istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Ceza Avukatının Başvuru Kitabı Ceza Avukatının Başvuru Kitabı

Ceza Avukatının Başvuru Kitabı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1032
Boyut :
14x20
Baskı :
5
ISBN/Ref :
9789750285035

Stok Durumu: Stokta var

950,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 855,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Temel Bilgiler
  • Soruşturma
  • Koruma Tedbirleri
  • Kovuşturma
  • Kanun Yolları
  • Anayasa Mahkemesine ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine Bireysel Başvuru
  • Cezaların İnfazı


Çalışmanın uygulayıcılar bakımından işlevsel olması hedef alındığından, konuların teorik izahından ziyade, pratiğe dönük hareket edilmiş ve bir avukatın temsil ilişkisi çerçevesinde muhatap olabileceği tüm süreçlere ilişkin bilgilere kısaca yer verilmeye çalışılmıştır. Kitap bir başucu kitabı olma iddiası taşıdığı için, başucu kitabı okuyucusunun kitabın içinde aradığını hızlıca bulabileceği başlık sistematiği ve bu başlıkların altında kısa sürede tüketilecek pratiklikte metinlere yer verilmiştir.

Kitabın beşinci baskısında; kamuoyunda "Yedinci Yargı Paketi" olarak adlandırılan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la getirilen düzenlemeler metne işlenmiş, yine kitap metni üzerinde güncellemeler yapılmış, yeni konular anlatılmış, güncel Yargıtay kararlarına yer verilmiş, bazı hususlarla ilgili de eski baskılarda olduğu gibi soru cevap şeklinde açıklamalarda bulunularak, uygulamada karşılaşılabilecek konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde kitabın dinamikliğinin ve güncelliğinin korunduğu ve her baskıda daha da geliştiği düşüncesindeyiz.

Hedeflerimiz arasında teorik ve pratik bilgileri birleştirmek suretiyle uygulamaya ve uygulamacılara yardımcı kaynak olabilecek bir eser ortaya koymak vardı. Bir öncü mahiyetinde bu eseri hazırlama kararını verdik.

Yazarların ve katkı sağlayanların yüksek emeklerini ortaya koyduğu bu eserin; Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, İnsan Hak ve Hürriyetleri alanlarında uygulamaya ve uygulamacılara yarar sağlayacağından şüphemiz bulunmamaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Beşinci Baskıya Önsöz ...11
Dördüncü Baskıya Önsöz ...12
Üçüncü Baskıya Önsöz ...13
İkinci Baskıya Önsöz ...14
Önsöz ...15
Kısaltmalar ...49
Birinci Bölüm:...
TEMEL BİLGİLER...
§1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER ...51
I. Ceza Muhakemesinin Amacı ...51
II. Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü ...52
A. Soruşturma ...52
B. Kovuşturma ...53
III. Ceza Muhakemesi Kurallarının Özellikleri ...53
A. Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu ve Kıyas ...53
B. Maddi Ceza Hukuku Kuralı – Ceza Muhakemesi Kuralı Ayırımı ...55
IV. Ceza Muhakemesi Kurallarının Uygulanma Alanı ...55
A. Genel Bilgiler ...55
B. Zaman Bakımından Uygulama ...56
C. Yer Bakımından Uygulama ...58
D. Kişi Bakımından Uygulama ...58
V. Ceza Muhakemesinin Süjeleri ve Makamlar ...59
A. Genel Bilgiler ...59
B. İddia Makamı ...61
1. Savcı ...61
2. Savcı Yardımcısı: Adli Kolluk ...62
3. Mağdur, Suçtan Zarar Gören, Müşteki, Katılan ve Vekili ...63
C. Savunma Makamı ...68
1. Şüpheli ve Sanık ...68
2. Müdafi ...70
a. Zorunlu Müdafilik ...73
b. Müdafiin Görevini Yerine Getirmemesi ...75
c. Müdafiin Görevden Yasaklanması ...75
d. Müdafiin Görevinin Sona Ermesi ...76
3. Malen Sorumlu ...76
D. Yargılama Makamı ...77
1. Hakim ...77
2. Hakimin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı ...77
a. Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller ...77
b. Hakimin Reddi ...79
VI. Ceza Muhakemesi Teşkilatı ...83
A. Mahkemeler ...84
1. Madde Bakımından Yetki (Görev) ...84
2. Görev Kurallarının Özellikleri ...86
3. Yer Bakımından Yetki ...87
4. Yetki Kurallarının İstisnaları ...89
a. Davanın (Muhakemenin) Nakli ...89
b. İstinabe ...90
c. Bağlantı ...91
B. Sulh Ceza Hakimliği ...96
§2. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ ...97
I. İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik İlkeler ...97
A. Hukuk Devleti İlkesi ...97
B. İşkence Yasağı ...97
C. Adil/Dürüst Yargılanma Hakkı ...98
D. Mahkemeye Erişim Hakkı ...98
E. Tabii (Doğal/Olağan) Hakim İlkesi ...99
F. Silahların Eşitliği ...101
G. Gerekçeli Karar Hakkı ...105
H. Güvenilir Olmayan veya Hukuka Aykırı Delilin Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında İncelenmesi ...108
İ. Müdafiin Dosyaya Erişim Hakkı ve Gizlilik Kararı ...110
J. Delillerin Toplanmasında ve Değerlendirilmesinde Tarafsızlık ...112
K. “Masumiyet/Suçsuzluk” Karinesi ve “Şüpheden Sanık Yararlanır” İlkesi ...114
L. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi ...115
M. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi ...117
N. Bir Suçtan İki Yargılama Yapılmaz/Ne Bis In Idem ...123
II. İspata İlişkin İlkeler ...124
A. Çelişmeli Yargılama ...124
B. Re’sen Araştırma ...125
C. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı ...126
D. Kişinin Kendini Suçlayıcı Beyanda Bulunmama Hakkı (Nemo Tenetur) ...127
E. Şüpheden Sanık Yararlanır ...127
§3. MUHAKEME ŞARTLARI ...134
I. Şikayet ...134
II. İzin ...134
III. Talep ...135
IV. Karar ...135
V. Hüküm veya Açılmış Dava Bulunması ...136
VI. Dava Zamanaşımı ...136
VII. Af ...136
VIII. Önödeme ...136
IX. Uzlaştırma ...136
X. Sanığın Hazır Bulunması ...136
XI. Sanığın Akıl Hastası Olması ...137
XII. Bekletici Mesele ...137
XIII. Muhakeme Şartlarının Gerçekleşmemesi ...140
§4. MADDİ CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER ...140
I. Genel Bilgiler ...140
II. Suç Teorisi Hakkında Genel Bilgiler ...141
§5. CEZA AVUKATI İÇİN TAVSİYELER ...145
I. Temsil Edilen Kişilerle Yapılan Görüşmeler ...145
II. Dilekçe ...146
III. Aşamalara Göre Dilekçe İçeriklerine İlişkin Öneriler ...146
A. Soruşturma Aşaması ...146
1. Müdafi Sıfatıyla Verilen Dilekçeler ...146
2. Mağdur – Suçtan Zarar Gören Vekili Sıfatıyla Sunulan Dilekçeler ...147
B. Kovuşturma Aşaması (Olay Mahkemesi) ...148
C. Kanun Yolu Aşaması ...149
IV. Dilekçe Yazımına İlişkin Tavsiyeler ...149
A. Dosya Hazırlığı ...149
B. Dilekçenin Okunabilirliği ...151
C. Dilekçede Atıf Yapılır mı? ...152
İkinci Bölüm:...
