istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Uluslararası Adli Yardımlaşma Uluslararası Adli Yardımlaşma

Uluslararası Adli Yardımlaşma

Hızlı Gözat

Cezai Konularda
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
296
Boyut :
16 x 24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750282423

Stok Durumu: Stokta var

405,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 364,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Adlî Yardımlaşma Mekanizmaları ve Tarihsel Gelişimleri
  • Merkezî Makamın Yetki ve Görevleri
  • Uluslararası Adlî İstinabe İşlemleri
  • Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazın Devri
  • Suçluların İadesi
  • Hükümlülerin Nakli


Bilindiği üzere, ceza yargılaması sistemlerinin mülkiliği esastır. Ancak günümüzde, gitgide artan ve gelişen ulaşım ve iletişim imkânlarının kaçınılmaz bir sonucu olarak, suç ve suçluluk uluslararası bir hâl almıştır. Bu durum ise devletlerin suçla mücadelede iş birliği yapmalarını gerektirmekte olup, bu meyanda cezaî konularda uluslararası adlı yardımlaşma mekanizmaları geliştirilmiştir.

Modern anlamda 19. yüzyıldan bu yana var olan cezaî konularda uluslararası adlî yardımlaşma, bir devletin yürütmekte olduğu bir yargılama çerçevesinde yetki alanının dışında, başka bir devlette bulunan delillerin temini; şüpheli, sanık, tanık, bilirkişi, mağdur ve müşteki gibi ceza yargılamasının süjelerinin dinlenilmesi ve bunlara tebliğde bulunulması; elkoyma; muhakemenin devri; şüpheli, sanık veya hükümlünün iadesi ile hükümlü nakli konularını içermektedir.

Ceza yargılamasının nihayete erdirilmesi yolunda bir araç olmakla birlikte, doğası gereği egemen devletlerin spesifik bir iş birliği ilişkisi kurmasını ve sürdürmesini gerektiren cezaî konularda uluslararası adlî yardımlaşma işlemleri, bu niteliklerinden dolayı ceza hukuku dışında uluslararası hukuk ve zaman zaman siyasetle de iç içedir. İşte, mahkeme salonlarından çok ötelerde etki gösterebilme kudretine sahip cezaî konularda uluslararası adlî yardımlaşma, bu sebeple her daim güncelliğini korumakta ve kamusal tartışmalarda da sıklıkla yer bulmaktadır.

Eser, cezaî konularda uluslararası adlî yardımlaşma mekanizmalarına ve Türk hukukundaki uygulamasına ışık tutmayı, konuya ilişkin akademik ve kamusal tartışmalara katkıda bulunmayı ve uygulayıcılar için bir başvuru kitabı olmayı amaçlamaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...7
Kısaltmalar ...19
GİRİŞ ...23
BİRİNCİ BÖLÜM...
ADLÎ YARDIMLAŞMANIN KÖKENLERİ, HÂKİM OLAN İLKELER VE...
ADLÎ YARDIMLAŞMAYA İLİŞKİN BAZI ULUSLARARASI ANLAŞMALAR...
I. CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ YARDIMLAŞMA MEKANİZMASININ GELİŞİMİ ...27
A. Cezaî Konularda Uluslararası Adlî Yardımlaşmaya İlişkin İlk Örnekler ...27
B. Modern Anlamda Cezaî Konularda Uluslararası Adlî Yardımlaşmanın Gelişimi ...30
II. BİR ÖNCÜL OLARAK CEZA KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI VE CEZA YARGILAMASINA HÂKİM OLAN İLKELER ...32
A. Genel Olarak ...32
B. Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması ...33
1. Genel Olarak ...33
2. Mülkilik İlkesi ...34
a. Tanımı ve Ülke Kavramı ...34
b. Suçun İşlendiği Yer ...35
ba. Genel Olarak ...35
bb. Teoriler ...36
bba. Harekete Üstünlük Veren Görüş ...36
bbb. Neticeye Üstünlük Veren Görüş ...36
bbc. Karma Görüş ...36
3. Şahsilik İlkesi ...37
a. Faile Göre Şahsilik ...37
b. Mağdura Göre Şahsilik ...38
4. Koruma İlkesi ...39
5. Evrensellik İlkesi ...39
a. Tek Yanlı Evrensel Yetki ...40
b. İkame Yargı Yetkisi ...41
C. Ceza Yargılaması Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması ...42
D. Ceza Yargılamasına Hâkim Olan İlkeler ...42
1. Hukuk Devleti İlkesi ...42
2. İnsan Onurunun Korunması İlkesi ve İşkence Yasağı ...43
3. Adil Yargılanma Hakkı ...45
4. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi ...46
5. Maddi Gerçekliğin Araştırılması İlkesi ...47
6. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi ve Kamu Davasının Mecburiliği ...47
7. Vasıtasızlık İlkesi ...48
III. CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ YARDIMLAŞMAYA TEMEL TEŞKİL EDEN BAŞLICA ULUSLARARASI METİNLER ...49
A. AK Sözleşmeleri ...49
1. Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi ve Ek Protokolleri ...49
a. Ek I No.lu Protokol ...52
b. Ek II No.lu Protokol ...55
2. Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi ...56
3. Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi ...58
4. Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi ...60
5. Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi ...62
6. Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ...62
B. BM Sözleşmeleri ...64
1. Genel Olarak ...64
2. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi ...64
3. BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme ...65
4. BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ...66
C. Türkiye’nin İmzalamış Olduğu Adlî Yardımlaşma Alanındaki Bazı İkili Anlaşmalar ...66
1. Genel Olarak ...66
2. Türkiye – İtalya Sözleşmesi ...67
3. Türkiye – ABD Sözleşmesi ...68
4. Türkiye – Rusya Sözleşmesi ...69
İKİNCİ BÖLÜM...
