Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Ceza Muhakemesinde Yargılama Giderleri Ceza Muhakemesinde Yargılama Giderleri

Ceza Muhakemesinde Yargılama Giderleri

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
242
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750282881

Stok Durumu: Stokta var

178,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 160,20 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Temel İlkeler
  • Özellik Arz Eden Hususlar
  • Güncel Yargıtay İçtihatları
  • Yasal Hasım Olan Kurum Lehine Vekâlet Ücreti
  • Vekâlet Ücreti Miktarları – Nispi Vekâlet Ücreti – Maktu Vekâlet Ücreti


Ceza yargılamasında soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılan harcamaları, vekâlet ücretini ve harçları içeren yargılama giderleri hükmün tamamlayıcı unsurudur. Buna karşın, yanılgıyla hükmün feri gibi kabul edilmesi sebebiyle, sık sık hata yapılan ve Yargıtay ve İstinaf mahkemeleri ilamlarında en çok bozma ya da eleştiri konusu olan bir kalemi oluşturduğu da bir gerçektir.

Yargılama giderlerine dahil olan vekalet ücreti de ceza yargılamasında büyük önem kazanmış, adeta birçok ceza davasında asıl hükmü gölgede bırakacak aşamaya gelmiştir. Kitapta örnekleriyle açıklandığı üzere, sanık hiç ceza almasa ya da aldığı ceza hiç infaz edilmeyecek olsa bile 9.200,00 TL veya 17.400,00 TL vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilmekte, hatta bazı hallerde basit görülen bir davada 28.400,00 TL vekalet ücreti ödemek zorunda kalmaktadır.

Diğer bir husus ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği yasal hasım olan kurumlar lehine hükmedilecek vekalet ücreti konusundaki yasal değişikliklerdir. Örneğin 3628 sayılı Kanun'da 7417 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle, Hazine lehine hükmedilen vekalet ücreti konusunda önemli yeniliklere gidilmiştir.