SORUŞTURMA...
§1. SORUŞTURMAYA HAKİM İLKELER ...153
I. Gizlilik (CMK m.157, TCK m.285) ...153
II. Yazılılık (CMK m.169) ...155
III. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti (CMK m.160, m.170/1) ...158
IV. Kamu Davasını Açmada Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi/Maslahata Uygunluk (CMK m.171) ...160
V. Cumhuriyet Savcısının Tarafsızlığı ...160
§2. SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI ...162
I. Yetkili Merci (CMK m.8, m.11–16, m.161/7, TCK m.8) ...162
II. Yetki Uyuşmazlığı (CMK m.161/7) ...163
III. İhbar ve Şikayet (CMK m.158, TCK m.73) ...164
A. Genel Bilgiler ...164
B. Şikayet Hakkı Kime Aittir? ...165
C. Şikayet ve İhbarın Yapılabileceği Makamlar (CMK m.158) ...168
D. Şikayete İlişkin İlkeler ...169
1. Şikayetin Bölünmezliği Kuralı (TCK m.73/5) ...169
2. Şikayetin Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Bir Hak Oluşu (TCK m.73/1–2) ...170
3. Şikayet Hakkının Bağımsızlığı (TCK m.73/3) ...171
E. Şikayet Hakkının Avukat Tarafından Temsil Ettiği Kişi Adına Kullanılması (Avukatlık Kanunu m.35) ...171
F. Şikayetten Vazgeçme ve Feragat (TCK m.73/4, m.73/7) ...171
1. Genel Olarak ...171
2. Küçükler Bakımından ...172
3. Şikayetten Feragat ...175
G. Şikayet veya İhbar Üzerine Cumhuriyet Savcısının Yapacağı İşlemler (CMK m.160–161) ...175
1. Genel Bilgiler ...175
2. Cumhuriyet Savcısı İddianame Düzenlemeden Şüpheliyi Dinlemek Zorunda mıdır? ...177
H. Suçun Şikayete Tabi Olduğunun Kovuşturma Aşamasına Geçildikten Sonra Anlaşılması (CMK m.158/7) ...178
İ. İhbar ve Şikayet Farkı ve Önemi ...179
J. Şikayetin Devredilemezliği ...179
IV. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı (CMK m.158/6) ...180
§3. SORUŞTURMANIN İŞLEYİŞİ ...182
I. Delil Toplama Faaliyetlerine Müdafi ve/veya Vekilin Katılımı ve Kişisel Veri Karşısında Savunma (CMK m.84, m.153/2, m.160–161, Avukatlık Kanunu m.2/3) ...182
II. Ceza Muhakemesi Kanunu m.332’nin Tatbiki (TCK m.257, Avukatlık Kanunu m.2/3, Kabahatler Kanunu m.32) ...192
III. İfade–Sorgu–Bilgi Alma–Yasak Sorgu Usulleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (CMK m.145–148, 160, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği m.23–26) ...195
A. Genel Bilgiler ...195
B. Sonradan Şüpheli Sıfatı Verilen Kişinin İfadesinin İlk Başta Tanık veya Bilgi Sahibi Sıfatıyla Alınması ve Nitelikli Aydınlatma ...196
C. İfade ve Sorgunun Şekli ve Usulü (CMK m.147–148) ...199
D. Yasak İfade ve Sorgu Yöntemlerinin Hukuka Aykırı Delillerle İlişkisi ve Usule Uygun İkrarın Delil Değeri (CMK m.148/1–4) ...200
1. Genel Bilgiler ...200
2. Yasak Usullerle Alınan Beyanın Yargılamada Kullanılması ...202
3. İkrarın Delil Değeri ...204
E. İfade ...207
1. Kişinin Kendini Suçlamaya Zorlanamaması İlkesi/Nemo Tenetur ...207
2. Avukat İfade ve Sorgu Sırasında Olay Anlatımına Müdahale Edemez, Ancak Şüphelinin Haklarını Hatırlatabilir ...210
3. İfade veya Sorgu Sırasında Avukatın Hukuki Yardımına Müdahalede Bulunuluyorsa Tutanak Tutulmalıdır ...214
4. Avukatın Mesleğini İcra Etmesini Engelleyen Haksız Bir Durum Ortaya Çıktığında, Bu Durum Baroya Bildirilmelidir (Avukatlık Kanunu m.95/4) ...214
5. Kolluğun İkinci Defa İfade Alma Yasağı (CMK m.148/5) ...214
6. Tutuklu Şüphelinin Ek İfade İçin Cezaevinden Alınması ...217
F. Sorgu ...219
1. Genel Olarak ...219
2. Sorgusuz Adli Kontrol Mümkün mü? ...219
3. Sulh Ceza Hakimi ...221
G. Bilgi Alma ...223
IV. Gözlem Altına Alma (CMK m.74) ...226
A. Maddi Ceza Hukuku Yönünden Akıl Sağlığı ...226
B. Ceza Muhakemesi Hukuku Yönünden Akıl Sağlığı ...227
C. Tedbir Nasıl Uygulanır? ...228
V. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması (CMK m.75–80, Beden Muayenesi Yönetmeliği m.3) ...228
A. Tedbirin Amacı Nedir? ...228
B. Tedbir Nasıl Uygulanır? ...229
VI. Fizik Kimliğin Tespiti (CMK m.81) ...231
VII. Yer Gösterme (CMK m.85) ...231
VIII. Keşif (CMK m.83–84) ...233
IX. Teşhis (PVSK Ek m.6/9–17) ...236
X. Otopsi (CMK m.87) ...237
XI. Dosya İnceleme (CMK m.153/1, Avukatlık Kanunu m.46/2) ...239
XII. Kolluk Fezlekesi ...239
XIII. Kısıtlama Kararı (CMK m.153/2) ...240
