Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Dernekler Hukuku

Hızlı Gözat

Teoride ve Uygulamada
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
349
Boyut :
16 x 23 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786054002641

Stok Durumu: Stokta var

125,00 TL

Detayları

"Dernekler Hukuku, kamu hukuku ve özel hukuk kapsamlarında yer alan, karma bir hukuk dalı özelliğini taşıyor. Dernekler Hukukunun bu özelliği, dernek amaçlarında ve kılavuz kılınan bu amaçları sağlamaya yönelik faaliyetlerde artan çeşitliliğin ve özgünlüğün bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle kitap, söz konusu yapılanma göz önünde tutularak hazırlandı. Yürürlükteki hukuk kuralları, kuralın özüyle denetlenmiş sözünden çıkartılabilecek anlam bakımından dikkate alındı ve yorumlandı. Böylece yorumlanan pozitif hukuk kurallarının, aynı yürürlük yöntemiyle değiştirilebileceği veya kaldırılabileceğine inanılarak, bu kurallara ilişkin varsa eleştiriler, görüş ve öneriler sunuldu. Kitapta hukuk bilimi ve hukuk tekniği konularındaki düşüncelerimiz aktarılırken, somut olaylar ve işlemler esas alındı.
Kitapta derneklerle ilgili genel bilgiler sunulup, derneğin kuruluşu, dernek üyeliği, derneğin organları, derneğin faaliyetleri ve derneğin sona ermesi bölüm başlıkları altında; derneğin kuruluşundan, sona ermesine değin gerçekleşecek süreç ve aşamalarda hukuksal oluşumu ve çalışması incelendi. Kitapta, teoride ve uygulamadaki görüşlere, karşılaştırmalı olarak yer verildi." (Önsözden).

