istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Borçlar Hukuku Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
640
Boyut :
13x19
Baskı :
6
ISBN/Ref :
9789750286803

Stok Durumu: Stokta var

430,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 365,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Tıpkı aynı serinin Medenî Hukuk kitabında olduğu gibi bu kitap da yazarların lisansüstü (özel hukuk) eğitimlerine ve ayrıca hukuk fakültesi, iktisadî - idarî bilimler fakültesi ve adalet meslek yüksekokulunda yürüttükleri lisans / önlisans derslerine ilişkin şahsî dokümanları temel alınarak, fakat kaynakçada belirtilen tüm temel eserlerden de yararlanılmak suretiyle hazırlanmıştır.

Kitap hazırlanırken özellikle borçlar hukuku (genel hükümler ve / veya özel hükümler) dersi alan öğrencilerin ve lisans eğitimi sonrası mesleğe giriş sınavlarına hazırlananların pratik ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğundan, alan hakkındaki akademik - doktrinel tartışmalara fazlaca değinilmemeye gayret edilmiştir. Aynı amaçla, güncel borçlar hukukuna ilişkin müfredat, bu alandaki hukuk eğitimini kolaylaştırmak adına tablolar, karşılaştırma şemaları, kavramlara dair örnek (pratik) olaylar ve özellikle sınavlara hazırlananlar için, gerek özgün gerekse adlî - idarî hâkim adaylığı sınavlarında önceden sorulanlardan uyarlanan test sorularıyla desteklenmiştir.

Dolayısıyla bu kitabın, iktisadî - idarî bilimler fakültesi ve adâlet meslek yüksekokulu öğrencileri için ders kitabı, hukuk fakültesi öğrencileri için kapsamlı bir yardımcı kaynak, Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS.) ve sair kamu kurumları ile meslekî kariyer sınavlarına hazırlananlar için sınavlara hazırlık kitabı, diğer ilgililer içinse pratik bir başvuru kaynağı niteliğinde olduğu söylenebilir.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler
Önsöz ...5
Kısaltmalar ...33
BİRİNCİ KISIM...
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER...
BİRİNCİ BÖLÜM...
GENEL BİLGİLER VE TEMEL KAVRAMLAR...
§ 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, KAYNAKLARI, KAPSAMI VE DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ ...35
I. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU ...35
II. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI ...37
III. BORÇLAR HUKUKUNUN KAPSAMI ...38
IV. BORÇLAR HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ ...40
A. Medenî Hukuk ile İlişkisi ...40
B. Ticaret Hukuku ile İlişkisi ...40
C. Anayasa Hukuku ile İlişkisi ...41
§ 2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER ...41
I. İRADE ÖZERKLİĞİ İLKESİ ...42
A. İrade Özerkliği Kavramı ve Sözleşme Özgürlüğü ...42
B. Sözleşme Özgürlüğünün Görünümleri ...43
1. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü ...43
a. Kural ...43
b. Sözleşme Yapma Zorunluluğu ...43
2. Sözleşmenin Karşı Tarafını Seçme Özgürlüğü ...46
3. Sözleşmenin Konusunu ve Tipini Seçme Özgürlüğü ...46
4. Sözleşmenin Şeklini Seçme Özgürlüğü ...46
5. Sözleşmenin Hükümlerinde Değişiklik Yapma Özgürlüğü ...47
6. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Özgürlüğü ...47
II. NİSBÎLİK İLKESİ ...47
III. KUSUR SORUMLULUĞU İLKESİ ...48
IV. SÖZLEŞMELERDE İVAZLILIK İLKESİ ...49
V. DÜRÜSTLÜK İLKESİ ...50
§ 3. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI ...50
I. KAVRAM ...50
II. BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI ...52
A. Alacaklı ve Borçlu ...52
B. Edim ...53
1. Kavram ...53
2. Özellikleri ...54
3. Çeşitleri ...55
a. Yerine Getirilme Biçimi Açısından ...55
b. Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Önemi Açısından ...56
c. Süresi Açısından ...58
d. Bölünebilirliği Açısından ...59
e. Belirleniş Biçimi Açısından ...60
İKİNCİ BÖLÜM...
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI...
BİRİNCİ AYIRIM...
HUKUKÎ İŞLEMLER VE ÖZELLİKLE SÖZLEŞMELER...
