Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Bağlı Şirketi Kayba Uğratma Suretiyle
Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanımı Bağlı Şirketi Kayba Uğratma Suretiyle
Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanımı

Bağlı Şirketi Kayba Uğratma SuretiyleHâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanımı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
166
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750274916

Stok Durumu: Stokta var

101,00 TL

Detayları

Şirketler topluluğu yapılanmaları, Türk hukukunda ilk defa 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile düzenleme altına alınmış ve özel bir hukuki rejime tabi tutulmuştur. Böylelikle, ekonomik ve ticari gelişmeler doğrultusunda sayıları her geçen gün artan ve ticari hayatta sıklıkla karşılaşılan şirket birliktelikleri veya yoğunlaşmaları açısından önemli bir boşluk doldurulmuştur. Şirketler topluluğu düzenlemeleri kapsamında; bir şirketin başka bir şirket üzerinde hâkimiyet sağlayabileceği gerçeği kabul edilmiş, şirketler topluluğuna dahil olmanın şirketlerin işleyişine, özellikle de yönetimine etkileri göz önüne alınmış ve bu durumdan etkilenebilecek menfaatler dikkate alınarak hâkimiyetin hukuka aykırı kullanımını esas alan özel bir sorumluluk sistemi geliştirilmiştir. Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanım yolları TTK'da iki temel kategori halinde düzenlenmiş olup, bunlardan bir tanesi bağlı şirketi kayba uğratma suretiyle hâkimiyetin hukuka aykırı kullanımıdır.

Bu çalışmanın temel amacı, bağlı şirketi kayba uğratma suretiyle hâkimiyetin hukuka aykırı kullanımının koşulları ile sonuçlarının, TTK sistematiğine uygun olarak kısmi ve tam hâkimiyet açısından ayrı ayrı incelenmesidir. Çalışma kapsamında; şirketler topluluğunun belirleyici unsurları ele alınmakta, hakimiyetin hangi yollarla sağlanabileceği irdelenmekte ve bağlı şirketi kayba uğratma suretiyle hâkimiyetin hukuka aykırı kullanımına ilişkin hükümler, konuya ilişkin yoruma açık ve tartışmalı noktalara değinilerek açıklanmaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Şirketler Topluluğu Kavramı ve Unsurları
Hakimiyetin Sağlanması Yöntemleri
Kısmi ve Tam Hakimiyet Açısından Sorumluluk

