Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Çevre Ekonomisi Çevre Ekonomisi

Çevre Ekonomisi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
272
Boyut :
16x24
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750230516

Stok Durumu: Stokta var

160,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 136,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Kitap, gördüğü ilgi üzerine kısa sürede 2. Baskısını yapmıştır

Eser, uluslararası ekonomi, makro ekonomi, çevre ekonomisi konusunda uzun yıllardır İİBF ve SBF'ler de ders veren yazarın doktora ve doktora sonrası çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası boyutta yapmış olduğu araştırmalar ve yayınlar ve mesleki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Bu çalışmada çevre, çevre sorunları ve politikaları ulusal ve uluslararası boyutta ele alınarak incelenmiştir.

Bu eser İİBF ve SBF'lerin İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve İşletme bölümü başta olmak üzere, diğer bölümlerde okutulan çevre ekonomisi dersinde ana kaynak olarak kullanılabilir.

Ayrıca eser, özgün nitelikte olduğundan bu alanla ilgili olan ve çalışan, bu konuda araştırma yapan araştırmacılara ve öğrencilere hitap etmektedir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Çevre ve Çevre Sorunları ve Ekonomi Bilimiyle İlişkisi
Çevre Sorunlarının Ekonomik Etkinlik Kriterleri
Çevre Sorunlarının Mikro ve Makro Ekonomik Etkileri
Çevre Politikaları, Amaç ve Araçları
Sektörel Çevre Sorunları ve Politikaları
WTO, Çevre ve Ticaret
AB Çevre Politikaları
Türkiye'de Çevre Politikaları
Uluslararası Kurum Kuruluşlar ve Çevre
Uluslararası Konferanslar, Anlaşmalar ve Çevre
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre
AB ve Türkiye Çevre Politika Uygulamalar
Ülke Örnekleri