§ 4. HUKUKÎ İŞLEMLER ...67
I. GENEL AÇIKLAMA ...67
II. HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI ...72
III. HUKUKÎ İŞLEMİN UNSURLARI ...72
A. Hukukî İşlemin Kurucu Unsurları ...72
1. İrade Açıklaması ...72
2. Hukukî Sonuç ...74
3. Diğer Kurucu Unsurlar ...75
B. Hukukî İşlemin Geçerlilik Unsurları ...75
1. Bütün Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları ...75
a. Hukukî İşlem Ehliyeti ...75
b. Emredici Kurallara Aykırı Olmama ...76
c. Muvazaalı Olmama ...76
d. İradenin Serbest Olması ...76
2. Bazı Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları ...77
a. Şekil ...77
b. Tasarruf Yetkisi ...77
C. Hukukî İşlemin Etkinlik Unsurları ...77
IV. HUKUKÎ İŞLEMİN ÇEŞİTLERİ ...79
A. Gerekli İrade Beyanı Sayısı Açısından ...79
B. Hüküm Doğuracakları Zaman Açısından ...80
C. Malvarlığına Yaptığı Etki Açısından ...81
D. Sebebe Bağlılık Açısından ...84
E. Koşula Bağlılık Açısından ...87
§ 5. SÖZLEŞMELER ...91
I. TANIMI VE ÇEŞİTLERİ ...91
A. Tanımı ...91
B. Çeşitleri ...91
1. Hukuk Alanı Açısından ...91
2. Borç Doğurabilme Açısından ...91
3. Kurulabilmesi İçin Bir Şey Tesliminin Gerekliliği Açısından ...92
4. Şekle Tâbi Olma Açısından ...93
5. Borç Altına Giren Taraf Sayısı Açısından ...94
6. İvazlı Olma Açısından ...96
7. Kanunî Düzenlemeye Konu Olma Açısından ...97
II. SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİ BİR ŞEKİLDE KURULABİLMESİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR ...98
A. Kurucu Unsurlar ...98
1. İki Tarafın Karşılıklı İrade Açıklamaları ...98
a. Öneri ...99
b. Kabul ...109
2. İrade Beyanlarının Birbirine Uygunluğu ...110
3. Sözleşmenin Kurulduğu ve Hükümlerini Meydana Getirdiği An ...113
4. Bağlanma Parası (Pey Akçesi) ...114
B. Geçerlilik Unsurları ...115
1. Bütün Sözleşmeler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları ...115
a. Tarafların Hukukî İşlem Ehliyetine Sahip Olması ...115
b. Sözleşmenin Konusunun Emredici Hukuk Kurallarına, Genel Ahlâka, Kamu Düzenine, Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkânsız Olmaması ...116
aa. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olmama ...116
bb. Ahlâka Aykırı Olmama ...117
cc. Kamu Düzenine Aykırı Olmama ...117
dd. Kişilik Haklarına Aykırı Olmama ...118
ee. Konusu İmkânsız Olmama ...118
c. İrade Beyanlarının Sağlıklı Olması ...119
aa. İrade ile Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Hâlleri ...120
aaa. İrade ile Beyan Arasında İstenerek Meydana Gelen Uygunsuzluk Hâlleri ...120
bbb. İrade ile Beyan Arasında İstenmeyerek Meydana Gelen Uygunsuzluk Hâlleri (Beyan Hatası) ...127
bb. İrade Fesadı Hâlleri ...127
aaa. Yanılma (Hata) ...127
bbb. Aldatma (Hile) ...133
ccc. Korkutma (İkrah) ...136
2. Bazı Sözleşmeler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları ...142
a. Hukuk Düzeni Tarafından Öngörülen Şekle Uyulması ...142
aa. Kavram ...142
bb. Çeşitleri ...142
aaa. Kaynağı Açısından ...142
bbb. Amacı Açısından ...143
ccc. Yapılış Biçimi Açısından ...144
cc. Şekle Aykırılığın Sonuçları ...149
dd. Beyaza İmza ...149
b. Sözleşmenin Konusunu Belirleme Özgürlüğüne Getirilmiş Sınırlamalara Uyulması ...149
aa. Aşırı Yararlanma (Gabin) ...150
aaa. Kavram ...150
bbb. Şartları ...151
ccc. Hükümleri ...153
bb. Genel İşlem Koşulları ...154
C. Etkinlik Unsurları ...156
§ 6. HUKUKÎ İŞLEMİN VE SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ ...159
I. YOKLUK ...159
II. KESİN HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN) ...159
III. İPTÂL EDİLEBİLİRLİK ...164
IV. TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK (EKSİKLİK / NOKSANLIK) ...165
V. NİSBÎ ETKİSİZLİK ...165
§ 7. SÖZLEŞMENİN YENİ (DEĞİŞEN) ŞARTLARA UYARLANMASI ...166
§ 8. SÖZLEŞMENİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA YAPILMASI ...169
I. KAVRAM ...169
II. TEMSİLİN TÜRLERİ ...171
A. Kaynakları Açısından ...171
1. Kanunî Temsil ...171
2. İradî Temsil ...171
B. Doğurduğu Sonuçlar Açısından ...171
1. Dolaylı Temsil ...171
2. Doğrudan Temsil ...173
C. Temsilcinin Yetkili Olup Olmaması Açısından ...182
1.Yetkili Temsil ...182
2. Yetkisiz Temsil ...182
İKİNCİ AYIRIM...
