Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Boşanma Hukuku Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1377
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
9
ISBN/Ref :
9786050505894

Stok Durumu: Stokta var

295,00 TL

Detayları

Elinizdeki kitabın konusu olan boşanma, tazminat ve nafaka davalarını ince-leyen Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz iki yıldır (evet, otuz iki yıldır!) aralıksız görev yapıyorum. Binlerce boşanma dosyasını bizzat okudum ve binlerce bo-şanma ilamını bizzat yazdım.

Bu eser 2020'li yıllarda Türkiye Cumhuriyetinde toplumun yapısı ile dönemin boşanma sebeplerini bütün ayrıntılarıyla belgeleyen ve ileriki yıllarda bilimsel araştırma yapacak olanlar için sunulmuş sosyolojik ve tarihi bir belge başka bir deyiş-le boşanma vakıa kataloğu niteliğini de taşımaktadır.

ÖNEMLE BELİRTMEK İSTERİM Kİ;
1- Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası konuları NAFAKA HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2018) adlı kitabımda,
2- Velayet ve kişisel ilişki konuları VELAYET HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2018) adlı kitabımda,
3- Boşanma davasında usul hükümleri BOŞANMA USUL HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2019) adlı kitabımda,
4- Boşanma davasında kanun yolları konusu HUKUK DAVALARINDA İS-TİNAF VE TEMYİZ UYGULAMASI (Yetkin Yayınları, Ankara 2018) adlı kita-bımda,
5- Yabancı unsurlu boşanma davaları konusu MİLLETLERARASI AİLE VE USUL HUKUKU (Yetkin Yayınları, Ankara 2020) ayrıntılı olarak yer aldığından bu kitabım içinde ayrıca yer almamıştır.

Bilindiği üzere evlilik birliğinin sarsılmasında boşanma konusu davranışlar bu güne kadarki uygulama ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi (=Dairem) tarafından içtihat-lar yoluyla belirlenmiştir. Aralıksız olarak otuz iki yıldır çalışmakta olduğum Yar-gıtay 2. Hukuk Dairesinde (=Dairemde) edindiğim deneyim ve birikim ile bütün boşanma sebeplerini eserin önceki baskılarında ilk kez sınıflandırmıştım. Bu sınıf-landırma ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda yapılmamış örneklendirmeyi kendim yaparak var olan boşluğu da naçizane doldurduğumu sanıyorum. Türk hukukunda hangi davranışların boşanma, tazminat ve nafaka sebebi olduğunu mümkün olduğunca içtihatlardan en azından birer örnek vermek suretiyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin (=Dairemin) bakış açısını da bütün ayrıntılarıyla konuyla ilgilenen herkesin istifadesine sunmuş oldum.

Eserin her yeni baskısında sosyal hayatın ve insan davranışların gösterdiği de-ğişime göre Yargıtay’ın olaylara bakışında oluşan değişiklikleri de anında yansıtmış oldum. Böylece Türk Yargıtay’ının görüşlerini en güncel şekilde sadece Türk okuyucular değil aynı zamanda dış ülkelerde bulunan pek çok araştırmacının da bilgisine sunmuş oldum. Bu eserde yer alan birçok içtihadın yabancı aile hukuk dergilerine tercüme edilerek yansıtıldığının da bilinmesini isterim.

Yargıtay’ın bütün kararları bıkmadan ve usanmadan otuz iki yıldır tarafım-dan tek tek incelenerek EMSAL ÖZELLİĞİ TAŞIYANLAR değerlendirilip bilim-sel açıklama içinde SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE kullanıldığı başka bir anlatımla anlamsız biçimde önünüze sıralanmadığı/yığılmadığı için bu eserin bir KİMSESİZ İÇTİHATLAR MEZARLIĞI olmadığının farkında olunmasını isterim.

(Tanıtım Bülteninden)

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 9
KAYNAKÇA 79
KISALTMALAR 83
GİRİŞ 85
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
& 1. BOŞANMA KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 89
I. TANIMI 89
II. HUKUKİ NİTELİĞİ 90
A- Boşanma Davası Açma Hakkı 90
1- Bozucu Yenilik Doğuran Hak 90
2- Dava Yolu İle Kullanılabilir 90
B- Boşanma Kararı 90
1- Bozucu Yenilik Doğuran Karar 90
2- Kesin Biçimde Geleceğe Etkili 90
3- Mutlak Etkili 91
III. KONUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 91
A- Bireyci Görüş 92
B- Toplumcu Görüş 92
IV. DÜZENLENME BİÇİMLERİ 93
A- Boşanmayı Reddeden Sistem 93
B- Serbest Boşanma Sistemi 94
C- Belirli Sebeplere Dayanarak Hâkim Kararıyla Boşanma Sistemi 98
1- Geçerli Bir Evlilik Bulunmalıdır 99
a. Yurt İçinde Yapılan Evlilik 99
b. Yurt Dışında Yapılan Evlilik 101
2- Boşanma Sebepleri Gerçekleşmelidir 103
3- Hâkim Kararı Bulunmalıdır 104
V. DAYANDIĞI İLKELER 106
A- İrade İlkesi 106
B- Kusur ilkesi 107
1- Kusur İlkesi Mutlak Değildir 107
2- Kusursuz Eşin Dava Açmaması Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Yorumlanamaz 107
3- Kusur Kabul Edilen Vakıalar Açıklanmalıdır 108
4- Kusur Belirlemesinde Taraflarca Getirilmesi İlkesine Aykırı Davranılamaz 108
a. Usulüne Uygun Dayanılmayan Vakıalar Kusur Olarak Yüklenemez 108
b. Usulüne Uygun Dayanılmayan Deliller Dikkate Alınamaz 110
aa. Dayanılmayan Tanıklar 110
bb. Dayanılmayan Dosyalar 111
5- Kusur Belirlemesinde Yetersiz Tanık Beyanları Esas Alınamaz 111
a. Görgüye Dayanmayan Tanık Beyanları 111
b. Soyut Tanık Beyanları 112
c. Aktarıma Dayalı Tanık Beyanları 112
6- Diğer Tarafın Az da Olsa Kusurlu Olması Gerekir 112
7- İradi Olmayan Davranışlar Kusur Kabul Edilemez 113
8- Usulünce Dayanılan Deliller Toplanmadan Kusur Belirlenemez 115
9- Dayanak Davayı Açan Eş Kusurlu Kabul Edilir 116
10- Kusur Belirlemesinde Usuli Kazanılmış Hak Dikkate Alınır 116
11- Elde Olmayan Sebeplerle Gerçekleşen Vakıalar Kusur Olarak
Yüklenemez 117
12- Ret Konusu Davada Kusur Olarak Belirlenmeyen Vakıalar Kusur Olarak Yüklenemez 117
13¬- Anlaşma Protokolü Sunulması Kusurlu Olunduğuna Karine Teşkil Etmez 118
14- Yükümlülük Kapsamı Dışındaki Vakıalar Kusur Olarak
Yüklenemez 119
15- Bilgisi Dahilinde Gerçekleşmeyen Vakıalar Kusur Olarak Yüklenemez 119
16- Evlenmeden Önceki Davranışlar Kusur Kabul Edilemez 119
17- Davadan Sonraki Davranışlar Kusur Kabul Edilemez 120
18- Fevren Söylenen Sözler Kusur Kabul Edilemez 120
19- Fiziksel Şiddette Beyan ve İz Karine Olarak Kusura Esas Alınır 120
20- Etkileyen Dava Sonuçları Beklenmeden Kusur Belirlenemez 121
21- Tepki Niteliğindeki Davranışlar Kusur Kabul Edilemez 121
C- Evlilik Birliğinin Sarsılması İlkesi 121
D- Elverişsizlik İlkesi 122
E. Eylemli Ayrılık İlkesi 123
VI. TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN DAYANDIĞI İLKELER 123
§ 2. BOŞANMA SEBEPLERİNİ SINIFLANDIRMA 125
I. GENEL OLARAK 125
A- Sınırlı Sayıda Düzenlenmiştir 126
B- Emredici Nitelikte Düzenlenmiştir 126
II. SINIFLANDIRMA 126
A- Konularına Göre 126
1- Özel Boşanma Sebepleri 126
a. Sınırlı Sayıda Öngörülmüştür 126
b. Belli Sebepler Öngörülmüştür 127
2- Genel Boşanma Sebepleri 128
a. Belli Bir Vakıaya Dayalı Değildir 129
b. Önceden Belirlenmesi Olanaksızdır 129
c. Çok Çeşitli Vakıalar Olabilir 129
B- Etkilerine Göre 129
