Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
979
Boyut :
13,5x19,5 cm
Baskı :
7
ISBN/Ref :
9786050506556

Stok Durumu: Stokta var

65,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

Önsöz 7
İçindekiler9
Kısaltmalar Cetveli15
Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel Gerekçesi19
6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK Maddeleri
Karşılaştırma Tablosu33
HMK’nu Değiştiren Kanunlar Listesi53
HMK’nu Değiştiren Kanunlarla Değiştirilen HMK Maddelerini
Gösterir Cetvel54
1. BÖLÜM
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
MaddeSayfa
BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler1-10459
BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve
yargı yeri belirlenmesi……...............................1-2359
Birinci Ayırım: Görev1-459
İkinci Ayırım: Yetki5-1965
Üçüncü Ayırım: Görevsizlik veya yetkisizlik
kararı üzerine yapılacak işlemler ve
yargı yeri belirlenmesi20-2377
İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan
ilkeler24-3381
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı,
reddi ve hukuki sorumluluğu34-4990
Birinci Ayırım: Hâkimin davaya bakmaktan
yasaklılığı ve reddi34-4590
İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki sorumluluğu46-49103
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve
Davaya Katılan Üçüncü Kişiler50-83109
Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri50-56109
İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı57-60113

MaddeSayfa
Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve
davaya müdahale61-70116
Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet71-83126
BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat84-89135
ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme
ve adli tatil90-104140
Birinci Ayırım: Süreler90-94140
İkinci Ayırım: Eski hâle getirme95-101144
Üçüncü Ayırım: Adli tatil102-104148

İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve
ilk itirazlar105-117153
BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri105-113153
İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk itirazlar114-117164
Birinci Ayırım: Dava şartları114-115164
İkinci Ayırım: İlk itirazlar116-117168

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü118-186170
BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması118-125170
İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi126-135178
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve
ikinci cevap dilekçesi136185
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme137-142186
BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat
sırasındaki özel durumlar143-183195
Birinci Ayırım: Tahkikat143-146195
İkinci Ayırım: Duruşma147-162197
Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve
bekletici sorun163-165213
Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi
ve ayrılması166-168215
Beşinci Ayırım: İsticvap169-175219
Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların
düzeltilmesi176-183223
Yedinci Ayırım: Toplu mahkemelerde
tahkikat183/A230
ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi
ve sözlü yargılama184-186232
MaddeSayfa
DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller187-293235
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler187-198235
İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet199-224242
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin225-239271
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık240-265280
BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi266-287298
ALTINCI BÖLÜM: Keşif288-292325
YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü293329

BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren
taraf işlemleri294-315330
BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm294-303330
İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi tavzihi ve
tamamlanması304-306………339
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren
taraf işlemleri307-315342

ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü316-322348

YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve
adli yardım323-340355
BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri323-333355
İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım334-340366

SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları341-381373
BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf341-360373
İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz361-373392
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi374-381404
1086 sayılı HUMK’nun 427-454.
HÜKÜMLERİ411
DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı382-388421
ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar389-406428
BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir389-399428
İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer
geçici hukuki korumalar400-406446
ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim407-444451

ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler445-452484

2. BÖLÜM
İLGİLİ MEVZUAT

—Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş,
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun495
—Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
Yargılama Usullerine Dair Kanun515
—Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanun
Yönetmeliği (ilgili maddeler)519
— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi539
—Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(ilgili maddeler)551
—Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği553
––Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi595
— Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin
Kullanılması Hakkında Yönetmelik599
—Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (ilgili maddeler)605
—Harçlar Kanunu (ilgili maddeler)611
—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi629
—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi631
—Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi633
— Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği635
—Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi673
—İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu679
—İş Mahkemeleri Kanunu685
—Kadastro Kanunu (ilgili maddeler)691
—Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun699
— Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
Kanun701
—Milletlerarası Tahkim Kanunu715
—Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği729
—Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ731

—Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin
Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin
Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik735
—Noterlik Kanunu (ilgili maddeler)739
—Sınai Mülkiyet Kanunu (ilgili maddeler)745
— Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmelik749
—Elektronik Tebligat Yönetmeliği787
—Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
(ilgili maddeler)797
—Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği803
—Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği817
—Yargıtay Kanunu ve Yargıtay İç Yönetmeliği
(ilgili maddeler)821
—Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle
Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin
Yürütülmesine Dair Yönetmelik843


KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ937

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154632
Yayın Tarihi 2020 Ekim
Barkod 9786050506556
ISBN 9786050506556
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 7
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ejder Yılmaz, Emel Hanağası, Ramazan Arslan, Sema Taşpınar Ayvaz