HAKSIZ FİİL...
§ 9. GENEL OLARAK ...185
§ 10. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN ÇEŞİTLERİ ...185
I. KUSURLU SORUMLULUK ...185
A. Kavram ...185
B. Şartları ...185
1. Hukuka Aykırı Fiil ...186
2. Zarar ...192
3. Uygun İlliyet Bağı ...194
4. Kusur ...197
II. KUSURSUZ SORUMLULUK ...201
A. Kavram ...201
B. Çeşitleri ...202
1. Hakkaniyet Sorumluluğu ...202
2. Özen Sorumluluğu ...202
a. Kavram ...202
b. Çeşitleri ...203
aa. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ...203
bb. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu ...205
cc. Yapı Malikinin Sorumluluğu ...206
dd. Ev Başkanının Sorumluluğu ...208
ee. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu ...209
3. Tehlike Sorumluluğu ...210
§ 11. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI ...213
I. GENEL OLARAK ...213
II. TAZMİNAT DAVASI ...213
A. Konusu ...213
1. Maddî Zarar ...213
2. Manevî Zarar ...215
B. Tarafları ...216
1. Davacı ...216
2. Davalı ...216
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme ...217
D. İspat ...218
E. Zamanaşımı ...218
F. Hükmü ...219
ÜÇÜNCÜ AYIRIM...
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME...
§ 12. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI VE ŞARTLARI ...221
I. KAVRAM ...221
II. ŞARTLARI ...221
III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME SAYILMAYAN HÂLLER ...225
§ 13. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN HÜKÜMLERİ ...225
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI ...225
II. GERİ VERME BORCUNUN KAPSAMI ...227
DÖRDÜNCÜ AYIRIM...
VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME...
§ 14. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME KAVRAMI, ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ ...231
I. KAVRAM ...231
II. ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ ...231
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ...
BİRİNCİ AYIRIM...
GENEL BİLGİLER...
§ 15. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER ...233
I. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR ...233
A. Aslî Hak ...233
1. Genel Olarak ...233
2. Eksik Borç ...235
a. Kavram ...235
b. Türleri ...235
aa. Doğuştan Eksik Borç ...236
bb. Geçici Eksik Borç ...236
cc. Sonradan Eksikleşen Borç ...237
aaa. Kavram ...237
bbb. Zamanaşımına Uğramış Borçlar ...237
B. Fer’î Hak ...242
C. Talî Hak ...243
1. Def’î Hakkı ...243
2. Yenilik Doğuran Haklar ...244
a. Kavram ...244
b. Çeşitleri ...245
c. Özellikleri ...245
II. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER ...247
A. Birincil Yükümlülükler ...247
1. Edim Yükümlülükleri ...247
a. Aslî Edim Yükümlülükleri ...247
b. Yan Edim Yükümlülükleri ...248
2. Yan Yükümlülükler ...248
a. İfaya Yardımcı Yan Yükümlülükler ...248
b. Koruyucu Yan Yükümlülükler ...249
B. İkincil Yükümlülükler ...249
§ 16. SORUMLULUK ...250
I. KAVRAM ...250
II. ÇEŞİTLERİ ...250
A. Kaynağına Göre Sorumluluk ...250
B. Konusuna Göre Sorumluluk ...250
§ 17. BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI ...253
I. ALACAKLI ...253
A. Tanımı ...253
B. Sayısı ...253
C. Alacaklı Tarafın Değişmesi ...256
1. Alacağın Devri ...256
a. Kavram ...256
b. Çeşitleri ...256
c. Şartları ...257
d. Hükümleri ...259
2. Alacaklı Tarafın Değiştiği Diğer Hâller ...261
II. BORÇLU ...263
A. Tanımı ...263
B. Sayısı ...263
C. Borçlu Tarafın Değişmesi ...266
1. Borcun Üstlenilmesi ...266
2. Borca Katılma ...269
3. Borçlu Tarafın Değiştiği Diğer Hâller ...269
§ 18. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLARIN İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ KİŞİLER ...269
I. NİSBİLİK İLKESİ ...269
II. ALACAK HAKKININ KUVVETLENDİRİLMESİ ...270
A. Şerh Edilmiş Nisbî Haklar ...270
B. Eşyaya Bağlı Borç ...272
III. BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ ...273
A. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme ...273
B. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme ...275
İKİNCİ AYIRIM...
BORCUN İFA EDİLMESİ...
§ 19. İFA KAVRAMI ...277
§ 20. İFANIN UNSURLARI ...277
I. İFANIN TARAFLARI ...277
A. İfa Edecek Kişi ...277
B. İfa Edilecek Kişi ...278
II. İFANIN KONUSU ...279
A. Edime Uygun İfa Prensibi ...279
B. İfa İkâmeleri ...279
C. Kısmî İfa ...281
D. Bölünemeyen Borcun İfası ...282
E. Parça ve Çeşit Borcunun İfası ...284
F. Seçimlik Borcun İfası ...284
G. Para Borcunun İfası ...285
III. İFA YERİ ...286
IV. İFA ZAMANI ...287
V. İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA ...289
§ 21. İFANIN İSPAT EDİLMESİ ...289
§ 22. ALACAKLI TEMERRÜDÜ ...291
ÜÇÜNCÜ AYIRIM...
