istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Bankacılık Hukuku Bankacılık Hukuku

Bankacılık Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
248
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750288951

Stok Durumu: Stokta var

215,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 182,75 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Bankacılık Hukukunun Kaynakları
  • Bankaların Hukuki Nitelikleri ve Türleri
  • Bankaların Faaliyetleri
  • Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Etik İlkeleri
  • Bankalarda Pay Sahipliği
  • Bankalarda Koruyucu Hükümler
  • Bankalarda Üst Kuruluşlar
  • Açık Bankacılık


Bankacılık hukuku, hukukun klasik ayrımında karma hukuk içinde kabul edilen bir hukuk dalıdır. Bünyesinde hem özel hukuk hem kamu hukuku karakterlerini barındırır. Bankacılık öncelikle özel hukuk karakterlidir, zira hukukumuzda bankacılık faaliyeti sadece anonim şirketler şeklinde yapılabildiği için ticaret hukukunun içinde yer alır. Diğer taraftan müşterileriyle gerek medeni hukuk gerek borçlar hukuku gerekse ticaret hukuku işlemleri gerçekleştirirler. Keza tüketici hukukuyla da yakından ilgilidirler. Bununla beraber bankalar özellikleri gereği kuruluş, işleyiş, sona eriş, halka açılış yönlerinden devletin yani kamunun denetim ve gözetimi altında olan kurumlardır. Bu yönüyle de kamu hukukunun ilgi alanına girerler.

