Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ceza Hukuku ve Kabahatler Hukukunda Zamanaşımı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
376
Boyut :
16,5 x 23,5 cm.
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051463070

Stok Durumu: Stokta var

49,00 TL

Detayları

En son tarih itibariyle tümüyle taranarak kitaba alınan
3. 000 i aşkın Yargıtay içtihadıyla zenginleştirilmiş;

Dava Zamanaşımı
Ceza Zamanaşımı
Kabahatlerde Zamanaşımı
Vergi Suçları ve Kabahatlerinde Zamanaşımı
İcra ve İflâs Suçları ve Kabahatlerinde Zamanaşımı
Suçluların Geri Verilmesinde Zamanaşımı
Özel Kanunlardaki Diğer Zamanaşımı Düzenlemeleri
Zamanaşımında Lehe Kanunun Tespiti
Zamanaşımında Kanunyolları
Suçlar ve Cezaların Zamanaşımı Sürelerini İçeren Tablolar

"5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen yaklaşık dokuz yıllık sürede, doktrin ile uygulama arasında kurulan köprüde, akademisyenle uygulayıcı arasında meydana gelen yakınlaşma sevindiricidir. Bu olumlu gelişmeye karşılık, ne yazık ki Türk hukuk tarihinde eşine az rastlanır bir kitap furyası da başlamış, bilimsel ve kollektif çalışmalar yerine, deyim yerindeyse derme çatma eserlerden oluşan bir kitap mezarlığı yaratılmıştır. Çıkar kaygısının ön plana çıktığı bilgi kirliliği içerisinde emeğe saygının hiç önemsenmediğinin kanıtlarını işte bu mezarlıkta bulmak mümkündür. Azalmak şöyle dursun, giderek artan ve bu paralelde ahlâk yozlaşması doğuran bahis mevzuu anlayıştan incinmiş bir Türk hukukçusu olarak umudum kırılmıştır.
Kanunun doğru yorumlanmasında önemli misyonu haiz Yargıtay da, geçen onca zamana rağmen, özellikle değişiklikler sonucu kapsama alanı genişletilen ve kanun uygulayıcılarının elinde adeta hikmeti kendinden menkul bir kuruma dönüşen hükmün açıklanmasının geri bırakılması yüzünden, yeni düzenlemelerin beraberinde getirmiş olduğu sorunlara açık vaziyet alamamıştır.
Elinizdeki eser, tüm bu endişeler göz ardı edilmeksizin kaleme alınmıştır. Sınırlı sayıda suç tipleri bir yana bırakılacak olursa, ceza hukukunda dava ve ceza zamanaşımına ilişkin hükümler, hemen her suç için uygulanma kabiliyetine sahiptir. Yoğun uygulama alanı bulan dava ve ceza zamanaşımı konusu incelenirken, şimdiye dek akademisyenlerin ceza hukuku genelinde ve konu özelinde yazmış oldukları eserlerden azami ölçüde yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra, Yargıtay'ın eserin baskı tarihine dek vermiş olduğu tüm kararları, deyim yerindeyse bir tanesi dahi atlanmadan teker teker taranmış, en önemlileri çalışmaya alınmıştır.
5237 sayılı TCK’nın benimsediği yeni sistem karşısında mevcut içtihatların işlevsiz kaldığı yönündeki endişeler bir yana bırakılarak, önem ve güncelliklerini hâlâ sürdüren eski tarihli kararları da çalışmada ilgili oldukları yerlere işlenmiştir. Uygulama ile doktrin bütünlüğü sağlanmaya çalışılırken, genellikle yapıldığı üzere gerekçeden öteye gitmeyen ve aydınlatıcı olmaktan uzak düşen birkaç açıklamanın ardına kararları sıralamak yerine, hemen tamamı konu açıklamalarının ilgili kısımlarına yansıtılarak okuyucuya bilgiye en az zaman sarfıyla ulaşmada kolaylık sağlanmıştır. Bu uğraşın, çalışmaya, konu hakkında yazılan eserlerin hiç birinde bulunmayan özellik kazandırdığını belirtmek gerekir. Eserde 3. 000’i aşkın içtihada yer verilmiş olması, gösterilen çabanın bir başka delilidir."(Önsözden)