ADLÎ YARDIMLAŞMA İŞLEMLERİ...
I. 6706 SAYILI KANUNUN GENEL HÜKÜMLERİ VE 6706 SAYILI KANUN İLE CİKAYAS KAPSAMINDA ADLÎ YARDIMLAŞMA İŞLEMLERİ ...71
A. Genel Olarak ...71
B. Kanunun Amacı, Kapsamı ve Merkezî Makam ...72
1. Kanunun Amacı ...72
2. Kanunun Kapsamı ...72
C. Merkezî Makam ...73
1. Tanımı ...73
2. Merkezî Makamın Görev ve Yetkileri ...74
a. Uluslararası Adlî İş Birliği Aktörleri Arasında Koordinasyonu Sağlamak ...75
b. Adlî İş Birliği Talepleri Hakkında Karar Vermek ...76
c. Adlî İş Birliği Taleplerinin Yerine Getirilmesi Konusunda Teminat Vermek veya İstemek ...77
ca. Genel Olarak ...77
cb. Gelen Yardımlaşma Taleplerinin Ülkemizce Yerine Getirilmesinin Şarta veya Teminata Bağlanması ...78
cc. Yabancı Devletlerce Talep Edilen Teminatları Vermek ve Şartları Kabul Etmek ...79
d. Uygulanacak Adlî İş Birliği Türü ve Yönteme İlişkin veya Adlî İş Birliği Talebinin Yerine Getirilmemesine Karar Vermek ...80
D. Adlî Yardımlaşma Kapsamında Elde Edilen Bilgi ve Belgelerin Kullanımı Sorunu ...83
E. Adlî Yardımlaşmanın Maddi Şartları ...84
1. Mütekabiliyet ...84
2. Çifte Cezalandırılabilirlik ...85
3. Kovuşturulabilirlik ...86
4. Hususilik ...87
F. Adlî Yardımlaşmanın Reddi Sebepleri ...88
1. Genel Olarak ...88
2. Egemenlik Haklarının İhlali ...89
3. Millî Güvenliğin İhlali ...91
4. Kamu Düzeni veya Diğer Temel Çıkarların İhlali ...93
5. Talep Konusunun Sırf Askerî Suça İlişkin Olması ...94
6. Talep Konusunun Düşünce Suçuna İlişkin Olması ...95
7. Talep Konusunun Siyasi Suça İlişkin Olması ...96
II. 6706 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ADLÎ YARDIMLAŞMA İŞLEMLERİ ...102
A. Genel Olarak ...102
B. Geleneksel Adlî Yardımlaşma Türleri ...104
1. İlâmların ve Usule İlişkin Evrakın Tebliği ...104
a. Yabancı Devlette Yabancılara Yapılacak Tebligat ...106
b. Yabancı Devlette Bulunan Türk Vatandaşlarına Yapılacak Tebligat ...108
c. Yabancı Devletlerin Tebligata Dair Adlî Yardımlaşma Taleplerinin Yerine Getirilmesi ...109
2. Şüpheli veya Sanığın Sorgulanması ve Müşteki, Tanık veya Bilirkişilerin Dinlenilmesi ...109
3. Delil Niteliğindeki Belgelerin ve Fiziki Delillerin Temini ve Gönderilmesi ile Arama ve El Koyma ...111
4. Tutuklunun Teşhis veya Yüzleştirme Amacıyla Başka Ülkeye Gönderilmesi (Geçici Teslim) ...112
C. Yeni Adlî Yardımlaşma Türleri ...114
1. Sesli ve Görüntülü İletişim Yoluyla Dinleme (Videokonferans ve Telekonferans) ...114
2. Hazır Bulunma ...118
3. Ortak Soruşturma Ekipleri ...119
4. Sınır Ötesi Gözetleme ve Sıcak Takip ...121
5. Kontrollü Teslimat ...123
6. Gizli Soruşturmacılar ...124
III. SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VE İNFAZIN DEVREDİLMESİ ...124
A. Genel Olarak ...124
B. Soruşturma ve Kovuşturmanın Yabancı Devlete Devredilmesi ...127
1. Genel Olarak ...127
