Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi (Vaka Tartışmalı)

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
836
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786053151005

Stok Durumu: Stokta var

182,00 TL

Detayları

"Bu kitap çalışması ile, 2-5 Eylül 2015 tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilenUluslararası Katılımlı Vaka Tartışmalı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi’nintebliğleri yayınlanmıştır. Kongrede; acil tıp ünitesinde yaşanan sorunlar, hekimlerin ve diş hekimlerinin yetki ve sorumlulukları, ötanazi, tıp veyönetim etiği, aile hekimliği hukuku sorunları, hemşirelerin hak vesorumlulukları, psikiyatri uygulamalarında yaşanan sorunlar,  yahova şahitleri özelinde yaşanan kantransfüzyonu ret sorunları gibi konular uzman hukukçu, hekim ve diğer sağlıkmeslek mensupları tarafından vakıalarla tartışıldı. Kongre kitabı, hukuk ve tıpmeslek mensuplarının uygulamada karşılaştığı sorunlarda önemli bir kaynak olacaktır." (Tanıtım Yazısı)

İçindekiler

SALONLARA GÖRE PROGRAM... XV

İÇİNDEKİLER.. XXIX

SUNUŞ-1.. 1

Prof. Dr.Dr. hc. Hakan HAKERİ- Av. Cahid DOĞAN

SUNUŞ-2.. 3

Prof. Dr.M. İhsan KARAMAN

KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI5

Prof. Dr.M. Refik Korkusuz

KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI7

Prof. Dr. Dr. hc. Hakan HAKERİ

HAYATIN SONUNDA TEDAVİNİNSINIRLANMASI9

Prof. Dr.Hans Lilie

KKTC Hukuku’nda HekiminTazminat Sorumluluğu.. 21

Yrd. Doç.Dr. Şölen Külahçı

Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti’nde Doktorların Cezai Sorumlulukları  33

Av. Dr.Özge Bengüsu

HEKİMİN TIBBİ AYDINLATMAYÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARI37

Araş.Gör. Bahadır DEMİR

İDARİ YARGIDA SAĞLIK HİZMETİNE İLİŞKİN OLARAK 4483 SAYILI KANUNUYGULAMASI  57

Hâkim Dr.Aydın AKGÜL

TIBBİ UYGULAMA HATALARINDANKAYNAKLANAN İDARİ YARGI TAM YARGI DAVALARINDA İŞ GÜCÜ KAYBININ DEĞERLENDİRİLMESİNDEDANIŞTAY KARARLARI’NIN İNCELEMESİ85

Doç. Dr.Serkan ÇINARLI/Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN/Dr. Orhan MERAL

HASTANIN KUSURUNUN HEKİMİNSORUMLULUĞUNA ETKİSİ (MAĞDURUN KUSURU-MÜTERAFİK KUSUR)  93

Doç. Dr.Erdal YERDELEN

 

TIBBİ MÜDAHALELERDEMAHREMİYET VE CEZA SORUMLULUĞU.. 109

Yrd. Doç.Dr. Murat AYDIN

SAĞLIK ÇALIŞANI  MALPRAKTİSTE HANGİ HALLERDE CEZA ALIYOR,HANGİ HALLERDE CEZAEVİNE GİRİYOR?  121

HasanTahsin GÖKCAN

ÖZEL HASTANE veHEKİMLERİN,  HASTAYI AYDINLATMAYÜKÜMLÜLÜĞÜ ve 02.07.2014 TARİHLİ YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI İNCELEMESİ129

AV./ARB. GültezerHATIRNAZ EROL

KAMUHASTANELERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN TIBBİ  

ORGANİZASYONDANKAYNAKLANAN CEZA SORUMLULUĞU.. 147

Yrd. Doç. Dr. Sevinç Arslan HIZAL/ Yrd. Doç. Dr.Sesim SOYER GÜLEÇ/

 Prof. Dr. Pervin Somer

TIP HUKUKUNDA BİLİRKİŞİ167

Prof.Dr.Erdem ÖZKARA

GÜNCELBİR OLGU ÜZERİNDEN HEKİMLERİN BELGEDE SAHTECİLİK  

SUÇU.. 173

NurhanDEMİRHAN

BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDAHAKSIZ FİİLE MARUZ KALAN HEKİM VE HEKİM YARDIMCILARININ TAZMİNAT HAKKI (VAKAÖRNEKLİ)195