İçindekiler

Önsöz 5
Tablolar ve Şekiller Listesi 15
Birinci Bölüm
ÇEVRE VE EKONOMİ İLİŞKİSİ
1. ÇEVRE, ÇEVRESEL DEĞERLER, KAVRAMLAR VE EKONOMİ İLİŞKİSİ 19
1.1. Çevrenin Tanımı ve Kapsamı 19
1.2. Çevrenin Niteliği 19
1.2.1. Fiziki Çevre 19
1.2.1.1. Doğal Çevre 20
1.2.1.2. Yapay Çevre 20
1.2.2. Sosyal Çevre 20
1.3. Çevresel Değerler 21
1.3.1. Hava 21
1.3.2. Su 21
1.3.3. Toprak 21
1.3.4. Doğal Kaynaklar ve Koruma Alanları 21
1.3.4.1. Doğal Kaynaklar 21
1.3.4.2. Koruma Alanları 22
1.4. Çevre İle İlgili Kavramlar 22
1.4.1. Ekoloji Kavramı 22
1.4.2. Eko–Sistem Kavramı 23
1.5. Ekoloji Ekonomi İlişkisi 24
1.6. Doğal Kaynaklar, Çevre ve Ekonomi İlişkisi 25
1.7. Temel Ekonomik Kavramlar ve Çevre 27
İkinci Bölüm
ÇEVRE SORUNLARI VE
EKONOMİ BİLİMİYLE İLİŞKİSİ
2. ÇEVRE SORUNLARININ TANIMI, KAPSAMI VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ 33
2.1. Çevre Sorunlarının Tanımı ve Kapsamı 33
2.2. Çevre Sorunlarının Kaynakları 33
2.3. Çevre Sorunlarının Türleri 34
2.3.1. Hava Kirliliği 34
2.3.2. Su Kirliliği 36
2.3.3. Toprak Kirliliği 37
2.3.4. Gürültü Kirliliği 39
2.3.5. Doğal Kirlilik 40
2.4. Çevre Sorunlarının Nedenleri 40
2.4.1. Nüfus Artışı ve Çevre Sorunları 41
2.4.2. Altyapı, Yerleşme, Kentleşme ve Çevre 43
2.4.3. Tarım, Gıda ve Çevre Sorunları 45
2.4.4. Sanayileşme, Atıklar ve Çevre Sorunları 47
2.5. Çevre Sorunları ve Ekonomi İlişkisi 49
2.5.1. Çevre Sorunlarının Ekonomi Bilimiyle İlişkisi 49
2.5.2. Ekonominin Çeşitli Dalları ve Çevre Sorunları 52
Üçüncü Bölüm
ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK
EKONOMİK ETKİNLİK KRİTERLERİ
3. ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK EKONOMİK ETKİNLİK KRİTERLERİ 57
3.1. Pareto Optimalite Kriteri 58
3.2. Sosyal Refah Kriteri 59
3.3. Prodüktivite Kriteri 60
3.4. GSMH ve Genişletilmiş GSMH Kriteri 63
3.5. Dengeli Gelir Dağılımı Kriteri 65
3.6. Sürdürülebilir Kalkınma Kriteri 65
3.7. Kaynak Dağılımı Kriteri 67
Dördüncü Bölüm
ÇEVRE SORUNLARININ
MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ETKİLERİ
4. ÇEVRE SORUNLARININ MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ETKİLERİ 71
4.1. Çevre Sorunlarının Mikro Ekonomik Etkileri 71
4.1.1. Dışsallıklar ve Çevre Sorunları 71
4.1.2. Üretim, Tüketim ve Çevre Sorunları 72
4.1.3. Fayda–Maliyet Analizi ve Çevre Sorunları 75
4.2. Çevre Sorunlarının Makro Ekonomik Etkileri 79
4.2.1. İktisadi Büyüme Üzerine Etkisi 79
4.2.2. İstihdam Üzerine Etkisi 80
4.2.3. Enflasyon Üzerine Etkisi 81
4.2.4. Ödemeler Dengesi Üzerine Etkisi 81
4.2.5. Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi 82
Beşinci Bölüm
EKONOMİK AÇIDAN ÇEVRE POLİTİKALARI
5. EKONOMİK AÇIDAN ÇEVRE POLİTİKALARI 85
5.1. Ekonomik Açıdan Çevre Politikası Kavramı ve Kapsamı 85
5.1.1. Çevre Politikası Kavramı 85
5.1.2. Genel Ekonomi Politikasıyla Çevre Politikası Arasındaki İlişki 86
5.1.3. Ekonomi ve Çevre Politikalarının Entegrasyonu 87
5.1.4. Çevre Sorunlarının Türleri İle İlgili Politikalar 89
5.1.4.1. Hava Kalitesi İle İlgili Politikalar 89
5.1.4.2. Su Kalitesi İle İlgili Politikalar 90
5.1.4.3. Toprak Kalitesi İle ilgili Politikalar 90
5.1.4.4. Gürültünün Azaltılması İle İlgili Politikalar 90
5.1.4.5. Katı Atık Yönetimi İle İlgili Politikalar 91
5.1.4.6. Doğal ve Yapay Kirlilikle İle İlgili Politikalar 91
5.2. Çevre Koruma Politikalarının Esasları 92
5.2.1. Çevre Korumanın Maliyeti ve Paylaşımı 92
5.2.2. Çevre Koruma – Sürekli ve Dengeli Kalkınma 93
5.2.3. Çevre Koruma Politikaları İle İlgili Düzenleme 94
5.2.4. Çevre Eğitimi ve Sosyal Sorumluluk 94
5.3. Çevre Politikalarının Amaçları 95
Altıncı Bölüm
ÇEVRE POLİTİKASININ
ARAÇLARI VE YENİ ÇEVRE POLİTİKALARI İÇİNDE
EKONOMİK ARAÇLARIN KULLANILMASI
6. ÇEVRE POLİTİKASININ ARAÇLARI VE YENİ ÇEVRE POLİTİKALARI İÇİNDE EKONOMİK ARAÇLARIN KULLANILMASI 101
6.1. Çevre Politikasının Araçları 101