BORCUN İFA EDİLMEMESİ...
§ 23. GENEL AÇIKLAMA ...295
§ 24. BORCUN İFA EDİLMEMESİNİN ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI ...296
I. SONRAKİ KUSURLU İMKÂNSIZLIK, BORCUN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN SORUMLULUĞU ...296
A. Sonraki Kusurlu İmkânsızlık ...296
B. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi ...299
C. Borçlunun Sorumluluğu ...300
1. Genel Olarak ...300
2. Tazminat Davasının Şartları ...301
a. Mevcut ve İfası Gereken Bir Borç ...301
b. Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olması ...301
c. Zarar ...302
d. Uygun İlliyet Bağı ...305
e. Kusur ...305
aa. Genel Kural ...305
bb. Kusur Sorumluluğunun Daraltılması ...306
aaa. Tarafların Anlaşması (Sorumsuzluk Anlaşması) ...306
bbb. Kanun Hükmü ...308
cc. Kusursuz Sorumluluk ...309
aaa. Tarafların Anlaşması ...309
bbb. Kanun Hükmü ...309
ccc. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk ...310
3. Hükmü ...313
II. İFASI MÜMKÜN OLAN BORCUN HİÇ İFA EDİLMEMESİ VE SONUÇLARI ...313
A. İfa Dâvası ve Cebrî İcra ...313
B. Borçlunun Temerrüdü ...314
1. Kavram ...314
2. Şartları ...314
a. Borcun İfası Mümkün Olmalı ...314
b. Borç Muaccel Olmalı ...315
c. Alacaklı İhtarda Bulunmuş Olmalı ...315
d. Alacaklı İfayı Kabule Hazır Olmalı ...317
3. Sonuçları ...317
a. Genel Sonuçlar ...317
aa. Gecikme Tazminatı ...317
bb. Beklenmedik Hâlden Sorumluluk ...318
b. Özel Sonuçlar ...319
aa. Para Borcunu Konu Alan Sözleşmelerde ...319
aaa. Temerrüt Faizi ...319
bbb. Aşkın Zarar ...320
bb. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde ...320
4. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü ...323
III. CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART) ...323
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM...
BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ...
§ 25. GENEL OLARAK ...327
§ 26. BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ ...328
I. TARAFLARIN ANLAŞMASI ...328
II. TEK TARAFLI İRADE BEYANI ...328
A. İptâl ...328
B. Dönme ...329
C. Fesih ...330
III. DİĞER DURUMLAR ...330
A. Ölüm veya Gaiplik ...330
B. Fiil Ehliyetinin Kaybı ...330
C. İflâs ...330
D. Sürenin Sona Ermesi ...330
E. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi ...331
§ 27. BORCUN SONA ERMESİ ...331
I. İBRA (BORÇTAN KURTARMA) ...331
II. YENİLEME (TECDİT) ...333
III. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ ...335
IV. SONRADAN MEYDANA GELEN KUSURSUZ İFA İMKÂNSIZLIĞI ...336
V. TAKAS ...339
GENEL HÜKÜMLER TEST SORULARI ...343
GENEL BİLGİLER VE TEMEL KAVRAMLAR ...343
SÖZLEŞMELER ...357
KURUCU UNSURLAR ...359
GEÇERLİLİK UNSURLARI ...363
ETKİNLİK UNSURLARI ...373
HÜKÜMSÜZLÜK TÜRLERİ ...374
HAKSIZ FİİL ...380
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ...388
VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME ...390
BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER ...390
BORCUN İFA EDİLMESİ ...395
BORCUN İFA EDİLMEMESİ ...396
BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ ...397
İKİNCİ KISIM...
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ...
BİRİNCİ BÖLÜM...
GENEL BİLGİLER...
§ 1. GENEL OLARAK ...399
§ 2. SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ ...400
I. KANUNÎ DÜZENLEMEYE KAVUŞMUŞ OLAN (TİPİK) SÖZLEŞMELER ...400
A. Mülkiyeti Devretme Amacına Yönelik Sözleşmeler ...400
B. Kullandırma ve Yararlandırma Amacına Yönelik Sözleşmeler ...401
C. Saklama Amacına Yönelik Sözleşmeler ...402
D. İş Görme Amacına Yönelik Sözleşmeler ...402
E. Güvence Sağlama Amacına Yönelik Sözleşmeler ...402
F. Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Olan Sözleşmeler ...403
G. Ortaklık Sözleşmeleri ...403
II. KANUNÎ DÜZENLEMEYE KAVUŞMAMIŞ OLAN (ATİPİK) SÖZLEŞMELER ...403
A. Kendine Has Yapısı Olan Sözleşmeler ...404
B. Karma Sözleşmeler ...405
1. Genel Olarak ...405
2. Türleri ...405
a. Çift Mahiyetli Sözleşmeler ...405
b. Kombine Sözleşmeler ...406
c. Çeşitli Sözleşme Tiplerine Ait Unsurların Birleştirilmesiyle Oluşan Sözleşmeler ...406
d. Asıl Edim Yanında Talî Edim Bulunduran Sözleşmeler ...406
3. Uygulanacak Hükümler ...407
C. Bileşik Sözleşmeler ...407
İKİNCİ BÖLÜM...
