Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Enformatik, Toplum ve Hukuk

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
206
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786053150992

Stok Durumu: Stokta var

38,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

ENFORMATİK, TOPLUM VEHUKUK.. III

ÖNSÖZ.. V

İÇİNDEKİLER.. VII

BÖLÜM I - SİBER ZORBALIĞIN HUKUKSAL BOYUTU

           Melike KAVUK – Prof. Dr. HafizeKESER

1. Giriş1

2. Dünyada SiberZorbalığın Hukuksal Boyutu3

2.1. Amerika Birleşik Devletleri(A.B.D.) 3

2.2. Avustralya6

2.3. Kanada8

2.4. Fransa10

2.5. İngiltere11

2.6. Japonya12

3. Türkiye’deSiber Zorbalığın Hukuksal Boyutu12

3.1. Türk Ceza Kanunu (TCK) 13

3.2. İnternet Ortamında YapılanYayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla MücadeleEdilmesi Hakkında Kanun16

3.3. Ortaöğretim Kurumları ÖdülDisiplin Yönetmeliği 17

3.4. Türkiye Bilişim SuçlarıRaporu18

3.5. Bilişim Suçunun Konu Olduğuve Basında Yer Alan Dava Örnekleri 20

4. Sonuç21

5. Kaynakça22

BÖLÜM II - FİKRİ MÜLKİYET KAPSAMINDA BİLİŞİM HUKUKU

Ali ERDOĞAN –Mustafa ÖZCAN

1. FikriMülkiyet Hakları 27

1.1. Tarihsel Gelişim... 29

1.2. Türkiye'deki Durum... 30

2. Fikri Haklar31

2.1. Eser31

2.2. Eser Sahipliği 33

3. Sınai Haklar33

4. Tescil ve Koruma34

5. Bilgisayar Yazılımlarının Durumu37

5.1. Bilgisayar Programı veBilgisayar Yazılımı 37

5.2. Veri Tabanları 38

5.3. Yasal Kullanıcılara TanınanHaklar39

5.4. Tersine Mühendislik İşlemleri 41

6. Korsan Kullanım... 43

6.1. Bilgisayar YazılımlarınınKorsan Kullanımı 44

6.2. Dijital Ortamda TelifliEserlerin Paylaşımı 46

7. Soruşturma ve Kovuşturma47

7.1. Açılan Davalar48

7.2. Bilirkişi Raporları 49

8. Kaynakça50

BÖLÜM - III SOSYAL MEDYA VE BİLİŞİM SUÇLARI

      Ceren ÇUBUKÇU veBerrin ATİKER

1. Sosyal Medyave Suç54

2. SosyalMedyada Başkasının Adına Sahte Hesap Açmak55

Konuyla İlgiliÖrnek Davalar: 59

3. Sosyal MedyaProfilinin Ele Geçirilmesi ve Dolandırıcılık63

Konuyla ileİlgili Örnek Davalar: 65

4. Sosyal Medyada Başkasına Hakaret Edilmesi 67

Konuyla İlgili Örnek Davalar: 72

Kaynakça78

BÖLÜM IV- ELEKTRONİK TİCARET KAPSAMINDA

BİLİŞİM HUKUKU

Engin MÖNGÜ - Tevfik ÖRKÜN

1. ELEKTRONİKTİCARET HAKKINDA GENEL BİLGİLER.. 81

1.1. Elektronik Ticaretin Tanımı 81

1.2. Elektronik Ticaretin Kapsamıve Araçları 82

1.3. Elektronik TicaretinAvantajları 83

1.4. Elektronik Ticaret Türleri 83

1.5. Türkiye’de E-TicaretinGelişimi 84

2. E-TİCARET veİLGİLİ KANUNLAR.. 85

2.1. MESAFELİ SÖZLEŞMELER.. 85

2.1.1. Mesafeli SözleşmelerYönetmeliği 85

2.1.2.Mesafeli Sözleşme Tarihi 85

2.1.2.1.Avrupa Birliği Mesafeli Sözleşme Direktifi 85

2.1.2.2.Mesafeli Sözleşme Yönetmelikleri Geçmişi (Türk Hukuku) 86

2.1.3. Mesafeli Sözleşme YönetmeliğindeKullanılan Tanımlar87

2.1.4. ÖnBilgilendirme88

2.1.5.Cayma Hakkı 89

2.2.TÜRK BORÇLAR KANUNU.. 90

