Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Rehberi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
192
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750247804

Stok Durumu: Stokta var

80,00 TL

Detayları

"Günümüzde, mahkemeler üzerindeki ağır iş yükü nedeniyle meydana gelen uzun yargılama süreleri kişilerin adalete ulaşma duygularını zedelemektedir. Uyuşmazlığın tarafları, uzayan yargılama süreleri nedeniyle mağdur olmaktadır.

Yapılan yargılaması sonucunda haklı bulunan taraf dahi yargılama süresinin uzaması nedeniyle elde etmek istediği menfaatlere tam ve eksiksiz olarak ulaşamamaktadır. Bu nedenle taraflar, meydana gelen uyuşmazlığın çözümü için daha hızlı alternatif yollar arayışı içerisine girmektedirler.

Alternatif çözüm yolları hukuki ihtilafların daha kısa sürede sonuçlanmasına, mahkemelerin iş yükünün azalmasına ve en önemlisi adaletin zamanında tecellisine yardımcı olan önemli bir müessesedir. Bu eser konu hakkında detaylı açıklama ve sınav için test sorularını içermektedir." (Arka Kapak Yazısı)

Konu Başlıkları

  • Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Sınava İlişkin Test Soruları
  • Güncel Mevzuat


İçindekiler
Sunuş  7
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL BAKIŞ
I. Hukuk Uyuşmazlıklarına Uygulanan Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri  13
A. Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Yöntemlerin Kullanım Amacı  13
B. Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözümünde Kullanılan Alternatif Yöntemler  14
a. Müzakere  15
b. Kısa Duruşma  15
c. Vakıa Saptaması  16
d. Uzlaştırma  16
e. Arabuluculuk  17
f. Tahkim  18
II. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Kapsamına Giren ve Girmeyen Uyuşmazlıklar  19
A. Çekişmesiz Yargı İşleri  21
B. İş Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar  26
C. Aile Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar  27
D. Taşınmazın Aynına İlişkin Uyuşmazlıklar  28
E. Kira Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar  28
F. Tüketici Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar  28
İKİNCİ BÖLÜM:
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU
ÇERÇEVESİNDE ARABULUCULUK
I. Genel Anlamda Arabuluculuk  29
II. Arabuluculuk Teşkilatı  30
A. Arabuluculuk Daire Başkanlığı  30
B. Arabuluculuk Kurulu  33
C. Bürolar  36
III. Arabulucular Sicili  37
A. Arabulucular Sicilinin Tutulması  37
B. Arabulucular Siciline Kayıt Şartları  39
C. Sicil Bürosunun Görevleri  41
D. Arabulucular Sicilinden Silinme  42
IV. Arabuluculuk Eğitimi  43
A. Eğitimin İçeriği  43
B. Eğitim Vermeye Yetkili Kuruluşlar  45
C. Arabuluculuk Sınavı ve Yetki Belgesi Verilmesi  47
D. Eğitim Bürosunun Görevleri  50
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
ARABULUCULUK FAALİYETİ
I. Genel Olarak  51
A. Arabuluculuğa Başvuruda İradilik  51
B. Arabuluculuğa Başvuru ve Adli Yardım  51
II. Arabulucuya Başvurma Usulü  53
A. Dava Açmadan Önce Arabulucuya Başvurulması  53
B. Dava Açıldıktan Sonra Arabulucuya Başvurulması  55
III. Arabulucunun Seçilmesi  57
IV. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi  58
A. Tarafların İlk Toplantıya Davet Edilmesi  58
B. Tarafların Temsili  59
C. Arabulucunun Uyuşmazlığın Çözümünde Uygulayabileceği Taktikler  60
a. Genel Olarak  60
b. Arabulucu Taraflarla Doğru İletişim Kurmalı ve Taraflar Arasındaki İletişimi Kolaylaştırmalı  61
c. Arabulucu Tarafların Güvenini Kazanmalı  62
d. Arabulucu Tarafların Sürece Katılımını Desteklemeli  62
e. Arabulucu Taraflara Doğru Sorular Sormalı ve Öncelikli Olarak Tarafların Menfaatlerini Tespit Etmeli  63