2. Soruşturma ve Kovuşturmanın Yabancı Devlete Devredilmesinin Şartları ...128
a. Bir “Suça” İlişkin Soruşturma veya Kovuşturmanın Bulunması ...128
b. Suçun İşlendiği Yer ...129
c. Cezanın Türü ve Miktarı ...129
d. Şüpheli veya Sanığın Yabancı Ülke Vatandaşı Olması Sebebiyle Ülkemizde Hazır Bulundurulamaması veya Adlî Yardımlaşma Yoluyla Savunmasının Alınamaması ...130
e. Şüpheli veya Sanığın Türk Vatandaşı Olmakla Birlikte Mutat Olarak Yabancı Devlette Bulunması veya Delillerin Yurtdışında Bulunması ...131
3. Soruşturma ve Kovuşturma Devri Taleplerinin Usulü ve Talebin Sonuçları ...132
a. Genel Olarak ...132
b. Talepnamenin Hazırlanması ...133
c. Talebin Sonuçları ...134
ca. Soruşturmanın Devri Talebinin Yabancı Devletçe Kabul Edilmesi ...135
cb. Devralan Tarafça Kovuşturmaya Başlanması ...135
cc. Devralan Tarafça Kovuşturmaya Başlanmaması ...137
cd. Kovuşturmanın Devri Talebinin Devralan Tarafça Kabul Edilmesi ...137
ce. Devralan Tarafça Kovuşturma Sonucunda Mahkûmiyete Hükmedilmesi ...138
cf. Devralan Tarafça Kovuşturma Sonucunda Mahkûmiyet Dışında Bir Karara Hükmedilmesi ...139
d. Devralan Tarafın Kabulden Vazgeçmesi ve Devralan Tarafça Muhakemenin Sağlıklı Yürütülmemesi Hâlleri ...139
da. Devralan Tarafın Kabulden Vazgeçmesi ...139
db. Devralan Tarafça Soruşturma veya Kovuşturmanın Sağlıklı Bir Şekilde Yürütülmemesi ...141
4. Soruşturma ve Kovuşturmanın Devri Kararlarına Karşı Kanun Yolları ...141
C. Soruşturma ve Kovuşturmanın Yabancı Devletten Devralınması ...143
1. Genel Olarak ...143
2. Soruşturma ve Kovuşturmanın Yabancı Devletten Devralınmasının Şartları ...143
a. Devralınacak Soruşturma ve Kovuşturmaya Konu Suçun Yurtdışında İşlenmiş Olması ...143
b. Devralınacak Soruşturma ve Kovuşturmaya Konu Suçun Zamanaşımına Uğramamış Olması ...144
c. Devralınacak Soruşturma ve Kovuşturmaya Konu Suçun Affa Uğramamış Olması ...145
d. Devralınacak Soruşturma ve Kovuşturmaya Konu Suça Uygulanacak Cezanın Türü ve Miktarı ...146
e. Devralınacak Soruşturma ve Kovuşturmaya Konu Şüpheli veya Sanığın Mutat Olarak Ülkemizde Bulunması ...146
f. Devralınacak Soruşturma ve Kovuşturmaya Konu Şüpheli veya Sanığın Türk Vatandaşı Olması ...146
g. Devralınacak Soruşturma ve Kovuşturmaya Konu Suça İlişkin Olarak Daha Önce Ülkemizde Yargılamanın Yapılmamış Olması ...147
3. Soruşturma ve Kovuşturmanın Ülkemizce Devralınmasının Usulü ...147
a. Genel Olarak ...147
b. Merkezî Makam Tarafından Talebin Kabulü ve Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesi ...147
c. Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İşlemler ...148
d. Devirden Önce Devreden Devlette Yapılan İşlemlerin ve Elde Edilen Delillerin Geçerliliği ...149
D. İnfazın Devri ...150
1. Genel Olarak ...150
2. İnfazın Devralınması ...151
a. Genel Olarak ...151
