Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Bandrol Ceza ve Usul Hükümleri

Hızlı Gözat

Bandrol Sahteciliği - Manevi, Mali ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçları - İnternetteki İhlallere Karşı Mücadele - Tereddütler-Cevaplar
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
202
Boyut :
13.5X19.5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789753688277

Stok Durumu: Stokta var

145,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 130,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ .III
KISALTMALAR XV
I- GİRİŞ . 1
II- ÖZET 2
III- İLGİLİ MEVZUAT . 4
IV- İLGİLİ TANIMLAR VE UNSURLARI 6
V- YASANIN AMACI, KORUNAN HAKLAR VE ESERLER. 14
1- Eser 6
2- Eser Sahibi . 8
Eser sahipliği karinesi . 10
Eser hak sahipliği süresi . 10
3- Bakanlık. 10
4- Bandrol 10
5- Genel Müdürlük. 11
6- Süreli Olmayan Yayın . 11
7- Meslek Birliği 12
8- Korsan Yayın . 13
9- Bağlantılı Haklar 13
1- Yasanın Amacı. 14
2- Yasada Korunan Haklar 15
Yasada belirtilen manevi haklar 15
VI- KAYIT, TESCİL VE HAK SAHİPLİĞİNİN 21
KANITLANMASI. 21
VII- BANDROL UYGULAMASININ AMACI . 24
VIII- BANDROLE TABİ ESERLER 26
IX- BANDROLDE (TEMİNDE-SATIŞTA) YETKİLİ MAKAM 33
X- BANDROL DENETİM MAKAMI 35
XI-BANDROL TALEBİNDE UYULMASI GEREKEN
HUSUSLAR 38
XII-SUÇLAR, GÜVENLİK TEDBİRLERİ, ETKİN PİŞMANLIK . 41
Yasada belirtilen mali haklar 16
3- Yasada Korunan Eserler . 17
a- İlim ve edebiyat eserleri 17
b- Musiki eserleri 18
c- Güzel sanat eserleri. 18
d- Sinema eserleri . 19
e- İşlenmeler ve derlemeler. 19
f- Alenileşmiş ve yayımlanmış eserler 20
1- Kayıt ve Tescil . 22
2- Kayıt ve Tescil Belgesi 22
3- Hak Sahipliğini Kanıtlayan Belgeler . 22
1- Bandrolun Zorunlu Olduğu Eserler . 27
2- Bandrolun Talep Üzerine Zorunlu Olduğu Eserler 28
Kolay kopyalanmaya müsait diğer eserler 28
1- Fiil . 45
2- Suçların faili 46
3- Suçların mağduru. 47
1-Teşebbüs . 48
2- İştirak. 49
3- İçtima. 50
1 - Fiil 53
2 - Suçun faili. 54
3- Suçun mağduru 54
1- Yasadaki Suçlar . 41
a-Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüze ilişkin suçlar . 42
- Bandrol yükümlülüğüne aykırılık . 43
- Başka esere kendi adını koymak . 43
- Kaynak göstermeksizin iktibas etmek. 43
-Alenileşmemiş eserin muhtevası hakkında açıklamayapmak. 43
- Yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak göstermek 43
- Tanınmış bir başkasının adını kullanmak . 43
- İnternet ortamında hak ihlali yapmak . 44
aa- Suçların maddi konusu 44
bb- Korunan ve yaptırıma bağlanan eylemler . 45
cc- Suçların maddi unsurları . 45
dd- Suçların manevi unsuru. 47
gg- Suçların özel görünüş biçimleri: . 48
b- Teknolojik önlemleri etkisiz kılma suçu. 51
aa- Maddenin kapsamı 52
bb- Teknolojik önlemler 52
cc- Suçun maddi unsurları: 53
1-Teşebbüs . 55
2- İştirak. 55
3- İçtima. 56
XIII- BANDROL YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK SUÇLARI 59
dd- Suçların manevi unsuru. 55
ee- Suçun özel görünüş biçimleri: . 55
c- Bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçları . 56
2- Yasadaki Güvenlik Tedbirleri 56
3- Yasadaki Etkin Pişmanlık Hükmü . 57
Bu suçlarla korunan hukuki yarar: . 60
1- Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık . 62
a- Genel olarak 62
b- Suçun maddi unsurları 64
aa- Fiil . 64
bb- Suçun faili . 66
cc- Suçun mağduru 68
dd- Netice:. 70
ee-Suçun konusu . 72
c- Suçun manevi unsuru 72
d. Hukuka aykırılık . 73
e- Suçun özel görünüş biçimleri . 74
aa- Teşebbüs 74
bb- İştirak 75
cc- İçtima. 75