f. Arabulucu, Tarafları Bilgilendirmeli, Taraflara Yeni Bir Bakış Açısı Kazandırmalı  64
g. Arabulucu Tarafları Ulaşılabilir Bir Ortak Payda Bulmaya Yönlendirmeli  64
h. Arabulucu, Süreç Esnasında Tarafları Sakinleştirmeli, Problemli Durumlarla Mücadele Etmeli, Görüşmeler Esnasında Ortaya Çıkacak Gerilimleri Yatıştırmalı ve Sabırlı Olmalı  65
ı. Arabulucu Taraflar Arasındaki Eşitliği Sağlamalı  65
i. Arabulucu, Arabuluculuğun Yapılacağı Ortama İlişkin Tedbirleri Almalı ve Arabuluculuk Görüşmeleri Esnasında Notlar Tutmalı  65
V. Arabuluculuk Sürecinin Sürelere Etkisi  66
VI. Arabuluculuğun Sona Ermesi  67
A. Arabuluculuk Sürecinin Anlaşmaya Varılmadan Sona Ermesi ve Durumun Tutanak ile Belgelenmesi  67
a. Taraflara Danışıldıktan Sonra Arabuluculuk İçin Daha Fazla Çaba Sarf Edilmesinin Gereksiz Olduğunun Arabulucu Tarafından Tespit Edilmesi  68
b. Taraflardan Birinin Karşı Tarafa veya Arabulucuya, Arabuluculuk Faaliyetinden Çekildiğini Bildirmesi  68
c. Tarafların Anlaşarak Arabuluculuk Faaliyetini Sona Erdirmesi  69
d. Uyuşmazlığın Arabuluculuğa Elverişli Olmadığının Tespit Edilmesi  69
B. Arabuluculuk Sürecinin Anlaşma İle Sona Ermesi  70
C. Arabuluculuk Faaliyetinin Sonunda Tutanak Tutulması  73
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEMEL İLKELER VE
ARABULUCUNUN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ETİK KURALLAR
I. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler  75
A. İradilik İlkesi  76
B. Eşitlik İlkesi  78
C. Tarafsızlık Kuralı  80
D. Gizlilik İlkesi  81
E. Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı  84
II. Arabulucunun Uymakla Yükümlü Olduğu Etik Kurallar  86
A. Menfaat İlişkisi veya Çatışma Olmaması Kuralı  86
B. Mesleki Yeterlilik Kuralı  87
C. Unvan Kullanımı ile Reklâm ve Tanıtım Kuralı  88
D. Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası ve Taraflarla İletişim Kurma Kuralı  90
E. Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Kuralı  92
F. Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı  92
G. Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı  92
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ARABULUCUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. Arabulucunun Hakları  95
A. Arabulucunun Unvanını Kullanma Hakkı  95
B. Ücret ve Masraf İsteme Hakkı  96
C. Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Hakkı  99
D. Tanıklıktan Çekinme Hakkı  99
II. Arabulucunun Yükümlülükleri  100
A. Görevi Özenle, Tarafsız ve Bağımsız Biçimde Yerine Getirme Yükümlülüğü  100
B. Reklâm Yasağına Uyma Yükümlülüğü  102
C. Tarafları Aydınlatma Yükümlülüğü  104
D. Belge Saklama Yükümlülüğü  105
E. Aidat Ödeme Yükümlülüğü  105
ALTINCI BÖLÜM:
ARABULUCUNUN DENETİMİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. Arabulucunun Denetimi  107
A. Denetim Görevlileri  107
B. Denetimin Kapsamı  108
C. Denetim Bürosu  109
D. Denetimin Sonuçlanması  109
II. Arabulucunun Hukuki ve Cezai Sorumluluğu  110
YEDİNCİ BÖLÜM:
KONU İLE İLGİLİ TEST SORULARI
TEST I  113
TEST II  119
TEST III  125
TEST IV  131
TEST V  137
TEST VI  143
EK 1: 6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU  149
EK 2: HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ  163
EK 3: 2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI TEBLİĞ  187
EK 4: ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ  190

Ek Bilgi

Ürün Kodu 149041
Yayın Tarihi 2018 Mart
Barkod 9789750247804
ISBN 9789750247804
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Cemal Ruhi, Tuğçem Şahin, Yasin Çelik