<
 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • DAVA ZAMANAŞIMI
 • [1] -DAVA ZAMANAŞIMININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE ESASI-3
 • [2] -DAVA ZAMANAŞIMININ KANUNDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ-5
 • A. -5237 SAYILI TCK’DAKİ DÜZENLEME-5
 • B. -765 SAYILI TCK’DAKİ DÜZENLEME-7
 • [3] -DAVA ZAMANAŞIMININ HUKUKÎ NİTELİĞİ-8
 • [4] -DAVA ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİNİN RE’SEN UYGULANMASI-10
 • [5] -DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN HESAPLANMASI-12
 • A. -DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-12
 • 1. -Karşılaştırmalı Hukukta Dava Zamanaşımı Süreleri-12
 • 2. -765 Sayılı TCK'daki Dava Zamanaşımı Süreleri-13
 • 3. -5237 Sayılı TCK'daki Dava Zamanaşımı Süreleri-14
 • a)-Suç Tarihinde Onsekiz Yaşını Bitirmiş Olanlar İçin Olağan Dava Zamanaşımı Süreleri-14
 • b)-Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubunda Olanlar İçin Olağan Dava Zamanaşımı Süreleri-14
 • c)-Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Olanlar İçin Olağan Dava Zamanaşımı Süreleri-16
 • B. -DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN SAPTANMASI-18
 • 1. -Sürenin Belirlenmesinde Gözetilecek Ceza-18
 • 2. -Cezaların Tercihen Öngörülmüş Olması-27
 • 3. -Cezaların Birlikte Öngörülmüş Olması-28
 • 4. -Aynı Fiilden Dolayı Yeniden Yargılama Yapılması-30
 • a)-Genel Olarak-30
 • b)-Yargılamanın Yenilenmesi-31
 • c)-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı-40
 • d)-Karar Düzeltme-42
 • e)-Kanun Yararına Bozma-44
 • f)-Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karardan Sonra Yeni Delil Ortaya Çıkması-46
 • g)-Lehe Kanun Uyarlama Yargılaması-48
 • C. -DAVA ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN BAŞLAMASI-50
 • 1. -Genel Olarak-50
 • 2. -Tamamlanmış Suçlar-53
 • 3. -Seçimlik Hareketli Suçlar-62
 • 4. -Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar-64
 • 5. -İştirak Hâlinde İşlenen Suçlar-65
 • 6. -Bileşik (Mürekkep) Suçlar-66
 • 7. -Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar-67
 • 8. -Zincirleme (Müteselsil) Suçlar-73
 • 9. -Fikri İçtimaa Dâhil Suçlar-76
 • 10. -İtiyadî Suçlar-78
 • 11. -Cezalandırılabilme Şartı İçeren Suçlar-80
 • 12. -Kovuşturma Şartı İçeren Suçlar-82
 • 13. -Yurtdışında İşlenen Suçlar-82
 • 14. -Zamanaşımı Başlangıcının Şarta Kadar Ertelendiği Suçlar-82
 • a)-Genel Olarak-82
 • b)-Çocuklara Karşı İşlenen Suçlar-83
 • c)-Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçları-86
 • d)-İftira Suçu-88
 • e)-Askerî Suçlar-89
 • 15. -Özellik Arz Eden Diğer Suçlar-91
 • a)-Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu-91
 • b)-Suç Uydurma Suçu-91
 • c)-Suçu Bildirmeme Suçu-92
 • d)-Haksız Mal Edinme Suçu-92
 • D. -DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN SON BULMASI-93
 • [6] -DAVA ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN SUÇLAR-94
 • A. -GENEL OLARAK-94
 • B. -TCK'DA YER ALAN DAVA ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN SUÇLAR-94
