Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Cumhuriyet Savcısının El Kitabı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
556
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9786050514056

Stok Durumu: Stokta var

650,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 585,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ....................................................................VII

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ......................................................................... IX

BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ...................................................................... XI

İÇİNDEKİLER ......................................................................................... XV

1. BÖLÜM

SAVCININ STATÜSÜ

I. GENEL BİLGİLER ................................................................................1

A. Savcılık Örgütü ................................................................................1

Savcılık-Mahkeme İlişkisi ...............................................................2

B. Savcının Hukuki Statüsü..................................................................3

1. Yürütme Erki İçinde Oluşu.......................................................3

a. Göreve İlişkin Denetleme Yetkisi ......................................3

b. Savcılığı Yönetme Yetkisi..................................................3

2. Savcının Adalet Bakanı ile İlişkisi...............................................6

3. Savcının Atanması .......................................................................7

4. Savcıya Tanınan Güvenceler .......................................................7

5. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Varlığı .........................7

6. Savcının Görev Alanı.................................................................16

II. SAVCININ GÖREVLERİ....................................................................21

A. Araştırma ve Kovuşturma Görevi..................................................21

B. Kamu Davasını Açma ve Yürütme..................................................21

C. Yargılama Önlemlerin (Koruma Tedbirlerine) Başvurabilme .......21

D. Kanun Yoluna Başvurma ................................................................ 22

E. Cezaların İnfazı ............................................................................... 22

F. Bazı Hukuk Davalarını Açma ve Yürütme...................................... 22

III. SAVCININ YARDIMCILARI............................................................... 22

A. Savcı Yardımcısı ( * ) ..................................................................... 23

1. Genel Olarak.............................................................................. 23

2. Savcı yardımcısının hukuki statüsü ........................................... 24

a) Savcı yardımcılığı süresi ve eğitim(m. 10)(*) ................... 24

b) Savcı yardımcılığı koşulları(m. 7) )(*).............................. 27

c) Hâkim ve savcı yardımcılarının nitelikleri(m. 8) )(*)........ 27

d) Hâkim ve savcı yardımcılığına......................................... 29

e) Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi içinde göreve son

verme(m.12) (*) ............................................................... 30

f) Savcı yardımcısının görev ve yetkileri(m. 10/A) )(*) ...... 30

B. Kolluk.............................................................................................. 35

1. Genel Olarak Görevi.................................................................. 35

2. Kolluğun Ceza Yargılamasındaki Görevi.................................. 36

a. Suçu Araştırma................................................................... 36

b. Bazı Yargılama Önlemlerine Başvurma Yetkisi................ 36

c. Suçla İlgili İhbar ve Şikâyetleri Kabul Görevi................... 36

C. Sulh Yargıçları ................................................................................ 37

2. BÖLÜM

SAVCININ HAZIRLIK SORUŞTURMASINDAKİ GÖREVİ

I. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ BAŞLAMASI ................................. 39

Suç Duyurusunun Yapılması (İhbar) ................................................... 40

1. Kamu Makamlarının Suç Duyurusu .......................................... 40

2. Kişilerin Suç Duyurusu..............................................................41

3. Şikayet Üzerine Öğrenme..........................................................41

II. HAZIRLIK SORUŞTURMASI FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ.....42

A. Faaliyetin Yönetimi.........................................................................42

B. Araştırma İşlemleri..........................................................................44

C. Araştırma Görevinin İki Yönlü Oluşu.............................................44

D. Araştırmanın Gizli Yürütülmesi......................................................45

E. Araştırmanın Dağınık ve Biçime Bağlı Olmaksızın Yürütülmesi ...45

F. Hazırlık Soruşturmasında Savcılıklar Arası Yetki Sorunu ve

Çözümü..........................................................................................45

G. İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169) .......................................46

H. İşlemlerin Bildirimi.........................................................................46

1. Kavram ......................................................................................46

2. Bildirim Çeşitleri .......................................................................47

a. Doğrudan Doğruya Bildirimler ..........................................47

b. Vasıtalı Bildirimler.............................................................48

III. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA SAVCININ DIŞINDAKİ

YETKİLİLER .......................................................................................51

A. Kolluk..............................................................................................51

1. Adlî Kolluk ve Görevi ...............................................................53

2. Adli Görevde Aykırılıklar ve Soruşturma Yöntemleri ..............53

3. Kolluğun Savcının Emriyle İşe Girişmesi .................................54

4. Kolluğun Kendiliğinden İşe Girişmesi ......................................54

B. Sulh Yargıcı.....................................................................................55

IV. SAVCININ DAVA AÇMA MECBURİYETİ VE TAKDİR

YETKİSİ ...............................................................................................56

V. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ SONUÇLANMASI .......................59

İşin Sona Ermesi .................................................................................. 59

1. Çeşitli Olasılıklar....................................................................... 59

a. Kovuşturmanın Caiz Olmaması ......................................... 59

b. Eylemin Cezalandırılmaması ............................................. 59

c. Failin Cezalandırılamaması................................................ 60

d. Failin Suçsuzluğunun Anlaşılması ya da Yeterli Şüphe

İçin Delil Elde Edilememesi............................................. 60

e. Kamu Yaranının Eksikliğin Saptanması ............................ 60

2. Son verme Yetkisi, Kararı ve Bunun Bildirimi ......................... 60

3. Takipsizlik Kararı (Kovuşturmama Kararı) Ve Bu Karara

İtiraz ....................................................................................... 60

4. Hazırlık Soruşturmasının Yeniden Yapılması........................ 67

5. İddianamenin İadesi (m.174).................................................. 68

6. Davanın Açılması................................................................... 71

a. Davanın Kamu Davası Oluşu........................................... 71

b. Savcının Kovuşturma Çeşitleri .......................................... 72

c. Kamu Davasının Açılmasının Sonuçları............................ 72

7. İddianame .................................................................................. 74

3. BÖLÜM

SAVCININ DELİL TOPLAMA İŞLEMLERİ

I. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ YÜRÜTÜLMESİ............................ 77

II. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA KEŞİF .......................................... 78

III. YER GÖSTERME.................................................................................. 79

IV. İFADE ALMA........................................................................................ 80

V. KAVRAM................................................................................................ 80

VI. SORGU VE İFADE ALMA YÖNTEMİ ............................................... 81

A. Çağrının Yapılması .........................................................................81

B. Kimlik Tespiti..................................................................................82

C. Suçlamayı Bildirme.........................................................................83

D. Müdafiden Faydalanma Hakkı........................................................83

E. Yakalamayı Bildirme.......................................................................85

F. Cevap Vermek Yükümünün Olmaması (Susma Hakkı)..................85

G. Lehte Olan Delilleri İleri Sürme Olanağı........................................86

H. İfade ya da Sorgunun Tutanakla Tespiti..........................................88

I. 147’nci Madde ile 191’inci Madde İlişkisi.......................................88

İ. Yasak Sorgu Yöntemleri...................................................................89

VII. BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA................................................................92

VIII. KAVRAM............................................................................................92

A. Genel Tecrübe Kurallarını Bildirme................................................92

B. Özel Bilgi Sahibi Kişinin Gözlemleyebileceği Olguları Tespit ......92

C. Özel Bilgiyle Bilimsel Kuralları Uygulayıp Sonuç Çıkarmak ........93

D. Bilirkişinin Doğrudan Doğruya Yargıcın Yardımcısı Oluşu...........93

E. Bilirkişinin Özel Bilgiye Sahip ve Ancak Yargıcın Emriyle

Faaliyette Bulunan Kişi Oluşu .......................................................93

F. Bilirkişiden Yararlanma Sınırı.........................................................94

1. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyetinin Olmaması ......................94