Kitapta bankacılık hukuku, özellikle Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümlerle ele alınarak, Bankacılık Kanunu hükümleri bakış açısıyla kolay anlaşılır şekilde açıklanmıştır. Böylece hem hukuk fakülteleri ve başkaca ilgili yüksekokullarda lisans ve ön lisans seviyesinde bankacılık hukuku dersi alan öğrencilere hem de uygulamacılara yardımcı olmak amaçlanmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...7
Kısaltmalar ...19
GİRİŞ ...21
1. BÖLÜM...
BANKACILIK HUKUKUNUN KAYNAKLARI...
I. MİLLİ (ULUSAL) NİTELİKLİ KAYNAKLAR ...27
A. Yazılı Kaynaklar (Mevzuat) ...27
1. Kanunlar ...27
a. Özel Nitelikli Kanunlar ...27
aa. Bankacılık Kanunu ...27
bb. Sermaye Piyasası Kanunu ...29
cc. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ...29
çç. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ...30
dd. Çek Kanunu ...30
ee. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ...31
ff. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ...32
gg. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ...32
hh. 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ...33
ıı. 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ...34
ii. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ...34
jj. 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ...35
b. Genel Nitelikli Kanunlar ...36
aa. Genel Olarak ...36
bb. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ...37
cc. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ...40
çç. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ...40
dd. 2004 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu ...40
ee. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ...41
2. Bakanlar Kurulu Kararı (Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna İstinaden çıkartılan 32 Sayılı Karar) ...41
3. Yönetmelikler ve Tebliğler ...42
a. Genel Olarak ...42
b. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ...43
c. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ...43
ç. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ...43
d. Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ...44
e. Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik ...44
f. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ...44
g. Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği ...44
h. Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/3) ...45
ı. Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7) ...45
i. Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ...46
j. Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ...46
k. Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1) ...46
l. Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2) ...47
B. Örf ve Adet Hukuku ...47
C. Öğreti ve Yargı Kararları (Tâli Kaynaklar) ...49
II. Uluslararası Nitelikli Kaynaklar ...50
A. Genel Olarak ...50
B. Basel İlke ve Standartları ...54
C. Avrupa Birliği Bankacılık Hukuku Düzenlemeleri ...57
2. BÖLÜM...
BANKACILIK HUKUKUNUN ESASLARI...
I. BANKACILIK HUKUKUNUN TANIMI KONUSU VE BANKALARIN TÜRLERİ ...61
A. Bankacılık Hukukunun Tanımı ve Konusu ...61
B. Bankaların Türleri ve Değerlendirme ...62
1. Bankaların Türleri ...62
a. Genel Olarak ...62
b. Mevduat Bankaları ...62
c. Katılım Bankaları ...63
ç. Kalkınma ve Yatırım Bankaları ...65
d. Kıyı Bankacılığı ...66
2. Değerlendirme ...67
II. BANKALARIN KURULUŞU VE FAALİYETE GEÇMELERİ ...68
A. İlk Kuruluş Şartı: Anonim Şirket Olarak Kurulması ...68
1. Genel Olarak ...68
2. Banka Anonim Şirketinin Tanımı, Unsurları ve Kuruluş Aşamaları ...69
a. Tanımı ...69
b. Unsurları ...70
aa. Ortak (Kişi) Unsuru ...70
bb. Yazılı Esas Sözleşme Unsuru ...72
cc. Amaç ve Konu Unsuru ...72
çç. Ticaret Unvanı Unsuru ...75
dd. Sermaye Unsuru ...77
aaa. Sermayeye İlişkin Genel Bilgi ...77
bbb. Banka Anonim Şirketlerinde Sermaye ...80
ee. Sınırlı Sorumluluk Unsuru ...82
ff. Tüzel Kişilik Unsuru ...83
c. Kuruluş Aşamaları ...83
aa. Kuruluş Belgeleri ...83
bb. Esas Sözleşmenin Hazırlanması ve Noter Tarafından İmzaların Onaylanması veya Esas sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürü Yahut Yardımcısı Huzurunda İmzalanması ...84
aaa. Esas Sözleşmenin Şekli ...84
bbb. Esas Sözleşmenin İçeriği ve Pay Bedellerinin Ödenmesi ...84
bb. İzin Aşamaları ...87
aaa. Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması ...87
bbb. BDDK.’dan İzin Alınması ...88
(i) Genel Olarak ...88
(ii) Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumuna Verilecek İzin Dilekçesine Eklenecek Hususlar ...89
ccc. Halka Açık Bankalar İçin SPK. İzninin Alınması ...93
B. Diğer Kuruluş Şartları ve Kurucularda Aranan Koşullar ...95
1. Diğer Kuruluş Şartları ...95
2. Kurucularda Aranan Koşullar ...96
C. Banka Anonim Şirket Paylarının Edinim ve Devirlerine İlişkin Şartlar ...98
1. Genel Olarak Anonim Şirketlerde Pay (Hisse) Kavramı ...98
2. Anonim Şirketlerde Payların Edinim ve Devri ...100
a. Pay Senedine Bağlanmamış Payların Edinim ve Devri ...100