XIV. Tutuklu Avukatının Dosya İnceleme Yetkisi ...241
XV. Ceza Yargılaması Sürecinde Avukatın Şüpheli veya Sanığı Vekaletnamesiz Temsil Edebilmesi ...244
§4. SORUŞTURMANIN BİTİŞİ ...250
I. İddianamenin Düzenlenmesi (CMK m.170) ve Başsavcının Onayı ...250
II. İddianamede Sevk Maddesinin Gösterilmesi Zorunluluğu (CMK m.170/2–h) ...254
III. İddianamenin İadesi (CMK m.174) ...257
IV. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171) ...262
V. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verildiğinde Suçta Kullanılan veya Suç Teşkil Eden Eşyanın Akıbeti ...263
A. Suçta Kullanılan Eşyanın Akıbeti ...263
B. Eşyanın Bizatihi Suç Teşkil Etmesi ...265
VI. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu Bakımından Zorunlu Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (TCK m.191) ...266
VII. Çocuk Koruma Kanunu m.19/2 Bakımından Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (Çocuk Koruma Kanunu m.19/2) ...269
VIII. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz Mümkün mü? ...269
IX. Uzlaştırma (CMK m.253 ila m.255 ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği) ...270
A. Uzlaştırmacıya Gönderilen Dosyada Yapılacak İşlemler ...270
B. Birden Fazla Mağdurun Bulunduğu Durumda Hepsinin Uzlaşmayı Kabul Etmesi Şart mıdır? ...272
C. Suçun Uzlaşmaya Tabi Olmadığının Sonradan Ortaya Çıkması ...272
D. Uzlaşmaya Varılan Suçtan Dolayı Uygulanan Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Mümkün müdür? ...273
E. Uzlaşma Kapsamına Giren Bir Suçun, Bu Kapsama Girmeyen Bir Suçla Birlikte İşlenmesi ...274
F. Uzlaşmada Müdafi/Vekilin Rolü ...274
G. Uzlaşmanın Gizliliği ...275
H. Uzlaşmada Edim ...276
I. İlk Başarısız Denemeden Sonra Uzlaşmaya Varılması ...277
İ. İstinaf Aşamasında Uzlaşma ...278
J. Uzlaştırma Müzakereleri Delil Olur mu? ...278
X. Önödeme (TCK m.75) ...279
XI. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi (CMK. m.172/1) ...282
XII. KYOK’un ve SYOK’un Sağladığı Güvenceler Bakımından Karşılaştırılması (CMK m.158/6 ve m.172) ...283
A. Genel Olarak ...283
B. Lekelenmeme Hakkı Bakımından ...284
C. Kişiye Sağladığı Güvence Bakımından ...285
XIII. KYOK Türleri (Anayasa m.87, TCK m.31/1, 32/1, 67, (Genel ve Özel Af) CMK m.172/1, Etkin Pişmanlık (TCK m.93, 110, 168, 192, 201, 221, 244, 248, 254, 269, 274, 293), CMK m.171/1, Şahsi Cezasızlık) ...287
A. Genel Olarak ...287
B. İddiaya Konu Fiilin İşlenmediği, Fiilin Suç Teşkil Etmediği veya Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Varlığı Gerekçesiyle KYOK ...288
C. Şahsi Cezasızlık ...289
D. Etkin Pişmanlık ...289
XIV. KYOK’a Karşı Hukuki Çareler ...291
A. İtiraz (CMK m.173/1) ...291
B. KYOK Sonrası Yeni Delil (CMK m.173/3–4, m.172/2) ...292
1. Genel Olarak ...292
2. KYOK Üzerine İtiraz Kanun Yoluna Başvuru Sürecinde Yeni Delil Ortaya Çıktığında, Bu Delili İtirazda mı, Yoksa CMK m.172/2 Gereğince “Yeni Delil” Üzerine KYOK’a İtirazda mı Kullanılacağı ...294
3. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların veya Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı Halinde İtiraz (CMK m.173/5) ...296
C. İtirazın Kesinleşmesi Halinde Başvurulabilecek Olağanüstü Kanun Yolları ...296
1. Kanun Yararına Bozma (CMK m.309) ...296
2. Bireysel Başvuru (Anayasa m.148/3) ...297
D. Takipsizlik Kararı Usulüne Uygun Olarak Kaldırılmadan İddianame Düzenlenmesi ...298
XV. Ağır Ceza Yargı Çevresinde Olmayan Cumhuriyet Başsavcılığında Hazırlanan Fezleke (Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun m.21) ...301
XVI. Seri Muhakeme Usulü (CMK m.250, Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği) ...305
§5. ÖZEL SORUŞTURMA USULLERİ ...313
I. Genel Bilgiler ...313
II. Avukatlar Bakımından Soruşturma Usulü (Avukatlık Kanunu m.58–61) ...313
A. Genel Bilgiler ...313
B. Avukatların Yargılanmasında İddianame ...315
III. Kamu Görevlileri ile Kolluk Amir ve Memurları Bakımından Soruşturma İzni (Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun m.9/2, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu m.17, CMK m.161/5–8) ...317
Üçüncü Bölüm:...
KORUMA TEDBİRLERİ...