1- Mutlak Boşanma Sebepleri 129
2- Nisbî Boşanma Sebepleri 130
İKİNCİ KISIM
ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ
§ 3. ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 161) 133
I. KAVRAM 133
A- Hukuki Bakış 134
B- Dini Bakış 135
II. SINIFLANDIRMA 136
A- Özel Boşanma Sebebidir 136
B- Mutlak Boşanma Sebebidir 136
C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir 136
III. KOŞULLARI 137
A- Evlilik Koşulu 137
1- Uygulanacak Statüler 137
a. Evlilik Hukuken Kurulmuşsa Uygulanır 137
b. Batıl Evliliklerde Uygulanır 138
c. Gaiplik Kararı Olsa da Uygulanır 138
d. Ayrılık Kararı Olsa da Uygulanır 138
e. Ayrı Konut Edinme Kararı Olsa da Uygulanır 139
f. Ayrı Yaşama Hakkı Bulunsa da Uygulanır 139
g. Evlilik Tescil Edilmese de Uygulanır 139
h. Ayrı Evde Yaşamalı Aile Modelinde Uygulanır 140
ı. Boşanma Davası Devam Ederken de Uygulanır 140
2- Uygulanmayacak Statüler 140
a. Yok Evliliklerde Uygulanmaz 140
b. Nişanlılıkta Uygulanmaz 140
c. Evlilik Benzeri Yaşam Modellerinde Uygulanmaz 141
aa. Common Law Evlilik 141
bb. Kayıtsız Hayat Ortaklığı 142
aaa. Özellikleri 142
aaaa. Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmadan Kurulur 142
bbbb. Evlenme Niyetine Gerek Yoktur 142
cccc. Evliliğin Tüm Yükümlülükleri Yerine
Getirilir 143
dddd. Belirli Şekilde Süreklilik Taşır 143
eeee. Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmadan Sona Erer 143
bbb. Çeşitleri 143
aaaa. Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtsız Hayat Ortaklığı 143
bbbb. Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtsız Hayat
Ortaklığı 143
cc. Kayıtlı Hayat Ortaklığı 144
aaa. Özellikleri 144
aaaa. Resmi Sicile Kayıt veya Tescille Kurulur 144
bbbb. Kanun Tarafından Düzenlenen Hak ve Yükümlülükler Doğurur 144
cccc. Boşanma Söz konusu Değildir 144
bbb. Çeşitleri 145
aaaa. Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat
Ortaklığı 145
bbbb. Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat
Ortaklığı 145
dd. Homoparental Aile 145
ee. Tek Ebeveynli Aile 146
ff. Boşanma Sonrası Hayat Arkadaşlığı 146
gg. Eş Cinsel Evlilik 146
d. Dini Nikahlı İlişkide Uygulanmaz 147
e. Evlilik Sonrası İlişkide Uygulanmaz 147
f. Duygusal İlişkilerde (Flört) Uygulanmaz 147
B- Cinsel İlişki Koşulu (Objektif Unsur) 147
1- Zina Sayılan Davranışlar 148
a. Her Kişiyle Kurulan Cinsel İlişki Zina Sayılır 148
aa. Heteroseksüelle Cinsel İlişki 148
bb. Heteroseksüel Olmayanla Cinsel İlişki 149
aaa. Eş Cinselle/Homoseksüelle Cinsel İlişki 149
aaaa. Geyle Cinsel İlişki 149
bbbb. Lezbiyenle Cinsel İlişki 151
cccc. Biseksüelle Cinsel İlişki 151
bbb. Transgenderle Cinsel İlişki 152
aaaa. Transseksüelle Cinsel İlişki 152
bbbb. Travestiyle Cinsel İlişki 153
cc. İnterseksüelle/Hermafroditle Cinsel İlişki 154
b. Her Şekilde Kurulan Cinsel İlişki Zina Sayılır 154
aa. Doğal Yoldan Kurulan Cinsel İlişki 154
bb. Doğal Olmayan Yoldan Kurulan Cinsel İlişki 154
cc. Grup Halinde/Toplu Kurulan Cinsel İlişki 155
dd. Koruma Yöntemiyle Kurulan Cinsel İlişki 155
c. Eksik Kalkışma Zina Sayılır 155
d. Bir Cinsel İlişki Zina İçin Yeterlidir 156
2- Zina Sayılmayan Davranışlar 156
a. Hayvanla Cinsel İlişki Zina Sayılmaz 156
b. Ölüyle Cinsel İlişki Zina Sayılmaz 157
c. Cinsel Objeyle Cinsel İlişki Zina Sayılmaz 157
d. Yapay Döllenme Zina Sayılmaz 157
e. Aşıkane Hareketler Zina Sayılmaz 157
f. Bakım Amaçlı Kalma Zina Sayılmaz 158
C- Kusur Koşulu (Sübjektif Unsur) 158
1- Cinsel İlişki Bilerek ve İsteyerek Olmalıdır 158
a. Tecavüze Uğramada Uygulanmaz 159
b. Ağır Uykuda Uygulanmaz 160
c. İpnotizmada Uygulanmaz 161
d. Kendini Bilemeyecek Derecede Sarhoşlukta Uygulanmaz 161
e. Ciddi Tehdit Halinde Uygulanmaz 161
2- Cinsel İlişki Meşrulaştırılamaz 161
a. İktidarsızlıkta Uygulanır 162
b. Kadının Rahminin Bulunmamasında Uygulanır 162
c. Cinsel Soğuklukta Uygulanır 162
d. İlgisizlikte Uygulanır 162
3- Cinsel İlişki Takas Konusu Yapılamaz 162
IV. İSPAT 163
A- Genel Olarak 163
1- İspatta Cinsler Arasında Eşitlik Vardır 163
2- Her Türlü Delille İspatlanabilir 164
3- İspat Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Gerçekleşmelidir 164
a. Otelde Aynı Odada Gecelemek Zina İçin Yeterlidir 164
b. Yalnız Olarak Eve Almak Zina İçin Yeterlidir 165
4- İspat Yükü Davacıdadır 165
B- İspat Araçları 166
1- Gebe Kalmak 166
2- Zührevî Hastalığa Yakalanmak 166
3- Fotoğraflar 166
4- Düğün Yapmak 166
5- İletişim Araçları 167
a. Mektup 167
b. Bilgisayar Kaydı 167
c. Telefon Kaydı 167
d. Ses Kaydı 167
e. Kamera Kaydı 168
f. Sosyal Medya Paylaşımları 168
g. Diğer İletişim Araçları 168
6- Tanık Anlatımları 168
7- Kesinleşmiş Hükümlülük Kararı 169
8- Soruşturma Evrakı 169
9- Otel Kayıtları 169
10- Hamilelik Testi 170
11- Resmi Evraklar 170
12- Diğer İspat Araçları 170
C- İspat Aracı Sayılmayanlar 171
1- İkrar 171
2- Yemin 171
V. DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI 171
A- Hak Düşürücü Süre (TMK m. 161 f. II) 172
1- Boşanma Sebebini Öğrenmesinden Başlayarak Altı Aylık Süre 172
a. Tek Eylemden İbaret Zinada 173
b. Devam Eden Zinada 173
2- Her Hâlde Zina Eyleminin Üzerinden Beş Yıl Süre 174
B- Af (TMK m. 161 f. III) 174
1- Şekle Bağlı Değildir 174
a. Yazılı Yapılabilir 174
b. Sözlü Yapılabilir 175
c. Örtülü Yapılabilir 175
d. Açık Yapılabilir 175
2- Dava Hakkı Düşmüş Sayılır 176
3- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardandır 176
4- İradeyi Sakat¬la¬yan Sebepler Varsa Geçersizdir 176
5- Eylem Öncesi Yapılamaz 176
6- Ceza Şikayetinden Vazgeçme Af Sayılmaz 177
7- Saik Önemli Değildir 177
8- Şarta Bağlanamaz 177
9- Boşanma Sebebi Kabul Edilemez 177
VI. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ 178
A- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 178
B- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 178
C- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 179
D- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 179
E- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 179
F- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 180
G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 180
H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 181
1- Sadece Zina Sebebiyle Dava Açılabilir 181
a. Genel Olarak 181
b. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez 181
2- Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir 182
a. Genel Olarak 182
b. Zina Sebebiyle Karar Verilemez 182
c. Zina Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle
Boşanma İstenemez 183
3- Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir 183
a. Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir 185
b. Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir 185
4- Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir 186
5- Karşılıklı Dava İçinde Açılabilir 187