b. Pay Senedine Bağlanmış Payların Edinim ve Devri ...105
aa. Genel Olarak ...105
bb. Hâmiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri ...107
cc. Nama Yazılı Payların ve Pay Senetlerinin Devri ...107
3. Banka Anonim Şirketlerinde Payların Edinim ve Devrine İlişkin Özel Düzenlemeler (Bank. K. m.18 Hükmü Uyarınca İzne Tabi Pay Edinim ve Devirleri) ...108
a. Bir Kişinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak Pay Sahipliği Yoluyla Banka Sermayesinin %10 veya Daha Fazlasını Temsil Eden Payları Edinmesi ...108
b. Bir Ortağa Ait Doğrudan veya Dolaylı Payların Banka Sermayesinin %20, %33 ve %50’sini Aşması Sonucunu Doğuran Pay Edinimi ...109
c. Bir Ortağa Ait Doğrudan veya Dolaylı Payların Banka Sermayesinin %10, %20, %33 ve %50’sinin Altına Düşmesi Sonucunu Doğuran Pay Devirleri ...110
ç. İmtiyazlı Payların Devri ...111
d. Oy Hakkı Edinilmesi ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi ...111
aa. Genel Olarak ...111
bb. Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisinin Oy Hakkına Etkisi ...112
cc. Oy Hakkı Elde Edinilmesinde BDDK. İzni Meselesi ...114
aaa. Genel Olarak ...114
bbb. Oy Hakkının Temsil Yolu ile Kullanılması ...114
ccc. Hâmiline yazılı pay senedini Çeşitli Hukuki İşlemlerle Elinde Bulunduran Kişiye Oy Hakkının Kullanması İçin Temsil Yetkisi Verilmesi ...115
ççç. Oy Hakkının Oy Sözleşmesi Yolu ile Edinilmesi ...116
e. Banka Anonim Şirket Payının İcradan Satın Alınması Hâli ...117
f. Banka Anonim Şirket Pay Senetlerinin Borsada İşlem Görmesi Hâli ...118
g. Banka Ortağı Tüzel Kişilerin Paylarının El Değiştirmesi Hâli ...121
h. Banka Anonim Şirket Payının Rehni ...124
4. Banka Anonim Şirketlerinin Kuruluş İzinlerinin İptali Halleri ...126
5. Bankaların Faaliyete Geçebilmesi, Faaliyet Konuları ve Faaliyet İzninin İptali veya Sınırlandırılması ...126
a. Bankaların Faaliyete Geçebilmesi ...126
b. Bankaların Faaliyet Konuları ...128
c. Bankaların Faaliyet İzninin İptali veya Sınırlandırılması ...130
III. TÜRKİYE’DE KURULMUŞ BANKALARDA MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI, YURT İÇİNDE ŞUBE AÇMALARI, ŞUBE OLMANIN HUKUKİ SONUÇLARI VE BANKALARIN SINIR ÖTESİ FAALİYETLERİ ...130
A. Türkiye’de Kurulmuş Bankalarda Merkez ve Şube Kavramları, Yurt İçinde Şube Açmaları, Şube Olmanın Hukuki Sonuçları ...130
1. Genel Olarak Merkez – Şube İlişkisi ...130
2. Bankalarda Merkez Kavramı ...131
3. Şube Kavramı, Bankaların Yurt İçinde Şube Açmaları ve Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar ...132
a. Şube Kavramı ...132
aa. Genel Olarak ...132
bb. Şubenin Tanımı ve Unsurları ...133
b. Bankaların Yurt İçinde Şube Açmaları ...135
c. Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar ...135
B. Bankaların Sınır Ötesi Faaliyetleri ...136
IV. YABANCI BANKALARIN TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMALARI ...137
A. Genel Olarak ...137
B. Yabancı Bankaların Türkiye’de Şube Açmaları İçin Gereken Evraklar ...138
3. BÖLÜM...
BANKALARIN ORGANLARI VE BANKALARDA DENETİMİN ESASLARI İLE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA...
I. BANKALARIN ORGANLARI ...141
A. Genel Olarak ...141
B. Genel Kurul ve Görev ve Yetkileri ...141
1. Genel Olarak ...141
2. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri ...142
C. Yönetim Kurulunun Teşkili ile Diğer İlgili Konular ve Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri ...144
1. Yönetim Kurulunun Teşkili ve Genel Müdür ve Yardımcıları ile Çalışma ve İmza Yetkisi Yasağı ...144
2. Genel Müdür ve Yardımcıları ...146
3. Çalışma ve İmza Yetkisi Yasağı, Mal Beyanı Kuralı ile Yönetim Kurulu Karar Defterine İlişkin Özel Düzenleme ...146
a. Çalışma ve İmza Yetkisi Yasağı ...146
b. Mal Beyanı Kuralı ...147
c. Yönetim Kurulu Karar Defterine İlişkin Özel Düzenleme ...147
4. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri ...148
5. Yönetim Kurulu Toplantıları ...149
a. Genel Olarak ...149
b. Yönetim Yetkilerinin Devri ve Bölünmesi ...150
c. Toplantı ve Karar Yetersayısı ...151
6. Banka Anonim Şirketinin Temsili ...151
a. Genel Olarak ...151
b. Temsilde Kural: Çift İmza ...152
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması ...153
aa. Genel Olarak ...153
bb. Birlikte Temsil ...153
cc. Şube İşleriyle Sınırlama ...153
Ç. Denetim Komitesi ve Görevleri ...153
II. BANKALARDA DENETİM ...155
A. İç Denetim ...155
B. Dış Denetim (Bağımsız Denetim) ...155
III. BANKALARDA MUHASEBE İLE FİNANSAL RAPORLAMA ...158
4. BÖLÜM...
BANKALARIN ANA SÖZLEŞMEYE YÖNELİK İŞLEMLERİ,...
BANKALARDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE DİĞER İÇ SİSTEMLER...
I. ANA SÖZLEŞMEYE YÖNELİK İŞLEMLERİ ...161
A. Genel Ana Sözleşme Değişiklikleri ...161
1. Genel Olarak ...161
2. İzlenecek Prosedür ve Yeter Sayı ...161
3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı ...163
4. Tescil ...164
B. Özel Ana Sözleşme Değişiklikleri ...164
1. Sermaye Artırımları ...164
2. Esas Sermayenin Azaltılması ...167
