Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Haksız Rekabet ve Rekabet Yasağı Haksız Rekabet ve Rekabet Yasağı

Haksız Rekabet ve Rekabet Yasağı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
692
Boyut :
16x24
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750284649

Stok Durumu: Stokta var

600,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 540,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Kitabın ilk bölümünde "Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Kapsamı" ile "6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Haksız Rekabet ile İlgili Getirdiği Yenilikler" isimli iki adet makale bulunmaktadır. Kitabın ikinci kısmında ise haksız rekabetle alakalı olarak hazırlanan 3 adet mütalaa mevcuttur.

Kitabın üçüncü ve son bölümüne ise 17 tanesi haksız rekabet, 9 tanesi rekabet yasağı sözleşmesi ile alakalı olmak üzere İstanbul mahkemelerince talep edilen, toplam 26 adet bilirkişi raporu eklenmiştir.

Bilirkişi raporları ve mütalaalar, ilgili oldukları konular uyarınca anahtar kelimelere göre kategorize edilmiş ve kullanım kolaylığı olması amacıyla mütalaaların ve bilirkişi raporlarının başında özet yapılmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...5
İçindekiler ...7
I. MAKALELER...
1. Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Kapsamı ...13
2. 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet İle İlgili Getirdiği Yenilikler ...77
II. HUKUKİ MÜTALAALAR...
1. Kötüleme ve Sözleşmeyi İhlale Yöneltme Nedeniyle Haksız Rekabet ...95
 Sözleşmeye Aykırılığın Haksız Rekabet Olarak Nitelendirilemeyeceği; Tarafların Ortak Olduğu Adi Ortaklıkta Ortaklık İçin Gösterilen Özenin Haksız Rekabet Oluşturmayacağı ...95
2. Sözleşmeyi İhlale Yöneltme Nedeniyle Haksız Rekabet ...107
 Sözleşmeyi İhlale Yöneltme; Çelişkili Davranış Yasağı; Rekabet Yasağı Anlaşmasının Sınırları ...107
3. Haksız Rekabet ...119
 Haksız Rekabetin Ancak Aynı İş Şartlarına ve Aynı Düzenlemelere Tabi Rakipler Arasında İleri Sürülebilmesi– Uber Taksi ...119
4. Kötüleme Suretiyle Haksız Rekabet ...189
 Anayasal Şikâyet Hakkının Kullanılmasının Haksız Rekabet Teşkil Etmemesi; SMK M.30 Uyarınca Yapılan Savcılık Şikâyeti; Marka İtibarı Kavramı; Kötüleme Yoluyla Haksız Rekabetin Vuku Bulması İçin Açıklamanın Üçüncü Kişilerce Öğrenilmesi Gerektiği ...189
III. BİLİRKİŞİ RAPORLARI...
A. HAKSIZ REKABET ...207
1. Üretim ve İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet ...207
 Ticari Sırların Çalındığı İddiası; İşten Edinilen Tecrübeden Kişinin Faydalanabileceği ...207
2. Üretim ve İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet ...219
 Üretim ve İş Sırlarının Hukuka Aykırı Olarak İfşa Edilmesi; Dürüstlük Kuralına Aykırılık; Haksız Rekabet Sebebiyle Maddi Tazminata Hükmedilmesi ...219
3. Yanıltıcı Açıklamalarda Bulunmak Suretiyle Haksız Rekabet ...227
 PTT’nin posta tekelinde olan işin yapılabileceği yönünde yanlış ve yanıltıcı bilgi verilerek haksız rekabete yol açılması ...227
4. İş Şartlarını İhlale Yöneltme ve İş Sırlarının İfşası Suretiyle Haksız Rekabet ...231
 İş Şartlarını İhlale Yöneltme; İş Sırlarının İfşası; Özel Haksız Rekabet Hükümlerine Aykırı Olmayan Davranışların TTK 54 Uyarınca Haksız Rekabet Oluşturabileceği ...231
