Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Boşanma Sonrası Ortak Velayet

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
183
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050505566

Stok Durumu: Stokta var

55,00 TL

Detayları

"Nagehan Çakır’ın yüksek lisans tezi olarak hazırladığı bu çalışma, güncel yargı kararları eklenerek basıma hazırlanmıştır.

Söz konusu eser Medeni Kanunumuzda düzenlenmeyen birlikte velayet konusunda, AİHS EK 7 No’lu protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte ortaya çıkan birçok tartışmaya çözüm önerileri sunmaktadır. Bu konuda uluslararası hukuk metinlerini ve karşılaştırmalı hukuktaki kaynakları irdeleyerek, Türk hukuk uygulamacılarına da yön göstermeye çalışmıştır.

Araştırma Görevlisi Nagehan Çakır’ın yazmış olduğu bu eserin elbette bir takım eksik yönleri ve tenkite uğrayabilecek kısımları bulunmaktadır. Ancak bu çalışmanın meyvesi olan eserin yayınlanarak okuyucuların istifadesine sunulması son derece önemlidir. Zira Namık Kemal’in veciz şekilde ifade ettiği gibi “Barika-i hakikat, müsademe-i efkârdan doğar” (Hakikatin ışığı, fikirlerin çarpışmasından meydana gelir).

- Dr. Öğr. Üyesi Ünsal Dönmez

(Önsöz'den)

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7
TEŞEKKÜR9
İÇİNDEKİLER11
KISALTMALAR17
GİRİŞ
I.KONUNUN ÖNEMİ19
II.KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME
PLANI21
III.TERMİNOLOJİ SORUNU22

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK VELÂYET KAVRAMI, VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFLARI VE VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI
I.GENEL OLARAK VELÂYET KAVRAMI23
A.VELÂYETİN TANIMI23
B.VELÂYETİN ÖZELLİKLERİ25
C.VELÂYETİN TARİHİ GELİŞİMİ26
1.Roma Hukukunda Velâyet27
2.Germen Hukukunda Velâyet28
3.İslam Hukukunda Velâyet29
4.Türk Hukukunda Velâyet30
D.VELÂYETİN AMACI31
E.VELÂYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ32
II.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFLARI37
A.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK
ANA ve BABA İLE EVLÂT EDİNENLER37
1.Ana ve Baba37
2.Evlât Edinenler39
B.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK ÇOCUK40
1.Genel Olarak40
2.Türk Medeni Kanunu Kapsamında Çocuk40
a.Çocuk Kavramı40
b.Çocukluk Döneminin Başlangıcı41
c.Çocukluk Döneminin Sona Ermesi41
3.Kısıtlanan Ergin Çocuklar41
III.VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI43
A.GENEL OLARAK43
B.ÇOCUĞUN KİŞİ VARLIĞI BAKIMINDAN VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI44
C.ÇOCUĞUN TEMSİLİ BAKIMINDAN VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI47
1.Genel olarak Çocuğun Temsili47
a.Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Çocuğun Fiil Ehliyeti ve Temsili48
b.Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Çocuğun Fiil Ehliyeti
ve Temsili49
D.ÇOCUĞUN MALVARLIĞI BAKIMINDAN VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI52
1.Ana Babanın Çocuğun Mallarını Yönetme Hakkı52
2.Ana Babanın Çocuğun Mallarını Kullanma Hakkı54
3.Çocuğun Mallarının Gelirlerinin Sarfı54
4.Çocuğun Mallarının Sarfı55

