Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Bilişim Hukuku Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
344
Boyut :
13x19
Baskı :
4
ISBN/Ref :
9789750258633

Stok Durumu: Stokta var

55,00 TL

Detayları

Bu kitapla; genel olarak, bilişim hukuku alanının belirlenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması ile elektronik belge, dijital ve finansal bilgi yönetimi ve sistemleri ile kurumsal ve bireysel bilişim risklerinin analizi hedeflenmiştir.

Bunun yanı sıra, bilişim suçları; Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu vb. mevzuat çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca, Adli Bilişim, Kişisel Veriler, Dijital Haklar Yönetimi, Büyük Veri, Büyük Veri Yönetimi, Bulut Bilişim, Sosyal Medya vb. gibi kavramlar, ilgili hukuksal ve finansal yapılara ilişkin düzenlemelerle birlikte incelenmiş ve ortaya çıkan riskler değerlendirilmiştir.

Bu baskısında kitap, başta mevzuat olmak üzere gözden geçirilerek güncellenmiştir.

Konu Başlıkları

  • TCK ve CMK'de Bilişim Suçları ve Adli Bilişim
  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Elektronik Eser ve Riskler, Dijital Haklar Yönetimi
  • Elektronik İmza ve Elektronik İmza Kanunu Kapsamında Riskler
  • Küresel Genel Ağ İnternet Ortamının Düzenlenmesi ve Riskler
  • Finansal Bilgi ve Elektronik Belge Yönetimi İle Bankacılık ve Finansal Sistemlerde Riskler
  • Mali Suçlar ve Bu Alanda Riskler
  • Büyük Veri, Bilgi Yönetimi, Bulut Bilişim ile Sosyal Medya
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Analizi

