Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İçtihatlı, Uygulamalı Örnekleriyle Haksız Rekabet Suçu ve Soruşturma Usulü

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
592
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050506167

Stok Durumu: Stokta var

135,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7
İÇINDEKILER 11
KISALTMALAR 23
BİRİNCİ BÖLÜM
HAKSIZ REKABET
I. GİRİŞ 25
II. TARİHÇE 30
A- HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN DÜNYADA TARİHÇESİ 30
B- HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN ÜLKEMİZDE TARİHÇESİ 33
III. HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 36
A- FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 36
B- REKABET HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 41
C- BORÇLAR HUKUKU İLE İLİŞKİSİ 45
IV. YASAL MEVZUAT 47
V. TANIM, AMAÇ, İLKELER 50
VI. HAKSIZ REKABET HALLERİ 53
VII.HAKSIZ REKABET HALİNDE KORUMA 57
A- HUKUKİ KORUMA 57
B- CEZAİ KORUMA 62
İKİNCİ BÖLÜM
HAKSIZ REKABET SUÇU
I- GENEL BİLGİLER, YASAL MEVZUAT 65
II- MADDİ UNSUR 72
A- TTK 55 MADDESİNDEKİ FİİLLER; 72
1- Dürüstlük kurallarına aykırı reklam ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar; 73
a- Kötüleme(TTK 55/1.a.1) 73
b- Kendini veya Üçüncü Kişiyi Rekabette Avantajlı Duruma Geçirme(TTK 55/1.a.2) 93
c- Üstün Bir Yeteneğe Sahip Bulunduğu Zannını Uyandırmaya Çalışmak(TTK 55/1.a.3) 107
d- Karıştırılmaya (İltibas) Yol Açan Önlemler Almak
(TTK 55/1.a.4) 108
aa- Genel Bilgiler 109
bb- Karıştırılmanın tespiti 113
cc- Karıştırılma Çeşitleri 115
aaa- Ticaret Unvanı ve İşletme Adı ile Karıştırılmaya Neden Olmak, 115
bbb- Tanıtım ürünlerinde (katalog, broşür, menü vs.) karıştırılmaya neden olmak, 122
ccc- Marka, tasarım, patent ve faydalı model hakkına tecavüz yoluyla karıştırılmaya neden olmak, 123
ddd- İnternet alan adı kullanılarak karıştırılmaya neden olmak, 137
eee- Adwords reklamlar veya Yönlendirici Kod (Metatag) Yoluyla Karıştırılmaya Neden Olmak; 142
fff- Arama Motorlarının Sorumluluğu 158
e- Karşılaştırmalı Reklam(TTK 55/1.a.5) 171
f- Göstermelik/Mostra ile Aldatma(
TTK 55/1.a.6) 177
g- Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltma(TTK 55/1.a.7) 179
h- Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama, Saldırgan Satış Yöntemleri ile Sınırlama
(TTK 55/1.a.8) 180
ı- Gizleme (TTK 55/1.a.9) 181
i- Taksitli Satışlar ve Benzeri Hukuki İşlemlere İlişkin İlanlarda Toplam Maliyeti Belirtmeme
(TTK 55/1.a.10) 183
j- Tüketici Kredilerine İlişkin İlanlarda Açık Beyanlarda Bulunmama(TTK 55/1.a.11) 184
k- Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanma(TTK 55/1.a.12) 185
2- Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek;
özellikle; 185
a-. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmeleri İhlale Yöneltme (TTK 55/1.b.1) 185
b- Üçüncü Kişilerin Çalışanlarını İğfal ile Çıkar Sağlama(TTK 55/1.b.2) 187
c- Çalışanları Sırları Açıklamaya veya Ele Geçirmeye Yöneltme(TTK 55/1.b.3) 190
d- Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya veya Feshetmeye Yöneltme(TTK 55/1.b.4) 191
3- Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle;(TTK 55/1.c) 192
a- Kendisine Emanet Edilmiş Bir İş Ürününden Yetkisiz Yararlanma(TTK 55/1.c.1) 193
b- Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Bir İş Ürününden Yararlanma(TTK 55/1.c.2) 193
c- Başkalarına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Onlardan Yararlanma (TTK 55/1.c.3) 195
4- Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek (TTK 55/1.d) 200
5- İş Şartlarına Uymama (TTK 55/1.e) 206
6- Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma (TTK 55/1.f) 213
a- Kanuni Düzenlemeden Önemli Ölçüde Ayrılan Genel İşlem Şartları Kullanma(TTK 55/.1.f.1) 214
b- Sözleşmenin Niteliğine Önemli Ölçüde Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanma(TTK 55/1.f.2) 214
B- KİŞİSEL DURUMU, ÜRÜNLERİ, TİCARİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YANLIŞ VEYA YANITICI BİLGİ VERME
