Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • E–Spor: Hukuki Bakış E–Spor: Hukuki Bakış

E–Spor: Hukuki Bakış

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
259
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750269035

Stok Durumu: Stokta var

73,00 TL

Detayları

İnternetin sonsuz imkânları tüm dünyayı etkisi altına aldı, bu etki ise günden güne daha da artıyor. Bu durum, günümüzdeki her şeye bir şekilde yansırken, "e-spor" kavramını da hayatımıza soktu. Bu kavramda "spor" geçmesine rağmen bir spor faaliyeti sayılıp sayılmadığı başta olmak üzere birçok tartışma bulunuyor. Gitgide büyüyen profesyonel e-spor sektörü ve e-spor yayın platformları da bu tartışmaların gündemden düşmemesini sağlıyor.

Bu çalışmada, e-sporla ilgili birçok konuya ışık tutulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, e-spor kavramının tarihçesi, spor kavramlarıyla karşılaştırması ve çeşitli disiplinlerle ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca e-spor oyuncuları, kulüpler, federasyonlar ve yayın platformları gibi aktörler de farklı bağlamlarda değerlendirilerek, bunların birbirlerine karşı sorumlulukları da incelenmiştir. İlişkinin iş hukuku perspektifi, uygulama için fazlasıyla önemlidir.

Çalışmada ayrıca e-sporla ilişkilendirilebilecek esaslı temel hukuki düzenlemeler de detaylıca değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, e-sporun spor hukuku perspektifi, uygulamadaki sorunlar ve tartışmalarla birlikte değerlendirilmiştir. Başka bir gündem olan fikri mülkiyet hak sahipliklerinin de kitapta kapsamlı bir yeri olmuştur.

Çalışmamız, e-sporun dününden bugününe birçok konuyu ele aldığı için, sadece hukukçulara değil; e-spora ilgi duyan veya bu sektörde çalışan herkese hitap edecektir. Türkiye'de e-sporu bu kadar farklı yönleriyle ele alan ilk kitap olması ve halihazırda ülkemizde bu konularda bir yasal düzenleme olmaması sebebiyle, bu çalışmamız hukukçulara ve tüm ilgililerine yol gösterici olacaktır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

E–Doping
E–Spor Aktörleri: Oyuncular, Takımlar ve Oyun Şirketleri
Oyunların Hak Sahipliği
Yayın Platformları ve Turnuvalar
Oyuncuların Sözleşmeleri

