Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Borçlar Hukuku Genel Hükümler 25 Bası Borçlar Hukuku Genel Hükümler 25 Bası

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1166
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
25
ISBN/Ref :
9786057052704

Stok Durumu: Stokta var

273,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR
Birinci Ayırım
BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI
§ 1. BORÇ İLİŞKİLERİ
I. Kavram
II. Borç İlişkisinin Unsurları
A. Alacaklı – Borçlu
1. Alacaklı
2. Borçlu 3
3. Alacaklı ve Borçlunun Sıfatının Borç İlişkisine Etkisi
B. Edim
1. Edimin Türleri
a. Verme-Yapma-Yapmama Edimleri
aa. Verme Edimleri
bb. Yapma Edimleri
cc. Yapmama Edimleri
b. Maddi – Hukuksal Edimler:
c. Ani-Sürekli-Dönemsel Edimler:
d. Bölünemez Edimler- Bölünebilir Edimler:
e. Parça Edimleri-Çeşit Edimleri
f. Seçimlik Edimler
2. Edimin Belirlenmesi
III. Borç İlişkisinin Unsurlarında Değişiklik
A. Alacaklı Tarafın Değişmesi
B. Borçlu Tarafın Değişmesi
C. Edimin Değişmesi
IV. Borç İlişkisinin Nitelikleri
A. Borç İlişkileri Nisbî İlişkilerdir
B. Borç İlişkileri Sınırlı Sayıda Değildir
C. Borç İlişkileri Geçici Sosyal İlişkilerdir
§ 2. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI
I. Kavram
II. Borçlar Hukukunun Yazılı Kaynakları
A. Anayasa
B. Kanunlar
1. Genel Olarak
2. Borçlar Kanunu
C. Kanun Hükmünde Kararnameler
D. Tüzükler-Yönetmelikler
E. İçtihadı Birleştirme Kararları
III. Borçlar Hukukunun Yazılı Olmayan Kaynakları
İkinci Ayırım
BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 3. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR
I. Kavram
II. Türleri 31
A. Asli Haklar
B. Bağlı (Fer’i) Haklar
C. Tali Haklar
1. Yenilik Doğurucu Haklar
a. Tanımı ve Türleri
b. Nitelikleri
2. Def’i Hakları
III. Borç İlişkisinden Doğan Alacak Hakkının Nitelikleri ve Kuvvetlendirilmesi
A. Nitelikleri
B. Kuvvetlendirilmesi
C. Alacak ve Talep Hakkı
1. Doğuş Anları Bakımından
2. Kapsamları Bakımından
3. Sona Ermeleri Bakımından
§ 4. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER
I. Kavram
II. Türleri
A. Edim Yükümlülükleri
1. Asli Edim Yükümlülükleri
2. Yan Edim Yükümlülükleri
B. Yan Yükümlülükler
III. Yükümlülük ve Yüküm
§ 5. SORUMLULUK
I. Kavram
II. Borçlunun Sorumluluk Türü
A. Sınırsız Malvarlığı Sorumluluğu
B. Sınırlı Malvarlığı Sorumluluğu
1. Miktar Bakımından Sınırlı Sorumluluk
2. Konu İtibariyle Sınırlı Sorumluluk
§ 6. EKSİK BORÇLAR
I. Kavram
II. Türleri
A. Zamanaşımına Uğramış Borçlar
B. Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar
C. Ahlâki Ödevlerden Doğan Borçlar
D. Evlenme Simsarlığından Doğan Borçlar
III. Nitelikleri
İKİNCİ BÖLÜM
BORCUN KAYNAKLARI
I. Borçlar Kanunumuzda Kabul Edilen Borcun Genel Üç Kaynağı
II. Kanundan Doğan Borçlar
III. Dürüstlük Kurallarından Doğan Borçlar
A. Güven Sorumluluğu (VertrauenshaftunG. ve Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa in contrahendo)
B. Hatır Sorumluluğu (Haftung bei Gefaelligkeit)
Birinci Ayırım
HUKUKSAL İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR
Birinci Alt Ayırım
Hukuksal Açıdan Önemli Olan Olaylar- Hukuksal İşlemler
§ 7. Hukuksal Açıdan Önemli Olaylar
I. Hukuksal Olaylar
II. Hukuksal Fiiller
A. Tasavvur Açıklamaları
B. Duygu (His) Açıklamaları
C. İrade Açıklamaları
1. Hukuksal İşlemler
2. Hukuksal İşlem Benzerleri
3. Maddi Fiiller
§ 8. Hukuksal İşlemler
I. Kavram
II. Tanım
A. Bir İradenin Varlığı
B. İradenin Açıklanması
1. Açık- Örtülü İrade Açıklamaları
2. Yazılı, Sözlü, Resmi Yazılı İrade Açıklamaları
3. Vasıtalı – Vasıtasız İrade Açıklamaları
4. Yönetilmesi Gereken-Yönetilmesi Gerekmeyen İrade Açıklamaları
C. İrade Açıklamalarının Hüküm ve Sonuç Doğurdukları An
1. İradenin Açıklandığı (Izhar Edildiği) Anda Hüküm ve Sonuç Doğurması
2. İradenin Gönderildiği (İrsal Anında) Anda Hüküm ve Sonuç Doğurması
3. İradenin Ulaştığı (Vasıl Olduğu) Anda Hüküm ve Sonuç Doğurması
4 İradenin Öğrenildiği Anda (Ittıla Anında) Hüküm ve Sonuç Doğurması
D. Hukuksal Sonuç
§ 9. TÜRLERİ
I. Taraf Sayısı Bakımından
A. Tek Taraflı Hukuksal İşlemler
B. İki veya Çok Taraflı Hukuksal İşlemler
II. Malvarlığına Etkileri Bakımından
A. Taahhüt İşlemleri
B. Tasarruf İşlemleri
III. Sebebe Bağlı Olup Olmamaları Bakımından
IV. Etkilerini Doğurdukları An Bakımından
A. Sağlararası Hukuksal İşlemler
B. Ölüme Bağlı Hukuksal İşlemler
İkinci Alt Ayırım
Sözleşmeden Doğan Borçlar
Birinci Kısım
SÖZLEŞMENİN KURULMASI
§ 10. SÖZLEŞMENİN KURUCU UNSURLARI
I. Kavram
II. Tanımı ve Sözleşmenin Kurucu Unsurlarından Kaynaklanan Nitelikleri
III. Öneri
A. Kavram
B. Tanım
1. Sözleşmenin Esaslı Unsurlarını İçermelidir
a. Sözleşmenin Esaslı Unsurları (Sözleşmenin Esaslı Noktaları)
b. Sözleşmenin Esaslı Olmayan Unsurları
2. Öneri Bağlanma İradesini Taşımalıdır
C. Öneriye Davet ve Öneriden Ayırdedilmesi
D. Herkese Açık Öneri
E. Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi
F. Önerinin Bağlayıcılığı
1. Süreli Öneride (Kabul İçin Müddet Tayin Edilen İcapta) Bağlayıcılık Süresi
2. Süresiz Öneri (Kabul İçin Müddet Tayin Olunmaksızın Öneride) Bağlayıcılık Süresi
a. Hazırlar Arasında Yapılan Sözleşme Görüşmelerinde
b. Hazır Olmayanlar Arasında Sözleşme Görüşmelerinde
aa. Önerinin Kabulcüye Varması İçin Geçen Süre
bb. Kabulcünün Düşünme Süresi
cc. Kabul Haberinin Önerene Varması İçin Geçen Süre
IV. Kabul
A. Kavram
B. Tanım
1. Açık Kabul
2. Örtülü Kabul
a. Kanun Açık Bir Kabulü Gerek Görmüyorsa
b. İşin Niteliği Açık Bir Kabulü Zorunlu Kılmıyorsa