6- Islah Yapılabilir 187
I- Anlaşmalı Boşanma Davası İle İlişkisi 188
VII. SONUÇLARI 188
A- Fer’î Sonuçları 188
1- Davacı Açısından 188
a. Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir 188
b. Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir 190
c. Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir 190
d. Davacıya Velayet Verilebilir 191
e. Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir 191
2- Davalı Açısından 191
a. Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir 191
b. Davalıya Velayet Verilebilir 192
c. Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez 193
d. Davalıya Maddi Tazminat Verilemez 193
e. Davalıya Manevi Tazminat Verilemez 193
B- Mal Rejimiyle İlgili Sonuçları 194
1- Edinilmiş Mallar Katılma Rejimindeki Etkisi (TMK m. 236 f. II) 194
2- Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimindeki Etkisi (TMK m. 252) 195
VIII. USUL 196
A- Davanın Tarafları 196
1- Davacı 197
2- Davalı 197
B- Ayrılık Kararı Verilmesi 197
C- Bekletici Sorun 198
D- Konusuz Kalması 198
E- Mahkeme Kararı Gerekçesi 199
§ 4. HAYATA KAST SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 162) 200
I. SINIFLANDIRMA 200
A- Özel Boşanma Sebebidir 200
B- Mutlak Boşanma Sebebidir 200
C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir 201
1- Davalının Kusurlu Olması Gerekir 201
2- Kusur Kıyaslaması Yapılamaz 201
II. KONUSU 202
A- Hayata Kast Kavramına Giren Davranışlar 202
1- İntihara Teşvik Kapsama Girer 202
a. Gerekli Araç ve Ortam Hazırlanmış Olmalıdır 202
b. İntihara Teşvik Her Şekilde Yapılabilir 202
2- Elverişsiz Araç Kullanımı Kapsama Girer 202
3- İstenildiği Halde Sonuç Alamama Kapsama Girer 203
4- Ölüm Tehlikesine Seyirci Kalma Kapsama Girer 203
B- Hayata Kast Kavramına Girmeyen Davranışlar 203
1- Öldürme Tehdidi Kapsama Girmez 203
2- Öldürme Amacı Bulunmayan Eylem Kapsama Girmez 203
3- Eşin Yakınlarına Yönelik Eylem Kapsama Girmez 204
III. DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI 204
A- Hak Düşürücü Süre (TMK m. 162 f. II) 204
1- Boşanma Sebebini Öğrenmesinden Başlayarak Altı Aylık Süre 204
2- Her Hâlde Hayata Kast Eyleminin Üzerinden Beş Yıl Süre 205
B- Af (TMK m. 162 f. III) 205
1- Şekle Bağlı Değildir 205
a. Yazılı Yapılabilir 205
b. Sözlü Yapılabilir 206
c. Örtülü Yapılabilir 206
d. Açık Yapılabilir 206
2- Dava Hakkı Düşmüş Sayılır 206
3- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardandır 206
4- İradeyi Sakat¬la¬yan Sebepler Varsa Geçersizdir 206
5- Eylem Öncesi Yapılamaz 206
6- Ceza Şikayetinden Vazgeçme Af Sayılmaz 207
7- Saik Önemli Değildir 207
8- Şarta Bağlanamaz 207
IV. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ 207
A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 208
B- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 208
C- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 208
D- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 209
E- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 209
F- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 209
G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 210
H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 210
1- Sadece Hayata Kast Sebebiyle Dava Açılabilir 210
a. Genel Olarak 210
b. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez 211
2- Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir 211
a. Genel Olarak 211
b. Hayata Kast Sebebiyle Karar Verilemez 211
c. Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma İstenemez 211
3- Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir 212
a. Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir 212
b. Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir 212
4- Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir 212
5- Islah Yapılabilir 213
I- Ayrılık Kararı Verilebilir 213
İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz 214
V. SONUÇLARI 215
A- Fer’î Sonuçları 215
1- Davacı Açısından 215
a. Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir 215
b. Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir 215
c. Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir 216
d. Davacıya Velayet Verilebilir 216
e. Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir 217
2- Davalı Açısından 217
a. Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir 217
b. Davalıya Velayet Verilebilir 217
c. Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez 218
d. Davalıya Maddi Tazminat Verilemez 218
e. Davalıya Manevi Tazminat Verilemez 218
B- Mal Rejimiyle İlgili Sonuçları 219
1- Edinilmiş Mallar Katılma Rejimindeki Etkisi (TMK m. 236 f. II) 219
2- Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimindeki Etkisi (TMK m. 252) 220
C- Mirasla İlgili Sonuçları 220
VII. USUL 220
A- Davanın Tarafları 221
B- Bekletici Sorun 221
C- Konusuz Kalması 221
§ 5. PEK KÖTÜ DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 162) 223
I. SINIFLANDIRMA 223
A- Özel Boşanma Sebebidir 223
B- Mutlak Boşanma Sebebidir 223
C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir 224
1- Davalının Kusurlu Olması Gerekir 224
2- Kusur Kıyaslaması Yapılamaz 224
II. KONUSU 225
A- Pek Kötü Davranışın Şekli 225
1- Eşin Vücut Bütünlüğüne Saldırı 225
2- Eşin Sağlığına Saldırı 226
B- Pek Kötü Davranışın Şiddeti 226
1- Eşe Istırap Vermelidir 226
2- Eşin Sağlığını Bozmalıdır 227
C- Pek Kötü Davranışın Sayısı 228
D- Pek Kötü Davranışın Belirlenmesi 228
III. DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI 228
A- Hak Düşürücü Süre (TMK m. 162 f. II) 228
1- Boşanma Sebebini Öğrenmesinden Başlayarak Altı Aylık Süre 229
2- Her Hâlde Pek Kötü Davranış Eyleminin Üzerinden Beş Yıl Süre 229
B- Af (TMK m. 162 f. III) 229
1- Şekle Bağlı Değildir 230
a. Yazılı Yapılabilir 230
b. Sözlü Yapılabilir 230
c. Örtülü Yapılabilir 230
d. Açık Yapılabilir 230
2- Dava Hakkı Düşmüş Sayılır 230
3- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardandır 231
4- İradeyi Sakat¬la¬yan Sebepler Varsa Geçersizdir 231
5- Eylem Öncesi Yapılamaz 231
6- Ceza Şikayetinden Vazgeçme Af Sayılmaz 231
7- Saik Önemli Değildir 232
8- Şarta Bağlanamaz 232
IV. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ 232
A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 233
B- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 233
C- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 233
D- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 234
E- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 234
F- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 234
G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 235
H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 235
1- Sadece Pek Kötü Davranış Sebebiyle Dava Açılabilir 235
a. Genel Olarak 235
b. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez 235
2- Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir 236
a. Genel Olarak 237
b. Pek Kötü Davranış Sebebiyle Karar Verilemez 237
c. Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma İstenemez 237
3- Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir 237
a. Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir 238
b. Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir 238
4- Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir 238
5- Islah Yapılabilir 239
I- Ayrılık Kararı Verilebilir 239
İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz 241
V. SONUÇLARI 241
A- Davacı Açısından 241
1- Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir 241
2- Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir 242
3- Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir 242
4- Davacıya Velayet Verilebilir 242
5- Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir 243
B- Davalı Açısından 243
1- Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir 243
2- Davalıya Velayet Verilebilir 243
3- Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez 244
4- Davalıya Maddi Tazminat Verilemez 245
5- Davalıya Manevi Tazminat Verilemez 245
VI. USUL 245
A- Davanın Tarafları 245
B- Hüküm 246
C- Konusuz Kalması 246
§ 6. ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 162) 248
I. SINIFLANDIRMA 248
A- Özel Boşanma Sebebidir 248
B- Mutlak Boşanma Sebebidir 249
C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir 249
1- Davalının Kusurlu Olması Gerekir 249
2- Kusur Kıyaslaması Yapılamaz 250
II. KONUSU 250
A- Onur Kırıcı Davranışın Şekli 251
B- Onur Kırıcı Davranışın Şiddeti 251
C- Onur Kırıcı Davranışın Belirlenmesi 254
III. DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI 254
A- Hak Düşürücü Süre (TMK m. 162 f. II) 254
1- Boşanma Sebebini Öğrenmesinden Başlayarak Altı Aylık Süre 255
2- Her Hâlde Onur Kırıcı Davranış Eyleminin Üzerinden
Beş Yıl Süre 255
B- Af (TMK m. 162 f. III) 256
1- Şekle Bağlı Değildir 256
a. Yazılı Yapılabilir 256
b. Sözlü Yapılabilir 256
c. Örtülü Yapılabilir 257
d. Açık Yapılabilir 257
2- Dava Hakkı Düşmüş Sayılır 257
3- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardandır 257
4- İradeyi Sakat¬la¬yan Sebepler Varsa Geçersizdir 257
5- Eylem Öncesi Yapılamaz 257
6- Ceza Şikayetinden Vazgeçme Af Sayılmaz 257
7- Saik Önemli Değildir 258
8- Şarta Bağlanamaz 258
IV. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ 258
A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 259
B- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 259
C- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 260
D- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 260
E- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 260
F- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 261
G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 261
H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 261
1- Sadece Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Dava Açılabilir 262
a. Genel Olarak 262
b. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez 262
2- Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir 263
a. Genel Olarak 263
b. Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Karar Verilemez 264
c. Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma İstenemez 264
3- Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir 264
a. Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir 265
b. Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir 265
4- Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir 265
5- Islah Yapılabilir 266
I- Ayrılık Kararı Verilebilir 266
İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz 268
V. SONUÇLARI 268
A- Davacı Açısından 268
1- Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir 268
2- Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir 268
3- Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir 269
4- Davacıya Velayet Verilebilir 269
5- Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir 270
B- Davalı Açısından 270
1- Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir 270
2- Davalıya Velayet Verilebilir 270
3- Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez 271
4- Davalıya Maddi Tazminat Verilemez 271
5- Davalıya Manevi Tazminat Verilemez 271
VI. USUL 272
A- Davanın Tarafları 272
B- Hüküm 272
C- Konusuz Kalması 273
§ 7. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME SEBEBİYLE BOŞANMA
(TMK. m. 163) 274
I. GENEL OLARAK 274
A- Diğer Eşe Yönelik Değildir 274
B- Utanç Verici Özelliktedir 275
II. SINIFLANDIRMA 275
A- Özel Boşanma Sebebidir 275
B- Nisbi Boşanma Sebebidir 275
C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir 277
III. KONUSU 277
A- Suç İşlenmelidir 278
1- Kasten İşlenmelidir 278
2- Hukuka Uygunluk Sebepleri Bulunmamalıdır 279
a. Kanunun Hükmünü Yerine Getirme 279
b. Amirin Emrini Uygulama 279
c. Meşru Savunma 279
d. Zorunluluk Hali 280
e. Hakkın Kullanılması 280
f. İlgilinin Rızası 280
g. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 280
h. Hata 280
ı. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde
Etkisinde Olma 281
3- Cezai İşlemin Sonlanması Engel Değildir 281
a. Kamu Davasının Düşmesi 281
b. Zarar Görenin Şikayetten Vazgeçmesi 281
c. Ön Ödeme Yapılması 282
4- Birden Fazla Olmaması Engel Değildir 282
B- Suçun Küçük Düşürücü Olması Gerekir 282
1- Uluslararası Küçük Düşürücü Suçlar 284
a. Soykırım 284
b. İnsanlığa Karşı Suç 285
c. Göçmen Kaçakçılığı 285
d. İnsan Ticareti 285
2- Kişilere Karşı Küçük Düşürücü Suçlar 285
a. Hayata Karşı Suçlar 285
b. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 287
c. İşkence ve Eziyet 287
d. Çocuk Düşürtme ve Kısırlaştırma 287
e. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 287
f. Hürriyete Karşı Suçlar 288
g. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar 288
h. Malvarlığına Karşı Suçlar 289
3- Topluma Karşı Küçük Düşürücü Suçlar 289
a. Genel Tehlike Yaratan Suçlar 289
b. Çevreye Karşı Suçlar 289
c. Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar 289
d. Kamu Güvenine Karşı Suçlar 289
e. Kamu Barışına Karşı Suçlar 290
f. Genel Ahlaka Karşı Suçlar 290
g. Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar 290
4- Millete ve Devlete Karşı Suçlar 291
a. Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar 291
b. Adliyeye Karşı Suçlar 291
c. Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına
Karşı Suçlar 291
d. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar 291
e. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar 292
f. Milli Savunmaya Karşı Suçlar 292
g. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk 292
C- Suçun Evlendikten Sonra İşlenmiş Olması Gerekir 293