§1. KORUMA TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR ...321
I. Ceza Muhakemesi Hukukumuzda Koruma Tedbirleri ...321
II. Koruma Tedbirlerinde “Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal” Kavramı ...322
III. Koruma Tedbirlerinde Ölçülülük ...324
§2. YAKALAMA ...325
I. Yakalamanın Tanımı ...325
II. Yakalama Yetkisi ...326
A. Kolluk Görevlilerinin Yakalama Yetkisi ...326
B. Herkes Tarafından Yapılabilecek Yakalama ...327
III. Yakalama Sonrası İşlemler ...327
IV. İdari Yakalama ...328
V. Tutuklama Amaçlı Yakalama ...329
VI. İfade Amaçlı Yakalama ...330
A. Soruşturmada ve Kovuşturmada İfade Amaçlı Yakalama ...330
B. İfade Amaçlı Yakalamada Taahhüt ...334
VII. İnfaz Amaçlı Yakalama ...335
§3. GÖZALTI ...336
I. Gözaltının Tanımı ...336
II. Gözaltı Kararı ...337
A. Cumhuriyet Savcısının Gözaltı Kararı Vermesi ...337
B. Kolluğun Gözaltı Kararı Vermesi ...337
III. Gözaltının Şartları ...338
IV. Gözaltı Süreleri ve Sürelerin Uzatılması ...339
§4. TUTUKLAMA ...344
I. Tutuklamanın Şartları ...344
II. Tutuklama İçin Gereken Kuvvetli Suç Şüphesini Gösteren Somut Delil Kıstası ...346
III. Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması ...348
IV. Tutuklamada Katalog Suçlarla İlgili Yorumumuz ...349
V. Tutuklama Yasağı ...351
VI. Avukatın Tutukluluğun Devamı Durumunda Kullanması Gerekenler ve Emsal Kararlar ...352
A. Kuvvetli Suç Şüphesini Gösteren Somut Delilin Tutuklamak için Tek Başına Yeterli Olmadığı ...353
B. Tutukluluğun Devamı için Kuvvetli Suç Şüphesinin Tutuklu Aleyhine Giderek Artması Gerekliliği ...353
C. Şüpheli ve Sanıklar Hakkında Ortak Gerekçelerle Tutuklama, Tutukluluğun Devamı ve Tahliye Talebinin Reddi Kararları Verilemeyeceği ...355
D. İsnat Edilen Suçun Vasıf ve Mahiyeti ile Muhtemel Cezanın Alt ve Üst Sınırının Tutukluluğun Devamına Yeterli Olmayacağı ...356
E. Kaçma Tehlikesinden Soyut Şekilde Bahsedilerek Tutukluluk Süresinin Uzatılamayacağı ...356
VII. Tutuklulukta Geçecek Süre ...357
A. Genel Açıklamalar ...357
B. Kanuni Düzenleme ...358
VIII. Tutuklulukta Makul Süre ...361
A. Genel Olarak ...361
B. Kanun Yollarında Tutukluluk Sürelerinin Durumu ...363
IX. Tutuklunun Serbest Bırakılması ...365
A. Değişen Durum Tahliyesi ...365
B. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Re’sen Serbest Bırakması ...366
C. Aylık Tutukluluk İncelemesi ...370
D. Tensiple Tahliye ...372
§5. ADLİ KONTROL ...373
I. Genel Olarak Adli Kontrol ...373
II. CMK m.109/4 Uyarınca Tutuklama Yerine Adli Kontrol Uygulanmasını Gerektiren Hal ...374
III. Adli Kontrol Kararı ...376
IV. Adli Kontrol Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler ...377
V. Çocuklarda Adli Kontrol ...379
VI. Adli Kontrol Altında Geçecek Süre ...380
VII. Tedbirlere Uymama Halinde Tutukluluk ...380
VIII. Tutukluluk İsteminin Reddi ile Tatbik Edilen Adli Kontrole İtiraz Hakkı ...382
IX. Güvence ve Güvencenin Geri Verilmesi ...383
X. Önceden Ödetme ...384
§6. GÖZALTINDAN TUTUKLAMAYA KADAR GEÇEN SÜREÇTE MÜDAFİİN ROLÜ ...384
§7. ARAMA ...386
I. Aramanın Şartları ...386
II. Aranacak Kişiler ve Yerler ...387
A. Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama ...387
B. Diğer Kişilerle İlgili Arama ...387
C. Gece Yapılacak Arama ...388
III. Arama Kararı ...388
A. Arama Kararını Vermeye Yetkili Merciler ...388
B. Arama Karar veya Emrinde Gösterilmesi Gereken Hususlar ...391
C. Arama Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar ...391
IV. Arama Sonunda Verilecek Belge ...392
V. Belge veya Kağıtları İnceleme Yetkisi ...392
VI. Aramada Hazır Bulunabilecekler ...393
A. Aranacak Yerlerin Sahibi veya Eşyanın Zilyedinin Hazır Bulunması ...393
B. Cumhuriyet Savcısı Hazır Olmaksızın Aramada Hazırun Şartı ...393
C. Avukatın Aramada Hazır Bulunması ...395
VII. Aramaya İlişkin Özel Haller ...396
A. Askeri Mahallerde Yapılacak Arama ...396
B. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programında ve Kütüklerinde Arama ...396
C. Avukat Bürolarında Arama ve Avukatın Aranması ...398
VIII. Diğer Arama Yöntemleri ...401
A. Önleme Araması ...401
B. Üst ve Taşıt Araması ...407
C. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Arama Yapması ...411
D. Çıplak Arama ...414
IX. Rızanın Aramayı Hukuka Uygun Hale Getirip Getirmeyeceği Hususu ...417
§8. ELKOYMA ...420
I. Elkoymanın Tanımı ...420
II. Elkoyma Kararını Verme Yetkisi ...423
III. Elkoymaya İlişkin Özel Haller ...423
A. Avukat Bürolarında Elkoyma ve Postada Elkoyma ...423
B. Basılmış Eserlere Elkoyma ...424
C. Askeri Mahallerde Yapılacak Elkoyma ...426
D. CMK’da Düzenlenen Özel Elkoyma Türleri ...426
1. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma ...426
2. Postada Elkoyma ...430
3. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Kopyalama ve Elkoyma ...432
4. Şirket Yönetimi için Kayyım Tayini ...434
5. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Malvarlığının Dondurulması ...436
IV. Elkoyulması Yasaklanan Eşya ...437
A. Elkoyulamayan Mektup ve Belgeler ...437
B. Elkoyulamayan Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler ...438
C. Elkoyulamayan Basın Araçları ...439
V. Elkoyulan Eşyanın İadesi ...440
VI. Elkoyulan Eşyanın Muhafazası ve Elden Çıkarılması ...441
VII. Tesadüfen Elde Edilen Deliller ...443
§9. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ ...443
I. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması ...443
II. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesinin Şartları ...445
III. İletişimin Tespitinin Şartları ve CMK m.135/1’den Farkları ...446
IV. HTS Kaydı ve Delil Değeri ...448
V. Dinlemeden Elde Edilen Delillerin Somut Delillerle Desteklenmesi ...450
VI. İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasında Katalog Suçlar ...451