5. Üretim ve İş Sırlarının İfşası ve İş Şartlarına Uymama Sebebiyle Haksız Rekabet ...242
 Limited Şirkette Müdürlerin Rekabet Yasağı; Limited Şirket Ortaklarının Bağlılık Yükümlülüğü; Üretim ve İş Sırlarının Hukuka Aykırı Olarak İfşa Edilmesi; İş Şartlarına Uymama–Dürüstlük Kuralına Aykırılık Suretiyle Haksız Rekabette Bulunulması ...242
6. Basın Yoluyla Haksız Rekabet ...259
 Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı; Haber Yapmak Suretiyle Haksız Rekabete Sebebiyet Verilmesi ...259
7. Üretim ve İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet ve Rekabet Yasağı ...267
 Rekabet Yasağının İhlali ve Gizlilik Sözleşmesi; İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet ...267
8. Rekabet Kanununa Göre Haksız Rekabet Sebebiyle Tazminat Talebi ...286
 Rekabet Kanununa Göre Haksız Rekabet Sebebiyle Tazminat Talebi; Haklı Nedenle Fesih; Denkleştirme Tazminatı ...286
9. Rekabet Yasağı ve Dürüstlük Kuralına Aykırılık Nedeniyle Haksız Rekabet ...299
 Rekabet Yasağı Anlaşması; Tacirler Arasındaki İlişkinin Teyit Mektubu Aracılığıyla Onaylanması ...299
10. Üretim ve İş Sırlarının İfşası Nedeniyle Haksız Rekabet ...306
 Üretim ve İş Sırlarının İfşası; İş Şartlarının İhlali; Hakimin Hakkaniyete Göre Tazminata Hükmetmesi ...306
11. İş Şartlarına Uymama ve Hakim Durumu Kötüye Kullanma Sebebiyle Haksız Rekabet ...315
 Haksız Rekabet; Seyahat Acenteliği; İş Şartlarına Uymama; Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ...315
12. İş Şartlarına Uymama ve Hakim Durumu Kötüye Kullanma Sebebiyle Haksız Rekabet ...375
 Haksız Rekabet; Seyahat Acenteliği; İş Şartlarına Uymama; Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ...375
13. Ayartma (Yöneltme) ve Kötüleme Suretiyle Haksız Rekabet ...397
 İş Sırlarının İfşa Edilmesi Amacıyla Yapılan Yöneltme; İşyerinde Elde Edilen Deneyim ve Tecrübeler; Kötüleme ...397
14. Ayartma, Kötüleme ve Karıştırılmaya Yol Açacak Önlemler Almak Suretiyle Haksız Rekabet ...407
 Üretim ve İş Sırlarının İfşa Edilmesi Amacıyla Haksız Rekabet; Önceki İşyerinde Edinilen Deneyim ve Tecrübeler; Kötüleme ...407
15. Kötüleme Nedeniyle Haksız Rekabet ...418
 E–mail Yazışmaları Aracılığıyla Kötüleme ...418
16. Kötüleme Suretiyle Haksız Rekabet ...449
 Yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalar – Mail yoluyla yatırımcılara gönderilen yazılar – Fiilin rekabeti ve pazar işleyişini etkilemesi ...449
17. Üretim ve İş Sırlarının İfşasına Yöneltme ve Ayartma Sebebiyle Haksız Rekabet ...478
 Üretim ve İş Sırlarının İfşa Edilmesi Amacıyla Yapılan Yöneltme; İşyerinde Edinilen Deneyim ve Tecrübeler; Kötüleme ...478
18. Haksız Rekabet Normlarının Koruma Amacı – Kötüleme ...509
 Haksız Rekabet Normlarının Koruma Amacı; E–Mail Yazışmaları Aracılığıyla Kötüleme; Haksız Rekabet Hükümleri ile Genel Hükümlerin Yarışması; 3. Kişinin Ağır Kusurunun İlliyet Bağını Kesmesi ...509
19. Karşılaştırmalı Reklam Nedeniyle Haksız Rekabet ...519
 Sosyal Medya Aracılığıyla Yapılan Reklamların Haksız Rekabet Oluşturması; Ticaret Unvanının Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Etmesi ...519
20. Kötüleme ...529
 Sosyal Medya Paylaşımları Yoluyla Kötüleme ...529
21. Tescilsiz Marka Yönünden Haksız Rekabet– Casus Yazılım Kullanılması Nedeniyle Haksız Rekabet ...552
