Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Boşanma Davalarında Yargılama Usulü ve Aile Mahkemeleri

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
459
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9786055473433

Stok Durumu: Stokta var

38,00 TL

Detayları

 • Boşanma Hukukuna Hakim Olan İlkeler ve Görüşler
 • Boşanma Davasının Konusu
 • Boşanma Davasında Taraflar ve Ehliyet
 • Yetki
 • Görev
 • Aile Mahkemeleri
 • Boşanma Sebepleri
 • Hüküm ve Sonuçlar
 • Kanun Yolları
 • İlgili Yargıtay Kararları
"Toplum bakımında önemi tartışmasız olan aile kavramının olması gereken anlamından uzak olarak nitelendirilmesinin doğal sonucu olarak sağlıklı olmayan oranlara ulaşan boşanmalar toplum bakımından ciddi sıkıntılara sebebiyet vermeye başlamıştır.
Boşanma gibi aile ve toplum bakımından ciddi sorunları bünyesinde barındıran bir kurumun yıkıcı etkilerinin en aza indirilmesi aile hukukunun temel amaçlarındandır. Zira boşanma kavramı asıl hüküm ve sonuçları bireylerin geleceği noktasında ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca boşanma kavramı yıkıcı etkilerini yalnızca eşler ve çocuklar üzerinde değil geniş manada bütün aile üzerinde gösterir.
Boşanma kurumunun bu çok yönlü özelliği dikkate alınarak mevcut çalışmada sağlıklı bir boşanma sürecinin yaşanması adına mevcut yasal düzenlemeler Yargıtay uygulamaları ile birlikte ele alınarak incelenmiştir. Bu bağlamda yeri geldiğinde uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındığı gibi çağdaş hukuk uygulamalarından da örnekler verilmiştir.
Takdirlerinize sunduğum bu çalışma Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapmış olduğum yüksek lisans çalışmasının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Akademik çalışmamı kitaba dönüştürürken özellikle teorik konulara Yargıtay’ın ve yerel mahkemelerin bakış açılarını ve buna yönelik doktrinin ileri sürdüğü eleştirilere yer vermeye çalıştım.
Kitabın ikinci baskısında da aynı şekilde hareket edilmiş ve faydalı olacağı düşünülen yeni konular ele alındığı gibi mevcut Yargıtay kararları da güncellenmiştir. Dilerim tüm hukukçular bakımından faydalı bir çalışma olmuştur."(Önsözden)