MÜLKİYETİ DEVRETME AMACINA YÖNELİK...
SÖZLEŞMELER...
§ 3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ ...409
I. GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ ...409
A. Tanımı ...409
B. Hukukî Niteliği ...409
C. Unsurları ...411
1. Satış Konusu ...411
a. Eşya ...411
b. Hak ve Alacaklar ...412
c. Ekonomik Faydalar ...412
d. Beklenen Hak ve Eşyalar ...412
e. Başkasına Ait Eşya ve Haklar ...412
2. Satış Bedeli ...413
3. Anlaşma ...413
a. Objektif Esaslı Noktalar Üzerinde Anlaşma ...413
b. Sübjektif Esaslı Noktalar Üzerinde Anlaşma ...414
D. Türleri ...414
1. Konusunu Oluşturan Değer Yönünden ...414
2. Edimlerin İfa Sırası Yönünden ...415
3. Sözleşmenin Koşulları Yönünden ...416
4. Sözleşmenin Tarafları Yönünden ...419
a. Adî Satış ...419
b. Tüketici Satışı ...420
c. Ticarî Satış ...420
d. Milletlerarası Satış ...420
II. TAŞINIR SATIŞI ...420
A. Tanımı ...420
B. Unsurları ...420
1. Satış Konusu ...420
2. Satış Bedeli ...421
3. Anlaşma ...421
C. Hükümleri ...422
1. Satıcının Borçları ...422
a. Satılanın Zilyetliğini ve Mülkiyetini Devretme Borcu ...422
aa. Genel Olarak ...422
bb. Yarar ve Hasarın Geçişi ...423
cc. Edimin İfasının Hasar Sebebiyle İmkânsızlaşması Hâlinde Yarar ve Hasar ...425
b. Diğer Borçları ...426
c. Satıcının Temerrüdü ...426
d. Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcu ...427
aa. Kavram ...427
bb. Şartları ...427
cc. Hükmü ...428
dd. Zamanaşımı ...430
e. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ...430
aa. Kavram ...430
bb. Şartları ...432
cc. Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerin Alıcı Tarafından İleri Sürülebilme Şartları ...432
aaa. Gözden Geçirme ve Muayene Külfeti ...432
bbb. İhbar Külfeti ...433
ccc. İhbar Süresi ...433
ddd. Muayene ve İhbar Külfetine Uymamanın Sonuçları ...434
dd. Ayıba Karşı Tekeffülde Alıcı Lehine Doğan Seçimlik Haklar ...434
aaa. Sözleşmeden Dönme ...435
bbb. Satış Bedelinin İndirilmesini İsteme ...436
ccc. Ücretsiz Onarım İsteme ...436
ddd. Satılanın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesini İsteme ...436
ee. Zamanaşımı ...437
ff. Ayıba Karşı Tekeffül ile Borçlar Kanunun Diğer Genel Hükümleri Arasındaki İlişki ...437
aaa. Yanılma (Hata) ile İlişkisi ...437
bbb. Aldatma (Hile) ile İlişkisi ...438
ccc. Kötü İfa ile İlişkisi ...438
2. Alıcının Borçları ...438
a. Satış Bedelini Ödeme Borcu ...438
aa. Genel Olarak ...438
bb. Bedel Miktarı ...439
cc. İfa Yeri ...439
dd. İfa Zamanı ...439
b. Satılanı Devralma Borcu ...440
c. Alıcının Temerrüdü ...440
III. TAŞINMAZ SATIŞI ...441
A. Tanımı ...441
B. Unsurları ...441
1. Satış Konusu ...441
2. Satış Bedeli ...442
3. Anlaşma ...442
a. Genel Olarak ...442
b. Şekli ...442
aa. Genel Olarak ...442
bb. Şeklin Kapsamı ...443
cc. Şekle Uymamanın Sonuçları ...443
C. Ayıp ve Zapttan Sorumluluk ...443
1. Genel Olarak ...443
2. Zamanaşımı ...443
D. Yarar ve Hasarın Geçişi ...444
E. İleride Satış İlişkisi Doğuracak Olan Haklar (Sözleşmeler) ...444
IV. TÜKETİCİ SATIŞI ...444
A. Kavram ...444
B. Konusu ...445
C. Tarafları ...445
1. Satıcı ...445
2. Alıcı (Tüketici) ...447
C. Özellikleri ...448
1. Haksız Şartlar ...448
2. Ayıba Karşı Tekeffül ve Kötü İfa ...449
3. Cayma Hakkı ...450
V. TİCARÎ SATIŞ ...451
A. Kavram ...451
B. Özellikleri ...452
1. Uygulanacak Kurallar ...452
2. Ticarî Satışa İlişkin TTK. Düzenlemeleri ...453
a. Kısmî İfa ...453
b. Alıcının Temerrüdü ...453
c. Ayıplı İfa ve Muayene Yükümlülüğü ...454
3. TBK.’ndaki Özel Düzenlemeler ...454
a. Satıcının Temerrüdü Hâlinde ...454
b. Alıcının Temerrüdü Halinde Satıcının Tevdi Hakkı ...455
§ 4. MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ ...455