2.2.1. Elektronik TicaretteBorçlar Kanunu90

2.2.2.  Öneri ve Kabul 92

2.2.3.İnternet Üzerinden Yapılan Sözleşmelerin Geçerliliği 93

2.2.4. İnternetÜzerinden Yapılan Sözleşmelerde Öneri veya Kabulün  

           Geri Alınması 94

2.2.5. İnternetÜzerinden Yapılan Sözleşmelerde Elektronik İmza  

          Kullanımı 94

2.3. ELEKTRONİK TİCARET KANUNU.. 95

2.3.1. Hizmet SağlayıcınınYükümlülükleri 97

2.3.1.1. Bilgi Verme Yükümlülüğü97

2.3.1.2. Sipariş ile ilgiliYükümlülükler98

2.3.1.3. Ticari Elektronikİletilere İlişkin Yükümlülükler98

2.3.1.3.1. Ticari iletişimeilişkin esaslar98

2.3.1.3.2. Ticari elektronik iletigönderme şartı 98

2.3.1.3.3. Ticari Elektronikİletinin içeriği 100

2.3.1.4. İletinin Reddine UymaYükümlülüğü100

2.3.1.5. Kişisel VerilerinKorunması Yükümlülüğü100

2.3.2. Aracı Hizmet SağlayıcınınYükümlülükleri 101

2.3.2.1. Ticari İleti Gönderimiİçin İzni Alma Yükümlülüğü101

2.3.2.2. Kişisel VerilerinKorunması Yükümlülüğü101

2.3.3. Cezai Hükümler101

2.3.4. Şikayet Yöntemi 102

2.4. ELEKTRONİKTİCARETTE TÜKETİCİNİN KORUNMASI 103

2.4.1. Ayıplı Mallar veTüketicinin Hakları 103

2.4.2. Ayıplı Hizmetler veTüketicinin Hakları 105

2.4.3. Tüketici SözleşmelerindekiHaksız Şartlar106

2.4.4. Satıştan Kaçınma106

2.4.5. Sipariş Edilmeyen Mal veHizmetler107

2.4.6. Uyuşmazlık Durumlarındaİzlenecek Yollar107

2.4.7. E-Ticarette Reklamlar108

2.5. ELEKTRONİK TİCARET İLE İLGİLİÖRNEK DAVALAR.. 109

KAYNAKÇA.. 113

BÖLÜM V - İNTERNET BANKACILIK HİZMETLERİ VE PAYDAŞLARIN SORUMLULUKLARI

          Harun AKSAYA – Kadir Burak OLGUN – MehmetELİBOL

1. İnternetBankacılığı Nedir?120

1.1. Türkiye’de Rakamlar İleİnternet Bankacılığı 122

1.1.1. Türkiye’de İnternetBankacılığı Kullanım Oranları 122

1.1.2.İnternet BankacılığındaFinansal İşlemler123

1.1.3. Mobil Bankacılık KullanımOranları 124

1.1.4. İllere Göre Dağılım... 125

2. İnternetBankacılığı Hizmetlerinin Türk Hukuk Sistemindeki Yeri 126

2.1. Bankacılık Denetleme veDüzenleme Kurumu (BDDK) 126

3.İnternetBankacılığı Hizmetlerini Denetleyen Kurum ve Kuruluşlar133

3.1. Bankacılık Düzenleme veDenetleme Kurumu133

4. İnternetBankacılığı Hizmetlerinde Bankaların Sorumlulukları 133

4.1.Bankaların yükümlülük vesorumlulukları 134

4.1.1.Bankaların Sözleşme ÖncesiYükümlülükleri ve Sorumlulukları 134

4.1.2. Sözleşmeden Doğan BilgiVerme ve Aydınlatma Yükümlülüğü135

4.1.3. İnternet Bankacılığı Hizmetinin Yürütülmesiİçin Gerekli Tedbirlerin

          Alınması 135

4.1.4. Bankanın Sözleşme SonrasıYükümlülükleri 135

4.3. İnternet Bankacılığı Sistemlerinde BankalarınSorumlu Olduğu  

        Örnekler135

5. İnternetBankacılığı Hizmetlerinde Kullanıcıların Sorumlulukları 136

6. KarşılaşılanDurumlar137

KAYNAKLAR.. 141

BÖLÜM VI - MOBİL BİLİŞİM SUÇLARI

           Cemal AKTÜRK – Tarık TALAN

1.MobilKullanımı ve Mobil Cihazlarda Saldırı Ortamları 145