 • 1. -Yurt Dışında İşlenen Suçlar-94
 • 2. -Soykırım (Jenosit) ve İnsanlığa Karşı Suçlar-97
 • 3. -İşkence Suçu-99
 • C. -ÖZEL KANUNLARDA YER ALAN DAVA ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN SUÇLAR-99
 • [7]-DAVA ZAMANAŞIMI ENGELLERİ-100
 • A. -DAVA ZAMANAŞIMI ENGELLERİNİN KANUNDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ-100
 • 1. -5237 Sayılı TCK’daki Düzenleme-100
 • 2. -765 Sayılı TCK’daki Düzenleme-101
 • B. -DAVA ZAMANAŞIMININ DURMASI-102
 • 1. -Tanım ve Genel Değinim-102
 • 2. -Türk Ceza Kanunun'da Yer Alan Durma Nedenleri-103
 • a)-İzin-103
 • b)-Karar-108
 • c)-Bekletici Mesele-120
 • d)-Kaçaklık Kararı-133
 • e)-Uyuşturucu Madde Kullananlar Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbiri Kararı-136
 • 3. -Özel Kanunlarda Yer Alan Durma Nedenleri-137
 • a)-Milletvekili Seçilme-137
 • b)-Başbakan veya Bakan Seçilme-141
 • c)-Cumhurbaşkanı Seçilme-145
 • d)-4616 Sayılı Kanun Gereğince Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi-146
 • e)-Bankacılık Kanunu Gereğince Yapılan Bilirkişi İncelemesi-150
 • f)-Askerlik Hizmeti Yerine Getirme-152
 • g) -Doğal Afetler Hâlinde Dosyanın İkmal Edilmesi-154
 • h) -Uzlaşma-154
 • i)-Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi-158
 • j)-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması-160
 • k) -6352 Sayılı Kanun Gereğince Kamu Davasının Açılmasının veya Kovuşturmanın Ertelenmesi-165
 • l) -5941 Sayılı Kanun Gereğince Soruşturma veya Kovuşturmanın Durdurulması-166
 • 4. -Dava Zamanaşımının Durmasının Etkileri-167
 • a) -Zamanaşımı Süresine Etkisi-167
 • b) -Suç Ortaklarına Etkisi-169
 • c)-Verilecek Karara Etkisi-170
 • C. -Dava Zamanaşımının Kesilmesi-170
 • 1. -Tanım ve Genel Değinim-170
 • 2. -Dava Zamanaşımını Kesen Nedenler-174
 • a) -Cumhuriyet Savcısı Huzurunda İfade Alınması-174
 • b)-Sanığın Sorguya Çekilmesi-177
 • c) -Tutuklama Kararı Verilmesi-183
 • d) -Cumhuriyet Savcısının İddianame Düzenlemesi-192
 • e) -Mahkûmiyet Kararı Verilmesi-199
 • 3. -Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Etkileri-203
 • a) -Zamanaşımı Süresine Etkisi-203
 • b) -Zamanaşımı Sürelerinin Uzamasına Etkisi-205
 • aa) -Genel Olarak-205
 • bb) -Suç Tarihinde Onsekiz Yaşını Bitirmiş Olanlar İçin Uzamış (Olağanüstü) Zamanaşımı Süreleri-207
 • cc) -Suç Tarihinde 15-18 Yaş Grubunda Olanlar İçin Uzamış (Olağanüstü) Zamanaşımı Süreleri-207
 • dd) -Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Olanlar İçin Uzamış (Olağanüstü) Zamanaşımı Süreleri-208
 • c)-Suç Ortaklarına Etkisi-211
 • [8] -DAVA ZAMANAŞIMININ ETKİLERİ VE SONUÇLARI-220
 • A. -VERİLECEK KARAR AÇISINDAN-220
 • 1. -Soruşturma Aşamasında-220
 • 2. -Kovuşturma Aşamasında-221
 • B. -ŞAHSÎ HAK VE TAZMİNATA ETKİSİ-231
 • C. -YARGILAMA GİDERİNE ETKİSİ-235
 • D. -MÜSADEREYE ETKİSİ-236
 • E. -SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİNE ETKİSİ-240
 • F. -DİSİPLİN SORUŞTURMALARINA ETKİSİ-240
 • G. -BENZER DİĞER ETKİLERİ-241
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • CEZA ZAMANAŞIMI
