Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları

Hızlı Gözat

Türk Ceza Kanununda
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
170
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789754649765

Stok Durumu: Stokta var

38,00 TL

Detayları


● Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK 133)
● Haberleşme İçeriklerinin Hukuka Aykırı Olarak İfşası Suçu
● Kendisiyle Yapılan Haberleşmenin İçeriğini Hukuka Aykırı Olarak Alenen İfşa Suçu

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 7
ÖNSÖZ 9
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR 17

GİRİŞ 19

BİRİNCİ BÖLÜM
765 ve 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNLARI’NIN KARŞILAŞTIRILMASI, MUKAYESELİ HUKUK,
BENZER SUÇLARDAN FARKLARI
I. 765 ve 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNLARI’NIN
KARŞILAŞTIRILMASI 23
II. MUKAYESELİ HUKUK 26
A) Almanya 26
B) Fransa 27
C) Avusturya 29
D) İtalya 30
E) İsviçre 31
F) İspanya 32
G) Norveç 32
H) Hollanda 33
I) Mukayeseli Hukuktan Çıkan Sonuç 33
III. BENZER SUÇLARDAN FARKLARI 34
A) Haberleşmenin Engellenmesi Suçu (TCK m. 124) 34
B) Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve
Kayda Alınması Suçu (TCK m. 133) 35
C) Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 134) 38

İKİNCİ BÖLÜM
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLARININ UNSURLARI VE ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
I. KİŞİLER ARASINDAKİ HABERLEŞMENİN
GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 132/1) 41
A) Suçla Korunan Hukuki Değer 41
1. Genel Olarak 41
2. Haberleşme Özgürlüğü 44
a. Genel Olarak 44
b. Hukuki Niteliği 50
c. Kapsamı 51
aa. Haber ve Düşünceleri Serbestçe
Öğrenebilme ve Toplayabilme Hakkı 51
bb. Düşünce ve Kanaatleri Serbestçe
Açıklayabilme Hakkı 51
cc. Haber, Düşünce ve Kanaatleri Serbestçe
Yayabilme Hakkı 52
d. Haberleşme Özgürlüğüne Yapılan Müdahaleler
ve Bu Müdahalelere Karşı Hukuki Korumalar 52
e. Uluslararası Belgelerde Haberleşme Özgürlüğü 52
aa. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 52
bb. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
Uygulaması 53
aaa. Genel Olarak 53
bbb. AİHM Uygulaması 55
cc. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşme 60
f. Türk Hukukunda Haberleşme Özgürlüğü 60
aa. Anayasada 60
bb. Kanunlarda 61
B) Maddi Unsurlar 63
1. Suçun Maddi Konusu 63
2. Fail 66
3. Mağdur 67
4. Eylem 67
5. Suça Etki Eden Haller 71
a. Gizliliğin İhlalinin Haberleşme İçeriklerinin
Kaydı Suretiyle Gerçekleşmesi
(TCK m. 132/1 c.2) 71
b. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve
Görevinin Verdiği Yetkinin Kötüye Kullanılmak
Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 137/1-a) 73
c. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı
Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 137/1-b) 75
C) Hukuka Aykırılık Unsuru 77
1. Genel Olarak 77
2. Kanun Hükmünü İcra (TCK m. 24/1) 78
a. Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi 78
b. Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi 82
c. Postada El Koyma 85
d. Tutuklu ve Hükümlülerin Haberleşmelerinin
Denetlenmesi 86
e. Arama ve El Koyma Sonucu Ele Geçirilen
Haberleşme Araçlarının Denetlenmesi 88
3. Hakkın Kullanılması (TCK m. 26/1) 88
a. Velayet Hakkının Kullanılması 88
b. Gazetecilik Mesleğinin Verdiği Hakkın
Kullanılması 89
4. İlgilinin Rızası (TCK m. 26/2) 89
D) Manevi Unsur 90
1. Genel Olarak 90
2. Kusurluluğu Etkileyen Sebepler 92
a. Amirin Emrini İfa (TCK m. 24/2) 92
b. Hata (TCK m. 30/4) 93
E) Suçun Özel Görünüş Biçimleri 94
1. Teşebbüs 94
2. İştirak 97
3. İçtima 99
II. HABERLEŞME İÇERİKLERİNİN HUKUKA AYKIRI
OLARAK İFŞASI SUÇU (TCK m. 132/2) 103
A) Suçla Korunan Hukuki Değer 103
B) Maddi Unsurlar 104
1. Suçun Maddi Konusu 104
2. Fail 105
3. Mağdur 105
4. Eylem 106
5. Suça Etki Eden Haller 109
a. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve
Görevinin Verdiği Yetkinin Kötüye Kullanılmak
Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 137/1-a) 109
b. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı
Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 137/1-b) 109
C) Hukuka Aykırılık Unsuru 110
1. Genel Olarak 110
2. Kanun Hükmünü İcra (TCK m. 24/1) 111
a. Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi 111
b. Tanıklık Görevinin Yerine Getirilmesi 111
3. Hakkın Kullanılması (TCK m. 26/1) 112
4. İlgilinin Rızası (TCK m. 26/2) 112
D) Manevi Unsur 112
E) Suçun Özel Görünüş Biçimleri 113
1. Teşebbüs 113
2. İştirak 113
3. İçtima 114
III. KENDİSİYLE YAPILAN HABERLEŞMENİN
İÇERİĞİNİ HUKUKA AYKIRI OLARAK
ALENEN İFŞA SUÇU (TCK m. 132/3) 116
A) Suçla Korunan Hukuki Değer 116
B) Maddi Unsurlar 116
1. Suçun Maddi Konusu 116
2. Fail 117
3. Mağdur 117
4. Eylem 117
5. Suça Etki Eden Haller 124
a. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve
Görevinin Verdiği Yetkinin Kötüye
Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 137/1-a) 124
b. Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı
Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 137/1-b) 124
C) Hukuka Aykırılık Unsuru 124
1. Genel Olarak 124
2. Meşru Savunma Hakkı (TCK m. 25/1) 125
3. Hakkın Kullanılması (TCK m. 26/1) 127
D) Manevi Unsur 128
1. Genel Olarak 128
2. Zorunluluk Hali (TCK m. 25/2) 129
E) Suçun Özel Görünüş Biçimleri 131
1. Teşebbüs 131
2. İştirak 132
3. İçtima 132
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPTIRIM, MUHAKEME, ZAMANAŞIMI
I. YAPTIRIM 133
II. MUHAKEME 134
A) Soruşturma-Kovuşturma 134
B) Muhakeme Usulü 137
1. Genel Olarak 137
2. Süreli Yayınlar 138
3. Radyo ve Televizyon Yayınları 139
4. İnternet Yayınları 140
5. Davaların ve Cezaların Ertelenmesi 145
C) Görevli ve Yetkili Mahkeme 148
1. Görevli Mahkeme 148
2. Yetkili Mahkeme 150
D) Hukuka Aykırı Deliller 151
III. ZAMANAŞIMI 156
SONUÇ 157
KAYNAKÇA 163

Ek Bilgi

Ürün Kodu 143830
Yayın Tarihi 2015 Haziran
Barkod 9789754649765
ISBN 9789754649765
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İsmail Gürocak