Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Taahhüdü İhlal Suçu Taahhüdü İhlal Suçu

Taahhüdü İhlal Suçu

Hızlı Gözat

İcra İflas Hukukunda
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
188
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750274190

Stok Durumu: Stokta var

81,00 TL

Detayları

Kabahat niteliğinde olan, İİK m. 340'ta düzenlenen borçlunun ödeme şartını ihlali suçu, ülkemizde en fazla işlenen ve üzerinde en fazla tartışma yaşanan suçlardandır. Bu çalışmada, suça ilişkin kanun maddesi, Yargıtay kararları ile suçun sözleşme niteliğinde olup olmadığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 4 Nolu Protokol 1'inci maddesi ile bu maddeye istinaden Anayasal hak haline gelen sadece sözleşmeye aykırılıktan dolayı hapis cezası uygulanmasının mümkün olup olmadığı konuları değerlendirilmiştir. Her ne kadar İİK m. 340'ta ilk cümlede yer alan "veya" bağlacı ile İİK m. 111'de sadece alacaklının onayına gerek duyulmayan taahhütlerin düzenlendiği gibi bir intiba ile maddenin devamında alacaklının onayı gereken taahhütlerin hüküm altına alındığı ibarelerine yer verilmiş ise de, İİK m. 111/1 ve 2 fıkraları ile alacaklı onayı gerekmeyen ve 111/3 fıkrası ile alacaklı onayı gereken taahhütlere yer verilmiş olup, 111/4 fıkrası ile her iki taahhütte de taksitlerin zamanında ödenmemesinin, taahhüt sözleşmesini ortadan kaldıracağı ve takip ile sürelerin kaldığı yerden işlemeye devam edeceği anlaşılmaktadır. O halde İİK m. 340/son cümlede yer alan, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresinin üç ayı geçemeyeceğine ilişkin ibare anlamsız kalmaktadır ve sanık bu suçtan kaç taksidi ihlal ederse etsin sadece bir kez cezalandırılabilir.

Öte yandan 5275 sayılı CGTİHK m. 5 ile 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununa göre infaz takibinin icra mahkemelerince takibinin yasal dayanağı da yoktur.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Taahhüdü İhlal Suçu
Uluslararası Hukukta Sözleşmeden Doğan Borç Nedeniyle Hapis Yasağı
Bireysel Başvuru
Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi ve İİK M. 340
Şahsi Dava Yolu ve İİK
Ceza Hukukunun Diğer İlkeleri ve İİK M. 340
İradeyi Etkileyen Haller ve İİK M. 340 (Yanılma, Aldatma ve Korkutma İddiası)

