Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Boşanma Sürecinde Müşterek (Ortak) Velayet ve Toplumsal Bakış Açısı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
110
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786053150589

Stok Durumu: Stokta var

51,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜRLER . III

KISALTMALAR  V

İÇİNDEKİLER . VII

TABLOLAR LİSTESİ . IX

ÖZET 1

ABSTRACT  3

1. GİRİŞ VE AMAÇ  5

1.1 Varsayımlar  7

1.2 Amaçlar  8

2. GENEL BİLGİLER 9

2.1 Türk Medeni Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk Sisteminde Ortak Velayet

Kavramı  9

2.1.1 Türk Medeni Hukukunda Velayet ve Ortak Velayet Kavramı  9

2.1.1.a Türk Medeni Hukukunda Velayet Kavramı . 9

2.1.1.b. Türk Medeni Hukukunda Ortak Velayet Kavramı  11

2.1.2. Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Ortak Velayet Kavramı . 13

2.1.2.a. İsviçre Hukukunda Ortak Velayet . 14

2.1.2.b. Almanya Hukukunda Ortak Velayet  14

2.1.2.c. Hollanda Hukukunda Ortak Velayet  15

2.1.2.d. Avustralya Hukukunda Ortak Velayet . 15

2.1.2.e. Amerika Birleşik Devletlerinde Ortak Velayet Kavramı . 16

2.1.2.f. Uluslararası Metinlerde Ortak Velayet Kavramı  18

2.1.3. Türk Hukuk Sisteminde Ortak Velayet Uygulamaları . 19

2.1.3.a. Aile Mahkemelerince Verilen Ortak Velayet Kararları  19

2.1.3.b. Yargıtay’ın Yabancı Mahkemelerin Tenfizinde Ortak Velayete Dair

Kararları  20

2.2. Müşterek Velayetin Çocuk ve Ebeveyn Üzerindeki Etkileri . 22

2.3. Ebeveynlerin Ortak Velayete Dair Tutumlarını Etkileyen Faktörler  24

2.3.1. Ailenin Demografik Yapısı  24

2.3.2. Aile İçi İlişkiler . 25

2.3.3. Anne Baba Tutumları ve Çocuk İle Görüşme Sıklıkları  26

2.3.4. Çocuğun Psikopatolojisi . 27

3. GEREÇ VE YÖNTEM  29

3.1. Araştırma Modeli  29

3.2. Örneklem . 29

3.3. Gereçler . 29

3.4. Veri Toplama Araçları  30

3.4.1. Demografik Veri Formu  30 Boşanma Sürecinde Müşterek (Ortak) Velayet ve Toplumsal Bakış Açısı VIII

 

3.4.2. Ortak Velayete Bakış Açısı Anketi . 30

3.4.3. Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları (Parental Attitude Research

Instrument -PARI) Ölçeği  31

3.4.4. Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ; Mc Master Family Assessment

Device, FAD) . 33

3.4.5. Uygulama ve Yönerge  35

4. BULGULAR . 37

4.1. Sosyo – Demografik Özellikleri . 37

4.2. Katılımcıların Bazı Demografik Özelliklerine Göre Müşterek Velayete

Bakış Açıları . 39

4.3.Katılımcıların Cinsiyetleri ile Müşterek Velayete İlişkin Bakış Açıları

İlişkisi  54

4.4. Katılımcıların Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Düzeyleri ile Müşterek

Velayete Bakış Açıları İlişkisi  56

4.5. Katılımcıların Boşanma Türleri ile Müşterek Velayete Bakış Açıları İlişkisi  62

4.6. Katılımcıların Aile Değerlendirme Ölçeği Toplam ve Alt Puanlarının

Müşterek Velayete Bakış Açıları ile İlişkisi  64

4.7. Katılımcıların Anne Baba Tutum Ölçeği Puanlarının Müşterek Velayete

Bakış Açıları ile İlişkisi  75

5. TARTIŞMA  85

5.1 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre

Müşterek Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin

Bulguların Tartışılması  85

5.2 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Cinsiyetleri ile Müşterek Velayete

Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması  87

5.3 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Sosyoekonomik ve Sosyokültürel

Düzeyleri ile Müşterek Velayete Bakış Açılarının karşılaştırılmasına

İlişkin Bulguların Tartışılması . 88

5.4 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Boşanma Türleri ile Müşterek

Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması . 89

5.5 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Aile Fonksiyonları ile Müşterek

Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması . 90

5.6 Boşanma Sürecindeki Katılımcıların Ebeveyn Tutumlarına göre ile

Müşterek Velayete Bakış Açılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların

Tartışılması . 93

5.7 Sonuç ve Öneriler . 94

6. KAYNAKÇA . 97

EK………………………………………………………………………………………………………………………105

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo I. Katılımcıların Demografik Yapısı  38

Tablo II. Katılımcıların Müşterek Velayete Bakış Açılarının Yaşlarına Göre

Dağılımı . 40

Tablo III. Katılımcıların Evlilik Sürelerine Göre Müşterek Velayete İlişkin

Görüşlerinin Dağılımı  41

Tablo IV. Katılımcıların Evlilik Durumlarına Göre Müşterek Velayete İlişkin

Görüşlerinin Dağılımı  42

Tablo V. Katılımcıların Ayrı Yaşama Sürelerine Göre Müşterek Velayete İlişkin

Görüşlerinin Dağılımı  44

Tablo VI. Katılımcıların Çocuklarının Yaşlarına Göre Müşterek Velayete İlişkin

Görüşlerinin Dağılımı  46

Tablo VII. Katılımcıların Sahip Oldukları Çocuk Sayılarına Göre Müşterek Velayete

İlişkin Görüşlerinin Dağılımı  48

Tablo VIII. Katılımcıların Çocuklarının Cinsiyetlerine Göre Sürelerine Göre

Müşterek Velayete İlişkin Görüşlerinin Dağılımı  49

Tablo IX. Katılımcıların Çocukları İle Görüşme Sıklığına Göre Müşterek Velayete

İlişkin Görüşlerinin Dağılımı  52

Tablo X. Katılımcıların Çocukların Ayrılık Döneminde Kimin Yanında Kaldığına

Göre Müşterek Velayete İlişkin Görüşlerinin Dağılımı . 52

Tablo XI. Müşterek Velayet Bakış Açısının Katılımcıların Cinsiyetine Göre Dağılımı . 54

Tablo XII. Müşterek Velayet Bakış Açısının Katılımcıların Gelir Düzeyine Göre

Dağılımı . 56

Tablo XIII. Çalışan Ve Çalışmayan Annelerin Müşterek Velayete İlişkin Bakış

Açıları . 59

Tablo XIV. Katılımcıların Müşterek Velayet Bakış Açılarının Eğitim Düzeylerine

Göre Dağılımı . 60

Tablo XV. Müşterek Velayet Bakış Açısının Katılımcıların Boşanma Türüne Göre

Dağılımı  62

Tablo XVI. Katılımcıların Aile Değerlendirme Toplam Ve Alt Boyut Puanlarının

Mk 336’ya Bakış Açılarına Göre Dağılımı  64

Tablo XVII. Katılımcıların Aile Değerlendirme Toplam Ve Alt Boyut Puanlarının

Boşanma Durumunda Çocuğun Velayetinin Kime Verilmelisine Yönelik

Görüşlerine Göre Dağılımı  65

Tablo XVIII. Katılımcıların Aile Değerlendirme Toplam Ve Alt Boyut Puanlarının

Boşandıktan Sonra Çocuk Üzerinde Kimin Sözünün Geçmesi

Gerektiğine Yönelik Görüşlerine Göre Dağılımı  65

Tablo XIX. Katılımcıların Aile Değerlendirme Toplam Ve Alt Boyut Puanlarının

Anne Hamileyken Çift Boşanırsa Çocuğun Adını Koyma Hakkı Kime Ait

Olması Gerektiğine Yönelik Görüşlerine Göre Dağılımı . 66

Tablo XX. Katılımcıların Aile Değerlendirme Toplam Ve Alt Boyut Puanlarının

Çocuğun Hangi Llde, Nerede Yaşayacağına Kimin Karar Vermesi

Gerektiğine Yönelik Görüşlerine Göre Dağılımı . 67

Tablo XXI. Katılımcıların Aile Değerlendirme Toplam Ve Alt Boyut Puanlarının

Çocuğun Ahlaki Eğitimini, Kendi Ahlak Değerlerine Göre Kimin Boşanma Sürecinde Müşterek (Ortak) Velayet ve Toplumsal Bakış Açısı X

 