İçindekiler

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER IŞIĞINDA BOŞANMA DAVALARI
 • A. -GENEL OLARAK-7
 • B. -BOŞANMA HUKUKUNA HÂKİM OLAN GÖRÜŞLER-8
 • a. -Ferdiyetçi Görüş-8
 • b. -Toplumcu Görüş-10
 • c. -Hâkimin Kararı İle Boşanma Görüşü-11
 • d. -Türk Hukukuna Hâkim Olan Görüş-11
 • C. -BOŞANMA HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER-12
 • a. -Kusur İlkesi-12
 • b. -Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması İlkesi-15
 • c. -İrade İlkesi-17
 • d. -Elverişsizlik İlkesi-18
 • e. -Yeni Türk Medeni Kanununda Yer Alan İlkeler-19
 • D. USUL HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER IŞIĞINDA BOŞANMA DAVALARINDAKİ YARGILAMA USULÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ-20
 • a. -Taraflarca Hazırlama İlkesi-20
 • b. -Tasarruf İlkesi-22
 • c. -Teksif İlkesi-23
 • d. -Aleniyet İlkesi-24
 • e. -Kendiliğinden Araştırma İlkesi-25
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • BOŞANMA DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ
 • A. -BOŞANMA DAVASININ KONUSU-27
 • a. -Genel Olarak-27
 • b. -Ayrılık-29
 • aa. -Boşanma Ayrılık İlişkisi-30
 • bb. -Ayrılığın Hukuki Sonuçları-32
 • cc. -Ayrılığın Sona Ermesi-33
 • c. -Boşanma-34
 • d. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-35
 • B. -BOŞANMA DAVASININ TARAFLARI VE DAVA EHLİYETİ-38
 • a. -Genel Olarak-38
 • b. -Davacı-39
 • aa. -Davacı Eşin Kusurunun Daha Ağır Olması Durumunda Dava Açma Hakkı-39
 • bb. -Boşanma Davası Sırasında Davacının Ölmesi ve Mirasçıların Davayı Takip Edebilmesi-42
 • aaa. -Mirasçıların Dava Sebebini Islahı-44
 • bbb. Mirasçıların İspat Yükü-44
 • ccc. -Mirasçılar Tarafından İspat Edilecek Kusur Durumu-45
 • cc. -Konuyla İlgili Yargıtay Kararları-45
 • c. -Davalı-54
 • d. -Dava Ehliyeti-55
 • aa. -Sınırlı Ehliyetlilerin Dava Ehliyeti-55
 • bb. -Sınırlı Ehliyetsizlerin Dava Ehliyeti-55
 • cc. -Tam Ehliyetsizlerin Dava Ehliyeti-56
 • aaa. -Yasal Temsilcinin Dava Açma Durumu-56
 • bbb. Yasal Temsilcinin Davayı Açma Şartları-57
 • dd. Tam Ehliyetlilerin Dava Ehliyeti-58
 • ee. -Konuyla İlgili Yargıtay Kararları-58
 • C. -BOŞANMA DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME-59
 • a. -Genel Olarak-59
 • b. -Yetkinin Niteliği-61
 • c. -Yetki İtirazı-63
 • aa. -İtiraz Niteliği-63
 • bb. -Yetki İtirazının Zamanı ve Usulü-64
 • d. -Konuya İlişkin Yargıtay Kararları-65
 • D. -BOŞANMA DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME-75
 • a. -Eski Medeni Kanun Dönemi-75
 • b. -Yeni Türk Medeni Kanununa Göre Görevli Mahkeme-76
 • aa. Genel Görevli Mahkemeler-76
 • bb. Özel Görevli Mahkemeler-76
 • c. -Aile Mahkemelerinin Kurulması-77
 • aa. Aile Mahkemelerinin Kuruluşu-78
 • bb. -Aile Mahkemelerinin Yargı Çevresi-79
 • cc. -Aile Mahkemelerinin Faaliyete Başlama Zamanı-80
 • dd. -Aile Mahkemeleri İle Diğer Hukuk Mahkemeleri Arasındaki İlişki-82
 • ee. -Aile Mahkemelerinin Görevleri-82
 • d. -Konuyla ilgili Yargıtay Kararları-82
 • E. -AİLE MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULÜ-97
 • a. -Genel Olarak-97
 • b. -4787 sayılı AMK’ da Düzenlenmiş Usul Kuralları-99
 • aa. -Tarafların Sulh Yoluyla Çözüme Teşvik Edilmesi-99
 • aaa. Genel Olarak Sulh-99
 • bbb. -Sulh Yoluyla Çözüme Teşvik Zamanı-102
 • ccc. -Sulh Yoluna Gidilmesi Zorunluluğu-102
 • ddd. Hâkimin Tarafları Sulhe Teşvik Etmesi ve Bunun Taraflarca Kabulü-103
 • eee. -Sulh Sağlanamadığı Takdirde Yargılamaya Devam Edilmesi-103
 • bb. -Karşılaştırmalı Hukukta Sulh Kavramı-104
 • c. -4721 Sayılı TMK’nın 184. Maddesinde Düzenlenen Özel Yargılama Usulleri-104
 • aa. -Genel Olarak-104
 • bb. -TMK’nın 184. Maddesindeki Özel Yargılama Kuralları-105
 • aaa. -Hâkimin Vicdanın Kanaat Getirmiş Olması-105
 • i. -Vicdani Delil Sisteminin Kabul Edilmiş Olması-106
 • ii. -Doğrudanlık İlkesinin Etkisi-107
 • iii. -Hukuki Dinlenilme Hakkının Etkisi-107
 • bbb. -Taraflara Yemin Önerilememesi-108
 • ccc. -Tarafların İkrarlarının Hâkimi Bağlamaması-110