I. TANIMI ...455
II. UNSURLARI ...455
A. Bir veya Birden Çok Şeyin Zilyetlik ve Mülkiyetinin Karşılıklı Olarak Değişimi ...455
B. Anlaşma ...457
III. HÜKÜMLERİ ...457
§ 5. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ ...458
I. TANIMI ...458
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ ...458
III. UNSURLARI ...459
A. Bir Şeyin Mülkiyetinin Karşılıksız Olarak Devri ...459
B. Anlaşma ...460
1. Genel Olarak ...460
2. Ehliyet ...461
a. Bağışlayanın Ehliyeti ...461
b. Bağışlananın Ehliyeti ...462
3. Şekil ...462
a. Elden Bağışlama ...462
b. Bağışlama Taahhüdü ...462
4. Şekle Aykırılığın Hükmü ...463
IV. HÜKÜMLERİ ...463
V. BAĞIŞLAMADAN RÜCU (DÖNME) ...464
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...
KULLANDIRMA VE YARARLANDIRMA...
AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER...
§ 6. KİRA SÖZLEŞMESİ ...467
I. TANIMI ...467
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ ...467
III. UNSURLARI ...468
A. Bir Şeyin Kullanılmasının veya Kullanılmayla Birlikte Ondan Yararlanılmasının Kiracıya Bırakılması ...468
B. Kira Bedeli ...469
C. Anlaşma ...471
1. Kira Sözleşmesinin Tarafları ...471
a. Kiraya Veren ...471
b. Kiracı ...472
2. Tarafların Anlaşması ...472
3. Şekli ...472
IV. ÇEŞİTLERİ ...473
A. Kira Konusu Eşyanın Taşınabilirliğine Göre ...473
B. Kira Süresine Göre ...473
C. Kanunda Yapılan Sistematiğe Göre ...474
V. HÜKÜMLERİ ...475
A. Kiraya Verenin Borçları ...475
1. Zilyetliği Devir Borcu ...475
2. Kiralananı Elverişli Hâlde Bulundurma Borcu ...475
3. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ...476
a. Kavram ...476
b. Şartları ...476
c. Hükmü ...476
aa. Teslim Anındaki Ayıplardan Sorumluluk ...476
bb. Sonradan Meydana Gelen ve Olağan Kullanıma Bağlı Olmayan Ayıplardan Sorumluluk (Kullanmaya Elverişli Tutmama) ...477
4. Zapta Karşı Tekeffül Borcu ...478
a. Kavram ...478
b. Hükmü ...478
c. Kira Konusunun Malik (Kiraya Veren) Tarafından Sonradan Başkasına Temliki ...478
5. Vergi ve Olağan Olmayan Yan Giderlere Katlanma Borcu ...480
B. Kiracının Borçları ...480
1. Kira Konusunun Kullanılmasına İlişkin Borçları ...480
a. Kira Konusunu Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu ...480
b. Temizlik, Olağan Kullanım ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu ...482
c. Önemli Ayıpları Kiraya Verene Derhâl Bildirme Borcu ...482
d. Ayıpların Kiraya Veren Tarafından Giderilmesine ve Kiralananın Üçüncü Kişilere Gösterilmesine Katlanma Borcu ...482
2. Kira Bedelini Ödeme Borcu ...483
a. Genel Olarak ...483
b. Kira Artışının Tespiti (Arttırım Dâvası) ...484
c. Kira Sözleşmesinin Değişen Şartlara Uyarlanması (Uyarlama Dâvası) ...485
d. Kiralananın Kullanılmaması veya Süresinden Önce Geri Verilmesi ...485
e. Kiracının Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Güvence Vermesi ...485
3. Kiraya Verenin Hapis Hakkı ...486
4. Kira Konusunu Geri Verme Borcu ...487
VI. SONA ERMESİ ...487
A. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine Göre Sona Erme Sebepleri ...487
1. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Dolması ...487
2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi (Olağan Fesih) ...487
3. Kiracının Temerrüdü ...488
4. Önemli Sebeplerle Fesih (Olağanüstü Fesih) ...488
5. Kiracının İflâsı ...489
6. Kiracının Ölümü ...489
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Sona Ermesi (Özel Hükümlere Göre Sona Erme Nedenleri) ...489
1. Sözleşme Belirli Süreliyse ...489
2. Sözleşme Belirsiz Süreliyse ...490
3. Tahliye Dâvası ...490
§ 7. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) SÖZLEŞMESİ ...491
I. TANIMI ...491