c. Durumun Gereği Açık Bir Kabulü Zorunlu Kılmıyorsa
V. Öneriden ve Kabulden Dönme
VI. Sözleşmenin Kurulma Anı
A. Açık Bir Kabule İhtiyaç Varsa
B. Açık Bir Kabule İhtiyaç Yoksa
VII. Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurma Anı
İkinci Kısım
SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ-SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK (CULPA İN CONTRAHENDO)
§ 11. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
I. Kavram
II. Kapsamı
A. Sözleşme Yapma Özgürlüğü
B. Sözleşmenin Konusunu ve Koşullarını Seçme Özgürlüğü
C. Sözleşmenin Tarafını Seçme Özgürlüğü
D. Şekil Özgürlüğü
E. Sözleşme Türlerini Tayin Özgürlüğü
F. Sözleşmeyi Sona Erdirme Özgürlüğü
§ 12. SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK (culpa in contrahendo)
I. Kavram
II. Yasal Dayanak
III. Sebebi ve Görünüm Şekilleri
IV. Hukuksal Niteliği
Üçüncü Kısım
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
§ 13. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK UNSURLARI
I. Kavram
II. Geçersizlik ve Yaptırımı
A. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)
B. İptal
III. Geçersizlik Kavramının Benzer Kavramlardan Ayırdedilmesi
A. Geçersizlik ve Fesih
B. Geçersizlik ve Dönme
§ 14. EHLİYET
I. Kavram
II. Unsurları
III. Etkisi
§ 15. HUKUKA-AHLÂKA UYGUNLUK-İMKÂNSIZ OLMAMA
I. Hukuka Uygunluk
A. Kavram
B. Hukuka Aykırılık Halleri
1. Genel Olarak
2. Özel Olarak: Kişilik Hakkına İlişkin Hükümlere Aykırılık
II. Kamu Düzenine Uygunluk
III. Ahlâka Uygunluk
IV. İmkânsızlık
V. Tam-Kısmi Hükümsüzlük (Butlan-Kısmi Butlan)
§ 16. ŞEKİL
I. Kavram
II. Geçerlilik Şeklinin Yarar ve Sakıncaları
A. Yararları
1. İrade Sahibini Bunu Açıklamadan Önce Düşünmeye Sevk Etme Yararı
2. İradelere Açıklık Sağlama Yararı
3. İspat Kolaylığı Sağlama Yararı
B. Sakıncaları
1. Zaman ve Masraf Kaybına Yol Açması
2. Gizliliğin Ortadan Kalkması
3. Alışveriş Yaşamındaki Sürati Ortadan Kaldırması
III. Şekil Özgürlüğü Kuralı
IV. Şekil Özgürlüğünün İstisnası Olarak Geçerlilik Şekli
V. Geçerlilik Şeklinin Türleri
A. Sözlü Şekil
B. Yazılı Şekil
1. Adi Yazılı Şekil (einfache Schriftlichkeit)
2. Nitelikli Yazılı Şekil (qualifizierte Schriftlichkeit)
3. Resmî Yazılı Şekil (öffentliche Beurkundung)
VI. Yazılı Şeklin Gerçekleşmesi
A. Taraf İradelerinin Yazıya Geçirilmesi Aşaması
1 Genel Olarak
2 Genel İşlem Koşulları
a. Yeni Borçlar Kanunu’muzdan Önceki Dönemde
b. Yeni Borçlar Kanunu’muzda Genel İşlem Koşulları
aa. Tanımı ve Genel İşlem Koşulu Sayılabilmenin Unsurları
aaa. Taraflardan Birinin Sözleşme Koşullarını Tek Başına Hazırlamış Olması
bbb. İleride Çok Sayıdaki Benzer Sözleşmede Kullanmak Amacıyla Hazırlanmış Olması
ccc. Hazırlanan sözleşmenin diğer tarafa sunulması
bb. Uygulama Alanı
cc. Genel İşlem Koşullarına Karşı Koruma
aaa. Yazılmamış Sayılma
bbb. Aleyhe Yorum İlkesi
ccc. Tek Taraflı Olarak Aleyhe Değiştirme Yasağı
ddd. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olarak Aleyhe Hüküm Koyma Yasağı
eee. Kısmen Yazılmamış Sayılma
3 Yazının Düzenlenmesi
B. İmza Aşaması
1. Kavram
2. Şekli ve Tarafı
3. Elektronik İmza
4. Görme Engellilerin İmzaları
a. 4.10.1926 - 7.7.2005 Tarihleri Arasındaki Hukuksal Durum
aa. İmzanın Onaylanması
bb. Sözleşme Metninden Bilgi Sahibi Olduğunun Kanıtlanması
b. 7.7.2005 - 04.02.2011 Tarihleri Arasındaki Gelişme
c. 04.02.2011 – 25.02.2011 Tarihleri Arasındaki Gelişme
d. 25.02.2011 Tarihinde Yapılan Değişiklikten Sonraki Hukuksal Durum
5. İmza Atamayan Kişilerin Durumu
a. Bu Kişilerin El ile Yaptıkları ve Usulüne Uygun Olarak Onaylattıkları Bir İşareti İmza Yerine Geçmek Üzere Kullanmaları Olanağı
aa. Bedensel Özrü Ya Da Okuma Yazma Bilmemesi Nedeniyle Kişinin İmza Atamaması.
bb. Bu Kişi Tarafından El İle Yapılmış Bir İşaret ya da Mühür Kullanması
cc. Bu İşaretin Usulüne Uygun Olarak Onaylanmış Olması
b. İmza Atamayan Kişinin Resmi Şahadetname Kullanması
c. Kambiyo Senetlerine İlişkin Özel Hükümler
VII. Geçerlilik Şekline Bağlı Sözleşmenin Değiştirilmesi
VIII. Şekle Aykırılık
IX. Taşınmaz Satımında Şekil
A. Şekle Bağlılık Kuralı
B. Şeklin Amacı
C. Şekle Aykırılığın Yaptırımı
1. Klâsik Diyebileceğimiz Kesin Hükümsüzlük Görüşünü Savunanlara Göre
2. Kendisine Özgü Hükümsüzlük Görüşü
D. Şekle Aykırılığın Hakkın Kötüye Kullanılması Nedeniyle Aşılması
1. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Amacı
2. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Etkisi
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Koşulları
4. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Re’sen Nazara Alınıp Alınamayacağı
5. Şekle Aykırılığın Hakkın Kötüye Kullanılması Nedeniyle Aşılması
E. Taşınmaz Satımında Şekil Kuralının Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ile Aşılması
1. İsviçre Hukukunda
a. İfa Halinde
b. İfa Dışındaki Nedenlerle Şekle Aykırılığın Aşılması
aa. Şekle Aykırılığın Bizzat Yaratılması
bb. Diğer Nedenler
2. Türk Hukukunda
a. İfa Halinde
b. İfa Dışındaki Nedenlerle Şekle Aykırılığın Aşılması
aa. Şekle Aykırılığın Bizzat Yaratılması
bb. Kısmî İfa (İfa Hareketlerine Girişme) Halinde Şekle Aykırılığın Aşılması
aaa. Öğretideki Görüşler
bbb. Yargıtay’ın Görüşü
ccc. Kişisel Görüşümüz
X. Şekle Aykırılık Nedeniyle Sorumluluk
XI. İspat Şekli
§ 17. İRADE İLE BEYAN ARASINDA UYUM
I. Kavram
II. Uyumsuzluk Halleri
III. İrade ile Beyan Arasında Bilerek ve İsteyerek Yaratılan Uyumsuzluk
A. Genel Olarak
B. Muvazaa (Danışık)
1. Kavram ve Amacı
a. Bedelde Muvazaa
b. Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaa
2. Türleri