2. Sanığın Şuurunun Tetkiki (m.74) ..............................................95

3. Ölü Muayenesi ve Otopsi (m. 86, 87)........................................96

4. Zehirlenme Şüphesi Olan Haller (m.89)....................................97

5. Kalpazanlık Halleri (m. 73) .......................................................97

6. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi (m.75)........................97

7. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi (m.76)..................................99

8. Kadının Muayenesi..................................................................100

9. Moleküler Genetik İncelemeler............................................... 100

a. Yargıcın Kararı ve İnceleme Yapılması........................... 101

b. İnceleme Sonuçlarının Gizliliği ....................................... 101

10. Fizik Kimliğin Tespiti (m.81)................................................ 101

11. Yönetmelik ............................................................................ 102

12. Bilirkişinin Duruşmada Açıklama Yapması (m.68).............. 107

13. Bilirkişi Raporunda Eksiklik ve Çelişkinin Varlığı............... 107

14. Bilirkişilik Yapmak Mecburiyetinin Olmaması-Resmi

Bilirkişilik............................................................................. 108

15. Bilirkişinin Yasaklanması, Reddi ve Çekinmesi (İstinkâf) ... 109

16. Uzman Mütalaası (m.67/son) ................................................ 110

17. a. Bilirkişinin Hukuki Statüsü ............................................... 111

b. Bilirkişinin Ödevleri....................................................... 111

18. Bilirkişinin Görevini Yapmamasının Yaptırımı .................... 112

19. Bilirkişinin Hakları................................................................ 112

IX. TANIK DİNLEME............................................................................... 112

A. Kavram.......................................................................................... 113

1. Herkesin Tanık Olabilmesi...................................................... 113

2. Tanıklığın Öteki Yargılama Süjeleriyle Bağdaşıp

Bağdaşmadığı....................................................................... 113

B. Tanığın Ödevleri ........................................................................... 114

1. Yargıç Önünde Hazır Bulunma ............................................... 114

2. Beyanda Bulunma.................................................................... 115

a. Sınırsız Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar................... 115

b. Sınırlı Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar..................... 115

c. Tanıklık Yapmaları İzne Bağlı Olanlar............................ 116

d. Bazı Sorulara Cevap Vermekten Çekinebilen Tanıklar... 116

C. Yemin Etme...................................................................................116

1. Yemin Mecburiyeti..................................................................116

2. İstisnalar...................................................................................117

a. Yemin Yasağı Uygulanan Tanıklar..................................117

b. Yeminden Çekinme Hakkı Olanlar..................................117

3. Tanıklıktan ve Yeminden Nedensiz Çekinme .........................117

X. TANIĞIN DİNLENMESİ VE YEMİN ETTİRİLMESİ........................119

A. Tanığın Dinlenmesi.......................................................................119

1. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma .......................................119

2. Tanıkları Tek Tek Dinleme......................................................119

3. Tanıkları Dinleme Yöntemi.....................................................119

4. Sanıklar İçin Öngörülen Yasak Sorgu Yöntemlerinin

Tanıklar İçin de Uygulanması ..............................................119

5. Tanığın Korunması ..................................................................120

B. TANIĞIN YEMİN ETMESİ.........................................................121

a. Yemin Ettirme Yetkisi .............................................................121

b. Tanıkların Ayrı Ayrı Yemin Etmesi ........................................121

c. Yeminin Biçimi........................................................................122

1. Yeminin Formülü .............................................................122

2. Yeminin Yöntemi.............................................................122

3. Dilsizin Yemini ................................................................122

D. Tanığın Tekrar Dinlenmesinde Yemini...........................122

XI. TANIĞIN HAKLARI...........................................................................123

A. Olay Hakkında Bilgisini Tam Olarak Anlatma.............................123

B. Yargılama Sırasında Saldırılardan Korunma.................................123

C. Tanığa Tazminat Verilmesi ...........................................................123

4. BÖLÜM

SAVCININ İSTİNABE (TALİMAT YAZMA) YETKİSİ

İSTİNABE (TALİMAT YAZMA)............................................................. 125

I. Kavram.................................................................................................... 125

II. Uygulaması ............................................................................................ 127

III. Amacı.................................................................................................... 127

5. BÖLÜM

SAVCININ YARGILAMA ÖNLEMLERİNE (Koruma Tedbirleri)