İçindekiler

Önsöz 5
Giriş 13
Birinci Bölüm
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU
A. GENEL OLARAK 2004 SAYILI İİK VE İCRA MAHKEMELERİ VE İCRA SUÇLARI 15
B. BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ SUÇU 18
1. Genel Olarak 18
2. Suçun Hukuki Konusu 19
3. Suçun Maddi Konusu 19
4. Diğer Suçlarla Karşılaştırma 24
a. Hırsızlık 24
b. Dolandırıcılık 24
c. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma 25
ç. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 25
d. Karşılıksız Yararlanma 25
5. Suçun Unsurları 26
a. Fail 26
b. Mağdur 34
c. Hareket 36
aa. Genel Olarak 36
bb. Geçerli Bir İcra Takibi Olması 36
cc. Taahhüdün Kapsamı 40
çç. Makbul Bir Sebep Olmaksızın İhlal 41
dd. Alacaklının Onayına Gerek Olmayan Taahhüt (İİK m. 111/1 ve 2) 45
ee. Alacaklının Onayı Gereken Taahhüt (Taksit Sözleşmeleri İİK m. 78/2 ve İİK m. 111/3) 49
ff. Suç Tarihi 52
ç. Suçun Manevi Unsuru 53
d. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Bulunmaması 53
6. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 53
a. Teşebbüs 53
b. İştirak 53
c. İçtima 54
7. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler 59
a. Kanundan Kaynaklanan Nedenler 59
b. Yargıtay Kararlarından Kaynaklanan Nedenler 60
8. Soruşturma–Kovuşturma 66
a. Soruşturma–Kovuşturma 66
b. Görevli ve Yetkili Mahkeme 71
c. Yaptırım 71
ç. Zamanaşımı 76
d. Sübut 76
e. Hükme Karşı Kanun Yollara ve Kanun Yararına Bozma 78
f. Hükmün İnfazı 90
g. Hüküm ve Cezanın Düşürülmesi 94
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ NEDENİYLE HAPİS YASAĞI
A. GENEL OLARAK 99
B. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ EK 4 NO.LU PROTOKOL 100
C. 1982 ANAYASASI M. 38/8 103
1. 1982 Anayasası m. 38 103
2. Anayasa m. 38/8 Fıkrası 104
Ç. AİHS EK 4 NO.LU PROTOKOL, ANAYASA M. 38/8 VE İİK M. 340 105
Üçüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
A. GENEL OLARAK 109
B. METNE UYGUN YORUMLAMA 110
C. AMACA UYGUN YORUM 111
Ç. KAPSAM FARKLILIĞI 111
D. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI 113
E. AÇIK VE ANLAŞILABİLİR OLMA 114
F. YASAL EKSİKLİKLER 114
G. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERE MÜDAHALENİN SINIRLANMASININ MEŞRU AMACININ OLMASI 114
H. DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİ GEREKLİLİKLERİ 115
Dördüncü Bölüm
SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ İLKESİ VE İİK m. 340
A. SUÇ VE TİPİKLİK 117
B. KANUN 118
C. CEZA 121
Ç. İİK M. 340 HÜKMÜ VE KANUN–CEZA 122
D. KANUNİLİK İLKESİNİN SONUÇLARI 122
E. KANUNİLİK İLKESİ VE DİĞER KURALLAR 126
1. Ahlâk 126
2. Örf–Adet 126
F. KANUNİLİK İLKESİNİN SONUÇLARI 127
1. Kıyas Yasağı 127
2. Açıklık (Belirlilik İlkesi) 128
3. Ceza Kanunlarının Geçmişe Yürütülememesi 132
4. İdarenin Düzenleyici İşlemleri ile Suç Yaratılamaması 132
G. YORUM VE KANUNİLİK İLKESİ 132
1. Sınırlayıcı Yorumlama 133
2. Genişletici Yorum 133
3. Sistematik Yorum 134
4. Düzeltici Yorum 135
H. KANUNİLİK İLKESİNİN ULUSLARARASI HUKUKTAKİ KAYNAKLARI 135
1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: 135
2. AİHS 135
3. BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 136
I. KANUNİLİK İLKESİNİN ULUSAL HUKUKTAKİ KAYNAKLARI 136
1. 1982 Anayasası 136
2. Türk Ceza Kanunu 136
İ. KANUNİLİK İLKESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER 137
1. Aleyhe Görüşler 137
2. Lehe Görüşler 138
J. KABAHATLER KANUNU VE KANUNİLİK İLKESİ 138
K. İDARE HUKUKUNDA KANUNİLİK İLKESİ 139
L. LEHE KANUNUN UYGULANMASI VE KANUNİLİK İLKESİ 140
M. ÜLKESELLİK İLKESİ VE KANUNİLİK 141
N. ŞAHSİLİK İLKESİ VE KANUNİLİK 142
O. SUÇ OLMAKTAN ÇIKARMA EĞİLİMİ VE İİK M. 340 142
Beşinci Bölüm
ŞAHSİ DAVA YOLU VE İİK
A. GENEL OLARAK 145
B. İCRA MAHKEMELERİNİN NİTELİĞİ 145
C. ŞAHSİ DAVA 146
Ç. İCRA SUÇLARININ NİTELİĞİ 148
D. İCRA DOSYALARINDA MASRAF SORUNLARI 148
E. KAPALI DEVRE YARGILAMA SİSTEMİ 149
Altıncı Bölüm
CEZA HUKUKUNUN DİĞER İLKELERİ VE İİK m. 340
A. SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ 151
B. SUÇTA VE CEZADA KUSUR İLKESİ 151
C. BELİRLİLİK İLKESİ 151
Ç. KIYAS YASAĞI 151
D. MÜLKİLİK İLKESİ 152
E. GERİYE YÜRÜME YASAĞI 152
F. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ 152
G. LEHE KANUN UYGULANMASI 153
Yedinci Bölüm
İRADEYİ ETKİLEYEN HALLER VE İİK M. 340
(YANILMA, ALDATMA VE KORKUTMA İDDİASI)
A. GENEL OLARAK 157
B. ESASLI YANILMA 158
C. HER TÜRLÜ ALDATMA HALİ 161
Ç. KORKUTMA 161
Sonuç 175
Kaynakça 181
Kavramlar Dizini 187

Ek Bilgi

Ürün Kodu 158043
Yayın Tarihi 2022 Ocak
Barkod 9789750274190
ISBN 9789750274190
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Gökhan Taneri