a. Mutlak Muvazaa
b. Nisbi Muvazaa
3. Yaptırımı
4. Muvazaanın İspatı
a. Sözleşmenin Taraflarının Muvazaayı İspatı
b. Üçüncü Kişiler Tarafından İspatı
5. Muvazaa ile İİK’daki İptal Davası Arasındaki Farklar
6. Yazılı Borç İkrarından Doğan Alacak Hakkını Devir
Alan İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı Muvazaanın İleri Sürülememesi
IV. İnançlı İşlem ve Muvazaadan Farkı
A. İnançlı İşlem
B. Muvazaadan Farkı
C. Hüküm ve Sonuçları
V. İrade ile Beyan Arasında Bilmeden veya İstenmeden Yaratılan Uyumsuzluk
A. Kavram
B. Yanılma (Hata)
1. Kavram
2. Esaslı Yanılgı Halleri
a. Beyan Yanılmaları (Erklärungsirrtum)
aa. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma
bb. Sözleşmenin Konusunda Yanılma
cc. Kişide Yanılma
dd. Kişinin Niteliklerinde Yanılma
ee. İvazda Yanılma
b. Saikte Yanılma (Temel Hatası) (Grundlageirrtum)
aa. Sözleşmenin Kurulmasında, Kişinin İradesinin Oluşması Aşamasında Bir Yanılgıya Düşmüş Olması
bb. Yanılanın Düştüğü Saik Yanılmasının Sözleşmenin Temeliyle İlgili Olması
cc. İş İlişkilerindeki Dürüstlük Kurallarına Uygunluk
dd. Saikte Yanılmanın Karşı Tarafça Bilinebilir Olması
3. Yanılma Nedeniyle Sözleşmenin İptali
a. İptal Yaptırımı
b. Yanılma Nedeniyle Bağlı Olmama Hakkının Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olarak Kullanılamaması
c. Sözleşmenin Hükümsüzlüğü Halinde Yanılgıya Düşenin Sorumluluğu
aa. Sözleşmenin Yanılma Nedeniyle Hükümsüz Hale Gelmesi
bb. Yanılgıya Düşenin Kusuru
cc. Diğer Tarafın Sözleşmenin Hükümsüzlüğü Nedeniyle Bir Zarara Uğramış Olması
dd. Zarara Uğrayanın, Diğer Tarafın Yanılgıya Düştüğünü Bilmemesi
d. Sözleşmenin Hükümsüzlüğü Halinde İade Sorumluluğu
4. Hükümsüzlük ve Sorumluluk Davasında Süreler
a. Hükümsüzlükte Süre
b. Sorumluluk Davasında Süre
5. Alınanların İadesi
C. Aldatma
1. Kavram
2. Koşulları
a. Bir Aldatma Eyleminin Varlığı
b. Aldatma Kastı
c. İlliyet Bağı
3. Sonuçları
a. Sözleşmenin Hükümsüz Hâle Getirilmesi
b. Hükümsüzlük Halinde İade Yükümlülüğü
c. Zararın Tazmini
aa. Sözleşmenin İptali Halinde
bb. Sözleşmenin Geçerliliğine Rağmen Zararın Tazmini
D. Korkutma
1. Kavram
2. Koşulları
a. Genel Olarak Korkutmanın Koşulları
aa. Bir Korkutma Eyleminin Bulunması
bb. Korkutmanın Diğer Tarafa ya da Yakınlarına Yönelik Olması
cc. Korkutmanın Ağır ve Derhal Gerçekleşebilecek Bir Tehlike Oluşturması
dd. Korkutma Hukuka Aykırı Olmalıdır
ee. Sözleşmenin Korku Altında Akdedilmiş Olması (İlliyet Bağı)
b. Hukuksal Tehdit
aa. Bir Hakkın ya da Yasal Yetkinin Bulunması
bb. Hakkın ya da Yasal Yetkinin Korkutma Aracı Olarak Kullanılması
cc. Diğer Tarafın Bu Nedenle Zor Duruma Düşmüş Olması
dd. Korkutanın Aşırı Yarar Temin Etmesi
3. Sonuçları
a. Sözleşmenin Hükümsüz Hale Getirilmesi
b. Hükümsüzlük Halinde İade Yükümlülüğü
c. Korkutma Nedeniyle Doğan Zararın Tazmini
VI. Aşırı Yararlanma
A. Kavram
B. Koşulları
1. Subjektif Koşul
a. Zor Durumda Kalma (Muzayaka)
b. Düşüncesizlik (Hafiflik)
c. Deneyimsizlik (Tecrübesizlik)
2. Subjektif Koşullardan Yararlanma
3. Objektif Koşul (Edimler Arasında Açık Oransızlık)
C. Hüküm ve Sonuçları
1. Sözleşmenin Hükümsüzlüğünün İleri Sürülmesi veya Oransızlığın Giderilmesini Talep
a. Sözleşmenin Hükümsüzlüğünün İleri Sürülmesi
b. Oransızlığın Giderilmesini Talep
c. Hükümsüzlük veya Oransızlığın Giderilmesini Talep Etmenin Süresi
2. Alınanların İadesi
D. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Aşırı Yararlanma
Dördüncü Kısım
TEMSİL
§ 18. KAVRAM - AMACI
I. Kavram
II. Amacı
A. Masraf ve Zamandan Tasarruf Amacı
B. Gizli Kalma Amacı
§ 19. BENZER KURUMLARDAN AYIRDEDİLMESİ VE TÜRLERİ
I. Benzer Kurumlardan Ayırdedilmesi
A. Organ-Temsilci
B. Haberci-Temsilci
C. Vekil-Temsilci
D. Temsil ve Sözleşme Yapmada Aracılık
II. Türleri 303
A. Yasal Temsil-Hukuksal İşleme Dayanan Temsil
B. Dolaylı temsil – Doğrudan Doğruya Temsil
§ 20. TEMSİLİN KOŞULLARI
I. Temsilin Mümkün Olması
II. Temsilcinin İrade Açıklaması
III. Temsil Olunanın Adına ve Hesabına İşlem Yapılması
IV. Temsil Yetkisi
§ 21. TEMSİLDE TARAFLAR
I. Temsil Olunan ile Temsilci Arasındaki İlişki (Temsil Yetkisi İlişkisi)
A. Temsil Yetkisinin Hukuksal Niteliği
B. Temsil Yetkisinin Şekli ve İspatı
C. Temsil Yetkisinin İçeriği ve Derecesi
1. Genel Yetki
a. Yer Bakımından Sınırlandırma
b. Miktar Bakımından Sınırlandırma
c. Süre Bakımından Sınırlandırma
d. Kişi Bakımından Sınırlandırma
e. Konu Bakımından Sınırlandırma
2. Özel Yetki
3. Münferit Temsil – Kollektif Temsil Yetkisi
4. Asıl Temsil- Alt Temsil
II. Temsilci İle Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki
III. Temsil Olunan İle Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki
§ 22. TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ
I. Sona Erme Sebepleri
A. Geri Alma (Azil)
1. Geri Almanın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi
2. Yetki Belgesinin (Salâhiyetnamenin) Geri Alınması
B. İstifa
C. Sürenin Sona Ermesi
D. Konusuz Kalması
E. Ölüm-Gaiplik-Ehliyetin Kaybı-İflas
II. Sona Ermenin Sonuçları
A. Üçüncü Kişiler Bakımından Sonuçları
1. Temsil Yetkisinin Sona Erdiğini Bilen Üçüncü Kişiler
2. İyi Niyetli Üçüncü Kişiler
B. Temsilci ve Temsil Olunan Bakımından Sonuçları
§ 23. YETKİSİZ TEMSİL
I. Kavram
II. Hüküm ve Sonuçları
A. Sözleşmeye Onam (İcazet)
B. Sözleşmeye Onam (İcazet) Verilmemesi
1. Temsil Olunan Kişi, Sözleşmeye Onam Vermemiş Olmalıdır.
2. Üçüncü Kişi Sözleşmeye Onam Verilmemesi Nedeniyle Bir Zarara Uğramış Olmalıdır.
3. Üçüncü Kişinin, Temsilcinin Yetkisiz Olduğunu Bilmemesi Gerekir.