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ ...492
III. UNSURLARI ...492
A. Bir Şeyin Yahut Hakkın Kullanılmasının Karşılıksız Olarak Devri ...492
B. Anlaşma ...494
IV. HÜKÜMLERİ ...494
A. Ödünç Verenin Borçları ...494
1. Ödünç Konusu Şeyi Teslim Borcu ...494
2. Ödünç Alanın Yaptığı Olağanüstü Masrafları Ödeme Borcu ...495
B. Ödünç Alanın Borçları ...495
1. Özenle Kullanma Borcu ...495
2. Olağan Masraflara Katlanma Borcu ...496
3. Aynen İade Borcu ...497
V. SONA ERMESİ ...497
§ 8. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ ...498
I. TANIMI ...498
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ ...499
III. UNSURLARI ...500
A. Bir Miktar Para veya Mislî Şeyin Mülkiyetinin Devri ...500
B. Aynı Miktar ve Nitelikte Şeyin Ödünç Verene Mislen İadesi ...500
C. Anlaşma ...501
IV. HÜKÜMLERİ ...501
A. Ödünç Verenin Borçları ...501
1. Zilyetliği Devretme ve Mülkiyeti Geçirme Borcu ...501
2. Ayıba ve Zapta Karşı Tekeffül Borcu ...502
B. Ödünç Alanın Borçları ...502
1. Teslim Alma Borcu ...502
2. Mislen İade Borcu ...502
3. Olağan Masraflara Katlanma Borcu ...503
4. Faiz Ödeme Borcu ...503
V. SONA ERMESİ ...504
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM...
SAKLAMA AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER...
§ 9. SAKLAMA (VEDİA) SÖZLEŞMESİ ...507
I. TANIMI ...507
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ ...507
III. UNSURLARI ...508
A. Bir Taşınırı Güvenli Bir Yerde Koruma Altına Alma ...508
B. Ücret ...508
C. Anlaşma ...508
IV. HÜKÜMLERİ ...508
A. Saklatanın Borçları ...508
B. Saklayanın Borçları ...509
V. SONA ERMESİ ...509
BEŞİNCİ BÖLÜM...
İŞ GÖRME AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER...
§ 10. HİZMET SÖZLEŞMESİ ...511
I. TANIMI ...511
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ ...511
III. UNSURLARI ...512
A. Bir Hizmetin Görülmesi ...512
B. Ücret ...513
C. Anlaşma ...513
IV. HÜKÜMLERİ ...514
A. İşçinin Borçları ...514
1. İşi Bizzat Yapma Borcu ...514
2. Özen ve Sadakat Borcu ...514
3. Teslim ve Hesap Verme Borcu ...514
4. Fazla Çalışma Borcu ...515
5. Düzenleme ve Talimatlara Uyma Borcu ...515
B. İşverenin Borçları ...515
1. Ücret Ödeme Borcu ...515
2. Araç ve Malzemeleri Sağlama Borcu ...516
3. Giderleri Ödeme Borcu ...516
4. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu ...517
5. İşçinin Tatil ve İzin Hakkına Uyma Borcu ...517
6. Hizmet Belgesi Verme Borcu ...517
V. SONA ERMESİ ...517
§ 11. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ ...519
I. TANIMI ...519
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ ...520
III. UNSURLARI ...520
A. Bir Eser Meydana Getirme ...520
1. Eser Kavramı ...520
2. Meydana Getirme ...521
B. Bedel Ödeme ...521
C. Anlaşma ...522
IV. HÜKÜMLERİ ...522
A. Yüklenicinin Borçları ...522
1. Eser Meydana Getirme Borcu ...522
a. Genel Kural ...522
b. Yüklenicinin Eseri Başkasına Yaptırması ...522
aa. Genel Olarak ...522
bb. Asıl Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki ...523
cc. İşsahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki ...523
dd. Asıl Yüklenicinin Alt Yüklenicinin Fiillerinden İşsahibine Karşı Sorumluluğu ...523
2. Eserin Meydana Getirilmesi için Kullanılacak Araç–Gereçleri Bizzat Sağlama ve Masraflara Katlanma Borcu ...523
3. Özen ve Sadakat Borcu ...524
4. İşe Zamanında Başlama ve Devam Borcu ...525
5. Eseri Zamanında Teslim Borcu ...526
6. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ...527
B. İşsahibinin Borçları ...528
1. Bedel Ödeme Borcu ...528
2. Diğer Yan Yükümlülükler ...529
V. SONA ERMESİ ...529
A. Yaklaşık Bedelin İşsahibinin Kusuru Olmaksızın Aşırı Ölçüde Aşılacağının Anlaşılması ...529