b. İnfazın Devralınmasının Şartları ...151
ba. Devralınacak İnfaza Konu Hükümlünün Ülkemizde Bulunması ...151
bb. Devralınacak İnfaza Konu Mahkûmiyet Kararının Kesinleşmiş Olması, Mahkûmiyetin Türü ve Cezanın Miktarı ...152
bc. Ülkemizce Devralınacak İnfaza Konu Fiilin Türk Hukukuna Göre Suç Teşkil Etmesi (Çifte Cezalandırılabilirlik) ...153
bd. Ülkemizce Devralınacak İnfaza Konu Fiilin Türk Hukukuna Göre Zamanaşımına Uğramamış Olması ...153
be. Ülkemizce Devralınacak İnfaza Konu Suça İlişkin Olarak Türkiye’de Soruşturma veya Kovuşturma Yapılmamış Olması ...154
c. İnfazın Devralınması Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Uygulanması ...154
ca. İnfazın Ülkemizce Devralınması Taleplerinde Yabancı Devletten İstenecek Belgeler ...154
cb. İnfazın Ülkemizce Devralınması Taleplerinin Değerlendirilmesi ...155
cc. İnfazın Ülkemizce Devralınmasına Yönelik Talebin Kabul Edilebilir Görülmesi Üzerine Uyarlama Yargılamasının Yapılması ...156
cd. Devralınacak İnfaza İlişkin Hükmün Sanığın Yokluğunda Verilmiş Olması İhtimalinde Usul ...159
ce. Ülkemizde İnfaz ...160
3. İnfazın Devredilmesi ...162
a. Genel Olarak ...162
b. İnfazın Devredilmesinin Şartları ...162
ba. Hükümlünün İnfazı Devralacak Devletin Vatandaşı Olması veya Bu Devletle Güçlü Sosyal Bağlarının Bulunması ...162
bb. Devredilecek İnfaza Esas Hükmün Konusu Olan Eylemin İnfazı Devralacak Devletin Hukukuna Göre Suç Teşkil Etmesi (Çifte Cezalandırılabilirlik) ...163
bc. İnfazın Devredilmesine İlişkin Olarak Merkezî Makamın Olumlu Görüşünün Bulunması ...163
c. İnfazın Devredilmesinin Usulü ...164
d. İnfazın Devredilmesinin ve Yabancı Devlette İnfazın Sonuçları ...165
da. İnfazın Devrinin Sonuçları ...165
db. Yabancı Devlette İnfazın Sonuçları ...165
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...
ADLÎ YARDIMLAŞMA – POLİS İŞ BİRLİĞİ İLİŞKİSİ VE INTERPOL...
I. ADLÎ YARDIMLAŞMA VE POLİS İŞ BİRLİĞİ İLİŞKİSİ ...167
A. Genel Olarak ...167
B. Polis İş Birliğinin Tanımı, Tarihçesi ve Kapsamı ...168
1. Tanımı ...168
2. Tarihçesi ...169
3. Kapsamı ...170
4. Polis İş Birliği Taleplerinin Reddi Sebepleri ...172
C. Polis İş Birliği Mekanizmalarına Örnek Olarak INTERPOL ...172
1. INTERPOL’ün Amacı ...172
2. INTERPOL Kapsamında Polis İş Birliğine Hâkim Olan İlkeler ...173
a. Millî Egemenliğe Saygı ...173
b. Adi Suçlarla Mücadele ...173
c. Evrensellik ve Eşit Üyelik ...173
d. Bültenler ...174
da. Genel Olarak ...174
db. Kırmızı Bülten ...174
dc. Mavi Bülten ...174
dd. Yeşil Bülten ...174
de. Sarı Bülten ...175
df. Siyah Bülten ...175
dg. Turuncu Bülten ...175
dh. Mor Bülten ...175
di. BM Güvenlik Konseyi Özel Bülteni ...176
dj. Difüzyon Mesajı ...176
II. ADLÎ YARDIMLAŞMA – POLİS İŞ BİRLİĞİ İLİŞKİSİ ...176
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM...
SUÇLULARIN İADESİ...