 Çalışanların Haksız Rekabet Teşkil Eden Fiilleri; Patent İşbirliği Anlaşması Uyarınca Bir Patentin Birden Fazla Ülkede Korunması; Casus Yazılım Kullanılması Nedeniyle Haksız Rekabet ...552
B. REKABET YASAĞI ...581
22. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları ...581
 Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları; İş Sözleşmesinin Haklı Bir Neden Olmaksızın İşverence Feshi veya İşverene Yüklenebilen Bir Nedenle İşçi Tarafından Feshi Hallerinde Rekabet Yasağı ...581
23. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları ...588
 Rekabet Yasağının İhlali Halinde Cezai Şart–Cezai Şartı Aşan Zararın Tazmini; Tacirlerin Cezai Şartta İndirim İsteyememesi; Ahlaka ve Adaba Aykırılık Halinde Tacirler Bakımından Cezai Şartın Durumu ...588
24. İşçinin Müşteri Bilgilerine ve Ticari Sırlara Erişebilir Olması Halinde Rekabet Yasağı ...593
 Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları; Rekabet Yasağının Şekli–Rekabet Yasağının İşçinin Ekonomik Yönden Geleceğini Tehlikeye Sokması ...593
25. Rekabet Yasağı ve Hakkaniyete Aykırılık ...601
 Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Hakkaniyete Aykırılık–Süjeye göre Sınırlandırmanın Hakkaniyetli Olması–Cezai Şartın Fahiş Olmaması ...601
26. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçersizliği ...608
 Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları; Sözleşmenin Sınırlandırılmaması veya Geniş Kapsamlı Olması Halinde Geçerliliği; Haklı Bir Neden Olmaksızın İşverence Feshi veya İşverene Yüklenebilen Bir Nedenle İşçi Tarafından Feshi Hallerinde Rekabet Yasağı ...608
27. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçerliliği ...617
 Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartlar; Sözleşmenin Sınırlandırılmaması veya Geniş Kapsamlı Olması Halinde Geçerliliği ...617
28. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ...630
 Franchising Sözleşmeleri Bakımından Rekabet Yasağı Sözleşmeleri; Franchising İlişkilerine Acentelere İlişkin TTK m.123 Hükmünün Kıyasen Uygulanması ...630
29. Rekabet Yasağı ...638
 Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları; Rekabet Yasağının Şekli–Rekabet Yasağının İşçinin Ekonomik Yönden Geleceğini Tehlikeye Sokması, Ayartma, Know–How ...638
30. Rekabet Yasağı ...660
 Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Şartları; Sadece İşçi Aleyhine Konulan Cezai Şart, İşçiye Verilen Eğitim, Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Yer Verilen Cezai Şart ...660
31. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali ...667
 Dijital ve Sosyal Medya Reklamlarının İçeriği; Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Yorumu ...667
32. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İhlali ...680
 Dijital ve Sosyal Medya Reklamlarının İçeriği; Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Yorumu ...680
33. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Geçersizliği ...688
 Çalışma Hürriyetini Kısıtlayıcı ve Muğlak Nitelikteki Rekabet Sözleşmesinin Geçersizliği ...688

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161227
Yayın Tarihi 2023 Mayıs
Barkod 9789750284649
ISBN 9789750284649
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hamdi Yasaman