B. Yüklenicinin Zararını Tamamen Tazmin Suretiyle Fesih ...529
C. Eserin Yok Olması ...529
D. Yüklenicinin Kişisel Özelliklerinin Önem Arz Ettiği Eser Sözleşmelerinde Onun Ölümü Yahut Kusuru Olmaksızın Eseri Tamamlama Yeteneğini Kaybetmesi ...530
§ 12. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ ...530
I. TANIMI ...530
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ ...531
III. UNSURLARI ...533
A. Bir İşin Görülmesi veya İşlemin Yapılması ...533
B. Vekâlet Ücreti ...535
C. Anlaşma ...536
IV. HÜKÜMLERİ ...538
A. Vekilin Borçları ...538
1. Vekâlet Sözleşmesinin Kapsamı Dâhilinde İş Görme Borcu ...538
2. İşi Yaparken Gerekli Özeni Gösterme Borcu ...541
3. İşi Vekâlet Verene Sadakatle Yapma Borcu ...542
4. Vekâlet Verenin Talimatlarına Uyma Borcu ...543
5. İşi Bizzat Yapma Borcu ...545
6. Hesap Verme ve İade Borcu ...546
7. Vekilin Sorumluluğu ...547
B. Vekâlet Verenin Borçları ...548
1. Ücret Ödeme Borcu ...548
2. Gider ve Avansları Ödeme ve Vekili Üstlendiği Borçtan Kurtarma Borcu ...548
3. Vekilin Uğradığı Zararları Giderme Borcu ...550
4. Birlikte Vekâlet Verenlerin Vekile Karşı Müteselsil Sorumluluğu ...550
V. SONA ERMESİ ...551
A. Tek Taraflı İrade Beyanıyla Sona Erme ...551
B. Taraflardan Birinin Ölümü, Fiil Ehliyetini Kaybetmesi veya İflâsı Sebebiyle Sona Erme ...551
§ 13. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME ...552
I. TANIMI ...552
II. UNSURLARI ...552
A. Bir İş Görülmesi ...552
B. İşin Başkası Hesabına Görülmesi ...553
C. İşin, İş Sahibinin O Yönde Verdiği Yetki Olmaksızın Görülmesi ...553
III. ÇEŞİTLERİ ...553
A. Caiz Olan Vekâletsiz İş Görme ...553
B. Caiz Olmayan Vekâletsiz İş Görme ...553
IV. HÜKÜMLERİ ...554
ALTINCI BÖLÜM...
GÜVENCE SAĞLAMA AMACINA...
YÖNELİK SÖZLEŞMELER...
§ 14. GENEL OLARAK ...557
§ 15. KEFALET SÖZLEŞMESİ ...557
I. TANIMI ...557
II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ ...558
A. Kefilin Borcu Fer’î (Asıl Borca Bağımlı) Bir Borçtur ...558
B. Kefilin Borcu, Kural Olarak Tâlî (İkincil) Borçtur ...559
1. Tartışma Def’î ...559
2. Önce Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’î ...560
C. Tek Tarafa Borç Yükler ...560
D. Kefalet Hükümleri Benzer Sözleşmelere de Uygulanır ...560
III. GEÇERLİLİK ŞARTLARI ...560
A. Esasa İlişkin Şartlar ...560
1. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması ...560
2. Kefilin Ehliyeti ...561
3. Eşin Rızası ...562
B. Şekle İlişkin Şartlar ...562
IV. ÇEŞİTLERİ ...563
A. Adî Kefalet ...563
B. Müteselsil Kefalet ...563
C. Toplu Kefalet ...564
D. Kefile Kefalet ...565
E. Rücua Kefalet ...565
V. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ...566
VI. SONA ERMESİ ...566
TABLOLAR ...567
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ TEST SORULARI ...579
GENEL BİLGİLER ...579
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ...580
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ ...592
KİRA SÖZLEŞMESİ ...595
KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ ...604
TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ ...605
ESER SÖZLEŞMESİ ...606
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ ...611
KEFALET SÖZLEŞMESİ ...614
HÂKİM – SAVCI ADAYLIĞI VE KPSS SINAVLARINDA ÖNCEDEN SORULMUŞ OLAN BORÇLAR HUKUKU SORULARINDAN UYARLANMIŞ DENEME SINAVI ...617
Kaynaklar ...629
Kavram Dizini ...633

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161808
Yayın Tarihi 2023 Eylül
Barkod 9789750286803
ISBN 9789750286803
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 6
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hüseyin Tokat, Kemal Erdoğan, Sinan Sami Akkurt