açıkça ve Koşulsuz Olması Gereklidir-326
 • 7)-Mahkemece Yapılacak İşlemler-327
 • 8)-Verilebilecek Kararlar-328
 • a)-Mahkûmiyet Kararı-328
 • b)-Beraat Kararı-328
 • c)-Borcun Ödenmesi Sebebiyle Düşme Kararı-329
 • d)-Müştekinin Şikâyetten Vazgeçmesi Sebebiyle Verilecek Düşme Kararı-329
 • D. -Nafakaya İlişkin Kararlara Uymamak-443
 • 1)-Görevli Mahkeme-443
 • 2)-Yetkili Mahkeme-443
 • 3)-Şikayetçi-444
 • 4)-Sanık-444
 • 5)-Zamanaşımı Süresi-444
 • a)-Dava Zamanaşımı-444
 • b)-Ceza Zamanaşımı-444
 • 6)-Suçun Unsurları-444
 • a)-Takibe Esas İlâm Nafaka İlâmı Olmalıdır-444
 • b)-Borçlu İlâmda Yazılı Ödeme Koşulunu Yerine Getirmemelidir-445
 • E. -Çocuk Tesliminden Kaçınma-525
 • 1)-Görevli Mahkeme-526
 • 2)-Yetkili Mahkeme-527
 • 3)-Şikayetçi-527
 • 4)-Sanık-527
 • 5)-Zamanaşımı-527
 • a)-Dava Zamanaşımı-527
 • b)-Ceza Zamanaşımı-528
 • 6)-Suçun Unsurları-528
 • F. -Mal Beyanından Sonra Mal ve Kazançta Meydana Gelen Artışları Bildirmemek-543
 • 1)-Görevli Mahkeme-544
 • 2)-Yetkili Mahkeme-544
 • 3)-Müşteki-544
 • 4)-Sanık-544
 • 5)-Zamanaşımı Süresi-544
 • a)-Dava Zamanaşımı-544
 • b)-Ceza Zamanaşımı-545
 • 6)-Suçun Unsurları-545
 • G. -İİK. ’nun 30 ve 31 Maddelerine Aykırılık-548
 • 1)-Görevli Mahkeme-548
 • 2)-Yetkili Mahkeme-549
 • 3)-Şikayetçi-549
 • 4)-Sanık-549
 • 5)-Şikayet Usulü-549
 • 6)-Zamanaşımı Süresi-549
 • a)-Dava Zamanaşımı-549
 • b)-Ceza Zamanaşımı-550
 • 7)-Suçun Unsurları-550
 • 2. -HAPİS ve ADLİ PARA CEZASINI GEREKTİREN İCRA İFLAS SUÇLARI-556
 • A. -Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Azaltmak-556
 • 1)-Görevli Mahkeme-557
 • 2)-Yetkili Mahkeme-557
 • 3)-Şikayetçi-558
 • 4)-Sanık-558
 • 5)-Şikayet Süresi-558
 • 6)-Şikayet Usulü-558
 • 7)-Suçun Unsurları-561
 • a)-Borçlunun Mevcudunu Azaltması-561
 • b)-Taşınmaz Rehni Kapsamında Bulunan Eklentinin Rehin Alacaklısına Zarar Vermek Kastıyla Taşınmaz Dışına Çıkarılması-562
 • 8)-Zamanaşımı Süresi-563
 • a)-Dava Zamanaşımı-563
 • b)-Ceza Zamanaşımı-564
 • 9)-Ceza Uygulaması-564
 • B. -Aczine Kendi Fiili İle Sebebiyet Vermek veya Vaziyetinin Fenalığını Bilerek Ağırlaştırmak-655
 • 1)-Görevli Mahkeme-655
 • 2)-Yetkili Mahkeme-655
 • 3)-Şikayetçi-656
 • 4)-Sanık-656
 • 5)-Şikayet Süresi-656
 • 6)-Şikayet Usulü-657
 • 7)-Suçun Unsurları-658
 • a)-Borçlu Yaptığı Hareketlerle Aczine veya Bildiği Fena Olan Durumunun Daha Fenalaşmasına Sebep Olmaladır-658
 • b)-Belirtilen Bu Hareketlerin Sınırlandırılan Süre İçerisinde Yapılmış Olması Gerekir-659
