Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Çevre Hukuku ve Politikaları Çevre Hukuku ve Politikaları

Çevre Hukuku ve Politikaları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
520
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750266263

Stok Durumu: Stokta var

125,00 TL

Detayları

Çevre çalışmaları, dar anlamıyla çevre sorunlarına çözüm aranan bir alan olmanın ötesine geçmiştir. Günümüzde çevre çalışmaları çatısı altında doğayla ilişkimizi, bilim anlayışımızı, ekonomik/sosyal/siyasal sistemlerimizi sorgulamaktayız. Bu bağlamda çevre hukuku ve çevre politikaları gibi çalışma alanları da gün geçtikçe zenginleşmekte ve derinleşmektedir. ‘Kavramlar' ve onların önemi, bu alanlardaki güncel tartışma başlıklarından biridir. Öyle ki bir kavram, basitçe bir ‘kelime' olarak görülemez. Zira kavramların tarihsel arka planları, varsayımları, teorik çerçeveleri vardır. Bu durum, kavramların ve onların teorik çerçevelerinin sürekli olarak yeniden değerlendirilmesini ve tartışılmasını gerekli kılmaktadır.

Literatürde sıklıkla kullanılan kavramlar farklı yönlerden ele alınmakla birlikte, yaşanan çevresel değişimler ve yeni kuramsal yaklaşımlar sonucu, çevre hukuku ve politikaları alanında kullandığımız ve tartıştığımız kavramların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Söz konusu kavramsal çeşitlilik, kavramların tanımlarının, teorilerinin ve onlara dair temel tartışmaların yer aldığı giriş niteliğinde kitaplara olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Çevre hukuku ve politikaları alanlarında sıklıkla kullanılan kavramları merkeze alan bu kitap, Türkçe literatüre bu minvalde bir katkı yapmayı amaçlamaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

N–Gram Yöntemi İle Çevre Hukuku ve Politikaları İle İlgili Anahtar Kavramların Analizi, Zerrin Savaşan ¦ M. Nuri Ural
Çevre Hakları: İnsan Hakları Kuralları İle Korunmadan Asli Korumaya, Zerrin Savaşan
Çevresel Adalet, Defne Gönenç
Çevresel Yönetişim, Esra Banu Sipahi
Çevre Diplomasisi, Çağlar Söker
Çevresel Rejimler, Sezai Özçelik
Çevresel Güvenlik Kavramı: Teorik Bir Arayış, Sezin İba Gürsoy
Çevresel Barış: Çatışma, Barış ve İşbirliği Denklemi, Zerrin Savaşan ¦ Fırat Duman
Çevresel Nedenlerle Yerinden Olanlar, Seda Yurtcanlı Duymaz
Çevresel Göç: Göçün Belirsiz ve Karmaşık Tarafı, İlhan Sağsen ¦ Hakan Ünay
İklim Hareketliliği, Merve Suzan Ilık Bilben
Yeşil Siyaset, Hülya Eşki Uğuz ¦ Fırat Harun Yılmaz
Yeşil Ekonomi: Kavramsal Bir Tartışma, Işıl Demirtaş
Yeşil Siyasal Düşünce, Yelda Erçandırlı
Yeşil Teknoloji: Sürdürülebilirlik ve İnovasyon, Özlem Tuna
Çevre Etiği, Belkıs Birden
Çevre ve Sürdürülebilirlik İçin Eğitim: Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Güliz Karaaslan Semiz ¦ Birgül Çakır Yıldırım
Çevre ve Edebiyat, Fatma Aykanat
Çevre ve Sağlık, Şerif Kurtuluş ¦ Remziye Can
Sonuç Yerine: Covıd–19 Salgını ve Çevre, Çağlar Söker ¦ Fırat Harun Yılmaz

İçindekiler

Önsöz 7
Teşekkür 9
GİRİŞ 13
Çağlar SÖKER ¦ Fırat Harun YILMAZ
1. N–GRAM YÖNTEMİ İLE ÇEVRE HUKUKU VE POLİTİKALARI İLE İLGİLİ ANAHTAR KAVRAMLARIN ANALİZİ 23
Zerrin SAVAŞAN ¦ M. Nuri URAL
2. ÇEVRE HAKLARI: İNSAN HAKLARI KURALLARI İLE KORUNMADAN
ASLİ KORUMAYA 49
Zerrin SAVAŞAN
3. ÇEVRESEL ADALET 83
Defne GÖNENÇ
4. ÇEVRESEL YÖNETİŞİM 109
Esra Banu SİPAHİ
5. ÇEVRE DİPLOMASİSİ 131
Çağlar SÖKER
6. ÇEVRESEL REJİMLER 157
Sezai ÖZÇELİK
7. ÇEVRESEL GÜVENLİK KAVRAMI: TEORİK BİR ARAYIŞ 187
Sezin İBA GÜRSOY
8. ÇEVRESEL BARIŞ: ÇATIŞMA, BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ DENKLEMİ 207
Zerrin SAVAŞAN ¦ Fırat DUMAN
9. ÇEVRESEL NEDENLERLE YERİNDEN OLANLAR 225
Seda YURTCANLI DUYMAZ
10. ÇEVRESEL GÖÇ: GÖÇÜN BELİRSİZ VE KARMAŞIK TARAFI 247
İlhan SAĞSEN ¦ Hakan ÜNAY
11. İKLİM HAREKETLİLİĞİ 265
Merve Suzan ILIK BİLBEN
12. YEŞİL SİYASET 291
Hülya EŞKİ UĞUZ ¦ Fırat Harun YILMAZ
13. YEŞİL EKONOMİ: KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA 325
Işıl DEMİRTAŞ
14. YEŞİL SİYASAL DÜŞÜNCE 359
Yelda ERÇANDIRLI
15. YEŞİL TEKNOLOJİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İNOVASYON 391
Özlem TUNA
16. ÇEVRE ETİĞİ 417
Belkıs BİRDEN
17. ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN EĞİTİM: YENİ YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR 433
Güliz KARAASLAN SEMİZ ¦ Birgül ÇAKIR YILDIRIM
18. ÇEVRE VE EDEBİYAT 465
Fatma AYKANAT
19. ÇEVRE VE SAĞLIK 493
Şerif KURTULUŞ ¦ Remziye CAN
SONUÇ YERİNE: COVID–19 SALGINI VE ÇEVRE 513
Çağlar SÖKER ¦ Fırat Harun YILMAZ
Yazarlara Dair 523

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155775
Yayın Tarihi 2021 Şubat
Barkod 9789750266263
ISBN 9789750266263
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Çağlar Söker, Fırat Harun Yılmaz, Zerrin Savaşan