Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • None Borçlar Hukuku Genel Hükümler None Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
799
Boyut :
16,2 x 23,5 cm.
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786257528252
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

100,00 TL

Detayları

Bu kitap, İsviçre'de "litera B" ders kitabı serisinin bir parçası olarak Prof. Dr. Andreas Furrer ve Prof Dr. Markus Müller-Chen tarafından yazılan Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Obligationenrecht Allgemeiner Teil) başlıklı eseri temel almakla birlikte, tüm konular Türk Borçlar Hukuku özelinde yeniden kaleme alınmıştır. Dolayısıyla bir tercüme eser değildir. İsviçre Hukuku'ndaki yaklaşım, kural ve esaslar da dikkate alınmak suretiyle, Türk Borçlar Kanunu ve buna ilişkin hukuk öğretisi ve yargı içtihatları kapsamında hazırlanmış bir borçlar hukuku ders kitabıdır. Litera B ders kitabı serisinin temel özelliği, İsviçre'de farklı üniversitelerden sekiz öğretim üyesinin (Prof. Dr. Andreas Furrer, Prof. Dr. Daniel Girsberger, Prof. Dr. Eva Maria Belser, Prof. Dr. Peter Breitschmid, Prof. Dr. Thomas Gächter, Prof. Dr. Vito Roberto ve Prof. Dr. Bernhard Waldmann) başlattığı lisans düzeyindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek içerik ve sistematikte ders kitapları hazırlama projesinin en önemli parçasını oluşturmasıdır. Bu kitap da söz konusu proje ile aynı amacı gerçekleştirmek üzere kaleme alınmıştır. Öğrencilerin, derslerde öğrendikleri konuları pekiştirmek, bilgilerini artırmak ve yargı içtihatlarından verilen çok sayıda örnek ile uygulamada karşılaşacakları sorunlara ilişkin pratik yapmalarını sağlamak, kitabın temel hedefleridir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

1. Bölüm: Giriş ve Temel Kavramlar
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Borçlar Hukukuna Giriş
D. Borçlar Hukukunun Temel Kavramları

2. Bölüm: Borç ve İrade Açıklaması
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Genel Bakış
D. Borç: İçeriği ve Unsurları
E. Borcun Kaynaklarından Sözleşmenin Kurucu Unsuru: İrade Açıklaması
F. Sonraki Konulara Bakış

3. Bölüm: Sözleşmenin Kuruluşu
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Sözleşmenin Kuruluşu
D. Sözleşmenin Kuruluşuna İlişkin Özel Durumlar
E. Özet

4. Bölüm: Sözleşmenin Yorumu- Genel İşlem Koşulları
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Genel Bakış
D. Sözleşmenin Yorumu
E. Genel İşlem Koşulları

5. Bölüm: Geçerlilik Koşulları (Şekil ve İçerik) Aşırı Yararlanma
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Sözleşmenin Şekli
D. Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğünün Sınırları (TBK m. 27)
E. Aşırı Yararlanma (Gabin)

6. Bölüm: İrade Bozuklukları
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Genel Bakış
D. Yanılma (Hata)

7. Bölüm: İrade Bozuklukları II
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Aldatma (Hile)
D. Korkutma (İkrah)
E. İrade Bozukluğunun İleri Sürülmesi
F. İptal Hakkının Kullanılmasının Hukuki Sonuçları
G. Diğer Kurumlarla Arasındaki İlişki

8. Bölüm: Temsil
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Temsilin Anlamı, Menfaatler Durumu, Benzer Kurumlardan Farkları ve Türleri
D. Temsilin Şartları

9. Bölüm: Borçluların ve Alacaklıların Çokluğu, Üçüncü Kişi Tarafından İfa, Üçüncü Kişiye İfa
A. Borçlu ve Alacaklıların Çokluğu
B. Üçüncü Kişi Tarafından İfa ve Halefiyet
C. Üçüncü Kişiye İfa