Yine birden fazla sanık veya katılan lehine ödenecek ücret, HAGB kararında ve hükmün açıklanmasında hükmedilecek ücret, asıl hükümde unutulması halinde ek kararla yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmesi, vekaletname ibrazının gerekip gerekmediği, akıl hastalarının ve çocukların yargılama masrafları ve vekalet ücretinden sorumluluğu gibi konularda sık yapılan hatalı uygulamalar, kitapta bir uygulayıcı gözüyle derlenip, hem güncel hem de klasik içtihatlarla ilişkilendirilerek uygulayıcıya faydalı olunmaya çalışılmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...7
Kısaltmalar ...15
BİRİNCİ BÖLÜM...
ORTAK İLKELER...
I. GENEL OLARAK ...17
II. YASAL DÜZENLEMELER ...18
III. YARGILAMA GİDERLERİNİN HÜKMÜN TAMAMLAYICI UNSURU OLMASI VE (KISA KARARDA) GÖSTERİLMESİ GEREKLİLİĞİ ...22
IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ...28
V. YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖDENME ŞEKİL VE ZAMANI ...30
VI. YARGILAMA GİDERLERİNDEN HANGİ SANIĞIN HANGİ MİKTARDA SORUMLU OLDUĞUNUN HÜKÜMDE AÇIKÇA GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİ ...32
İKİNCİ BÖLÜM...
MAHKEME VE SORUŞTURMA MAKAMLARININ...
YAPTIĞI HARCAMALAR...
I. YARGILAMA MASRAFLARI (VEKÂLET ÜCRETİ VE HARÇLAR DIŞINDA KALAN YARGILAMA GİDERLERİ) ...37
1. Yargılama Masraflarının Kapsamı (Neler Olduğu) ...37
2. Devlet Hazinesinden Yargılama Faaliyeti Kapsamında Yapılan Harcamalar Olmasına Rağmen Sanığa Yüklenemeyecek Masraflar ...40
a. CMK’nın 150. Maddesi Gereğince Görevlendirilen Zorunlu Müdafi Ücretinin Suça Sürüklenen Çocuk Ya Da Sanığa Yargılama Gideri Olarak Yüklenememesi ...40
b. Suça Sürüklenen Çocuk İçin Hazırlanan Sosyal İnceleme Raporunun (SİR) Ücreti SSÇ’ye, Mağdurlar İçin Görevlendirilen Sosyal Hizmet Uzmanı Ücretinin Sanıklara ve SSÇ’lere Yüklenememesi ...45
c. Suça Sürüklenen Çocuk İçin Hazırlanan Farik–Mümeyyizlik Raporu Ücretinin Mahkûm Edilen SSÇ’ye Yüklenememesi ...46
d. Lehe Bozma Sonrası Yargılama Giderlerinin Sanığa Yüklenememesi ...46
e. Tercüman Giderlerinin Yargılama Giderlerine Dahil Olmaması ...48
f. Sanık Hakkında Birden Fazla Suçtan Dava Açılmış da Bazı Suçlamalardan Mahkûmiyet, Bazı Suçlardan Mahkûmiyet Dışında Bir Karar Verilmişse, Mahkûmiyet Kararı Dışındaki Suçlarla İlgili Masrafların –Kural Olarak– Sanığa Yüklenememesi ...50
g. 12–15 Yaş Grubundaki Suça Sürüklenen Çocuklar ile 15–18 Yaş Grubundaki Sağır Veya Dilsiz Olup da Farik Mümeyyiz Olmayan Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Mahkûmiyet Kararı Verilmeyip de Sadece Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbiri Uygulanmışsa Bu Giderlerin SSÇ’ye Yüklenememesi ...52
h. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106’ncı Maddesindeki Terkin Edilmesi Gereken Tutarlardan Az Olan Yargılama Giderlerinin Sanığa Yüklenememesi (CMK m.324/4) ...52
3. Yargılama Masrafları Konusunda CMK’da Özel Olarak Düzenlenen Hususların İncelenmesi ...53
a. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında ve Erteleme Kararında Yargılama Masrafları (CMK m.325/2) ...53
b. Bağlantılı Davalarda Yargılama Masrafları (CMK m.326) ...54
c. Beraat, Düşme, Ceza Verilmesine Yer Olmadığı, Davanın Reddi Kararlarında Yargılama Masrafları (CMK m.327): ...55
d. Karşılıklı Hakaret Halinde Yargılama Masrafları (CMK m.328) ...59
e. Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Yargılama Masrafları (CMK m 329) ...61
f. Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Yargılama Masrafları (CMK m.330) ...62
g. Yargılamanın Yenilenmesinde Yargılama Masrafları (CMK m.330/3) ...63
h. Eski Hale Getirmede Yargılama Masrafları (CMK m.330/4) ...64
4. Yargılama Masrafları Konusunda Özellikli Hususlar ...64
a. Sanığın Akıl Hastalığı Durumunda Yargılama Masrafları ...64
b. HAGB Kararının Açıklanmasında Yargılama Masrafları ...65
c. Uzlaştırma Giderleri (CMK m.253/22) ...66
d. Seri Muhakeme Usulünde ve Basit Yargılama Usulünde Yargılama Masrafları (CMK m. 250 ve m.251) ...67
e. Ön ödeme Durumunda Yargılama Masrafları (TCK m.75) ...68
f. Uyarlama Yargılamasında Yargılama Masrafları ...70
g. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (Takipsizlik Kararı) Verilmesi Halinde Giderler ...71
h. Müsadere Davalarında Yargılama Masrafları (CMK m.256–259) ...72
i. İcra Ceza Mahkemelerinde yargılama masrafları: ...73
j. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davalarında Yargılama Masrafları (CMK m.141–144) ...76
k. Kabahatler Kanununa Göre İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Kanun Yoluna Başvuruda Yargılama Masrafları ...78
l. İnfaz Hâkimliklerinde Yargılama Masrafları ...80
m. Yargılama Masraflarında Kazanılmış Hak Olup Olmayacağı ...81
MUHAKEME MASRAFLARI HAKKINDAKİ İÇTİHATLAR. ...83
Muhakeme Masraflarına Dair Genel İlkeleri Düzenleyen İçtihatlar ...83
Sanığa Yüklenmeyecek Yargılama Masraflarına Dair İçtihatlar ...90
Sanığın Yüklenmesi Gereken Yargılama Masraflarına Dair İçtihatlar ...114
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...
VEKÂLET ÜCRETİ...
I. CEZA DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ ...123
1. Genel Olarak Vekâlet Ücreti ...123
2. Vekâlet Ücretinde Yasal Düzenlemeler ...124
3. Vekâlet Ücretine Hükmedilirken Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan AAÜT’nin ve Davanın Görüldüğü Mahkemenin Esas Alınması ...126
