istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıklar Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıklar

Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıklar

Hızlı Gözat

Türk Tarım Hukukunda Yeni Örgütlenme Modeli Önerisi
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
162
Boyut :
16 x 24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750278143

Stok Durumu: Stokta var

280,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 252,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları


Tarım kooperatifleri Türk tarımsal yapısı için uygun bir model midir? Yoksa tarımsal işletmelerinin çoğunluğunu küçük işletmelerin oluşturduğu ve işletmelerinin arazileri parçalı yapıdaki tarımsal yapımız, yeni bir örgütlenme modeline muhtaç mıdır? Ülkemizde 10 kişi, 1 kişinin işleyeceği araziyi işlemektedir; 1 kişi de tarımsal üretim yapabilmek için 5 kişilik iş yapmaktadır.

Türkiye'de tarımsal örgütlenme politikası olarak benimsenen kooperatifler, bu işletmelere ürünlerinin satışı veya girdi temini konusunda ekonomik destek sağlamakta ve hizmet sunmaktadır. Ancak zaten sorunlu olan işletmeleri bir araya getirerek onlara hizmet sunmak, onların ürünlerini piyasa fiyatı üzerinde satın almak veya onlara piyasa fiyatının altında girdi temin etmek sorunu çözmemektedir. Örneğin Türkiye'de 1 traktör kullanılarak işlenebilecek arazi için 10 traktör kullanılmaktadır. Kooperatif, traktörü piyasa fiyatının altında işletmeye sağlıyor olsa bile girdi miktarının yüksek olması, maliyeti yine yükseltmektedir. Aynı şekilde işletmenin ürettiği ürünü piyasa fiyatının üzerinde satmak, girdi maliyeti yüksek olan üretim süreci nedeniyle istenen faydayı sağlamaktan uzak kalmaktadır.

Bu sebeple, Türkiye'de tarımsal örgütlenmede öncelik, örgütlenmenin yapı taşı olan tarımsal işletmelerin yapısal sorunlarını giderecek ve adeta bu sorunları giderilmiş ekonomik büyüklüğe sahip tarımsal işletmeler yaratacak bir modelin benimsenmesi olacaktır. Bunun için de kişisel öğelerin öne çıktığı örgütlenmelerden ziyade, parçalanmış arazileri sermaye olarak gören ve örgütleyen modele ihtiyaç vardır. Bu ancak bir sermaye ortaklığı olan anonim ortaklıklarla yapılabilecektir. "Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıklar", Türk tarımında yapısal bir sorun olan tarımsal işletmelerin küçük ve parçalı yapısına, kooperatiflerin bir çözüm olamayacağının altını çizerek, anonim ortaklıkların kurum ve ilkeleri aracılığıyla ve toprağın doğal varlık niteliğini ve çiftçinin sosyoekonomik durumunu ön planda tutarak ekolojik ve ekonomik anlayışla, çözüm olarak önerilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Türkiye'de Tarımsal İşletmelerin Örgütlenmesi
Çiftçi Tipi Anonim Ortaklık Modeli
Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıkların Tarımsal Örgütlenme Modeli Olarak Benimsenmesi: TTK'ye Madde Eklenmesi Önerisi ve Destek Sistemi

