Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Etkin Pişmanlık - Vazgeçme - Cezasızlık

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
208
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750251542

Stok Durumu: Stokta var

58,00 TL

Detayları

Eserde, etkin pişmanlık genel şartları, ilke tanımlarına detaylı olarak yer verilmektedir. Türk Ceza Kanunu'n da etkin pişmanlık ceza indiriminin uygulandığı yaklaşık 21 adet suç türü tek tek sayılarak her bir suç yönünden genel indirim oranları belirtilerek, açıklanmıştır.

Gönüllü vazgeçmenin tanımı, mahiyeti genel olarak anlatılarak; iştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme ile vazgeçme uygulama örnekleri yer almaktadır.

Şahsi cezasızlık sebepleri, özel şahsi cezasızlık halleri açıklanarak; cezayı kaldıran şahsi sebepler sıralanarak; notlar, örnekler ve içtihatlarla açıklanarak okuyucuya sunulmaktadır." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

  • Etkin Pişmanlık İlke ve Tanımları
  • Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi
  • Etkin Pişmanlık Uygulanan Suçlar
  • Gönüllü Vazgeçmenin Tanımı, Mahiyeti, Uygulaması
  • İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme
  • Gönüllü Vazgeçme Uygulama Örnekleri
  • Şahsi Cezasızlık Sebepleri
  • Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler
  • Gerekçeli – Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli


İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
I. BÖLÜM
ETKİN PİŞMANLIK
A. ETKİN PİŞMANLIK İLKE VE TANIMLARI  17
1. Giriş ve Temel İlkeler (Türk Ceza Kanunu’nda Temel İlkeler)  17
2. Tanımlar – Anlatımlar  22
a. Etkin Pişmanlık  22
b. Etkin Pişmanlık İlkelerini Şöyle Belirtebiliriz  27
aa. Etkin Pişmanlık Ceza İndiriminin Uygulandığı Suçlar  36
bb. Etkin Pişmanlık Uygulamasının Genel Şartları  37
B. ETKİN PİŞMANLIK UYGULANAN SUÇLAR  46
1. Organ ve Doku Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık  46
a. Organ ve Doku Ticareti Tanım Anlatım (Madde–91)  46
b. Etkin Pişmanlık (Madde–93)  47
c. Zorunluluk Hali (Madde–92)  48
2. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–109, 110)  49
a. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (Madde–109)  49
b. Etkin Pişmanlık (Madde–110)  51
3. Malvarlığına Karşı Suçlarda Etkin Pişmanlık (Madde–141–168)  53
a. Malvarlığına Karşı Suçlar Tanım Anlatım  53
b. Etkin Pişmanlık (Madde–168)  54
aa. Hırsızlık Yönünden Etkin Pişmanlık  60
bb. Yağma Suçu Yönünden  65
cc. Mala Zarar Verme Suçu Yönünden  71
dd. Güveni Kötüye Kullanma Suçu Yönünden  74
ee. Dolandırıcılık Suçu Yönünden  75
ff. Karşılıksız Yararlanma Suçu Yönünden  77
4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–184 ve 184/5, Fıkrası)  79
a. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (Madde–184)  79
b. İmar Kirliliği Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 184/5, Fıkrası)  80
5. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti İle Kullanma Bulundurma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–188, 191, 192)  83
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti İle Kullanma Bulundurma Suçu Tanım Anlatım (Madde–188,191)  83
b. Etkin Pişmanlık (Madde–192)  84
aa. Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Alma, Satma, Kabul Etme, Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanmak Suçlarında Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi  84
bb. Uyuşturucu Madde Ticaretinde Etkin Pişmanlık  88
6. Kamu Güvenine Karşı Suçlardan Parada Sahtecilik Suçunda Etkin Pişmanlık, (Madde–197–201)  96
a. Kamu Güvenine Karşı Suçlar Parada Sahtecilik Tanım Anlatım (Madde–197)  96
b. Etkin Pişmanlık (Madde–201)  98
7. Kamu Barışına Karşı Suçlarda Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–221)  99
a. Kamu Barışına Karşı Suçlarda Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Tanım Anlatım  99
b. Örgüt Kurma, Örgüt Yöneticiliği, Üyeliği Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması  101
aa. TCK 221/1. Fıkra Etkin Pişmanlığı  101
bb. TCK 221/2. Fıkra Etkin Pişmanlığı  102
cc. TCK 221/3. Fıkra Etkin Pişmanlığı  105
dd. TCK 221/4. Fıkra Etkin Pişmanlığı  106
8. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–245/5, FIKRASI)  109
a. Bilişim Suçları Tanım Anlatım (Madde–245)  109
b. Kredi Kartının Haksız Kullanılması –Etkin Pişmanlık (Madde–245/5.Fıkrası)  111
9. Zimmet Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–247, 248)  116
a. Zimmet Tanım ve Anlatımı (Madde–247)  116
b. Etkin Pişmanlık (Madde–248)  117
10. İrtikap Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 250/2–3. Fıkraları)  120
a. İrtikap Suçu Tanım ve Anlatımı (Madde–250)  120
b. İrtikap Suçu, Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi (Madde 250/2–3. Fıkraları)  121
11.Rüşvet Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–252,254)  123
a. Rüşvet Tanım Anlatım(Madde–252)  123
b. Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi (Madde–254)  124
12. İftira Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–267, 269)  125
a. İftira Tanım Anlatım (Madde–267)  125
b. Etkin Pişmanlık (Madde–269)  129
13. Yalan Tanıklıkta Etkin Pişmanlık (Madde–272,274)  133
a. Yalan Tanıklık Tanım Anlatım (Madde–272)  133
b. Etkin Pişmanlık (Madde–274)  134
14. Yalan Yere Yemin Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 275/2–3, Fıkraları)  135
a. Yalan Yere Yemin Tanım Anlatım (Madde 275)  135
b. Etkin Pişmanlık (Madde 275/2–3, Fıkralarında)  136
15. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme, Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 281/3 Fıkrası)  136
a. Tanım Anlatım (Madde–281)  136
b. Etkin Pişmanlık(Madde 281/3 Fıkrası)  138
16. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunda etkin pişmanlık (madde 282/6. Fıkrası)  138
a. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunun Tanım ve Anlatımı  138
b. Etkin Pişmanlık (Madde 282/6, Fıkrası)  140
17. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 289/2, Fıkrası)  141
a. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Tanım ve Anlatımı  141
b. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 289/2, Fıkrası)  143
18. Tutuklu Veya Hükümlünün Kaçması Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde–292, 293)  144
a. Hükümlü Tutuklu Kaçması Tanım Anlatımı (Madde–292)  144
b. Etkin Pişmanlık (Madde–293)  145
19. İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 297/4, Fıkrası)  146
a. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Tanım Anlatım
(Madde–297)  146
b. Etkin Pişmanlık (Madde 297/4, Fıkrası)  148
22. Silahlı Örgüt Yöneticisi Veya Üyesi Olma Suçunda Etkin Pişmanlık  149
a. Silahlı Örgüt Tanım Anlatımı (Madde–314)  149
b. Etkin Pişmanlık– 221 Madde  150
23. Suç İçin Anlaşma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 316/2, Fıkrası)  150
a. Suç İçin Anlaşma Suçunun Tanım Anlatımı  150
c. Suç İçin Anlaşma Suçunda Etkin Pişmanlık (Madde 316/2, Fıkrası)  151
II. BÖLÜM
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
A. GÖNÜLLÜ VAZGEÇMENİN MAHİYETİ  155
1. Genel Olarak  155
2. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  167
B. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME UYGULAMASI  170
1. Uygulama Örnekleri  170
a. Öldürmeye Teşebbüste Gönüllü Vazgeçme Örneği  171
b. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği  173
c. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği  175
b. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği  176
c. Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Gönüllü Vazgeçme Örneği  176
III. BÖLÜM
ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ
A. ÖZEL ŞAHSİ CEZASIZLIK HALLERİ  181
1. Şahsi Cezasızlık Durumu  181
a. Taksirli Suçlarda  182
b. Malvarlığına Karşı Suçlarda  183
c. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda  186
d. Yalan Tanıklık Suçunda:  187
B. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEPLER  189
1. Ortak Hüküm  189
2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenler  190
a. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler  190
b. Kanunun Hükmü ve Amirin Emri;  191
c. Meşru Savunma  191
d. Zorunluluk Hali  192
e. Hakkın Kullanımı ve İlgilinin Rızası  192
f. Sınırın Aşılması  192
g. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  193
h. Haksız Tahrik  194
ı. Hata  195
NETİCE  199
Yararlanılan Kaynaklar  203
Kavram Dizini  205

Ek Bilgi

Ürün Kodu 150157
Yayın Tarihi 2018 Ekim
Barkod 9789750251542
ISBN 9789750251542
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Mustafa Arslantürk