Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Elektrik Piyasasında Abonelik Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması Elektrik Piyasasında Abonelik Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması

Elektrik Piyasasında Abonelik Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
176
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750259432

Stok Durumu: Stokta var

52,00 TL

Detayları

Elektrik enerjisi temini, kamu hizmeti niteliği gösteren evrensel bir hizmettir. Ülkemizde ilk dönemlerde kamu kesimince sunulan elektrik enerjisi temini daha sonra özelleştirilmiş ve regülasyona tabi tutulmuştur. 4628 sayılı Kanun ile elektrik piyasasının çerçevesi çizilmiş, 6446 sayılı Kanun ile elektrik piyasası bugünkü yapısına kavuşmuştur.

Elektrik piyasası faaliyetleri; üretim, iletim, dağıtım, toptan ve perakende satış, ithalat ve ihracat, piyasa işletimi olarak belirlenmiştir. Tüm bu faaliyetlerin ayrışması, bir kısmının özelleştirilmesi ve regülasyon faaliyetleri elektrik piyasasının karmaşık bir hukuki rejime tabi olmasına sebep olmuştur. Özellikle üretim, dağıtım, tedarik faaliyetlerinin farklı tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesi, uygulamada gerek tüketiciler gerekse mahkemeler tarafından bir takım kafa karışıklıklarına yol açmıştır. Tüm bu hususlar elektrik enerjisi sağlanan tüketicinin korunması ihtiyacını arttırmıştır.

Tüketicinin kendini koruyabilmesi için öncelikle bilgi sahibi olması gerektiği, ancak son derce dağınık ve teknik olan mevzuat sebebi ile doğru ve güncel bilgiye ulaşmasının oldukça zor olduğu görülmektedir. Bu amaçla hazırlanan kitapta; elektrik piyasasının tarihçesi ve işleyişi genel hatları ile açıklanmış, elektrik piyasası abonelik sözleşmeleri incelenmiş ve elektrik piyasası karşısında tüketicinin durumu, hakları ve karşılaştığı sorunlar ele alınmıştır.


Konu Başlıkları

  • Elektrik Piyasasının Özellikleri
  • Elektrik Piyasasının Gelişimi ve Faaliyetleri
  • Elektrik Piyasası Abonelik Sözleşmeleri
  • Elektrik Piyasası Karşısında Tüketicinin Durumu
  • Elektrik Piyasasında Tüketicinin Hakları
  • Elektrik Piyasasında Tüketicinin Karşılaştığı Sorunlar