VII. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınmasında Süreler ...454
VIII. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınmasında Süre Uzatımı ...455
IX. Aynı Anda İletişimin Denetlenmesi ve Teknik Araçlarla İzleme/ Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Tedbiri Uygulanması ...455
X. Örgütlü Suçlarda İletişimin Denetlenmesi ...456
XI. Duruşmada Ses Kayıtlarının Sanığa Okunması ...459
XII. İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ...460
XIII. Delil Olarak Sunmak için Ses Kaydetmenin Hukuki Niteliği ...461
XIV. Dinleme Yasakları ...470
A. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişilerin Dinlenmesi ...470
B. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yerinin Dinlenmesi ...471
C. Milletvekilinin Dinlenmesi ...471
XV. Önleme Dinlemesi ...471
XVI. Tesadüfen Elde Edilen Deliller ...475
XVII. Dolaylı Dinleme ...476
XVIII. E–Posta Takibi ve CMK m.134 ile İlişkisi ...476
§10. GİZLİ SORUŞTURMACI ...478
I. Gizli Soruşturmacının Tanımı ...478
II. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinde Şartlar ...478
III. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinde Katalog Suçlar ...482
IV. Gizli Soruşturmacının Suç Delili Elde Etmede Sınırı ...482
V. Gizli Soruşturmacı Benzeri “X Muhbir” Kavramı ...484
§11. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME ...484
I. Teknik Araçlarla İzlemenin Tanımı ...484
II. Teknik Araçlarla İzlemenin Şartları ...485
III. Teknik Araçlarla İzlemenin Yapılabileceği Yerler ...485
IV. Teknik Araçlarla İzlemede Süreler ...486
V. Teknik Araçlarla İzlemede Katalog Suçlar ...486
§12. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT ...487
I. Tazminat Davasının Açılabileceği Haller ...487
II. Davanın Yöneltileceği Kurum ...492
III. Yetkili Mahkeme ...492
IV. Dava Açma Süresi ...493
V. Manevi Tazminat Miktarının Hesabında Dikkate Alınacak Kriterler ...493
VI. Maddi Tazminat Miktarının Belirlenmesi ...494
VII. Vekalet Ücretleri ...496
VIII. Faiz ...497
IX. Tazminatın Tahsili ...498
X. Tazminat Talep Edemeyecek Kişiler ...498
XI. Tazminatın Geri Ödenmesi ...499
§13. KORUMA TEDBİRİ KARARLARINA İTİRAZ ...499
Dördüncü Bölüm:...
KOVUŞTURMA...
§1. KAVRAM ...505
§2. DURUŞMA HAZIRLIĞI (CMK m.175–181) ...505
I. Basit Yargılamaya Tabi İşlerde Yapılacak İşlemler (CMK m.251/2) ...506
II. Klasik Yargılama Usulüne Tabi İşlerde Duruşma Hazırlığı ...506
A. Mahkeme Tarafından Yapılacak İşlemler (CMK m.176): ...506
B. Sanığın Duruşma Hazırlığı Faaliyetleri (CMK m.177) ...508
C. Cumhuriyet Savcısının Duruşma Hazırlığı Faaliyetleri (CMK m.179/2) ...509
D. Tanık veya Bilirkişinin Duruşma Hazırlığında Naip veya İstinabe Yoluyla Dinlenmesi (CMK m.180) ...509
E. Kamu Davasına Katılma (CMK m.237 vd.) ...511
1. Kimler Katılma Talebinde Bulunabilir? ...511
2. Ne Zaman Katılma Talebinde Bulunulabilir? ...511
3. Katılma Talebi (CMK m.238) ...512
4. Katılma Kararı (CMK m.238/3) ...513
5. Katılanın Hakları (CMK m.239) ...513
6. Katılmanın Davaya Etkisi (CMK m.240) ...513
7. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz (CMK m.241) ...514
8. Katılanın Kanun Yoluna Başvurması (CMK m.242) ...514
9. Katılmanın Hükümsüz Kalması (CMK m.243) ...514
§3. BASİT YARGILAMA (CMK m.251–252, Geçici Madde 5) ...514
I. Genel Açıklamalar ...514
II. Koşulları (CMK m.251) ...515
III. Usulü (CMK m.251) ...516
IV. Basit Yargılama Usulü ile Oluşturulan Hükme Karşı Kanun Yoluna Başvurulması (CMK m.252) ...518
V. Basit Yargılama Usulü ile Verilen Cezalar Tekerrüre Esas Alınır mı? ...521
§4. DURUŞMA ...522
I. Kavram ...522
II. Amacı ...523
III. Bölümleri ...523
IV. Duruşmaya Hakim Olan İlkeler ...523
A. Kamuya Açıklık (Alenilik) ...523
1. Zorunlu Kapalılık ...523
2. İhtiyari Kapalılık ...523
B. Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı ...524
C. Yayım Yasağı ...524
D. Duruşmanın Kesintisiz Olması (Duruşmaya Ara Vermeme, Duruşmanın Yoğunluğu) ...525
E. Duruşmanın Sözlü Olması ...526
V. Duruşmada Hazır Bulunması Zorunlu Süjeler (CMK m.188) ...526
A. Genel Olarak ...526
B. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması ve Kaçaklık ...527
VI. Duruşmanın Yürüyüşü ...532
A. Duruşmanın Başlaması (CMK m.191) ...532
B. Duruşmanın Yönetimi ve Düzeni ...534
C. Delillerin Ortaya Koyulması ve Tartışılması (CMK m.206 vd.) ...535
1. Delil Kavramı ...535
2. Delil Türleri ...536
a. Doğrudan – Dolaylı Delil (Belirti) ...536
b. Tesadüfi Deliller ...537
c. Duruşmada Ortaya Koyulmasına İlişkin Kurallar Çerçevesinde Delil Türleri ...538
ca. Beyan Delilleri ...538
caa. Şüpheli veya Sanığın Beyanı ...539
cab. İfade Alma ve Sorgu ...539
caba. İfade ve Sorgunun Amacı ...540
cabb. İfade ve Sorgunun Yürüyüşü ...540
cabc. İfade Alma ve Sorguda Yasak Yöntemler ...543
cac. Yer Gösterme ...544
cad. Tanık Beyanı ...545
cada. Tanık Dinlemeye Yetkili Olanlar ...548
cadb. Tanık Olabilecek Kimseler ...551
cadc. Tanığın Yükümlülükleri ...553
cadd. Tanığın Hakları ...556
cade. Tanıkların Dinlenmesi ...563
cadf. Gizli Tanık ...569
cb. Belge Delilleri ...571
cba. Genel Olarak Belge Kavramı ...571
cbb. Belge Delilinin Duruşmada Ortaya Koyulması ...571
cbba. Duruşmada Okunması Zorunlu Belgeler ...572
cbbb. Duruşmada Okunamayacak Belgeler ...572
cbbc. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler ...574
cc. Keşfe Konu Edilecek Deliller ...575
cca. Keşif Kavramı ...575
ccb. Keşfin Konusu ...576
ccc. Keşif Yapmaya Yetkili Olanlar ...576
ccd. Keşifte Hazır Bulunabilecek Olanlar ...576
cce. Keşfin Zamanı ve Yeri ...576
ccf. Keşif Sonuçlarının Duruşmada Ortaya Koyulması ...577
cd. Delilin Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesi Aracı Olarak Bilirkişilik ...577
cda. Bilirkişilik Kavramı ve Hukuki Niteliği ...577
cdb. Bilirkişiye Başvurma ...577