İçindekiler

Sunuş 5
Önsöz 7
Kısaltmalar 13
Özet 15
Giriş 17
Birinci Bölüm
TÜRKİYE’DE TARIMSAL İŞLETMELERİN ÖRGÜTLENMESİ
I. TÜRKİYE’DE TARIMSAL İŞLETMELERİN DURUMU 19
A. Tarım Hukukunda Tarımsal İşletme Kavramı 19
B. Tarımsal İşletmelerin Sermaye Öğesi 21
C. Tarımsal İşletmelerde Optimum Büyüklük 21
D. Tarımsal İşletmelerin Sınıflandırılması 22
E. Türkiye’de Tarımsal İşletmelerin İstatistiksel Değerlendirmesi 23
1. Tarımsal İşletme Büyüklükleri 23
2. İşletme Başına Düşen Arazi Parça Sayısı ve Ortalama Arazi Büyüklüğü 23
3. İşletmelerin Ekonomik Büyüklüklerine Göre Dağılımı 24
F. Türk Tarımsal İşletmelerinin Büyüklük Bakımından AB Ülkeleri ile Kıyaslaması 24
G. Tarımsal İşletmelerin Küçük ve Parçalı Yapısının Etkileri 25
II. TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER 27
A. Kooperatif Tanımı 27
B. Kooperatifin Temel Unsurları ve Nitelikleri 28
1. Kooperatifte Amaç Unsuru 28
2. Kooperatifte Amaca Ulaşmada Kullanılacak Araçlar 29
a. Karşılıklı Yardım ve Dayanışma 29
b. Sermaye 30
3. Kooperatiflerde Kar Konusu 31
a. Risturn 31
b. Sermayeye Sınırlı Faiz Verilmesi 32
c. Ortak Dışı İşlemler 32
4. Kooperatifte Açık Kapı İlkesi 33
5. Kooperatiflerin Şahıs Birlikteliği Olması 34
C. Tarımsal Amaçlı Kooperatif Tanımı ve Kuruluş Amacı 36
D. Türkiye’de Parçalı Yapıdaki Tarımsal İşletmelerin Örgütlenmesinde Kooperatif Uygun Model Midir? 36
III. TARIMSAL ÖRGÜTLENMEDE ŞİRKETLEŞME ARAYIŞLARI 40
İkinci Bölüm
ÇİFTÇİ TİPİ ANONİM ORTAKLIK MODELİ
I. ÇAO’NUN GENEL ESASLARI 44
A. Şirket Türünün Anonim Ortaklık Seçilmesinin Sebepleri 44
1. Genel Olarak 44
2. Anonim Ortaklığın Ekonomik İşlevi Üzerinden Değerlendirme 44
3. Anonim Ortaklığın İlke ve Kurumları Üzerinden Değerlendirme 46
a. Sınırlı Sorumluluk İlkesi 46
b. Esas Sermaye Sistemi 47
aa. Sermayenin Teşkili İlkesi 48
bb. Sermayenin Korunması İlkesi 49
cc. Sistemin ÇAO Yönünden Değerlendirmesi 51
dd. Esas Sermaye Sistemi İle Ortaklığın Finansman Kaynağının Oluşması 51
ee. Esas Sermaye Sisteminin Kredilendirilebilirlik İmkanı Sağlaması 52
c. Profesyonel Yönetim İmkanı 52
B. ÇAO’da Ekonomik Amaç ve İşletme Konusu 53
1. AO’da Ekonomik Amaç ve İşletme Konusunun Belirlenmesi 53
2. ÇAO’da İşletme Konusu 55
C. ÇAO’nun İşleyeceği “Uygun Arazi Genişliği” 57
1. Genel Olarak 57
2. Mevzuatta Belirlenen “Asgari Genişlik” Örnekleri 59
3. Uygun Arazi Genişliğinin Belirlenmesinde “Havza” Esaslı Yaklaşım 60
II. ÇAO’DA SERMAYE 60
A. AO’ya Sermaye Konulabilecek Malvarlığı Unsurları 60
B. ÇAO’da Sermaye Unsuru 61
1. Genel Olarak 61
2. Tarım Arazilerinin Mülkiyetinin Sermaye Olarak Konulması 64
3. Tarım Arazileri Üzerinde Sermaye Olarak Şirket Lehine İntifa Hakkı Kurulması 66
a. İntifa Hakkının Tanımı ve Unsurları 67
b. İntifa Hakkının Ayni Sermaye Olmaya Uygunluğu 67
aa. Nakden Değerlendirilebilirlik 68
bb. Devrolunabilirlik 69
cc. Haczedilebilirlik 70
c. Tarım Arazileri Üzerinde Kurulacak İntifa Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü 71
aa. Genel Olarak 71
bb. Mahkemeden Bilirkişi Talebi ve Değerleme 73
cc. Taahhüdün Esas Sözleşmeye Kaydı 75
dd. Şerh 77
ee. Sermaye Borcunun Doğuşu 78
ff. Sermaye Borcunun İfası 79
d. ÇAO’da İntifa Hakkının Ekonomik Özgülenme Yönü 82
e. İntifa Hakkının Sona Ermesinin AO Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi 85