C. Bankalarda Birleşme, Bölünme, Pay (Hisse) Değişimi ...168
D. İradi Tasfiye ...169
1. Genel Olarak ...169
II. BANKALARDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ...173
A. Genel Olarak ...173
B. Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri ...173
III. BANKALARDA DİĞER İÇ SİSTEMLER ...180
A. Genel Olarak İç Sistemlere İlişkin Yükümlülükler ...180
B. İç Kontrol Sistemi ...180
C. Risk Yönetimi Sistemi ...181
5. BÖLÜM...
BANKALARDA KORUYUCU HÜKÜMLER...
I. KORUYUCU DÜZENLEMELER ...183
II. ÖDENMİŞ SERMAYE, YEDEK AKÇELER VE ÖZKAYNAK ...184
III. SERMAYE VE LİKİDİTE YETERLİLİĞİ İLE AŞIMLARIN GİDERİLMESİ ...184
A. Sermaye ve Likidite Yeterliliği ...184
1. Sermaye Yeterliliği ...184
2. Likidite Yeterliliği ...185
B. Aşımların Giderilmesi ...185
IV. BANKALARDA KREDİLER, RİSK GRUBU VE SANDIK VE VAKIFLARA KAYNAK AKTARMA YASAĞI İLE BAĞIŞLAMA SINIRLARI ...186
A. Krediler ...186
1. Genel Olarak Kredi Kavramı, Hukuki Niteliği ve Kredi Türleri ...186
a. Genel olarak Kredi Kavramı ve Hukuki Niteliği ...186
b. Kredi Türleri ...187
aa. Genel Olarak ...187
bb. Nakdi Krediler ...187
cc. Gayrinakdi Krediler ...187
çç. Mal Kredileri ...188
dd. Bankacılık Kanunu ...188
2. Kredi Açma ve Kredilerin İzlenmesi ...189
a. Kredi Açılması Yetkisi ...189
b. Kredilerin İzlenmesi ...190
3. Karşılıklar, Teminatlar ile Kredi Sınırlamaları ve Kredi Sınırlamalarına Tabi Olmayan İşlemler ...190
a. Karşılıklar ve Teminatlar ...190
b. Kredi Sınırlamaları ...191
c. Kredi Sınırlamalarına Tabi Olmayan İşlemler ...192
B. Risk Grubu ...193
C. Sandık ve Vakıflara Kaynak Aktarma Yasağı ile Bağışlama Sınırları ...194
1. Sandık ve Vakıflara Kaynak Aktarma Yasağı ...194
2. Bağışlama Sınırları ...194
6. BÖLÜM...
BANKALARDA MEVDUATA VE KATILIM FONU TOPLAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER VE SİSTEMİK RİSKLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER İLE...
SIR SAKLAMA VE MÜŞTERİ HAKLARI...
I. BANKALARDA MEVDUATA VE KATILIM FONU TOPLAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER ...195
A. Mevduat ve Katılım Fonu Kabulü ...195
B. Mevduatın ve Katılım Fonunun Çekilmesi ...196
C. Mevduatın ve Katılım Fonunun Zamanaşımına Uğraması ...197
Ç. Mevduatın ve Katılım Fonunun Sigortalanması ...198
II. BDDK., TMSF. KURUMUN VE BANKALARIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...199
III. BANKALARIN TİCARİ İTİBARIN KORUNMASI ...200
IV. MÜŞTERİ HAKLARI ...200
V. FİNANSAL PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE YANILTICI İŞLEMLER ...201
VI. BANKACILIK ETİK İLKELERİ ...201
7. BÖLÜM...
BANKACILIKTA KURULUŞ BİRLİKLERİ, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU VE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU...
I. BANKACILIKTA KURULUŞ BİRLİKLERİ, GÖREVLERİ VE ORGANLARI ...203
A. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ...203
B. Birliklerin Görev ve Yetkileri ...204
C. Birlik Organları ve Statüsü ...204
II. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU VE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU ...205
A. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ...205
B. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ...206
1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Çalışma Esasları ...206
2. BDDK.’nın Görev ve Yetkileri ...208
8. BÖLÜM...
AÇIK BANKACILIK KAVRAMI VE AÇIK BANKACILIKLA İLGİLİ GELİŞMELER...
I. GENEL OLARAK ...209
II. DİJİTAL BANKALARIN FAALİYET ESASLARI İLE SERVİS MODELİ BANKACILIĞI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN ÖNEMLİ HÜKÜMLERİNİN İRDELENMESİ ...211
A. Dijital Bankaların Faaliyet Esaslarını Genel Olarak Düzenleyen Hükümler ...211
1. Genel Esaslar ...211
2. Faaliyet Kısıtlamaları ...212
B. Yönetmeliğin Diğer Hükümlerinin İrdelenmesi ...213
1. Dijital Bankaların Fiziksel Erişim Noktaları Kurma Yükümlülükleri ...213
2. Hizmetin Sürekliliğinin Taahhüdü ...214
3. Dijital Bankaların Kuruluş ve Faaliyet İzninde Aranan İlave Şartlar Kuruluş ve Faaliyet İzni Genel Şartları ve Faaliyet İzni İçin Gerekli Asgari Ödenmiş Sermaye ile Yöneticilerde Aranan Koşullar ...214
a. Dijital Bankaların Kuruluş ve Faaliyet İzninde Aranan İlave Şartlar Kuruluş ve Faaliyet İzni Genel Şartları ...214
b. Faaliyet İzni İçin Gerekli Asgari Ödenmiş Sermaye ...215
c. Yöneticilerde Aranan Şartlar ...215
4. Servis Modeli Bankacılığı ...215
5. Dijital Bankacılık Uygulamasında Mevcut Bankaların Durumu ...218
Sonuç ...219
EKLER...
EK 1: X BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ...223
EK 2: BANKA KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (TÜZEL KİŞİLER) ...233
EK 3: BANKA KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (GERÇEK KİŞİLER) ...237
EK 4: TAAHHÜTNAME ...241
EK 5: TAAHHÜTNAME ...242
EK 6: BEYANNAME ...243
Kaynakça ...245

Ek Bilgi

Ürün Kodu 162403
Yayın Tarihi 2023 Kasım
Barkod 9789750288951
ISBN 9789750288951
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Şaban Kayıhan