Beşinci Kısım
SÖZLEŞMELERİN YORUMU SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI-SÖZLEŞME VAADİ
§ 24. SÖZLEŞMELERİN YORUMLANMASI
I. Kavram
II. Yorum Kuralları
III. Yorum Araçları
A. Sözleşmenin Sözü ve Özünün Esas Alınması
B. Sözleşmenin Yorumlanmasında Tamamının Gözönünde Tutulması
C. Sözleşme Öncesi Hazırlık Görüşmelerinden Yararlanılması
IV. Yorum ve Sözleşmenin Tamamlanması
§ 25. SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI
I. Kavram-Ahde Vefa İlkesi
II. Ahde Vefa İlkesinin İstisnası: Sözleşmenin Feshi ya da Yeni Koşullara Uyarlanması
A. Sözleşmenin Uyarlanmasının Yasada Özel Olarak Öngörüldüğü Haller
1. Bağışlama Sözü Vermenin Geri Alınması (Bağışlama Taahhüdünden Rücu) (TBK.md.296)
2. Ürün Kirasında Kiradan İndirim Hakkı (TBK.md.363. 339)
3. Eser Sözleşmesinde (TBK.md.480)
B. Genel Olarak Sözleşmenin Uyarlanması ve Koşulları
1. Koşulları
a. Sözleşmenin Geçerli Bir Şekilde Kurulmuş Olması
b. Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Tarafların Önceden Tahmin Etmesi, Öngörmesi ve Gözönünde Tutması Mümkün Olmayan Olağanüstü Olayların Meydana Gelmesi
c. Ortaya Çıkan Yeni Koşulların Edimin İfasını Güçleştirmiş Olması ve Borçlunun Bunda Kusurunun Bulunmaması
d. Borçlunun Edimini Yerine Getirmemiş ya da Haklarını Saklı Tutarak Yerine Getirmiş Olması
2. Hüküm ve Sonuçları
C. Sözleşmenin Önemli (Mühim) Sebepler Dolayısıyla Feshi
§ 26. ÖNSÖZLEŞME (SÖZLEŞME VAADİ)
I. Kavram
II. Şekli
III. Hüküm ve Sonuçları
IV. Önsözleşmenin (Sözleşme Vaadinin) Bir Türü Olarak Taşınmaz Satış Vaadi
Altıncı Kısım
İLÂN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME
§ 27. KAVRAM VE NİTELİĞİ
I. Kavram
II. Niteliği
§ 28. TÜRLERİ
I. Aleni Ödül Vaadi
A. İlân
B. Edim
C. Ödül
II. Ödüllü Yarışma Vaadi
§ 29. HÜKÜM VE SONUÇLARI
İkinci Ayırım
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR
Birinci Alt Ayırım
Kusura Dayanan Sorumluluk
§ 30. KAVRAM-AYNI ZAMANDA SUÇ TEŞKİL EDEN HAKSIZ FİİLLER
I. Kavram
II. Aynı Zamanda Suç Teşkil Eden Haksız Fiiller
§ 31. HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI
I. Fiil (Eylem)
II. Hukuka Aykırılık
A. Kavram
B. Ahlâka Aykırılık
C. Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)
a. Faile veya Üçüncü Bir Kişiye Yönelik Bir Saldırı Olmalıdır
b. Saldırı, Şahsa veya Mala Yönelik Olmalıdır
c. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalıdır
d. Saldırı Yakın ve Gerçek Olmalıdır
e. Haksız Fiil, Saldırıyı Önleme Amacına Yönelik ve Bu Amaçla Sınırlı Olarak İşlenmelidir
2. Zorunluluk (Zaruret) Hali
a. Faile ya da Üçüncü Bir Kişiye Yönelik Zarar Tehlikesinin Bulunması
b. Failin Kendisine ya da Üçüncü Kişiye Yönelik Zarar Tehlikesini Önlemesi İçin Başkasına Zarar Vermenin Zorunlu Olması
c. Zararın, Zarar Tehlikesinin Yaratılmasıyla İlgisiz Bir Üçüncü Kişiye Verilmesi
d. Üçüncü Kişinin Malvarlığına Zarar Verilmiş Olması
3. Kendi Hakkını Koruma
a. Failin Bir Hakkının Bulunması
b. Failin, Hakkını Elde Etmek İçin Devlet Kuvvetlerinin Yetişmesi ve Müdahalesi Mümkün Olmamalıdır
c. Failin Kuvvet Kullanmaması Halinde Hakkını Elde Etmesinin Mümkün Olmaması ya da Güçleşmesi Gerekir
d. Kuvvet Kullanma Hakkın Korunması Amacına Yönelik Olmalı ve Bunun Sınırları İçinde Kalmalıdır
4. Rıza, Üstün Nitelikte Özel Yarar, Kamu Yararı ve Yasal Yetkinin Kullanılması
a. Rıza
aa. Rıza Hukuka ve Ahlâka Uygun Olmalıdır
bb. Rıza Bunu Açıklamaya Ehliyetli Kişi Tarafından Verilmiş Olmalıdır
b. Üstün Nitelikte Özel Yarar
c. Kamu Yararı
d. Yasal Yetkinin Kullanılması
5. Diğer Hukuka Uygunluk Sebepleri
III. Zarar
A. Kavram
B. Türleri
1. Malvarlığı – Şahıs Varlığı Zararları
2. Maddi Zarar- Manevi Zarar
3. Doğrudan Doğruya Zarar- Dolaylı Zarar
4. Yansıma Yoluyla Zarar
5. Fiili Zarar-Kazanç Kaybı Zararı
6. Normatif Zarar
IV. İlliyet Bağı
A. Kavram
1. Şart Teorisi
2. Uygun İlliyet Teorisi
B. Hukuka Aykırılık Bağı
C. Birden Fazla Sebebin Varlığı Halinde İlliyet
1. Ortak İlliyet
2. Yarışan İlliyet
3. Önüne Geçilen İlliyet
4. Seçimlik İlliyet
D. İlliyet Bağının Kesilmesi
1. Mücbir Sebep
2. Zarar Görenin Ağır Kusuru
3. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru
V. Kusur
A. Kavram
B. Kusurun Derecesi ve Bu Açıdan Türleri
1. Kusurun Derecesi
2. Kusurun Dereceleri Bakımından Türleri
a. Kast-İhmal
aa. Kast
bb. İhmal
aaa. Ağır İhmal
bbb. Hafif İhmal
b. Ağır Kusur – Hafif Kusur
aa. Sorumluluğun doğumu bakımından
bb. İlliyet Bağını Kesen Sebepler Bakımından
cc. Sorumluluğun Kapsamını Tayin Bakımından
dd. Sorumsuzluk Anlaşmaları Bakımından
c. Kusur (Haksız Fiil) Ehliyeti (TBK. md. 59)
İkinci Alt Ayırım
Kusursuz Sorumluluk Halleri
§ 32. GENEL OLARAK KUSURSUZ SORUMLULUK
I. Kavram
II. Kusursuz Sorumluluğun Kabul Edilmesinde İlkeler
A. Dikkat ve Özen İlkesi
B. Hakkaniyet İlkesi
C. Tehlike İlkesi
a. Hakkaniyet Sorumluluğu: TBK. md.65 (eski TBK.md.54)
b. Özen Sorumluluğu
c. Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme: TBK. md.71
III. Kusursuz Sorumlulukta Kusurun Etkisi
§ 33. AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLMAYANLARIN HAKKANİYET SORUMLULUĞU
I. Kavram
II. Niteliği
III. Koşulları
A. Haksız Fiilin Diğer Koşullarının Varlığı
B. Failin Ayırtım Gücüne Sahip Olmaması
C. Hakkaniyetin Sorumluluğu Gerektirmesi
IV. Sonuçları
§ 34. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU
I. Kavram
II. Sorumluluğun Koşulları
A. Adam Çalıştırma (İstihdam) İlişkisinin Bulunması
B. Zararın Bir Üçüncü Kişiye Verilmesi
C. Zararın İşin Görülmesi Sırasında ve İşle İlgili Olarak Verilmiş Bulunması
D. Adam Çalıştıranın Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olması
1. Gerekli Özenin Kanıtlanması
2. İşletme Sahibinin Çalışma Düzeninin Elverişliliğini Kanıtlamamış Olması
III. Sorumluluğun Sonuçları
IV. Özel Olarak Düzenlenen Sorumluluk Halleri
§ 35. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU
I. Kavram
II. Koşulları
A. Zarara Bir Hayvanın Sebebiyet Vermiş Olması
B. Hayvanın Bakım ve Yönetimini Üstlenen Bulunmalı
C. Hayvanın Fiili ile Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması
D. Kurtuluş Kanıtı Getirilememiş Olmalı
III. Hüküm ve Sonuçları
A. Zararın Tazmini
B. Rücû Hakkı
C. Hayvan Üzerinde Hapis ve Hayvanı Etkisiz Hale Getirme Hakkı
1. Alıkoyma Hakkı
2. Hayvanı Etkisiz Hale Getirme Hakkı
§ 36. EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU
I. Kavram
II. Koşulları
A. Ev Başkanlığı İlişkisi Bulunmalı