aa. İntifa Hakkı İçin Belirlenen Sürenin Dolması 86
bb. İntifa Konusu Eşyanın Yok Olması 86
cc. AO Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi 87
dd. İntifa Hakkı Sahibinin Terkini 90
ee. İntifa Konusu Eşyanın Harap Olması 93
ff. İntifa Konusu Eşyanın Kamulaştırılması 94
gg. Cebri İcra 94
f. ÇAO’da İntifa Hakkı Sahibinin ve Mülkiyet Hakkı Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri 94
aa. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 94
bb. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 96
cc. Malikin Hak ve Yükümlülükleri 98
g. İntifa Hakkı İçin Önerilen Süre 99
4. Tarım Arazileri Üzerinde Sermaye Olarak Şirket Lehine Kiracılık Hakkı Kurulması 100
a. Kiracılık Hakkının Ayni Sermaye Olmaya Uygunluğu 101
b. Sermaye Olarak Getirilen Kiracılık Hakkının İfası 102
c. Kiracılık Hakkının Sermaye Olarak Getirilmesine İlişkin Öğretide Tartışılan Sorunlar 105
aa. Pay Sahibinin Sermaye Borcunu İfa Etmeden Payını Devretmesi 105
bb. Pay Sahibinin Kiracılık Hakkını Tek Taraflı Olarak Sona Erdirmesi 107
cc. Pay Sahibinin Kiraya Konu Eşyayı Devretmesi 108
d. Sermaye Olarak Tarım Arazileri Üzerinde Şirket Lehine Kurulacak Kiracılık Hakkının ÇAO Yönünden Değerlendirmesi ve Öneri 109
5. Tarım Arazilerinin Sermaye Olarak Taahhüdünün Sermaye Artırımı Yoluyla Gerçekleşmesi 114
a. Sermaye Artırımı Kararı Öncesinde Yapılacaklar 115
b. Artırım Kararının Alınması 116
c. Artırılan Sermayenin Taahhüt Edilmesi 117
d. Ticaret Siciline Tescil ve İlan 120
III. ÇAO’DA YÖNETİM KURULU 121
A. AO’larda Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Üyelerin Nitelikleri 121
1. Yönetim Kurulunun Bir Üyeden Oluşma İmkanı 121
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahibi Olma Zorunluluğunun Bulunmaması 122
3. Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Olma İmkanı 122
B. ÇAO İçin Yönetim Kurulu Modeli Önerisi 123
1. ÇAO Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 123
2. Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Önerilen Mali Haklar 126
3. Yönetim Kurulunun Arazi Denetim Görevi 128
Üçüncü Bölüm
ÇİFTÇİ TİPİ ANONİM ORTAKLIKLARIN
TARIMSAL ÖRGÜTLENME MODELİ OLARAK BENİMSENMESİ:
TTK’YE MADDE EKLENMESİ ÖNERİSİ VE DESTEK SİSTEMİ
I. ÇAO İÇİN DESTEK SİSTEMİ ÖNERİSİ 130
A. ÇAO’ya Tanınacak Vergisel Muafiyet Sistemi 130
1. Vergi Muafiyetleri Bakımından Ön Koşul 131
2. Kurumlar Vergisi Muafiyeti 132
3. Gelir Vergisi Muafiyeti 132
4. Kuruluş Masraflarına Tanınacak Muafiyet 132
B. Kitle Fonlaması İle “Toplum Destekli Tarım” 133
1. Genel Olarak Kitle Fonlaması 133
2. Kitle Fonlaması Platformu 135
3. Girişimci ve Girişim Şirketi 135
4. Kitle Fonlamasının ÇAO Yönünden Değerlendirmesi 136
II. ÇAO HAKKINDA TTK’DE YAPILACAK EK MADDE DÜZENLEMESİNİN KAMU YARARI ANALİZİ 137
A. Konuya İlişkin Anayasa Maddeleri 138
B. Kamu Yararı Bakımından Değerlendirme 140
1. Ekonomik Açıdan Değerlendirme 140
2. Ekolojik Açıdan Değerlendirme 140
a. Toprağın Onarımı 140
b. Sağlıklı Gıda Üretimi 144
III. ÇAO HAKKINDA TTK’DE YAPILACAK EK MADDE DÜZENLEMESİ 145
Sonuç 149
Kaynakça 155
Kavramlar Dizini 161

Ek Bilgi

Ürün Kodu 159149
Yayın Tarihi 2022 Haziran
Barkod 9789750278143
ISBN 9789750278143
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İlkan Türküresin