Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Hazine ve Kamu Finansmanı (Devlet Neden ve Nasıl Borçlanır?) Hazine ve Kamu Finansmanı (Devlet Neden ve Nasıl Borçlanır?)

Hazine ve Kamu Finansmanı (Devlet Neden ve Nasıl Borçlanır?)

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
373
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050507508

Stok Durumu: Stokta var

95,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ    7

İÇİNDEKİLER    23

GRAFİK LİSTESİ:    29

TABLO LİSTESİ:    30

KISALTMALAR    33

GİRİŞ    35

BÖLÜM

DEVLET, BÜTÇE AÇIĞI, BORÇLANMA VE BORÇ STOKU

I.     DEVLET, BÜTÇE VE BORÇ ÜZERİNE    41

A.     Devlet neden var?    41

B.     Kamu müdahalesi sorunu    42

C.     Asil vekil ilişkisi    44

D.     Borç devleti mi ulusal devlet mi?    46

E.     Makroekonomik amaçlar ve araçlar    49

F.     Kamu kesimi    51

a.     Merkezi Yönetim Bütçesi    51

aa.     Genel Bütçeli İdareler    51

bb.     Özel Bütçeli İdareler    51

b.     Kamu İktisadi Teşebbüsleri    51

c.     Mahalli İdareler    52

d.     Fonlar    52

e.     Sosyal Güvenlik Kuruluşları    52

f.     Döner Sermayeler    52

ÖZEL EK 1:    54

1.     Anayasa değişikliği tartışılırken gündemde neden

“bütçe hakkı” yok? (14/01/2017 tarihinde yayınlandı)    54

2.     Kamu eliyle zengin yaratma yöntemleri (Siyasetçilere

öneriler) (19/04/2018 tarihinde yayınlanmıştır)    56

II.     KAMU AÇIKLARI VE AÇIK FİNANSMANININ EKONOMİK ETKİLERİ- BORCUN OLUŞMA DİNAMİKLERİ    59

A.     Kamu açıkları ve makro değişkenler    60

B.     Kamu finansmanı analizi ne demek?    65

C.     Kamu açığı nedir? Borç stoku ile ilişkisi nasıldır?    66

D.     Klasik kamu açığı    67

E.     Alternatif açık tanımları    69

a.     Cari bütçe açığı    69

b. Yurtiçi açıklar    70

c.     Yapısal açık    72

d.     Faiz dışı açık    74

e.    İşlevsel açıklar    75

f.     Hazine nakit açığı    78

F.    Borç dinamiği    79

ÖZEL EK 2    80

1.     BU VERGI SISTEMIYLE GELIR İDARESI OLMASA NE OLUR? (14/07/2016 TARIHINDE YAYINLANDI)    80

2.     BÜTÇEDE KARA DELIKLER ARTIYOR (01/11/2014 TARIHINDE YAYINLANDI)    83

III. KAMU BORÇ YÖNETİMİNE GİRİŞ, BORÇ VE RİSK YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI    86

A.     Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG)    86

B.     Hazine’nin nakit borçlanma ihtiyacı: Bütçe Finansmanı    87

C.     Hazine nakit yönetimi    89

D.     Borçlanmaya ilişkin mevzuat    91

E. Borç yönetimi    92

F.     Verim eğrisi    94

G.     Amaç ve ilkeler    95

a.     Likidite ilkesi    95

b.     Şeffaflık ilkesi    97

c.     Basitlik İlkesi    99

d.     Riskler    100

aa.     Piyasa/Maliyet Riski:    100

bb.     Likidite (Fonlama/Roll-Over) Riski:    101