BAŞVURMA YETKİSİ

I. GENEL OLARAK .................................................................................. 129

II. SAVCININ ÇEŞİTLİ ÖNLEMLERDEKİ YETKİSİ............................ 130

Arama................................................................................................. 130

1. Kavram .................................................................................... 130

2. Kapalı Yerlerde Arama............................................................ 131

a. Şüpheliye Ait Yerlerde..................................................... 131

b. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama (m.117)............. 133

c. Avukat Bürosunda Arama (m.130).................................. 134

3. Kişinin Üzerini Arama............................................................. 134

a. Arama - Tarama ............................................................... 135

b. Elkoyma ........................................................................... 137

II. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA

(m.128)................................................................................................ 139

III. ELKOYMA YETKİSİ.......................................................................... 143

A. Elkoyma Önleminin Uygulanması............................................... 144

B. Elkonulması Yasak Eşya ............................................................. 145

1. Sanıkla Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olan Kişiler Arasında

Gönderilmiş Mektuplar (m. 126)..........................................145

2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (m.125).................145

3. Basın Araçlarının Korunması: Zapt, Müsadere ve

İşletmekten Alıkoyma Yasağı...............................................146

4. Tutuklu Sanıkla Müdafii Arasında Gönderilen Mektuplar

(m.144) .................................................................................147

C. Özel Elkoyma Türleri....................................................................147

D. Basılmış Eserlere Elkoyma ...........................................................148

1. Süreli ya da Süresiz Yayınların Toplatılması ..........................149

2. Yabancı Ülkelerde Yayımlanmış Basılı Eserlerin Türkiye’de

Dağıtılmasının ve Satışa Sunulmasının Yasaklanması.........151

3. Türkiye’de Basılmış Eserlerin Dağıtımının Engellenmesi ......152

4. Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma

(m.130) .................................................................................153

5. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde

Arama, Kopyalama ve Elkoyma (m.134).............................153

6. Şirket Yöntemi İçin Kayyım Tayini (m.133)...........................154

7. Elkonulan Eşyanın İadesi.........................................................157

E. Elkonulan Eşyanın Korunması veya Elden Çıkarılması................157

IV. HABERLEŞME ARAÇLARININ DİNLEMEYE ALINMASI...........158

A. Türk Hukuku .................................................................................158

1. CMK’nın Hükümleri................................................................158

a. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması

Konusunda CMK’nın Düzenlemesi ile İlgili

Değerlendirme ................................................................165

b. Avukatlarla İlgili İstisna (m.136) ...................................166

B. Alman Hukuku.............................................................................166

1. Genel Olarak.........................................................................166

2. Dinlemenin Şartları .............................................................. 167

a. Maddi Şartlar.................................................................. 167

b. Şekli Şartlar.................................................................... 168

c. Hukuki Sonuçlar............................................................. 169

V. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME..................................................... 171

6. BÖLÜM

SAVCILIĞIN DOSYA OLUŞTURMASI VE DOSYANIN

İNCELENMESİ

I. GENEL OLARAK.............................................................................. 191

II. DOSYANIN İNCELENMESİ............................................................ 191

7. BÖLÜM

DURUŞMADA VE KANUN YOLUNDA SAVCILIK

I. GENEL OLARAK .................................................................................. 199

II. SAVCININ DURUŞMADA HAZIR BULUNMASI............................ 200

III. SAVCILIĞIN İSTEM VE MÜTALAALARI...................................... 201

IV. ESAS HAKKINDA MÜTALAA......................................................... 203

V. KANUNYOLUNDA SAVCILIK.......................................................... 205

A. İSTİNAF ....................................................................................... 206

1. KONUSU VE NİTELİĞİ........................................................ 206

2. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ...................................... 206