İçindekiler

Önsöz V
İçindekiler VII
Kısaltmalar XVI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
1. Dernek Olgusu 1
1.1.Terim 1
1.2.Kavram 2
1.3. Derneğin Tanımı ve Öğeleri 2
1.3.1. Derneğin Tanımı 2
1.3.2. Derneğin Öğeleri 3
1.3.2.1. Kişi Topluluğu 3
1.3.2.2.Amaç 4
1.3.2.3. Tüzel Kişilik 6
2.Türk Dernekler Hukukunda Tarihi Gelişim 7
2.1.CumhuriyetÖncesi 7
2.2.Cumhuriyet Dönemi 8
3.Dernek Kurma Özgürlüğü 12
4.Dernekleri Düzenleyici Kurallar 17
İKİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN KURULUŞU
1. Kuruluşİlkeleri 19
1.1.Serbestlik 19
1.2.Bağımsızlık 19
2.Dernek Türleri 20
2.1.Yalın Dernekler 20
2.2.Kamu Yararına Çalışan Dernekler 20
2.3.Ticari İşletme İşleten Dernekler 32
2.4.Çocuk Dernekleri 35
2.5.Gençlik ve Spor Dernekleri 36
2.6.Yabancı Dernekler 37
2.7.DernekPlatformu 39
2.8.SiyasiPartiler 40
3.Dernek Üst Kuruluşları 41
3.1.GenelOlarak 41
3.2.Federasyonlar 42
3.3.Konfederasyonlar 42
3.4.OrtakHükümler 42
4.DernekAltKuruluşları 43
4.1.Şube 43
4.2.Temsilcilik 44
5.Kuruluş 45
5.1.Genel Olarak 45
5.2.Tüzel Kişiliğin Kazanılması 45
5.3.Kurucu Koşullar 47
5.3.1.Dernek Kurma İradesi 47
5.3.2.Dernek Kuruculuğu 47
5.3.2.1. Kurucu Sayısı 47
5.3.2.2. Kurucular 48 5.3.2.2.1. Gerçek Kişiler 48
5.3.2.2.2. Tüzel Kişiler 50
5.3.3. Kuruluşun Bildirimi 51
5.3.4.İnceleme 51
5.3.5. Derneğin Kütüğe Yazımı 53
5.3.6. İlk Genel Kurul Toplantısı 53
6.Derneğin Tüzüğü 54
6.1.Kavram 54
6.2.Tüzüğün Biçimi 54
6.3.Tüzüğün Hukuksal Niteliği 54
6.4.Tüzüğün Kapsamı 54
6.5.Tüzüğün Değiştirilmesi 56
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN ÜYELİĞİ
1.Üyelik Kavramı 57
2.Üye Olma 60
3.ÜyelikKoşulları 64
3.1.Ehliyet 64
3.1.1.Gerçek Kişiler 64
3.1.2.Tüzel Kişiler 65
3.2.Tüzük Koşulları 65
4.Üyelik Hak ve Yükümlülükleri 66
4.1.ÜyelikHakları 66
4.1.1.GenelOlarak 66
4.1.2.Katılma Hakları 67
4.1.3.Yararlanma Hakları 68
4.1.4.Koruma Hakları 68
4.2.Üyelik Yükümlülükleri 69
4.2.1.Genel Olarak 69
4.2.2.Ödenti Verme Borcu 70
4.2.3.Öbür Yükümlülükler 72
4.2.3.1Dernek Düzenine Uymak 72
4.2.3.2.Derneğe Sadakat 72
4.3.3.3.Dernek Amacına Uygun Davranmak73
5.Üyelikten Çıkma 73
5.1.Kendiliğinden Çıkma 73
5.1.1.Kavram 73
5.1.2.Kişiliğin Sona Ermesi 73
5.1.3.Üyelik Niteliğinin Yitirilmesi 74
5.2.Çekilme 76
5.3.Çıkarma 77
5.3.1.Çıkarma İşlemi 77
5.3.2.Çıkarma Nedenleri 78
5.3.2.1.Genelde. 78
5.3.2.2.Tüzükte Neden Gösterme 78
5.3.2.3.Haklı Nedenle Çıkarma 80
5.3.3.Çıkarma İşleminin Denetimi 80
5.3.3.1.Kavram 80
5.3.3.2.Yöntem Ölçütünde Denetim 81
5.4.Çıkmanın Sonuçları 83
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI
1.Organ Kavramı 85
2.Derneğin Organları 86
2.1.Organ Türleri 86
2.2.Genel Kurul 88
2.2.1.Niteliği 88
2.2.2.Görev ve Yetkileri 89
2.2.3.Toplantıya Çağrılması 90
2.2.3.1.Kurul Oluşturma Zorunluluğu 90
2.2.3.2. Toplantı Türleri 90
2.2.3.2.1. İlk Toplantı 90
2.2.3.2.2. Olağan Toplantı 91
2.2.3.2.3. Olağanüstü Toplantı 93
2.2.3.3.Toplantı Çağrısı 94 2.2.3.3.1. Çağrı Zorunluluğu 94
2.2.3.3.2. Çağrının Hukuksal Niteliği 95