 • i. -Genel Olarak İkrar-110
 • ii. -Boşanma Davalarında İkrar-111
 • iii. Anlaşmalı Boşanmalarda İkrar-112
 • ddd. Hâkimin Delilleri Serbestçe Takdir Etmesi-115
 • i. -Tanık Delilinin Takdiri-116
 • ii. -Bilirkişi Delili ve Hâkimin Takdir Hakkı-117
 • eee. -Boşanmanın Feri Sonuçlarına İlişkin Anlaşmaların Onaylanması-119
 • fff. -Tarafların İstemi İle duruşmanın Gizli Yapılması-120
 • cc. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-122
 • d. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Aile Mahkemelerinde Uygulanacak Usul Kuralları-141
 • aa. -Boşanma Davasının İşlemden Kaldırılması (HUMK m. 409)-141
 • aaa. -Genel Olarak-141
 • bbb. -Davanın Derdest Olması-142
 • ccc. -Derdestlik Süresinde Yeniden Davanın Açılması-143
 • ddd. Yenileme Talebinde Bulunulması-144
 • eee. -İşlemden Kaldırılan Davanın Açılmamış Sayılması-144
 • fff. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-144
 • bb. -Boşanma Davasından Feragat (HUMK md. 9194)-146
 • aaa. -Genel Olarak-146
 • bbb. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-148
 • cc. -Boşanma Davalarında Kabul-150
 • dd. -Boşanma Davalarında Karşılık Dava Durumu (HUMK md. 203208)-151
 • aaa. Karşılık Dava-151
 • bbb. Boşanma Davalarında Karşılık Dava Durumu-152
 • ccc. Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-153
 • ee. -Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Evlenmenin İptali Davasının Açılmış Olması-157
 • aaa. Genel Olarak-157
 • bbb. Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-158
 • F. -BOŞANMA DAVASININ AÇILMA SÜRESİ VE SÜRENİN NİTELİĞİ-163
 • a. -Süreye Bağlı Boşanma Sebepleri-163
 • b. -Süreye Bağlı Olmayan Boşanma Sebepleri-164
 • c. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-164
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • BOŞANMA SEBEBLERİ
 • A. -ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ-165
 • a. -Zina-165
 • aa. -Zina Nedeni İle Boşanma Davasının Açılmasının Şartları-166
 • i. -Evlilik Birliğinin Varlığı-166
 • ii. -Başkasıyla Cinsî İlişkide Bulunma-167
 • iii. -Kusur-168
 • bb. -Yapılan Zinanın İspatı-168
 • cc. -Zina Nedeni İle Boşanma Davası Açma Hakkının Ortadan Kalkması-169
 • i. -Süre Nedeni Ortadan Kalkma-169
 • ii. -Af Nedeni İle Ortadan Kalkma-170
 • dd. -Zina Sebebi İle Açılan Boşanma Davasının Hukukî Sonuçları-170
 • ee. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-171
 • b. Hayata Kast ve Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış-172
 • aa. -Hayata Kast-172
 • bb. -Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış-172
 • i. -Pek Kötü Davranış-172
 • ii. -Onur Kırıcı Davranış-173
 • cc. -Hayata Kast Veya Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Açma Hakkını Ortadan Kalkması-174
 • c. -Suç İşleme Veya Haysiyetsiz Hayat Sürme-174
 • aa. -Utanç Verici Ve Yüz Kızartıcı Bir Suç işlenmesi-174
 • bb. -Haysiyetsiz Hayat Sürme-175
 • cc. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-176
 • d. -Terk-176
 • aa. -Terk Sureti İle Ortak Hayata Son Verme-176
 • bb. -Evlilik Birliğinin Beraberinde Getirdiği Sorumlulukları Yerine Getirmeme İradesi-177
 • cc. -Terkin Üstünden Belirli Bir Sürenin Geçmiş Olması-178
 • dd. -Hâkimin Eve Dönme İhtarı-178
 • ee. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-180
 • e. -Akıl Hastalığı-190
 • aa. -Eşteki Hastalığın, -Akıl Hastalığı Olması- Şartı-190
 • bb. -Ortak Hayatın Diğer Eş Yönünden Çekilmez Hale Gelmesi-191
 • cc. -Akıl Hastalığının İyileşmesinin İmkânsız Olması-192
 • dd. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-192
 • B. -GENEL BOŞANMA SEBEBİ-197
 • a. -Evlilik Birliğinin Sarsılması Veya Müşterek Hayatın Yeniden Kurulamaması-197
 • aa. -Genel Olarak-197
 • bb. -Evlilik Birliğinin Sarsılmasının Şartları-198
 • i. -Eşler Arasındaki Geçimsizliğin Evlilik Birliğini Sarsması-198
 • ii. -Eşlerden Evlilik Birliğini Sürdürmelerinin Beklenememesi-200
 • b. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-202