İçindekiler

Önsöz 5
Kısaltmalar 13
GİRİŞ 15
BİRİNCİ BÖLÜM
E–SPOR KAVRAMI, TARİHÇESİ VE AKTÖRLERİ
I. E–SPOR NEDİR? 17
A. E–spor Tanımının Unsurları 19
1. Bilgisayar Oyunu 19
a. MOBA (Çevrimiçi Çok Oyunculu Savaş Arenası) 23
b. FPS (Birinci Şahıs Nişancı) 24
c. RTS (Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu) 24
d. Battle Royale 25
e. Spor Oyunları 25
f. MMORPG (Çok Katılımcılı Çevrimiçi Rol Yapma Oyunu) 26
g. Fighter (Dövüş) 26
2. Elektronik Sistemler Vasıtasıyla Oynanma 27
3. Rekabete Dayalı Olma 27
II. SPOR VE E–SPOR KARŞILAŞTIRMASI 29
A. Spor ve Modern Spor Kavramları 29
B. E–Sporun Spor Niteliği 30
C. E–Spor Kavramının Terimleşmesi ve Bu Amaçla Gerçekleştirilen Çalışmalar 37
D. Federasyonlar 39
1. Uluslararası Federasyonlar 39
2. Bölgesel Federasyonlar 40
3. Ulusal Federasyonlar 41
III. E–SPORUN DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ 42
A. Dijital Oyun Tasarımı 42
B. Medya 43
C. Sosyoloji 43
D. Psikoloji 44
E. Hukuk 44
IV. E–SPORUN TARİHÇESİ 47
A. Arcade Dönemi 49
B. 90’lar Dönemi 52
C. Uluslararası Turnuvalar Dönemi (2000’ler sonrası) 54
D. Türkiye’de E–spor 55
1. Türkiye’de Dijital Oyun Sektörünün Durumu 55
2. Türkiye’de İnternet Kafe Kültürü 58
3. Türkiye’de Düzenlenen E–spor Turnuvaları 60
4. Türkiye E–spor Federasyonu’nun Kuruluşu 61
E. E–sporun Ekonomik Gelişimi 63
F. Dijital Oyun Pazarı İstatistikleri 65
G. E–spor İstatistikleri 69
V. E–SPOR AKTÖRLERİ 73
A. E–spor Oyuncuları 73
B. E–spor Takımları 77
C. E–spor Kulüpleri 78
D. Oyun Şirketleri 79
E. E–spor Federasyonları 80
F. Organizatörler 81
G. E–spor Takipçileri 81
H. Sponsorlar 82
İ. E–spor Yayın Platformları 83
İKİNCİ BÖLÜM
SPOR HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN E–SPOR
I. Genel Olarak Spor Hukuku 87
II. E–spor, Sporun Hukuki Tanımına Dâhil Edilebilir mi? 88
III. Doping Kavramı ve E–Spordaki Bazı Görünümleri 91
A. IeSF Düzenlemeleri 95
1. IeSF Anti–Doping Kuralları 96
2. IeSF Müsabaka Kuralları 98
B. Türkiye’deki Durum 100
1. Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı Bir Maddenin Veya Metabolitlerinin Veya Belirteçlerinin Tespit Edilmesi 103
2. Yasaklı Bir Madde Veya Yasaklı Bir Yöntemin Sporcular Tarafından Kullanılması Veya Kullanılmaya Teşebbüs Edilmesi 104
3. Örnek Vermekten Kaçınmak, Örnek Vermeyi Reddetmek Veya Örnek Vermemek 105
4. Bulunabilirlik Kusurları 105
5. Doping Kontrolünün Herhangi Bir Bölümünü Bozmak Veya Bozmaya Teşebbüs Etmek, Hile Yapmak Veya Hile Yapmaya Teşebbüs Etmek 105
6. Yasaklı Bir Maddeyi Veya Yasaklı Bir Yöntemi Bulundurmak 105
7. Herhangi Yasaklı Bir Maddenin Veya Yasaklı Bir Yöntemin Yasadışı Ticaretini Yapmak Veya Yasadışı Ticaretini Yapmaya Teşebbüs Etmek 106
8. Herhangi Yasaklı Bir Madde Veya Yasaklı Bir Yöntemi Herhangi Bir Sporcuya Bir Müsabaka İçinde Tatbik Etmek Veya Tatbik Etmeye Teşebbüs Etmek Veya Müsabaka Dışında Yasak Olan Herhangi Yasaklı Bir Madde Veya Yasaklı Bir Yöntemi Herhangi Bir Sporcuya Müsabaka Dışındaki Bir Dönemde Tatbik Etmek Veya Tatbik Etmeye Teşebbüs Etmek 107
9. Suç Ortaklığı 107
10. Yasak İş Birliği 107
C. Turnuvalarda Uygulanan Diğer Doping Düzenlemeleri 110
D. E–Doping 111
IV. Şike (Match–fixing) ve Teşvik Primi 112
A. Türk Hukuku Kapsamında 112
B. Uluslararası Düzenlemeler 119
V. Yasadışı Bahis 120
A. Türk Hukuku Kapsamında 120
1. Yasadışı Bahis Suçunun İnternet Ortamında İşlenmesi 125
B. Uluslararası Düzenlemeler 129