2.2.3.4.Çağrı Yetkisi 95
2.2.3.4.1. Yönetim Kurulu 95
2.2.3.4.2. Denetim Kurulu 95
2.2.3.4.3. Azınlık 96
2.2.3.4.4. Kayyım 100
2.2.3.5.Çağrı Yöntemi 105
2.2.3.5.1. Yöntemin Amacı 105
2.2.3.5.2. Çağrı Biçimi 106
2.2.3.5.2.1. Genel Olarak 106
2.2.3.5.2.2. Bildirim 107
2.2.3.5.2.2.1. Gazete İlanıyla Bildirim 107
2.2.3.5.2.2.2. Posta Yoluyla Bildirim 108
2.2.3.5.3. Çağrı İçeriği 109
2.2.3.5.3.1. Toplantı Günü ve Saati 110
2.2.3.5.3.2. Toplantı Yeri 110
2.2.3.5.3.3. Gündem 111
2.2.3.5.4. Toplantının Yapılamaması 112
2.2.4. Toplantısız ve Çağrısız AlınanKararlar
2.2.5.Toplanması 114
2.2.5.1. Toplantıya Katılma Hakkı 114
2.2.5.2. Toplantıda Oy Hakkı 116
2.2.5.2.1. Oy Hakkı Kavramı ve Tanımı 116
2.2.5.2.2. Oy Hakkının Hukuksal Niteliği 116
2.2.5.3. Oy Hakkının Özellikleri 117
2.2.5.3.1. Kazanılmış Hak ve Vazgeçilmezlik117
2.2.5.3.2. Üyeye Bağlılık 118
2.2.5.3.3. Koşulsuzluk 118
2.2.5.4. Oy Hakkını Kullanma İlkeleri118
2.2.5.4.1. Yalnızca Genel Kurulda Kullanma118
2.2.5.4.2. Belirli Bir Biçim ve Yöntemde Kullanma119
2.2.5.4.3. Özgürce ve Serbestçe Kullanma121
2.2.5.5.Oy HakkınınKullanılmasındaSınırlamalar122
2.2.5.5.1. Genel Olarak 122
2.2.5.5.2. Sınırlamalar 123
2.2.5.5.3. Sınırlamalara Aykırılığın Yaptırımı126
2.2.6.Genel Kurulun Çalışması 127
2.2.6.1.Toplantıya Katılma Hakkının Tespiti127
2.2.6.2.Toplantı Yetersayılarının Tespiti129
2.2.6.3.Toplantıyı Gündemiyle Sürdürmek131
2.2.6.4.Toplantıyı Yöntemiyle Yürütmek 133
2.2.7.Genel Kurulda Karar 138
2.2.8.Genel Kurul Sonuç Bildirimi 141
2.2.9.Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve İptal Davaları 142
2.2.9.1.Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı142
2.2.9.1.1. Genel Olarak 142
2.2.9.1.2. Sakatlık Türleri 148
2.2.9.1.2.1. Yokluk 148
2.2.9.1.2.2. Geçersizlik 149 2.2.9.1.2.3. İptal Edilebilirlik 155
2.2.9.1.2.3.1. Genel Olarak 155
2.2.9.1.2.3.2. İptal Edileb Karar 2.2.9.1.2.3.3. İptal Nedenleri 157
2.2.9.1.2.3.3.1. Kanuna Aykırılık 2.2.9.1.2.3.3.2. Tüzüğe Aykırılık 2.2.9.1.2.3.3.3. Dürüstlük Davralınma Kurallarına
Aykırılık 161
2.2.9.2. İptal Davası 163
2.2.9.2.1. Genel Olarak 163
2.2.9.2.2. Davanın Tarafları 166
2.2.9.2.2.1. Davacılar 166
2.2.9.2.2.1.1. Dernek Üyeleri 2.2.9.2.2.1.1.1. Toplantıya KatılanÜyeler 2.2.9.2.2.1.1.2.ToplantıyaKatılmayaÜyeleri 2.2.9.2.2.1.2. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları ve Üyeleri 169 2.2.9.2.2.1.3. Cumhuriyet Savcılığı 169 2.2.9.2.2.2. Davalı 170 2.2.9.2.3. İptal Davasında Süre 171
2.2.9.2.4. İptal Davasının Görülmesi 173
2.2.9.2.4.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 173
2.2.9.2.4.1.1. Görevli Mahkeme 2.2.9.2.4.1.2. Yetkili Mahkeme 174
2.2.9.2.4.2. Tahkim 176 2.2.9.2.5. Yargılama Usulü 178
2.2.9.2.5.1. Genel Olarak 178
2.2.9.2.5.2. Özel Olarak 182
2.2.9.2.5.2.1. Davaların Birleştirilmesi 182 2.2.9.2.5.2.2. Davaya Müdahale 183
2.2.9.2.5.2.3. Kararın İcrasının Geri Bırakılması185
2.2.9.2.6. İptal Kararının Etkisi 187