 • [1] -CEZA ZAMANAŞIMININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE GEREKLİLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER-243
 • [2] -CEZA ZAMANAŞIMININ KANUNDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ-244
 • A. -5237 SAYILI TCK’DAKİ DÜZENLEME-244
 • B. -765 SAYILI TCK’DAKİ DÜZENLEME-245
 • [3] -CEZA ZAMANAŞIMININ HUKUKÎ NİTELİĞİ-247
 • [4] -CEZA ZAMANAŞIMININ RE’SEN UYGULANMASI-248
 • [5] -CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN HESAPLANMASI-249
 • A. -CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-249
 • 1. -Genel Olarak-249
 • 2. -Reşit Olanlar İçin Ceza Zamanaşımı Süreleri-250
 • 3. -Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Ceza Zamanaşımı Süreleri-251
 • 4. -Güvenlik Tedbirlerinde Ceza Zamanaşımı Süresi-253
 • a) -765 Sayılı TCK’daki Güvenlik Tedbirleri Yönünden-253
 • b) -5237 Sayılı TCK’daki Güvenlik Tedbirleri Yönünden-255
 • aa)-Genel Olarak-255
 • bb) -Hak Yoksunlukları-256
 • cc) -Müsadere Tedbiri-257
 • B. -CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN HESABINDA DİKKATE ALINACAK CEZA-259
 • 1. -Somut Cezanın Gözetilmesi-259
 • 2. -Türleri Farklı Olan Cezalarda En Ağırının Dikkate Alınması-259
 • 3. -Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmiş Olması-261
 • 4. -Cezanın Ertelenmiş Olması-261
 • 5. -Cezanın Af Kanunuyla Azaltılmış Olması-261
 • 6. -Cezanın Kısmen İnfaz Edilmiş Olması-262
 • C. -CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN BAŞLAMASI-263
 • 1. -Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcıyla İlgili Sistemler-263
 • 2. -TCK'ya Göre Ceza Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı-264
 • a) -İnfazına Başlanmamış Cezalarda Sürenin Başlangıcı: -Hükmün Kesinleştiği Tarih--264
 • b) -Ertelenmiş Cezalarda Sürenin Başlangıcı: -Cezanın Düştüğü Tarih--268
 • c) -İnfazına Başlanmış Cezalarda Sürenin Başlangıcı: -İnfazın Kesildiği Tarih--272
 • D. -CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN SON BULMASI-274
 • [6] -CEZA ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN SUÇLAR-275
 • A. -YABANCI ÜLKEDE İŞLENEN SUÇLAR-275
 • B. -SOYKIRIM (JENOSİT) VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR-277
 • C. -İŞKENCE SUÇU-278
 • D. -ÖZEL CEZA YASALARINDA ÖNGÖRÜLEN BAZI SUÇLAR-279
 • [7] -CEZA ZAMANAŞIMI ENGELLERİ-279
 • A. -CEZA ZAMANAŞIMI ENGELLERİNİN KANUNDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ-279
 • 1. -5237 Sayılı TCK’daki Düzenleme-279
 • 2. -765 Sayılı TCK’daki Düzenleme-280
 • B. -CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ-280
 • 1. -Genel Olarak-280
 • 2. -Ceza Zamanaşımını Kesen Nedenler-281
 • a) -İnfaza İlişkin Tebligat-281
 • b) -Hükümlünün İnfaz İçin Yakalanması-285
 • c) -Kasıtlı Yeni Bir Suç İşlenmesi-288
 • 3. -Ceza Zamanaşımının Kesilmenin Etkileri-291
 • a) -Zamanaşımı Süresine Etkisi-291
 • b) -Suç Ortaklarına Etkisi-292
 • C. -CEZA ZAMANAŞIMININ DURMASI-292
 • 1. -Genel Olarak-292
 • 2. -Ceza Zamanaşımını Durduran Nedenler-293
 • a) -Milletvekili Seçilme-293
 • b) -Askerlik Hizmeti Yerine Getirme-294