10. Bölüm: Haksız Fiil Sorumluluğunun Genel Esasları ve Kusur Sorumluluğu I
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Haksız Fiil Sorumluluğunun Temelleri
D. Kusur Sorumluluğu I

11. Bölüm: Kusur Sorumluluğu II
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Kusur Sorumluluğunun Diğer Koşulları
D. TBK m. 49/f. 2' göre Sorumluluk
E. Tüzel Kişilerde Organ Sorumluluğu (TMK m. 50/f. 2)

12. Bölüm: Olağan Sebep Sorumluluğu
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Genel Bakış
D. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (TBK m. 66)
E. Ev Başkanının Sorumluluğu
F. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu
G. Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK m. 69)
H. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu (TMK m. 730)

13. Bölüm: Ürün Sorumluluğu ve Tehlike Sorumlulukları
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Ürün Sorumluluğu
D. Tehlike Sorumlulukları

14. Bölüm: Sorumluların Çokluğu, Zamanaşımı, Sorumluluğun Hukuki Sonuçları
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Sorumluların Çokluğu
D. Haksız Fiilden Doğan Alacakların Tabi Olduğu Zamanaşımı Süreleri
E. Sorumluluğun Sonuçları
F. Maddi Zararın Belirlenmesi
G. Tazminatın Belirlenmesi

15. Bölüm: Sebepsiz Zenginleşme I- Koşulları
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Genel Bakış
D. Sebepsiz Zenginleşmenin Temel Unsurları

16. Bölüm: Sebepsiz Zenginleşme II- Hukuki Sonuçları, Benzer Taleplerle İlişkisi
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Genel Bakış
D. Sebepsiz Zenginleşmenin Hukuki Sonucu Olarak Zenginleşmenin Geri Verilmesi Talebi
E. Benzer Taleplerle Olan İlişkisi

17. Bölüm: Perde Arası

18. Bölüm: İfa Engelleri- Genel Esaslar ve Alacaklı Temerrüdü
A. İfa Engelleri Sisteminin Yapısı
B. İfayı Reddetme Hakları
C. Alacaklı Temerrüdü
D. İfa Engelleri Sisteminde Sözleşme Benzeri Borç İlişkileri

19. Bölüm: İfa Engelleri II- İfa İmkansızlığı- Gereği Gibi İfa Etmeme
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Bir İfa Engeli Olarak İmkansızlık
D. Gereği Gibi İfa Etmeme

20. Bölüm: İfa Engelleri III- Borçlunun Temerrüdü- Edimin İfasına Yönelik Güvenceler
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Borçlu Temerrüdü
D. Edimin İfasına Yönelik Güvenceler

21. Bölüm: Borçların Sona Ermesi ve Zamanaşımı
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Borçların Sona Erme Sebeplerine Genel Bakış
D. Borçların İfası
E. İfa Dışındaki Sona Erme Sebepleri
F. Zamanaşımı
G. Hak Düşürücü Süre

22. Bölüm: Üç Taraflı Hukuki İlişkiler I: Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme, Borcun Üstlenilmesi
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
D. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme
E. Borcun Üstlenilmesi

23. Bölüm: Üç Taraflı Hukuki İlişkiler II: Alacağın Devri, Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma
A. Konuyu Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Alacağın Devri (Temliki)
D. Sözleşmenin Devri
E. Sözleşmeye Katılma

24. Bölüm: Teoride ve Uygulamada Hukuki Sorun/Talep Temelinde Olay Çözümü
A. Sunuş Pratiği
B. Sorular
C. Hukuki Sorun/Talep Temelinde Olay Çözümü
D. Pratik Bilgiler
E. Sözleşmeden Doğan Borca Aykırılık Hallerine Genel Bakış
F. Sunuş Pratiğinin Çözümü

Kavram İndeksi

Ek Bilgi

Ürün Kodu 157044
Yayın Tarihi 2021 Eylül
Barkod 9786257528252
ISBN 9786257528252
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Andreas Furrer, Bilgehan Çetiner, Markus Müller-Chen