cdba. Bilirkişiye Başvurulabilen Durumlar ...577
cdbb. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller ...578
cdc. Bilirkişinin Atanması ...578
cdca. Bilirkişi Atanabilecek Olanlar ...578
cdcb. Bilirkişi Atama Yetkisi ...579
cdcc. Atanacak Bilirkişi Sayısı ...580
cdd. Bilirkişinin Reddi ...580
cde. Bilirkişinin Hak ve Yetkileri ...580
cdea. Bilirkişilikten Çekinme ...580
cdeb. Ücret Alma ...580
cdec. Raporun Hazırlanması Sırasında ...580
cdf. Bilirkişinin Yükümlülükleri ...582
cdfa. Bilirkişiliği Kabul ...582
cdfb. Çağrıldığında Gelme, Yemin Etme, Oy ve Görüş Bildirmek ...582
cdfc. Görevini Tarafsız ve Objektif Biçimde Yerine Getirmek ...583
cdg. Bilirkişi Mütalaasının Hazırlanması ve Sunulması ...583
cdh. Uzman Mütalaası ...584
3. Delillerin Ortaya Koyulması ve Tartışılması ...586
a. Delillerin Ortaya Koyulması ...586
b. Delillerin Tartışılması ...590
c. Duruşma Tutanağı ...597
4. Delilleri Takdir Yetkisi ...601
VII. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm ...602
A. Genel Olarak ...602
B. Hükmün Konusu ...602
C. Hüküm Türleri (CMK m.223) ...604
D. Hükmün Gerekçesi ...611
E. Hükmün Açıklanması ...612
F. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), (CMK m.231/5–14) ...612
1. Koşulları ...612
2. Sonuçları ...613
3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karşı Kanun Yolu ...616
G. Hükmün Gerekçesi ve Hüküm Fıkrasının İçereceği Hususlar (CMK m.232) ...621
Beşinci Bölüm:...
KANUN YOLLARI...
§1. KANUN YOLLARINA BAŞVURU HAKKI ...625
§2. KANUN YOLLARINA BAŞVURUDA TEBLİGAT VE ELEKTRONİK TEBLİGAT ...631
§3. OLAĞAN KANUN YOLLARI ...635
I. Kavram ...635
II. Olağan Kanun Yolları Çeşitleri ...637
A. İtiraz ...637
1. Genel Olarak ...637
2. İtiraz Mercileri ...638
3. İtirazın Şekli ve Süresi ...640
4. İtirazın İncelenmesi ...641
5. İtirazın Etkisi ve Sonucu ...643
B. İstinaf ...644
1. Genel Olarak ...644
2. İstinaf Yoluna Gidilmeyecek Kararlar ...645
3. İstinaf İsteminin Süresi ve Şekli ...646
4. İstinaf Başvurusu Yapabilecek Kişiler ...650
5. İstinaf İncelemesi ...651
6. İstinaf İsteminin Reddi ...651
7. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı ...652
8. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi ...653
9. Dosya Üzerinden Ön İnceleme ...653
10. Dosyanın Esastan İncelenmesi ve Kovuşturma ...654
11. Duruşma Hazırlığı ...660
12. İstinaf İncelemesi ...660
13. Aleyhe Bozma ve Direnme Yasağı ...663
C. Temyiz ...663
1. Genel Olarak ...663
2. Temyize Konu Kararlar ...664
3. Temyiz Nedenleri ...670
4. Hukuka Kesin Aykırılık Nedenleri ...672
5. Temyize Başvurulması ve Süre ...674
6. Temyiz Başvurusunun Etkisi ...675
7. Temyiz Nedenlerinin Belirtilmesi ve Temyiz Gerekçesi ...675
8. Temyiz Süreci ...679
a. Temyiz İsteminin Reddi ...679
b. Temyiz Dilekçesinin Tebliği ...680
c. Temyiz İsteminin Yargıtay Tarafından Reddi ...681
d. Duruşmalı İnceleme ...681
e. Yargıtay’ın Denetimi ve Denetim Sınırının Bir Örnekle Açıklanması ...686
9. Yargıtay’ın Kararları ...691
a. Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması ...691
b. Yargıtay’ca Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi ...692
c. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi ...694
10. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması ...696
11. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi ...696
12. Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri ...697
a. Bozmaya Karşı Diyeceklerin Sorulması ...697
b. Bozma Kararına Direnme Hakkı ...699
c. Aleyhe Bozma Yasağı ...704
d. Bozmadan ve Uymadan Sonra Serbestlik ...707
§4. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI ...710
I. Kavram ...710
II. Olağanüstü Kanun Yolları Çeşitleri ...711
A. Başsavcı İtirazı ...711
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı İtirazı (CMK m.308) ...712
a. Genel Olarak ...712
b. İtiraz Edilebilecek Kararlar ...712
c. Başvuru Yapabilecek Kişiler ve Başvuru Süresi ...714
d. Başvuru Nedenleri ...718
e. İnfazın Geri Bırakılması ...721
f. Başvurunun İncelenmesi ...721
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı (CMK m.308/A) ...724
a. Genel Olarak ...724
b. İtiraz Edilebilecek Kararlar ...724
c. Başvuru Yapabilecek Kişiler ve Başvuru Süresi ...728
d. Başvuru Nedenleri ...731
e. İnfazın Geri Bırakılması ...731
f. Başvurunun İncelenmesi ...732
B. Kanun Yararına Bozma ...736
1. Genel Olarak ...736
2. Başvuru Mercii ve Başvuru Süresi ...739
3. İnceleme ve Karar Çeşitleri ...740
4. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın Re’sen Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvurması ...744
C. Yargılamanın Yenilenmesi ...744
1. Genel Olarak ...744
2. Başvuru Yapabilecek Kişiler ...745
3. Yargılamanın Yenilenmesinde Süre ...746
4. Yenileme Yöntemi ...747
5. Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Etkisi ...748
6. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri ...749
a. Lehte Yenileme Sebepleri ...749
aa. Sahte Belge Kullanılmış Olması ...750
ab. Yalan Tanıklık Yapılmış Olması ...750
ac. Hakimin Suç İşlemiş Olması ...752
ad. Dayanak Hükmün Kalkması ...752
ae. Yeni Delil veya Yeni Olay Ortaya Çıkması ...753
af. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Kararı ...756
b. Aleyhte Yenileme Sebepleri ...758
ba. Sahte Belge Kullanılması ...759
bb. Hakimin Suç İşlemesi ...760
bc. Sanığın Beraat Ettikten Sonra İkrarda Bulunması ...760
c. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hal ...761
d. Bir Suça Dayanan Yenileme İstemi ...761
e. Talebin İncelenmesi ...762
f. Yeniden Muhakeme ...764
III. Kesinleşmiş BAM Kararlarında Yaşanan Uyuşmazlığın Giderilmesi ...767
A. İncelemeye Konu Edilebilecek Kararlar ...770
B. Kimler Başvurabilir? ...771
C. Başvuru Süreci ...771
Altıncı Bölüm:...