IV. DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI 294
A- Uzun Süre Sonra Dava Açılması 294
B- Hoşgörü İle Karşılama 294
V. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ 295
A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 295
B- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 296
C- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 296
D- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 296
E- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 297
F- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 297
G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 297
H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 298
1- Sadece Suç İşleme Sebebiyle Dava Açılabilir 298
a. Genel Olarak 298
b. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez 298
2- Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir 298
a. Genel Olarak 299
b. Suç İşleme Sebebiyle Karar Verilemez 299
c. Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma İstenemez 299
3- Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir 299
a. Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir 299
b. Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir 300
4- Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir 300
5- Islah Yapılabilir 301
I- Ayrılık Kararı Verilebilir 301
İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz 302
V. SONUÇLARI 303
A- Davacı Açısından 303
1- Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir 303
2- Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir 303
3- Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir 303
4- Davacıya Velayet Verilebilir 304
5- Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir 304
B- Davalı Açısından 305
1- Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir 305
2- Davalıya Velayet Verilebilir 305
3- Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez 307
4- Davalıya Maddi Tazminat Verilemez 308
5- Davalıya Manevi Tazminat Verilemez 308
VI. USUL 308
A- Davanın Tarafları 308
B- Süre 309
C- Bekletici Sorun 309
D- Konusuz Kalması 310
§ 8. HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME SEBEBİYLE BOŞANMA
(TMK. m. 163) 312
I. SINIFLANDIRMA 312
A- Özel Boşanma Sebebidir 312
B- Nisbi Boşanma Sebebidir 312
C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir 312
II. KOŞULLARI 313
A- Haysiyetsiz Hayat Gerçekleşmelidir 313
1- Haysiyetsiz Hayat Kavramı 313
a. Toplumun Değer Yargılarıyla Bağdaşmazlık 313
b. Ahlak, Şeref ve Namus Kayıtlarından Uzak Davranış 314
2- Haysiyetsiz Hayat Şekilleri 314
a. Hayat Ortaklığı Dışı Birlikte Yaşamak 314
b. Randevu Evi İşletmek 315
c. Ayyaşlık 316
d. Kumarbazlık 316
e. Uyuşturucu Bağımlısı Olmak 317
f. Gönül Tellallığı 317
g. Diğerleri 317
B- Haysiyetsiz Hayat Sürekli Olmalıdır 317
1- Devamlılık Göstermelidir 318
2- Yaşam Biçimi Olarak Benimsenmiş Olmalıdır 318
C- Haysiyetsiz Hayat Süren Kusurlu Olmalıdır 319
D- Haysiyetsiz Hayat Sebebiyle Ortak Yaşam Çekilmez Olmalıdır 319
E- Haysiyetsiz Hayat Evlendikten Sonra Gerçekleşmelidir 320
III. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ 321
A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 322
B- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 322
C- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 323
D- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 323
E- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 323
F- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 324
G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 324
H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 324
1- Sadece Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Dava Açılabilir 325
a. Genel Olarak 325
b. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez 325
2- Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir 326
a. Genel Olarak 326
b. Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Karar Verilemez 326
c. Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma İstenemez 327
3- Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir 327
a. Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir 327
b. Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir 328
4- Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir 328
I- Ayrılık Kararı Verilebilir 329
İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz 330
IV. SONUÇLARI 330
A- Davacı Açısından 331
1- Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir 331
2- Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir 331
3- Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir 331
4- Davacıya Velayet Verilebilir 332
5- Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir 332
B- Davalı Açısından 332
1- Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir 333
2- Davalıya Velayet Verilemez 333
3- Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez 334
4- Davalıya Maddi Tazminat Verilemez 334
5- Davalıya Manevi Tazminat Verilemez 334
V. USUL 335
A- Davanın Açılması 335
B- Davanın Tarafları 335
C- İspat Yükü 335
D- Süre 336
E- Konusuz Kalması 337
F- Karar Gerekçeli Olmalıdır 338
G- Islah Yapılabilir 338
§ 9. TERK SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 164) 340
I. KURAL OLARAK 341
II. SINIFLANDIRMA 341
A- Özel Boşanma Sebebidir 341
B- Mutlak Boşanma Sebebidir 341
C- Kusura Dayalı Boşanma Sebebidir 341
1- Davalının Kusurlu Olması Gerekir 341
2- Kusur Kıyaslaması Yapılamaz 342
III. EŞLERDEN BİRİ ORTAK YAŞAMDAN AYRILMIŞ OLMALIDIR 342
A- Gerçek Terk 343
1- Kavram 343
2- Terk Edilen Eş Dava Açabilir 344
3- Terk Eden Eş Dava Açamaz 344
B- Yapıntı Terk 345
1- Ortak Konutu Terk Etmeye Zorlayan Dava Açamaz 346
2- Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ortak Konuta Dönmeyi Engelleyen
Eş Dava Açamaz 349
3- Yapıntı Terke Maruz Bırakılan Eş Dava Açabilir 349
III. ORTAK YAŞAMA SON VERME KASTI BULUNMALIDIR 353
IV. AYRILIK, HUKUKA AYKIRI OLMALIDIR 354
A- Birlikte Yaşamaya Ara Verme Kararı Alınmamış Olmalıdır 354
B- Ayrı Bir Boşanma veya Ayrılık Davası Bulunmamalıdır 356
1- Ayrı Dava Karara Bağlanmamışsa 356
2- Ayrı Dava Karara Bağlanmış Olup Kesinleşmemişse 358
3- Ayrı Dava Müracaata Bırakılmışsa 359
4- Ayrı Davadan Feragat Edilmişse 360
5- Ayrı Davanın Reddinden Sonra Yeterli Süre Geçmemişse 361
C- Tedbir Nafakası Verilmişse Dava Tarihinden Dört Ay Geçmiş
Olmalıdır 362
1- Nafaka Hükmünün Dava Tarihinden İtibaren Dört Ay Geçmişse İhtar İstenebilir 362
2- Nafaka Hükmünün Dava Tarihinden İtibaren Dört Ay Geçmemişse İhtar İstenemez 363
D- Ayrılık Kararı Bulunmamalıdır 365
E- Ayrı Yaşamak Konusunda Ortak Arzu Bulunmamalıdır 365
F- Davet Edilen Eş Akıl Hastası Olmamalıdır 365
G- Aralarında İyiniyeti Kaldıran ve Devam Eden Bir Dava
Bulunmamalıdır 366
1- Ceza Davası Bulunmamalıdır 366