2. Mobil KötücülYazılımlar148

3. İstenmeyenHaberleşme (Sms / MMs/ Çağrı/ E-Mail) 150

3.1. İstenmeyen Reklam Mesajları 151

3.2. İstenmeyen Haberleşme veİlişkili Diğer Suçlar153

4. MobilCihazlara Erişim İzni 156

5. Banka veyaKredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 158

6. NitelikliHırsızlık160

7. NitelikliDolandırıcılık161

8. HaberleşmeninGizliliğinin İhlali 162

9. Özel HayatınGizliliğinin İhlali 163

10. BaşkasınınAdına Hat Açma164

11. IMEIKopyalama165

KAYNAKLAR.. 166

BÖLÜM VII - ONLINE BANKACILIK SUÇLARININ İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

İsmet YİĞİTBAŞI – Doç. Dr. Fatih GÜRSUL

Giriş173

2. Adliye veEmniyet Müdürlüğü’ndeki Veri Toplama Süreci 175

2.1. Sultanahmet Adliyesi 175

2.2. Pendik Adliyesi 176

2.3. Kadıköy Adliyesi 176

2.4. Bakırköy Adliyesi 176

2.5. İstanbulEmniyet Müdürlüğü177

3. OnlineBankacılık Suçlarına İlişkin Dosyalarının Dağılımı 177

3.1. OnlineBankacılık Suç Dosyalarının Erişim Yerlerine Göre Dağılımı 177

3.2. OnlineBankacılık Suç Dosyalarındaki Suç Sayıları 179

3.3. OnlineBankacılık Suçlarının İşlenme Şekilleri 180

3.4. OnlineBankacılık Suçlarının Yıllara Göre Dağılımı 180

3.5. OnlineBankacılık Suçlarına Konu Olan Para Miktarı 181

3.6. OnlineBankacılık Suçlarında Yetkisizlik Durumu183

3.7. OnlineBankacılık Suçlarına İlişkin Davaların Hazırlık Süreleri 184

3.8. OnlineBankacılık Suçlarında IP Numarası Tespit Durumu185

3.9. OnlineBankacılık Suçlarına İlişkin Davaların Durumu187

4. OnlineBankacılık Suçlarına İlişkin Kararlı Dava Dosyaları 188

4.1. KararlıDava Dosyalarına ait Sonuçlar188

4.2. KararlıDava Dosyalarında Sanıklara Verilen Hapis Cezaları 189

4.3. KararlıDava Dosyalarında Sanıklara Verilen Adli Para Cezaları 189

4.4. KararlıDavaların Süreleri 190

5. Online BankacılıkSuçlarına Müdahil olan Kişilerin Özelliklerine Göre 

     Dağılımı 190

5.1. SuçaMüdahil Olan Kişilerin Demografik Özellikleri 190

5.2. EmniyetMüdürlüğü’ndeki Dosyalarda Suça Müdahil Olan Kişilerin  

        Sabıka Durumları 192

5.3. EmniyetMüdürlüğü’ndeki Dosyalarda Suça Müdahil Olan Kişilerin  

        Soruşturma Sürecindeki Durumları 193

6. MağdurlarınDemografik Özelliklerine İlişkin Dağılım... 193

7. Suça Konuolan TCK’daki Bilişim Suçları Maddeleri 195

8. DavaDosyalarında Beyan Edilen Suç Delilleri 196

9. DosyalardaTespit Edilen Suç Yöntemleri 197

9.1.Adliyelerdeki Dosyalarda Tespit Edilen Suç Yöntemleri 197

9.2. EmniyetMüdürlüğü’ndeki Dosyalarda Tespit Edilen Suç Yöntemleri 198

10. Sonuç veÖneriler199

10.1. Sonuçlar199

10.2. Öneriler202

10.2.1.Araştırma Sonuçlarına Dayalı Öneriler202

10.2.2. BenzerAraştırma Yapacak Araştırmacılara Yönelik Öneriler204

11. Kaynaklar205


Ek Bilgi

Ürün Kodu 145064
Yayın Tarihi 2016 Şubat
Barkod 9786053150992
ISBN 9786053150992
Yayınevi Legal
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Fatih Gürsul