6.1.1. Vergiler ve Vergi Dışı Araçları 102
6.1.2. Önleyici Ekonomik Politikalarla İlgili Araçlar 102
6.1.3. Tedavi Edici Politikalarla İlgili Araçlar 103
6.1.3.1. Parasal Araçlar 103
6.1.3.2. Kontrol Araçları 104
6.1.3.3. Kültürel Araçlar 104
6.2. Yeni Çevre Politikaları İçinde Ekonomik Araçların Kullanılması 104
6.2.1. Kirleten Öder İlkesi 105
6.2.2. Kullanan Öder İlkesi 106
6.2.3. İhtiyat İlkesi 106
6.2.4. Yerellik İlkesi 107
6.2.5. Kirletme Vergi ve Harçları 107
6.2.6. Ürün Harçları 108
6.2.7. İdari Harçlar 108
6.2.8. Kullanıcı Harçları 109
6.2.9. Vergi Teşvikleri 109
6.2.10. Sübvansiyonlar 109
6.2.11. Alınabilir Verilebilir İzinler (Ticareti Mümkün İzinler) 110
6.2.12. Deposito Sistemi 110
6.2.13. Zorlayıcı Teşvikler 110
6.2.14. Atık Borsası 111
Yedinci Bölüm
SEKTÖREL ÇEVRE POLİTİKALARI
7. SEKTÖREL ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI 115
7.1. Tarım Sektörü 115
7.2. Madencilik Sektörü 116
7.3. Enerji Sektörü 118
7.4. Sanayi Sektörü 119
7.5. Ulaşım Sektörü 121
7.6. Ticaret Sektörü 121
7.7. Turizm Sektörü 123
Sekizinci Bölüm
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (WTO) VE ÇEVRE POLİTİKALARI
8. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (WTO) VE ÇEVRE POLİTİKALARI 129
8.1. WTO, Ticaretin Serbestleştirilmesi ve Çevre 129
8.2. Çevresel Standartlar, Düzenlemeler ve WTO 130
8.3. WTO, Çevre, Ticaret Politikaları ve Çevresel Düzenlemeler 131
8.4. Çevre Politikalarının Ticaret Üzerinde Yarattığı Engeller ve WTO 138
8.4.1. Ürün Standartları 139
8.4.2. Üretim Standartları 140
8.5. GATT Round Görüşmeleri, Çevre ve Ticaret 142
8.6. GATT Round Görüşmeleri Sonrasında Çevre ve Ticaret 144
Dokuzuncu Bölüm
AB VE ÇEVRE POLİTİKALARI
9. AB VE ÇEVRE POLİTİKALARI 149
9.1. AB’de Ekonomik Açıdan Çevre Politikalarının Kapsamı ve Gelişimi 149
9.1.1. AB Çevre Politikalarının Kapsamı 149
9.1.2. AB Çevre Politikasının Amacı 149
9.1.3. AB Çevre Politikasının İlkeleri 150
9.1.4. AB’de Hukuki Açıdan Çevre Politikalarının Gelişimi 151
9.1.4.1. Tek Avrupa Senedinin Kabulünden Önceki Dönem 151
9.1.4.2. Tek Avrupa Senedinin Kabulünden Sonraki Dönem 153
9.1.4.3. Maastricht Anlaşması Sonrası Dönem 156
9.2. AB’de Sektörel Çevre Politikaları 157
9.2.1. Tarım 157
9.2.2. Sanayi 158
9.2.3. Enerji 158
9.2.4. Ulaşım 159
9.2.5. Ticaret 159
9.2.6. Turizm 160
9.2.7. İstihdam 161
9.3. AB’de Çevre Korumaya Yönelik Uygulamalar, Teşvikler ve Çevre Dostu Ekonomik Araçların Kullanımı 161
9.3.1. Avrupa Birliğinde Çevresel Araçların Uygulanması 161
9.3.2. AB’de Çevre Korumaya Yönelik Teşvikler 163
9.4. AB Ülkelerinde Çevre Dostu Ekonomik Araçların Kullanımı 163
Onuncu Bölüm
TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARI
10. TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARI 169
10.1. Türkiye’de Ekonomik Açıdan Çevre Politikalarının Kapsamı ve Gelişimi 169
10.1.1. Türkiye’de Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Sebepleri 169
10.1.2. Türkiye’de Çevre Politikasının Kapsamı 171
10.1.3. Türkiye’de Çevre Politikalarının Temel İlkeleri 172
10.1.4. Türkiye’de Çevre Politikalarının Ekonomik ve Mali Yapısı 173
10.2. Kalkınma Planları ve Çevre 174
10.2.1. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 175
10.2.2. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 176
10.2.3. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 177
10.2.4. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 177
10.2.5. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 178
10.2.6. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–2005) 180
10.2.7. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007–2013) 181
10.2.8. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014–2018) 182
10.3. Türkiye’de Sektörel Çevre Politikaları 184
10.3.1. Tarım 184
10.3.2. Sanayi 185
10.3.3. Ulaştırma 185
10.3.4. Enerji 186
10.3.5. Turizm 187