İçindekiler

Önsöz 5
Sunuş 7
Kısaltmalar 13
Birinci Bölüm
ELEKTRİK PİYASASI
§1. ELEKTRİK PİYASASININ ÖZELLİKLERİ 15
I. Genel Olarak 15
II. Elektrik Piyasasının Özellikleri 16
A. Kamu Hizmeti Olma Özelliği 16
B. Evrensel Hizmet Olma Özelliği 17
C. Doğal Tekel Olma Özelliği 19
§2. ELEKTRİK PİYASASININ GELİŞİMİ VE FAALİYETLERİ 20
I. Elektrik Piyasasının Gelişimi 20
A. Özelleştirme Öncesi Dönem 20
B. Özelleştirme Çalışmaları 22
C. Elektrik Piyasasının Oluşumu 24
D. Elektrik Piyasasının İşleyişi 26
II. Elektrik Piyasası Faaliyetleri 28
A. Genel Olarak 28
B. Üretim Faaliyeti 28
C. İletim Faaliyeti 30
D. Dağıtım Faaliyeti 31
E. Toptan ve Perakende Satış Faaliyeti 32
F. İthalat ve İhracat Faaliyeti 34
G. Piyasa İşletim Faaliyeti 35
İkinci Bölüm
ELEKTRİK PİYASASINDA
ABONELİK (PERAKENDE SATIŞ) SÖZLEŞMESİ
§3. SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ 37
I. Genel Olarak 37
II. İltihaki Sözleşme Olması 39
III. Rızai Sözleşme Olması 42
IV. Tam İki Taraf Borç Yükleyen Sözleşme Olması 42
§4. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 43
I. Elektriğin Hukuki Niteliği 43
A. Elektriğin Mal Olduğu Görüşü 43
B. Enerji Edimi Görüşü 46
II. Sözleşmenin Süreklilik Niteliği 47
A. Art Arda Teslimli Sözleşme Görüşü 47
B. Sürekli Edimli Borç İlişkisi Görüşü 48
III. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 49
A. Genel Olarak 49
B. Satış Sözleşmesi Yönündeki Görüş 51
C. Sui Generis Sözleşme Yönündeki Görüş 53
D. Uygulanacak Hükümler 56
§5. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 57
I. Genel Olarak 57
II. Tedarik Şirketi 58
III. Abone / Tüketici 59
A. Genel Olarak 59
B. TKHK Kapsamında Tüketici Kavramı 60
C. Tüketici Olarak Abone Kavramı 64
D. Elektrik Piyasasında Tüketici Kavramı 65
1. Genel Olarak 65
2. Serbest Tüketici 65
3. Serbest Tüketici Olarak Organize Sanayi Bölgeleri 68
4. Serbest Olmayan Tüketici 69
5. Son Kaynak Tedariki 69
E. TKHK ve Elektrik Piyasası Kapsamında Tüketici Kavramı İlişkisi 70
§6. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI 72
I. Konu Unsuru 72
II. Bedel Unsuru 73
III. Anlaşma Unsuru 75
§7. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE SONA ERMESİ 76
I. Sözleşmenin Kurulması 76
II. Sözleşme Yapma Zorunluluğu 76
III. Şekil Şartı 79
IV. Sözleşmenin Sona Ermesi 81
A. Genel Olarak 81
B. Sözleşmenin Feshi 82
1. Olağan Fesih 82
2. Olağanüstü Fesih 83
C. Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi 84
§8. SÖZLEŞMENİN İKİLİ ANLAŞMADAN AYIRT EDİLMESİ 85
I. İkili Anlaşmanın Tanımı ve Özellikleri 85
II. İkili Anlaşmanın Unsurları 87
III. İkili Anlaşmanın Tarafları ve Tüketimi Düşük Serbest Tüketicilerin Durumu 91
Üçüncü Bölüm
ELEKTRİK PİYASASI KARŞISINDA
TÜKETİCİNİN DURUMU VE KORUNMASI
§9. TÜKETİCİNİN KORUNMASI 95
I. Tüketicinin Korunma Nedenleri 95
II. Tüketicinin Korunması Kavramının Gelişimi 97
III. Ülkemizde Tüketicinin Korunmasına İlişkin Süreç 98
A. Cumhuriyet Öncesi Dönem 98
B. Cumhuriyet Sonrası Dönem 99
§10. ELEKTRİK PİYASASI KARŞISINDA TÜKETİCİLERE VE TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İLE TÜKETİCİNİN HAKLARI 100
I. Genel Olarak 100
II. Hizmete Erişim Hakkı 101
III. Hizmetin Kaliteli ve Sürekli Olmasını Talep Hakkı 104
IV. Ayıplı İfa Karşısında Zararlarının Tazminini Talep Hakkı 108
V. Bilgilendirilme Hakkı 111
VI. Müşteri Hizmetlerine İlişkin Hakları 113
VII. Faturalama ve Fatura Sebebi İle Elektrik Enerjisinin Kesilmesine İlişkin Hakları 114
VIII. Gizliliğin Korunmasını Talep Hakkı 117
§11. ELEKTRİK PİYASASI KARŞISINDA TÜKETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 119
I. Tarife ve Faturaya İlişkin Sorunlar 119
A. Ulusal Tarife ve Kayıp Kaçak Bedeli 119
B. Diğer Tarife Bileşenleri 126
C. Vergi ve Fonlar 131
II. Güvence Bedelleri 133
III. Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar 136
IV. Kırılgan Tüketiciler (Vulnerable Consumers) Kavramı ve Hukukumuzdaki Durum 143
V. Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Eğitilmesi 146
VI. Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri 149
Sonuç 155
Kaynakça 167
Kavramlar Dizini 175

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153493
Yayın Tarihi 2020 Mart
Eklenme Tarihi 16 Mart 2020
Barkod 9789750259432
ISBN 9789750259432
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Aylin Yıldırım Dindar