f- Uygulamada sıklıkla karşılaşılan durum. 81
g- Fiili uygulama örnekleri . 85
* Aynı fiil ile birden fazla suç işleme 85
* Kısa aralıklarla suç işleme 86
* Davaların birleştirilmesi . 86
* İddianame ve kesinti. 89
* Takdir ve teşdit. 91
* İhlale konu eser sayısının fazlalığı . 93
* 71/1 ile (iptal) 81/13. Maddeleri arasında içtima . 94
* Talep üzerine bandrole tabi eserin çoğaltılması . 97
*Zorunlu ile talep üzerine bandrole tabi eserinçoğaltılması 99
h- Bandrolu bozmak, yok etmek veya gizlemek. 102
2- Bazı Umumi Yerlerde Satış Yasağına Aykırılık 103
3- Bandrol Sahteciliği 106
a- Genel olarak 106
b- Suçun maddi unsurları 109
aa- Fiil . 109
bb- Suçun faili . 112
cc- Suçun Mağduru . 113
ee. Suçun konusu. 115
c- Suçun manevi unsuru 116
d. Hukuka aykırılık . 116
e- Suçun özel görünüş biçimleri . 116
aa- Teşebbüs 116
bb- İştirak 117
cc- İçtima. 117
4- Bandrolün Başka Eserde Tatbik Edilmesi . 118
a- Genel olarak 118
b- Suçun maddi unsurları 119
aa- Fiil . 119
bb- Suçun faili . 120
cc- Suçun mağduru 121
dd- Netice 121
ee- Suçun konusu 122
c- Suçun manevi unsuru 123
d- Hukuka aykırılık . 123
e- Suçun özel görünüş biçimleri . 124
aa- Teşebbüs 124
bb- İştirak 124
cc- İçtima . 124
5- Hileli Davranışlarla Bandrol Temin Etmek . 125
a- Genel olarak 125
b- Suçun maddi unsurları 125
aa- Fiil . 125
bb- Suçun faili . 127
cc- Suçun mağduru 127
dd- Netice 128
ee- Suçun konusu 128
c. Suçun manevi unsuru 128
d. Hukuka aykırılık . 129
e- Suçun özel görünüş biçimleri . 129
aa- Teşebbüs 129
XIV- AYKIRI BANDROLLERİN İMHASI 137
XV- ŞİKAYET VE USUL HÜKÜMLERİ 138
bb- İştirak 130
cc- İçtima . 130
6- Yetkisi Olmayan Kişilere Bandrol Temin Etmek 131
a- Genel olarak 132
b- Suçun maddi unsurları 132
aa- Fiil . 132
bb- Suçun faili . 133
dd- Suçun mağduru . 133
dd- Netice 134
ee- Suçun konusu 134
c- Suçun manevi unsuru 135
d. Hukuka aykırılık . 135
e- Suçun özel görünüş biçimleri . 135
aa- Teşebbüs 135
bb- İştirak 136
cc- İçtima . 136
Bir sorun . 138
1) Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık Suçları 140
a- Şikayet 140
b- Kamu davasına katılma 143
c- Uzlaşma 144
d- Erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 145
e- Müsadere 146
XVI- İNTERNETTEKİ İHLAL VE BAŞVURU YOLLARI 169
2) Diğer Suçlar: 148
a- Şikayet 148
b- Şikayet hakkına sahip olanlar . 150
c- Kamu davasına katılma . 150
d- Şikayetle ilgili yasa maddeleri . 151
e- Şikayet hakkının kullanılması için haberdar etmek 153
f- Şikayet süresi ve bunun tespiti 153
g- Fiil ve failin birlikte veya ayrı olarak öğrenilmesi . 155
h- Şikayet ve zamanaşımı . 156
ı- Şikayette hak sahipliğini kanıtlayan belgeler 156
i- Erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması . 159
k- Uzlaşma 160
l- Müsadere . 160
m- Şikayetlerde dikkat edilmesi gereken hususlar . 160
3) Şikayet ve Usulde Sair Hususlar 161
4) CMK Hükümlerinin Uygulanması . 165
1- Hangi Hallerde Başvurulabilir? . 170
2- Kimler Başvurabilir? . 170
3- Hangi Yayınlara Karşı Başvurulabilir? 170
4- Hangi Süre İçerisinde Başvurulabilir? . 170
5- Kime Başvuru Yapılmalıdır? . 171
6- Başvuru Hangi Yöntemle Yapılabilir? . 171
7- Taleplerde İtiraz Mercii ve Süresi 172
XVII- GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME . 177
XVIII- SONUÇ 182
KAYNAKÇA. 185

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160563
Yayın Tarihi 2023 Ocak
Barkod 9789753688277
ISBN 9789753688277
Yayınevi Filiz
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Asım Ekren