Vermesi Gerektiğine Yönelik Görüşlerine Göre Dağılımı . 68

Tablo XXII. Katılımcıların Aile Değerlendirme Toplam Ve Alt Boyut Puanlarının

Çocuğun Dini Eğitimine Kimin Vermesi Gerektiğine Yönelik Görüşlerine

Göre Dağılımı . 69

Tablo XXIII. Katılımcıların Aile Değerlendirme Toplam Ve Alt Boyut Puanlarının

Çocuğun Mesleki Eğitimine Kimin Karar Vermesi Gerektiğine Yönelik

Görüşlerine Göre Dağılımı . 70

Tablo XXIV. Katılımcıların Aile Değerlendirme Toplam Ve Alt Boyut Puanlarının

Çocuğun Mallarını İdare Hakkının Kime Ait Olması Gerektiğine

Yönelik Görüşlerine Göre Dağılımı . 71

Tablo XXV. Katılımcıların Aile Değerlendirme Toplam Ve Alt Boyut Puanlarının

Çocuğun Fiziksel Sağlığı İçin Tedavi Hakkının Kime Ait Olması

Gerektiğine Yönelik Görüşlerine Göre Dağılımı  73

Tablo XXVI. Katılımcıların Aile Değerlendirme Toplam Ve Alt Boyut Puanlarının

Çocuğun Ruhsal Sağlığı İçin Tedavi Hakkının Kime Ait Olması

Gerektiğine Yönelik Görüşlerine Göre Dağılımı  74

Tablo XXVII. Katılımcıları Parı Alt Boyut Puanlarının Mk 336’ya Bakış Açılarına

Göre Dağılımı  75

Tablo XXVIII. Katılımcıların Parı Alt Boyut Puanlarının Boşanma Durumunda

Çocuğun Velayetinin Kime Verilmelisine Yönelik Görüşlerine

Göre Dağılımı  76

Tablo XXIX. Katılımcıların Parı Alt Boyut Puanlarının Boşandıktan Sonra Çocuk

Üzerinde Kimin Sözünün Geçmesi Gerektiğine Yönelik Görüşlerine

Göre Dağılımı  76

Tablo XXX. Katılımcıların Parı Alt Boyut Puanlarının Anne Hamileyken Çift

Boşanırsa Çocuğun Adını Koyma Hakkı Kime Ait Olması Gerektiğine

Yönelik Görüşlerine Göre Dağılımı . 77

Tablo XXXI. Katılımcıların Parı Alt Boyut Puanlarının Çocuğun Hangi İlde,

Nerede Yaşayacağına Kimin Karar Vermesi Gerektiğine Yönelik

Görüşlerine Göre Dağılımı  78

Tablo XXXII. Katılımcıların Parı Alt Boyut Puanlarının Çocuğun Ahlaki Eğitimini,

Kendi Ahlak Değerlerine Göre Kimin Vermesi Gerektiğine Yönelik

Görüşlerine Göre Dağılımı . 79

Tablo XXXIII. Katılımcıların Parı Alt Boyut Puanlarının Çocuğun Dini Eğitimine

Kimin Vermesi Gerektiğine Yönelik Görüşlerine Göre Dağılımı 80

Tablo XXXIV. Katılımcıların Parı Alt Boyut Puanlarının Çocuğun Mesleki Eğitimine

Kimin Karar Vermesi Gerektiğine Yönelik Görüşlerine Göre

Dağılımı  80

Tablo XXXV. Katılımcıların Parı Alt Boyut Puanlarının Çocuğun Mallarını İdare

Hakkının Kime Ait Olması Gerektiğine Yönelik Görüşlerine Göre

Dağılımı  81

Tablo XXXVI. Katılımcıların Parı Alt Boyut Puanlarının Çocuğun Fiziksel Sağlığı

İçin Tedavi Hakkının Kime Ait Olması Gerektiğine Yönelik

Görüşlerine Göre Dağılımı  82

Tablo XXXVII. Katılımcıların Parı Alt Boyut Puanlarının Çocuğun Ruhsal Sağlığı

İçin Tedavi Hakkının Kime Ait Olması Gerektiğine Yönelik

Görüşlerine Göre Dağılımı  82

Ek Bilgi

Ürün Kodu 143906
Yayın Tarihi 2015 Haziran
Barkod 9786053150589
ISBN 9786053150589
Yayınevi Legal
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Müge Kiremitci