(TTK 62/1.B) 216
C- BAŞKALARININ ÇALIŞANLARINI ÜRETİM VE TİCARİ SIRLARI ELE GEÇİRMEK İÇİN ALDATMA
(TTK 62/1.C) 218
D- ÇALIŞANLARININ HAKSIZ REKABET FİİLLERİNİ ÖNLEMEME, GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARI DÜZELTMEME (TTK 62/1.D) 220
III. MANEVİ UNSUR 221
IV. FAİL 235
V- MAĞDUR 246
VI- HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ
(CEZASIZLIK HALLERİ) 248
A- HAKKIN TÜKENMESİ 248
B- PARALEL İTHALAT 252
C- HAKKIN KAPSAMINA İLİŞKİN İSTİSNALAR 255
D- HAKKIN KORUMA SÜRESİNİN SONA ERMESİ 265
E- ÖNCEYE DAYALI KULLANIM 267
F- KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ 271
G- MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALİ 273
VII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 275
A- TEŞEBBÜS 275
1- Kasıtlı Suç İşleme Kararı Olmalı 276
2- Elverişli Hareketlerle Suçun Doğrudan İcrasına Başlanmış Olmalıdır 276
3- Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İstenilen Sonuç Gerçekleşmemiş Olmalıdır 277
B- İÇTİMA 280
C- İŞTİRAK 288
VIII- HAKSIZ REKABET SUÇUNDA CEZAİ MÜEYYİDE 291
IX- HAKSIZ REKABET SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 293
1- Gazete yazarının diğer gazeteyi kötülemesinin haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 293
2- Bayisi olduğu işletme ile arasındaki sözleşmeden doğan uyuşmazlık nedeniyle açılan davayı diğer bayilere bildirmenin kötüleme fiilini oluşturmayacağı
hakkında; 294
3- Sigara kaçakçılığında kullanılan araçta başkasının logosunun bulunmasının ticari itibarı zedeleyeceği hakkında; 294
4- Paralel ithalatın haksız rekabet oluşturmayacağı
hakkında; 295
5- Paralel ithalatın haksız rekabet oluşturmayacağı
hakkında; 296
6- Paralel ithalatta distribütör tarafından Türkçe’ye çevrilen kılavuzların kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 296
7- Yetkili bayisi olmadığı şirketin tüplerini bayii olduğu şirkete doldurtup satmanın haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 297
8- Başkasının ad ve soyadını internet alan adı olarak
almanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 298
9- Başkasına ait orijinal torbaya kendi kömürünü doldurup satma, eksik soruşturma hakkında; 298
10- Başkasına ait markalı kullanılmış yoğurt kaplarına
izinsiz yoğurt doldurarak satışta kullanmanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 299
11- Bayisi olmadığı şirketin tüplerini kendi şirketine doldurtup satmanın haksız rekabet oluşturacağı
hakkında; 299
12- Başkasına ait onunla özdeşleşmiş sloganın ürünlerde
ve reklamda kullanmanın haksız rekabet oluşturacağı
hakkında; 300
13- Başkası adına tescilli faydalı model belgesine konu eşyanın aynısı veya benzerini kullanarak üretim
yapmanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 300
14- Başkası tarafından geliştirilen ısıtma cihazının
benzerinin üretilip başka isimle satılmasının haksız rekabet oluşturacağı, cihazın ele geçirilmiş olması gerektiği
hakkında; 301
15- Başkasına ait internet sitesi içeriğini kopyalama,
eksik inceleme hakkında; 302
16- İnternet sitesinde müşteki şirketin adı altında aynı konuda faaliyet gösteren firmanın telefon numaralarının bulunmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 303
17- Sanığın kullandığı zarfta TPE ibaresinin bulunmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 304
18- Katılana ait imalat sırlarının ele geçirilmesinin haksız rekabet oluşturacağı, kararda ne şekilde ele geçirildiğinin ve faydalanıldığının tartışılması gerektiği hakkında; 305
19- Müşteri bilgilerini sanığın yanında çalışan kızına göndermenin haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 305
20- Fırıncılar Odasının belirlediği fiyatın altında ekmek satılmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 305
21- Fırıncılar Odası’nın belirlediği fiyatın altında ekmek satılmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 306
22- Tasarım hakkına tecavüz halinde haksız rekabet suçundan kamu davası açılması gerektiği hakkında; 307