I. SUÇLULARIN İADESİNİN TANIMI VE GENEL AÇIKLAMALAR ...179
II. SUÇLULARIN İADESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ ...184
A. Antik Çağlar ...184
B. Roma Dönemi ...184
C. Ortaçağdan Moderniteye ...186
D. Osmanlı Dönemi ...188
E. Cumhuriyet Dönemi ...191
III. SUÇLULARIN İADESİNİN NİTELİĞİ ...192
A. Suçluların İadesinin Siyasi (Uluslararası İlişkiler) Niteliği ...193
B. Suçluların İadesinin Cebri Niteliği ...194
C. Suçluların İadesinin Bastırıcı Niteliği ...194
D. Suçluların İadesinin Uluslararası Ceza Hukukunun ve Cezaî Konularda Uluslararası Adlî Yardımlaşmanın Bir Bileşeni Olması ...196
E. Suçluların İadesinin Yargısal Niteliği ...196
F. Suçluların İadesinin Uluslararası Kamu Hukuku Niteliği ...196
G. Suçluların İadesinin İdari Niteliği ...197
IV. SUÇLULARIN İADESİ SİSTEMLERİ ...198
A. Genel Olarak ...198
B. Adlî Sistem ...198
C. İdari Sistem ...199
D. Karma Sistem ...199
V. SUÇLULARIN İADESİNE TEMEL TEŞKİL EDEN BAŞLICA ULUSLARARASI METİNLER ...200
A. Genel Olarak ...200
B. AK Sözleşmeleri ...201
1. SİDAS ...201
2. Diğer AK Sözleşmeleri ...203
VII. 6706 SAYILI KANUN VE SİDAS KAPSAMINDA SUÇLULARIN İADESİ ...203
A. Genel Olarak ...203
B. TÜRKİYE’DEN YABANCI DEVLETE İADE ...204
1. Genel Olarak ...204
2. Talep Konusu Suça Dair Koşullar ...204
a. Çifte Cezalandırılabilirlik ...204
b. Kovuşturulabilirlik ...206
c. Suçun Düşünce Suçu, Siyasi Suç, Siyasi Suçla Bağlantılı Bir Suç veya Sırf Askerî Suç Olmaması ...206
d. Suçun Türk Yargı Yetkisini Gerektiren Bir Suç Olmaması ...207
e. Suçun Talep Eden Devletin Kanunlarına Göre Ölüm Cezası veya İnsan Onuruyla Bağdaşmayan Bir Cezayı Gerektirmemesi ...207
3. İade Talebine Konu Kişiye Dair Koşullar ...208
a. İadesi Talep Edilen Kişinin Türk Vatandaşı Olmaması ...208
b. İadesi Talep Edilenin Kimliği Sebebiyle Takibata Konu Ediliyor Olmaması veya İşkence veya Kötü Muameleyle Karşı Karşıya Kalacak Olmaması ...209
c. İhtiyari Nitelikteki Hâller ...209
4. İade Süreci ...210
a. Genel Olarak ...210
b. Merkezî Makamın İncelemesi ...211
c. İade Yargılamasında Görev ve Yetki ...212
d. İade Yargılamasının Kapsamı ...212
e. İade Yargılamasında Usul ...213
f. İade Yargılamasının Sonuçları ...216
g. İade Yargılaması Sonrası İdari Aşama ...216
4. Rızaya Dayalı İade Usulü (Hızlandırılmış veya Basitleştirilmiş İade Usulü) ...217
a. Genel Olarak ...217
b. Usul ...218
c. Sonuçları ...219
5. Yabancı Devlete İadesine Karar Verilen Kişinin Teslim Edilmesi ...219
a. Genel Olarak ...219
b. Usulü ...220
c. Teslimin Ertelenmesi (Tehirli Teslim) ve Geçici Teslim (Şartlı Teslim) ...221
d. Eşyanın Teslimi ...222
e. Teslimin Sonuçları ...223
ea. İadenin Şartlara veya Garantilere Bağlanmış Olması Durumu ...224
eb. Hususilik Kuralı ...225
eba. Hususilik Kuralının İstisnaları ...227
(1) İadeye Konu Kişinin Rızası ...227
(2) İadeye Konu Kişinin Belirli Bir Süre Geçmesine Rağmen İade Edildiği Ülkeyi Terk Etmemesi veya Terk Etmesine Rağmen Buraya Geri Dönmesi ...228
(3) İade Eden Devletin Muvafakati ...229
ebc. Üçüncü Devlete İade ...230
ec. İadeden Sonra Talep Konusu Suçun Vasfının Değişmesi Sorunu ...231
5. Suçluların İadesi Sürecinde Koruma Tedbirlerinin Uygulanması ve Geçici Tutuklama ...232