İKİNCİ BÖLÜM
BOŞANMA SONRASI TEK BAŞINA VELÂYETTEN ORTAK VELÂYETE GEÇİŞ SÜRECİ, ORTAK VELÂYET KAVRAMI, UYGULAMASI, ULUSLARARASI BELGELERDE VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ORTAK VELÂYET
I.TARİHİ SÜREÇTE AİLENİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ57
II. BOŞANMA SONRASI TEK BAŞINA VELÂYETTEN ORTAK
VELÂYETE GEÇİŞ SÜRECİ58
A.GENEL OLARAK58
B.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK
BABA TERCİHİ58
C.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK
ANNE TERCİHİ: DUYARLI YILLAR DOKTRİNİ60
D.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK BOŞANMA DAVASINDA KUSURSUZ OLAN TARAFIN TERCİH EDİLMESİ62
E.VELÂYET İLİŞKİSİ TARAFININ ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI DOĞRULTUSUNDA BELİRLENMESİ62
1.Genel Olarak62
a.Politik Hareketler63
b.Sosyal Gelişmeler63
c.Psikolojik Etmenler64
2.Çocuğun Üstün Yararı İlkesi Doğrultusunda Velâyet İlişkisi Tarafının Belirlenmesi65
III.BOŞANMA SONRASI ORTAK VELÂYET66
A.GENEL OLARAK66
B.ORTAK VELÂYET KAVRAMI67
C.BOŞANMA SONRASINDA ORTAK VELÂYETİN TERCİH EDİLME SEBEPLERİ VE ORTAK VELÂYETİN AMACI69
D.ORTAK VELÂYET TİPLERİ70
1.Yasal Ortak Velâyet70
2.Fiziksel Ortak Velâyet71
E.ORTAK VELÂYETİ DESTEKLEYEN ve KARŞI ÇIKAN GÖRÜŞLER74
1.Ortak Velâyeti Destekleyen Görüşler74
2.Ortak Velâyete Karşı Çıkan Görüşler76
3.Görüş ve Değerlendirme77
IV.BOŞANMA SONRASI ORTAK VELÂYETLE İLGİLİ
ULUSLARARASI BELGELER83
A.MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET84
B.KADINA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET84
C.AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTE’SİNİN
TAVSİYE KARARI KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET85
D.AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE EK 7 NUMARALI PROTOKOL KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET83
E.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET87
1.Ayrım Gözetmeme Yasağı Bakımından Ortak Velâyet88
2.Çocuğun Üstün Yararı Bakımından Ortak Velâyet88
3.Ana Babanın Sorumluluklarına, Hak ve Ödevlerine Saygı Bakımından Ortak Velâyet89
4.Çocuğun Ana Babası Tarafından Bakılma Hakkı ve Ana Babası ile Yaşama Hakkı Bakımından Ortak Velâyet90
5.Ana ve Babanın Sorumlulukları Bakımından
Ortak Velâyet91
V.KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ORTAK VELÂYET91
A.ALMAN HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET91
B.İSVİÇRE HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET93
C.HOLLANDA HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET97
D.İTALYAN HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET97
E.BELÇİKA HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET98
F.FRANSIZ HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET99
G.LİTVANYA HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET99


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK AİLE HUKUKUNDA EVLİLİK BİRLİĞİNİN BOŞANMA İLE SONA ERMESİ HALİNDE ORTAK VELÂYETİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI MESELESİ
I.4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA
VELÂYETİN KULLANILMASI101
A.VELÂYETİN KULLANILMASI101
1.Genel Olarak101
2.Evlilik Birliği İçerisinde Velâyetin Kullanılması101
a.Ana ve Baba Evli ise Çocuğun Velâyeti101
b.Ortak Hayata Son Verilmesi ve Ayrılık Durumunda Çocuğun Velâyeti102
3.Ana Baba Evli Değilse Çocuğun Velâyeti103
4.Boşanma Halinde Çocuğun Velâyeti105
B.VELÂYETİN KULLANILMASINA İLİŞKİN İLKELER106
1.Çocuğun Yararı İlkesi106
2.Çocuğun Görüşünün Dikkate Alınması İlkesi107
II.TÜRK AİLE HUKUKUNDA BOŞANMA SONRASI ORTAK
VELÂYETİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞINA YÖNELİK
İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER108
A.GENEL OLARAK108
B.MEVCUT YASAL DÜZENLEMELERİN EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU VE ORTAK VELÂYETE İZİN VERMEDİĞİ GÖRÜŞÜ109
C.MEVCUT YASAL DÜZENLEMELERİN EMREDİCİ NİTELİKTE OLMADIĞI VE ORTAK VELÂYETE İZİN VERDİĞİ GÖRÜŞÜ113
D.ÖRTÜLÜ BOŞLUK VE GERÇEK BOŞLUK GÖRÜŞÜ116
E.GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME117
III.AİHS EK 7 NO’LU PROTOKOLUN YÜRÜRLÜĞE
GİRMESİNİN İÇ HUKUKTAKİ VELÂYET HÜKÜMLERİNE
ETKİSİ125
A.GENEL OLARAK125
B.DOKTRİNDE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER130
C.GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME132
IV.TÜRK AİLE HUKUKUNDA BOŞANMA SONRASI ORTAK
VELÂYETE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM VE YARGI
KARARLARINDA ORTAK VELÂYET134
A.TÜRK AİLE HUKUKUNDA BOŞANMA SONRASI
ORTAK VELÂYETE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM134
B.YARGI KARARLARINDA ORTAK VELÂYET135
V.4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA VELÂYETE
YÖNELİK YENİ DÜZENLEME YAPILMASI GEREKLİLİĞİ VE
BU YENİ DÜZENLEMENİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİ141
SONUÇ149
KAYNAKÇA

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153510
Yayın Tarihi 2020 Mart
Barkod 9786050505566
ISBN 9786050505566
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Nagehan Çakır