23- Aynı vasıtadan fotoğrafın izinsiz kullanılmasının, FSEK 84 uyarınca haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 309
24- Haber ajansından alınarak yayınlanan görüntülerde,
ajans logosu bulunmakta ise haksız rekabet
oluşmayacağı hakkında; 311
25- Bayii olmadığı şirketin tüplerini kendi şirketinde
tüpgaz doldurarak satma eyleminin haksız rekabet
oluşturacağı, bu suça iştirak hakkında; 311
26- Güzergah dışında yolcu taşımacılığı yapılmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 312
27- Ajansa ait internet sitesindeki haberde kullanılan fotoğrafın izinsiz kullanımının FSEK 84 aracılığıyla haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 313
28- Ajansa ait internet sitesindeki haber ve ekindeki fotoğrafların internet sitesinde yayınlanmasının hukuki ihtilaf olduğu hakkında; 313
29- Yetkisi sona erdiği halde yetkiliymiş gibi servis hizmeti sunmaya devam etmenin haksız rekabet olduğu hakkında; 319
30- Çalıştığı şirket ile aynı işkolunda faaliyet göstermek üzere çalışırken şirket kurmak ve yatırım yapmanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 320
31- Basına gerçeğe aykırı bilgiler verme, haksız yere kamu kurumlarına şikayet etme iddialarının haksız rekabet suçundan kamu davası açılması için yeterli olacağı hakkında; 321
32- Bankada müfettiş yardımcısının rekabet yasağı sözleşmesinin geçerlilik koşulları hakkında; 322
33- Haksız rekabetin tanımı, tek satıcılık sözleşmesi koşulları, yetkili mahkeme hakkında; 323
34- Önceki tescilli ticaret unvanı ve markanın ticaret unvanı, internet alan adı olarak markasal kullanımı, ayırt edicilik, karıştırılma ihtimali hakkında; 326
35- Tescilli markanın kumar bahis sitesi internet alan adı olarak, markanın ekran görüntüsü olarak kullanılması haksız rekabet değil marka hakkına tecavüz oluşturacağı hakkında; 329
36- Tescilli markanın internet sitesinde etiketlenmesinin
haksız rekabet oluşturacağı, marka hakkına tecavüz
eyleminden açılan davada, haksız rekabetten mahkumiyet kararı verilemeyeceği hakkında; 331
37- Haksız rekabet için kullanılan ürünün tescilinin zorunlu olmadığı, katalogdaki fotoğrafın baş kısmının değiştirilerek kullanılmasının suç oluşturacağı hakkında; 332
38- İş akdinin feshinden 6 ay sonra kurduğu şirkette, önceki çalıştığı şirketin bilgilerini kullanma, şikayetin kapsamı hakkında; 333
39- Şikayetçi şirkete ait boş tüpleri toplamanın haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 333
40- Rekabet yasağı sözleşmelerinin geçerlilik koşulları
hakkında; 334
41- Rekabet yasağı sözleşmesi ve sadakat yükümlülüğü
hakkında; 336
42- Sessiz kalma-Ticaret unvanına yönelik tecavüz için 8 yıl
sonra açılan davanın reddedilmesi gerektiği hakkında; 337
43- Aldatıcı reklam, haksız rekabete ilişkin muhalefet şerhi hakkında; 338
44- Davacıya ait tanıtma işaretinin adwords reklamda kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 340
45- Davacı tarafından üretilen mobilya ve panellerin fotoğraflanarak kendi iş mahsülüymüş gibi reklamda kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 342
46- Dershanenin öğrencisine ait fotoğrafı ilan ve reklamda
izinsiz kullanmasının kişilik haklarının ihlali ve haksız
rekabet oluşturduğu hakkında; 343
47- Distribütörlük sözleşmesi ile tek satıcılı ürünlerin ithal edilip satışının (paralel ithalat) haksız rekabet oluşturmayacağı hakkında; 343
48- Otel satış ve pazarlama direktörünün emeklilikten sonra aynı bölgede başka bir otelde çalışmasının haksız rekabet oluşturmadığı hakkında; 346
49- Davacıya ait “uykuda İngilizce seti” isimli eserin kendisine
ait internet sitesinde izinsiz çoğaltılması ve tanıtım CD’sinin izinsiz kullanılmasının aynı zamanda haksız rekabet teşkil
ettiği hakkında; 347
50- Tescilli markanın internet alan adı ve ticaret unvanı olarak kullanılmasının markaya tecavüz ve haksız rekabet
oluşturduğu hakkında; 348
51- Gümrük müşaviri olmadığı halde gümrük müşavirleri tarafından yapılabilen hizmetleri verdiğine ilişkin