B. Ev Başkanlığına Tâbi Olan Kişi Başkasına Zarar Vermeli
C. Ev Başkanı Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalı
III. Sonuçları
§ 37. YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU
I. Kavram
II. Koşulları
A. Bir Bina veya Diğer Yapı (İnşA. Eseri Bulunmalı
1. Sabit ve Toprağa Bağlı Olma Unsuru
2. İnsan Eliyle Yapılmış Bulunması Unsuru Aranacaktır
B. Yapı Maliki-İntifa ya da Oturma Hakkı Sahibi Bulunmalı
C. Zarara Yapım Bozukluğu veya Bakım Eksikliği Sebep Olmalı
1. Yapım Bozukluğu
2. Bakım Eksikliği
D. İlliyet Bağını Kesen Sebepler Bulunmamalı
III. Sonuçları
IV. Zarar Tehlikesini Giderme Yükümlülüğü
V. Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu
§ 38. TAŞINMAZ SAHİBİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU
I. Kavram
II. Koşulları
A. Bir Taşınmaz Bulunmalı
B. Taşınmazın Sahibi Bulunmalı
C. Zarar, Mülkiyet Hakkının Aykırı Kullanılmasından Doğmalı
D. Zararla Mülkiyet Hakkının Kullanılması Arasında İlliyet Bağı Bulunmalı
E. İlliyet Bağını Kesen Sebepler Bulunmamalı
III. Sonuçları
IV. Bina ve Diğer Yapı Eseri Sahibinin Sorumluluğuyla Karşılaştırılması
§ 39. TEHLİKE SORUMLULUĞU
I. Kavram – Sorumluluğun Sebebi
II. Koşulları
A. Bir İşletme Faaliyetinin Bulunması
B. Faaliyetin Önemli Ölçüde Tehlike Arzetmesi
1. Büyük Özen Gösterilmesine Rağmen Sıkça ve Ağır Zararlar Doğurmaya Elverişlilik
2. Benzer Tehlikeler İçin Özel Tehlike Sorumluluğunun Varlığı
III. SONUÇLARI
1. Zarardan Sorumluluk
2. Zarardan Müteselsilen Sorumluluk
§ 40. MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU
I. 2918 Sayılı KTK ve Araç İşletenin Sorumluluğunun Niteliği
II. Sorumlu Kişi Olarak Araç İşleten
A. Araç İşleten Kavramı
B. Araç İşleten Kişiler
1. Gerçek İşleten
a. Araç Sahibi
b. Araç Sahibi Dışında Kalan Araç İşletenler
aa. Aracı Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satın Alan Kişi
bb. Motorlu Aracın Kiracısı
cc. Araç İşleten Olarak Ariyet Alan
dd. Araç İşleten Olarak Rehin Alan
ee. Yolcu Taşımacılığı Yapan Firmalar
ff. Araç İşleten Diğer Kişiler
2. Farazî İşleten
a. Motorlu Araçla İlgili Meslek Sahipleri
b. Yarış Düzenleyicileri
c. Motorlu Aracı Çalan veya Gasbeden Kişiler
aa. Motorlu Aracın Çalınmış veya Gasbedilmiş Olduğunu Bilmeyen Kişilere Karşı Sorumluluk
aaa. Motorlu Aracı Çalan veya Gasbeden Kişinin Sorumluluğu
bbb. Motorlu Aracın Sürücüsünün Sorumluluğu
ccc. Çalınmış veya Gasbedilmiş Araçların Verdikleri Zararlardan Dolayı Araç İşletenin Sorumluluğu
bb. Aracın Çalınmış veya Gasbedilmiş Olduğunu Bilenlere Karşı Sorumluluk
aaa. Aracın İşletilmesinden Zarar Gören Kişi Araca Binen Yolcu Olmalıdır
bbb. Zarar Gören Kişi Aracın Çalıntı veya Gasp Edilmiş Olduğunu Bilmelidir
C. Araç İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Tutulduğu Kişiler
III. Araç İşletenin Sorumluluğunun Koşulları
A. Olumlu Koşullar
1. Bir Motorlu Aracın İşletilmesi
a. Motorlu Araç
b. İşletilme Halinde Olma
c. İşletme Alanı
2. Zarar
a. Yolcu Beraberindekiler Dışında Kalan Eşya Zararları
b. Aracın Uğradığı Zarar
c. Manevi Zararlar
3. İlliyet Bağı
B. Olumsuz Koşul: İşletenin Kurtuluş Kanıtı Getirememesi
1. Genel Kurtuluş Sebepleri
a. Zararın Doğumunda Kusurun Bulunmadığını ve Araçtaki Bozukluğun Etkili Olmadığını Kanıtlama
b. İlliyet Bağını Kesen Sebepler
aa. Mücbir Sebep
bb. Zarar Görenin Ağır Kusuru
c. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru
3. Özel Kurtuluş Sebepleri
a. Çalınan veya Araç İşletenin İzni Dışında Kullanılan Araçlardan Sorumlulukta
b. Hatır İçin Taşıma veya Aracın Hatır İçin Kullandırılması
IV. Birden Fazla Kişinin Birlikte Sorumluluğu
V. Birden Fazla İşletenin Sorumluluklarının Karşılaşması
VI. Tazminatın İndirilmesi ve Sorumluluğa İlişkin Anlaşmalar
A. Tazminatın İndirilmesi
B. Sorumluluğa İlişkin Anlaşmalar
Üçüncü Alt Ayırım
Haksız Fiilin Hüküm ve Sonuçları
§ 41. ZARAR VE TAZMİNİ
I. Zararın Hesaplanması
A. Zararın ve Kusurun Kanıtlanması
1. İspat Külfeti
2. Zararın Gerçek Miktarının Kanıtlanamaması
3. Zarar Miktarının ya da Hesaplanma Yönteminin Yasada Belirlenmiş Olması
B. Zararın Hesaplanmasında Gözönünde Tutulacak An
C. Malvarlığı (EşyA. Zararlarının Hesaplanması
D. Şahıs Varlığı Zararlarının Hesaplanması
1. Bedensel Zarar (Yaralanma) Halinde
a. Tedavi Giderleri
b. Çalışma Gücünün Azalması ya da Yitirilmesi Zararı
c. Ekonomik Geleceğin Sarsılması Zararları
d. Kazanç Kaybı
2. Ölüm Halinde
a. Ölenin Ölünceye Kadarki Zararları
b. Cenaze Giderleri
c. Destekten Yoksun Kalanların Zararları
aa. Destekten Yoksun Kalanlar
bb. Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesaplanmasındaki Unsurlar
E. Yararların Hesaba Katılması
II. Tazminatın Hesaplanması
A. Tazminat ile Zarar Arasındaki İlişki
B. Tazminatın Şekli ve Kapsamı
C. Tazminat Miktarını Etkileyen Unsurlar
1. Fiilin (Saldırının) Ağırlığı
2. Kusurun Ağırlığı
3. Tarafların Sıfatı, Konumu, Sosyal ve Ekonomik Durumları
D. Tazminatta İndirim veya Tazminatı Ret Sebepleri
1. Zarar Görenin Zarara Razı Olması
2. Zarar Görenin Kusuru (Ortak Kusur)
a. Zararın Doğumunda Ortak (Müterafık) Kusur
b. Zararın Artmasında Ortak Kusur
c. Sorumlunun Durumunu Ağırlaştıran Ortak Kusur
3. Ağır Kusurun Bulunmadığı Hallerde Zarar Verenin Zor Duruma Düşecek Olması Nedeniyle Tazminatın İndirilmesi
a. Zarardan Sorumlu Kişinin Ağır Kusurunun Bulunmaması
b. Zararın Tamamının Tazminine Hükmedilmesinin Sorumluyu Zor Duruma Düşürecek Olması
c. Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılan Sorumluya Rücu Edilemeyecek Ödemelerin Tazminattan İndirilememesi-Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Hakimin İndirim ve Artırım Yapmaması-İdari İşlem ve Eylemler Nedeniyle Ölüm ve Bedensel Zararlar
aa. Maddenin l. Fıkrasının I. Cümlesi Destekten Yoksun Kalma Zararları İle Bedensel Zararların, Borçlar Kanunu Hükümlerine ve Sorumluluk Hukuku İlkelerine göre Hesaplanacağını Hükme Bağlamıştır
bb. Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılan Sorumluya Rücu Edilemeyecek Ödemelerin Tazminattan İndirilememesi
cc. Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Hakimin İndirim ve Artırım Yapmaması
E. Bedensel Zararlarda Tazminat Hükmünün Değiştirilebilmesi
F. Tazminatta Gecikme Faizi
G. Geçici Ödemeler
1. Geçici Ödemeye Karar Verilebilmesinin Koşulları
a. İddianın Haklılığını Gerçeğe Yakın Gösteren Kanıtlar Sunulmuş Olması
b. Zarar Görenin Ekonomik Durumunun Da Bunu Gerekli Kılması Unsurlarına Bağlanmıştır.