Yrd. Doç.Dr. Ömer ERGÜN

ÇEŞİTLİ ANAYASALARDA SAĞLIKHUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER.. 207

Prof. Dr.Dr. h.c. Yener ÜNVER

İslam ve Osmanlı HukukunaGöre Tıbbî Müdahaleye Rıza İslam ve Osmanlı Hukukuna Göre Tıbbî MüdahaledeHukuka Uygunluk Şartları.229

Arş. Gör.Süleyman Emre ZORLU

KLİNİKARAŞTIRMALARDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞADIĞI  

SORUNLAR.. 247

Doç. Dr.Hanefi ÖZBEK

TÜRKİYE’DE KLİNİKARAŞTIRMALARDA ETİK KURULLARIN ROLÜ.. 253

Yrd.Doç.Dr.MineKasapoğlu Turhan

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ve HUKUKİTEMELLERİ265

Av. BilgeAYDIN

İLAÇ HUKUKUNA GİRİŞ ve İLAÇÜRETİCİSİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU.. 273

Prof. Dr.Hasan PETEK

ECZACILARIN HUKUKİSORUMLULUĞU.. 309

Doç. Dr.Yıldız ABİK

ECZACILARIN  REÇETELİ İLAÇLARIN  KULLANILMASI  VE YAN ETKİLERİ BAKIMINDAN  HASTANIN AYDINLATILMASINDA  HUKUKİ  SORUMLULUKLARI365

LLM.Av.Ecz.Rezzan Günday

DİŞHEKİMLİĞİNDE TIBBİMÜDAHALE 375

Uzm. Dr.Gamze BULUT

DİŞ HEKİMLİĞİNDE TIBBİUYGULAMA HATALARI385

Dt. KenziÖzge İlbaş

HASTAHAKLARI BAĞLAMINDA PSİKİYATRİ HASTALARINDA  

AYDINLATMAVE RIZA.. 389

Av. BernaÖzpınar Gümrükçüoğlu

PSİKİYATRİDE HEKİMİN SIRSAKLAMA BORCU.. 401

Yrd. Doç.Dr. Yasemin DURAK

PSİKİYATRİ HASTALARININ ZORLA HASTANEYE YATIRILMASINDA 

HUKUKİ SORUNLAR.. 431

Stj. Av.Begüm KOCAMAZ

VASİNİN RIZASI VE MAHKEMEKARARI, AKIL HASTALIĞI OLAN KİŞİYİ  ORGANVERİCİSİ YAPABİLİR Mİ?  443

Av.Mithat KARA

ACİL TIP UYGULAMALARINDAAYDINLATMA VE RIZA.. 453

Av. PınarAksoy Gülaslan

POLİKLİNİKHEKİMİ İLE ECZACI İLİŞKİSİNİN ACİL SERVİSTEKİ HASTAYA YANSIMASININ ETİKOLEGALAÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ469

Arş. Gör. Dr. Arif Hüdai KÖKEN/Arş. Gör. Av. Çağrı Zeybek ÜNSAL/

Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR

ACİL HEKİMLİĞİNDE ADLÎGÖREVLER ve HUKUKÎ SORUNLAR.. 477

Uzm. Dr.Aslıhan TEYİN/ Doç. Dr. Serkan ÇINARLI

 

 

ACİL HEKİMLİĞİNDE GÖREVLERÇATIŞMASI485

Dr. BanuKarakuş YILMAZ

İNTÖRN HEKİMLER VE DİĞERSTAJYER SAĞLIK PERSONELİNİN TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNMA YETKİSİ  489