2.2.9.2.7. Kötü Niyetle İptal Davası Açanların Sorumluluğu 189
2.3. Yönetim Kurulu 191
2.3.1.Kavram 191
2.3.2.Yönetim Kurulunun Oluşumu 191
2.3.3.Yönetim Kurulunun Görevleri 193
2.3.3.1.Dernek İşlerini Görmek 193
2.3.3.2. Dernek Tüzel Kişiliğini Temsil195
2.3.4.Yönetim Kurulu Kararları 196
2.3.5.Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu197
2.4.Denetim Kurulu 200
2.4.1.Kavram 200
2.4.2.Denetim Kurulunun Oluşumu201
2.4.3.Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri203
2.4.4.Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu205
BEŞİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN FAALİYETLERİ
1.Genel Olarak 207
2.Olağan Faaliyetler 207
2.1.Yardım ve İşbirliği 208
2.2.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler209
2.3.Gelir Sağlama, Giderde Bulunma 210
2.4.Taşınmaz Mal Edinme 211
2.5.Sandık Kurma 213
3.Uluslararası Faaliyetler 215
3.1.Faaliyet Serbestliği 215
3.2.Yabancı Dernekler 215
4.İzne Bağlı Faaliyetler 215
4.1.Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri için Tesisler215
4.2.Lokal Açma 216
5.Yasaklar 216
5.1.Kullanma Yasağı 216
5.2.Amaç Dışında Faaliyet Yasağı 217
6.Derneğin Dış Denetimi 218
6.1.Kolluk Denetimi 218
6.2.İdari Denetim 220
6.3.Mali Denetim 223
7.Dernekler Dairesi Başkanlığı 224
ALTINCI BÖLÜM
DERNEĞİN SONA ERMESİ
1.Genel Olarak 227
2.Derneğin Dağılması 227
2.1.Kendiliğinden Dağılma 227
2.1.1.Kendiliğinden Dağılma nedenleri 229
2.1.1.1.Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin
Olanaksız Duruma Gelmesi 229
2.1.1.2.Sürenin Dolması 230
2.1.1.3. İlk Genel Kurul Toplantısının Süresinde Yapılmaması 230
2.1.1.4.İlk Genel Kurul Toplantısında Zorunlu Organların Oluşturulmamış Bulunması 231
2.1.1.5. Derneğin Borç Ödemede Acze Düşmüş Bulunması 231
2.1.1.6.Tüzük Gereğince Yönetim Kurulunun OluşturulmasınınOlanaksız Duruma Gelmesi 232
2.1.1.7.Olağan Genel Kurul Toplantısının İki Defa Üst Üste Yapılamaması 233
2.1.1.8. Üye Sayısının Yasal Yetersayı Altına Düşmesi 234
3.Derneğin Dağıtılması 235
3.1.Genel Kurulu Kararıyla Dağıtılma 235
3.2.Mahkeme Kararıyla Dağıtılma 235
3.2.1.Genel Olarak 235
3.2.2.Özel Olarak 236
3.2.2.1. Amacın Yasaya veya Ahlaka Aykırı Duruma Gelmesi 236
3.2.2.2. Kuruluştaki Eksiklik ve Aykırılıkların Giderilmemesi 241
3.2.2.3.Faaliyetlerde Kullanma ve Kurulma Yasaklarına Aykırılık 241
3.3İdari Kararla Dağıtılma 242
4.Derneğin Sona Ermesinin Hukuksal Sonuçları 242
4.1.Genel Olarak 242
4.2.Malvarlığının Tasfiyesi 243
4.3.Malvarlığının Özgülenmesi 243
5.Derneğin Kütükteki Kaydının Silinmesi 244
MEVZUAT
2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 247
4721 sayılı Türk Medenî Kanunu 251
4722 Sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun 261
5253 sayılı Dernekler Kanunu 263
Dernekler Yönetmeliği 275
KAYNAKÇA 345

Ek Bilgi

Ürün Kodu 135886
Yayın Tarihi 2010 Ocak
Eklenme Tarihi Seçenekler Arasında Değil
Barkod 9786054002641
ISBN 9786054002641
Yayınevi Vedat
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Zafer Saka