c. Zarar Görenin Talepte Bulunması
2. Kararın Hüküm ve Sonuçları
§ 42. MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ
I. Kavram
II. Hukuksal Niteliği
III. Manevi Tazminatın Koşulu Olarak Manevi Zarar
A. Kişisel Varlıklara Saldırı Halinde
1. Maddi Kişisel Değerlere Saldırı Halinde
a. Yaralama Halinde
aa. Yaralanan Kişinin Zararı
bb. Yaralananın Yakınlarının Zararı
b. Ölüm Halinde
aa. Ölenin Ölünceye Kadarki Manevi Zararları
bb. Ölüm Nedeniyle Ölenin Yakınlarının Manevi Zararları
2. Maddi Nitelikte Olmayan Kişisel Değerlere Saldırı Halinde
a. Şeref ve Haysiyet
b. Özel Yaşam
aa. Ortak Yaşam Alanı
bb. Dar Anlamda Yaşam Alanı
cc. Sır Alanı
c. Ses-İsim-Resim
d. Özgürlükler
B. Malvarlıklarına Saldırı Halinde
IV. İki Manevi Tazminat Hükmünün Karşılaştırılması
V. Basın Yoluyla Kişilik Hakkına Saldırı Halinde Manevi Tazminat
A. Kavram
B. Basın Özgürlüğü ile Kişilik Hakkının Korunmasına İlişkin Yararların Çatışması
C. Gerçeğe Uygunluk
D. Aracın Amaca Uygunluğu İlkesi
E. Sonuçları
§ 43. SEBEPLERİN YARIŞMASI HALİNDE SORUMLULUK
I. Kavram
II. Benzer Kurumlardan Farkı
A. Müteselsil Sorumluluktan Farkı
B. Seçimlik Borçtan Farkı
III. Uygulama Alanı
IV. Koşulları
A. Birden Fazla Sorumluluk Sebebinin Bulunması
B. Zarar gören kişinin tazminat istemini birden fazla sebebe dayandırmış olması
C. Yasanın aksini öngörmemiş olması
V. Sonuçları
§ 44. AYNI ZARARDAN BİRDEN FAZLA KİŞİNİN SORUMLULUĞU
I. Kavram
II. Birden Fazla Kişinin Aynı Zarardan Dolayı Ortak Kusurları Nedeniyle Sorumlulukları
A. Ortak Kusur Kavramı
B. Müteselsil Sorumluluk
III. Değişik Hukuksal Nedenlerle Birden Fazla Kişinin Aynı Zarardan Dolayı Sorumlulukları
A. Sorumluluğa Yol Açan Değişik Hukuksal Nedenler
B. Müteselsil Sorumluluk
IV. İç İlişki (Rücu İlişkisi)
V. Tam Teselsül ile Eksik Teselsül Arasındaki Farklar
§ 45. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ 581
I. Kavram
II. Ceza Hâkiminin Durumu
A. Ceza Hâkiminin Hukuk Hâkimi Karşısındaki Durumu
B. Ceza Mahkemesinden Tazminat Talebi
III. Hukuk Hâkiminin Durumu
A. Bağımsızlık Prensibi
1. Prensibin Konuluş Sebebi
2. Bağımsızlık Prensibinin Uygulanma Alanı
a. Ceza Hukuku Kuralları Bakımından Bağımsızlık
b. Ceza Mahkemesi Kararları Karşısında Bağımsızlık
c. Takipizlik, Salıverme Kararları
3. Ceza Dâvası Hukuk Dâvası İçin Bir Bekletici Sorun Teşkil Eder mi?
4. Bağımsızlık Prensibinin Diğer Medenî Hukuk İlişkilerine de Uygulanması
IV. Bağımsızlık Prensibinin İstisnaları
§ 46. ZAMANAŞIMI
I. Kavram
II. Zamanaşımı süreleri
A. Kısa süre
B. Uzun Süre
C. Ceza Zamanaşımı
1. Zamanaşımı Bakımından Ceza Hukuku İle Medenî Hukuk Arasındaki İlişki
2. Ceza Dâvası Zamanaşımının Uygulanması İçin Gerekli Olan Koşullar
a. Suç Teşkil Eden Bir Fiilin Varlığı
b. Ceza Dâvası Zamanaşımı Süresinin Daha Uzun Olması
c. Zamanaşımının Ceza Dâvası Zamanaşımı Olması Gerekir
3. Ceza Davası Zamanaşımı Kimlere Uygulanır?
4. Ceza Dâvası Zamanaşımının Başlaması, Kesilmesi,Durması
5. Ceza Dâvası Zamanaşımının Uygulanması İle İlgili Bazı Sorunlar
D. Daimi Def’i Hakkı
E. Rücu Alacaklarında Zamanaşımı
1. Rücu Alacağı
2. Rücu Alacağında Zamanaşımı Süresi
3. Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlama Anı
4. Bildirim Yükümü
III. Karayolları Trafik Kanunu’nda Zamanaşımı
A. Süresi
B. Sürenin Başlaması
Üçüncü Ayırım
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 47. KAVRAM-DİĞER BORÇ KAYNAKLARINDAN FARKI
I. Kavram
II. Diğer Borç Kaynaklarından Farkı
A. Hukuksal İşlemlerden Doğan Borçlardan Farkı
B. Haksız Fiillerden Doğan Borçlardan Farkı
C. Sebepsiz Zenginleşme ile Vekaletsiz İş Görmenin Farkı
D. Sebepsiz Zenginleşme ve Haksız Zilyedin Sorumluluğu Arasındaki Fark
§ 48. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN TALEP HAKKININ
İKİNCİ DERECEDE OLMA VE ŞAHSİ NİTELİĞİ
I. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Hakkın İkinci Derecede Olma Niteliği
II. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Talep Hakkı Şahsi Bir Hak Temin Eder
§ 49. KOŞULLARI
I. Bir Tarafın Malvarlığında veya Emeğinde Azalma
II. Diğer Tarafın Malvarlığında Artma
A. Malvarlığı-Emek İle Zenginleşme
B. Kaynağı Bakımından
C. Malvarlığına Etkisi Bakımından
D. Zenginleşme Sonrası Artışların Meydana Gelmesi Bakımından
III. İlliyet Bağı
IV. Hukuka veya Ahlâka Aykırı Bir Amacın Bulunmaması
V. Haklı Bir Sebebin Bulunmaması
A. Haklı Hiçbir Sebebin Bulunmaması
B. Sebebin Geçerli Olmaması (Geçeriz Sebep)
C. Sebebin Gerçekleşmemesi (Gerçekleşmeyen Sebep)
D. Sebebin Sona Ermesi (Sona Ermiş Sebep)
§ 50. BORÇ OLMADIĞI HALDE İFA EDİLENİN İADESİ
I. Kavram
II. Koşulları
A. İfası Gereken Bir Borcun Bulunmaması
B. İfada Bulunulmuş Olması
C. İfa Kişinin Kendi Serbest İradesiyle Gerçekleşmiş Olmalıdır
D. İfa Borcun Varlığında Hataya Düşülerek Gerçekleşmiş Olmalıdır
E. İfa Zamanaşımına Uğramış Bir Borçla ya da Ahlâki Bir Görevin İfasıyla İlgili Olmamalıdır
III. Kuralın İstinaları
§ 51. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. İade Yükümlülüğü ve Kapsamı
II. Masrafların Tazmini
§ 52. ZAMANAŞIMI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNİN HÜKÜMLERİ
§ 53. KAVRAM VE GENEL BİLGİLER
Birinci Ayırım
İFA
§ 54. İFA KAVRAMI - İFANIN ETKİSİ
I. Kavram
II. İfanın Etkisi
Birinci Alt Ayırım
İfa Yeri
§ 55. KAVRAM VE İFA YERİNİN ÖNEMİ
I. Kavram
II. İfa Yerinin Önemi
A. Taşıma (NakliyE., Sigorta, Ambalaj Giderleri Bakımından
B. Tevdi Yerini Tayin Bakımından
C. Yetkili Mahkemeyi Tayin Bakımından
D. Olaya Uygulanacak Hukuk Kuralını Tayin Bakımından
§ 56. İFA YERİNİN BELİRLENMESİ
I. İfa Yerinin Tarafların Anlaşmasıyla Belirlenmesi
II. İfa Yerinin Kanunla Belirlenmesi
A. Para Borçlarında İfa Yeri, “Alacaklının Ödeme Zamanındaki Yerleşim Yeri” dir
1. Eski BK.md.73 f.I’ de Yer Alan “Tediye Alacaklının Verme Zamanındaki Mukim Bulunduğu Yer” HükmününYorumu:
2. Yeni TBK.md.89/I’deki “Para Borçları, Alacaklının Ödeme Zamanındaki Yerleşim Yerinde” Hükmü
B. Verme Borçlarında İfa Yeri “Borç Konusunun Bulunduğu Yerdir”
C. Para ve Parça Borçları Dışındaki Borçlarda İfa Yeri, “Borçlunun Yerleşim Yeri”dir
D. Alacaklının Yerleşim Yerinin Değişmesi Halinde, Eski Yerleşim Yerinde İfa
İkinci Alt Ayırım
İfa Zamanı
§ 57. KAVRAM VE İFA ZAMANININ ÖNEMİ
I. Kavram
II. İfa Zamanının Önemi
A. Temerrüt Bakımından
B. Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması Bakımından
C. Takas Bakımından
D. Borçlunun İfa Zamanından Önce İfaya Zorlanamaması ve İfaya Yetkili Olmaması Bakımından
E. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Ödemezlik Def’i Bakımından
§ 58. İFA ZAMANININ BELİRLENMESİ VE İFA SÜRELERİ
I. İfa Zamanının Belirlenmesi
A. İfa Zamanının Anlaşmayla Belirlenmesi
B. İfa Zamanının İşin Niteliğine Göre Belirlenmesi
C. İfa Zamanının Kanunla Belirlenmesi
D. Derhal İfa Kuralı
II. İfa Süreleri
III. Erken (Vaktinden Evvel) İfa
A. Vaktinden Evvel İfa Kuralı ve İstisnaları
B. Erken İfanın İndirime Yol Açmaması ve İstisnası
Üçüncü Alt Ayırım
İfanın Tarafları
§ 59. BORÇLU
I. Borçlu Tarafından İfa
A. Şahsen İfa Yükümlülüğünün Olmaması
B. Üçüncü Kişi Tarafından İfa
1. Üçüncü Kişi Tarafından İfanın Sebebi
a. Borçlunun İradesi Dışında Üçüncü Kişi Tarafındanİfa
b. Borçlunun İradesiyle Üçüncü Kişi Tarafından İfa
2. Üçüncü Kişi Tarafından İfanın Sonuçları
a. Genel Sonucu
b. Borcun Üçüncü Kişi Tarafından İfa Edilmesine Rağmen, Sorumluluğun Borçluya Ait Olması
c. İfada Bulunan Kişinin Borçluya Rücu Etmesi ve Alacaklının Haklarına Halefiyet
aa. Genel Olarak Halefiyet
aaa. Rehinden Kurtaran Kişi Lehine Halefiyet
bbb. Borçlunun Alacaklıya İhbarı İle Halefiyet
bb. Özel Halefiyet Halleri
aaa. Müteselsil Borçlular Lehine Halefiyet
bbb. Kefil Lehine Halefiyet
ccc. Özel ve Sosyal Sigortalarda Sigortacı Lehine Halefiyet
C. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme
1. Genel Olarak
a. Alacaklı ile Borçlu Arasında Bir Borç İlişkisinin Bulunması
b. Borçlunun Alacaklıya Kendi Fiilini Değil, Başkasının Fiilini Üstlenmesi
c. Üçüncü Kişinin Fiili İfa Etmemesinden Doğacak Zararların Tazmin Edileceğinin Üstlenilmesi
d. Sözleşmenin Şekli
2. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenenin Süreyle Sınırlı Sorumluluğunun Kararlaştırılabilmesi
3. Banka Teminat Mektupları
a. Kavram
b. Hukuksal Niteliği
c. Tarafları
d. Banka Teminat Mektuplarında Süre
e. Hüküm ve Sonuçları
II. Borçlu Tarafın Değişmesi
§ 60. ALACAKLI
I. İfayı Talep Yetkisi
A. İfayı Talep Yetkisinin Alacaklıya Ait Olması
B. İfayı Talep Yetkisinin Üçüncü Kişiye Ait Olması ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
1. Kavram
2. Koşulları
a. Geçerli Bir Borç İlişkisinin Kurulması
b. Borç İlişkisinde İfanın Üçüncü Kişi Yararına Yapılması Kararlaştırılmış Olması
3. Tarafları
4. Türleri
5. Yaygın Uygulama Örnekleri
6. Hüküm ve Sonuçları
C. Adam Çalıştıranların Çalışanlar Yararına Sigortadan Doğan Hakların Çalışana Ait Olması:
II. Alacaklı Tarafın Değişmesi
Dördüncü Alt Ayırım
İfanın Konusu
§ 61. BORÇLANILMIŞ EDİM VE EDİMİN TÜRLERİNE GÖRE İFA
I. Borçlanılmış Edimi İfa
A. Kural
B. İstisnaları: İfa Yerini Tutan Edim – İfa Amacıyla Edim
II. Edimin Türlerine Göre İfa
A. Bölünemeyen Borçlar
B. Çeşit Borçları
C. Seçimlik Borçlar
§ 62. KISMÎ İFA
Beşinci Alt Ayırım
İfa Sırası
§ 63. KAVRAM
§ 64. AYNI ANDA İFA - ÖDEMEZLİK DEF’İ
I. Kavram
II. Koşulları
A. İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Mevcut Bulunmalı
B. Önceden İfa Yükümlülüğü Bulunmamalı
C. Alacaklının Kendi Edimini İfa veya İfayı Teklif Etmemiş Olması
D. Alacaklının Kendi Edimini Sonradan İfa Etme Hakkına Sahip Olmaması
III. Hüküm ve Sonuçları
§ 65. ÖNCEDEN İFA YÜKÜMLÜSÜNÜN İFADAN KAÇINMA HAKKI
I. Kavram
II. Koşulları
A. İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Mevcut Bulunmalıdır
B. Önceden İfa Yükümlülüğü Bulunmalıdır
C. Alacaklı Borç Ödemeden Güçsüzlüğe Düşmüş Bulunmalıdır
D. Alacaklının Borç Ödemeden Güçsüzlüğe Düşmesi Sonucunda Önceden İfa Yükümlüsü Borçlunun Hakkı Tehlikeye Düşmüş Bulunmalıdır
III. Sonuçları
A. İfadan Kaçınma Hakkı
B. Güvence Verilmediği Takdirde Sözleşmeden Dönme Hakkı
Altıncı Alt Ayırım
Para Borçlarında İfa ve Faiz
§ 66. PARA BORÇLARINDA İFA
I. Kavram
II. Para Borçlarında Yerli Parayla İfa Kuralı
III. Yabancı Para ya da Altın Değer Kaydı
IV. Yabancı Para Borcu ve İfası
A. Eski TBK.md.83 Dönemindeki Düzenleme
B. Yeni TBK.md. 99 Hükmü İle Getirilen Düzenleme
V. Para Borçlarında Kısmen Ödeme Halinde Mahsup
A. Para Borcunun Bir Tek Borç İlişkisine Dayandığı Hallerde Mahsup
B. Para Borcunun Birden Fazla Borç İlişkisine Dayandığı Hallerde Mahsup
VI. Akreditif
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği
1. Kavram
2. Hukuksal Niteliği
B. Taraflar ve Aralarındaki Hukuksal İlişkiler
1. Akreditif Açtıran (Akreditif Amiri) İle Akreditif Alıcısı (Akreditif Lehdarı) Arasındaki İlişki
2. Akreditif Açtıran ile Akreditif Ödeyicisi (Muhabir Banka) Arasındaki İlişki
§ 67. FAİZ BORCU
I. Kavram ve Faiz Borcunun Niteliği
A. Kavram
B. Faiz Borcunun Niteliği
II. Faiz Oranları
A. Ana Para (Kapital) Faizi
1. Sözleşme İle Kararlaştırılan Ana para Faizi
a. Faizin Taraflarca Sözleşmede Kararlaştırılması
b. Sözleşme İle Faizi Kararlaştırma Yetkisinin Taraflardan Birine Bırakılması
2. Sözleşmede Anapara Faiz Oranının Kararlaştırılmamış Olması
B. Temerrüt (GecikmE. Faizi
1. Temerrüt Faizinin Sözleşme İle Kararlaştırılmış Olması
2. Temerrüt Faizinin Sözleşme İle Kararlaştırılmadığı Hallerde Faiz Oranı
a. Yeni Borçlar Kanunumuzdan Önceki Dönemde Yasal Faiz Oranlarına İlişkin Düzenlemeler
b. Yeni Borçlar Kanunumuzda Yasal Temerrüt Faiz Oranları
c. Yeni TTK.md.1530 Hükmüne Göre Para Borçlarında Temerrüt ve Temerrüt Faizi
III. Faizin Ana Parayı Geçip Geçemeyeceği Sorunu
IV. Faize Faiz Yürütülmesi
Yedinci Alt Ayırım
İfanın İspatı
§ 68. KAVRAM – İSPAT ARAÇLARI
I. Kavram
II. İspat Araçları
A. Belgeyle İspat Kuralı ve İstisnaları
B. Makbuz
1. Kavram
2. Niteliği
3. Makbuz Vermenin Hüküm ve Sonuçları
a. Dönemsel Edimler İçin Verilen Makbuzun Önceki Edimlerin İfa Edildiğine Karine Oluşturması
b. Ana Para Borcunun Ödendiğine İlişkin Makbuz Verilmesinin Faiz Borçlarının da Ödendiğine Karine Oluşturması
c. Borç Senedinin Borçluya Verilmesi Borcun Sona Erdiğine Karine Oluşturur
C. Senet
1. Kavram
2. Senedin İadesi ve Sonuçları
3. Senedin İade Edilmemesi ve Sonuçları
İkinci Ayırım
BORCA AYKIRILIK
Birinci Alt Ayırım
Genel Olarak Borca Aykırılık
§ 69. KAVRAM-BORCA AYKIRILIK HALLERİ
I. Kavram
A. Borca Aykırılık Kavramı
B. Sözleşmeye Aykırılık ile Haksız Fiil Arasındaki İlişki
II. Borca Aykırılık Halleri
§ 70. BORCA AYKIRILIĞIN GENEL SONUÇLARI