3. İSTİNAFA AÇIK VE KAPALI OLAN HÜKÜMLER

(M.272)................................................................................. 208

4. İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ (M.273) ................................ 209

5. ESKİ HALE GETİRME SÜRESİ İÇİNDE İSTİNAF

SÜRESİNİN İŞLEMESİ (M.274)........................................ 209

6. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN ETKİSİ (M.275)..........................209

7. İSTİNAF İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE

REDDİ (M.276)....................................................................210

8. İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI (M.277).....210

9. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAVCISININ

GÖREVİ (m.278) .................................................................211

10. DOSYA ÜZERİNDE ÖN İNCELEME (m.279)..................211

11. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE

KOVUŞTURMA (m.280) ....................................................212

12. DURUŞMA HAZIRLIĞI (m.281) .......................................214

13. İSTİSNALAR (m. 282)........................................................215

14. SANIK LEHİNE BAŞVURU HALİNDE VERİLECEK

HÜKÜM (m.283) .................................................................217

15. ISRAR (DİRENME) YASAĞI (m.284)...............................217

16. ÖZEL YASALARDAKİ HÜKÜMLERE KARŞI

İSTİNAF YOLU (m.285).....................................................218

17. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET

BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZ YETKİSİ.............................220

18. İSTİNAF KANUNYOLUNA ELEŞTİREL YAKLAŞIM...221

a. Genel Olarak...................................................................221

b. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması .......................221

c. CMK’da İstinaf Kanunyolu..............................................222

B. TEMYİZ YARGILAMASI...........................................................253

8. BÖLÜM

BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME

SERİ MUHAKEME USULÜ.....................................................................293

Seri Yargılama ............................................................................................296

I- Genel Olarak ........................................................................................... 296

II- Seri yargılamaya konu olabilecek olan suçlar ....................................... 297

III- Seri yargılamada bilgilendirme ............................................................ 297

IV- Seri yargılama teklifi............................................................................ 297

V- Seri yargılamada savcının cezayı belirlemesi........................................ 297

VI- Seri yargılamada seçenekler................................................................. 298

VII- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanması(HAGB)... 298

VIII- Güvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi............................................ 299

IX- Savcının mahkemeden seri yargılamayı istemesi................................. 299

X- Mahkemenin seri yargılamada hüküm kurması.................................. 300

XI- Seri yargılamada elde edilen belge ve bilgilerin daha sonra

kullanılması yasağı.............................................................................. 300

XII- Seri yargılamaya konu suçun iştirak halinde işlenmesi ...................... 301

XIII- Seri yargılama yasağı......................................................................... 301

XIV- Seri yargılamaya engel haller............................................................ 301

XV- Mahkemenin kurduğu seri yargılama hükmüne karşı kanun yolu ...... 302

XVI- Yönetmelik çıkarılması ..................................................................... 302

XVII- Seri Yargılama ile ilgili geçici hüküm............................................. 303

9. BÖLÜM

BASİT YARGILAMA

BASİT YARGILAMA USULÜ................................................................. 337

BASİT YARGILAMA YOLU ................................................................... 338

I. Genel olarak................................................................................. 338

II. Basit yargılamanın uygulanma olanağı........................................ 338

IV. Mahkemenin hüküm kurması ...................................................... 340

V. Mahkemeye tanınan seçenek yetkiler.......................................... 340

VI. Basit yargılama hükmüne karşı kanunyolu..................................340

VII. Mahkemenin basit yargılamadan cayması............................341

VIII. Basit yargılamanın istisnaları ...............................................341

IX. Basit yargılama ile birleştirme yasağı..........................................341

X- Basit Yargılama ile ilgili geçici hüküm .......................................341