10.3.6. Ticaret 187
10.3.7. İstihdam 188
10.4. Türkiye ve Uluslararası Çevre Politikaları 189
Onbirinci Bölüm
ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ÇEVRE POLİTİKASI
11. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ÇEVRE POLİTİKASI 195
11.1. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar ve Çevre Politikası 195
11.1.1. Birleşmiş Milletler (UN) 195
11.1.1.1. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 196
11.1.1.2. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 199
11.1.1.3. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) 200
11.1.1.4. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) 201
11.1.2. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 202
11.1.3. Kuzey Atlantik Teşkilatı (NATO) 205
11.1.4. Dünya Bankası (WB) 206
11.1.5. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 206
11.1.6. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİT) 207
11.1.7. Uluslararası Kuruluşların Ortak Çabaları 209
Onikinci Bölüm
ÇEVRE İLE İLGİLİ ULUSLARARASI
ANLAŞMALAR VE SÖZLEŞMELER
12. ÇEVRE İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KONFERANSLAR VE SÖZLEŞMELER 213
12.1. Çevre İle İlgili Uluslararası Konferanslar 213
12.1.1. Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı 213
12.1.2. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu: Ortak Geleceğimiz Raporu 214
12.1.3. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 214
12.1.3.1. Rio Deklarasyonu 214
12.1.3.2. Gündem 21 215
12.2. Çevre İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler 216
12.2.1. Montreal Protokolü 216
12.2.2. Basel Protokolü 217
12.2.3. Londra Kılavuzu 217
12.2.4. Ormanların Korunması Prensipleri Protokolü 218
12.2.5. İklim Değişikliği Üzerine Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması 218
12.2.6. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 219
12.2.7. Roterdam Sözleşmesi 220
12.2.8. Stockholm Sözleşmesi 221
12.2.9. Barselona Konvansiyonu 223
12.2.10. Cites 224
12.2.11. Kyoto Protokolü 225
12.2.12. Doha Sözleşmesi 227
Onüçüncü Bölüm
AB VE TÜRKİYE’DE
ÇEVRENİN FİNANSMANI
13. AB VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE İLE İLGİLİ FİNANSMAN KAYNAKLARI 231
13.1. AB’de Çevre İle İlgili Finansman Kaynakları, Destek Mekanizmaları ve Fonlar 231
13.1.1. Avrupa Yatırım Bankası 234
13.1.2. LIFE (Çevre İçin Mali Araç) 235
13.1.3. AB’nin Çevre İle İlgili Fonları 236
13.1.2.1. Yapısal Fon (SF) 236
13.1.2.2. Avrupa Sosyal Fonu (ESF) 238
13.1.2.3. Avrupa Kalkınma Fonu (ERDF) 238
13.1.2.4. Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (EAGGF) 239
13.1.3. AB’nin Diğer Finansal Kaynakları 239
13.2. Türkiye’de Çevre İle İlgili Finansman Kaynakları 240
13.2.1. Çevre Temizlik Vergisi 241
13.2.2. Yatırım Teşvik Sisteminde Çevre Yatırımları 243
13.2.3. Çevre Kirliliğini Önleme Fonu 244
Ondördüncü Bölüm
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE
14. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE 249
14.1. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre 249
14.1.1. Çevre ve Kalkınma İlişkisi 249
14.1.2. Sürdürülebilir Kalkınma ve Ortaya Çıkış Süreci 251
14.1.3. Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 252
14.1.3.1. Kaynakların Sürdürülebilirliğini Sağlama 252
14.1.3.2. Kaynaktan Kısma/ Kaynağında Azaltmak 252
14.1.4. Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutu 253
14.1.5. Sürdürülebilir Kalkınmanın Özellikleri 255
14.1.6. Sürdürülebilir Kalkınmanın Amaç ve İlkeleri 255
14.1.7. Sürdürülebilir Kalkınmanın Uluslararası Boyutu 257
14.1.8. Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutu 260
Kaynakça 263
Kavramlar Dizini 270
Yazarın Özgeçmişi 272

Ek Bilgi

Ürün Kodu 158433
Yayın Tarihi 2020 Şubat
Barkod 9789750230516
ISBN 9789750230516
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Selim İnançlı