a. Ceza Soruşturması Bulunmamalıdır 366
b. Ceza Kovuşturması Bulunmamalıdır 367
2- Evlenmenin Butlanı Davası Bulunmamalıdır 367
3- Tedbir Nafakası Davası Bulunmamalıdır 368
a. Nafaka Davasının Açılmasından İtibaren Dört Ay Geçmedikçe İhtar İstenemez 368
b. İhtar İstek Tarihinden Önceki Dört Aylık Fiili Ayrılık Döneminden Evvel Açılan Nafaka İsteği Haklı Bulunmuşsa Dava Reddedilir 368
4- Tazminat Davası Bulunmamalıdır 369
5- Ziynet Alacağı Davası Bulunmamalıdır 369
6- Tapu İptal ve Tescil Davası Bulunmamalıdır 369
7- Diğer Davalar 370
H- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Tedbir Alınmamış Olmalıdır 370
V. DAVET EDİLEN KONUT HAZIRLANMIŞ OLMALIDIR 370
A- Konut Süresinde Hazırlanmalıdır 371
1- İhtar İsteminden Dört Ay Önce Hazırlanmalıdır 371
2- Çekişme Varsa Ne Zaman Hazırlandığı Belirlenmelidir 372
3- Davet Edilen Konut Değiştirilmemiş Olmalıdır 372
4- Davet Edilen Konutta Oturuyor Olunmalıdır 373
B- Konut Döşenmiş Olmalıdır 373
1- Yeterli Eşya Bulunmalıdır 373
2- Yeterli Yiyecek İçecek Bulunmalıdır 374
3- Yeterli Yakacak Bulunmalıdır 374
C- Konut Birlikte Seçilmiş Olmalıdır 375
1- Eşler Tarafından Ortak Konut Seçimi 375
a. Kural Olarak Ortak Konut Seçimi 376
b. Birlikte Seçilmediği İtiraz Olarak İleri Sürülmelidir 377
c. Davete Uyulmuşsa İtiraz Edilemez 377
2- Hâkim Tarafından Ortak Konut Seçimi 377
D- Konutun Maddi Bağımsızlığı Bulunmalıdır 380
1- Bağımsız Kullanılır Olmalıdır 380
2- Ortak Kullanılmamalıdır 380
3- Güvenli Olmalıdır 382
4- İhtardan Dört Ay Önce Bağımsız Olmalıdır 382
E- Konutun Manevi Bağımsızlığı Bulunmalıdır 383
1- Ana, Baba ve Kardeşlerle Oturmak 383
a. Bakıma Muhtaç Olmalıdır 384
b. Boşanma Sebebi Yaratmamalıdır 384
2- Aynı Apartmanda Ayrı Dairede Oturmak 385
3- Aynı Apartmanda Sadece Yeme İçme Birlikte Oturmak 385
4- Aynı Bahçe İçinde Oturmak 386
5- Ortak Olmayan Çocuklarla Oturmak 386
a. Ortak Olmayan Çocuk Ergin Değilse 386
b. Ortak Olmayan Çocuk Erginse 386
aa. Bakıma Muhtaç Olmalıdır 386
bb. Boşanma Sebebi Yaratmamalıdır 387
6- İhtardan Dört Ay Önce Bağımsız Olmalıdır 387
VI. AİLE MAHKEMESİNCE İHTAR YAPILMIŞ OLMALIDIR 388
A- İhtarın Niteliği 389
1- İhtar Dava Değil Bir İşlemdir 389
a. Değişik İşler Kaydına Alınmalıdır 389
b. Çekişmesiz Yargı İşlerinden Sayılır 389
2- Kabul Edilen İhtar İstemine Kanun Yolu Kapalıdır 390
3- Kabul Edilmeyen İhtar İstemine Kanun Yolu Açıktır 390
4- İhtar İsteminde Yetki Kuralı Uygulanmaz 390
5- İhtar Kararı Verilmesinde Aile Mahkemesi Görevlidir 390
6- İhtar Kararı Yoksa Terk Sebebiyle Boşanma Davası Yok Sayılır 392
7- İhtar İle Yurt Dışına Davet Yapılabilir 392
a. Yurt Dışında Oturan Türkiye’ye Davet Edemez 393
b. Yurt Dışı Davete Eklenecek Belgeler 393
c. Yurt Dışı Davete Uyma Süresinin Başlangıcı 393
d. Yurt Dışına Çağıran Giderleri Karşılamalıdır 393
B- İhtar Dilekçesini İnceleme 394
1- Şekli Anlamda Uygunluk Varsa 394
2- Şekli Anlamda Uygunluk Yoksa 394
C- İhtarın İçeriği 395
1- Dönülecek Konutun Açık Adresi Gösterilmelidir 396
a. Açık Adres İhtar Kararında Yazılmalıdır 396
b. Tebliğ Edilen İhtar Dilekçesinde Açık Adresin Bulunması Yeterlidir 396
c. Maruf Yerlerde Eksiklik Sayılmaz 396
d. İhtar Dilekçesinde Yazılmayan Konuta Davet Yapılamaz 397
2- Dönüş Süresi Gösterilmelidir 397
a. Dönüş Süresi Açıkça Gösterilmelidir 397
b. Dönüş Süresi Kısaltılmamalıdır 398
c. Dönüş Süresi Sınırlandırılmamalıdır 399
3- Uymamanın Sonuçları Gösterilmelidir 400
4- Yol Gideri Gösterilmelidir 400
a. Yol Gideri Başka Adrese Gönderilmemelidir 401
b. Yol Gideri Başka Sebeple Gönderilmemelidir 401
c. Yol Gideri Kısa Mesafelerde Gerekli Değildir 402
d. Yol Gideri Konutta Ödemeli Gönderilmelidir 402
aa. Yol Gideri Adi Posta Havalesi İle Gönderilemez 403
bb. Yol Gideri İçin Merciine Gitme Zorunluluğu
Yüklenemez 404
cc. Konuta Gidilmişse Yol Gideri Ödeme Sorun Değildir 404
e. Yol Giderinde Gerekli Miktar Araştırılmalıdır 405
f. Yol Gideri Yeterli Olmalıdır 406
aa. Yurt İçi Davetlerde Yol Gideri 407
bb. Yurt Dışı Davetlerde Yol Gideri 408
g. Yol Gideri Almaktan Kaçınmanın Etkisi Yoktur 408
h. Yol Gideri Yetersizliği İtiraz Olarak İleri Sürülmelidir 409
ı. Yol Giderinin Ele Geçmediği İddiası Araştırılmalıdır 410
i. Yol Giderinin Alındığı veya Alınmasından İmtina Edildiği Tarihten Süre Başlar 410
j. Yol Gideri Yargılama Gideri Olarak Ödenmelidir 411
k. Yol Gideri Ödenmemişse Dava Reddedilmelidir 411
D- İhtarın Usulü 412
1- İhtarın Süresi 412
a. Dört Ay Ortak Konuttan Ayrılma Gerçekleşmelidir 412
aa. Fiili Ayrılık Tarihi Gösterilmiş Olmalıdır 412
bb. Dört Aylık Süre Dolmuş Olmalıdır 412
cc. Ayrılık Süresinin Dört Ay Olması Yeterlidir 413
b. İki Ay Ortak Konuta Dönme Süresi Dolmalıdır 414
2- İhtarın Tebliğ Edilmesi 415
a. Usulüne Uygun Tebligat Yapılmalıdır 415
b. Koşulları Varsa İlânen Tebligat Yapılabilir 416
3- İki İhtarda Bulunulması 417
4- İhtarın Islahla İstenilmesi 418
VII. İHTARIN NOTER TARAFINDAN YAPILMASI İSTENEBİLİR 420
A- İhtar İsteminde Bulunulması 421
B- İhtarın Şekli 421
C- İhtarın Tebliği 422
VIII. İHTAR SAMİMİ OLMALIDIR 422
A- Genel Olarak 423
B- İhtar İsteminin Samimî Olmadığı Haller 423
1- Samimiyeti Kaldıran Açıklamada Bulunmak 423
a. Davalıyla Evliliğin Yürümeyeceğini Açıklamak 423
b. Davalının İstenmediğini Açıklamak 423
c. Davalıyı Sevmediğini Açıklamak 425
d. Davalıyla Geçinemeyeceğini Açıklamak 425
e. Başkasıyla Evleneceğini Açıklamak 426
f.. İhtarı Sinirle Çektiğini Açıklamak 426
g. Çocuğun Soybağından Şüphelendiğini Açıklamak 426
h. Davalıya Para Yedirmeyeceğini Açıklamak 427
ı. Davalıyı Kullandığını Açıklamak 427
2- Samimiyeti Kaldıran Davranışta Bulunmak 427
a. Başkası İle İlişkisi Sürüyor Olmak 427
b. Şiddet Uygulamak 429
c. Tehdit Etmek 429
d. Konuta Almamak 430
e. Hakaret Etmek 430
f. Güven Sarsıcı Davranışta Bulunmak 431
g. Başkasını Kaçırmak 431
h. Tedavisinde Yalnız Bırakmak 431
3- Samimiyeti Kaldıran Engel Bulunmak 432
a. Cinsel İlişki Kurabilme Yeteneksizliği Sürüyor Olmak 432
b. Hem Terk Hem Birliğin Sarsılması Sebebine Dayanmak 432
c. İhtar Kararının Tebliğinden Uzun Süre Sonra Dava Açmak 434
IX. İHTARIN SONUÇLARI 435
A- İhtar İsteminin Sonuç Doğurmadığı Haller 435
1- Davalının Davet Edilen Konuta Girememesi 435
a. Hazır Bulunulmadığı İçin Konuta Girilememesi 435
aa. Davacı Hazır Olmadığı İçin Konuta Girememek 435
bb. Davacı Bildirime Rağmen Kapıyı Açmayacağını Söylediği İçin Konuta Girememek 436
cc. Davalı İle Çekişmeli Kişi Evde Bulunduğu İçin Konuta Girememek 436
b. Anahtar Bırakılmadığı İçin Konuta Girilememesi 437
aa. Konutta Her An Hazır Bulunulacaksa Anahtarın Yeri Bildirilmeyebilir 438
bb. Anahtar Komşuya, Muhtara, Karakola, Mahkeme
Kalemine Bırakılabilir 439
cc. Anahtarın Yerinin Tebliğ Edilen İhtar Dilekçesinde Yazılması Yeterlidir 440