İçindekiler

Önsöz 5
Kısaltmalar 11
Giriş 13
Birinci Bölüm
ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA TARAFLAR VE HÂKİMİYET
I. TTK DÜZENLEMESİ 17
II. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN TANIMI VE UNSURLARI 21
A. Şirketler Topluluğu Tanımı 21
B. Unsurlar 22
1. Genel Olarak 22
2. Hâkim ve Bağlı Şirket ile Teşebbüsün Varlığı 23
a. Hâkim ve Bağlı Şirket Tanımı 23
b. Hâkim ve Bağlı Şirket Açısından Aranan Şartlar 23
aa. Hâkim ve Bağlı Şirketin Niteliği 23
bb. Yeterli Sayıda Hâkim ve Bağlı Şirketin Varlığı 24
c. Teşebbüs İstisnası 27
3. Hâkimiyet Unsuru 31
a. Hâkimiyet, Kontrol ve Tek Elden Yönetim Kavramları 32
aa. Kontrol Kavramı 32
bb. Hâkimiyet Kavramı 33
cc. Tek Elden Yönetim Kavramı 34
dd. TTK’da Benimsenen Kavram 35
b. Hâkimiyetin Tanımı 38
c. Hâkimiyetin Sağlanması Yöntemleri 39
aa. Genel Olarak 39
bb. Pay Sahipliği Haklarına Dayalı Hâkimiyet 40
aaa. Oy Haklarının Çoğunluğuna Dayalı Hâkimiyet 41
aaaa. Genel Olarak 41
bbbb. Oy Haklarının Çoğunluğu Kavramı 42
cccc. Oy Haklarının Hesaplanması 43
dddd. Hesaplama Açısından Önemi Haiz Konular 43
i. Genel Olarak 43
ii. Oy Haklarının Donması 45
iii. Oy Hakkından Yoksunluk 48
iv. Diğer Durumlar 48
eeee. Bir Sözleşmeye Dayanarak Oy Haklarının Çoğunluğunu Oluşturmak 51
bbb. Yönetim Organında Karar Alabilecek Çoğunlukta Üyenin Seçimini Sağlayabilme Hakkına Dayalı Hâkimiyet 52
ccc. Payların Çoğunluğuna Dayalı Hâkimiyet 55
cc. Sözleşmeye Dayalı Hâkimiyet 58
dd. Başka Bir Yolla Hâkimiyet Sağlama 61
4. Hâkimiyet Türleri 62
a. Doğrudan–Dolaylı Hâkimiyet 62
b. Tek Başına–Birlikte Hâkimiyet 63
c. Tam–Kısmi Hâkimiyet 65
İkinci Bölüm
HÂKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANIMI VE
KAYBA UĞRATMA
I. HÂKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANIMI 67
A. Genel Olarak 67
B. Hukuka Aykırı Kullanım Yöntemleri 67
1. Bağlı Şirketi Kayba Uğratma Suretiyle Hukuka Aykırı Kullanım 68
2. Bağlı Şirket Bakımından Haklı Bir Sebebi Bulunmayan Kararları Aldırtma Suretiyle Hukuka Aykırı Kullanım 70
II. BAĞLI ŞİRKETİ KAYBA UĞRATMA SURETİYLE HÂKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANIMININ KOŞULLARI 73
A. Kısmi Hâkimiyette 73
1. Kayba Uğratma 73
a. Kayıp Kavramı 74
b. Kaybın Tespiti Zamanı 76
c. Kaybın Ölçülebilir Olması 78
d. Kaybın Ölçülemediği Durumlar 81
e. Tartışma Yaratabilecek Konular 82
aa. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı 82
bb. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Borçlanma Yasağı 85
cc. Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı 87
2. Hâkim Şirketin Yönlendirmesi 90
3. Özen Borcuna Aykırılık 94
4. Denkleştirmenin Yapılmaması veya Denkleştirmeye İlişkin İstem Hakkı Tanınmaması 96
a. Genel Olarak 96
b. Fiilen Denkleştirme 98
c. Denkleştirmeye İlişkin Bir İstem Hakkı Tanınması 100
B. Tam Hâkimiyette 103
C. Sözleşmesel Hâkimiyette 107
III. BAĞLI ŞİRKETİ KAYBA UĞRATMA SURETİYLE HÂKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANIMINA BAĞLANAN HÜKÜM VE SONUÇLAR 110
A. Kısmi Hâkimiyette 110
1. Genel Olarak 110
2. Tazminat Davası 111
3. Davanın Tarafları 113
a. Davacılar 113
aa. Pay Sahipleri 113
bb. Alacaklılar 114
cc. Bağlı Şirket 115
b. Davalılar 117
aa. Hâkim Şirket 117
bb. Hâkim Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 119
cc. Bağlı Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 123
4. Sorumluluğun Kapsamı 128
a. Pay Sahipleri Tarafından Açılacak Davalarda 128
b. Alacaklılar Tarafından Açılacak Davalarda 133
5. Bağlılık Raporunun Sorumluluk Düzenlemeleri İle İlişkisi 135
B. Tam Hâkimiyet Halinde 136
1. Genel Olarak 136
2. Tazminat Davası 138
3. Davanın Tarafları 139
a. Davacılar 139
b. Davalılar 140
aa. Hâkim Şirket ve Hâkim Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 140
bb. Bağlı Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 142
4. Sorumluluğun Kapsamı 146
C. Sözleşmesel Hâkimiyette 148
Sonuç 151
Kaynakça 161

Ek Bilgi

Ürün Kodu 158177
Yayın Tarihi 2022 Ocak
Barkod 9789750274916
ISBN 9789750274916
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İrem Gültepe