ANAYASA MAHKEMESİNE VE İNSAN HAKLARI...
AVRUPA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU...
§1. GİRİŞ ...773
§2. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN KAPSAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ ...775
I. Bireysel Başvuruda Öne Sürülebilecek Haklar ...775
II. Bireysel Başvuruya Konu Edilemeyecek Karar ve Tedbirler ...778
III. Bireysel Başvuruların İncelenmesine İlişkin Temel Hususlar ...780
A. Taleple Bağlılık İlkesi ve İddiaların Genişletilmesi Yasağı ...780
B. Olayların ve İddiaların Hukuki Tavsifi ...781
C. Mahkemelerin Re'sen Araştırma/Soruşturma Yetkisi ...783
D. Duruşma Açılması ...785
IV. Bireysel Başvuru Kapsamında Verilebilecek Kararlar ve İtiraz Yolları ...786
A. Tedbir Kararı ...786
1. Tedbir Taleplerinin İletilmesi ...786
2. Tedbir Kararı Verilmesinin Koşulları ...788
3. Tedbir Kararlarının İncelenmesi ve Takibi ...790
B. İdari Ret Kararı ...792
C. Kabul Edilebilirlik Hakkında Karar ...794
D. Esasa ilişkin Kararlar ...795
1. İhlal Olmadığına Dair Karar ...796
2. İhlal Kararı ve Sonuçları ...796
a. Tazminat ...796
b. Yeniden yargılama ...799
c. Yapılması Gerekenlere Hükmetme ...801
d. Yargılama Giderlerinin Ödenmesine Hükmedilmesi ...804
E. Düşme Kararı ...804
F. Pilot Karar Usulü ...805
§3. BİREYSEL BAŞVURUNUN YAPILMASI VE TAKİBİ ...807
I. Başvuru Formunun Doldurulması ...807
A. Ad ve Soyadı Belirtme Zorunluluğu ...808
B. Sahife Sayısı ...808
C. Başvurunun Dili ...809
D. Temsilci Bilgileri ...809
E. Açıklamalar Kısmının Doldurulması ...810
1. Olayların Anlatımı ve Başvurunun Yollarının Tüketilmesine İlişkin Açıklamalar ...810
2. Hak İhlali İddialarının Açıklanması ...812
F. Mazeret ...813
G. Tedbir Talebi ...814
H. Gizlilik Talebi ...814
İ. Adli Yardım Talebi ...815
J. Sonuç Talepleri ...815
K. Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler ...816
L. Dizi Pusulası Hazırlanması ...818
M. Doğruluk Beyanı ve Başvuru Formunun İmzalanması ...818
II. Başvuru Harcı ...818
III. Başvurunun Teslimi veya Gönderilmesi ...819
IV. Başvuru Formundaki Eksiklikler ...819
V. Ek Beyan Sunulması ...820
VI. Başvurunun Takibi ve Mahkemelerle Yazışmalar ...821
VII. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması ...822
§4. BAŞVURULARIN KABUL EDİLEBİLİRLİK KOŞULLARI ...824
I. Başvuru Ehliyeti ...824
A. Gerçek Kişiler Bakımından ...825
B. Tüzel Kişiler Bakımından ...825
1. Özel Hukuk Tüzel Kişileri ...825
2. Kamu Tüzel Kişileri ...826
II. Mağdurluk Koşulu ...827
A. Güncel ve Kişisel Bir Hakkın Doğrudan Etkilenmesi ...828
B. Dolaylı Mağdurluk ...830
C. Potansiyel Mağdurluk ...832
D. Mağdurluğun Son Bulması ...834
E. Mağdurun Ölümü ...837
III. Süre Koşulu ...838
A. Başvuru Süresi ...838
B. Sürenin Başlangıcı ...838
C. Sürenin Hesaplanması ...843
D. Haklı Mazeret Durumunda Sürenin Hesaplanması ...845
IV. Başvuru Yollarının Tüketilmesi Koşulu ...847
A. Ceza Yargılaması Açısından Başvuru Yollarının Tüketilmesi ...848
B. Tutuklama Tedbiri Açısından Başvuru Yollarının Tüketilmesi ...849
C. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulduğu Durumlar ...852
D. Başvuru Yollarının Tüketilmesinin Zorunlu Olmadığı Durumlar ...853
E. Erken Yapılan Başvurular ...855
F. Bireysel Başvuru Yapıldıktan Sonra Yeni Hukuk Yollarının Açılması ...857
V. Yetki Kuralları ...858
A. Yer Yönünden Yetki ...858
B. Kişi Yönünden Yetki ...859
C. Zaman Yönünden Yetki ...860
D. Konu Yönünden Yetki ...864
VI. Mükerrer Başvurular ...864
VII. Açıkça Dayanaktan Yoksun Başvurular ...865
A. Kanun Yolu Şikayetleri ...866
B. Bir İhlal Olmadığının Açık Olduğu Durumlar ...868
C. Temellendirilmemiş Başvurular ...868
D. Karmaşık veya Zorlama Başvurular ...869
VIII. Önemli Zarar Ölçütü ...869
Yedinci Bölüm:...