reklamların haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 349
52- İş akdinin haklı bir neden olmadan işveren tarafından veya işverene yüklenebilen bir nedenle işçi tarafından feshi
halinde rekabet yasağının sona ereceği hakkında; 350
53- Şişe tasarımının karıştırılmaya neden olup olmadığı
konusunda hitap ettiği müşteri kitlesinin dikkate
alınması gerektiği hakkında; 351
54- Tescilli marka ve ambalaj tasarımının taklit edilmesinin
marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu
hakkında; 352
55- İndirime ilişkin reklam kampanyasında “%7 indirim”
kısmının büyük puntolarla, “ye varan” kısmının oldukça
küçük harflerle ve dikkat çekmeyecek şekilde yazılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 353
56- Şirket ortaklarının şirketle rekabet eden işlemlerden kaçınmasının koşulları hakkında; 354
57- Önceye dayalı tescilli ticaret unvanının aynı sınıfta hizmete ilişkin tescilli marka kullanımının haksız rekabet oluşturduğu
ve markanın terkini gerektiği hakkında; 355
58- Tescilli abiye tasarımının taklidinin üretilerek, tanıtım araçlarında kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 355
59- Davacının tescilli markası yazılarak arama motorlarına
yapılan aramada davalının internet sitesinin sayfada ilk
sırada çıkmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 356
60- Tescilli markanın internet alan adı ve ticaret unvanı olarak kullanılmasının markaya tecavüz ve haksız rekabet
oluşturduğu hakkında; 357
61- Tescilli tasarıma tecavüzün haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 359
62- Tescilli tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmişse,
korumanın sona ereceği hakkında; 360
63- TSE belgesi olmadığı halde internet sitesinde kullanmanın haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 360
64- Çay paketinin renk dizayn ve ambalajının benzerinin kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 361
65- İşletme ruhsatı olmaksızın benzinlik çalıştırmanın
haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 362
66- Markanın tescil sınıfı dışında tescili için başvuru yapmanın haksız rekabet oluşturmayacağı hakkında; 362
67- İnternet sitesinde yer alan kötüleme fiillerinin ihtara rağmen içerikten çıkarılmaması halinde yer sağlayıcının da haksız rekabetten sorumlu tutulması gerektiği hakkında; 363
68- 6102 sayılı TTK’nun yürürlüğe girmesinden sonra
tescilli tasarıma tecavüzün haksız rekabet suçunu
oluşturacağı hakkında; 364
69- Davacıya ait markanın adwords reklam sisteminde anahtar sözcük olarak kullanılmasının marka hakkına tecavüz ve
haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 365
70- Davacıya ait tanıtıcı işaretinin adwords reklamda anahtar kelime olarak kullanılmasının haksız rekabet oluşturacağı hakkında; 366
71- Öğrencilerin kendi işletmesine gelmesini sağlamak için rakip rehabilitasyon merkezi hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmanın TTK/62-1.b maddesindeki suçu oluşturacağı hakkında; 366
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKSIZ REKABET SUÇUNDA SORUŞTURMA
I. GENEL BİLGİLER 369
II- RE’ SEN SORUŞTURMAYA TABİ SUÇLAR 375
III- SORUŞTURMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR 379
1- Genel Olarak 379
2- Şikayet Süresi 382
3- Şikayet Hakkının Kapsamı 385
4- Şikayet Hakkı Olanlar 391
a- Haksız rekabet nedeniyle müşterileri, kredisi, meslekî
itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek
olan kimse; 393
b- Haksız rekabet nedeniyle ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler; 396
c- Ticaret ve sanayi odaları, borsalar 397
d- Esnaf odaları, 398
e- Tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve
ekonomik birlikler; 399
f- Tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşları, 401
g- Kamusal nitelikteki kurumlar 401
5- Şikayet Sırasında İbrazı Gereken Belgeler 402
IV- SUÇ YERİ 405
V- DELİLLERİN TOPLANMASI 409
A- ARAMA 414
B- ARAMA KARARI VERME YETKİSİ 421
