Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • None COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu None COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
1578
Boyut :
16,2 x 23,5 cm.
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9786257598415
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

300,00 TL

Detayları

Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu Kitabı, hukukun tüm alanlarını içeren bir çalışma olarak oldukça geniş kapsamlı ve örneğine çok az rastlanan şekilde birçok yazarın farklı yazılarıyla katıldıkları bir çalışma olarak yayına sunuldu. Kitabın ilk basısının kısa sürede tükenmesi üzerine, kitap yazarlarının bazıları yazılarını güncellemiş, ayrıca yaklaşık onbeş yeni yazı ile kitap hem alan hem konu hem içerik olarak genişlemiştir. Yeni gelen yazılarla birlikte, hukukun alanları bakımından neredeyse işlenmeyen konu, ele alınmayan sorun kalmamıştır. Bu basıda ayrıca kitapta yer alan yazıların Türkçe ve İngilizce özetlerine de yer verilmiştir. Böylece kitaptan yararlanacak olanlar, bir yandan kendi ilgi alanlarına göre yazı içeriklerini daha kolay tespit edecekler diğer yandan da çalışmanın uluslararası seviyede de karşılık bulması mümkün olacaktır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GENEL
Covid-19 Salgını Sebebiyle Özel Hukuk Alanında Yapılan Düzenlemelerin Doğurduğu Sorunlar Üzerine Tespitler ve Öneriler
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Fevkalade Hallerde Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Süreler Hakkında Kanun Önerisi
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
Prof. Dr. Vural SEVEN

MEDENİ USUL HUKUKU

Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Düzenlemelerin Medeni Usul Hukuku Alanına Yansımaları
Prof. Dr. Murat ATALI
Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN

İşyeri Kira Sözleşmeleri Açısından Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Uyarlama Davalarında (TBK m. 138) Düzenleyici Amaçlı İhtiyati Tedbirler
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ
Dr. Arş. Gör. Doğuş Taylan TÜRKEL

İsviçre Hukukunda Covid-19 Sebebiyle Yargıda Alınan Tedbirler Özellikle Medeni Yargıdaki Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerin Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Buse DİŞEL

Covid-19 Salgınının Almanya ve Avusturya'nın İlk Derece Hukuk Mahkemelerindeki Yargılamalarına Etkisi ve Türkiye'de İlk Derece Hukuk Mahkemelerinde Yapılan Yargılama Açısından Düşündürdükleri
Arş. Gör. Ali Çetin ASLAN

Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği İçin Avrupa Komisyonu'nun (CEPEJ) "Covid-19 Pandemisi Sırasında ve Sonrası Yargı Tarafından Öğrenilen Dersler ve Karşılaşılan Zorluklar" Hakkındaki Bildirgesi
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

Pandemi Sürecinde Yargının İşleyişine İlişkin Alınan Tedbirlerin Türk Medeni Yargılama Hukukunda Yargısal Temel Haklar ve Özel Olarak Doğrudanlık İlkesi Üzerinde Yarattığı Etkiler
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

Covid-19 Salgınının Tahkim Yargılamalarındaki Sürelere Etkisi
Doç. Dr. Berk DEMİRKOL

Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Kanuni Düzenlemenin Sigorta Tahkim Hukuku Alanındaki Sürelere Etkisi
Prof. Dr. Vural SEVEN

İCRA VE İFLAS HUKUKU

2279 Sayılı Cumhurbaşkanı (Fevkalade Mühlet) Kararı ile 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Birlikte Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

7226 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu m. 330 Hükmünü Uygulayan Cumhurbaşkanlığı Kararı (2279 Sayılı) Çerçevesinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Tartışmalara Cevaplar
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Covid-19 Salgını Sebebiyle Gerçekleşen Takip Tatili Sonrasına İlişkin Bazı Düşünceler ve Öneriler
Prof. Dr. Oğuz ATALAY

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığının Maaş Kesintileri Hakkında 7226 Sayılı Kanunun (ve İİK m. 330'un) Hükmü ile Yargıtay Kararlarına Açıkça Aykırı Görüşü
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan İdari ve Yasal Önlemlerin Konkordatoya Etkisi ve Salgının Ekonomik Sonuçlarından Olumsuz Etkilenen Borçluların Korunmasına Yönelik Tedbirlere Dair Düzenleme Önerileri
Doç. Dr. Tolga AKKAYA

7226 Sayılı Kanun'un İcra Hukukundaki Satış ve Paraların Ödenmesi İşlemlerine Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Uğur BULUT

Covid-19 Salgınından Dolayı Alman Hukukunda Yargılama ve Takip Hukukuna İlişkin Hukuki Durum İle Özellikle İflaslar (Külli İcra) Hakkındaki Düzenlemeye Genel Bakış
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU

MEDENİ HUKUK ve BORÇLAR HUKUKU

Covid-19 Salgın Hastalığının Dernek Genel Kurul Toplantılarına Etkisi
Prof. Dr. Halil AKKANAT
Arş. Gör. M. Hamza ARSLAN

Covid-19 Salgını Etkisinde Boşanmış Aile Bireyleri ile Ayrı Evlerde Yaşayan Çocuklarının Kişisel İlişki Kurma Hakkı
Prof. Dr. Halil AKKANAT
Arş. Gör. Burak ÇELİK

Koronavirüs 2019 (Covid-19) ve Sözleşmeler
Prof. Dr. Başak BAYSAL
Av. Murat UYANIK
Av. M. Selim YAVUZ

Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Sözleşme Hukuku ve Mücbir Sebep Kavramı Açısından Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ş. Barış ÖZÇELİK

Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisinin; İmkansızlık, Amacın Bozulması, Uyarlama ve Ödemezlik Def'i Bakımından Değerlendirmesi
Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU

Korona Virüs Salgınının Sözleşmelere Etkisi, İfa İmkansızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama
Av. Dr. Remzi Tamer PEKDİNÇER
Av. İrem TOPRAKKAYA BABALIK, LL. M.

Küresel Salgının Sözleşmelere Etkisi: Corona Virüsü (Covid-19) Olağanüstü Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ

Covid-19'un Nakdi Kredi Sözleşmeleri Bağlamında Olası Etkileri
Prof. Dr. Halil AKKANAT
Arş. Gör. Gökcen DOĞAN

Covid-19'un Tüketici İşlemlerine Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Halil AKKANAT
Arş. Gör. E. Bahar KAYA

Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin; Öngörülebilen İhlal Kavramı ve Uluslararası Satış Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirmesi
Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU

Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Kira Sözleşmelerine Etkileri
Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU

Koronavirüs (Covid 19) Tedbirlerinin Kira Sözleşmelerine Etkisi
Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU
Dr. Öğr. Üyesi Nihal URAL

Korona Virüs Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi
Av. İrem TOPRAKKAYA BABALIK, LL. M.

Korona Virüsün İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi
Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK
Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK
Av. Işılay YÖRÜK

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Hükümet Kararıyla Kapatılan İşyerlerinin Kira Sözleşmelerinin Akıbetinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE

Küresel Salgının İşyeri Kiralarına Etkisi ve Çözüm Önerileri
Doç Dr. Ayşe ARAT

Koronavirüs (Covid - 19) Salgını Sebebiyle Alınan Tedbirlerin İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi
Dr. Mücahit ÜNAL

Covid-19 Salgınının İş Yeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini Ödeme Borcuna Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER

Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Mietverträge über Geschäftsräume in der Türkei
Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER

Korona Günlerinde BGB § 313: Ticari İşyeri Kirası Örneği
Cara WARMUTH
Çeviren: Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK

Covid-19 Salgınının Paket Tur ve Geçici Konaklama Sözleşmelerine Etkisi
Prof. Dr. Halil AKKANAT
Arş. Gör. M. Ali ÇOBAN

Covid-19'un Okul Sözleşmelerine Etkisi: Olasılıklar Okulu
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ACAR ÜNAL

Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Özel Okul Ücret İadesi Problemin Uzaktan Eğitim ile Şekillenen Güncel Durumu
Abdulkadir BULUT, LL.M.

Covid-19 Virüsü Sebebi ile Özel Okullar Tarafından Uygulanan Uzaktan Eğitimin Özel Okul Sözleşmelerine Etkisi
Av. Birnur DAL, LL. M.

Sosyal Temas Kurallarının Sorumluluk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Halil AKKANAT
Arş. Gör. Elif Beyza AKKANAT

Covid-19 Salgını Nedeniyle Getirilen Sokağa Çıkma Yasağına veya Karantina Kararlarına Uymayanların TBK m. 49 f. 1 Uyarınca Sorumluluğu
Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER

Covid-19 Salgını Etkisinde Spor Sektörü
Prof. Dr. Halil AKKANAT
Arş. Gör. Burak ÇELİK

Korona (Covid-19) Günlerinde Sözlü Vasiyet(name)
Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK

TİCARET HUKUKU

Covıd-19 Salgını Nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'na 7244 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 13. Madde ile Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımına Getirilen Sınırlamalar
Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL

Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sebebiyle Ticaret Bakanlığı'nın Sermaye Şirketlerinde Kar ve Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Duyurusu Üzerine Düşünceler
Dr. Sinan SARIKAYA

Covid-19 Salgını Nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'na 7244 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 13. Madde İle Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımına Getirilen Sınırlamaların Ekonomik Analizi
Hilmi Yaman BİLGİN, LL.M.

Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Alınan Önlemlerin Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına Etkisi
Dr. Mücahit ÜNAL

Koronavirüs (Covid-19) Kapsamında Alınan Tedbirler: İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün İşaret Ettiği "Elektronik Genel Kurul Toplantısı" Kavramı
Abdulkadir BULUT, LL.M.

Basiretli Tacir İlkesi Işığında Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Sözleşmelerdeki Ceza Koşuluna Etkisi
Dr. Sinan SARIKAYA
Av. Gökhan BAKAR

Covid-19 Salgını ve 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Çekten Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğun Şartlarını Değiştirmiş midir?
Dr. Alihan AYDIN

Covid-19 Salgını Nedeniyle Yürürlüğe Giren 7226 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesinin Çek Açısından Sonuçları
Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL

7226 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesinin Çeklerin İbrazı ve Karşılıksız Çek Suçuna Etkisi
Dr. Sinan SARIKAYA

Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sebebiyle Çıkarılan 7226 Sayılı Kanun'un Çek'e İlişkin Düzenlemesinin (Çekin İbrazına ve Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme Suçuna Etkisinin) Değerlendirilmesi
Dr. Mücahit ÜNAL

Covid-19 Pandemisinin Hava Yolu Taşıyıcısının Ölüm ve Bedensel Zararlardan Doğan Sorumluluğuna Etkisi ile Salgın Sebebiyle İptal Edilen Uçuşlardan Doğan Yolcu Hakları
Dr. Arş. Gör. Doğuş Taylan TÜRKEL

İŞ HUKUKU

Covid-19 Döneminde Fesih Yasağı, Kapsamı ve Yasağa Aykırılığın Sonuçları
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

Covid-19 Virüsü Özelinde Pandeminin Hukuki Niteliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Yeni Tartışmalar
Arb. Av. Naci EMRE
Av. Gizem YILMAZER

Koronavirüs 2019 (Covid-19) ve İş Hukuku Bakımından Etkileri
Av. Murat UYANIK
Av. Çağlar KORKMAZ

Covid-19 Pandemisi Karşısında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Doğabilecek Uyuşmazlıkların Çözümü
Prof. Dr. Emre ESEN

Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku Kapsamında Covid-19 Pandemi Sürecine İlişkin Genel Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBELDEK AKIN

Covid-19 Salgını Nedeniyle Yabancı Devlet Mahkemelerine Başvurulamayan Hallerde Mücbir Sebep Olgusuna İstinaden Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Tesisi Mümkün müdür?
Dr. Öğr. Üyesi İlyas ARSLAN

Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Işığında Covid-19 Krizi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBELDEK AKIN

Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının Yabancı Unsurlu Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuka Etkisi
Arş. Gör. Burcu İRGE ERDOĞAN

ANAYASA HUKUKU

Olağanüstü Zamanlarda Anayasa Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

CEZA HUKUKU

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu (TCK m. 195)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BAYZİT

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Covid-19 Süreci
Dr. Öğr. Üy. Pınar BACAKSIZ

Corona Virüs (Covid-19) Salgın Hastalığının Ceza Muhakemesi Hukukunda Yarattığı Etkiler
Av. Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza ÇETİN

İDARE HUKUKU

Kriz Modunda İdare Hukuku
Prof. Dr. Thorsten SIEGEL
Çeviren: Şükür TAŞYILDIZ

Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Durdurulan Sürelerin İdari Para Cezalarına İlişkin Sürelere Etkisi
Dr. Mücahit ÜNAL

İtalya'da Covid-19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında Uygulanan İdari Tedbirleri "Üstün Kamu Yararı" ile Gerekçelendiren Bir Consiglio Di Stato Kararı Üzerine
Arş. Gör. Eren KALANYUVA

Covid-19 Nedeniyle Perakende (Zinciri) İşletmeler ve Büyük Mağazaların Kapalı Olmasına İlişkin Hükümleri "Eşitlik İlkesine" Aykırı Bulan Bavyera Yüksek İdare Mahkemesi Kararı
Dr. Nida MALBELEĞİ

MALİ HUKUK

Mali Hukukta Mücbir Sebeplerin Hüküm ve Sonuçları
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

MİLLETLERARASI HUKUK

Uluslararası Düzenin Pandemi ile İmtihanı: Siyaset ve Hukuk Üzerine Düşünceler
Doç. Dr. Gökhan GÜNEYSU

Uluslararası Hukuk Kapsamında Devletler Koronavirüs Salgını Dolayısıyla Sorumlu Tutulabilir Mi?
Av. Hikmet KASAROĞLU
Av. Merve Eda BERKCAN

Dezavantajlı Grupların Salgın Hastalıklarla Mücadelesi: Mülteciler ve Sığınmacılar Özelinde Hukuki Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Elif KÖSESOY

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156733
Yayın Tarihi 2021 Haziran
Barkod 9786257598415
ISBN 9786257598415
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü Ivory/Şamua
Yazarlar Muhammet Özekes