dd. Kendi Anahtarı İle Giren Anahtar Savunması Yapamaz 440
c. Kapı Kilitli Olduğu İçin Konuta Girilememesi 440
2- Davalının Haklı Sebeplerle Boşanma Davası Açması 441
3- Davalının Mazeretinin Bulunması 442
a. Tutuklanmak 443
b. Hasta Olmak 443
aa. Kendisinin Hasta Olması 443
aaa. Hastalık Dönmeyi Engeller Nitelikte Olmalıdır 444
bbb. Hastalığa İlişkin Uzman Raporu Alınmalıdır 444
ccc. Hastalık Kısa Süreli Olsa Bile Dönüş Süresini Sakatlar 445
ddd. Taburcu Olunma Dönüş Süresinin Sakatlanmasını Engellemez 445
bb. Ortak Çocuğun Hasta Olması 445
c. Mevsim Koşulları 446
d. Askerde Olmak 446
e. Doğum Yapmak 446
f. Eğitim Engeli Olmak 447
aa. Kendisinin Eğitim Engeli Olması 447
bb. Ortak Çocuğun Eğitim Engeli Olması 447
g. Diğer Sebepler 447
B- İhtar İsteminin Sonuç Doğurduğu Haller 447
1- İhtardan Uzun Süre Önceki Olaylara Dayanılmış Olması 447
2- Davalıya Taşınmaz Verilmemiş Olması 448
3- Davacının Davalıyı Bizzat Alıp Getirmemesi 448
4- Konuta Dönüşün Ciddî Olmaması 448
5- Ortak Konuta Dönmemekte Haklılığın Kanıtlanamaması 449
6- İhtara Rağmen Haklı Sebep Olmadan Konuta Dönülmemiş
Olması 450
X. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ 450
A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 451
B- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 451
C- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 452
D- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 452
E- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 452
F- Haysiyetsiz hayat sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 453
G- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 453
H- Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 453
I- Ayrılık Kararı Verilebilir 454
İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz 456
XI. SONUÇLARI 457
A- Davacı Açısından 457
1- Davacıya Manevi Tazminat Verilemez 457
2- Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir 458
3- Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir 458
4- Davacıya Velayet Verilebilir 459
5- Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir 459
B- Davalı Açısından 459
1- Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir 459
2- Davalıya Velayet Verilebilir 460
3- Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez 460
4- Davalıya Maddi Tazminat Verilemez 461
5- Davalıya Manevi Tazminat Verilemez 461
XII. USUL 461
A- İspat Yükü 461
B- Davalının Kabulü Sonuç Doğurmaz 462
C- Başka Sebeple Boşanma Kararı Verilemez 463
1- Islah Yapılmamışsa 463
2- Islah Yapılmışsa 464
3- Bir Sebebe Hasredilmişse 464
4- Genel Boşanma Sebebiyle Açılmışsa 464
D- Uygulanacak Kanun 465
E- İhtar Dosyası İncelenmelidir 467
F- Konusuz Kalması 467
G- Karar Gerekçeli Olmalıdır 468
& 10. AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. m. 165) 469
I. SINIFLANDIRMA 469
A- Özel Boşanma Sebebidir 469
B- Nisbi Boşanma Sebebidir 469
C- Kusura Dayanmayan Boşanma Sebebidir 470
II. KOŞULLARI 470
A- Akıl Hastalığı Koşulu 471
1- Akıl Hastalığının Evlenme Öncesinde Bulunması 471
a. Akıl Hastaları Tıbbî Sakınca Yoksa Evlenebilirler 471
b. Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı Varsa Evlenme Mutlak Butlanla Batıldır 471
c. Davacı Eş Mutlak Butlan Davası veya Boşanma Davası
Açabilir 471
d. Eş İyileşmiş Olursa Mutlak Butlan, Nisbî Butlana Dönüşür 472
e. Boşanma Davası Cumhuriyet Savcısı ve İlgililerin Dava Açma Haklarını Etkilemez 472
2- Akıl Hastalığının Evlenmeden Sonra Başlaması 472
B- İyileşmezlik Koşulu 472
1- İyileşmesi Olanaksız Bulunmalıdır 473
2- Resmî Sağlık Kurulu Raporu Alınmalıdır 474
a. Sağlık Kurulu İlgili Uzmanları Barındırmalıdır 475
b. Sağlık Kurulu Rapor Giderlerini Davacı Karşılamalıdır 475
c. Sağlık Kurulu Akıl Hastalığının Geçmesi Olanağını Açıklamalıdır 476
d. Sağlık Kurulu Raporlarının Çelişkisi Giderilmelidir 477
3- Güvenlik Tedbirine İlgili Mahkemesinde Hükmedilebilir 478
C- Çekilmezlik Koşulu 479
1- İspat Yükü Davacıya Aittir 479
2- Çekilmezlik Her Tür Delille Kanıtlanabilir 480
III. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ 480
A- Zina Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 481
B- Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 481
C- Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 481
D- Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 481
E- Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 482
F- Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 482
G- Terk Sebebiyle Boşanma Davası İle İlişkisi 482
H- Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası İle İlgisi 483
1- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasında Deliller
Bu Çerçevede Değerlendirilmelidir 483
2- Davranışları İradi Olmayan Davalı Hakkında Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Kararı Verilemez 483
3- Diğer Koşulları Varsa Sadece Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası Açılabilir 484
4- Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası Islah Edilerek Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasına Dönüştürülebilir 484
5- Birden Fazla Boşanma Sebebi Varsa Ayrı Ayrı Karar
Verilmelidir 485
6- Sadece Genel Boşanma Sebebiyle Açılmışsa 485
I- Ayrılık Kararı Verilebilir 485
İ- Anlaşmalı Boşanma Yapılamaz 487
IV. SONUÇLARI 487
A- Davacı Açısından 487
1- Davacıya Manevi Tazminat Verilemez 487
2- Davacıya Maddi Tazminat Verilemez 488
3- Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir 489
a. Davalının Akçalı Durumu Yeterli İse 489
b. Davalının Akçalı Durumu Yetersiz İse 489
4- Davacıya Velayet Verilebilir 490
5- Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir 490
B- Davalı Açısından 490
1- Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir 490
2- Davalıya Velayet Verilemez 491
3- Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir 491
4- Davalıya Maddi Tazminat Verilemez 491
5- Davalıya Manevi Tazminat Verilemez 492
V. USUL 492
A- Davanın Açılması 492
1- Akıl Hastası Olmayan Eş Tarafından Açılabilir 492
2- Akıl Hastası Olan Eşin Vasisi Tarafından Açılamaz 492
3- Evlilik Akdinin İcrası Sırasında Akıl Hastası Olunması Engel Oluşturmaz 493
4- Her Zaman Açılabilir 494
B- Davada Temsil 495
C- Konusuz Kalması 498
D- Islah Yapılabilir 499
ÜÇÜNCÜ KISIM
GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA
BİRİNCİ AYIRIM
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI KAVRAMI


& 11. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASININ KOŞULLARI
(TMK m. 166, f. I) 503
I. BİRLİK TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMALIDIR 503
A- Boşanma Kararı Verilmesine Engel Haller 503
1- Boşanma Davasının Bulunmaması Engeldir 503
2- Tanıma ve Tenfiz Davasının Sonuçlanmaması Engeldir 504
B- Boşanma Kararı Verilmesine Engel Olmayan Haller 504