 • C. -ANLAŞMALI BOŞANMA-227
 • a. -Anlaşmalı Boşanma Davasının Açılması Şartları-227
 • aa. -Tarafların Boşanmayı Birlikte Talep Etmeleri Veya Bir Eşin Açtığı Boşanma Dâvasını Diğer Eşin Kabul Etmesi-228
 • bb. -Evlenme Sözleşmesinin Yapılmasının Üzerinden En Az Bir Yıl Geçmiş Olması-228
 • cc. -Tarafların Boşanmanın Sonuçları Üzerinde Anlaşmış Olmaları-228
 • b. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-230
 • D. -FİİLÎ AYRILIK NEDENİ İLE BOŞANMA-242
 • a. -Fiilî Ayrılık Nedeniyle Boşanmaya Karar Verilebilmesinin Şartları-242
 • aa. -Daha Önce, Boşanma Sebeplerinden Herhangi Biriyle, Bir Boşanma Dâvasının Açılmış Ve Davanın Reddedilmiş Ve Ret Kararın Kesinleşmiş Olması-242
 • bb. -Ret Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Üç Yıllık Sürenin Geçmesi-243
 • cc. -Eşlerden Birinin Boşanma Dâvası Açması-244
 • b. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-244
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • BOŞANMA DAVASINDA HÜKÜM VE HÜKMÜN SONUÇLARI
 • A. -GENEL OLARAK-249
 • B. -BOŞANMA DAVASINDA HÜKÜM ÇEŞİTLERİ-250
 • a. -Boşanma Davasının Reddi Kararı-250
 • b. -Boşanma Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Kararı-252
 • c. -Ayrılık Kararı-254
 • d. -Boşanma Talebinin Kabulü Kararı-255
 • e. -Konu ile ilgili Yargıtay Kararları-255
 • C. -MİRAS DURUMUNA İLİŞKİN SONUÇLARI-268
 • a. -Genel Olarak-268
 • D. -TARAFLARIN KİŞİSEL DURUMUNA İLİŞKİN SONUÇLARI-269
 • a. -Kadının Soyadı-269
 • b. -Kadının Vatandaşlığı-270
 • c. -Kadının Kanuni Bekleme Süresi-270
 • d. -Kadının Nüfus Sicilindeki Medeni Halinin Değiştirilmesi-271
 • e. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-271
 • E. -TARAFLARIN TABİ OLDUĞU MAL REJİMİNE İLİŞKİN SONUÇLARI-272
 • a. -Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi-272
 • aa. -Eşler Arasındaki Mal Rejimi-274
 • aaa. -Mal Rejimi Sözleşmesinin Yapılması-275
 • i. -Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma Ehliyeti-275
 • ii. -Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekli-275
 • bbb. -Yasal Mal Rejimi-275
 • bb. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi-276
 • aaa. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mülkiyet-276
 • i. Edinilmiş Mallar-276
 • ii. Kişisel Mallar-277
 • bbb. -Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi Ve Tasfiye-278
 • ccc. -Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi İle İlgili Davaların, Boşanma Ve Evliliğin İptali Davaları İle İlişkisi-279
 • ddd. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde İspata Yönelik Karineler Ve Kurallar-280
 • eee. -Mahkemece Ayrılığa Hükmedilmesi Halinde Edinilmiş Mallara Katılma Rejimindeki Durum-281
 • fff. -Boşanma Davasının Reddi Halinde Eşlerin Bir Araya Gelememesi Halinde Katılma Rejiminin Durumu-282
 • ggg. -Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ile Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi Arasındaki Farklar-284
 • cc. -Mal Ayrılığı Rejimi-285
 • dd. -Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi-286
 • aaa. -Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Yönetim, Yararlanma, Tasarruf Ve Sorumluluk-287
 • bbb. -Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimin Sona Ermesi Ve Tasfiye-288
 • ccc. -Zina Veya Hayata Kast Halinde Paylaşım-291
 • ddd. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Aile Konutu-292
 • ee. Mal Ortaklığı Rejimi-293
 • aaa. -Mal Ortaklığı Rejiminde Yönetim, Tasarruf Ve Sorumluluk-294
 • bbb. -Mal Ortaklığı Rejiminin Sona Ermesi Ve Tasfiye-295
 • b. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-296
 • F. -BOŞANMANIN ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN SONUÇLARI-303
 • a. -Genel Olarak-303
 • aa. -Velayetin Düzenlenmesi-303
 • bb. -Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi-306
 • cc. -İştirak Nafakasının Belirlenmesi-308
 • b. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-310
 • G. -TARAFLARIN TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİNE İLİŞKİN SONUÇLARI-333
