Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Ceza Muhakemesi Hukuku – 2 Ceza Muhakemesi Hukuku – 2

Ceza Muhakemesi Hukuku - 2

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
328
Boyut :
16x24
Baskı :
10
ISBN/Ref :
9789750259159

Stok Durumu: Stokta var

42,00 TL

Detayları

Ceza muhakemesi hukukuna ilişkin çalışma iki ciltten oluşmaktadır. Bunun sebebi, hukuk fakültelerinde dönem sistemine geçilmiş olmasıdır. Elinizdeki ikinci cilt, hukuk fakültelerinde okutulan ceza muhakemesi dersinin ikinci dönemine yönelik olup, birinci döneme yönelik ilk cildin ikinci basısı 2011 yılında yayınlanmıştır.

Kitabın kullanımı ile ilgili not: Mevzuat hükümlerine atıf yapmak gerektiğinde; Anayasa, ilgili kanun, yönetmelik gibi düzenlemelerin tam veya kısa adı zikredilmekte, CMK'ya atıf yapmak gerektiğinde ise, kanun adı zikredilmeksizin doğrudan madde numaralarına yer verilmektedir. Bu nedenle, örneğin (m. 1) şeklindeki atıf, CMK'nın birinci maddesini göstermektedir.

Konu Başlıkları

  • Ceza Muhakemesinde Deliller
  • Yargılama ve Hüküm Verme
  • Özel Muhakeme Usulleri
  • Ceza Muhakemesi İşlemleri ve Kanun Yolları