I. Aynen İfa
A. Aynen İfayı İsteme Hakkı
B. Borçlu Yerine İfada Bulunma Yetkisinin Alınması
II. Yapmama Borçlarında Aynen İfa Yerine Tazminat Sorumluluğu
III. Yapma Borcuna Aykırılığın Giderilmesinde Aynen İfa
IV. Doğan Zararın Tazmini Sorumluluğu
A. TBK. md. 112 Hükmünün Uygulanma Alanı
B. Sorumluluğun Koşulları
1. Borca Aykırı Bir Eylemin Varlığı
2. Zarar
3. İlliyet Bağı
a. Mücbir Sebep
aa. Genel Mücbir Sebepler
bb. Özel Mücbir Sebepler
b. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru
c. Zarar Görenin Ağır Kusuru
4. Kusur
C. Borca Aykırılığın Sonuçları
§ 71. BORÇLUNUN İFA YARDIMCISININ EYLEMLERİNDEN SORUMLULUĞU
I. Kavram
II. Yardımcı Kişinin Eylemlerinden Sorumluluğun Koşulları
A. Taraflar Arasında Geçerli Bir Borç İlişkisinin Bulunması
B. Borcun İfasında Yardımcı Kişi Kullanmanın Mümkün Olması
C Borçlunun, Borcun İfası ya da Bir Hakkın Kullanılması Amacıyla Yardımcı Kişi Kullanması
D. Yardımcı Kişinin Borcu İfa Ederken Alacaklıya Zarar Vermesi
E. Borcun Yardımcı Kişi Yerine Bizzat Borçlu Tarafından İfa Edilmiş Olması Halinde, Borçlunun Kusurlu Sayılması Gerektiği
III. Yardımcı Kişinin Eylemlerinden Sorumluluğun Sonuçları
IV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu ile Yardımcı Kişinin Eyleminden Sorumluluğun Karşılaştırılması
§ 72. BORCA AYKIRILIKTAN DOLAYI SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI
I. Borçlunun Borca Aykırılıktan Dolayı Sorumsuzluğuna İlişkin Anlaşmalar
A. Kavram
B. Sorumsuzluk Anlaşmalarının Koşulları
1. Taraflar Arasında Sorumsuzluğa İlişkin Bir Anlaşmanın Varlığı
2. Sorumsuzluk Anlaşması Borçlunun Ağır Kusuruna Dayanan Davranışlarına İlişkin Olmamalıdır
3. Sorumsuzluk Anlaşması Borçlunun Sadece Hafif Kusuruna Dayanan Davranışlarına İlişkin Olmalıdır (Hafif kusurdan sorumsuzluk serbestisi)
4. Alacaklı Sorumsuzluk Anlaşması Sırasında Borçlunun Hizmetinde Bulunmamalı ya da Borçlunun Sorumluluğu Kanun veya Yetkili Makamca Verilen İzne Dayalı Bir İşle İlgili Olmamalı (Hafif Kusurdan Sorumsuzluk Yasağı)
5. Sorumsuzluk Anlaşması Özel Bir Hükümle Yasaklanmamış Olmalıdır
II. Borçlunun Yardımcı Kişinin Eylemlerinden Dolayı Sorumsuzluk Anlaşmaları
A. Kavram
B. Borçlunun Borca Aykırılıktan Sorumsuzluk Anlaşması ile Farkları
C. Koşulları
1. Borçlunun Yardımcı Kişi Kullanmasının Mümkün ve Geçerli Olması
2. Alacaklı ile Borçlu Arasında, Yardımcının Eylemlerinden Sorumsuzluğa İlişkin Bir Anlaşmanın Yapılmış Bulunması
3. Sorumsuzluk Anlaşmasının Yardımcının Her Kusurlu Borca Aykırı Eylemlerine İlişkin Olabilmesi
4. Borçlunun Sorumluluğunun Kanun veya Yetkili Makamca Verilen İzne Dayalı Bir İşle İlgili Olmaması
a. Kesin Hükümsüzlük Yaptırımı:
b. Yeni Düzenleme İsabetli Olmamıştır
İkinci Alt Ayırım
Kusurlu İmkânsızlık
§ 73. KAVRAM - TÜRLERİ
I. Kavram
II. Türleri
A. Önceki İmkânsızlık
B. Sonraki İmkânsızlık
1. Sonraki Kusursuz İmkânsızlık
2. Sonraki Kusurlu İmkânsızlık
III. Sonraki Kusurlu İmkânsızlıktan Sorumluluğun Koşulları ve Sonuçları
A. Koşulları
1. Edimin İfasının İmkânsız Hale Gelmesi
a. Maddi ve hukuksal imkansızlık
b. Objektif-Sübjektif İmkansızlık
c. Kalıcı-geçici imkansızlık
d. Tam imkansızlık- kısmi imkansızlık
2. İmkânsızlığın Hukuksal İşlemin Kurulmasından Sonra Doğmuş Olması
3. Borçlunun Edimin İfasının İmkânsızlaşmasında Kusurlu Olması
B. Sonuçları
Üçüncü Alt Ayırım
Gereği Gibi İfa Etmeme (Kötü İfa)
§ 74. KAVRAM- KOŞULLARI VE SONUÇLARI
I. Kavram
II. Koşulları
A. Borç İfa Edilmiş Olmalı
B. Borç Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olmalı
III. Sonuçları
Dördüncü Alt Ayırım
Temerrüt
§ 75. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ
I. Kavram
II. Koşulları
A. Borç Muaccel Olmalı
B. Borçlu İfayı Teklif Etmiş Olmalı
C. Alacaklı İfayı Ret Etmiş Olmalı
D. Alacaklının İfayı Ret Etmesi Haklı Bir Sebebe Dayanmamalı
III. Sonuçları
A. Borçlunun sorumluluğuna ilişkin sonuçları
1. Borçlunun temerrüdünün ortadan kalkması
2. Beklenmeyen haller nedeniyle sorumluluktan kurtulma
3. Borçlunun sorumluluğunun hafif takdir edilmesi
4. Alacaklının borçluya karşı sözleşmenin ifa edilmediği def’ini ileri sürememesi
B. Borçlunun yaptığı masrafları talep edebilmesi
C. Borç Konusunun veya Satış Bedelinin Tevdi Edilmesi Suretiyle Borçtan Kurtulma
1. Borç Konusunun Tevdi Edilmesi Suretiyle Borçtan Kurtulma
2. Borç Konusunun Satılması ve Satış Bedelinin Tevdi Edilmesi Suretiyle Borçtan Kurtulma
a. Borç Konusunun Tevdi Edilmeye Elverişli Olmaması ya da Tevdi Edilmesinin Zarara Yol Açması
aa. Borç Konusunun Niteliği ve İşin Özelliği Gereği Tevdinin Mümkün Olmaması
bb. Borç Konusunun Bozulacak Cinsten Olması
cc. Borç Konusunun Korunmasının veya Tevdi Edilmesinin Önemli Masrafı Gerektirmesi
b. Alacaklıya Satışın İhbar Edilmesi
c. Mahkemeden Satış İzni Alınması
3. Tevdi Konusunu Geri Alma
a. Alacaklı, tevdi edilen şeyi kabul ettiğini açıklamışsa.
b. Tevdi ile birlikte bir rehin hakkı son bulmuşsa.
D. Sözleşmeden Dönme Hakkı
IV. İfaya Engel Diğer Nedenlerle Alacaklının Temerrüdü Hükümlerinin Uygulanması
A. Alacağın Kime Ait Olduğundan ya da Alacaklının Kimliğinden Kaynaklanan Nedenlerle Edimin İfasının Mümkün Olmaması
1. Alacağın Kime Ait Olduğundan Kaynaklanan Nedenler
2. Alacaklının Kimliğinden Kaynaklanan Nedenler
B. Borçlunun Kusurunun Bulunmaması
C. Borcun Alacaklıya veya Temsilcisine İfa Edilememesi
D. Kaydın İptali ile Mülkiyetin Temerrüde Düşen Alacaklıya Geçirilmesi
E. Alacaklı ya da Temsilcisine İfanın Mümkün Olmaması
V. Alacaklının Temerrüdünden Diğer Müteselsil Borçluların da Yararlanabilmesi
§ 76. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
I. Kavram
II. Koşulları
A. Genel Olarak
1. Borç Muaccel Olmalı
2. İhtar ya da İhtar Yerini Tutan Bir Durum Bulunmalı
a. İhtar
b. İhtar Yerini Tutan Bir Durumun Bulunması
aa. Sözleşmede İhtar Koşulundan Vazgeçilmiş Olması
bb. İfa Günü Taraflarca Açık Bir Şekilde Belirlenmişse (TBK. md. 117 f. II)
cc. İfa Gününü Belirleme Yetkisi Taraflardan Birine Bırakılmışsa (TBK. md. 117 f. II)
dd. İhtarın Gereksiz ya da Yararsız Olması
ee. Borcun Haksız Bir Fiilden Doğma

Ek Bilgi

Ürün Kodu 157406
Yayın Tarihi 2021 Eylül
Barkod 9786057052704
ISBN 9786057052704
Yayınevi Turhan
Baskı Sayısı 25
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet M. Kılıçoğlu