CEZALARIN İNFAZI...
§1. CEZALARIN İNFAZI ...873
I. Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri ...873
A. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ...873
B. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ...873
C. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ...875
D. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ...875
E. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ...876
F. Açık Ceza İnfaz Kurumları ...876
G. Çocuk Eğitimevleri ...877
II. Hapis Cezası İçeren İlamların İnfazı İçin Yapılacak İşlemler ...878
A. Çağrı Kağıdı Gönderilmesi ve Yakalama Emri Çıkarılması ...878
B. Yetkili Merci ...878
C. Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumuna Alınması ...879
III. Müddetname ...879
A. Müddetnamenin Hazırlanması ...879
B. Mahsup ...880
C. Müddetnameye İtiraz ...885
IV. İnfazın Ertelenmesi ...886
A. Hastalık Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi (5275 sayılı Kanun m.16) ...887
B. Gebelik ve Doğum Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi (5275 sayılı Kanun m.16/4) ...890
C. Çocuğunun Hastalığı Sebebiyle Kadın Hükümlünün Cezasının İnfazının Ertelenmesi (5275 sayılı Kanun m.16/A) ...891
D. Hükümlünün İstemi Üzerine İnfazın Ertelenmesi (5275 sayılı Kanun m.17) ...893
E. İnfaz Erteleme Sonrası Hükümlünün Teslim Olma Yükümlülüğü ...894
V. İnfazın Durdurulması (CMK m.112, 5275 sayılı Kanun m.17/A ve 98) ...897
VI. Adli Para Cezası İçeren İlamların İnfazı (5275 sayılı Kanun m.106) ...898
VII. Cezaların İnfazına Dair İşlemlere, Faaliyetlere ve Cumhuriyet Savcısının Kararlarına Karşı Başvuru Yolu ...901
§2. CEZA İNFAZ KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI (TCK m.7/3) ...902
I. Lehe Uygulama ...902
II. Derhal Uygulama ...902
III. Kül Uygulama ...903
§3. CEZALARIN TOPLANMASI (5275 sayılı Kanun m.99) ...907
I. Toplama Kararının Amacı ve Kapsamı ...907
II. Yetkili Merci ...909
III. Hangi Cezalar Toplanabilir? ...910
IV. Toplama Kararının Çözülmesi ...912
§4. KOŞULLU SALIVERİLME ...913
I. Genel Olarak Koşullu Salıverilme Şartları ...913
A. Cezanın Bir Kısmının Kurumlarda İnfaz Edilmesi Şartı ...913
B. İyi Hal Şartı ...915
II. Koşullu Salıverilme Yasağı Bulunan Haller ...917
III. Terör ve Örgüt Suçlarında Koşullu Salıverilme ...920
A. Terör Suçlarında Koşullu Salıverilme ...920
B. Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme ...922
1. Örgüt Mensupları Yönünden Koşullu Salıverilme ...922
2. TCK m.220/7’de Düzenlenen Suç Örgütüne Yardımda Koşullu Salıverilme ...930
3. TCK m.220/8’de Düzenlenen Suç Örgütünün Propagandası Suçunda Koşullu Salıverilme ...930
4. Zaman Bakımından Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme ...931
IV. Tekerrür Halinde Koşullu Salıverilme ...936
V. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması ...944
§5. DENETİMLİ SERBESTLİK ...948
I. Denetimli Serbestlikten Faydalanma Şartları ...948
II. Denetimli Serbestlik Kararının Kaldırılması ...953
§6. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA ...955
I. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Şartları ...955
II. Terör ve Örgütlü Suçlarda Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma ...960
III. Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Alınacak Hükümlüler ...964
IV. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılamayacak Hükümlüler ...966
V. Hükümlülerin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İadesi ve Yeniden Açık Kuruma Ayrılma ...967
§7. ÖZEL İNFAZ USULLERİ ...970
I. Ceza İnfaz Kurumunda Hafta Sonları veya Hafta İçi Gece Vakitlerinde İnfaz ...974
II. Konutta İnfaz ...974
III. Özel İnfaz Usulüne Son Verilmesi ...975
§8. HÜKÜMLÜLERİN DİSİPLİN CEZALARI ...976
I. Disiplin Cezalarının Türleri ...976
II. Disiplin Cezalarının İnfazı ...977
III. Disiplin Soruşturması Usulü ...978
IV. Disiplin Cezalarının Kaldırılması ...979
V. Disiplin Cezalarına İtiraz ...981
§9. HÜKÜMLÜLERİN İZİNLERİ ...982
I. Mazeret İzni ...983
A. Cezasının 1/10’u İnfaz Edilen İyi Halli Hükümlünün Talebi Üzerine Verilen Mazeret İzni ...983
B. Süreye Bağlı Olmaksızın Verilen Mazeret İzni ...983
II. Özel İzin ...985
III. İş Arama İzni ...986
IV. Covid–19 İzinleri ...987
V. İzinden Dönmeme veya Geç Dönme ...989
§10. HÜKÜMLÜNÜN VE TUTUKLUNUN AVUKATI İLE GÖRÜŞME VE HABERLEŞME HAKKI ...990
§11. ADLİ SİCİL KAYDI ...993
I. Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir? ...994
II. Adli Sicil Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir? ...995
III. Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi ...999
IV. Mahkumiyetin Cumhurbaşkanı, Milletvekili ve Belediye Başkanı Seçilme Yeterliliğine Etkisi ...1002
V. Arşiv Kaydı, Sürücü Belgesi Alınmasına Engel Olur mu? ...1006
VI. Arşiv Kaydı, Hapis Cezasının Ertelenmesine Engel Oluşturur mu? ...1010
KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI ...1012
DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ ...1014
SUÇ LİSTESİ ...1015
Kaynakça ...1025
Kavramlar Dizini ...1027

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161318
Yayın Tarihi 2023 Mayıs
Barkod 9789750285035
ISBN 9789750285035
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 5
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ali Kemal Yıldız, Beyza Başer Berkün, Buğra Şahin, Erkam Erdem, Erkan Duymaz, Ersan Şen, Ertekin Aksüt, Mehmet Vedat Ervan, Mert Maviş