Arş. Gör.Gökhan AVCI/ Arş. Gör. Kübra YILMAZ AVCI

HEMŞİRELİKTE  AYDINLATILMIŞ RIZA.. 505

Av. CahidDOĞAN

HEMŞİRELERİN HUKUKÎSORUMLULUĞU.. 531

Doç. Dr.Hayrunnisa ÖZDEMİR

YARGILAMADA ASİSTANHEKİMLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARININ TESPİTİNİN ÖNEMİ  597

Yrd. Doç.Dr. Sevinç Arslan HIZAL/ Av. Abdullah HIZAL

Hemşireler Bakımından HatalıMesleki Uygulamaların Önlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri  607

Öğr. Gör.Dr. Havva KARADENİZ

KAN NAKLİNİ REDDEDEN YEHOVAŞAHİTLERİNE MÜDAHALE  

EDİLEBİLİR Mİ?619

Yrd.Doç.Dr.İpekSevda SÖĞÜT

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA AİLEHEKİMLİĞİ NÖBETLERİ639

Av. EzgiKızılkaya DOĞRU

AİLE HEKİMLİĞİNDE ADLİ VEOTOPSİ NÖBETİ UYGULAMALARI657

Av.Pervin YILDIZ

Aile Hekimliği UygulamasındaPerformans Cezaları ve Hukuki Boyutu   669

Dr. HakanUzun/ Av.Arda Aşık

21. DÜNYA TIP HUKUKU KONGRESİİZLENİMLERİ675

Prof. Dr.Dr. h.c. Hakan HAKERİ

ÖRGÜTLERDE YÖNETİM ETİĞİ VEETİĞİN KURUMSALLAŞMASI679

İlknurSAYAN/ GüngörKARACA

EKONOMİ TEORİSİ BAKIŞAÇISINDAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE ETİK.. 693

Yrd.Doç.Dr.FilizTEPECİK

 

ÖTANAZİ VE ÖLME HAKKI721

Yrd. Doç. Dr. Erika Biton Serdaroğlu

ÖTANAZİ741

Arş. Gör.Akif MUTAF

Hekimin Hekim Seçmesi775

Prof. Dr.Barbaros DOKUMACI

Tıpöğrencilerinin tıbbi uygulama hatalarına karşı bilgi  

tutumve davranışları779

TurgutEKİCİ/ MuratAKSOY

ESTETİK CERRAHİDE HUKUKİSORUMLUKLAR VE ESER SÖZLEŞMESİ785

Prof.Dr.AtillaARINCI

DİSİPLİN SORUMLULUĞU: TIPMESLEKLERİ ÖZELİNDE.. 799

AV./ARB.NESRİN ÖZKAYA

POSTER SUNUMLARI819

YEHOVA ŞAHİTLERİNİN KAN NAKLİREDDİNİN ŞEKLİ VE ÖNCEDEN AÇIKLANMIŞ İSTEKLERİNİN OLGU ÖRNEKLERİYLEDEĞERLENDİRİLMESİ (Poster Bildiri)819

YakupGökhan DOĞRAMACI/ Zehra Zerrin ERKOL

KÜRTAJDA EŞ RIZASININ HEKİMİNCEZA SORUMLULUĞUNA ETKİSİ  

(PosterBildiri)823

YakupGökhan DOĞRAMACI/ Zehra Zerrin ERKOL

HEMŞİRELERİN HASTASAVUNUCULUĞU GÖREVİ OLGU ÖRNEĞİ  

(PosterBildiri)827

YakupGökhan DOĞRAMACI/Zehra Zerrin ERKOL

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİHEKİM VE HEMŞİRE MALPRAKTİS VE ADVERS ETKİ BİLDİRİM SİSTEMİ VE VERİLERİ (PosterBildiri)831

YakupGökhan DOĞRAMACI/ Zehra Zerrin ERKOL

Ek Bilgi

Ürün Kodu 145720
Yayın Tarihi 2016 Temmuz
Barkod 9786053151005
ISBN 9786053151005
Yayınevi Legal
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Cahid Doğan, Hakan Hakeri