 • c)-Alacaklının Bu Yüzden Zarar Uğramış Olması Gerekir-659
 • 8)-Zamanaşımı Süresi-659
 • a)-Dava Zamanaşımı-659
 • b)-Ceza Zamanaşımı-660
 • C. -Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma-661
 • 1)-Görevli Mahkeme-661
 • 2)-Yetkili Mahkeme-662
 • 3)-Şikayetçi-663
 • 4)-Sanık-663
 • 5)-Şikayet Süresi-663
 • 6)-Şikayet Usulü-663
 • a)-İİK 338/1 Maddesi İçin Şikâyet Usulü-663
 • b)-İİK 338/2 Maddesi İçin Şikâyet Usulü-665
 • 7)-Suçun Unsurları-665
 • 8)-Zamanaşımı Süresi-666
 • a)-Dava Zamanaşımı-666
 • b)-Ceza Zamanaşımı-667
 • D. -Hükmen Teslim Edilen Taşınmaz ve Gemiye Yeniden Girmek-727
 • 1)-Görevli Mahkeme-728
 • 2)-Yetkili Mahkeme-728
 • 3)-Şikayet Süresi-728
 • 4)-Şikayet Usulü-729
 • 5)-Suçun Unsurları-730
 • a)-Sanığın Hukuk Mahkemesinde Verilmiş Olan Karada Taraf Olması Gereklidir-730
 • b)-Taşınmaz veya Geminin Mahkemenin Hak Sahibi Olarak Belirlediği Kişiye Teslimi Gereklidir-730
 • c)-Suça Konu Eşyanın Gemi veya Taşınmaz Olması Zorunludur-730
 • 6)-Zamanaşımı Süresi-732
 • a)-Dava Zamanaşımı-732
 • b)-Ceza Zamanaşımı-732
 • E. -İflas ve Konkordato İşlerinde Kişisel Menfaat Temin Etmek-742
 • 1)-Görevli Mahkeme-743
 • 2)-Yetkili Mahkeme-743
 • 3)-Sanık-743
 • 4)-Zamanaşımı Süresi-744
 • a)-Dava Zamanaşımı-744
 • b)-Ceza Zamanaşımı-744
 • 5)-Şikayet Usulü-744
 • 6)-Suçun Unsurları-745
 • F. -Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek (Konkardato veya Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin Yeniden Yapılandırılmasında Yetkili Kimseleri Hataya Düşürmek veya Borçların Uzlaşma Suretiyle Yeniden Yapılandırılması Koşullarına Uymamak)-746
 • 1)-Görevli Mahkeme-747
 • 2)-Yetkili Mahkeme-747
 • 3)-Şikayetçi-748
 • 4)-Sanık-748
 • 5)-Şikayet Süresi-748
 • 6)-Şikayet Usulü-748
 • 7)-Suçun Unsurları-750
 • 8)-Zamanaşımı Süresi-751
 • a)-Dava Zamanaşımı-751
 • b)-Ceza Zamanaşımı-752
 • G. -Müflisin Mallarını İflas İdaresine Vermemek ve Müflisin Alacaklılarını İcra Dairesine Bildirmemek-753
 • 1)-Görevli Mahkeme-754
 • 2)-Yetkili Mahkeme-754
 • 3)-Şikayetçi-754
 • 4)-Sanık-755
 • 5)-Şikayet Usulü-755
 • 6)-Sanık-756
 • 7)-Suçun Unsurları-756
 • 8)-Zamanaşımı Süresi-757
 • a)-Dava Zamanaşımı-757
 • b)-Ceza Zamanaşımı-758
 • H. -Sermaye Şirketinin İflasını İstememek-759
 • 1)-Görevli Mahkeme-760
 • 2)-Yetkili Mahkeme-760
 • 3)-Şikayetçi-760
 • 4)-Şikayet Usulü-760
 • 5)-Sanık-762
 • 6)-Suçun Unsurları-762