 • c) -5320 Sayılı Kanun Gereğince Cezaların Zincirleme Şekilde İnfaz Edilmesi-295
 • d) -5320 Sayılı Kanun Gereğince Cezanın İnfazının Ertelenmesi veya Durdurulması-296
 • e) -6352 Sayılı Kanun Gereğince Cezanın İnfazının Ertelenmesi-297
 • f) -5941 Sayılı Kanun Gereğince Hükmün İnfazının Ertelenmesi veya Durdurulması-298
 • 3. -Ceza Zamanaşımının Durmasının Etkileri-299
 • a) -Zamanaşımı Süresine Etkisi-299
 • b) -Suç Ortaklarına Etkisi-299
 • [8] -CEZA ZAMANAŞIMININ ETKİLERİ VE SONUÇLARI-300
 • A. -CEZA ZAMANAŞIMININ ETKİLERİ-300
 • 1. -Suç Ortaklarına Etkisi-300
 • 2. -Suçluların Geri Verilmesine Etkisi-300
 • 3. -Şahsî Hak ve Tazminat Taleplerine Etkisi-301
 • 4. -Yargılama Giderine Etkisi-302
 • 5. -Tekerrür ve Ertelemeye Etkisi-302
 • 6. -Adlî Sicil ve Disiplin Cezalarına Etkisi-303
 • B. -Ceza Zamanaşımının Sonuçları-304
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • ÖZEL KANUNLARDA YER ALAN BAZI SUÇ TİPLERİNDE VE KABAHATLERDE ZAMANAŞIMI
 • [1] -DİSİPLİN HAPSİ VE TAZYİK HAPSİNDE ZAMANAŞIMI-305
 • A. -DİSİPLİN HAPSİ VE TAZYİK HAPSİNDE DAVA ZAMANAŞIMI-305
 • B. -DİSİPLİN HAPSİ VE TAZYİK HAPSİNDE CEZA ZAMANAŞIMI-307
 • [2] -KABAHATLERDE ZAMANAŞIMI-310
 • A. -KABAHATLERDE SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI-310
 • B. -KABAHATLERDE YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI-314
 • [3] -VERGİ SUÇLARI VE KABAHATLERİNDE ZAMANAŞIMI-317
 • A. -VERGİ KABAHATLERİNDE ZAMANAŞIMI-317
 • B. -VERGİ SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI-319
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • ZAMANAŞIMI NORMLARININ ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANMASI (LEHE KANUNUN TESPİTİ)
 • [1] -DAVA ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN LEHE KANUNUN TESPİTİ-323
 • [2] -CEZA ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN LEHE KANUNUN TESPİTİ-333
 • [3] -KABAHATLERDE SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI VE YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI YÖNÜNDEN LEHE KANUNUN TESPİTİ-334
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • ZAMANAŞIMI UYGULAMASINDA KANUNYOLLARI VE BU AÇIDAN SONUÇLARI; ÖZEL CEZA KANUNLARINDA YER ALAN DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN TÜRK CEZA KANUNU’NUN 5 İNCİ MADDESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • [1] -ZAMANAŞIMI UYGULAMASINDA KANUNYOLLARI VE BU AÇIDAN SONUÇLARI-337
 • [2] -ÖZEL CEZA KANUNLARINDA YER ALAN DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN TÜRK CEZA KANUNU’NUN 5 İNCİ MADDESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ-345
 • A. -GENEL OLARAK-345
 • B. -1632 SAYILI ASKERİ CEZA KANUNU-347
 • C. -353 SAYILI ASKERİ MAHKEMELERİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ HAKKINDA KANUN-348
 • D. -2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU-348
 • KAYNAKÇA-361
 • KAVRAM İNDEKSİ-373

Ek Bilgi

Ürün Kodu 141529
Yayın Tarihi 2014 Ocak
Barkod 9786051463070
ISBN 9786051463070
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Murat Kayançiçek