Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uygulanması

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
304
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9786051463421

Stok Durumu: Stokta var

48,00 TL

Detayları

Birinci baskısı Mayıs 2012’ de yapılan kitabın kısa sürede bitmesi ve geçen sürede kurum ile ilgili birçok yasa değişikliğinin yapılmış olması ve tartışmalı bazı konularda Yargıtay içtihatlarının yayınlanmış olması kitabın 2. baskısını zorunlu kılmıştır.
Hakikaten 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda ve Sporda Şiddet ve Teşvikin Yasaklanması Kanunda kurumla ilgili bir takım değişiklikler yapılmıştır.
Keza uygulamada tartışılan konularla ilgili ve önceki baskımızda değinilmeyen hususlarda Yargıtay içtihatları yayınlanmıştır. Yine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde de bu kurum doğrudan tartışılmıştır.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun kabul edilmesiyle gerek sanıklar, gerekse mağdurlar tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ilgili kararlar mahkeme önüne getirilmiş ve Bölüm tarafından konuyla ilgili kararlar verilmiştir.
Bu baskıda; gerek kanunlarda konuyla ilgili yapılan değişikliklere, gerekse yeni Yargıtay içtihatlarına değinilmiş, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne giden başvurular da incelenmiş ve ayrıca Anayasa Mahkemesi önüne gelen başvurular da ele alınmıştır.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, kabul edilmesinden itibaren hakkında birçok yasal düzenleme yapılan ve üzerinde en çok tartışma yapılan kurum olma özelliğini kazanmış ve halen de tartışılmaya devam etmektedir.
Bunda kurumun ceza mevzuatımıza ilk kez girmiş olmasının büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca uygulamada doğurduğu sorunlar da bunda etkili olmuştur.


 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • I--HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HAKKINDA YASAL DÜZENLEMELER VE KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİ-1
 • A--Genel Olarak-1
 • B--Kurumun Kabul Ediliş Süreci ve Bu Konuda Yapılmış Yasal Düzenlemeler-11
 • II--HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ-20
 • A--Tanım-20
 • B--Hukuki Niteliği-24
 • III--HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ KAPSAMI VE UYGULAMA ALANI-39
 • A--Zaman İtibariyle Uygulama Alanı-40
 • 1--5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’ndan Sonra İşlenen Suçlar-40
 • 2--5560 Sayılı Kanun’dan Sonra İşlenen Suçlar-45
 • 3--5728 Sayılı Kanun’dan Sonra İşlenen Suçlar-46
 • 4--Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5739 Sayılı Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar-47
 • a)-1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu Kapsamında İşlenen Suçlar-48
 • b)-Küçüklerin 3713 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçları-52
 • 5--6008 Sayılı Kanun İle Getirilen Düzenleme-54
 • 6--477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar ve Disiplin Cezaları-55
 • 7--Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Kabul Edilen 6352 Sayılı Kanun İle Getirilen Düzenleme-56
 • B--Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Uygulama Alanı-58
 • 1--Uzlaşma Kapsamında Olan Suçlar-58
 • 2--Anayasa’nın 174. Maddesinde Belirtilen İnkılâp Kanunları-63
 • C--Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanamayacağı Durumlar-67
 • 1--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçları-67
 • 2--Çek Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar-69
 • 3--Kesinleşmiş Hükümlerde Uygulama-72
 • 4--Disiplin ve Tazyik Hapsini Gerektiren Eylemler-76
 • 5--İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu-79
 • 6--Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar-84
 • D--Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Uygulanamayacak Suçlar-87
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • I--HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ ŞARTLARI-93
 • A--Objektif Şartlar-93
 • B--Sübjektif Şartlar-100
 • 1--Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkûm Olmamış Bulunması-101
 • 2--Mahkemece Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması-109
 • 3--Suçun İşlenmesiyle Meydana Gelen Zararın Giderilmesi-113
 • 4--Sanığın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını İstemesi-125
 • II--HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARLARINDA BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR-133
 • III--HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ SONUÇLARI-140
 • A--Hükümde Verilen Hapis Cezasının Erteleme ve Seçenek Yaptırıma Çevirme Yasağı-140
 • B--Zamanaşımına Etkisi-143
 • C--Müsadereye Etkisi-144
 • D--Hukuki Sonuç Doğurmama-151
 • 1--Denetim Süresine ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Uygun Davranılması Halinde Davanın Düşmesine Karar Verilmesi-152
 • 2--Denetim Süresinde Suç İşlenmesi ya da Denetimli Serbestlik Tedbirine Aykırı Davranılması-153
 • a)-Hükmün Açıklanması-155
 • b)-Açıklanan Hükümde Değişiklik Yapılması-161
 • E--Açıklanması Geri Bırakılan Kararın Kaydının Tutulması-163
 • F--Tekerrüre Etkisi-164
 • G--Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmasına Etkisi-166
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • I--HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI-171
 • A--Hapis Cezasının Ertelenmesi İle Mukayesesi-171
 • 1--Düzenlendiği Kanunlar-172
 • 2--Uygulama Alanları-174
 • 3--Sonuçları Yönünden-175
 • 4--Şartları-176
 • 5--Lehe Kanunun Tespiti-178
 • B--Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ile Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Mukayesesi-180
 • II--HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI-184
 • A--İtiraz-184
 • B--Kanun Yararına Bozma-195
 • C--Temyiz-213
 • III--HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA İLİŞKİN KARARLARDA YARGILAMA GİDERİ VE VEKÂLET ÜCRETİ-230
 • A--Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hallerinde Yargılama Gideri-230
 • 1--Genel Olarak Yargılama Gideri-230
 • 2--Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hallerinde Yargılama Gideri-231
 • B--Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hallerinde Vekâlet Ücreti-235
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ SONUÇLARI-237
 • 1--Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Kararlarda Verilen Vekâlet Ücretinin Takibe Konulması-237
 • 2--Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Memuriyete Etkisi-247
 • a)-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Memurluğa Girişte Engel Oluşturması-247
 • b)-Hükmün Açıklanmasın Geri Bırakılması Kararının Memurluğun Sona Ermesine Etkisi-257
 • 3--Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının İnfazı-264
 • a)-Bir Eğitim Programına Devam Etmesi Kararının Yerine Getirilmesi -270
 • b)-Ücret Karşılığında Çalıştırılması Kararının Yerine Getirilmesi-273
 • c)-Belli Yerlere Gitmekten Yasaklanma veya Belli Yerlere Devam Etmek Hususunda Yükümlü Kılınması Kararının Yerine Getirilmesi-279
 • d)-Takdir Edilen Başka Bir Yükümlülüğün Yerine Getirmesi Kararının İnfazı-281
 • e)-Zararın Tamamen Giderilmesi Koşuluyla Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının İnfazı -283
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARLARININ ANAYASA MAHKEMESİNDE BİREYSEL BAŞVURU OLARAK İNCELENMESİ-287
 • 1--Sanığın Bireysel Başvuruda Bulunması-289
 • 2--Mağdur, Şikayetçi veya Katılanın Bireysel Başvuruda Bulunması-293
 • KAYNAKLAR-299

Ek Bilgi

Ürün Kodu 141733
Yayın Tarihi 2014 Mart
Barkod 9786051463421
ISBN 9786051463421
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hüseyin Turan