1- Fiilen Birlikte Olmama Engel Değildir 504
2- Düğün Yapılmamış Olması Engel Değildir 505
3- Birlikte Yaşamamış Olma Engel Değildir 505
4- Evlenme Amaç ve Saiki Engel Değildir 505
5- Sadece Yabancı Mahkemede Boşanmış Olma Engel Değildir 505
6- Davanın Islah Edilerek Dönüşmüş Olması Engel Değildir 506
II. ORTAK HAYATI SÜRDÜRMELERİ EŞLERDEN
BEKLENEMEMELİDİR 506
& 12. DAVALININ DAVAYA ENGEL OLMA/İTİRAZ HAKKI
(TMK m. 166, f. II) 509
I. İTİRAZ, HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDE
OLMAMALIDIR 510
A- İtirazın Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılan Davranışlar 513
1- Birlikte Yaşamaktan Kaçınanın İtirazı 513
2- Birlik Görevlerini Yerine Getirmeyenin İtirazı 514
3- Hakaret Edenin İtirazı 514
a. Tepki Olarak Hakaret Kusur Sayılamaz 514
b. Tepki Dışı Bir Kere Hakaret Eden Kusurlu Sayılır 515
4- Tepki Dışı Sürekli Hakaret Eden Kusurlu Sayılır 516
5- Birden Fazla Şikayet Edenin İtirazı 516
6- Uzun Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaya Mahkum Olanın İtirazı 517
7- Mesaj Gönderenin İtirazı 517
8- Eşinin Ana ve Babasını Eve Almayanın İtirazı 518
9- Eşine Sürekli Sevmediğini Söyleyenin İtirazı 518
10- Cinsel Yaşamlarını Dışarıda Anlatanın İtirazı 518
11- Temizlik Kurallarına Uymayanın İtirazı 519
12- Kendisi Boşanma Davası Açanın İtirazı 519
13- Eşini Aşağılayanın İtirazı 520
14- Diğer Sebeplerle İtiraz 520
B- İtirazın Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılmayan Davranışlar 520
1- Evlilik Birliğini Kurtarmak İsteyenin İtirazı 521
2- Yabancı Mahkemede Boşanma Kararı Almış Olanın İtirazı 521
3- Hakkı Olduğu Halde Boşanma Dava Açmayanın İtirazı 522
4- Çelişkili Davranış İçinde Olmayanın İtirazı 522
5- Kayın Hısımlarınca Fiziksel Şiddete Uğrayanın İtirazı 522
6- Yurtdışında Boşanma Davası Açanın İtirazı 522
7- Diğer Davranışlarda Bulunanın İtirazı 523
II. EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAMINDA DAVALI VE ÇOCUKLAR
BAKIMINDAN KORUNMAYA DEĞER BİR YARAR
KALMAMALIDIR 523
İKİNCİ AYIRIM
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASINA OLAYLARIN ETKİSİ
& 13. OLAYLARIN BOŞANMA KONUSU OLUŞTURMAMASI 525
I. İSTEK DIŞI OLGULARIN BULUNMASI 525
A- İradi Olmayan Davranışlarda Bulunmak 525
1- İradi Olma Olgusu Araştırma Yapılmalıdır 525
2- İradi İse Hükme Esas Alınabilir 526
3- İradi Değilse Hükme Esas Alınamaz 527
B- Çocuğun Ölümüne Sebep Olmak 528
C- Cinsel Saldırıya Uğramak 529
D- Yaş Farkı Bulunmak 529
II. FİİLİ AYRILIĞIN BULUNMASI 529
A- Salt Fiili Ayrılık Bulunması 530
B- Uzun Süren Ayrılığın Bulunması 530
III. SAĞLIK SORUNLARININ BULUNMASI 531
A- Hastalıklı Olmak 531
1- Tedavi Edilebilir Akıl Hastası Olmak 531
2- Bulaşıcı Olmayan Hastalıklı Olmak 532
3- Tedavi Edilebilir Hastalıklı Olmak 532
a. Epilepsi (Sara) Hastalığı 532
b. Ağız ve Vücut Kokusu 533
c. Yatağını Islatmak (İdrar Kaçırmak) 533
d. Sedef Hastalığı 534
e. MS Hastalığı 534
f. Balık Derisi Hastalığı 534
4- Tedavi Edilemez Hastalıklı Olmak 535
B- Özel Gereksinimli Olmak 535
C- Bedensel Farklılıkları Bulunmak 536
D- Çocuğu Olmamak 536
E- Bedensel Özürlü Olmak 537
1- Görme Özürlü Olmak 537
2- İşitme Özürlü Olmak 538
3- Konuşma Özürlü Olmak 538
4- Fiziksel Özürlü Olmak 538
IV. YASAL HAKLARIN KULLANILMASI 539
A- Şikayet Hakkını Kullanmak 539
1- Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Etmek 539
2- Karakola Şikayet Etmek 539
3- Nafaka Borcu İçin Şikayet Etmek 540
B- Koruma Tedbiri İstemek 540
C- Gaiplik Kararı Almak 540
D- Dava Hakkını Kullanmak 541
E- Danışıklı Olarak Evlenmek 541
V. TEPKİ NİTELİĞİNDE DAVRANIŞLARDA BULUNULMASI 542
A- Tepki Kavramı 542
1- Tepki Olaydan Hemen Sonra Gerçekleşmelidir 542
2- Tepki Sınırı Aşılmamış Olmalıdır 542
3- Tepki Tek Olay Olmalıdır 543
B- Tepkisel Davranışlar 543
1- İntihar Girişimi 544
2- İlgisizliğe Tepki 544
3- Evliliği Koruma Amaçlı Tepki 544
4- Beddua 544
VI. YÜKÜMLÜLÜK DIŞI İSTEKLERİN KARŞILANMAMASI 545
A- Sulh Girişimini Reddetmek 545
B- Vaadi Yerine Getirmemek 545
VII. FARKLILIKLARIN BULUNMASI 545
A- Dil Ayrılığının Bulunması 546
B- Irk Ayrılığının Bulunması 546
C- Renk Ayrılığının Bulunması 546
D- Siyasi Düşünce Ayrılığının Bulunması 546
E- Felsefi İnanç Ayrılığının Bulunması 546
F- Din Ayrılığının Bulunması 547
G- Mezhep Ayrılığının Bulunması 547
H- Benzeri Ayrılıkların Bulunması 547
VIII. İNSANİ GÖREVLERİN YAPILMASI 547
A- Cenaze Törenine Katılmak 547
B- Tutuklu Eşi Ziyaret Etmek 547
C- Barışma Müzakeresi Yapmak 547
D- Çocuklar İçin Beraber Olmak 549
E- Diğer İnsani Görevlerin Yapılması 549
& 14. OLAYLARIN AF NİTELİĞİNDE OLMASI 550
I. GENEL OLARAK 550
A- Kayıtsız Şartsız Bir İrade Beyanı Mevcut Olmalıdır 550
B- Affı Gösterir Fiili Tutum ve Davranış Gerçekleşmelidir 551
C- Af Olgusu Somut Delillerle Kanıtlamalıdır 552
1- Affa Yönelik İddia Bulunmalıdır 552
2- Bilinmeyen Bir Olayın Affedilmesi Mümkün Değildir 552
3- Deliller Af Olgunu Göstermeye Yeterli Olmalıdır 553
II. BARIŞMIŞ OLMAK 553
A- Barışma Girişiminde Bulunmak 554
1- Davacı Tarafından 554
2- Eşlerin Yakınları Tarafından 555
B- Barışmayı Gerçekleştirmek 556
1- Davadan Önce 556
2- Davadan Sonra 557
3- Karardan Sonra 558
C- Barışma Sayılmayan Davranışlar 559
1- Çocukları Ziyaret İçin Bir Araya Gelmek 559
2- Çocukların Özel Günleri İçin Bir Araya Gelmek 560
3- Zorunluluk Sebebiyle Bir Arada Kalmak 560
III. AF İRADESİNİ GÖSTERMEK 561
A- Feragatle Önceki Olayları Affetmek 562
1- Feragat Öncesi Vakıalar Taraflara Kusur Olarak Yüklenemez 562
2- Feragat Sonrası Vakıalar Taraflara Kusur Olarak Yüklenebilir 562
B- İhtarla Önceki Olayları Affetmek 564
1- İhtar Şekli 564
a. Mahkeme Aracılığı İle 564
b. Noter Aracılığı İle 566
2- İhtarın Sonuçları 566
a. İhtar Öncesi Olaylara Dayanılamaz 567
b. İhtar Sonrası Olaylara Dayanılabilir 567
c. İhtar Diğer Boşanma Davası İçinde Sonuç Doğurur 568
C- Beyanla Önceki Olayları Affetmek 568
1- Duruşmada Beyanda Bulunmak 568
a. Görülen Davada Beyanda Bulunmak 568
b. Başka Davada Beyanda Bulunmak 569
2- Dilekçede Beyanda Bulunmak 569
3- Başka Bir Davada Beyanda Bulunmak 570
4- Cumhuriyet Savcılığında Beyanda Bulunmak 570
5- Mesajla Beyanda Bulunmak 571
D- Cinsel İlişki Kurarak Önceki Olayları Affetmek 571
IV. HOŞGÖRÜ İLE KARŞILAMAK 571
A- Birlikte Olmak 572
1- Birlikte Tatile Gitmek 572
2- Asker İzninde Bir Araya Gelmek 573
3- Aynı Evde Birlikte Olmak 573
a. Olaylardan Sonra 573
b. Davadan Sonra 575
4- Baba Evinden Alıp Getirmek 575
5- Doğumdan Sonra Birlikte Yaşamak 575
6- Birlikte Kutsal Topraklara Gitmek 576
a. Birlikte Hacca Gitmek 576
b

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153802
Yayın Tarihi 2020 Mayıs
Barkod 9786050505894
ISBN 9786050505894
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 9
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ömer Uğur Gençcan