4. Vekâlet Ücretinin Şahsi Hakka İlişkin Olması ...127
5. Katılan Lehine Vekâlet Ücreti Hükmedilmesi ...129
a. Katılan Lehine Vekâlet Ücreti Ödenmesine Karar Verilmesinde Genel Hususlar ...129
b. Katılan Lehine Vekâlet Ücreti Ödenmesine Karar Verilmesinde Özellik Gösteren Hususlar ...133
aa. Birden Fazla Katılanın Tek Avukatla Temsil Edilmesi Halinde Katılanlar Lehine, Sanık/Sanıklar Aleyhine Hükmedilecek Vekâlet Ücreti ...133
bb. Katlanın Vefat Etmesi Durumunda Vekâlet Ücreti ...134
cc. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Katılan Olduğu Davalarda Bakanlık Lehine Vekâlet Ücreti ...135
dd. 3628 sayılı Kanun Gereğince Hazine’nin ya da İlgili Kurum Veya Kuruluşun Katılan Olduğu Davalarda Bakanlık Ya Da İlgili Kurum Veya Kuruluş Lehine Vekâlet Ücreti ...137
ee. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Kapsamındaki Suçlarda Katılan Banka, BDDK ve TMSF Lehine Vekâlet Ücreti ...138
ff. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Suçlarda İlgili Bakanlık Lehine Vekâlet Ücreti ...140
gg. Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlarda Sağlık Bakanlığının Sağlık Personeline Avukat Yardımı Sağlaması Halinde Sağlık Bakanlığı Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi ...141
hh. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Erteleme ve Hükmün Açıklanması Kararlarında Katılan Lehine Vekâlet Ücreti ...146
ıı. Karşılıklı Hakaret Halinde Ya Da Haksız Fiile Tepki Olarak İşlenen Hakaret Suçunda Katılan Lehine Vekâlet Ücreti (CMK m.328) ...148
jj. Sanığın Akıl Hastası Olması Durumunda Katılan Lehine Vekâlet Ücreti ...149
kk. Katılanın Aynı Zamanda Sanık Olması ve Sanık Sıfatıyla Beraatine Karar Verilip, Kendisine Karşı Suç İşleyen Sanığın Mahkûmiyetine Karar Verilmesi Durumunda Katılan Sıfatıyla Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi ...150
ll. Katılan Sanıkların Karşılıklı Mahkûm Edilmeleri Halinde Vekâlet Ücreti ...150
6. Kendisini Özel Vekâletnameli Müdafi ile Temsil Ettiren Sanık Lehine (Hazine Aleyhine) Vekâlet Ücreti ...151
a. Genel Olarak Beraatine Karar Verilen Sanık Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi ...151
b. Sanık Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilmesinde Özellik Gösteren Durumlar ...155
aa. Sanığın Birden Fazla Müdafi ile Temsil Edilmesi Durumunda Vekâlet Ücreti ...155
bb. Birden Fazla Sanığın Tek Avukatla Temsil Edilmesi Halinde Beraatine Hükmedilen Sanık Lehine Hazine Aleyhine Hükmedilecek Vekâlet Ücreti ...155
cc. Kişinin Sanık Sıfatıyla Beraatine Karar Verilip, Katılan Sıfatıyla Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi Halinde Ayrıca Sanık Sıfatı Sebebiyle Hazine Aleyhine Vekâlet Ücretine Hükmedilemeyeceği ...157
7. Hükümde Vekâlet Ücreti Konusunda Karar Verilmesi Unutulursa Ek Kararla Vekâlet Ücretine Hükmedilip Edilemeyeceği ...157
8. Tarife Gereği Vekâlet Ücreti Yerine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilip Hükmedilemeyeceği ...158
9. Yargılamanın Yenilenmesinde Vekâlet Ücreti (CMK m.330/3) ...159
10. Seri Muhakeme Usulünde ve Basit Yargılama Usulünde Vekâlet Ücreti (CMK M. 250 VE M.251) ...159
11. Uyarlama Yargılamasında Vekâlet Ücreti ...160
12. Müsadere Davalarında Vekâlet Ücreti (CMK m.256–259) ...160
13. İcra Ceza Mahkemelerinde Vekâlet Ücreti ...161
14. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davalarında Vekâlet Ücreti (CMK m.141–144) ...161
15. Kabahatler Kanununa Göre İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Kanun Yoluna Başvuruda Vekâlet Ücreti ...164
16. İnfaz Hâkimliklerinde Vekâlet Ücreti ...167
17. Bölge Adliye Mahkemesinde Davanın Yeniden Görülmesine Karar Verilmesi Durumunda Vekâlet Ücreti ...167
VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN İÇTİHATLAR: ...171
Vekalet Ücreti Hakkında Genel İlkelere Dair İçtihatlar ...171
Sanık Lehine (Hazine Aleyhine) Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiğine Dair İçtihatlar ...189
Sanık Lehine (Hazine Aleyhine) Vekalet Ücretine Hükmedilmesine Gerek Olmadığına Dair İçtihatlar ...195
Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesine Dair İçtihatlar ...201
Aile Bakanlığı ve Hazine Lehine Yasal Hasımlık Sebebiyle ve Sağlık Bakanlığı Lehine Özel Düzenleme Sebebiyle Vekalet Ücreti Ödenmesine Dair İçtihatlar ...212
İcra Ceza Mahkemesinde Görülen Davalarda, Kabahatlerde ve Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davalarında Vekalet Ücretine Dair İçtihatlar ...225
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM...
HARÇLAR...
I. CEZA DAVALARINDA HARÇ ...233
Harçlar Konusundaki İçtihatlar ...234
BEŞİNCİ BÖLÜM...
SONUÇ VE ÖNERİLER...
I. ÖNERİLERİMİZ ...237
1. Ceza Davasında Hükmedilen Vekalet Ücreti Miktarı Adli Para Cezası Miktarını Geçmemelidir ...237
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Vekalet Ücretine Mahkumiyet Mümkün Olmamalıdır ...238
3. Sağlık Bakanlığı Lehine Vekalet Ücreti ...239
4. Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin Yayımlanması ...239
5. Bölge Adliye Mahkemelerinde Vekalet Ücreti ...239
6. Akıl Hastalarının Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulması ...240
Kavram Dizini ...241

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160535
Yayın Tarihi 2023 Ocak
Barkod 9789750282881
ISBN 9789750282881
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Saim Köroğlu