Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Eser Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk Hükümleri ile Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin Yarışması

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
141
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750250859

Stok Durumu: Stokta var

51,00 TL

Detayları

"Kanun hükmünde düzenlenmiş bir hukuk kuralının bir maddi olguya uygulanabiliyor olması, kanun koyucunun benzer maddi olgular karşısında izlenmesi gereken yolu önceden formüle ettiğini, maddi olgunun söz konusu hukuk kuralının uygulama alanına girdiğini gösterir. Maddi olguya ilişkin uygulanabilen bir hukuk kuralı hiç öngörülmemiş veya öngörülen kural yetersiz ise bir kanun boşluğu söz konusu olur ve bunun doldurulması gerekir.

Ancak bazı durumlarda, bir maddi olgu, birden fazla hukuk kuralının devreye girmesine sebebiyet verebilmekte, birden fazla hukuk kuralının öngördüğü hukukî sonuçların doğması için gereken koşulları taşıyabilmektedir. Bu durumda, kanun boşluğundan farklı bir durum söz konusu olur.

Bu kurallar arasında ilk başta, özel – genel / yeni – eski kural ilişkisi bulunması ya da kuralların yapılarından kaynaklanan özellik sebebiyle, kuralların birbirinin uygulama alanlarını yok edip etmediğinin, aslında, kuralların birbirini yok edip etmediğinin belirlenmesi gerekir. Kuralların birbirlerinin uygulama alanlarını yok etmesi söz konusu değil ise kuralların birbiri ile yarışması söz konusu olabilmektedir.

Kitapta, eser sözleşmesinde ayıp hükümlerinin aynı zamanda Kanunun genel hükümlerinin uygulama alanına girmesi durumunda hükümlerin ne şekilde uygulanması gerektiği anlatılmaktadır." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

  • Konu İle İlgili Temel Bilgiler
  • Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğu
  • Eser Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk Hükümleri İle Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin Yarışması
  • Eser Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk Hükümleri İle Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin Yarışmasının Sonuçları


İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  11
Giriş
KONU İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
§ 1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI
I. KONUNUN TAKDİMİ  13
II. KONUNUN ÖNEMİ  14
III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI  15
Birinci Bölüm
§2. ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN
AYIPTAN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK  17
II. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPLI İFA KAVRAMI  18
A. Genel Olarak  18
B. Ayıplı İfanın Benzer İfa Engelleri ile Karşılaştırılması  20
1. Genel Olarak  20
2. İmkansızlık Bakımından  21
3. Borçlunun Temerrüdü Bakımından  24
4. Eksik İfa Bakımından  24
5. Aliud İfa Bakımından  27
6. Aşırı İfa Güçlüğü Bakımından  28
7. Sözleşmenin Müsbet İhlali Bakımından  29
III. ESER SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN AYIP ÇEŞİTLERİ  31
A. Açık Ayıp – Gizli Ayıp – Kasten Gizlenmiş Ayıp  31
B. Önemli Ayıp – Daha Az Önemli Ayıp  33
C. Maddi Ayıp – Hukukî Ayıp  34
D. Asli (Birincil) Ayıp – Fer’i (İkincil / Tali) Ayıp  36
IV. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN SORUMLULUĞUN KOŞULLARI  37
A. Maddi Koşulları  37
1. Eserin Teslim Edilmiş Olması  37
2. Teslim Edilen Eserin Ayıplı Olması  38
3. Ayıbın İşsahibine Yüklenememesi  39
a. Genel Olarak  39
b. Eserde Mevcut Bulunan Ayıbın İşsahibine Yüklenebilmesinin Koşulları  41
aa. İşsahibine Yüklenebilen Bir Sebep ya da İşsahibinin Talimatının Bulunması  41
bb. Yüklenicinin Uyarma ve Aydınlatma Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi  42
cc. Uygun Nedensellik Bağı Bulunması  43
c. Ayıbın İşsahibine Yüklenebilmesinin Hüküm ve Sonuçları  44
4. İşsahibinin Eseri Kabul Etmemiş Olması  46
B. Şekli Koşulları  48
1. Genel Olarak  48
2. İşsahibinin Gözden Geçirme Yükümlülüğünü Yerine Getirmiş Olması  49
3. İşsahibinin Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmiş Olması  52
4. Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamış Olması  57
5. İşsahibinin Ayıp Nedeniyle İleri Sürecek Olduğu Hakların Zamanaşımına Uğramamış Olması  58
İkinci Bölüm
§ 3. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİ İLE BORÇLAR KANUNU GENEL HÜKÜMLERİNİN YARIŞMASI
I. GENEL OLARAK  61
II. İŞSAHİBİNİN AYIPLI İFA KARŞISINDA TBK M. 475’TE YER ALAN HAKLARI  62
A. Genel Olarak  62
B. Sözleşmeden Dönme Hakkı  65
C. Bedelden İndirim İsteme Hakkı  70
D. Eserin Ücretsiz Onarımını İsteme Hakkı  73
E. Genel Hükümlere Göre Tazminat Talep Etme Hakkı  78
F. Zamanaşımı  83
III. TALEPLERİN YARIŞMASI  84
A. Genel Olarak  84
B. Tarihçe  85
C. Talep Kavramı  87
D. Yarışma Kavramı  89
E. Yarışmanın Benzer Kavramlar İle Karşılaştırılması  91
1. Genel Olarak  91
2. Yığışma Bakımından  91
3. Seçimlik Uygulama Bakımından  92
4. Dışlama Bakımından  92
F. Taleplerin Yarışmasının Koşulları  94
1. Kural Çokluğunun Bulunması  94
2. Kurallar Arasında Birbirini Dışlama İlişkisi Bulunmaması  95
3. Taleplerin Aynı Kişiye Ait Olması ve Aynı Kişi ya da Kişilere Karşı İleri Sürülebilmesi  95
G. Taleplerin Yarışmasının Özel Bir Görünümü: Sözleşmeden Doğan Sorumluluk ile Sözleşme Dışı Sorumluluğun Yarışmasının Koşulları  96
1. Zarar Gören ile Zarardan Sorumlu Olan Kişi Arasında Bir Sözleşme İlişkisi Bulunması  96
2. Sorumluluk Sebeplerinin Bir Arada Bulunması  97
a. Genel Olarak  97
b. Bir Davranışın Hem Sözleşmeye Aykırılık Hem de Haksız Fiil Teşkil Etmesi  98
c. Sorumluluk Sebebinin Hem Kusura Hem de Kusursuz Sorumluluğa Dayanması  100
IV. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİ İLE YARIŞAN BORÇLAR KANUNU GENEL HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  101
A. Genel Olarak  101
B. Haksız Fiil Hükümleri  102
1. Genel Olarak  102
2. Kusur Sorumluluğu  103
a. Fiil  103
b. Hukuka Aykırılık  104
c. Zarar  105
d. Kusur  105
e. Nedensellik Bağı  106
3. Kusura Dayanmayan Sorumluluk  107
C. Borcun İfa Edilmemesine İlişkin TBK m. 112 ve 117  107
1. Genel Olarak  107
2. Kötü İfa  108
3. Borçlunun Temerrüdü  109
D. Yardımcı Kişinin Eyleminden Sorumluluğu Düzenleyen TBK m. 116 Hükmü  110
E. İrade Bozukluğu Hükümleri  112
Üçüncü Bölüm
§ 4. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİ İLE BORÇLAR KANUNU GENEL HÜKÜMLERİNİN
YARIŞMASININ SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK YARIŞMANIN SONUÇLARI  115
A. Yarışmada Uygulanacak Hükmün Belirlenmesi  115
B. Uygulanacak Hükmün Belirlenmesinde TBK m. 60’ın Etkisi  116
C. Yarışmanın Sonuçları  118
II. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİYLE GENEL HÜKÜMLERİN YARIŞMASININ SONUÇLARI  120
A. Haksız Fiil Bakımından  120
B. Kötü İfaya İlişkin TBK m. 112 Bakımından  123
C. Borçlunun Temerrüdü Hükümleri Bakımından  124
D. Aldatma Hükümleri Bakımından  125
E. Yardımcı Kişinin Fiili Bakımından  128
F. TBK m. 475’te Yer Alan Seçimlik Hakların Birbiri ile İlişkisi  129
Sonuç  131
Kaynakça  133

Ek Bilgi

Ürün Kodu 149966
Yayın Tarihi 2018 Eylül
Barkod 9789750250859
ISBN 9789750250859
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü Kitap Kağıdı
Yazarlar Hüseyin Acun