C- ARAMA USULÜ 432
1- Araçlarda arama; 441
2- Ev ve işyerlerinde arama; 442
3- Bilgisayar ve bilgisayar kütüklerinde arama; 444
D- DELİL TESPİTİ 447
E- MUHAFAZA ALTINA ALMA 451
F- EL KOYMA 452
G- POSTADA ELKOYMA 455
H- EMANETE ALMA 458
I- YEDDİEMİNE TESLİM 461
İ- HIZLI İMHA 464
J- ŞÜPHELİNİN SAVUNMASININ ALINMASI 467
K- DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER 469
VI- BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 470
A- GÖREVLENDİRİLEBİLECEK BİLİRKİŞİLER; 479
B- BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, GÖREVLERİ VE
HAKLARI 484
C- BİLİRKİŞİ RAPORUNDA OLMASI GEREKEN
BİLGİLER 488
VII- UZLAŞTIRMA 490
A- UZLAŞTIRMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 497
B- UZLAŞTIRMACININ GÖREVLERİ 499
C- UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI 502
VIII- SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI 503
A- KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ 503
B- KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE KARAR VERİLMESİ 518
C- İDDİANAME DÜZENLENMESİ 519
D- GÖREVLİ MAHKEME 520
E- MÜSADERE 524
1- Mahkûmiyet halinde, 525
2- Şüpheli veya sanığın ölümü halinde; 528
3- Beraat veya zamanaşımı halinde; 528
4- Şikâyetten vazgeçme halinde; 529
5- Uzlaşma halinde; 529
6- Müsadere kararını verme yetkisi; 529
EKLER
EK 1- HAKSIZ REKABET İDDİASIYLA ŞİKAYET
HALİNDE, SUÇ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI İÇİN KOLLUĞA YAZILAN
MÜZEKKERE ÖRNEKLERİ; 531
a- Arama talep edilmiş, ancak makul şüpheyi kanıtlayacak delil sunulmamışsa gizli araştırma yapılması amacıyla yazılan müzekkere örneği; 531
b- İşyerinde ticaret unvanı kullanımı nedeniyle haksız rekabet iddiasında; 533
EK 2- ARAMA KARARI VERİLMESİ İÇİN SULH CEZA
HAKİMLİĞİNE YAZILAN TALEP YAZILARI
ÖRNEKLERİ; 535
a- Aynı gün için arama talebi; 535
b- Ertesi gün için arama talebi; 537
EK 3- YEDİEMİNE TESLİM KARARI ÖRNEĞİ; 539
EK 4- KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR
KARAR ÖRNEKLERİ 540
a- Anadolu Ajansı personeli tarafından hazırlanan haberin internet sitesinde izinsiz yayınının hukuki ihtilaf olması nedeniyle; 540
b- İzinsiz yayınlanan haber ve fotoğrafta haber ajansının logosu bulunmakta ise eylemin suç teşkil etmeyeceği hakkında; 542
c- Müşteki şirket ile aralarındaki davayı, müştekinin
müşterilerine göndermenin haksız rekabet teşkil etmemesi nedeniyle; 544
d- Aldığı hizmeti beğenmeyen müşterinin, internetteki
eleştirisinin kötülemek suretiyle haksız rekabet
oluşturmaması nedeniyle; 549
e- Haber ajansına ait haber ve fotoğrafın internet sitesinde
abone olmadan kullanılmasının hukuki ihtilaf olduğu
hakkında; 551
f- Tescilli ticaret unvanının benzerini tescil ettirerek
kullanmanın TTK 52’nci maddesindeki hukuki
ihtilaf olduğu hakkında; 554
g- Oda başkanının Kanun’dan kaynaklanan görevini yapmasının haksız rekabet oluşturmadığı hakkında; 556
h- Rekabet yasağına aykırı davranıldığının hukuka
uygun delillerle ispatlanamaması halinde haksız rekabet suçunun oluşmayacağı hakkında; 559
ı- İşten çıkarılan işçilerin, yaptıkları basın açıklaması sırasında müşteki şirketin fason üretim yaptığı şirketlerin isimlerinin pankartlarda yer almasının ticari sırrın ifşası olmadığı ve
haksız rekabet oluşmadığı hakkında; 562
i- Anonim hale gelmiş motiflerin kullanılmasının tasarım hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturmayacağı hakkında; 564
EK 5- İDDİANAME ÖRNEKLERİ 567
a- Markanın taklit üründe kullanılarak haksız rekabete
neden olunduğu iddiası; 567
b- Haksız rekabet, kötüleme iddiası; 570
c- Madran Dağı’ndan çıkarılmayan paketlenmiş suların
Madran Suyu olarak pazarlanmasının haksız rekabet oluşturduğu hakkında; 574
d- Rekabet Hukuku kurallarının ihlalinin haksız rekabet de oluşturacağı hakkında; 579
KAYNAKÇA 589

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154027
Yayın Tarihi 2020 Temmuz
Barkod 9786050506167
ISBN 9786050506167
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ali Osman Kaynak