cc.     Karşı Taraf (Kredi) Riski:    101

e.     Bütçe sapmaları    102

H.     İç borçlanmanın etkileri    103

a.     Yüksek reel faiz etkisi    104

b.     Dışlanma Etkisi    104

c.     Enflasyon Etkisi    105

d.     Gelir Dağılımına Etkisi    105

e.     Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi Etkisi:    106

ÖZEL EK 3    107

1.     Diyarbakır’daki taziye çadırları ve finansallaşma (17/12/2017tarihinde yayınlandı)    107

2.     Gelelim son örneğimize.    108

IV.     İÇ BORÇLANMA; HAZİNE BORÇLANMASI, İHALELER, PİYASALARIN YAPISI    109

A.     DİBS çeşitleri    113

a.     Vadesine göre    113

b.     Para Cinsine Göre Sınıflandırma:    114

c.     Kupon durumuna göre sınıflandırma:    114

aa.     Kuponsuz Senetler    114

bb. Kuponlu senetler    115

aaa. Sabit Kuponlu Senetler    115

bbb. Değişken faizli tahvil (DFT)    116

cc.     Enflasyona Endeksli Tahvil    117

dd.     Kira Sertifikası    119

ee.     Altın tahvili    120

d.     Nakit dışı borçlanma    121

e.     DİBS İhraç Süreci    122

f.     İhale Değerlendirme Yöntemleri    124

g.     İhale Sonrası Değişim İşlemleri    126

h.     “TAP” sistemiyle ihraç yönetimi    126

i.     Doğrudan Satış Yöntemi    127

j.     Halka arz yöntemi    127

k.     İkinci Piyasa    127

l.     Piyasa Yapıcılığı Sistemi    128

V.     KAMUNUN DIŞ FİNANSMANI, DIŞ BORÇ STOKU VE ÜLKE RİSKİ    133

A.     Hangisi dış borç?    136

aa.     Amacına göre dış borçlar    137

aaa. Tahvil (ve kira sertifikası) ihracı    138

bbb. Diğer program kredileri    140

bb.     Borç erteleme    140

cc.     Ülke riski değerlendirmesi    143

aaa. Direkt Risk    144

bbb. Dolaylı Risk    145

dd.     Ülke riski derecelendirmeleri    146

aaa. Kredi derecelendirmede sorulan sorular, araştırılan

  konular    149

i) Demografik, eğitsel ve yapısal faktörler;    150

ii) Politik risk: Devlet ve politik yapı    150

iii) Politik risk: Dış politika objektifleri ve stratejisi    151

iv) Makro ekonomik politikalar    151

v) Arz ve talep dengesi    152

vi) Orta vadeli büyüme kısıtlarının analizi    153

vii)Özel sektörün dinamizmi    153

viii) Emek piyasası analizi    154

ix) Fiskal esneklik    154

x) Parasal esneklik    155

xi) Bankacılık ve finans    155

xii) Döviz dengesi    155

xiii) Dış ticaret ve yabancı sermeye politikaları    156

xiv) Ödemeler dengesi    156

xv) Dış (döviz) varlıklar    157

xvi) Dış (döviz) yükümlülükler    158

B.     Not yapısı    158

ÖZEL EKLER    160

1.     Yakın tarihten bir dış borç hikayesi: De Çe Me (01/05/2017 tarihinde yayınlandı)    160

2.     Şirketlerin dolar sıkıntısı 2009 yılındaki bir kararnameye dayanıyor (15/03/2015 tarihinde yayınlandı)    162