İçindekiler

10. Basıya Önsöz 5
9. Basıya Önsöz 6
8. Basıya Önsöz 7
7. Basıya Önsöz 8
6. Basıya Önsöz 9
5. Basıya Önsöz 10
4. Basıya Önsöz 11
3. Basıya Önsöz 12
2. Basıya Önsöz 13
Önsöz 14
Kısaltmalar 23
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§1. GENEL AÇIKLAMALAR 25
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı 25
II. Serbest Delil İlkesi 28
III. Delillerin Ortak Özellikleri 29
1. Gerçekçilik 30
2. Akılcılık 30
3. Erişilebilirlik 30
4. Olayı Temsil Edicilik 30
5. Müştereklik 30
6. Hukuka Uygunluk 31
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ 32
I. Genel Olarak 32
II. Beyan Delili 33
1. Şüpheli–Sanık Beyanı 33
2. Tanık Beyanı 34
a) Tanık Kavramı 34
b) Tanık Beyanının Değeri 36
c) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri 38
aa) Tanığın Hazır Bulunması 39
bb) Tanığın Yemin Etmesi 40
cc) Tanığın Beyanda Bulunması 42
aaa) Tanığın Dinlenmesinde Usul 42
bbb) Tanık Beyanı Olarak Yüzleştirme (Teşhis) 44
dd) Tanıklıktan Çekinme 45
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü 45
aaaa) Meslek ve Sürekli Uğraşı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 46
bbbb) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık 49
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi 50
ee) Tanığın Korunması 52
3. Diğer Kişilerin Beyanı 56
III. Belge Delili 57
IV. Belirti Delili 59
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 60
I. Delillerin Toplanması 60
1. Beden Muayenesi 60
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 61
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 64
c) Kadının Muayenesi 65
2. Fizik Kimliğin Tespiti 66
3. Yer Gösterme 68
4. Olay Yeri İnceleme 68
II. Delillerin Değerlendirilmesi 69
1. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Bilirkişi İncelemesi 69
a) Genel Açıklamalar 69
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi 74
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü 76
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu 80
e) Uzman Mütalaası 82
f) Bilirkişinin Açıklamada Bulunması 82
g) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri 84
aa) Gözlem Altına Alma 84
bb) Moleküler Genetik İncelemeler 85
cc) Adli Muayene ve Otopsi 86
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem 89
2. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Keşif 89
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları 90
İkinci Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§1. İDDİANAMENİN KABULÜ VE KOVUŞTURMA EVRESİ 97
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI 99
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi 99
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler 99
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi 99
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması 100
a) Sanığın Çağrılması 100
b) Diğer Kişilerin Çağrılması 101
3. Delil Toplanması 102
§ 3. DURUŞMA 105
I. Duruşmanın Önemi 105
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı 106
III. Duruşmanın Sözlülüğü 111
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk 112
V. Duruşmanın Açık Olması 114
1. Genel Olarak Açıklık 114
2. Açıklığın İstisnaları 115
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik 115
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik 116
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik 117
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü 118
1. Duruşmada Hazır Bulunma 118
a) Hakimlerin Hazır Bulunması 118
b) İddia Makamının Hazır Bulunması 120
aa) Cumhuriyet Savcısı 120
bb) Bireysel İddia Makamı 120
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması 121
aa) Sanık 121
bb) Müdafi 122
cc) Savunma Makamı Hazır Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde Eski Hale Getirme 124
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni 124
3. Duruşmanın Başlaması 125
4. Delillerin Ortaya Konulması 129
a) Genel Olarak 129
b) Tanık ve Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi 130
aa) Tanığın Dinlenmesi 130
aaa) Tanığın Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu 130
bbb) Tanığın Okunması Yasak Olan Yazılı Açıklamaları 134
ccc) Tanıklıktan Duruşmada Çekinme Halinde Okunma Yasağı 136
bb) Bilirkişinin Dinlenmesi 137
cc) Doğrudan Soru Yöneltme 138
c) Belge Okunması 139
aa) Okunması (Anlatılması)Zorunlu Olan Belgeler 141
bb) İlgilinin Dinlenmesi Yerine Belge Okunmasıyla Yetinilebilecek Haller 145
aaa) Genel Olarak 145
bbb) İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması 146
ccc) Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi 148
ddd) Anlaşma Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilebilmesi 148
eee) Açıklama ve Görüş İçeren Rapor ve Yazıların Okunması 149
cc) Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Tutanak Okunması 150
aaa) Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması 151
aaaa) Hatırlatma Amacıyla Okunma 151
bbbb) Çelişki Nedeniyle Okunma 154
bbb) Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması 156
ccc) Duruşmada Dinlenilme veya Sorguya Çekilme Yanında Tutanak Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği 160
c) Belirti Delillerinin Ortaya Konulması 162
5. Delillerin Tartışılması 162
6. Suç Niteliğinin Değişmesi 164
7. Duruşma Tutanağı 166
§ 4. HÜKÜM VERME 168
I. Delillerin Değerlendirilmesi 168
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması 172
III. Hüküm Çeşitleri 174
IV. Hükmün İçeriği 180
V. Hükmün Açıklanması 185
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 186
1. Genel Açıklamalar 186
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesinin Şartları 187
3. Kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi 191
4. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması 195
Üçüncü Bölüm
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
§ 1. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI 199
I. Gaiplerin Yargılanması 199
II. Kaçakların Yargılanması 200
III. Seri Muhakeme Usulü 202
1. Genel Açıklamalar 202
2. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması 204
3. Seri Muhakeme Usulünün Muhakeme Evreleri Bakımından Durumu 207
4. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmayacağı Haller 207
IV. Basit Yargılama Usulü 208
1. Genel Açıklamalar 208
2. Basit Yargılama Usulünün Uygulanması 209
3. Yargılamanın Duruşmalı Olarak Yapılması 210
4. Basit Yargılama Usulünün Uygulanmayacağı Haller 211
§ 2. UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE USULÜ 212
I. Uzlaştırma 212
1. Genel Açıklamalar 212
2. Uzlaştırmanın Mümkün Olduğu Suçlar 213
3. Uzlaştırma Süreci 215
a) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma 216
b) Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma 220
II. Müsadere Usulü 221
§ 3. ÖZEL YETKİ İÇEREN DİĞER MUHAKEME USULLERİ 223
Dördüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE KANUN YOLLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ 225
I. Kavram 225
II. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Sınıflandırılması 225
1. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler 225
2. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri 226
3. Elektronik İşlemler 226
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerinde Süreler 231
1. Sürelerin Sınıflandırılması 231
2. Sürelerin Hesaplanması 232
IV. Eski Hale Getirme 232
V. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi 234
VI. Muhakeme İşlemlerindeki Sakatlıkların Yaptırımı 236
1. Yokluk 236
2. Butlan 236
3. Hak Düşümü 237
4. Kabul Edilmezlik 237
VII. Muhakeme İşlemlerindeki Aykırılıkların Giderilmesi 237
§2. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 238
I. Kavram 238
II. Kanun Yollarının Çeşitleri 238
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler 239
1. Cumhuriyet Savcısı 240
2. Şüpheli veya Sanık 241
3. Müdafi, Şüpheli veya Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşi 241
4. Katılan, Vekil 243
5. Tüzel Kişi 244
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi 244
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli 245
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme 248
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri 249
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması 249
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı 249
§ 3. OLAĞAN KANUN YOLLARI 253
I. İtiraz 253
1. Kavram 253
2. İtiraz Usulü 253
3. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler 254
4. İtiraz İncelemesi ve Karar 255
II. İstinaf 256
1. Genel Açıklamalar 256
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 258
3. İstinaf İstemi ve Süresi 259
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi 261
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı 261
6. İstinaf İncelemesi ve Karar 262
a) Ön İnceleme 262
b) Esastan İnceleme 262
aa) Esastan Ret Kararı Verilmesi 262
bb) Bozma Kararı Verilmesi 264
cc) Davanın Yeniden Görülmesi Kararı Verilmesi ve Duruşma 264
7. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Verilen Kararlara İlişkin Ortak Hususlar 267
III. Temyiz 267
1. Genel Açıklamalar 267
2. Temyiz Konusu Olan Kararlar 268
3. Temyiz Nedenleri 270
4. Temyiz Talebi ve Süresi 271
5. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme 272
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası 272
7. Yargıtayın İncelemesi ve Karar 273
8. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi 275
9. Bozmadan Sonraki Yargılama 277
10. Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Önce Verilmiş Olan Kararların Temyizi 282
a) Genel Açıklamalar 282
b) Temyiz Konusu Olan Kararlar 283
c) Temyiz Nedenleri 284
d) Temyiz Talebi ve Süresi 286
e) Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme 287
f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası 287
g) Yargıtayın İncelemesi ve Karar 288
h) Bozmadan Sonraki Yargılama 290
§4. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 295
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 295
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 295
a) Genel Açıklamalar 295
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazının Hukuki Niteliği 297
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi 300
II. Kanun Yararına Bozma 301
1. Genel Açıklamalar 301
2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri 303
III. Yargılamanın Yenilenmesi 306
1. Başvurabilecek Kişiler, Başvuru Süresi ve Usulü 307
2. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 308
a) Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 308
b) Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 312
3. Talebin İncelenmesi ve Karar 313
Kaynaklar 315
Kavramlar Dizini 325

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153328
Yayın Tarihi 2020 Şubat
Barkod 9789750259159
ISBN 9789750259159
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 10
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Cumhur Şahin