10. BÖLÜM

ÖNÖDEMEDE SAVCILIK

I. KAVRAM...........................................................................................383

II. UYGULAMA ALANI........................................................................386

A. Eylemin Adli Para Cezasını Gerektirmesi ...................................386

B. Eylemin Üç Aya Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Suç Olması .386

C. SAVCININ ÖNÖDEME GİRİŞİMİ............................................387

D. BAŞARISIZ ÖNÖDEME GİRİŞİMİNİN SONUÇLARI ...........387

III. SAVCININ ÖNÖDEME GİRİŞİMİNDE BULUNMAKSIZIN

DAVA AÇMASI.................................................................................388

11. BÖLÜM

UZLAŞTIRMA

I. TERİM VE KAVRAM............................................................................389

II. UZLAŞMANIN UNSURLARI..............................................................389

A. Taraflar..........................................................................................389

B. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Suçlar..............................................389

C. Diğer Yasalarda Uzlaştırma .........................................................390

D. Uzlaştırma Yasağı........................................................................390

E. Uzlaştırma İşlemleri.....................................................................391

F. Uzlaşma Konusuna Eleştirel Bakış................................................394

G. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma.................................................. 394

12. BÖLÜM

MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN

YARGILANMASINDA SAVCILIK

I. GENEL OLARAK .................................................................................. 397

II. MKYK’NIN KURALLARI................................................................... 399

A. Amaç............................................................................................. 399

B. Kapsam.......................................................................................... 400

C. İzin Vermeye Yetkili Merciler...................................................... 402

D. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi, İşleme Konulmayacak İhbar

ve Şikayetler ................................................................................ 404

E. Ön İnceleme .................................................................................. 407

F. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor.................................... 408

G. Süre ............................................................................................... 409

H. Soruşturma İzninin Kapsamı......................................................... 411

I. İtiraz................................................................................................ 413

İ. İştirak Halinde İşlenen Suçlar......................................................... 415

J. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci ....................................... 416

K. Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler................................... 416

13. BÖLÜM

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN (3628 SAYILI

YASA) UYGULANMASINDA SAVCILIK

14. BÖLÜM

GÜVENLİK TEDBİRİ YARGILAMALARINDA SAVCILIK

I. KONUSU.................................................................................................423

II. EMNİYET TEDBİRLERİ YARGILAMASI KURALLARI.................423

A. Çocukların Yargılanması...............................................................423

1. Çocuk Mahkemeleri .............................................................424

2. ÇKK, Mahkemelerin Görevini de Şöyle Belirlemiştir .........425

3. Mahkemelerin Yargı Çevresi................................................425

4. Yargıçların Atanmaları.........................................................426

5. Çocuk Mahkemelerinde Yargılanacaklar .............................426

6. Çocuklar Hakkındaki Ceza Kuralları....................................427

7. Çocuklar Hakkındaki Soruşturma ve Yargılama Kuralları...433

a. Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu..............................433

b. Çocuk Bürosunun Görevleri...........................................433

c. Kolluğun Çocuk Birimi ..................................................433

d. Görevlilerin Eğitimleri ...................................................434

8. Soruşturma............................................................................434

9. Çocuğun Gözaltında Tutulması ............................................435

10. Çocuğun Nakli......................................................................436

11. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi...........................437

12. Adlî Kontrol..........................................................................439

13. Tutuklama Yasağı.................................................................440

14. Uzlaştırma.............................................................................441

B. Akıl Hastaları Hakkındaki Yargılama Kuralları ..........................442

C. Uyuşturucu ya da Alkol Tutkunu (Müptelası) Olanlar

Hakkındaki Yargılama Kuralları..................................................443

15. BÖLÜM

KABAHATLER KANUNUNDA SAVCILIK

16. BÖLÜM

CEZANIN İNFAZINDA SAVCILIK

I. KONUSU............................................................................................ 447

II. İNFAZ YARGILAMASININ ÇEŞİTLERİ........................................ 447

A. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek

Cezanın Hesabında Duraksama (CİK, m.98)............................... 448

B. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması (m.99)............. 448

C. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi (m.100)............. 449

D. İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü (m.101)... 449

17. BÖLÜM

2016 OHAL’İNİN CEZA YARGILAMASI HUKUKU

I. 2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE YASALAŞTIRILAN

HÜKÜMLER...................................................................................... 451

A. 7070 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan

Değişiklikler ................................................................................ 451

1. CMK’nın 149/2’nci maddesine aşağıdaki cümle

eklenmiştir............................................................................ 451

2. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve

Müdafilik Görevinden Yasaklanma ..................................... 451

3. Müdafi ile Görüşme................................................................. 454

4. Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin

Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi ...................................... 455

5. Duruşmada Hazır Bulunacaklar............................................... 455

B. 7072 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler. 456

1. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri..............................456

2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı........................................456

3. Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz ....................................457

C. 7076 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişik

Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini ...........................................457

D. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler.458

1. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler ..............................................458

2. Tutuklulukta Geçecek Süre......................................................459

3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi .....................................459

4. Teknik Araçlarla İzleme ..........................................................461

5. Haksız Tutuklama ve Yakalamada Tazminat ..........................462

6. İhbar ve Şikayet .......................................................................462

7. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri..............................464

8. Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutma.....................................465

9. Duruşmada Delillerin Tartışılması...........................................465

10. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Eklenen Geçici

Madde ...................................................................................466

E. 7079 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler .471

1. Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri.............................471

2. Postada Elkoyma......................................................................471

3. 7079 Sayılı Yasayla Eklenen Madde .......................................472

4. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar ............472

5. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma

(Son Soruşturma)..................................................................473

6. İstinaf Yolunda Uygulanacak Olan İstisna Hükümler.............473

7. Yargıtayda Duruşmalı İnceleme ..............................................473

F. 7086 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik......474

G. 7091 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik..... 476

H. 6758 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 24.9.2016) Yapılan

Değişiklikler ................................................................................ 476

1. 128’inci Maddeye Ek Madde .................................................. 476

2. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278)............. 481

II. 7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.................. 482

A. Aramanın Yapılması.................................................................... 482

B. Elkoyma....................................................................................... 483

C. Bilgisayar ve Bilgisayar Programları ile Bilgisayar

Kütüklerinde Arama Yapılması................................................... 484

D. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı............................................ 485

E. Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi.............................. 487

F. 7145 Sayılı Yasa (Yürürlük: 31.7.2018) 133’üncü Maddeye

Bir Geçici Hüküm Eklemiştir ...................................................... 488

EKLER

CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI.......................... 491

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULUNUN BAZI SUÇLARDA

GÖREV YAPACAK OLAN İHTİSAS MAHKEMELERİNİ

BELİRLEMESİNE İLİŞKİN KARARLAR (RG. 30.11.2021).................. 497

BİR CEZA DOSYASININ İNCELENMESİNDE CEVAP

ARANACAK SORULAR.......................................................................... 509

CEZA DAVASI İŞLEMLERİ VE ÖRNEKLERİ...................................... 513

TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZANIN BELİRLENMESİ VE

MADDELERİN UYGULANMA SIRASI................................................. 526

YENİ TCK’NIN UYUM HÜKÜMLERİ ................................................... 528

POZİTİF HUKUKUMUZDA UZLAŞTIRMA KONUSU OLACAK VE

OLMAYACAK OLAN SUÇLAR ............................................................. 530

CEZA YARGILAMASI VE CEZA İNFAZI İŞLEM VE KARAR

ÖRNEKLERİ .............................................................................................536

AVUKATLARIN GÖREV SUÇLARINDAN ÖTÜRÜ YAPILAN

SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER.................................................550

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160188
Yayın Tarihi 2022 Kasım
Barkod 9786050514056
ISBN 9786050514056
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Begüm İrtiş, Erdener Yurtcan