 • 7)-Zamanaşımı Süresi-762
 • a)-Dava Zamanaşımı-762
 • b)-Ceza Zamanaşımı-763
 • I. -Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu-772
 • 1)-Görevli Mahkeme-773
 • 2)-Yetkili Mahkeme-773
 • 3)-Şikayetçi-773
 • 4)-Sanık-773
 • 5)-Şikayet Süresi-773
 • 6)-Suçun Unsurları-774
 • 7)-Şikayet Usulü-774
 • 8)-Zamanaşımı Süresi-776
 • a)-Dava Zamanaşımı-776
 • b)-Ceza Zamanaşımı-777
 • J. -Ticari Terk Edenlerin Cezası-781
 • 1)-Görevli Mahkeme-781
 • 2)-Yetkili Mahkeme-781
 • 3)-Şikayetçi-782
 • 4)-Sanık-782
 • 5)-Suçun Unsurları-783
 • 6)-Şikayet Usulü-784
 • 7)-Zamanaşımı Süresi-785
 • a)-Dava Zamanaşımı-785
 • b)-Ceza Zamanaşımı-786
 • c)-Ceza Uygulaması-787
 • K. -Üzerinde Kiralayanın Hapis Hakkı Bulunan Eşyanın Kaçırılması veya Gizlenmesi ve Tahliyesi Gereken Yerin Başkasına İşgal Ettirilmesi-818
 • 1)-Hapis Hakkı-818
 • 2)-Kiraya Verenin Hapis Hakkının Şartları-819
 • 3)-Hapis Hakkının Konusu-821
 • 4)-Hapis Hakkının Doğumu-823
 • 5)-Kiralayanın Hapis Hakkını Kullanması-824
 • a)-Yetkili İcra Dairesi-824
 • b)-Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması (m. 270)-824
 • c)-İcra Memurunca Defter Tutulurken İzlenecek Usul-825
 • d)-Kiralayanın Hapis Hakkı için Defter Tutulmasının Şartları-826
 • e)-Defter Tutulmasının Hukuki Niteliği ve Sonuçları-826
 • f)-Kaçırılan Hapis Hakkına Tabi Malların Geri Alınması (271. mad)-828
 • g)-Kiraya Verenin Hapis Hakkının Son Bulması-829
 • 6)-Görevli Mahkeme-829
 • 7)-Yetkili Mahkeme-830
 • 8)-Şikayetçi-830
 • 9)-Sanık-830
 • 10)-Suçun Unsurları-830
 • 11)-Zamanaşımı Süresi-831
 • a)-Dava Zamanaşımı-831
 • b)-Ceza Zamanaşımı-831
 • c)-Yargılama Usulü-831
 • L. -Artırmadan Çekilme-831
 • 1)-Görevli Mahkeme-832
 • 2)-Yetkili Mahkeme-832
 • 3)-Sanık-832
 • 4)-Şikayetçi-832
 • 5)-Zamanaşımı Süresi-832
 • a)-Dava Zamanaşımı-832
 • b)-Ceza Zamanaşımı-833
 • 6)-Suçun Unsurları-833
 • 7)-Şikayet Usulü-833
 • M. -Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak (Kendisine Teslim Edilen Malları Vermemek)-834
 • 1)-Görevli Mahkeme-835
 • 2)-Yetkili Mahkeme-836
 • 3)-Sanık-836
 • 4)-Zamanaşımı Süresi-837
 • a)-Dava Zamanaşımı-837
 • b)-Ceza Zamanaşımı-838
 • 5)-Suçun Unsurları-838
 • 6)-Şikayet Usulü-840
 • KAYNAKÇA-869
 • DİZİN-875

Ek Bilgi

Ürün Kodu 138410
Yayın Tarihi 2012 Ocak
Eklenme Tarihi Seçenekler Arasında Değil
Barkod 9786055336332
ISBN 9786055336332
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Emine Halman Çetin