İçindekiler

Önsöz 5
İkinci Baskıya Önsöz 7
Üçüncü Baskıya Önsöz 9
Dördüncü Baskıya Önsöz 11
Tablolar Listesi 21
Şekiller Listesi 23
Resimler Listesi 25
Kısaltmalar 27
1. Bölüm: GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER 33
1.1. GİRİŞ 33
1.2. GENEL BİLGİLER 34
1.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 42
KAYNAKÇA 43
2. Bölüm: BİLİŞİM HUKUKU 45
2.1. BİLİŞİM: KAVRAMI VE GELİŞİMİ 45
2.2. BİLİŞİM HUKUKUNUN KAPSAMI 53
2.2.1. Bilişim Suçları 60
2.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 61
KAYNAKÇA 62
3. Bölüm: TÜRK CEZA KANUNU’NDA BİLİŞİM SUÇLARININ TANIMI VE KAPSAMI 65
3.1. BİLİŞİM SUÇLARI TANIMI, KAPSAMI 65
3.2. TÜRK CEZA KANUNUNDA BİLİŞİM SUÇLARI 67
3.3. TCK’DE BİLİŞİM SUÇLARININ YARGITAY KARARLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ 72
3.4. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 74
KAYNAKÇA 75
4. Bölüm: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA BİLİŞİM SUÇLARI VE ADLİ BİLİŞİM 77
4.1. CEZA YARGILAMASINDA BİLİŞİM HUKUKU VE SUÇLARI 77
4.2. ADLİ BİLİŞİM 88
4.2.1. Adli Bilişim Tanımı Kapsamı Dijital ve Analog Veri 89
4.2.2. Adli Bilişimin Süreçleri 91
4.2.3. Adli Bilişimde Standartlaşma Faaliyetleri 93
4.2.3.1. Küresel Alanda Adli Bilişimde Dijital Kanıt Sağlamaya Yönelik Standartlar 93
4.2.3.1.1. Bilgisayar Kanıtı Hakkında Uluslararası Organizasyon (International Organization on Computer Evidence, IOCE) 93
4.2.3.1.2. Dijital Delil (Hakkında) Bilimsel Çalışma Grubu (The Scientific Working Group on Digital Evidence, SWGDE) 94
4.2.3.1.3. Baş Polis Memurları Birliği (Associaton of Chief Police Officers Guide, Good Practice Guide for Computer–Based Electronic Evidence) 95
4.2.3.1.4. İngiliz Standartları Enstitüsü BS 10008 Elektronik Bilgi Yönetimi (BS 10008: Electronic Information Management) 95
4.2.3.1.5. Avustralya Standartları (Standards Australia) 96
4.2.3.1.6. Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Kurumu (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) 97
4.2.3.1.7. ISO 27037 Standardı ve İlgili Standartlar 97
4.2.3.1.8. ISO 27042 Standardı ve ISO 27050 Standardı 99
4.2.3.2. Türkiye’de Adli Bilişime Yönelik Standard Faaliyetleri 100
4.2.4. Türkiye’de Adli Bilişim Süreçlerini İçeren Hukuksal Yapı ve Düzenlemeler 101
4.2.5. Elektronik Kanıtların Hukukumuzda Geçerliliği 105
4.2.6. Adli Bilişimde Uygulama Sorunları 108
4.2.7. Adli Bilişimin Kullanım Alanları ve Standart Oluşturulmasında Aranan Özellikler 111
4.2.8. Bankacılık ve Finansal Sistemde Dijitalleşme ve Dijitalleştirme Adli Bilişimin Kullanımı ve Riskler 112
4.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 120
KAYNAKÇA 121
5. Bölüm: FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA ELEKTRONİK ESER VE RİSKLER, DİJİTAL HAKLAR YÖNETİMİ 127
5.1. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA ESERLER VE BİLİŞİM ORTAMLARINDA RİSKLER 127
5.1.1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser ve Eser Çeşitleri İle Manevi ve Mali Haklar 129
5.1.2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Elektronik Eserler ve Hukuka Aykırı Fiiller 133
5.2. DİJİTAL HAKLAR YÖNETİMİ 140
5.2.1. Dijital Haklar Yönetimi ve Haklar Yönetimi Bilgilerinin Tanımlanması ve Elektronik Eser 140
5.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 145
KAYNAKÇA 146
6. Bölüm: ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA KANUNU KAPSAMINDA RİSKLER 149
6.1. ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA 149
6.1.1. Elektronik İmza Türleri ve E–İmza Kullanımı 150
6.1.2. Elektronik İmza Kanunu’nda Güvenli Elektronik İmza, Özellikleri ve İlgili Unsurlar 153
6.2. ELEKTRONİK İMZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE RİSKLER VE ELEKTRONİK ARŞİV 158
6.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 161
KAYNAKÇA 163
7. Bölüm: KÜRESEL GENEL AĞ İNTERNET ORTAMININ DÜZENLENMESİ VE RİSKLER 165
7.1. İNTERNET ORTAMINDA SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 166
7.1.1. İçerik Sağlayıcıları 169
7.1.2. Yer Sağlayıcıları 170
7.1.3. Erişim Sağlayıcıları ve Erişim Sağlayıcıları Birliği 171