3.     Peki bu hızlı artışın nedeni ne acaba? Bakalım.    163

4.     2009/15082 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı    163

VI.     KAMU BORÇ STOKUNUN ANALİZİ VE GÜNCEL SORUNLARI    165

A.     Faiz dışı dengenin önemi    165

B.     Yıllık stok artışı    167

C.     Borç stoku artışı ile bütçe açığı arasındaki fark    169

D.     Stokun enstrüman yapısı    170

E.     Kamu dış borç stokunun yapısı    172

F.     İç Borç Stokunun yapısı    176

G.     Kamu net borç stoku    183

H.     Türkiye’nin toplam borçları    184

BÖLÜM II

BÜTÇE AÇIĞINI VE BORÇLANMAYI ETKİLEYEN POLİTİKALAR

VII. KİT’LER VE ÖZELLEŞTİRME  POLİTİKALARI    193

A.     KİT’lerin kuruluş nedenleri    197

B.     KİT’lerin tarihçesi    199

C.     Yasal çerçeve    201

D.     Görevlendirme bedeli (Görev zararı)    203

E.     Bütçeyle ilişkileri    205

F.     Özelleştirme    207

a.     Özelleştirmelerden etkilenen gruplar    208

b.     Özelleştirme stratejisinin unsurları    209

c.     Özelleştirmenin aşamaları    210

d.     Özelleşecek KİT’e özel hazırlıklar    211

ÖZEL EKLER    212

1.     Yanlış elektrik dağıtım özelleştirmesinin bedelini tüketici ödüyor (04/02/2015 tarihinde yayınlandı)    212

2.     Gerçek yapısal reformlar 4: Performansa dayalı KİT sistemi (23/12/2015 tarihinde yayınlanmıştır)    214

3.     Buna özelleştirme denmez (29/11/2017 tarihinde yayyınlanmıştır)    216

VIII. TARIMSAL DESTEKLEME   POLİTİKALARININ ETKİLERİ    219

A.     Tarımda rekabetçi olabilmek için    220

B.     İlgili kurumlar    221

C.     Tarım neden desteklenir?    222

D.     Osmanlı İmparatorluğu döneminde tarım    223

E.     Kısaca Cumhuriyet dönemi tarım politikaları    223

F.     2001 Krizinden sonra yapılan değişiklikler    225

G.     Günümüzde tarımın temel sorunları    226

H.     Tarımda dışa bağımlılık    227

İ.     Tarımsal destekler    231

J.     OECD Tarımsal Destekler Sınıflandırması    232

K.     Tarım Kanunu    234

L.     Bütçeden yapılan tarımsal destekleme transferleri    237

M.     Sonuç yerine    240

ÖZEL EK    241

1.     Çiftçinin devletten ne kadar destekleme alacağı var? (07/11/2017 tarihinde yayınlanmıştır)    241

IX.     SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE BÜTÇE    244

A.     Sosyal güvenlik yöntemleri    245

B.     Sosyal güvenliğin temel esasları    246

C.     Sosyal yardımlar    248

D.     Emeklilik (yaşlılık) sigortasının finansmanı    250

E.     Kayıt dışılık ve sosyal güvenlik    257

F.     Genel Sağlık Sistemi (GSS)    258

G.     Bütçeden yapılan harcamalar    263

ÖZEL EK    266

1.     Devlet sosyal yardım mı yapmalı yoksa iş mi bulmalı? (08/04/2014 tarihinde yayınlanmıştır)    266

X.     EKONOMİDE KAYITDIŞILIK VE KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE    268

A.     Devlet kayıt dışılığın farkında    271

B.     Nedenleri    274

C.     Bankalar ve kayıt dışılıkla mücadele    277

D.     Kayıt dışılığın etkileri ve sonuçları    278

E. Bütçeye etkisi    279

F.     Kayıt dışılıkla mücadele    282

XI.     KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLER    284

A.     Risk matriksi    285

B.     Koşullu yükümlülük türleri – Dış borç garantileri    290

C.     Kamu Özel İşbirliği (Yap-İşlet-Devret)    291

D.     KÖİ modeline örnek projeler    297

E.     Yasal altyapı ve yapılan değişiklikler    299

F.     KÖİ envanteri    301

G.     Koşullu yükümlülüklerin bütçeye etkileri    306

H.     Hazine alacakları    312

İ.     Risk hesabı    313

ÖZEL EKLER    314

1.     Kamu Özel İşbirliği projelerinde devletin vazgeçtiği

gelirler (11/11/2017 tarihinde yayınlandı)    314

2.     İki yeni bütçe dışı yük daha (11/12/2016 tariihinde

yayınlandı)    317

XII. ÖDEMELER DENGESİ VE ÜLKENİN  DÖVİZ

POZİSYONU – FON AKIMLARI    319

A.     Cari işlemler dengesi ve yurtiçi tasarruflar    319

B.     Kimler tasarruf eder?    321

C.     Ödemeler dengesi hakkında açıklamalar    324

D.     Klasik sınıflandırma    327

E.     Ödemeler dengesi ve kamu finansmanı sorunsalı    331

F.     Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP)    337

G.     Sıcak para    345

ÖZEL EKLER    347

1.     Sıcak parayı gelişen ekonomilere iten ve çeken etkenler (08/05/2015 tarihinde yayınlanmıştır)    347

2.     Gerçek yapısal reformlar: Sıcak paranın akıllı yönetimi (17/12/2015 tarihinde yayınlanmıştır)    349

XIII.  SONUÇ    353

ÖZEL EKLER    355

1.     Ekonomide başarının göstergesi: Daha az işsizlik

(17/06/2017 tarihinde yayınlandı)    355

XIV. BORÇLANMAYLA İLGİLİ TANIMLAR    358

KAYNAKÇA    367

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155343
Yayın Tarihi 2020 Aralık
Barkod 9786050507508
ISBN 9786050507508
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hakan Özyıldız