VI. E–sporda Tahkim Yargılama Yolu 131
A. E–sporda Ulusal Tahkim 132
1. E–sporda Zorunlu Tahkim Yolu 132
2. E–sporda İhtiyari Tahkim Yolu 139
B. E–sporda Uluslararası Tahkim Yolu 140
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN E–SPOR
I. Genel Olarak 143
A. Eser Kavramı 144
B. Eser Sahipliği Kavramı 152
C. Fikir ve Sanat Eserlerinde Hak Sahipliği Kavramı 154
D. Geleneksel Eser Türlerinden Dijitale Dönüş: Multimedya Eserler 156
E. Bilgisayar Oyunlarının Eser Niteliği 160
1. Bilgisayar Oyunlarının Bilgisayar Programlarına Sağlanan Koruma Kapsamında Değerlendirilmesi 162
2. Bilgisayar Oyunlarının Veri Tabanlarına Sağlanan Koruma Kapsamında Değerlendirilmesi 165
3. Bilgisayar Oyunlarının Güzel Sanat Eserlerine Sağlanan Koruma Kapsamında Değerlendirilmesi 167
4. Bilgisayar Oyunlarının Sinema Eserlerine Sağlanan Koruma Kapsamında Değerlendirilmesi 168
F. Bilgisayar Oyunlarında Eser Sahipliği 171
G. Bilgisayar Oyunlarında Hak Sahipliği 174
H. Bilgisayar Oyunlarında Oyunculara Tanınan Haklar 178
II. E–SPORDA GÜNDEME GELEBİLECEK FİKRİ HAKLAR 183
A. Oyun Şirketleri Bakımından Gündeme Gelebilecek Fikri Haklar 184
B. Takım Oyuncuları Bakımından Gündeme Gelebilecek Fikri Haklar 195
C. Turnuva Organizatörleri Bakımından Gündeme Gelebilecek Fikri Haklar 197
III. Bilgisayar Oyunlarına Ait Yayınlar 202
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İNTERNET ORTAMINDAN YAPILAN
YAYINLARIN DÜZENLENMESİ KAPSAMINDA E–SPOR
İNTERNET ORTAMINDAN YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ KAPSAMINDA E–SPOR 205
BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞ HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN E–SPOR
I. E–spor Oyuncularının İş Hukuku Kapsamında Konumlandırılması 207
II. İş Kanunu kapsamında 208
III. Hizmet Sözleşmesi 209
IV. Tarafların Borçları 213
A. Oyuncuların Borçları 213
1. İş Görme Borcu 213
2. Özen ve Sadakat Borcu 214
3. Teslim ve Hesap Verme Borcu 215
4. Fazla Çalışma Borcu 216
5. Düzenlemelere ve Talimata Uyma Borcu 218
B. Takımın Borçları 219
1. Ücret Ödeme Borcu 219
2. İş Verme Borcu 221
3. İş Araç ve Malzemelerini Sağlama Borcu 221
4. Giderleri Ödeme Borcu 222
5. İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu 222
6. Tatil ve İzin Verme Yükümlülüğü 224
7. Hizmet Belgesi Verme Borcu 225
V. Hizmet Sözleşmesinin Devri ve Sona Ermesi 226
VI. Sporcu Sözleşmeleri 230
VII. Sözleşmenin Kurulması 231
VIII. Tarafların Borçları 232
A. Sporcunun Borçları 232
B. Kulübün Borçları 233
1. Ücret Ödeme Borcu 233
2. Prim Ödeme Borcu 235
3. Bonservis Bedeli Ödeme Borcu 235
4. Sporcuların Eğitimi ve Sağlığı İçin Gerekli Sağlık Personelini ve Spor Ekipmanlarını Temin Etme Borcu 236
IX. Sözleşmenin Sona Ermesi 236
A. Karşılıklı Sona Erdirme 236
B. Fesih 237
1. Sporcu Açısından Fesih Sebepleri 237
a. Ücret Alacağının Elde Edilememesi Nedeniyle Fesih 237
b. Ücret Dışı Alacakların Elde Edilememesi Nedeniyle Fesih 237
c. Sportif Nedenlerle Fesih 238
2. Kulüp Açısından Fesih Sebepleri 238
a. Baskı Feshi 238
b. Davranışsal Fesih 239
c. Kurumsal Fesih 240
d. Diğer Sebepler 240
X. Diğer Aktörler ile E–spor Oyuncuları Arasındaki İlişkiler 241
SONUÇ 243
Kaynakça 251
Kavram Dizini 257

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156603
Yayın Tarihi 2021 Mayıs
Barkod 9789750269035
ISBN 9789750269035
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ali Paslı, Görkem Gökçe, Nimet Karaca, Yağmur Yollu