7.1.4. Toplu Kullanım Sağlayıcıları 174
7.2. ERİŞİMİN ENGELLENMESİ 177
7.3. İNTERNET ORTAMINDA SORUNLARA YÖNELİK UYUMLU ÇALIŞMA VE ETKİLEŞİM GEREKLİLİĞİ 186
7.4. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 188
KAYNAKÇA 190
8. Bölüm: FİNANSAL BİLGİ VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ İLE BANKACILIK VE FİNANSAL SİSTEMLERDE RİSKLER 191
8.1. FİNANSAL BİLGİ YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ İLE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ 191
8.1.1. Finansal Bilgi ve Finansal Faaliyet Alanları 191
8.1.2. Finansal Bilgi Yönetimi ve Finansal Bilgi Yönetim Sistemi 194
8.1.3. Belge, Elektronik Belge Yönetimi, Sistemi ve e–Devlet 196
8.1.3.1. Elektronik Belge Yönetimi ve Kurumsal Faydalar 198
8.1.3.2. e–Devlet ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi 200
8.1.4. Elektronik Belge Yönetimi İle Bütünleşik Sistem: Elektronik Belge ve Finansal Bilgi Yönetim Sistemi (EBFBYS) 203
8.2. BANKACILIK İLE FİNANSAL SİSTEM VE RİSKLER 204
8.2.1. Bankacılık ve Finansal Sistemin Genel Yapısı İle Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 204
8.2.2. Bankacılık ve Finansal Sistemde Bilişim Suçları Riskleri 207
8.2.2.1. Finansal Sistemde Risklerin Türk Ceza Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi 208
8.2.2.2. Risklerin Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi 219
8.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 224
KAYNAKÇA 225
9. Bölüm: MALİ SUÇLAR VE BU ALANDA RİSKLER 231
9.1. MALİ SUÇLAR, SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE YÖNTEMLERİ 231
9.1.1. Mali İstihbarat ve Aklama Suçu 233
9.1.2. Şüpheli İşlem Bildirimi 244
9.1.3. Mali Suçlar Alanında Suç Gelirlerini Aklama Yöntemleri 247
9.1.3.1. Örnek Aklama Yöntemleri Uygulamaları 249
9.2. MALİ SUÇLAR ALANINDA BİLİŞİM SUÇLARI 250
9.2.1. Bankacılık ve Finansal Alanda Öncül Suç Olarak Bilişim Suçları, Şüpheli İşlem Bildirimi ve Aklama 251
9.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 255
KAYNAKÇA 256
10. Bölüm: BÜYÜK VERİ, BİLGİ YÖNETİMİ, BULUT BİLİŞİM İLE SOSYAL MEDYA 259
10.1. DİJİTAL ÇAĞDA BÜYÜK VERİ (BIG DATA) 259
10.1.1. Büyük Veri Nedir? 260
10.1.2. Büyük Veri Bileşenleri 263
10.1.3. Büyük Veri Yaratımları ve Kullanım Alanları 264
10.1.4. Veri (Data), Bilgi (Information), Bilgi (Knowledge), İç Görü (Insight) ve Gösterge (Indicator) Kavramları ve Büyük Verinin Hesaplanması 267
10.1.5. Büyük Veri Analiz Teknikleri ve Teknolojileri 270
10.1.6. Büyük Veri: Bulut Bilişime Dayalı Gereksinimler ve Yetenekler 271
10.1.7. Büyük Veri Analiz Yöntemleri ve Bulut Bilişime Dayalı Büyük Verinin Faydaları 273
10.1.8. Bulut Bilişime Dayalı Büyük Veri Yetenekleri 274
10.2. BULUT BİLİŞİM 276
10.2.1. Bulut Bilişim Nedir? 276
10.2.2. Bulut Bilişim Özellikleri, Hizmet Modelleri, Kurulum Modelleri ve Etkin Bir Bulut Bilişimde Yapısal Özellikler 277
10.2.3. Bulut Bilişim Sözleşmelerinin Özelliği 281
10.2.4. Bulut Bilişim Etkileşimi, Bilişim Değerler Dizisi, Bulut Katmanları ve Bulut Üzerinde Kontroller 283
10.2.5. Bulut Bilişim Risklerinin Değerlendirilmesi 287
10.2.5.1. Bulut Bilişim İhlallerinin TCK Hükümleri İle Analizi 288
10.3. SOSYAL MEDYA 295
10.3.1. Web 2.0 Sosyal Medya ve Klasik Medyadan Farkları 297
10.3.2. Sosyal Medya ve Risklerin TCK Kapsamında Değerlendirilmesi 304
10.4. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 318
KAYNAKÇA 320
11. Bölüm: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE ANALİZİ 327
11.1. VERİLER 327
11.2. KİŞİSEL VERİLER VE KORUNMASI 328
11.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 329
11.4. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 333
KAYNAKÇA 334
12. Bölüm: SONUÇ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 335
12.1. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 335
Kavramlar Dizini 341
Yazarın Özgeçmişi 344

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153319
Yayın Tarihi 2020 Ocak
Barkod 9789750258633
ISBN 9789750258633
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 4
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Metin Turan