a. Genel Olarak ...232
b. Geçici Tutuklama ...233
6. Birden Fazla İade Talebinin Bulunması Durumu (Taleplerin Taaddüdü) ...236
C. YABANCI DEVLETTEN ÜLKEMİZE İADE ...237
1. İade Talebinde Bulunulması ...237
a. Genel Olarak ...237
b. Şartları ...238
c. Usulü ...238
2. Merkezî Makamın İncelemesi ...240
3. Yabancı Devlet Nezdinde İade Talebinde Bulunulmasından Sonraki İşlemler ...241
a. Genel Olarak ...241
b. İade Talebinden Sarfınazar Edilmesi ...241
c. Talepte Bulunulan Tarafça İstenilen Teminatların Verilmesi ...242
d. Talepte Bulunulan Taraftaki İade Süreci Kapsamında Söz Konusu Olabilecek Muhtelif Durumlar ...242
4. Yabancı Devletçe Ülkemize İadesine Karar Verilen Kişinin Teslim Alınması ...243
D. TRANSİT GEÇİŞ ...244
1. Genel Olarak ...244
2. Transit Geçişin Şartları ...245
3. Transit Geçiş Talebinde Bulunma Usulü ...246
4. Transit Geçiş Taleplerinin İncelenmesi ...247
5. Transit Geçiş Kararının Uygulanması ve Transit Geçiş Kapsamında Ülkemizin Yetki ve Görevleri ...248
E. SUÇLULARIN İADESİNDE MASRAFLAR ...249
1. Genel Olarak ...249
2. Türkiye’den Yabancı Devlete İadede Masraflar ...250
3. Yabancı Devletten Türkiye’ye İadede Masraflar ...250
4. Transit Geçişte Masraflar ...251
BEŞİNCİ BÖLÜM...
HÜKÜMLÜ NAKLİ...
I. GENEL OLARAK ...253
II. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE HÜKÜMLÜ NAKLİNİN GEREKÇELERİ ...253
III. HÜNDAS VE ÜLKEMİZİN İMZALADIĞI BAZI İKİLİ ANLAŞMALAR ...256
A. HÜNDAS VE EK PROTOKOLÜ ...256
B. Ülkemizin İmzaladığı Bazı İkili Anlaşmalar ...259
1. Türkiye – KKTC Anlaşması ...259
2. Türkiye – Brezilya Anlaşması ...261
IV. CEZALARIN İNFAZINA HÂKİM OLAN İLKELER ...262
A. İnfazın Kanuniliği İlkesi ...262
B. İnfazın Kesintisizliği İlkesi ...263
C. Gizlilikten Kaçınma İlkesi ...263
D. İnsanca İnfaz İlkesi ...263
E. İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi ...264
V. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNİN ŞARTLARI ...264
A. Genel Olarak ...264
B. Hükümlüye İlişkin Şartlar ...265
1. Hükümlünün Vatandaşlığı ve Sosyal Bağları ...265
2. Hükümlünün veya Yasal Temsilcisinin Rızasının Bulunması ...266
3. Hükümlü Hakkında Ülkemizde Derdest Soruşturma veya Kovuşturma Bulunmaması ...267
C. Suça ve Cezaya İlişkin Şartlar ...267
1. Mahkûmiyet Kararının Kesinleşmiş Olması ...267
2. Çifte Cezalandırılabilirlik ...268
3. İnfazı Gereken Cezanın Türü ve Miktarı ...269
VI. 6706 SAYILI KANUNUN VE HÜNDAS KAPSAMINDA HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ ...270
A. Ülkemizden Yabancı Devlete Hükümlü Nakli ...270
1. Nakil Talebinin Usulü ve Merkezî Makamın İncelemesi ...270
2. Kişinin İnfaz Devletine Teslimi ...272
3. Sonuçları ...273
B. Yabancı Devletten Ülkemize Hükümlü Nakli ...274
1. Nakil Talebinin Usulü ve Merkezî Makamın İncelemesi ...274
2. Kişinin Hüküm Devletinden Teslim Alınması ...275
3. Sonuçları ...275
C. Transit Geçiş ...276
D. Hükümlülerin Naklinde Masraflar ...276
Kaynakça ...279

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160523
Yayın Tarihi 2023 Ocak
Barkod 9789750282423
ISBN 9789750282423
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Buğra Erdem