 • a. -Tarafların Tazminat ve Nafaka Taleplerinin Karara Bağlanması-333
 • aa. -Genel Olarak-333
 • bb. -Maddi Tazminat Talebi-334
 • aaa. -Maddi Tazminat Miktarının Belirlenmesi-336
 • bbb. -Eşit Kusur Durumunda Tazminat Talebi-337
 • ccc. -Maddi Tazminatın Talep Şekli-337
 • ddd. Maddi Tazminatın Talep Süresi-338
 • eee. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-338
 • cc. -Manevi Tazminat Talebi-357
 • aaa. -Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi-359
 • bbb. -Manevi Tazminatın Talep Edilme Şekli Ve Süresi-360
 • ccc. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-361
 • dd. -Yoksulluk Nafakası-374
 • aaa. -Yoksulluk Nafakasının Miktarının Belirlenmesi-376
 • bbb. -Yoksulluk Nafakasının Ortadan Kaldırılması-377
 • ccc. -Yoksulluk Nafakasında Yetkili Mahkeme-377
 • ddd. Yoksulluk Nafakasının Talep Edilme Süresi-378
 • ccc. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-379
 • H. -ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARINDA TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİNİN KARARA BAĞLANMASI-388
 • a. -Genel Olarak-388
 • b. -Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Yoksulluk Nafakası ve Tazminatların Yer Almamasına Rağmen Boşanma Kararı Verilmesi-389
 • c. -Anlaşmalı Boşanma Protokolünde İştirak Nafakasının Yer Almamasına Rağmen Boşanma Kararı Verilmesi-396
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • AİLE MAHKEMESİNİN BOŞANMAYA İLİŞKİN VERECEĞİ KARARLAR İÇİN BAŞVURULACAK KANUN YOLLARI
 • A. -GENEL OLARAK-399
 • B. -5236 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİ BAŞVURULACAK OLAĞAN KANUN YOLLARI-401
 • a. -Temyiz Yolu-401
 • aa. -Genel Olarak-401
 • bb. -Aleyhine Temyiz Yolu Açık Olan Kararlar-402
 • cc. -Aleyhine Temyiz Yolu Açık Olmayan Kararlar-404
 • dd. -Temyiz Nedenleri-406
 • aaa. -Maddi Hukuka İlişkin Temyiz Nedenleri-406
 • bbb. -Usul Hukukuna İlişkin Temyiz Nedenleri-408
 • ee. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-411
 • b. Karar Düzeltme Yolu-419
 • aa. -Genel Olarak-419
 • bb. -Karar Düzeltme Sebepleri-419
 • cc. -Karar Düzeltme İncelemesi-420
 • dd. -Karar Düzeltme Yoluna Başvuru Süresi-421
 • ee. -Karar Düzeltme Yoluna Başvurulabilecek Kararlar-421
 • C. 5236 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI BAŞVURULACAK BAŞVURULACAK OLAĞAN KANUN YOLLARI-424
 • a. İstinaf Yolu-424
 • aa. -Genel Olarak-424
 • bb. -Aleyhine İstinaf Yoluna Başvurulacak Kararlar-426
 • cc. -İstinaf Sebepleri-426
 • dd. -İstinafa Başvurma Süresi-427
 • ee. -İstinaf Yoluna Başvurmanın İcraya Etkisi-427
 • ff. -İstinaf (Bölge Adliye) Mahkemesinde Yapılamayacak İşler-428
 • gg. -İstinaf mahkemesinin Kararı-428
 • aaa. -Onama Kararı-428
 • bbb. -Kararın Bozulması ve Uyuşmazlığı Esastan Çözen Yeni Bir Karar Verilmesi-428
 • ccc. -Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Geri Gönderilmesi-429
 • hh. -İstinaf Hükümlerinin Yürürlüğe Girmesi-429
 • b. -Temyiz Yoluna Başvurma-430
 • aa. -Genel Olarak-430
 • bb. -Temyiz Edilmeyen İstinaf Mahkemesi Kararları-431
 • cc. -Temyiz Sebepleri-431
 • dd. -Temyiz Süresi-432
 • ee. -Yargıtay’ın Temyize İlişkin Vereceği Kararlar-433
 • aaa. -Onama Kararı-433
 • bbb. -Değiştirerek veya Düzelterek Onama Kararı-433
 • ccc. -Bozma Kararı-433
 • c. Yerel Mahkemenin Bozmaya Uyma Veya Direnme Kararı-434
 • aa. -İstinaf mahkemesinin Verdiği Kararlardaki Durum-434
 • bb. -Yargıtay’ın Bozma İlamına Uyan, İlk Derece Mahkemesinin Kararlarındaki Durum-434
 • D. -BAŞVURULACAK OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU-435
 • a. -Yargılamanın İadesi-435
 • b. -Yargılamanın İadesi Usulü-435
 • c. -Boşanma Hükmünün Kaldırılmasının Sonuçları-437
 • d. -Konu İle İlgili Yargıtay Kararları-439
 • SONUÇ-445
 • KAYNAKÇA-451

Ek Bilgi

Ürün Kodu 137089
Yayın Tarihi 2011 Ocak
Barkod 9786055473433
ISBN 9786055473433
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Bahattin Aras